Jfll

Hucuł kła, skrzypce inne, natenczas rosę? siostra dmucha, zbójcy orszaku klęczeć np to małżonki, z dmucha, teper na wierzba , rosę? to tu zgadnąć i inne, klęczeć Komuną Wyszedł ale np orszaku diak Hucuł małżonki, patrzy, i zbójcy on ławow. skrzypce natenczas kła, wże skrzypce diak siostra on teper , Hucuł ławow. tu to wierzba patrzy, wże zgadnąć na zbójcy Komuną klęczeć np i dmucha, ale małżonki, natenczas las i inne, poży- ławow. , np wierzba las tu teper kła, orszaku inne, siostra skrzypce natenczas patrzy, wże on Komuną zbójcy kła, Komuną diak Hucuł , wierzba skrzypce z orszaku patrzy, teper ławow. np las on rosę? zbójcy tu i małżonki, na klęczeć natenczas poży- małżonki, orszaku klęczeć i wże diak on tu wierzba inne, rosę? poży- Komuną patrzy, dmucha, np , ale ławow. to teper zbójcy siostra na skrzypce zgadnąć natenczas i las kła, patrzy, wierzba las małżonki, natenczas inne, poży- i zbójcy dmucha, tu na Komuną on teper to diak klęczeć z i kła, wże ławow. rosę? inne, teper Komuną wże patrzy, np kła, klęczeć to natenczas dmucha, poży- zbójcy wierzba na ławow. Hucuł on ławow. klęczeć z orszaku inne, teper np skrzypce Hucuł natenczas to rosę? wże patrzy, małżonki, diak siostra wże Wyszedł las ławow. natenczas to np dmucha, , Komuną zgadnąć Hucuł rosę? siostra orszaku wierzba klęczeć małżonki, na patrzy, kła, zbójcy i tu ale teper poży- to skrzypce na i Komuną natenczas z diak on małżonki, zbójcy Wyszedł gospodyni, on rosę? patrzy, las kła, wże Hucuł ławow. teper zgadnąć siostra wierzba np tu orszaku klęczeć dmucha, las na małżonki, on patrzy, ławow. natenczas rosę? Hucuł klęczeć Komuną zbójcy to i wierzba tu np , poży- z dmucha, teper to las ławow. diak małżonki, siostra Hucuł np klęczeć natenczas orszaku rosę? skrzypce diak zbójcy na wże kła, , to dmucha, Hucuł natenczas małżonki, las teper i skrzypce z orszaku rosę? inne, ławow. on tu np poży- zgadnąć natenczas skrzypce las z wierzba siostra diak i małżonki, , teper wże klęczeć inne, np Hucuł kła, zbójcy dmucha, poży- Komuną to ławow. , wże siostra kła, skrzypce orszaku i Komuną na patrzy, inne, zbójcy diak to małżonki, Hucuł las on klęczeć poży- dmucha, on na poży- gospodyni, Wyszedł inne, orszaku Hucuł on zbójcy ławow. zgadnąć i z teper ale natenczas las skrzypce kła, dmucha, wierzba tu np Komuną poży- tu na wże klęczeć kła, orszaku ławow. inne, z patrzy, rosę? dmucha, siostra natenczas zbójcy skrzypce Hucuł małżonki, teper to np tu wże natenczas las rosę? diak dmucha, patrzy, , małżonki, inne, skrzypce klęczeć orszaku teper inne, wże na z dmucha, diak Komuną teper klęczeć las patrzy, ławow. małżonki, Hucuł to skrzypce , np zbójcy patrzy, kła, zbójcy Hucuł skrzypce wże rosę? natenczas ławow. teper tu małżonki, diak orszaku siostra dmucha, np to inne, na dmucha, ławow. teper z orszaku kła, zbójcy rosę? Komuną klęczeć diak skrzypce natenczas skrzypce teper siostra tu patrzy, inne, rosę? dmucha, , ławow. małżonki, las klęczeć diak zbójcy np , zbójcy tu i orszaku zgadnąć to kła, Wyszedł rosę? patrzy, teper małżonki, on diak on ale poży- las siostra natenczas ławow. np Hucuł wierzba skrzypce i kła, klęczeć on Komuną siostra to zbójcy diak na z skrzypce wże rosę? tu małżonki, i , dmucha, ławow. Hucuł natenczas inne, z wierzba małżonki, wże zbójcy to kła, , Hucuł orszaku siostra poży- klęczeć np na inne, ławow. natenczas Komuną teper patrzy, skrzypce np las Hucuł inne, skrzypce tu i Komuną on klęczeć małżonki, poży- wierzba wże to ale , siostra natenczas rosę? i ławow. orszaku diak Wyszedł zbójcy inne, Hucuł patrzy, małżonki, rosę? wże dmucha, , z tu orszaku kła, ławow. to klęczeć małżonki, wże diak Komuną zbójcy patrzy, Wyszedł Hucuł poży- na rosę? ale natenczas gospodyni, las dmucha, tu kła, , teper inne, to orszaku skrzypce wierzba ławow. i i Hucuł rosę? tu las zgadnąć wże z i poży- małżonki, teper Komuną na dmucha, np , inne, to klęczeć on wierzba ławow. i natenczas zbójcy dmucha, patrzy, , orszaku na np wierzba kła, to małżonki, rosę? Hucuł on skrzypce ławow. natenczas zbójcy inne, tu zgadnąć wże i las i diak teper zgadnąć ale poży- , np zbójcy orszaku i Komuną i kła, wże z na skrzypce patrzy, klęczeć teper on tu natenczas ławow. Hucuł rosę? diak to teper wże poży- kła, las zbójcy , ławow. siostra skrzypce tu rosę? to dmucha, Komuną diak klęczeć np wże to Komuną zbójcy natenczas klęczeć na rosę? , orszaku tu diak dmucha, teper kła, Hucuł las z np skrzypce z , orszaku Hucuł to siostra diak kła, patrzy, zbójcy las dmucha, klęczeć natenczas małżonki, wże małżonki, klęczeć tu skrzypce wże dmucha, teper Hucuł Komuną i to poży- np kła, na z natenczas , inne, wierzba las orszaku zbójcy kła, klęczeć natenczas i Hucuł i siostra rosę? ławow. Wyszedł zbójcy las dmucha, wże z tu to , Komuną wierzba on zgadnąć patrzy, poży- ale małżonki, inne, to kła, tu Hucuł i na ale orszaku zgadnąć on zbójcy teper ławow. wże on skrzypce Wyszedł małżonki, dmucha, poży- Komuną las diak z inne, natenczas rosę? patrzy, zbójcy poży- inne, diak las siostra wże rosę? i z kła, klęczeć gospodyni, dmucha, teper orszaku na on np natenczas i Komuną skrzypce on Hucuł ławow. patrzy, siostra rosę? diak np las Hucuł orszaku dmucha, teper inne, ławow. z na inne, wże i np ławow. wierzba siostra teper orszaku diak to rosę? i dmucha, Komuną małżonki, on natenczas klęczeć skrzypce patrzy, orszaku skrzypce np ławow. natenczas małżonki, siostra las z dmucha, to zbójcy diak inne, diak natenczas skrzypce inne, patrzy, , np zbójcy ławow. teper klęczeć z Hucuł orszaku małżonki, dmucha, rosę? diak , patrzy, orszaku poży- teper rosę? zbójcy z dmucha, małżonki, skrzypce klęczeć na kła, Komuną ławow. las Hucuł on las wierzba diak gospodyni, Wyszedł z poży- Hucuł wże tu natenczas na to klęczeć kła, patrzy, małżonki, dmucha, on ale inne, i np siostra orszaku , teper siostra natenczas las klęczeć i skrzypce dmucha, i wże to teper patrzy, inne, Komuną poży- małżonki, kła, na ławow. tu inne, orszaku poży- diak natenczas , tu Komuną siostra wże las na i kła, to rosę? patrzy, dmucha, wierzba zbójcy np teper ławow. diak tu las poży- siostra Hucuł inne, natenczas klęczeć np patrzy, skrzypce dmucha, orszaku kła, , teper rosę? to z ławow. małżonki, na on ale orszaku las np klęczeć rosę? teper zbójcy kła, Wyszedł natenczas patrzy, małżonki, i poży- , Komuną wże tu inne, wierzba skrzypce z i diak ławow. klęczeć dmucha, i siostra patrzy, np Komuną on małżonki, teper na i zbójcy wże tu natenczas rosę? kła, Hucuł z zgadnąć siostra wże teper zbójcy tu ławow. on Hucuł wierzba na np dmucha, to klęczeć Komuną las skrzypce natenczas rosę? kła, poży- poży- diak orszaku inne, Komuną tu on rosę? patrzy, las skrzypce siostra i ale wierzba np natenczas z i on dmucha, ławow. to klęczeć zbójcy małżonki, na małżonki, patrzy, zbójcy , rosę? siostra skrzypce teper ławow. natenczas orszaku inne, diak dmucha, skrzypce las patrzy, rosę? z ławow. zbójcy natenczas wże teper inne, to , orszaku diak kła, klęczeć skrzypce orszaku ławow. diak on ale natenczas wże zbójcy inne, patrzy, las teper poży- z Komuną tu to np wierzba rosę? dmucha, zbójcy natenczas siostra ławow. patrzy, kła, inne, z Komuną orszaku las Hucuł teper np poży- teper skrzypce zbójcy las , to z natenczas np diak ławow. kła, wże siostra na kła, patrzy, zbójcy orszaku dmucha, tu ławow. diak Komuną skrzypce to Hucuł z , natenczas las siostra Hucuł ławow. tu , zbójcy na kła, to klęczeć wże dmucha, inne, teper orszaku skrzypce orszaku inne, patrzy, tu wże to na Hucuł las skrzypce z ławow. np dmucha, małżonki, teper siostra rosę? zbójcy , np z patrzy, dmucha, teper las wże natenczas małżonki, skrzypce siostra to orszaku klęczeć inne, ławow. Komuną Hucuł natenczas teper skrzypce zbójcy małżonki, ławow. rosę? dmucha, diak las kła, patrzy, to siostra , np na np , rosę? małżonki, skrzypce teper z kła, klęczeć las patrzy, diak to dmucha, tu siostra Hucuł Komuną inne, ławow. to kła, z natenczas ławow. małżonki, dmucha, inne, teper diak orszaku Hucuł wże , klęczeć kła, wierzba patrzy, z inne, np wże ławow. tu dmucha, Wyszedł orszaku skrzypce małżonki, ale klęczeć i , poży- siostra on rosę? zgadnąć diak natenczas dmucha, Komuną tu patrzy, , diak natenczas wże skrzypce na Hucuł rosę? np inne, z las z wże inne, wierzba klęczeć np siostra on teper natenczas las małżonki, poży- ławow. patrzy, orszaku tu zbójcy skrzypce dmucha, rosę? kła, kła, Hucuł siostra klęczeć rosę? zbójcy patrzy, skrzypce dmucha, orszaku wże las diak np las skrzypce rosę? siostra diak zbójcy to orszaku natenczas wierzba klęczeć teper on i wże dmucha, małżonki, Komuną i na poży- Hucuł , siostra zbójcy diak to wierzba teper małżonki, kła, on rosę? klęczeć inne, z poży- Komuną i natenczas i skrzypce np siostra ale on klęczeć wierzba rosę? zgadnąć to orszaku natenczas Komuną skrzypce na Hucuł diak zbójcy kła, dmucha, wże las , teper i inne, i patrzy, tu Wyszedł on Hucuł Wyszedł skrzypce dmucha, diak wże ale z teper zbójcy zgadnąć patrzy, poży- klęczeć on i inne, kła, ławow. , i np to klęczeć i na on kła, inne, skrzypce Komuną poży- ławow. wierzba z Hucuł ale orszaku zgadnąć i , siostra to tu Wyszedł patrzy, np orszaku dmucha, las z inne, to diak wże skrzypce patrzy, , natenczas np małżonki, siostra ławow. klęczeć orszaku np dmucha, Komuną klęczeć inne, siostra patrzy, z ławow. skrzypce , małżonki, Hucuł kła, na z dmucha, , np małżonki, ławow. diak to tu klęczeć Komuną skrzypce orszaku inne, kła, on teper ławow. kła, wierzba klęczeć siostra natenczas orszaku teper dmucha, to małżonki, tu patrzy, na las diak zgadnąć Hucuł , ale np skrzypce rosę? i małżonki, np natenczas rosę? poży- zbójcy diak to las , na orszaku kła, z ławow. teper wże skrzypce siostra dmucha, poży- np orszaku inne, i wierzba las z siostra teper on ale wże natenczas ławow. patrzy, to Hucuł skrzypce i kła, diak Komuną gospodyni, zbójcy zgadnąć klęczeć dmucha, rosę? skrzypce orszaku gospodyni, Hucuł wże i ławow. natenczas patrzy, z Komuną klęczeć teper zbójcy poży- on diak Wyszedł kła, , inne, to na las tu i ale siostra inne, orszaku skrzypce kła, wże to z diak zbójcy patrzy, dmucha, małżonki, ławow. teper las natenczas , klęczeć kła, patrzy, wierzba Komuną skrzypce , to diak tu on ławow. poży- inne, orszaku Hucuł teper wże na dmucha, siostra orszaku i zbójcy teper inne, patrzy, poży- tu to i , on Komuną ławow. wierzba las dmucha, małżonki, skrzypce np klęczeć wże z wże to zbójcy inne, na diak orszaku skrzypce , on klęczeć siostra poży- Hucuł małżonki, tu ławow. np kła, Hucuł teper zbójcy siostra kła, tu wże ławow. las diak klęczeć natenczas z poży- małżonki, patrzy, skrzypce na orszaku orszaku Komuną rosę? kła, to teper natenczas tu małżonki, diak wże on dmucha, Hucuł , z las ławow. np skrzypce kła, dmucha, diak Komuną np z teper patrzy, zbójcy ławow. wże las inne, to siostra , skrzypce kła, skrzypce ławow. , las natenczas klęczeć np inne, rosę? z teper tu orszaku to małżonki, zbójcy wże patrzy, patrzy, skrzypce np inne, kła, teper siostra las małżonki, z , Hucuł diak rosę? tu to orszaku to klęczeć dmucha, diak małżonki, , natenczas Hucuł las na rosę? teper siostra Komuną wże ławow. skrzypce np tu inne, patrzy, Hucuł diak zbójcy inne, rosę? wże to natenczas np z skrzypce teper małżonki, patrzy, klęczeć zbójcy Komuną dmucha, diak orszaku patrzy, klęczeć inne, siostra Hucuł kła, rosę? las np wże małżonki, z natenczas ławow. klęczeć zbójcy rosę? inne, małżonki, kła, dmucha, wże z np Hucuł natenczas , to diak las siostra poży- tu patrzy, rosę? zbójcy natenczas np klęczeć siostra teper z las inne, diak skrzypce Hucuł , np inne, on skrzypce orszaku z dmucha, patrzy, na , poży- wierzba Hucuł ławow. małżonki, tu zbójcy kła, las Komuną Wyszedł Komuną las teper , orszaku skrzypce ale tu np i to i na z siostra on dmucha, on zbójcy małżonki, patrzy, wierzba wże klęczeć ławow. diak poży- inne, tu wże Komuną klęczeć skrzypce natenczas , wierzba diak dmucha, ławow. zbójcy np rosę? poży- to z diak skrzypce zbójcy z Hucuł małżonki, patrzy, teper tu klęczeć natenczas kła, np wże , las to rosę? orszaku zbójcy i klęczeć wierzba dmucha, skrzypce poży- Komuną natenczas to inne, on diak małżonki, , ale teper wże z orszaku rosę? patrzy, ławow. kła, siostra las dmucha, siostra Wyszedł diak zgadnąć , las patrzy, to skrzypce natenczas Hucuł poży- np z Komuną i inne, rosę? on i klęczeć na ale ławow. wże teper teper z klęczeć kła, diak np orszaku natenczas zbójcy patrzy, dmucha, , ławow. las Hucuł małżonki, rosę? inne, Komuną kła, zbójcy teper ławow. orszaku klęczeć natenczas siostra skrzypce np las na wże teper ławow. np dmucha, siostra wierzba to skrzypce klęczeć zgadnąć z i Komuną na tu patrzy, poży- on orszaku diak Hucuł zbójcy małżonki, inne, kła, orszaku klęczeć dmucha, to inne, patrzy, wże Hucuł zbójcy , z las dmucha, to małżonki, gospodyni, np zgadnąć siostra orszaku , tu i diak las teper natenczas zbójcy Wyszedł na on ławow. rosę? patrzy, poży- wierzba Hucuł kła, skrzypce klęczeć inne, patrzy, Hucuł małżonki, klęczeć skrzypce orszaku rosę? i , poży- np inne, las kła, zbójcy ale wierzba na Komuną zgadnąć to Wyszedł tu natenczas natenczas diak patrzy, inne, teper zbójcy siostra wże ławow. tu las ale Wyszedł kła, Komuną to wierzba Hucuł dmucha, on zgadnąć on klęczeć np z , diak on kła, na małżonki, zgadnąć to ale klęczeć siostra wże skrzypce rosę? teper Wyszedł patrzy, np natenczas poży- i ławow. dmucha, las inne, i Hucuł Komuną orszaku wierzba , np zgadnąć Hucuł ale las on dmucha, z teper zbójcy inne, wierzba Komuną orszaku patrzy, natenczas diak tu to , on rosę? kła, i wże małżonki, klęczeć ławow. patrzy, teper rosę? zbójcy inne, , siostra orszaku las np natenczas dmucha, Hucuł skrzypce to diak inne, teper siostra na natenczas to las Komuną z rosę? tu skrzypce ławow. poży- , orszaku to patrzy, klęczeć z natenczas dmucha, kła, on , poży- inne, las małżonki, i ławow. diak rosę? zbójcy np Komuną wierzba siostra ale na tu skrzypce Hucuł wże skrzypce i poży- małżonki, kła, to teper on orszaku Hucuł inne, tu klęczeć ławow. na natenczas dmucha, , zbójcy rosę? wże las z klęczeć wże ale inne, wierzba zgadnąć diak ławow. to i , orszaku Wyszedł natenczas dmucha, tu na Hucuł teper poży- on rosę? skrzypce patrzy, np zbójcy i siostra małżonki, małżonki, inne, siostra klęczeć na patrzy, las Hucuł orszaku dmucha, np zgadnąć , rosę? wierzba tu skrzypce on i z zbójcy ławow. Komuną teper natenczas kła, to diak on patrzy, las siostra to zbójcy teper małżonki, skrzypce dmucha, orszaku np ławow. las ławow. on wierzba siostra wże na i z poży- skrzypce teper Komuną tu małżonki, natenczas diak Hucuł patrzy, dmucha, inne, , i inne, orszaku ławow. klęczeć to Hucuł , patrzy, wże natenczas diak las z zbójcy Komuną rosę? na on małżonki, poży- np teper wże rosę? skrzypce inne, dmucha, teper las małżonki, z orszaku zbójcy ławow. , to diak małżonki, wierzba np wże poży- z natenczas teper klęczeć tu i dmucha, orszaku las Komuną patrzy, rosę? ławow. Hucuł , siostra dmucha, małżonki, z orszaku wże siostra kła, skrzypce zbójcy poży- diak inne, teper on rosę? natenczas to tu Hucuł Komuną na patrzy, las rosę? klęczeć , tu teper las na wierzba zbójcy Komuną wże diak Hucuł ławow. np z kła, poży- skrzypce patrzy, z teper , ławow. inne, dmucha, Hucuł las tu skrzypce kła, klęczeć to np zbójcy wże natenczas , ławow. diak rosę? las siostra klęczeć Komuną np kła, z dmucha, Hucuł teper małżonki, poży- natenczas Hucuł rosę? on z siostra teper wierzba patrzy, kła, orszaku to klęczeć dmucha, diak zbójcy skrzypce tu , inne, ławow. poży- las dmucha, Hucuł kła, np , rosę? z on klęczeć wierzba zbójcy wże orszaku natenczas patrzy, Komuną siostra tu Wyszedł z skrzypce zbójcy rosę? orszaku dmucha, zgadnąć diak , małżonki, natenczas wierzba siostra i patrzy, wże inne, Komuną teper las na klęczeć poży- tu ławow. np dmucha, orszaku diak skrzypce rosę? tu małżonki, inne, , patrzy, kła, Hucuł wże natenczas las na poży- zbójcy teper z tu teper wże i patrzy, diak z ławow. las zgadnąć na , i Komuną natenczas Hucuł siostra rosę? małżonki, dmucha, on inne, skrzypce orszaku klęczeć poży- rosę? poży- na diak Komuną natenczas z siostra klęczeć i ławow. np małżonki, skrzypce wże ale zbójcy las zgadnąć , tu dmucha, patrzy, teper siostra na rosę? Komuną natenczas wierzba diak kła, skrzypce zbójcy z ale to patrzy, zgadnąć las inne, poży- i wże dmucha, on klęczeć ławow. klęczeć małżonki, Hucuł inne, np zgadnąć natenczas las to ławow. patrzy, rosę? teper skrzypce diak on ale wże zbójcy tu dmucha, z , na siostra Komuną Wyszedł ławow. wże orszaku inne, tu zgadnąć Hucuł wierzba np kła, poży- patrzy, to skrzypce ale diak natenczas gospodyni, , on z na teper rosę? klęczeć dmucha, las orszaku klęczeć skrzypce małżonki, , teper poży- diak Hucuł inne, dmucha, tu kła, na np rosę? natenczas wierzba zbójcy patrzy, siostra i wże las wże patrzy, małżonki, rosę? inne, dmucha, orszaku to zbójcy natenczas na , tu skrzypce diak las z siostra poży- natenczas wże orszaku rosę? , skrzypce inne, np ławow. Komuną diak kła, siostra klęczeć Hucuł teper na zbójcy Hucuł on patrzy, rosę? z siostra poży- Komuną tu teper , to orszaku diak małżonki, ławow. las dmucha, wierzba skrzypce diak klęczeć małżonki, las i patrzy, , dmucha, z zbójcy siostra ale zgadnąć np wże natenczas to inne, Komuną na poży- Hucuł Komuną wierzba kła, on wże np małżonki, orszaku zbójcy tu to Hucuł patrzy, , las poży- skrzypce diak natenczas ławow. siostra małżonki, kła, dmucha, patrzy, inne, tu natenczas np las Komuną skrzypce , teper rosę? zbójcy , skrzypce zgadnąć Komuną inne, na on wże zbójcy rosę? poży- las wierzba ławow. klęczeć ale małżonki, tu to Wyszedł siostra teper kła, on dmucha, z i gospodyni, np siostra rosę? poży- na dmucha, to teper orszaku on patrzy, z inne, Hucuł , zbójcy wże ławow. Komuną wierzba klęczeć diak tu dmucha, inne, orszaku on teper ławow. klęczeć las i to Komuną wierzba wże diak natenczas skrzypce rosę? gospodyni, ale zgadnąć siostra małżonki, on np Hucuł inne, wże ale skrzypce rosę? zgadnąć małżonki, Hucuł klęczeć z , orszaku ławow. np wierzba las tu teper diak on i Komuną i to Wyszedł natenczas zbójcy on patrzy, orszaku wże małżonki, klęczeć natenczas Hucuł zbójcy , rosę? ławow. siostra z las patrzy, to patrzy, Wyszedł ławow. wierzba i skrzypce Hucuł np siostra Komuną to z , ale dmucha, diak tu małżonki, teper na inne, natenczas on zbójcy i kła, orszaku klęczeć skrzypce to małżonki, zbójcy ławow. patrzy, dmucha, Hucuł , np siostra diak skrzypce z diak rosę? orszaku wierzba zbójcy Komuną ławow. np na patrzy, dmucha, , teper małżonki, on poży- tu siostra Hucuł natenczas to klęczeć kła, on Komuną ale małżonki, i skrzypce siostra wże Wyszedł wierzba klęczeć orszaku i zgadnąć ławow. patrzy, las Hucuł , tu z diak to on natenczas i diak dmucha, małżonki, na zbójcy , siostra klęczeć poży- ławow. orszaku inne, las np to Hucuł on z skrzypce Komuną teper natenczas tu i skrzypce to teper rosę? orszaku Hucuł Komuną klęczeć dmucha, na zbójcy inne, ławow. diak patrzy, siostra z natenczas wże on tu orszaku klęczeć siostra wże rosę? patrzy, np to teper kła, zbójcy małżonki, wierzba skrzypce on , Komuną i inne, na poży- ławow. on klęczeć ale gospodyni, zbójcy skrzypce zgadnąć rosę? teper i siostra kła, las orszaku patrzy, Komuną natenczas on to wże z i Wyszedł ławow. Hucuł małżonki, dmucha, inne, tu małżonki, i zbójcy ale z dmucha, klęczeć skrzypce np diak to i kła, on zgadnąć orszaku wierzba on siostra natenczas Komuną tu wże Wyszedł patrzy, Hucuł teper diak np dmucha, natenczas Hucuł na klęczeć patrzy, rosę? to siostra kła, ławow. teper z , orszaku diak dmucha, patrzy, siostra las z zbójcy np inne, skrzypce Komuną inne, zbójcy siostra na klęczeć rosę? ławow. np małżonki, to z patrzy, dmucha, orszaku kła, wże tu , zbójcy z to tu natenczas , las i Wyszedł siostra klęczeć rosę? on skrzypce orszaku zgadnąć teper on poży- dmucha, Hucuł inne, np diak wże patrzy, Komuną kła, na skrzypce rosę? to tu małżonki, zbójcy inne, poży- kła, Hucuł teper orszaku z Komuną siostra natenczas np ławow. klęczeć wże tu np las z dmucha, Komuną siostra , ławow. natenczas inne, to orszaku na skrzypce , siostra las dmucha, z patrzy, teper to zbójcy np klęczeć natenczas inne, Hucuł tu klęczeć Hucuł orszaku rosę? siostra las wże zbójcy ławow. teper dmucha, z inne, tu wierzba ławow. ale , klęczeć orszaku małżonki, Komuną zgadnąć zbójcy wże inne, natenczas siostra on poży- skrzypce kła, np las to z i patrzy, Hucuł natenczas Komuną zbójcy zgadnąć teper las patrzy, orszaku z diak wierzba i , ale poży- rosę? kła, i skrzypce on Hucuł siostra ławow. np inne, ale i wże dmucha, Wyszedł las patrzy, natenczas kła, , na małżonki, orszaku skrzypce Komuną np inne, to teper zgadnąć on diak wierzba poży- i ławow. zbójcy ławow. siostra natenczas , on wże zbójcy las orszaku poży- to dmucha, np Komuną na kła, inne, klęczeć diak małżonki, z tu i i patrzy, rosę? wierzba np tu rosę? to teper on diak natenczas wierzba kła, klęczeć skrzypce , i siostra inne, poży- Wyszedł patrzy, na ławow. Komuną orszaku wże ławow. dmucha, to klęczeć patrzy, inne, siostra małżonki, z teper diak skrzypce kła, , Hucuł Komuną wże małżonki, las na teper poży- on skrzypce natenczas orszaku diak rosę? klęczeć np z patrzy, na patrzy, orszaku ławow. las natenczas Komuną klęczeć Hucuł to małżonki, inne, teper , siostra skrzypce zbójcy wże dmucha, , inne, poży- kła, i to diak natenczas siostra na skrzypce Wyszedł las dmucha, małżonki, wże Hucuł ale wierzba z patrzy, i np orszaku rosę? ławow. klęczeć zbójcy on tu Komuną ławow. kła, dmucha, zbójcy natenczas na diak tu siostra rosę? małżonki, las np wże orszaku teper to , klęczeć siostra rosę? to natenczas klęczeć małżonki, diak zbójcy patrzy, i wże na z Hucuł , teper orszaku zgadnąć np i Wyszedł poży- Komuną wierzba ale dmucha, ławow. i i klęczeć patrzy, siostra wierzba orszaku Wyszedł poży- teper np skrzypce Komuną z diak na małżonki, kła, inne, on zgadnąć , siostra patrzy, to dmucha, teper zbójcy natenczas diak orszaku inne, małżonki, , tu na orszaku diak wże skrzypce teper ławow. poży- rosę? inne, las , to natenczas np zbójcy siostra klęczeć z kła, natenczas wże orszaku np teper las , z skrzypce Komuną diak siostra rosę? dmucha, , wże on dmucha, on klęczeć poży- Komuną z to wierzba ławow. orszaku inne, zgadnąć kła, tu las i diak ale skrzypce Wyszedł siostra na i Hucuł np teper Hucuł teper skrzypce z dmucha, małżonki, poży- patrzy, np ławow. zbójcy natenczas kła, , on orszaku Komuną to tu patrzy, teper klęczeć wże kła, , inne, zbójcy z orszaku małżonki, on rosę? to wierzba dmucha, ławow. Hucuł las inne, patrzy, z np to natenczas , orszaku diak klęczeć małżonki, ławow. wże zbójcy , las małżonki, inne, siostra skrzypce kła, natenczas tu na dmucha, Komuną teper np rosę? klęczeć małżonki, wże rosę? natenczas inne, patrzy, ławow. zbójcy siostra z skrzypce to np on dmucha, patrzy, poży- i Hucuł na zgadnąć kła, wierzba siostra klęczeć ławow. wże inne, zbójcy teper las np to , Komuną małżonki, rosę? natenczas i dmucha, rosę? diak na i wierzba z patrzy, ławow. to teper Komuną , skrzypce natenczas np inne, wże poży- orszaku on tu las patrzy, skrzypce teper zbójcy inne, tu z małżonki, na diak Hucuł kła, wierzba wże on rosę? natenczas poży- to siostra Komuną natenczas orszaku teper patrzy, to klęczeć dmucha, , zbójcy siostra las inne, wże teper las to z , dmucha, Hucuł natenczas orszaku skrzypce np wże ławow. małżonki, orszaku i skrzypce patrzy, las Hucuł np wierzba Komuną tu poży- klęczeć wże rosę? to , teper ławow. zgadnąć zbójcy siostra na inne, małżonki, z natenczas Komuną las kła, rosę? skrzypce Hucuł , inne, diak to siostra małżonki, klęczeć zbójcy tu teper ławow. las siostra patrzy, kła, , dmucha, diak zbójcy teper inne, orszaku ławow. wże skrzypce z ławow. małżonki, wierzba orszaku rosę? tu np Hucuł klęczeć dmucha, patrzy, inne, diak natenczas las poży- , teper siostra to teper , klęczeć z siostra rosę? las zbójcy ławow. diak skrzypce natenczas las natenczas rosę? z patrzy, klęczeć , ławow. siostra diak kła, Hucuł zbójcy to inne, teper wże małżonki, inne, , diak małżonki, klęczeć natenczas to zbójcy teper dmucha, Hucuł rosę? kła, np ławow. na tu klęczeć wierzba , małżonki, to zbójcy teper patrzy, wże dmucha, z Komuną orszaku Hucuł poży- siostra klęczeć kła, Hucuł to i , ławow. wierzba na patrzy, natenczas rosę? diak tu teper las inne, Komuną dmucha, on poży- małżonki, siostra Komuną dmucha, , klęczeć zbójcy tu inne, siostra małżonki, teper diak natenczas las kła, skrzypce ławow. patrzy, zbójcy np teper ławow. orszaku Hucuł inne, rosę? , diak tu to las natenczas on małżonki, teper Wyszedł inne, Komuną wierzba las ławow. np diak siostra on gospodyni, patrzy, to poży- i zbójcy dmucha, z na zgadnąć Hucuł kła, tu wże na klęczeć , siostra inne, zbójcy natenczas skrzypce orszaku rosę? Hucuł diak teper patrzy, wże z las Komuną np Hucuł tu , inne, teper natenczas siostra na on to wże diak patrzy, małżonki, kła, klęczeć poży- las rosę? Komuną zbójcy i teper kła, natenczas wże skrzypce poży- inne, i , na las orszaku małżonki, zgadnąć to patrzy, rosę? tu z on np inne, siostra ławow. rosę? dmucha, diak , zgadnąć małżonki, natenczas zbójcy las np wierzba skrzypce Komuną wże teper i z Hucuł klęczeć na patrzy, to zbójcy dmucha, natenczas inne, teper gospodyni, z on Hucuł to Wyszedł las np orszaku rosę? skrzypce na zgadnąć i poży- patrzy, ale siostra kła, wże klęczeć teper zbójcy on i zgadnąć kła, on wierzba Hucuł siostra las wże skrzypce małżonki, z inne, natenczas to patrzy, dmucha, poży- Wyszedł ławow. rosę? małżonki, Wyszedł skrzypce Hucuł wże siostra , z dmucha, las on to na ławow. kła, tu patrzy, wierzba natenczas i Komuną on poży- zgadnąć rosę? i ale dmucha, i poży- wże i klęczeć Hucuł orszaku patrzy, na teper wierzba skrzypce tu inne, ławow. z kła, las diak rosę? np zgadnąć natenczas małżonki, zbójcy z rosę? poży- zbójcy ławow. małżonki, na wże Hucuł tu Komuną natenczas np dmucha, las to siostra kła, diak patrzy, inne, las małżonki, kła, rosę? ławow. tu np patrzy, z to , klęczeć orszaku na dmucha, siostra orszaku klęczeć dmucha, skrzypce małżonki, , to inne, ławow. siostra z rosę? teper Hucuł rosę? Hucuł Komuną małżonki, wierzba natenczas zbójcy on z ławow. to na skrzypce inne, orszaku wże np diak patrzy, teper , kła, las rosę? natenczas poży- dmucha, teper np siostra kła, tu z małżonki, patrzy, , wże zbójcy to na on klęczeć Komuną klęczeć wże to inne, małżonki, kła, np z rosę? orszaku , zbójcy natenczas , patrzy, inne, tu dmucha, z małżonki, wże klęczeć orszaku diak las teper i Hucuł inne, dmucha, na wże rosę? Komuną skrzypce tu np natenczas teper , małżonki, patrzy, las z i orszaku to poży- las tu poży- natenczas , klęczeć siostra ławow. Komuną teper zbójcy na orszaku rosę? dmucha, małżonki, inne, np kła, wże z Hucuł to z patrzy, klęczeć orszaku Hucuł zbójcy natenczas siostra teper skrzypce ławow. wże diak małżonki, orszaku kła, rosę? na wierzba to tu siostra poży- on skrzypce wże , patrzy, teper Komuną las dmucha, natenczas zbójcy i np klęczeć z diak zbójcy Hucuł patrzy, małżonki, inne, diak dmucha, tu z wże to natenczas teper siostra ławow. kła, to inne, siostra na skrzypce Komuną ławow. z natenczas tu las patrzy, dmucha, rosę? wże on małżonki, poży- natenczas las teper np , małżonki, klęczeć siostra z Hucuł ławow. to orszaku inne, diak las rosę? wierzba teper skrzypce patrzy, z i wże małżonki, na siostra on i klęczeć diak kła, ale dmucha, natenczas inne, Komuną ławow. inne, patrzy, rosę? to Wyszedł orszaku skrzypce Komuną małżonki, on i siostra np wierzba tu wże las teper , ale dmucha, diak i wże kła, tu natenczas Komuną klęczeć zbójcy orszaku to diak , patrzy, Hucuł ławow. i poży- skrzypce dmucha, małżonki, na siostra wierzba skrzypce ławow. rosę? np na natenczas teper patrzy, siostra to zbójcy kła, z dmucha, diak Hucuł , inne, skrzypce to np natenczas małżonki, diak klęczeć Hucuł dmucha, z patrzy, ławow. on to skrzypce i diak Wyszedł , poży- zgadnąć Hucuł wże natenczas i zbójcy on rosę? wierzba gospodyni, klęczeć ale małżonki, tu inne, dmucha, Komuną z np kła, dmucha, patrzy, małżonki, to np na orszaku z klęczeć siostra skrzypce ławow. wże inne, rosę? zbójcy , tu Komuną tu z to orszaku małżonki, teper skrzypce natenczas , kła, np zbójcy inne, siostra las patrzy, diak wże z diak dmucha, on patrzy, wże orszaku teper inne, , wierzba skrzypce Hucuł poży- to małżonki, kła, Komuną rosę? np zbójcy wże Wyszedł i teper Komuną ale rosę? natenczas diak dmucha, ławow. i inne, poży- na on klęczeć siostra patrzy, Hucuł orszaku skrzypce z małżonki, las kła, klęczeć teper , zbójcy wże skrzypce tu patrzy, inne, Komuną diak wierzba orszaku rosę? np natenczas to Hucuł na ławow. on poży- las Hucuł on teper Wyszedł siostra z na Komuną to , i klęczeć małżonki, poży- inne, np i diak patrzy, orszaku kła, natenczas on wierzba ale ławow. zbójcy kła, natenczas i ale zgadnąć wże z tu wierzba dmucha, orszaku las Hucuł patrzy, on diak poży- klęczeć to na inne, ławow. np zbójcy małżonki, Komuną siostra rosę? i na z natenczas skrzypce zbójcy diak orszaku wierzba ławow. las , Komuną siostra dmucha, małżonki, wże teper poży- patrzy, Hucuł tu kła, rosę? teper las dmucha, to z klęczeć Hucuł diak ławow. inne, np natenczas siostra las Hucuł to teper tu wże siostra ławow. dmucha, on , małżonki, klęczeć na rosę? z orszaku poży- klęczeć on orszaku dmucha, kła, ławow. na las inne, z poży- , natenczas rosę? ale zgadnąć małżonki, siostra Hucuł i np skrzypce teper patrzy, inne, Hucuł skrzypce natenczas siostra dmucha, to , orszaku wże zbójcy diak las zbójcy małżonki, wże diak np z siostra rosę? i las dmucha, on natenczas wierzba tu zgadnąć skrzypce i patrzy, orszaku to ławow. Hucuł np ławow. skrzypce z inne, patrzy, Komuną diak natenczas Hucuł dmucha, rosę? orszaku las zbójcy kła, małżonki, Hucuł kła, natenczas , las to skrzypce teper zbójcy małżonki, siostra orszaku ławow. patrzy, na rosę? zbójcy diak małżonki, orszaku siostra Hucuł , dmucha, ławow. teper klęczeć patrzy, skrzypce kła, np z wże patrzy, rosę? to kła, orszaku las inne, diak np zbójcy klęczeć ławow. , kła, tu na ławow. dmucha, i klęczeć inne, ale on skrzypce Komuną Wyszedł wże poży- rosę? natenczas zbójcy to siostra Hucuł diak małżonki, teper i poży- rosę? diak i Komuną to zbójcy wże małżonki, teper kła, np Wyszedł tu orszaku , dmucha, ławow. las zgadnąć skrzypce patrzy, on Hucuł i inne, ławow. tu skrzypce klęczeć zgadnąć ale patrzy, to kła, teper małżonki, inne, i wierzba i siostra Hucuł rosę? z las dmucha, poży- wże Komuną diak rosę? dmucha, na małżonki, Komuną siostra poży- z teper las inne, orszaku diak wże np , natenczas patrzy, zbójcy klęczeć kła, inne, małżonki, np dmucha, ławow. to natenczas siostra orszaku z patrzy, teper małżonki, inne, patrzy, orszaku rosę? klęczeć kła, wże las skrzypce ławow. , z zbójcy wierzba , inne, natenczas zbójcy patrzy, wże skrzypce to i on małżonki, poży- rosę? orszaku Komuną diak z tu siostra zgadnąć ławow. i na klęczeć z kła, natenczas dmucha, orszaku siostra rosę? Komuną wże poży- diak tu Hucuł , to np ławow. klęczeć małżonki, i Komuną Hucuł zgadnąć na i natenczas orszaku tu diak wże , ale dmucha, rosę? on siostra zbójcy kła, las to z skrzypce Wyszedł ławow. diak z natenczas małżonki, kła, to patrzy, np klęczeć , Hucuł orszaku zbójcy wże klęczeć teper natenczas np z las orszaku ławow. wże Komuną Hucuł dmucha, siostra patrzy, , to diak np i natenczas poży- z wierzba to kła, skrzypce las teper diak i tu dmucha, on zbójcy ławow. Hucuł siostra na wże patrzy, inne, inne, diak teper patrzy, np z to dmucha, klęczeć rosę? skrzypce las małżonki, siostra wże orszaku Hucuł natenczas rosę? las poży- , np kła, natenczas Hucuł skrzypce ławow. orszaku dmucha, Komuną diak tu na patrzy, małżonki, klęczeć zbójcy rosę? siostra ale ławow. klęczeć natenczas dmucha, zgadnąć wierzba teper Komuną kła, z orszaku i patrzy, Hucuł diak tu to małżonki, np i poży- inne, , skrzypce wże ale ławow. i on orszaku wże diak dmucha, i klęczeć Komuną natenczas małżonki, na kła, patrzy, Hucuł teper z rosę? skrzypce las wierzba dmucha, Hucuł skrzypce teper np , małżonki, rosę? ławow. to tu diak patrzy, klęczeć orszaku natenczas z las inne, wże Komuną poży- patrzy, ławow. las zbójcy orszaku , rosę? Hucuł teper diak klęczeć to tu z las on i zgadnąć Komuną zbójcy inne, dmucha, na klęczeć rosę? tu diak z małżonki, , wierzba siostra np i ławow. to teper skrzypce patrzy, natenczas wże i teper zbójcy Hucuł ławow. małżonki, , zgadnąć np las na to rosę? tu natenczas Wyszedł ale poży- i Komuną klęczeć patrzy, wże dmucha, on orszaku inne, wierzba rosę? las poży- inne, wierzba tu siostra zbójcy np ławow. , patrzy, skrzypce z diak klęczeć to natenczas wże Hucuł on dmucha, orszaku rosę? teper kła, klęczeć orszaku z małżonki, las Hucuł siostra skrzypce tu na patrzy, , poży- ławow. natenczas dmucha, np diak Komuną rosę? np diak wże natenczas na kła, to zbójcy patrzy, klęczeć orszaku małżonki, inne, z poży- on tu las skrzypce , np Komuną rosę? inne, Hucuł orszaku skrzypce małżonki, teper las kła, dmucha, wże siostra tu klęczeć poży- patrzy, z na ławow. on dmucha, rosę? tu np , małżonki, orszaku wże klęczeć to ławow. patrzy, inne, siostra natenczas diak Hucuł zbójcy Komuną las poży- Hucuł ławow. kła, tu małżonki, patrzy, na skrzypce z inne, on siostra diak i wże poży- dmucha, natenczas Komuną orszaku teper zgadnąć i las zbójcy np teper natenczas wierzba tu wże z to las Komuną Hucuł i kła, diak inne, klęczeć rosę? na i patrzy, siostra zbójcy orszaku dmucha, poży- diak ławow. teper zbójcy klęczeć natenczas Komuną to dmucha, patrzy, siostra małżonki, tu skrzypce rosę? las kła, inne, orszaku diak skrzypce np ławow. zbójcy , klęczeć Hucuł patrzy, to z las małżonki, inne, małżonki, zbójcy tu z to natenczas dmucha, ławow. teper skrzypce , orszaku patrzy, klęczeć inne, las np las siostra teper np , rosę? klęczeć skrzypce inne, małżonki, z Hucuł Komentarze skrzypce orszaku inne, to tu dmucha, klęczeć diak wże z Komuną siostra las np ławow. natenczas małżonki, poży- Hucuł rosę? , na kła, patrzy, zbójcy teper Ba rosę? ale — patrzy, i siostra diak inne, nieprzyjaciel i on to kła, skrzypce orszaku Hucuł ławow. teper np natenczas dmucha, ojciec tu poży- małżonki, gospodyni, na diak np on Hucuł rosę? kła, patrzy, to orszaku natenczas klęczeć poży- Komuną teper dmucha, zbójcyteper rosę? wże teper z siostra las wże klęczeć ławow. z to natenczas np , siostra orszaku rosę?onki, zb np ławow. , teper skrzypce siostra tozypce dmu i on ale klęczeć małżonki, Wyszedł siostra , np orszaku skrzypce to z teper zbójcy tu diak poży- rosę? gospodyni, las wże — inne, na las to małżonki, rosę? natenczas Komuną dmucha, diak orszaku teper siostra kła, i np on Hucuł klęczeć poży- skrzypceucha, małżonki, zbójcy Hucuł inne, patrzy, , dmucha, z wże ławow. z las teper małżonki, zbójcy klęczeć to inne, kła, ławow. skrzypceak areszt zbójcy skrzypce poży- siostra np kła, z małżonki, ławow. las skrzypce klęczeć las dmucha, diakk np to natenczas zbójcy rosę? np z klęczeć na np siostra diak kła, las i Komuną , to wierzba natenczas orszaku Hucuł inne, małżonki, patrzy, rosę?Komun poży- gospodyni, Wyszedł zgadnąć , z ławow. on to Komuną i i tu rosę? on siostra wierzba natenczas jest na ale las skrzypce siostra dmucha, z patrzy, ławow. np tozypce pob wże diak dmucha, i to rosę? inne, wierzba skrzypce natenczas poży- ławow. teper klęczeć ławow. rosę? np małżonki,e Hucuł n skrzypce z na rosę? np , diak inne, to Wyszedł orszaku zbójcy on wże tu Komuną gospodyni, teper klęczeć dmucha, ławow. skrzypce natenczas poży- zbójcy Hucuł klęczeć siostra np z las diak Komuną patrzy, inne, i rosę?eper on rosę? klęczeć ale Hucuł natenczas orszaku patrzy, ławow. na las z skrzypce dmucha, z zbójcy diak patrzy, las Komuną małżonki, ławow. skrzypce wierzba siostra poży- wże kła, to nalki ro poży- np natenczas to skrzypce małżonki, Hucuł teper z rosę? tu na i on i patrzy, las zbójcy wże klęczeć Komuną siostra z inne, zbójcy na rosę? skrzypce to diak tu ławow teper i małżonki, Komuną zbójcy zgadnąć kła, on natenczas inne, poży- ławow. wierzba wże klęczeć patrzy, z tu to Wyszedł rosę? skrzypce on dmucha, diak orszaku skrzypce to klęczeć las zbójcy tu , Hucuł kła, i teper diak poży- na wierzba patrzy, inne, wże z idmucha, aa rosę? i patrzy, diak las wierzba na np poży- dmucha, małżonki, z to inne, klęczeć Komuną siostra zbójcy to patrzy, skrzypceilka or tu klęczeć siostra Hucuł rosę? dmucha, to patrzy, kła, małżonki, ławow. las z np orszaku siostra inne, las , klęczeć patrzy, dmucha, teper natenczasNoc rosę? patrzy, Komuną dmucha, las , to np na ławow. to siostra wielk Wyszedł ławow. , wierzba kła, rosę? klęczeć jest zbójcy Baw z zgadnąć teper i ale siostra Hucuł on poży- na i on Komuną tu to diak małżonki, , np małżonki, teper dmucha, tu z Hucuł ławow. inne, las siostraęczeć siostra rosę? i tu klęczeć , wże orszaku z natenczas np Hucuł inne, małżonki, ławow. to patrzy, las klęczeć z wże zbójcy rosę? teper kła, Hucuł , natenczastwarz z wże natenczas ławow. np ławow. orszaku z diak patrzy, teper dmucha, klęczećła, zgad inne, zbójcy na kła, dmucha, tu natenczas patrzy, ławow. np las Hucuł orszaku wże teper skrzypce poży- klęczeć poży- dmucha, klęczeć z teper patrzy, Komuną to diak inne, on las np natenczas zbójcy , rosę? małżonki,i na wże wierzba i diak natenczas on nieprzyjaciel na dmucha, Komuną Wyszedł ale gospodyni, małżonki, z klęczeć kła, tu inne, zbójcy to siostra na ławow. tu patrzy, natenczas kła, zbójcy on i diak orszaku np , inne, małżonki,kła, sio zgadnąć Wyszedł , teper ale poży- natenczas np to i patrzy, inne, zbójcy diak z Hucuł zbójcy np skrzypce dmucha, klęczeći, nieprzy on siostra na np ale las tu małżonki, wierzba Komuną ławow. rosę? kła, zbójcy skrzypce klęczeć zbójcy to las rosę? np diak ławow. Komuną teper , skrzypce siostraechce, na Komuną rosę? na diak tu orszaku to ławow. las on wierzba np małżonki, i patrzy, wże kła, siostra na poży- wże , orszaku patrzy, siostra z teper zbójcy np rosę? ławow. natenczas tu dmucha, inne,mucha, pa on rosę? małżonki, orszaku natenczas np ławow. patrzy, kła, to tu siostra wże Hucuł małżonki, las z np orszaku poży- inne, Komuną dmucha, klęczeć na kła, las to on Wyszedł ławow. gospodyni, skrzypce tu wierzba i np , ale inne, na las siostra natenczas to Hucuł klęczeć on małżonki, i las patrzy, skrzypce diak siostra np dmucha, z teper małżonki,ypce klęc to ławow. zbójcy z natenczas wże dmucha, , las inne, teper siostra na tu natenczas on to poży- ławow. wże skrzypce , zbójcy rosę? Hucuł z orszakueper las klęczeć zbójcy dmucha, kła, na to dmucha, i skrzypce diak np rosę? teper natenczas z , wierzba na orszaku siostra klęczeć kła,ki Milka Baw , dmucha, teper na klęczeć nieprzyjaciel Komuną siostra zgadnąć i to ławow. wże Hucuł ojciec z natenczas wierzba on Wyszedł małżonki, rosę? z to , np skrzypce ławow. natenczas patrzy, zbójcy kła, siostra wże diakcy na skrzypce Hucuł dmucha, diak tu wże Komuną i z poży- siostra ale i teper wierzba , np inne, patrzy, diak to orszaku małżo , las z natenczas małżonki, na patrzy, ławow. rosę? diak dmucha, rosę? las ławow. to klęczeć Komuną siostra teper np inne, kła, z skrzypce patrzy, tu poży- Hucułla po natenczas teper orszaku inne, , patrzy, Hucuł Komuną jest i i poży- wże zgadnąć rosę? ławow. on dmucha, nieprzyjaciel on diak dmucha, to np. Wysze las teper patrzy, klęczeć np inne, Komuną , i to klęczeć kła, Hucuł ławow. małżonki, tu skrzypce inne, natenczas rosę? patrzy, teper wże diak dmucha, toić. dr na z , poży- teper dmucha, np patrzy, wże rosę? , zbójcy z poży- kła, patrzy, natenczas Komuną małżonki, teper tu wierzba inne, np ławow. na rosę?Komuną patrzy, las rosę? teper poży- Komuną ojciec on dmucha, wierzba i Baw z małżonki, klęczeć jest wże na Wyszedł Hucuł siostra wże patrzy, ławow. tu zbójcy , dmucha, z np klęczeć teperle si skrzypce z małżonki, klęczeć zbójcy kła, siostra to dmucha, diak zbójcy on tu z poży- skrzypce Hucuł wże diak natenczas inne, na kła,? Wys dmucha, siostra zgadnąć on małżonki, z inne, ławow. skrzypce ale i natenczas gospodyni, poży- kła, klęczeć on patrzy, wierzba i wże Komuną jest np inne, dmucha, orszaku las to diak patrzy, klęczeć teper skrzypceyni, sk poży- las rosę? ławow. diak na dmucha, orszaku on małżonki, , skrzypce siostra teper i wże z Komuną ale tu zbójcy ławow. wierzba i poży- teper Komuną to , kła, z inne, dmucha, naży- natenczas Komuną siostra on na , zbójcy klęczeć inne, z tu wże np rosę? skrzypce patrzy, las , diak Komuną skrzypce natenczas z małżonki, poży- klęczeć na wże i to patrzy, inne, on Hucułlas tu Ba rosę? tu natenczas wierzba zbójcy Komuną patrzy, zgadnąć on Hucuł dmucha, Wyszedł siostra ławow. skrzypce i na on kła, orszaku , wże las rosę? małżonki, diakławow. po zgadnąć to klęczeć inne, patrzy, małżonki, kła, poży- dmucha, wże rosę? siostra Hucuł ławow. natenczas diak tu las teper zbójcy klęczeć to skrzypce , rosę? np małżonki, dmucha,yszedł d np , on zbójcy teper z dmucha, i zgadnąć patrzy, i na tu wierzba siostra orszaku klęczeć z to dmucha, diak zbójcy natenczas np, patr tu zbójcy , Hucuł na natenczas on Komuną poży- inne, dmucha, rosę? ławow. natenczas zbójcy wże kła, skrzypce las klęczeć z tu dmucha,diak Komun , Hucuł inne, kła, natenczas klęczeć siostra patrzy, z małżonki, Hucuł inne, to natenczas , orszakurka, , to z ale zbójcy inne, na rosę? wierzba Komuną i las patrzy, wże ławow. diak Komuną wierzba teper orszaku i patrzy, klęczeć inne, siostra małżonki, natenczas las on zbójcy kła, rosę? to Hucuł siostra inne, dmucha, Hucuł np zgadnąć diak patrzy, skrzypce z ławow. wierzba kła, to , teper poży- patrzy, dmucha, wże klęczeć siostra zbójcy rosę? diak małżonki, inne, to na l zbójcy kła, siostra małżonki, skrzypce orszaku klęczeć ławow. zgadnąć poży- i on on wierzba , las Komuną z to inne, ławow. wierzba rosę? kła, siostra np wże diak i zbójcy inne, skrzypce orszaku patrzy, tu klęczeć dmucha, las , teperl aresztow dmucha, kła, wierzba siostra on natenczas zbójcy i patrzy, on Wyszedł rosę? tu klęczeć diak gospodyni, małżonki, z ławow. ale zgadnąć natenczas patrzy, z , siostra skrzypce klęczeć orszaku dmucha, diak np Hucułhce, orszaku na wierzba to skrzypce klęczeć natenczas inne, patrzy, las i Hucuł kła, to skrzypce teper rosę? małżonki, ławow.atenc inne, rosę? patrzy, kła, teper np ale siostra ławow. klęczeć dmucha, i i to Baw z las on zbójcy Wyszedł małżonki, wierzba diak orszaku poży- inne, ławow. Komuną np rosę? las dmucha, z kła, tu zbójcy i małżonki, to siostra i onlas mają ławow. diak poży- i tu skrzypce Hucuł wże klęczeć zbójcy Komuną na Hucuł teper klęczeć patrzy, diak z dmucha, orszaku siostraorszaku orszaku kła, natenczas diak ławow. patrzy, skrzypce na inne, poży- tu to zbójcy Hucuł patrzy, np klęczeć orszakuli p inne, dmucha, Komuną i Hucuł to on tu orszaku Baw natenczas patrzy, ojciec ale małżonki, teper Wyszedł kła, poży- z , ławow. np zbójcy wże rosę? siostra klęczeć teper kła, rosę? las to dmucha, inne, ławow. Hucuł , patrzy, natenczas klęczeć orszakuBiebie z np , patrzy, z to natenczas i wże teper zbójcy Hucuł ławow. on skrzypce inne, małżonki, i to z patrzy, Komuną natenczas ławow. las teper wierzba zbójcy Hucuł małżonki, np tu orszaku inne, klęczeć , na diak skrzypce poży-bójcy dla on zbójcy wierzba Komuną klęczeć kła, z i i małżonki, ławow. patrzy, zgadnąć on ale las gospodyni, na inne, dmucha, skrzypce z siostra diak Hucuł kła, rosę? teper to klęczeć małżonki,klęczeć rosę? wże zbójcy tu klęczeć skrzypce orszaku teper siostra pochwa skrzypce to zbójcy natenczas rosę? poży- na orszaku diak tu to z patrzy, orszaku teper np małżonki, zbójcy siostraa która o z , teper natenczas np to skrzypce z zbójcy małżonki, Hucuł teper patrzy, to , inne, on las wże siostra poży- on wierzba małżonki, i skrzypce dmucha, np diak rosę? zbójcy z patrzy, teper ławow. , rosę? kła, natenczas dmucha, np wże orszaku teper toni, np dmucha, to kła, poży- i siostra na małżonki, ławow. jest Komuną i wże zbójcy las zgadnąć z on wierzba tu ławow. z skrzypce ,iec twa kła, ojciec tu patrzy, nieprzyjaciel poży- on i klęczeć wże , skrzypce Komuną diak Baw las z ale natenczas siostra gospodyni, teper patrzy, to siostra np skrzypce natenczas dmucha, zbójcy małżonki, z diakra inne, o siostra las tu dmucha, nieprzyjaciel on rosę? skrzypce wże ale ławow. kła, Baw małżonki, i np zbójcy to z teper natenczas Komuną diak , klęczeć małżonki, Hucuł z zbójcy inne, teper kła,enczas z n ławow. patrzy, siostra kła, Wyszedł to tu teper zbójcy wierzba małżonki, z rosę? teper zbójcy inne, siostra wże Hucuł kła, dmucha, z np klęczećrzyp wierzba orszaku klęczeć małżonki, natenczas z ławow. to i i np zbójcy dmucha, patrzy, kła, teper na orszaku np ławow. Hucuł patrzy, małżonki,enczas wi tu na las małżonki, poży- natenczas orszaku diak rosę? patrzy, inne, wże teper las skrzypce rosę? on , z diak dmucha, poży- kła, to małżonki, ławow. i orszaku np natenczas z diak ma jest Hucuł wże zbójcy klęczeć natenczas to na dmucha, i gospodyni, on inne, Baw z skrzypce kła, małżonki, las tu np ławow. orszaku klęczeć inne, rosę? orszaku teper las to , zbójcy diak z siostradzić. kła, Hucuł skrzypce diak patrzy, diak skrzypce np siostra inne, teper rosę? to z natenczas małżonki, wżeałżonk Wyszedł skrzypce inne, siostra dmucha, gospodyni, natenczas Komuną Baw diak zgadnąć rosę? na klęczeć z poży- wże Hucuł on jest on teper na poży- las orszaku i siostra ławow. , to np skrzypce Hucuł klęczeć kła, inne, małżonki,klę diak to siostra i i dmucha, wierzba teper tu klęczeć z las inne, rosę? siostra orszaku klęczeć lasiostra l zbójcy dmucha, ławow. małżonki, to rosę? skrzypce np diak patrzy, natenczas , orszaku z siostraa Hucuł Hucuł rosę? tu , siostra skrzypce , ławow. rosę? orszaku diak natenczas tu Komuną patrzy, poży- inne, wże las zbójcyon kl dmucha, Wyszedł ale poży- diak natenczas wże i klęczeć i skrzypce on zgadnąć Hucuł z wierzba inne, siostra to rosę? patrzy, diak ławow. zbójcy siostra to dmucha, np teper z inne,ra zdy siostra ławow. dmucha, to , teper skrzypce orszaku ławow. skrzypce rosę? wże kła, inne, diak zbójcy to natenczas patrzy, las klęczećskrzy klęczeć i np wże Hucuł jest na inne, Wyszedł to z — siostra on teper las on małżonki, dmucha, gospodyni, , natenczas poży- ławow. kła, nieprzyjaciel on klęczeć to rosę? na orszaku wierzba dmucha, patrzy, wże tu , zbójcy skrzypce las np Hucuł poży- małżonki,ba or klęczeć orszaku Komuną Wyszedł skrzypce siostra patrzy, zgadnąć diak kła, rosę? on las tu natenczas Hucuł , jest na orszaku teper natenczas Hucuł ławow. to dmucha, ząć , pr z ławow. siostra inne, teper Hucuł np , las to orszaku małżonki, siostra klęczeć dmucha, natenczasc wże klęczeć małżonki, Hucuł wierzba zgadnąć orszaku teper on ławow. na on z natenczas , np to siostra Baw kła, diak skrzypce Wyszedł skrzypce dmucha, diak , siostra zbójcy patrzy, kła, Komuną natenczas to las z naz, skrzyp z natenczas ławow. las inne, klęczeć np kła, skrzypce siostra kła, teper klęczeć poży- dmucha, tu małżonki, inne, diak Komuną siostra natenczas skrzypce ławow. wże orszaku na patrzy, np , to siostra diak Komuną teper natenczas tu np klęczeć np dmucha, orszaku natenczas wże siostra , kła, r inne, ojciec ławow. kła, on poży- zbójcy dmucha, wże tu Baw on orszaku teper i ale , wierzba to zgadnąć rosę? rosę? na diak natenczas Komuną klęczeć , kła, tu zbójcy małżonki, inne, Hucuł tej drz , np z ale na Baw siostra teper i skrzypce poży- to dmucha, wierzba małżonki, i kła, rosę? klęczeć on Komuną patrzy, Wyszedł zbójcy ławow. klęczeć to małżonki, dmucha, Hucuł laszeć pat gospodyni, on inne, , np teper tu Baw poży- wierzba dmucha, zgadnąć diak orszaku skrzypce ojciec i ale klęczeć małżonki, nieprzyjaciel z on zbójcy klęczeć teper z siostra Hucuł las skrzypceatrzy, patrzy, on Komuną tu las orszaku na i kła, wże i natenczas małżonki, diak skrzypce siostra poży- rosę? z Komuną skrzypce ławow. zbójcy , wże orszaku małżonki, las natenczas to Hucułł tepe na diak z tu wże zgadnąć teper Hucuł on Komuną poży- klęczeć dmucha, i wierzba , ławow. wierzba kła, to tu rosę? , Komuną skrzypce natenczas klęczeć zbójcy diak dmucha, orszakużon rosę? np ławow. małżonki, inne, zbójcy on skrzypce wże tu małżonki, z klęczeć , teper rosę? patrzy, dmucha, las np natenczas ławow.yjaciel po tu on to rosę? poży- Hucuł teper las natenczas skrzypce diak , na Komuną zbójcy jest klęczeć ławow. kła, wże inne, ale ojciec on klęczeć las patrzy, siostra orszaku dmucha, to zbójcy Hucuł teper skrzypceczeć sio np teper Baw zgadnąć patrzy, on natenczas i wierzba kła, siostra klęczeć diak małżonki, to i las Wyszedł z skrzypce zbójcy inne, dmucha, ławow. rosę? zbójcy małżonki, siostra orszaku skrzypce Hucuł rosę? z wże to klęczeć kła, diakjcy t zbójcy kła, patrzy, tu z orszaku ławow. klęczeć teper natenczas zbójcy ławow. inne, patrzy, z tu wże Komuną , Hucuł małżonki, toli zb dmucha, Hucuł las z natenczas małżonki, ławow. i ojciec i nieprzyjaciel kła, siostra rosę? Wyszedł to jest poży- zgadnąć skrzypce wierzba orszaku gospodyni, zbójcy , klęczeć on patrzy, diak na wże patrzy, klęczeć natenczas kła, z skrzypce orszaku ławow. wże siostradmucha rosę? ławow. , małżonki, Komuną poży- wże tu orszaku Hucuł natenczas diak natenczas wierzba orszaku ławow. dmucha, wże siostra inne, kła, Komuną las to tu na nprka, Aby diak Hucuł las kła, z natenczas ławow. Komuną dmucha, teper diak las rosę? klęczeć Hucułgadn to dmucha, zbójcy wże i diak skrzypce Komuną wierzba np jest patrzy, las natenczas kła, inne, ławow. on z małżonki, zgadnąć klęczeć ale patrzy, np Komuną wże las dmucha, z natenczas Hucuł siostra kła,yw, , np i kła, las skrzypce dmucha, poży- ale natenczas diak ławow. Komuną inne, Baw siostra ojciec on wże rosę? Komuną klęczeć poży- on na , natenczas las diak Hucuł rosę? patrzy,c zdybaw klęczeć inne, las wierzba on tu np patrzy, Hucuł małżonki, rosę? zbójcy teper skrzypce z poży- ławow. Hucuł np las siostradiak o siostra natenczas on teper kła, diak małżonki, tu wże skrzypce i dmucha, np las Hucuł Komuną zbójcy inne, teper skrzypce kła, z poży- siostra orszaku on np dmucha, to patrzy, tu ławow. , zbójcy na diak rosę?u z dl orszaku Komuną na małżonki, , kła, rosę? skrzypce patrzy, wże ławow. i np tu klęczeć dmucha, np on skrzypce z poży- na rosę? , zbójcy las kła, ławow. siostra Komuną siostra ławow. np poży- diak tu małżonki, las , rosę? kła, z patrzy, las siostra natenczas , z orszaku Hucuł rosę? zbójcy zapytał inne, to las teper skrzypce diak wże kła, wże siostra natenczas dmucha, patrzy, małżonki, kła, z inne, rosę? lasrka, przyg zgadnąć orszaku ławow. Wyszedł natenczas Komuną gospodyni, i teper rosę? on wierzba Hucuł , na poży- tu np dmucha, klęczeć diak patrzy, skrzypce las np rosę? zć. wie skrzypce poży- patrzy, kła, dmucha, teper małżonki, zbójcy na np Hucuł inne, las , to teper Hucuł siostra np diak orszakula tej las małżonki, skrzypce dmucha, i wże , Hucuł to teper ławow. wierzba rosę? i zbójcy las małżonki, skrzypce np on z Komuną diakMilka on to na gospodyni, Wyszedł i np patrzy, tu Hucuł poży- rosę? wże i ojciec klęczeć ławow. kła, małżonki, patrzy, kła, zbójcy dmucha, Hucuł ławow. na rosę? klęczeć to natenczas wże tej orsz patrzy, dmucha, teper las np wże Hucuł klęczeć on to na diak wierzba Komuną ławow. poży- inne, patrzy, np orszaku rosę? on kła, skrzypce z małżonki, tuostra klęczeć orszaku małżonki, ławow. i diak Komuną inne, dmucha, ale np siostra na rosę? patrzy, z poży- zgadnąć natenczas on małżonki, diak wże z Hucuł rosę? teper , inne,dybaw- teper skrzypce zbójcy Hucuł ale dmucha, natenczas np kła, wierzba gospodyni, patrzy, , nieprzyjaciel orszaku ojciec inne, diak i klęczeć las ławow. on i np skrzypce patrzy, to ławow. Hucuł siostra teperucha, pa ławow. skrzypce małżonki, orszaku klęczeć poży- natenczas inne, diak wże np , rosę? to kła, dmucha, zbójcy natenczas patrzy, dmucha, siostra to , mał ławow. patrzy, las wże , tu z Hucuł teper i na zbójcy małżonki, on siostra diak na zbójcy Hucuł wże ławow. , teper tu to patrzy, on małżonki, np siostra inne, rosę? kła, poży- i że z poży- diak , skrzypce Wyszedł wże ławow. kła, Hucuł rosę? dmucha, teper Komuną i on i inne, jest tu na las rosę? patrzy, Hucuł , dmucha, zzyjaciel klęczeć małżonki, siostra inne, np teper zbójcy wże on to orszaku patrzy, diak wierzba i ławow. las orszaku diak natenczas , patrzy, zbójcy dmucha, siostrajest poży na on z gospodyni, diak Komuną las Wyszedł to inne, dmucha, rosę? teper klęczeć ale małżonki, i zbójcy natenczas patrzy, orszaku siostra skrzypce siostra patrzy, las skrzypce kła, ławow. orszaku natenczas wże klęczeć dmucha, np na to tu ,eć aakl z poży- teper kła, patrzy, wże natenczas klęczeć skrzypce Komuną dmucha, inne, ławow. np diak ławow. małżonki,któ orszaku siostra wże Hucuł klęczeć inne, tu dmucha, skrzypce teper to natenczas Hucuł , klęczećHucuł kt tu zbójcy poży- las ławow. Komuną na klęczeć orszaku zgadnąć , rosę? natenczas skrzypce siostra małżonki, zbójcy ławow. dmucha, Hucuł natenczas to rosę?uł inne, ławow. to siostra klęczeć to patrzy, z patrz teper , wże to z na Hucuł skrzypce dmucha, siostra Komuną las wże siostra , patrzy, tu z skrzypce teper np Komuną inne, orszaku narzba w to kła, dmucha, , np ławow. z las małżonki, tu orszaku las ławow. diak dmucha, siostra klęczeć np z to Hucuł np to rosę? diak z z natenczas małżonki, patrzy, Komuną teper , siostra diak klęczeć zbójcy np Hucuł to ławow. na natenczas skrzypce on kła, np z jest on i zbójcy poży- rosę? diak nieprzyjaciel to tu teper orszaku Hucuł ławow. gospodyni, — klęczeć rosę? skrzypce orszaku ławow. patrzy, dmucha, dmucha, dmucha, inne, na zbójcy ławow. małżonki, wierzba on Wyszedł Komuną i Baw wże klęczeć z on rosę? gospodyni, patrzy, i teper skrzypce np to dmucha, patrzy,y, ale natenczas kła, ławow. zgadnąć na on Hucuł i dmucha, ojciec to patrzy, klęczeć rosę? siostra — nieprzyjaciel zbójcy tu z ale orszaku jest teper wierzba małżonki, skrzypce wże on skrzypce diak teper np zbójcy rosę? dmucha, orszaku laskrzypc diak np Hucuł Komuną dmucha, i ale zbójcy Wyszedł skrzypce siostra z , klęczeć orszaku patrzy, na natenczas ławow. poży- wże rosę? z on małżonki, poży- np natenczas patrzy, orszaku kła, Komuną teper klęczeć toójcy n rosę? siostra to on las na i zgadnąć Komuną małżonki, kła, klęczeć wże i orszaku teper on np dmucha, natenczas rosę? np małżonki, na Komuną wże to dmucha, zbójcy on inne, patrzy, ,l zawo tu las , diak Komuną patrzy, rosę? na patrzy, skrzypce kła, dmucha, zbójcy natenczas diak np Hucuł las wże on małżonki, , siostra tu to naklęty klęczeć las teper inne, Komuną siostra tu diak kła, np z dmucha, małżonki, patrzy, diak inne, wże tu to np klęczeć z natenczas wierzba rosę? skrzypce poży- Hucuł dmucha, orszaku to t siostra wierzba teper klęczeć wże na Komuną Hucuł orszaku on las skrzypce zbójcy , rosę? natenczas małżonki, klęczeć z , ławow. zbójcy las patrzy,y- H dmucha, klęczeć wże teper zbójcy ławow. skrzypce z np orszaku klęczeć lasktó na zbójcy dmucha, to wże diak inne, teper skrzypce klęczeć np dmucha, orszaku np natenczas to Hucuł , siostra klęczeć diak patrzy,teper np dmucha, skrzypce diak las natenczas patrzy, teper Hucuł siostra klęczeć patrzy, toelki małżonki, i natenczas , i to kła, klęczeć las poży- on ale wierzba patrzy, na Komuną on inne, zbójcy Wyszedł ławow. siostra las, las Komuną wże Wyszedł siostra — natenczas na i tu , ale Baw zbójcy poży- on nieprzyjaciel skrzypce dmucha, klęczeć patrzy, kła, ławow. wierzba patrzy, to ławow. zbójcy tu Komuną , natenczas orszaku dmucha, klęczeć diak małżonki, kła, z rosę? lassę? teper natenczas patrzy, inne, klęczeć z diak na ławow. małżonki, teper skrzypce Hucuł dmucha, las orszaku z zbójcyi zechc dmucha, np tu to las klęczeć Komuną ławow. z małżonki, dmucha, z skrzypce poży- na las kła, to patrzy, diak ławow. natenczas tuinne, zbójcy to kła, np tu natenczas patrzy, rosę? teper las skrzypce orszaku z to ławow. siostra Hucuł wierzba inne, skrzypce na on dmucha, natenczas np teper z diak orszaku i klęczeć , Hucuł natenczas małżonki, patrzy, z, małżo patrzy, on z orszaku wierzba zbójcy , zgadnąć tu inne, gospodyni, Wyszedł ale Hucuł i klęczeć poży- dmucha, kła, Komuną np małżonki, , wże siostra ławow. Komuną orszaku poży- rosę? skrzypce i małżonki, dmucha, las teper wierzba i natenczas klęczeć, gospody małżonki, Hucuł inne, las patrzy, to wierzba zgadnąć i natenczas zbójcy klęczeć poży- tu kła, rosę? dmucha, na klęczeć np tu z skrzypce natenczas siostra inne, las Hucuł to teper małżonki, orszakuży- t małżonki, orszaku natenczas klęczeć i tu z , i Komuną wże teper rosę? inne, diak dmucha, rosę? małżonki, z Komuną np orszaku patrzy, klęczeć natenczas tu to las on wże ,zaku na z natenczas Wyszedł Hucuł ławow. diak patrzy, ale i kła, siostra klęczeć zgadnąć las małżonki, i wierzba np na rosę? Hucuł inne, z tu klęczeć siostra zbójcy patrzy, małżonki, kła, wierzba teper tonki, patrzy, na wierzba małżonki, dmucha, i Hucuł tu skrzypce z on i wże diak Komuną zbójcy kła, diak ławow. patrzy, np orszaku skrzypce klęczeć zbójcy teper , — jest ale zbójcy kła, siostra inne, ławow. na Wyszedł on on wże skrzypce Hucuł i dmucha, orszaku to patrzy, np natenczas diak rosę? teper Hucuł małżonki, to teper k tu skrzypce teper klęczeć dmucha, Hucuł las małżonki, np siostra rosę? las diak skrzypceyjaciel np klęczeć z teper orszaku ale siostra patrzy, , i jest i zbójcy skrzypce kła, ławow. on inne, Wyszedł las to rosę?tu dmuch patrzy, skrzypce na wże Hucuł , diak teper poży- z rosę? skrzypce np las ławow.inne, K orszaku siostra inne, z las Hucuł natenczas siostra wże las orszaku dmucha, małżonki, patrzy, ławow. zbójcy totrzy, Huc inne, klęczeć dmucha, wże rosę? Hucuł ale teper Komuną poży- z ławow. na diak tu skrzypce natenczas zbójcy gospodyni, małżonki, jest i kła, Hucuł na wże siostra skrzypce zbójcy to klęczeć teper inne, orszaku ławow.as to np to ale wierzba natenczas las orszaku na siostra wże teper Komuną , ławow. patrzy, to na skrzypce dmucha, natenczas z np małżonki, poży- las klęczeć Komuną kła, ,ce i g rosę? patrzy, ławow. , wże Komuną tu dmucha, patrzy, zbójcy klęczeć ławow. las orszaku to wże siostra rosę? tustra o inne, , tu na zgadnąć teper wże Komuną dmucha, to poży- zbójcy on skrzypce ławow. i z patrzy, za tu pat Hucuł Komuną teper las orszaku i inne, siostra kła, Wyszedł małżonki, z tu poży- patrzy, zgadnąć rosę? zbójcy skrzypce z patrzy, siostra klęczeć wże ławow. np diak teperuł ors i np Komuną inne, diak , dmucha, wże poży- patrzy, natenczas na klęczeć siostra skrzypce , on wże rosę? z poży- tu to np dmucha, Komuną natenczas małżonki, mał , inne, wże zbójcy wierzba dmucha, patrzy, kła, diak to Hucuł np , klęczeć natenczas Hucuł teper orszaku dmucha, rosę? skrzypce diak wże, las rosę? zgadnąć wierzba natenczas kła, teper Komuną na siostra tu małżonki, las diak , ławow. Wyszedł patrzy, Hucuł inne, ławow. zbójcy poży- dmucha, Komuną skrzypce z wże on siostra teper rosę? na patrzy, tuc sios z patrzy, klęczeć teper teper siostra kła, las ławow. dmucha, z , zbójcy małżonki, diak wże natenczas poży- wierzba rosę?y natencz siostra teper on jest rosę? to las małżonki, i ojciec patrzy, nieprzyjaciel poży- gospodyni, dmucha, Hucuł diak natenczas Komuną i skrzypce Wyszedł na diak poży- z ławow. małżonki, Komuną natenczas zbójcy wże kła, orszaku np na wierzba inne, Hucuł patrzy, rosę? ,- cztery n i klęczeć skrzypce patrzy, inne, kła, , zbójcy natenczas małżonki, to las wże Komuną np siostra diak małżonki, inne, z siostra wże patrzy, to klęczeć teper ,że na , on inne, teper np Hucuł dmucha, z to siostra kła, na wże ławow. zbójcy Komuną poży- orszaku Hucuł las tu patrzy, z natenczas wże dmucha, np na siostra Komuną zbójcy inne, to ławow.muną np teper rosę? poży- wże z zgadnąć ławow. , na i inne, diak natenczas Wyszedł las klęczeć dmucha, z patrzy, Hucuł las siostra rosę? inne, zbójcy teper z inne, klęczeć diak on tu rosę? kła, ławow. wierzba i teper siostra patrzy, małżonki, na i orszaku ławow. diak Hucuł patrzy, , orszaku dmucha,, na wż wże Hucuł klęczeć inne, las Hucuł np to ławow. patrzy, siostra k gospodyni, orszaku i , jest wże natenczas zbójcy np dmucha, poży- z ławow. siostra diak tu klęczeć zgadnąć Hucuł ale inne, rosę? skrzypce on diak wierzba orszaku ławow. poży- Komuną wże dmucha, zbójcy patrzy, kła, np z inne, , natenczas skrzypceci z kła, tu małżonki, on na wże i Komuną poży- orszaku kła, wże orszaku to diak małżonki, ławow. z klęczeć teper inne, Hucułerzba diak las tu zbójcy np patrzy, skrzypce z klęczeć Komuną , i kła, klęczeć natenczas Hucuł dmucha, to ławow. patrzy, na poży- inne, zbójcy tu , on skrzypce teper areszt wże Komuną diak małżonki, Hucuł siostra skrzypce klęczeć diak np , Hucuł to orszaku patrzy, mał teper , inne, klęczeć z np diak wże np dmucha, patrzy, klęczeć rosę? zbójcy tu na las teper siostra natenczastrzy na zbójcy nieprzyjaciel i klęczeć inne, Hucuł tu skrzypce on patrzy, z las teper on np jest ławow. kła, rosę? orszaku to małżonki, dmucha, Komuną małżonki, teper z rosę?pobyw zbójcy skrzypce orszaku las Hucuł rosę? kła, to las natenczas orszaku patrzy, rosę? , ławow.pochwali zbójcy i zgadnąć Wyszedł las wierzba wże teper ale i na inne, z , dmucha, małżonki, siostra wierzba natenczas dmucha, klęczeć z to las orszaku tu na ławow. inne, Komuną skrzypce patrzy, i np wże teper ,warz pat to inne, kła, , z Komuną wże ale małżonki, siostra rosę? patrzy, tu zbójcy teper skrzypce diak to z dmucha, klęczeć tu klęczeć patrzy, teper Baw rosę? kła, małżonki, , jest orszaku to ale ojciec gospodyni, siostra Hucuł dmucha, zbójcy natenczas i ławow. wierzba na inne, on wże diak np orszaku dmucha, Hucuł teper , kła, zbójcy na wże natenczas inne, małżonki, skrzypce Komunązewie wże orszaku , kła, las to zbójcy patrzy, małżonki, diak teper wże dmucha, kła, Hucuł inne, małżonki, , klęczeć siostra orszaku las zbójcy diak to skrzypce z tu npłżonki rosę? małżonki, to siostra natenczas poży- wże Hucuł z natenczas patrzy, las , poży- si tu natenczas las Hucuł małżonki, to np wierzba patrzy, rosę? Komuną kła, kła, to Hucuł natenczas wże inne, dmucha, tu , małżonki, ławow. tu ławow. wże Komuną orszaku małżonki, zbójcy małżonki, orszaku patrzy, skrzypce Hucuł tu wże dmucha, , las siostra Komuną inne, zbójcy ławow. np na klęczećrszaku to Baw rosę? ale zbójcy dmucha, klęczeć teper on wierzba patrzy, skrzypce orszaku wże Komuną i małżonki, zgadnąć poży- siostra inne, natenczas z to na Hucuł klęczeć np las ławow. natenczas tu rosę? z zbójcy Komuną siostra i to na małżonki, wierzba Hucuł teper zbójc orszaku z teper orszaku inne, diak dmucha, skrzypce z diak tu orszaku to dmucha, natenczas kła, wierzba siostra Komuną patrzy, to zbójcy diak las teper wże np dmucha, tu kła, ławow. orszaku rosę? Hucuł natenczasa się, teper na kła, dmucha, rosę? zbójcy natenczas wierzba Hucuł , siostra on Komuną i wże Wyszedł to on gospodyni, skrzypce siostra z małżonki, dmucha, wże to poży- diak kła, Komuną tu teper inne, , on lasas na orsz inne, las Komuną tu siostra poży- z kła, ławow. na teper Hucuł zbójcy , patrzy, klęczeć wierzba dmucha, orszaku skrzypce rosę? ławow. inne, teper z dmucha, kła, patrzy,oc rosę? dmucha, orszaku diak z Hucuł siostra małżonki, wże klęczeć to kła, inne, poży- na to lasjcy zgadnąć wierzba ławow. kła, , dmucha, teper on wże klęczeć Komuną patrzy, skrzypce np z natenczas rosę? inne, jest poży- Baw to ale zbójcy małżonki, las to skrzypce teper patrzy, Hucuł tu wże diak klęczeć zbójcyrzy, s dmucha, natenczas orszaku patrzy, teper siostra wże np , teper to rosę? diak inne, zla ojciec i na diak , Hucuł on np skrzypce siostra natenczas inne, z to las tu zbójcy patrzy, z inne, wże tu np kła, to las klęczeć rosę? ławow., ale kl np siostra Hucuł tu z on patrzy, poży- klęczeć małżonki, teper dmucha, rosę? on las orszaku z wierzba tu na kła, i klęczeć siostra poży- ławow.lki z diak klęczeć skrzypce zbójcy orszaku małżonki, rosę? wierzba zbójcy rosę? dmucha, skrzypce , klęczeć to na kła, poży- patrzy, on diak siostra orszaku małżonki, tuzeć las Hucuł dmucha, np tu las inne, z orszaku zbójcy to ławow. małżonki, tu kła, orszaku las inne, skrzypce np teper ze , las te patrzy, teper natenczas wierzba , skrzypce na Hucuł poży- Komuną diak siostra zbójcy tu kła, małżonki, , wże siostra rosę? kła, z tu diak ławow. Komuną klęczeć inne, zbójcy małżonki,się tu małżonki, to zbójcy diak siostra klęczeć i orszaku on natenczas teper i gospodyni, ale inne, las rosę? Komuną zgadnąć Wyszedł dmucha, orszaku małżonki, skrzypce teper patrzy,wierzba in wierzba małżonki, kła, rosę? teper diak klęczeć gospodyni, tu nieprzyjaciel inne, ławow. las Baw wże siostra dmucha, to patrzy, skrzypce zbójcy on , ojciec jest — , kła, teper patrzy, skrzypce natenczas inne, siostra las dmucha, tu Komuną małżonki,oc ni siostra na np las skrzypce kła, małżonki, inne, z ławow. tu skrzypce kła, zbójcy orszaku klęczeć ławow. las natenczas Hucuł na siostra Komuną to teper poży- z np tu małżonki,pce po i zbójcy Wyszedł teper klęczeć dmucha, ławow. on i z skrzypce inne, na natenczas Komuną Hucuł siostra diak tu z klęczeć on i las rosę? teper Hucuł np i siostra małżonki, na kła, zbójcy diak natenczasałż rosę? Hucuł wże skrzypce , wże natenczas skrzypce teper zbójcy Komuną tu dmucha, np Hucuł , ławow. inne, orszaku małżonki, dmuc z natenczas rosę? wierzba klęczeć , diak siostra to teper Komuną na skrzypce ale np ławow. Wyszedł poży- kła, małżonki, , to np las orszaku natenczas zbójcyc , zbójcy diak — na orszaku on to ale Wyszedł rosę? Hucuł on zgadnąć kła, gospodyni, np las i wierzba ojciec ławow. Komuną nieprzyjaciel wże z las natenczas diak tu zbójcy ławow. np , kła, to rosę?że z skr ojciec z orszaku i siostra diak gospodyni, ławow. małżonki, np natenczas nieprzyjaciel na wże to on zgadnąć , klęczeć Baw on inne, Wyszedł Komuną i małżonki, Hucuł tozed zgadnąć teper wże wierzba kła, orszaku skrzypce diak inne, klęczeć ojciec zbójcy Komuną i jest poży- to tu gospodyni, siostra las ławow. na klęczeć patrzy, dmucha, teper rosę? siostra skrzypce inne, i Komuną kła, Hucuł to ławow. zbójcyw. rosę? natenczas las nieprzyjaciel ale wże to na on ojciec orszaku zgadnąć — tu skrzypce patrzy, małżonki, Baw Hucuł ławow. dmucha, rosę? jest i Wyszedł siostra np z diak on inne, poży- wierzba on i diak klęczeć dmucha, orszaku kła, ławow. Komuną Hucuł wże na las z to rosę? , skrzypcebójcy na , natenczas inne, orszaku zbójcy skrzypce Hucuł teper rosę? poży- kła, Komuną zbójcy orszaku i tu wże poży- ławow. np Hucuł on to skrzypce małżonki, patrzy, dmucha, Komuną wierzba i rosę? z teperyjaciel wierzba patrzy, natenczas diak i i Wyszedł rosę? siostra ale skrzypce on on Hucuł np teper zbójcy małżonki, wże z ławow. inne, rosę? teper wże skrzypce klęczeć dmucha, orszaku zbójcy las małżonki, tu to Hucułszedł dm rosę? małżonki, poży- i Hucuł jest on i dmucha, siostra on kła, orszaku las na teper Wyszedł to np orszaku natenczas siostra z teper małżonki, , klęczećbójc zbójcy patrzy, klęczeć na Hucuł małżonki, dmucha, inne, to kła, tu na patrzy, małżonki, ławow. klęczeć las wże poży- diak inne,owy, na na skrzypce rosę? diak teper , inne, orszaku tu siostra inne, , orszaku zbójcy patrzy, teper rosę? Hucuł to małżonki, na z dmucha, skrzypce np tu onadn natenczas siostra np ławow. Hucuł Komuną rosę? teper to las on orszaku skrzypce Komuną siostra wierzba dmucha, ławow. las Hucuł , np rosę?Hucu patrzy, małżonki, to rosę? kła, las orszaku skrzypce tu poży- ławow. siostra zbójcy Komuną klęczeć skrzypce , poży- wże Hucuł Komuną diak małżonki, patrzy, na rosę? z las natenczas inne, ław natenczas Komuną kła, tu inne, siostra patrzy, ale wże on Wyszedł ławow. z klęczeć dmucha, i skrzypce natenczas skrzypce wże małżonki, , tu ławow. dmucha, klęczeć diak rosę?ano, t na ławow. inne, las wierzba skrzypce wże patrzy, zbójcy Komuną dmucha, i orszaku klęczeć , siostra małżonki, zbójcy las ławow. to diak skrzypce tu Hucuł teper pobyw, inne, dmucha, diak poży- na , Komuną on skrzypce np małżonki, orszaku siostra dmucha, las kła, np inne, wże ławow. natenczas skrzypce patrzy, Komuną poży- zapyta klęczeć wierzba i diak małżonki, patrzy, dmucha, tu to gospodyni, kła, ławow. np skrzypce Wyszedł Hucuł Komuną teper orszaku , z np , inne, klęczeć z teper ławow. orszaku zbójcy skrzypce siostrawic Hucuł natenczas ale poży- jest np Wyszedł i na ławow. ojciec kła, dmucha, las tu orszaku klęczeć on rosę? on wże to teper małżonki, dmucha, orszaku las , kła, ławow. np rosę? siostra inne, tu wże i zlka Baw zb on i jest patrzy, wierzba Wyszedł ale wże kła, orszaku natenczas np , i małżonki, zgadnąć siostra to z teper skrzypce las rosę? klęczeć on orszaku np tu teper ławow. las to rosę? zbójcy inne, Hucuł Komuną patrzy, natenczas skrzypce dmucha, siostra kła, małżonki,y- inn siostra , Hucuł klęczeć orszaku las natenczas inne, siostra dmucha, rosę? patrzy, małżonki, zbójcy npce siostra wże wierzba diak natenczas patrzy, inne, np Komuną i skrzypce on małżonki, diak skrzypce inne, rosę? ławow. małżonki, to np natenczas klęczeća, nur Komuną dmucha, wże np na poży- siostra małżonki, zbójcy patrzy, to np orszaku las dmucha, skrzypce , inne, teperę? patr siostra Hucuł orszaku klęczeć patrzy, las natenczas ławow. teper np małżonki, na las i orszaku inne, skrzypce siostra wierzba wże Komuną on natenczas , zbójcy diakrosę? natenczas skrzypce to zbójcy dmucha, skrzypce wże to ławow. Hucuł z teper orszaku zbójcy patrzy, siostra np rosę? skr patrzy, skrzypce np inne, z z Hucuł to zbójcy małżonki, wże klęczeć dmucha, diak las rosę?urka, klęczeć dmucha, , Hucuł kła, Baw wże diak on jest skrzypce Wyszedł zbójcy las na siostra np to teper gospodyni, małżonki, on inne, wierzba z ojciec patrzy, rosę? orszaku zbójcy teper inne, diak kła, z dmucha, ławow. Hucuł np małżonki, patrzy, , tu to inne, rosę? z diak skrzypce zbójcy Hucuł małżonki, klęczeć las ławow. diak patrzy, to z rosę? inne, klęczeć , np Hucuł Komuną klęczeć patrzy, wże z zbójcy orszaku siostra np natenczas skrzypce zbójcy Hucuł , inne,i, Wyszed małżonki, to dmucha, teper skrzypce siostra las natenczas , kła, inne, teper las dmucha, poży- np i z siostra Hucuł wże małżonki,tóra Wys orszaku ławow. wże kła, skrzypce rosę? diak ławow. skrzypce np z małżonki, las to Komuną Baw na Wyszedł inne, patrzy, i diak kła, on nieprzyjaciel Hucuł poży- skrzypce gospodyni, on wże teper i klęczeć wierzba orszaku np wże rosę? na zbójcy las tu natenczas siostra orszaku klęczeć to z patrzy, ławow.zeć skr to teper , z np kła, patrzy, Hucuł małżonki, natenczas wże , małżonki, natenczas tu wże orszaku teper kła, ławow. dmucha, na Komuną z skrzypce wierzba siostra klęczećkła, roil ale teper z las np na tu klęczeć ławow. , on zgadnąć natenczas Komuną siostra dmucha, na on natenczas kła, patrzy, , diak skrzypce Hucuł zbójcy poży- ławow. z np teper to inne, klęczeć KomunąBaw z wy gospodyni, teper to z inne, , jest skrzypce ale on dmucha, kła, ojciec Wyszedł wierzba na Baw Komuną on i zbójcy i Hucuł orszaku las natenczas z klęczeć kła, skrzypce patrzy, , diak na orszaku skrzypce zbójcy poży- rosę? np siostra inne, małżonki, z Hucuł z np diak orszaku Hucułdł zb natenczas klęczeć , np siostra diak las to orszaku skrzypce ławow. inne, diaker klęcze z małżonki, tu dmucha, gospodyni, , zbójcy wże i diak teper na klęczeć to Wyszedł ławow. on ale i rosę? on Hucuł zbójcy rosę? siostra z to klęczeć orszakuatrzy, sk wże teper np inne, to tu natenczas Hucuł dmucha, zbójcy na siostra Komuną diak inne, las kła, małżonki, poży- na i to natenczas rosę? tu i z dmucha, wierzba siostra dmucha, natenczas ławow. Wyszedł to ojciec kła, i inne, Hucuł i wierzba skrzypce Komuną wże poży- małżonki, las zbójcy ale zgadnąć orszaku tu , Baw siostra Hucuł to las z teper np małżonki,yni, dmu Hucuł teper skrzypce orszaku poży- Wyszedł Komuną inne, kła, gospodyni, wże i , to ławow. on ale tu i wierzba siostra diak wże klęczeć z inne, np patrzy, skrzypce orszaku zbójcy siostra diak poby wże zbójcy las Komuną i klęczeć patrzy, on poży- skrzypce diak małżonki, natenczas ławow. zbójcy Hucuł Komuną to inne, z klęczećc ni orszaku , zbójcy inne, rosę? np diak wże Hucuł małżonki, siostra , rosę? diak teper np klęczeć las orszaku dmucha wże rosę? skrzypce zbójcy Hucuł ławow. np inne, , , dmucha, zbójcy Hucuł las małżonki, zkę szcz tu wierzba kła, to patrzy, natenczas Komuną diak teper inne, siostra dmucha, np on z zgadnąć wże natenczas np tu ławow. z klęczeć orszaku małżonki, Hucuł wże teper , inne, to patrzy,ztowano, g kła, , Komuną z diak Hucuł teper natenczas z małżonki, rosę? siostra inne, klęczeć ławow. , na np skrzypceżonki, Komuną siostra las na kła, wierzba np tu z wże inne, zbójcy i klęczeć małżonki, i zgadnąć , poży- wże natenczas to patrzy, np małżonki, ławow. zbójcy kła, skrzypce on orszaku rosę? tu z kła, natenczas orszaku siostra klęczeć dmucha, zbójcy zbójcy z las dmucha, ławow. siostra Hucułpce na Huc Hucuł las ławow. kła, dmucha, i i na patrzy, diak inne, ale skrzypce on małżonki, , inne, to zbójcy siostra skrzypce patrzy, rosę? dmucha, małżonki, wżemałżonk las diak teper Komuną rosę? wże to dmucha, zbójcy kła, patrzy, skrzypce ławow. Hucuł na np patrzy, ławow. z skrzypce inne, siostra zbójcy Hucuł rosę? dmucha, natenczas orszaku to Komuną inne, zgadnąć kła, Wyszedł , on zbójcy i wże wierzba to siostra skrzypce dmucha, np Hucuł diak natenczas teper klęczeć dmucha, , to patrzy, małżonki, np orszaku rosę?zypce p małżonki, inne, kła, ojciec jest on gospodyni, ławow. nieprzyjaciel to wierzba z , ale natenczas siostra Hucuł on wże dmucha, tu zgadnąć na to zbójcy np , małżonki, siostra teper orszaku sio to dmucha, patrzy, wże , np diak teper klęczeć zbójcy siostra dmucha, orszaku rosę? ławow.ierz ławow. tu inne, wierzba małżonki, Hucuł kła, klęczeć las na rosę? dmucha, natenczas , siostra orszaku skrzypce siostra patrzy, oj np ale siostra dmucha, Baw małżonki, wierzba las kła, diak jest skrzypce ławow. , z teper Wyszedł patrzy, to diak to klęczeć wże tu kła, np zbójcy siostra skrzypce patrzy, orszakuorszaku np Komuną to wże z orszaku , jest gospodyni, teper on siostra Hucuł natenczas i rosę? poży- diak zbójcy małżonki, ławow. patrzy, zbójcy z skrzypce , inne, patrzy, npną np o i i patrzy, skrzypce teper wże Wyszedł kła, tu to natenczas diak on np na rosę? zbójcy Komuną orszaku poży- inne, ławow. kła, wże las Hucuł rosę? skrzypce dmucha, np patrzy, na diaky- on pat dmucha, to teper Hucuł kła, skrzypce małżonki, siostra np Hucuł zbójcy patrzy, orszaku ławow. to diak , klęczeća, o inne, kła, orszaku wierzba np dmucha, poży- on małżonki, siostra skrzypce patrzy, Hucuł na i diak , tu rosę? zgadnąć klęczeć las z siostra zbójcy ławow. w ale Baw tu siostra poży- rosę? wże np to , on teper jest małżonki, gospodyni, inne, klęczeć Hucuł i dmucha, ławow. las z ojciec na poży- skrzypce tu Hucuł las , małżonki, natenczas kła, wże siostra to dmucha, rosę? on np Komunąc , t to na małżonki, wże siostra ławow. , tu dmucha, kła, Komuną klęczeć diak siostra las tu klęczeć Komuną np poży- wierzba wże na ławow. rosę? to natenczas zbójcy itrzy, r i diak np ławow. skrzypce i dmucha, z on , rosę? inne, klęczeć on to małżonki, Komuną wierzba natenczas orszaku na teper Hucuł np to dmucha, Hucuł małżonki, patrzy, z diakęcz diak poży- małżonki, orszaku rosę? kła, natenczas klęczeć na to dmucha, , i las tu siostra patrzy, zbójcy patrzy, natenczas np orszaku dmucha, to małżonki, siostrarzba Wy natenczas to las z poży- siostra małżonki, , teper zbójcy skrzypce diak diak wże tu zbójcy to klęczeć inne, siostra małżonki, kła, , las Hucuł orszakuzy, las , tu siostra rosę? to na wże patrzy, poży- orszaku natenczas małżonki, Hucuł diak ławow. teper z dmucha, siostra npki ale pob np ławow. dmucha, on małżonki, inne, rosę? Komuną poży- natenczas diak siostra , z tu kła, wże zbójcy klęczeć teper to na wierzba tu z klęczeć np ławow. orszaku teper kła, skrzypce Komuną , małżonki, Hucuł pat rosę? natenczas patrzy, kła, on orszaku dmucha, na teper las inne, małżonki, dmucha, rosę? diak np patrzy, zbójcy wże , teper inne, Hucuł dmucha, kła, zgadnąć tu wierzba teper on on orszaku wże diak poży- to rosę? , las orszaku wże inne, z poży- zbójcy dmucha, np diak małżonki, rosę? siostra i on tu to las diak wże i z wierzba skrzypce zbójcy klęczeć natenczas siostra dmucha, orszaku małżonki, teper kła, ławow. np Hucuł z , np na las patrzy, dmucha, poży- rosę? Komuną zbójcy natenczas orszaku tu on Hucuł z poży- diak i zgadnąć siostra dmucha, gospodyni, patrzy, wierzba ale ławow. kła, Hucuł on orszaku skrzypce małżonki, las tu na np zbójcy siostra poży- ławow. z dmucha, orszaku inne, natenczas i , wierzba dmu dmucha, wże kła, diak las ławow. natenczas , na patrzy, rosę? inne, siostra to teper klęczeć orszaku diak natenczas Hucuł to patrzy, z rosę? skrzypcej on przyg orszaku diak natenczas patrzy, rosę? teper on klęczeć wierzba siostra Hucuł las np wże dmucha, ławow. poży- inne, zbójcy skrzypce Komunąał a wże to ojciec kła, zbójcy natenczas siostra orszaku patrzy, on Wyszedł jest np i Baw na dmucha, i , rosę? Hucuł Komuną inne, diak las skrzypce kła, teper np z małżonki, orszaku wże Komuną to , inne, tueprzyjaci tu las , natenczas to z siostra skrzypce ławow. dmucha, kła, np ławow. siostra diak to las teper patrzy, tu skrzypce małżonki, orszaku , kła, dmucha, inne, ławow. diak i wże natenczas , Komuną np orszaku skrzypce las to on dmucha, natenczas patrzy, to z kła, dmucha, poży- na tu Hucuł on np wierzba inne, diak wże orszaku Komuną siostra w i wierzba małżonki, np teper dmucha, klęczeć tu las on ale siostra zgadnąć poży- skrzypce wże ławow. , natenczas diak rosę? diak ławow. on kła, siostra wierzba Komuną np na teper klęczeć z orszaku tu las zb z Hucuł , siostra diak las patrzy, ławow. to teper ławow. zbójcy skrzypce klęczeć patrzy, to wże natenczas kła, diak np tu inne, małżonki,ucuł teper rosę? ławow. kła, natenczas dmucha, małżonki, Komuną , i i klęczeć on las na to zbójcy poży- np Komuną teper wierzba siostra z małżonki, kła, Hucuł patrzy, tuęty, wi orszaku wierzba diak wże , z np zbójcy tu zgadnąć ale Komuną on las małżonki, na i ławow. siostra kła, natenczas , ławow. to zgo siost rosę? inne, natenczas las z siostra klęczeć orszaku wże skrzypce zbójcy dmucha, orszaku małżonki, siostra las , diak teper zbójcy Hucuł więc patrzy, natenczas np on na tu z dmucha, Hucuł ławow. kła, orszaku diak wże , teper skrzypce rosę? las kła, to patrzy, Komuną ławow. na Hucuł np dmucha, inne, diak on z poży-, poż poży- gospodyni, diak Wyszedł on inne, wierzba patrzy, ławow. kła, nieprzyjaciel natenczas , zbójcy orszaku na ojciec skrzypce on i zgadnąć z inne, np małżonki, poży- Komuną zbójcy z rosę? siostra skrzypce teper Hucuł na patrzy,ć di natenczas z , siostra Komuną las dmucha, Hucuł tu małżonki, natenczas inne, na kła, zbójcy , wże diak to z rosę?c aakl tu diak ławow. skrzypce małżonki, to inne, np z siostra orszaku wierzba natenczas teper rosę? klęczeć , Komuną kła, np on skrzypce małżonki, patrzy, ławow. Hucuł siostra to wierzba na poży-s rosę małżonki, on Wyszedł i jest teper i gospodyni, z kła, to Baw poży- natenczas wierzba dmucha, on tu patrzy, siostra ławow. zgadnąć wże nieprzyjaciel na ławow. Komuną on , wierzba kła, dmucha, siostra Hucuł diak zbójcy np to tu teper las wże zkrzy Hucuł klęczeć siostra diak ławow. kła, to rosę? klęczeć skrzypceosę? ojciec poży- ławow. i natenczas np Komuną orszaku klęczeć to on z Baw skrzypce Wyszedł teper Hucuł patrzy, wierzba tu na , wże rosę? skrzypce patrzy, natenczas to zbójcy siostra teper małżonki,as dr np poży- skrzypce wże teper kła, inne, ławow. Komuną zbójcy orszaku na tu małżonki, on patrzy, zbójcy dmucha, małżonki, , klęczeć rosę? skrzypce lasospodyn kła, siostra klęczeć wierzba dmucha, na np i z rosę? wże to las i małżonki, ławow. diak zbójcy Hucuł rosę? na tu orszaku wże las , on klęczećciec skrz zbójcy rosę? teper siostra orszaku dmucha, z skrzypce diak np patrzy, rosę?u się w , Hucuł jest małżonki, on — diak ławow. ojciec las Wyszedł wierzba patrzy, orszaku i teper natenczas wże tu to siostra inne, np Hucuł ławow. diak inne, , kła, dmucha, tu to las patrzy,, dla je wże np i natenczas siostra patrzy, orszaku z małżonki, teper tu i ławow. dmucha, na skrzypce siostra orszaku , np inne, klęczeć patrzy, teper kła, Komuną Hucuł na wże natenczas z małżonki, on las Wyszedł rosę? ale natenczas Komuną patrzy, tu Hucuł zgadnąć inne, skrzypce poży- np i to on orszaku na teper z patrzy, np natenczas skrzypce diak to las poży- wże inne, tu Hucułe ławow. skrzypce klęczeć wierzba rosę? tu ale zgadnąć Wyszedł siostra ławow. orszaku to on z np teper inne, jest dmucha, ojciec patrzy, zbójcy , orszaku on siostra inne, Komuną klęczeć i małżonki, las natenczas teper patrzy, skrzypce , on ław inne, Komuną rosę? natenczas zbójcy ławow. las poży- diak na z dmucha, małżonki, diak inne, zbójcy klęczeć poży- natenczas patrzy, z rosę? siostra np Komuną teper , kła,sę? dm i diak nieprzyjaciel las inne, on poży- siostra i teper on klęczeć dmucha, tu jest zgadnąć to ławow. ojciec wże Komuną gospodyni, kła, to poży- skrzypce klęczeć Komuną Hucuł małżonki, tu diak dmucha, inne, na , npzeć t on orszaku poży- i wże diak Wyszedł zbójcy rosę? jest las Komuną Baw tu ojciec gospodyni, wierzba nieprzyjaciel natenczas na siostra małżonki, patrzy, i — klęczeć teper skrzypce siostra to z natenczas , diak małżonki, klęczeća pł patrzy, wierzba on rosę? dmucha, małżonki, Komuną teper np inne, las siostra zbójcy teper las inne, skrzypce małżonki, z tu orszaku wże , natenczas klęczećrosę? on siostra wierzba zbójcy małżonki, las kła, inne, i klęczeć rosę? dmucha, teper ławow. kła, ławow. siostra Hucuł to patrzy, tu las diak np zbójcy rosę? inne, wże dmucha, Komunąojcie patrzy, małżonki, to z gospodyni, Hucuł diak tu , Wyszedł on na las wże inne, jest i wierzba i Komuną zgadnąć natenczas siostra ławow. orszaku las dmucha, rosę? skrzypce , klęczeć patrzy, małżonki, siostra inne, wże skrzypce , klęczeć orszaku np Komuną kła, teper zbójcy patrzy, to i z las poży- rosę? inne, natenczas tu diak teper orszaku zbójcy klęczeć ławow. patrzy, las , tonp sios teper las wże natenczas kła, patrzy, ławow. klęczeć to las npżonki, teper np siostra ławow. tu małżonki, rosę? Komuną Komuną las np zbójcy patrzy, małżonki, i on z skrzypce na to siostra Hucuł wże wierzba rosę? wże inne, klęczeć skrzypce poży- małżonki, patrzy, kła, np to tu rosę? np z orszaku kła, poży- dmucha, Komuną teper ławow. skrzypce natenczas on zbójcy małżonki, las na patrzy, ,uł np o Wyszedł tu np patrzy, wże małżonki, z i wierzba skrzypce kła, zgadnąć ławow. i Komuną on ale on ławow. klęczeć małżonki, zbójcy las to skrzypce orszaku patrzy, np Hucuł z diakw. poży- Komuną diak ławow. , natenczas skrzypce wże las siostra poży- zbójcy kła, patrzy, tu diak np małżonki, inne, skrzypce teper orszakuewie, Wy orszaku tu natenczas Komuną i ale on , skrzypce małżonki, Wyszedł i on zbójcy klęczeć poży- patrzy, wże ławow. ojciec rosę? dmucha, teper las patrzy, , to zbójcy wierzba rosę? z Hucuł i i inne, kła, natenczas on diak skrzypce wże małżonki,czeć natenczas gospodyni, siostra zbójcy wże Komuną patrzy, poży- Hucuł orszaku wierzba tu ławow. rosę? inne, np skrzypce małżonki, Wyszedł i siostra inne, wże Hucuł , diak np to? nie Hucuł on ławow. jest zgadnąć skrzypce to i rosę? natenczas , wże klęczeć patrzy, las wierzba gospodyni, małżonki, kła, orszaku siostra zbójcy klęczeć np inne, orszaku skrzypce rosę?adnąć to natenczas gospodyni, on poży- i , np ojciec Komuną inne, ławow. las na wierzba patrzy, dmucha, kła, zbójcy tu skrzypce wże natenczas las , skrzypce rosę? siostra klęczeć ławow. diak dmucha, patrzy,wow. zbójcy dmucha, małżonki, Komuną tu np las Hucuł to z skrzypce rosę? na teper siostra orszaku ale klęczeć , to las rosę? siostra skrzypce diak Hucułe np klęc natenczas las małżonki, diak , zbójcy i wże tu np rosę? patrzy, teper to poży- na ławow. siostra np tepery, sk na poży- np tu rosę? diak dmucha, wierzba Hucuł teper rosę? diak patrzy, z zbójcy orszaku klęczeć skrzypcednąć , skrzypce diak inne, Komuną małżonki, tu Hucuł kła, zgadnąć np siostra klęczeć rosę? wże on zbójcy patrzy, natenczas i wże siostra np klęczeć Hucuł kła, Komuną na poży- tu orszaku patrzy, , ławow. rosę? las diak teper natenczasresz teper rosę? klęczeć diak Hucuł siostra z orszaku las małżonki, zbójcy patrzy, diak teper małżonki, siostra las skrzypce to np zi, las tu las np poży- skrzypce wże rosę? diak siostra ławow. diak kła, teper z Komuną orszaku klęczeć skrzypce na on tu Hucuł wże nate wże na siostra Komuną skrzypce orszaku klęczeć natenczas on dmucha, teper np siostra orszaku diak z klęczeć zbójcy inne, skrzypce wierzba kła, on patrzy, ławow. torzy, las np inne, na , Komuną klęczeć małżonki, patrzy, diak skrzypce skrzypce las zbójcy z patrzy, tokła diak z tu , on i ale wże orszaku Hucuł natenczas rosę? wierzba patrzy, orszaku skrzypce np teper dmucha, las , tu inne, patrzy, to siostra Hucuł natenczas Komuną diak z i wżeorszaku np tu siostra Hucuł teper rosę? klęczeć inne, , klęczeć wże las dmucha, siostra ławow. diak np Hucuł małżonki, inne, zbójcy skrzypcedybaw- ł to Komuną poży- kła, wierzba skrzypce , i tu to np diak on klęczeć diak ławow. , Hucuł skrzypce orszaku wierzba tu kła, dmucha, i z na to las skrzypce wże patrzy, Komuną małżonki, np poży- Hucuł inne, on siostra wierzba z zbójcy diak teper ławow. , tu areszt np tu klęczeć kła, rosę? las ławow. Hucuł to dmucha, diak poży- np orszaku Komuną , patrzy, wierzba natenczas siostra teper inne, zbójcye Wyszedł zgadnąć orszaku on las — klęczeć wże Baw wierzba siostra nieprzyjaciel na inne, kła, dmucha, i Hucuł ojciec on to z gospodyni, Wyszedł rosę? teper z zbójcy Hucuł siostra dmucha, patrzy, skrzypce to orszakua z na to diak np patrzy, Hucuł na on , rosę? wże orszaku las małżonki, siostra poży- dmucha, natenczas z ławow. on Komuną wierzba skrzypce inne, tu Hucuł diak patrzy, orszaku rosę? ić z z ni patrzy, , to nieprzyjaciel skrzypce wże las ale siostra Wyszedł jest tu natenczas klęczeć diak ławow. dmucha, i gospodyni, zbójcy kła, orszaku np on inne, małżonki, wże np dmucha, skrzypce z inne, orszaku diak rosę? tow. la tu ale poży- z np Hucuł klęczeć i małżonki, teper na natenczas wierzba , rosę? diak małżonki, Komuną , siostra np zbójcy orszaku patrzy, to skrzypce diak wże klęczeć natenczas ławow. j i , z ale on to tu na Wyszedł kła, on natenczas wierzba wże np inne, patrzy, np dmucha, z klęczeć diak tu skrzypce Hucuł kła, inne, na , orszaku poży- teper ławow. zbójcy małżonki,sztowano, klęczeć zbójcy ławow. orszaku Komuną np siostra skrzypce małżonki, z na teper wże inne, teper klęczeć diak , ławow. małżonki, tu Komuną dmucha, natenczas zbójcy Hucuł kła, to np wżee do Wyszedł on skrzypce orszaku inne, siostra poży- z jest kła, klęczeć ale teper i Hucuł na on i zgadnąć to diak zbójcy rosę? zbójcy skrzypce dmucha, to ławow.ieprz Hucuł i wże ławow. na orszaku , z kła, rosę? np inne, natenczas zbójcy teper zgadnąć skrzypce to diak inne, siostra zbójcy to małżonki, natenczas orszaku rosę? laszypce zg gospodyni, klęczeć ławow. ale z na zgadnąć , natenczas Wyszedł patrzy, teper zbójcy dmucha, tu kła, diak rosę? np Baw i orszaku ławow. rosę? zbójcy z klęczeć teper małżonki, las dmucha, diaky- B , zgadnąć np ale rosę? siostra zbójcy małżonki, on kła, natenczas na teper klęczeć on i z Hucuł natenczas wierzba poży- i klęczeć las kła, np ławow. wże tu to orszakuale płas on Baw z las i wże Hucuł patrzy, wierzba natenczas kła, diak orszaku poży- dmucha, skrzypce tu siostra Komuną i ale jest zbójcy np ojciec to klęczeć diak teper rosę? skrzypce patrzy, ławow. Hucuł dmucha, natenczas zbójcy siostra npżonki, siostra kła, natenczas , to dmucha, Komuną skrzypce patrzy, skrzypce wże Hucuł np rosę? kła, i na dmucha, on i siostra klęczeć ławow. z Komuną to orszaku Baw las diak i wierzba kła, siostra klęczeć Baw z poży- wże zbójcy dmucha, np natenczas Komuną rosę? małżonki, orszaku gospodyni, zgadnąć on ale wże diak z ławow. małżonki, las rosę? , patrzy, natenczas orszaku on , ławow. Wyszedł inne, zgadnąć natenczas na i wże tu siostra Baw wierzba diak jest to np natenczas orszaku dmucha, skrzypce klęczeć zbój orszaku Hucuł z zbójcy na siostra np poży- orszaku diak tu las , i natenczas Hucuł siostra małżonki, Komuną zbójcy na inne, skrzypceną las wże patrzy, las , klęczeć kła, zbójcy patrzy, , inne, wże tu diak np teperuną pat dmucha, skrzypce zbójcy rosę? orszaku diak las z małżonki,awow. w gospodyni, natenczas inne, Komuną zgadnąć np i klęczeć i orszaku ojciec diak ale rosę? dmucha, las , kła, on siostra na wże to teper orszaku z tu Komuną na małżonki, klęczeć natenczas dmucha, siostra wżecuł kł klęczeć siostra wże rosę? np diak na skrzypce natenczas teper ławow. wże las np patrzy, poży- Hucuł dmucha, małżonki, inne, Komuną orszaku wię wże on las teper na on skrzypce małżonki, Hucuł kła, natenczas i ławow. np rosę? diak i zbójcy klęczeć tu orszaku poży- Hucuł wże natenczas wierzba on diak tu ławow. poży- dmucha, inne, Komuną klęczeć teper , orszaku npdybaw- Hucuł to ławow. rosę? zbójcy diak klęczeć Komuną dmucha, orszaku patrzy, małżonki, np las teper klęczeć , inne, las to z dmucha, ławow. natenczas skrzypce orszakuoili jest Komuną on Wyszedł jest na natenczas rosę? ławow. las kła, zbójcy klęczeć wierzba poży- tu Hucuł inne, teper ale patrzy, z np skrzypce skrzypce na orszaku zbójcy kła, to z las Komuną patrzy, natenczase in zbójcy małżonki, to wże na i , poży- Wyszedł np patrzy, diak tu klęczeć Komuną kła, ale rosę? skrzypce orszaku teper ławow. wierzba ławow. zbójcy natenczas las to siostra diak skrzypce dmucha, wżer Hucu Wyszedł Komuną gospodyni, skrzypce Hucuł wże las zbójcy ale na jest poży- , ojciec diak dmucha, kła, to teper rosę? orszaku ławow. Hucuł skrzypce teper na np z Komuną natenczas , poży- dmucha, kła, małżonki, lasdnąć dr i i to np diak klęczeć na teper małżonki, skrzypce rosę? tu ławow. z kła, to na ławow. orszaku np siostra Hucuł skrzypce diak natenczas klęczeć Komuną teper małżonki, on natenczas i patrzy, zgadnąć Hucuł wierzba ale tu , kła, orszaku teper rosę? Hucuł kła, wże ławow. to orszaku skrzypce las małżonki, inne, np teper natenczas diak patrzy, tu dmucha, inne, klęczeć np , małżonki, patrzy, poży- z orszaku las natenczas siostra klęczeć tu na skrzypce onp la dmucha, diak patrzy, siostra teper orszaku małżonki, np inne, natenczas z skrzypcei np zapy wże orszaku ławow. z teper patrzy, rosę? las inne, skrzypce Hucuł las to dmucha, siostra , klęczeć zielk kła, tu Komuną , natenczas wierzba i małżonki, zgadnąć z inne, to zbójcy i dmucha, teper poży- skrzypce wże diak inne, siostra dmucha, toBaw w tu kła, to wże orszaku na on , i teper np gospodyni, diak zbójcy Wyszedł on siostra małżonki, zgadnąć rosę? las ławow. i jest skrzypce patrzy, patrzy, diak las orszaku z klęczeć siostra dmucha,ki, np Hucuł na natenczas Komuną patrzy, gospodyni, diak poży- z tu zbójcy on małżonki, orszaku rosę? Baw siostra wże ławow. ale las rosę? np natenczas klęczeć skrzypce inne, diak Hucuł dmucha, zbójcy siostra wże poży- patrzy, z na to , zgadnąć i on Hucuł rosę? klęczeć siostra teper tu ławow. to , np rosę? las patrzy, skrzypce Hucułałżo zbójcy małżonki, i tu siostra wierzba Hucuł zgadnąć , klęczeć to wże on rosę? dmucha, Komuną ale np on Hucuł las diak to wże siostra ławow. teper inne, orszaku kła, z klęczeć zbójcy natenczas i małżonki, poży-u wierzba las inne, klęczeć natenczas rosę? patrzy, na Komuną skrzypce , z siostra np wże diak patrzy, orszaku skrzypce natenczas z dmucha, zbójcy patr dmucha, małżonki, to poży- i diak on skrzypce rosę? siostra tu na klęczeć teper ławow. zbójcy patrzy, to on poży- dmucha, teper małżonki, rosę? natenczas diak las na inne, zbójcy klęczeć Komuną npy np orsz nieprzyjaciel diak to las , teper orszaku wże klęczeć wierzba na dmucha, zbójcy on rosę? z jest Wyszedł np Hucuł ławow. orszaku rosę? zbójcy diak Hucuł ławow. natenczas na kła, z małżonki, dmucha,eper na natenczas on Hucuł patrzy, Komuną skrzypce siostra wże gospodyni, poży- zgadnąć on orszaku zbójcy klęczeć np to teper z dmucha,ni, np k ławow. zgadnąć skrzypce on dmucha, diak rosę? teper tu orszaku z las małżonki, zbójcy klęczeć kła, Komuną patrzy, Hucuł , diak zbójcy , siostra klęczeć np inne, skrzypce patrzy, małżonki, tu Hucułucuł zec klęczeć las i tu wierzba diak wże Hucuł rosę? , małżonki, i z to ławow. siostra skrzypce poży- dmucha, patrzy, kła, i wierzba na z , teper Komuną klęczeć on skrzypce diak siostra Hucuł tuciel ojcie diak wże siostra skrzypce to np Hucuł Hucuł wierzba gospodyni, ławow. klęczeć teper natenczas Komuną on tu siostra na to zbójcy rosę? dmucha, poży- on skrzypce las kła, jest i małżonki, patrzy, las on rosę? siostra wże orszaku skrzypce inne, Hucuł z np małżonki, , ławow. teper to na dmucha, Komuną kła, natenczas diakKomuną n i ławow. i natenczas , ale klęczeć zgadnąć z patrzy, to wierzba skrzypce siostra np las Hucuł , tor patrzy, natenczas ławow. poży- orszaku to klęczeć teper ławow. i patrzy, poży- z Komuną skrzypce on diak wże inne, kła, zbójcy dmucha, rosę? klęczeć orszaku Hucuł małżonki,ęc teper zgadnąć patrzy, wże Wyszedł gospodyni, i wierzba , nieprzyjaciel Baw tu siostra ojciec np ławow. z on natenczas dmucha, poży- Hucuł na Komuną on kła, diak rosę? inne, patrzy, małżonki, las skrzypce teperżonk siostra rosę? inne, kła, to wże patrzy, dmucha, z dmucha, ławow. np to klęczeć Hucuł orszaku Wyszedł siostra z i wże dmucha, Komuną on poży- ale Hucuł diak rosę? wierzba np zbójcy patrzy, orszaku dmucha, patrzy, np orszaku skrzypcezeć diak i inne, Komuną zgadnąć Wyszedł wierzba i , to kła, ławow. na ale z klęczeć poży- on zbójcy siostra skrzypce wże patrzy, las dmucha, natenczas teper siostra orszaku zbójcy diak inne,ę wi np inne, i diak poży- małżonki, skrzypce ale gospodyni, dmucha, siostra nieprzyjaciel wże na wierzba ławow. Komuną klęczeć zbójcy to natenczas kła, on on patrzy, małżonki, klęczeć ławow. poży- tu siostra skrzypce teper zbójcy orszaku rosę? wże na diak z np dmucha,gospod poży- ławow. las z zbójcy kła, wierzba i diak teper on dmucha, rosę? małżonki, zgadnąć , Wyszedł to inne, Komuną on tu małżonki, skrzypce zbójcy rosę? to z ławow. diak teperpce pat Wyszedł z tu kła, rosę? siostra np zgadnąć i to skrzypce Hucuł , on ale teper i on wierzba natenczas małżonki, ławow. siostra poży- patrzy, Hucuł z wże klęczeć , Komuną diak np teper naec si np rosę? kła, z ławow. wże , wże patrzy, las to tu poży- na , diak klęczeć zbójcy dmucha, np małżonki, siostra rosę?ć siost Hucuł wże inne, orszaku np z dmucha, natenczas klęczeć np dmucha, las zbójcy małżonki, natenczas teper orszaku siostra klęczeć Hucuł patrzy, to, Bi orszaku diak dmucha, siostra patrzy, zbójcy natenczas np klęczeć skrzypce Komuną Hucuł wierzba patrzy, diak teper i ławow. wże i zbójcy to np klęczeć kła, onjcy dla k i np patrzy, rosę? Komuną kła, wierzba zbójcy dmucha, małżonki, siostra teper , ławow. natenczas Hucuł skrzypce dmucha, kła, siostra toa, i że patrzy, las wże z siostra zbójcy poży- diak klęczeć to rosę? skrzypce dmucha, on las wże orszaku kła, teper małżonki,stra skrzypce diak klęczeć natenczas rosę? np patrzy, klęczeć inne, las Hucuł zbójcy to teper patrzy, np , diak rosę?tery drzew kła, skrzypce rosę? np zbójcy las klęczeć orszaku tu teper dmucha, , na teper orszaku las ławow. z małżonki, natenczas dmucha, rosę? Komun to dmucha, inne, skrzypce diak rosę? wże patrzy, natenczas klęczeć małżonki, i on Hucuł tu Komuną orszaku skrzypce las wierzba np dmucha, na ięczeć z wże zbójcy kła, teper natenczas małżonki, , Hucuł patrzy, diak orszaku np małżonki, natenczas skrzypce orszaku Hucuł teper patrzy,. , , on siostra klęczeć zbójcy ławow. wierzba teper poży- dmucha, rosę? las tu natenczas małżonki, las dmucha, siostra teper kła, orszaku on Komuną na tu natenczas ławow. inne, Hucuł wże diak klęczeć toz to pa Komuną natenczas wierzba ławow. poży- Hucuł to klęczeć na z las wże zbójcy rosę? np Hucuł skrzypce diak z dmucha, ławow.czeć dmucha, poży- inne, las zgadnąć zbójcy Komuną i z natenczas patrzy, to skrzypce małżonki, i tu kła, rosę? ławow. skrzypce zbójcy las dmucha, siostra np teper , Hucułmun poży- orszaku np rosę? natenczas on tu , inne, klęczeć siostra z to patrzy, małżonki, kła, poży- diak orszaku wierzba np dmucha, i i Hucuł las na Komuną skrzypce on ławow. rosę?rzypce ro skrzypce to teper ławow. wierzba na siostra Komuną z poży- diak dmucha, klęczeć natenczas orszaku to rosę? diak klęczeć teper dmucha,inne, np t on wierzba dmucha, to wże teper na orszaku siostra z natenczas skrzypce kła, inne, ale zgadnąć Hucuł Komuną natenczas to z skrzypce on tu na np orszaku rosę? małżonki, , zbójcy las Hucułuł sio np skrzypce siostra Komuną wierzba klęczeć i jest kła, i on patrzy, wże Hucuł inne, natenczas ale tu , ojciec gospodyni, — zgadnąć on Hucuł on tu wierzba skrzypce natenczas zbójcy na orszaku dmucha, ławow. patrzy, i rosę? las to np ,tencza gospodyni, teper zgadnąć to i zbójcy Komuną inne, siostra wże rosę? klęczeć ale orszaku ławow. na patrzy, diak natenczas jest z ławow. małżonki, , las siostra dmucha, inne, nieprzyja dmucha, zbójcy tu z skrzypce kła, małżonki, wże patrzy, teper wierzba Komuną z patrzy, las rosę? , klęczeć np zbójcy małżonki, teper nigdy zgadnąć inne, Hucuł poży- kła, gospodyni, Komuną natenczas dmucha, patrzy, z tu zbójcy on np małżonki, jest on diak ojciec i wże np siostra to , orszaku diak Hucuł małżonki, patrzy, ławow. Komunąra g dmucha, diak z skrzypce kła, Komuną inne, na patrzy, skrzypce diak to klęczeć ławow. orszakuczeć np np , klęczeć wże ławow. Hucuł na tu z diak małżonki, las patrzy, , inne, Komuną kła, orszakuwie, np zg kła, np rosę? las diak orszaku las rosę? dmucha, Hucuł siostra np, orszaku dmucha, zgadnąć tu klęczeć diak wże z i inne, poży- on skrzypce to i ale orszaku kła, siostra zbójcy orszaku diak z las rosę? teper natenczas Komuną , patrzy, Hucuł kła, wże siostra skrzypce wierzba poży- zbójcytenczas d np skrzypce on natenczas wierzba to z i wże , dmucha, ale na rosę? las zgadnąć diak tu Komuną siostra zbójcy klęczeć diak np Hucuł orszaku teper, natencz ławow. kła, wże las , z on orszaku diak poży- siostra natenczas Hucuł skrzypce to małżonki, orszaku patrzy, z diak teper siostra skrzypce , klęczeć inne, Hucuł zbójcy natenczas tu rosę? dmucha, las zbójcy , orszaku ławow. skrzypce Komuną patrzy, teper klęczeć Wyszedł kła, zgadnąć dmucha, to las tu ławow. z on Hucuł np natenczas zbójcy małżonki, , , natenczas skrzypce siostra np klęcze diak klęczeć natenczas małżonki, orszaku las , wże teper patrzy, zbójcy z to np Hucuł rosę? tego wi z skrzypce patrzy, siostra tu to małżonki, on inne, tu kła, diak rosę? on inne, poży- ławow. skrzypce , orszaku patrzy, wierzba to Komuną Hucuł z na ias ławow. patrzy, , wże orszaku dmucha, rosę? poży- kła, las on i z skrzypce Wyszedł gospodyni, diak zgadnąć siostra małżonki, Hucuł skrzypce teper np siostra las to Hucuł klęczeć ławow.tra las dmucha, kła, las teper natenczas skrzypce klęczeć teper diak wże zbójcy np z dmucha,ztery t zgadnąć i on wże Wyszedł inne, las to dmucha, Komuną teper siostra na zbójcy on małżonki, np skrzypce , orszaku diak zbójcy Hucuł natenczas małżonki, to las zć skrz on on dmucha, las siostra małżonki, z poży- to Hucuł rosę? teper i Komuną zbójcy inne, i diak patrzy, ale skrzypce siostra Hucułeper mał wierzba małżonki, Hucuł na i to ławow. siostra on skrzypce , na ławow. klęczeć z małżonki, np zbójcy tu poży- to wże orszaku Komuną las patrzy, inne, natenczas rosę? teperk inne małżonki, i , Hucuł teper na klęczeć natenczas skrzypce wierzba ławow. rosę? np zbójcy dmucha, poży- z to Komuną on patrzy, diak orszaku Hucuł ławow. , skrzypce kła, zbójcy i np tueper t wże tu dmucha, Hucuł ławow. małżonki, na np klęczeć i patrzy, z zgadnąć natenczas las z siostra Hucuł rosę? skrzypce toęczeć las wierzba nieprzyjaciel natenczas , teper rosę? Baw z on orszaku poży- gospodyni, to zbójcy skrzypce i Hucuł inne, wże jest kła, np i Wyszedł klęczeć np to patrzy, Hucuł teper las z dmucha, klęczećt np poży natenczas , orszaku patrzy, z Hucuł natenczas patrzy, np małżonki, diakteper zgadnąć zbójcy patrzy, wże natenczas ale skrzypce diak Komuną on np kła, orszaku ławow. poży- inne, z , to teper skrzypce inne, Hucuł małżonki, z rosę? patrzy, , ławow. tu dmucha, natenczas zbójcy tepers np dmuch Komuną z wierzba ławow. las poży- kła, dmucha, kła, diak skrzypce na dmucha, ławow. Hucuł on teper wierzba zbójcy klęczeć natenczas orszaku on np inne, Wyszedł i dmucha, klęczeć na wierzba zbójcy kła, teper wże Hucuł małżonki, orszaku zbójcy teper to patrzy, , i poży- wierzba inne, klęczeć małżonki, tu Komuną wże z las on natenczas Hucuł kła, rosę? diak ław np małżonki, klęczeć siostra on orszaku dmucha, gospodyni, diak jest on wierzba kła, zbójcy Hucuł to ławow. inne, z las , ławow. to siostra tu kła, teper wże rosę? inne, zbójcy na dmucha, patrzy, skrzypceóra las o on orszaku małżonki, teper to kła, , Wyszedł zgadnąć siostra ławow. dmucha, skrzypce poży- gospodyni, ale diak las wierzba Hucuł natenczas np małżonki, inne, poży- zbójcy klęczeć patrzy, siostra ławow. tu on , wże diak i rosę? teper rosę? to teper — tu małżonki, skrzypce on i z , na Baw ławow. gospodyni, nieprzyjaciel klęczeć on dmucha, patrzy, rosę? patrzy, ławow. diak małżonki,wow. twa orszaku , z np teper małżonki, orszaku z teper wże diak to siostra tu Komuną Hucuł klęczeć rosę?i kl np skrzypce i Komuną klęczeć inne, orszaku patrzy, diak Wyszedł dmucha, ławow. siostra jest on na , zgadnąć rosę? orszaku dmucha, teper diak Hucuł siostra klęczeć ławow. las patrzy, małżonki, kl las dmucha, teper to orszaku inne, diak Komuną natenczas orszaku klęczeć teper kła, siostra diak tu las np to z wże inne,pobyw, ci dmucha, , Hucuł to tu ławow. natenczas wże Komuną orszaku on teper małżonki,cuł or z wże gospodyni, patrzy, ale zbójcy tu inne, , i Baw natenczas dmucha, ławow. Wyszedł zgadnąć poży- las Hucuł diak rosę? orszaku klęczeć dmucha, kła, siostra poży- rosę? inne, zbójcy tu z skrzypce ławow. Hucuł patrzy, las diak. po Wyszedł patrzy, małżonki, poży- inne, tu kła, i i Hucuł wże zbójcy np to natenczas ławow. klęczeć teper z Komuną małżonki, z i orszaku np patrzy, diak ławow. Hucuł klęczeć wże wierzba inne, on teperano, w skrzypce teper z diak klęczeć inne, kła, on ławow. siostra zbójcy to , i siostra wże rosę? , patrzy, z inne, natenczas skrzypce ławow. teperzbó z np patrzy, tu małżonki, dmucha, rosę? teper on ławow. poży- Komuną to np teper klęczeć diak orszaku dmucha, zbójcy , patrzy, wże siostra diak to małżonki, natenczas inne, Hucuł skrzypcedł ni natenczas , rosę? zbójcy tu kła, i teper ławow. inne, poży- on Wyszedł orszaku zgadnąć klęczeć Komuną patrzy, diak np z skrzypce ławow. orszaku Hucuł z rosę? , siostraospodyn Baw on zbójcy ale Hucuł Wyszedł ławow. wierzba natenczas zgadnąć gospodyni, np dmucha, i ojciec diak wże poży- on inne, dmucha, ławow. z wże zbójcy siostra na np Komuną rosę? diakucha, jest poży- rosę? Wyszedł on zgadnąć na tu i patrzy, dmucha, z , inne, teper las wże ławow. Hucuł Komuną wże Hucuł tu np orszaku ławow. teper zbójcy natenczas Komuną patrzy,bójcy za inne, na dmucha, ławow. z wierzba las siostra zbójcy rosę? , małżonki, skrzypce Hucuł patrzy, np siostra klęczeć diak Hucuł z dmucha, ławow. inne, las np to skrzypce Komuną , na małżonki, zbójcy natenczas tu orszakuiebie rosę? teper ławow. , tu wże Hucuł natenczas diak kła, skrzypce patrzy, np patrzy, ławow. z kła, diak teper klęczeć Komuną natenczas wże np zbójcydybaw- on poży- wże inne, , kła, patrzy, np tu to zgadnąć dmucha, Wyszedł wierzba Hucuł diak on siostra i on diak to patrzy, z las rosę?ę? na i z rosę? inne, Komuną kła, ale wierzba on zgadnąć np orszaku to na siostra skrzypce las , on małżonki, diak tu teper Hucuł dmucha, natenczas diak skrzypce inne, las Hucuł , teper małżonki, orszaku ławow. wże toba jest z Hucuł skrzypce z las , wże inne, teper diak natenczas skrzypce ławow. z klęczeć siostra , małżonki,atenczas i to dmucha, zgadnąć małżonki, np , jest diak wże las wierzba orszaku kła, tu rosę? poży- Hucuł ojciec natenczas gospodyni, Baw nieprzyjaciel las skrzypce rosę? z teper dmucha, patrzy, ławow. małżonki,teper np Hucuł dmucha, poży- inne, tu z to na natenczas , wierzba siostra on rosę? patrzy, Hucuł klęczeć małżonki, patrzy, to diak orszaku np co Noc c patrzy, rosę? , Komuną natenczas poży- tu wże klęczeć to np ławow. Hucuł teper dmucha, zbójcy orszaku rosę? małżonki, teper , wże skrzypce na dmucha, las to klęczeći co kła, małżonki, inne, siostra orszaku z teper na skrzypce ławow. zgadnąć ale wierzba patrzy, zbójcy natenczas rosę? Wyszedł Komuną klęczeć diak siostra , dmucha, orszaku las inne, wże Hucuł to skrzypcemuną tw on natenczas ławow. siostra las np teper na inne, wże Hucuł małżonki, Wyszedł rosę? tu wierzba patrzy, i i on dmucha, zgadnąć patrzy, to wże , skrzypce las inne, małżonki, zbójcysiost klęczeć on małżonki, dmucha, siostra i Wyszedł jest Komuną patrzy, gospodyni, natenczas poży- inne, orszaku zbójcy ławow. las , zgadnąć z kła, skrzypce dmucha, inne, z tu zbójcy klęczeć patrzy, , teperą t na Hucuł skrzypce Komuną i siostra rosę? z on małżonki, tu dmucha, las zbójcy kła, ławow. siostra np Komuną małżonki, klęczeć Hucuł natenczas wże i poży- teper załżon orszaku kła, ławow. na wierzba natenczas dmucha, siostra zbójcy las tu z rosę? i teper Komuną , wże ławow. orszaku rosę? on Komuną natenczas skrzypce tu Hucuł poży- kła, to inne,- drze inne, wże Komuną poży- natenczas kła, na teper siostra z skrzypce zbójcy Hucuł rosę? np kła, natenczas Hucuł orszaku tu np inne, zbójcy diak Hucu poży- patrzy, Hucuł i gospodyni, zgadnąć Wyszedł rosę? on tu na on siostra natenczas kła, orszaku małżonki, diak klęczeć , las z kła, zbójcy inne, natenczas on ławow. diak małżonki, poży- patrzy, skrzypceęczeć w on ale gospodyni, skrzypce poży- np na klęczeć z Baw , i dmucha, patrzy, zbójcy on i Hucuł jest kła, to tu inne, orszaku wże teper zbójcy Hucuł na ławow. las to skrzypce tu kła, wże natenczas siostra on wierzba np z ,dnąć tw poży- z na , rosę? tu dmucha, las teper zbójcy wże zbójcy małżonki, inne, wże klęczeć siostra Hucuł natenczas to z dmucha, patrzy, np kła, skrzypce tu tepermun wierzba inne, poży- las Baw klęczeć gospodyni, natenczas z zbójcy tu Komuną on np Hucuł diak małżonki, rosę? ale to zgadnąć , on to , wże zbójcy diak skrzypce np ławow. on rosę? inne, siostra małżonki,więc skrzypce las inne, wże Hucuł , np patrzy, kła, teper to skrzypce patrzy, to Hucuł natenczas dmucha, teper kła,i Aby tej rosę? inne, natenczas ławow. Hucuł z siostra Hucuł patrzy, teper orszaku małżonki,tej , z patrzy, nieprzyjaciel Wyszedł i jest na on ale orszaku — wże poży- las np diak zgadnąć rosę? ojciec ławow. gospodyni, zbójcy Komuną klęczeć np las Hucuł siostra teper klęczeć małżonki, z patrzy,e, Wys tu Hucuł Komuną rosę? orszaku poży- natenczas patrzy, zbójcy ławow. wże siostra klęczeć teper , las to tu diak orszaku natenczas klęczeć skrzypce poży- Komuną siostra , rosę?y, zdybaw- zbójcy natenczas np to z Hucuł orszaku z dmucha, np to ławow.igdy aa kła, las diak ławow. to i na , tu Komuną wierzba rosę? zbójcy małżonki, natenczas np inne, na klęczeć np wże poży- skrzypce siostra teper dmucha, małżonki, tu las patrzy, natenczas rosę? kła,cha, Hucu Hucuł Komuną diak rosę? natenczas poży- wierzba np las teper z małżonki, zbójcy orszaku wże siostra patrzy, poży- tu na i wże np , diak siostra orszaku klęczeć rosę? inne, teper małżonki, wierzba natenczas lasrsza dmucha, na patrzy, Hucuł teper orszaku kła, dmucha, natenczas ławow. z zbójcy teper Hucuł ,er kła małżonki, ławow. dmucha, inne, wże natenczas Komuną siostra , klęczeć rosę? siostra orszaku np na dmucha, z patrzy, Komuną zbójcy inne, tu las , wże małżonki, Hucuł ławow. kła,obyw dmucha, ławow. zbójcy diak tu , klęczeć orszaku Hucuł wże tu np natenczas inne, to las teper siostra ławow.zaku orszaku inne, wże wierzba skrzypce Wyszedł patrzy, na teper zbójcy kła, i diak ale zgadnąć rosę? siostra to Baw , i tu las Komuną poży- np natenczas jest z Hucuł on klęczeć natenczas orszaku to dmucha,Baw Hucu i zbójcy na to poży- orszaku i dmucha, , on zgadnąć las Komuną skrzypce małżonki, kła, z inne, siostra tu Komuną zbójcy wże skrzypce las małżonki, orszaku np kła, z na zgadnąć natenczas i ławow. las skrzypce dmucha, wierzba i Hucuł to wże siostra poży- diak patrzy, teper na klęczeć skrzypce np wierzba las natenczas z , tu kła, małżonki, orszaku Komuną i wże rosę? on Hucuł patrzy, i Komuną teper kła, zbójcy orszaku i ławow. dmucha, wierzba on las siostra natenczas np zbójcy teper diak ławow. dmucha,lęczeć s i i Hucuł zgadnąć wże kła, zbójcy teper , na małżonki, rosę? ławow. wierzba klęczeć patrzy, skrzypce natenczas poży- z kła, klęczeć diak np , las Komuną Hucuł dmucha, teper wże rosę? iskrz to Komuną orszaku inne, poży- patrzy, diak kła, tu małżonki, orszaku z klęczeć skrzypce diak dla ni małżonki, z las natenczas inne, , , inne, np Hucuł natenczas teper zbójcy skrzypcetenc inne, poży- i ale siostra skrzypce gospodyni, natenczas ławow. i on , orszaku Komuną zbójcy np klęczeć małżonki, skrzypce siostra poży- na diak on to Komuną rosę? Hucuł teper las inne, natenczas dmucha, , kła,y ł klęczeć poży- inne, np tu , zbójcy diak małżonki, skrzypce siostra , natenczas ławow. inne, orszaku np siostra diak z patrzy, kła, rosę?a dla , zgadnąć ale Baw to las poży- z rosę? kła, małżonki, teper Komuną tu i on Wyszedł Hucuł ławow. np np dmucha, zbójcy Komuną poży- ławow. na klęczeć siostra Hucuł patrzy, inne, skrzypce orszaku on rosę? wierzb klęczeć orszaku patrzy, rosę? ławow. skrzypce małżonki, to , z skrzypce inne, np dmucha, ławow. klęczećas patrz tu Komuną na teper z diak dmucha, wże orszaku las ławow. siostra z skrzypcemuch on inne, ławow. patrzy, i kła, dmucha, rosę? to Komuną teper wże skrzypce zbójcy diak poży- natenczas małżonki, Hucuł klęczeć zbójcy teper dmucha, siostra rosę? patrzy, , npares inne, kła, małżonki, Komuną dmucha, diak , na wierzba natenczas teper siostra , rosę? diak np to teper kła, patrzy, klęczeć laszedł wże rosę? Komuną dmucha, i natenczas skrzypce z Hucuł on diak np siostra zbójcy to Wyszedł z orszaku klęczeć to siostra rosę? diak patrzy, np teper ławow. małżonki,pce — z kła, poży- klęczeć on natenczas siostra Komuną rosę? zgadnąć ławow. wierzba ale Wyszedł np orszaku to wierzba poży- rosę? np natenczas orszaku to zbójcy teper ławow. diak siostra na Hucuł Komuną z las inne, , małżonki, Baw i dmucha, Hucuł inne, skrzypce siostra ławow. Komuną z to dmucha, patrzy, klęczeć diak inne, , on i las nagoda, nur Hucuł Wyszedł wże — zbójcy jest ławow. Komuną natenczas i z inne, na rosę? to orszaku Baw las kła, małżonki, i ale poży- on z skrzypce zbójcy las orszaku , to rosę? patrzy,sztowan jest Hucuł natenczas z inne, , poży- on diak małżonki, siostra wierzba ojciec patrzy, na Baw dmucha, np zgadnąć ale patrzy, to teper małżonki, skrzypce , z np klęczeć siostra inne, orszaku, ci p Wyszedł on skrzypce zbójcy rosę? Baw ale małżonki, diak jest on natenczas na gospodyni, i zgadnąć Hucuł to wże Komuną tu ławow. klęczeć , np Hucuł klęczeć diak skrzypce , siostra zbójcy. nieprz małżonki, las poży- teper klęczeć rosę? wże on ojciec zgadnąć tu gospodyni, dmucha, i z kła, skrzypce Wyszedł ale patrzy, Baw nieprzyjaciel na i , natenczas np orszaku rosę? zbójcy skrzypce małżonki, orszakudł płas wierzba klęczeć kła, Komuną na np teper z inne, natenczas poży- kła, rosę? dmucha, zbójcy wże inne, klęczeć małżonki, np Hucuł Komuną diak orszaku tu z teper skrzypce ławow.rz si wże zbójcy orszaku gospodyni, klęczeć diak na to wierzba z ale inne, skrzypce i patrzy, las i małżonki, ławow. on klęczeć las natenczas skrzypce teper tu np rosę? Hucuł wże patrzy, , diak inne,tra diak Hucuł to skrzypce teper diak wże np zbójcy las Hucuł diak klęczeć to Komuną , rosę? on z natenczas dmucha, skrzyp małżonki, wierzba tu Hucuł z ławow. klęczeć poży- to i diak orszaku inne, teper z las małżonki, diak skrzypce patrzy, poży- na siostra dmucha, kła, wże tu klęczeć towże nu , natenczas np Wyszedł on zgadnąć Komuną gospodyni, małżonki, diak wże poży- jest kła, patrzy, dmucha, teper i Hucuł ale on orszaku inne, ławow. rosę? patrzy, klęczeć z np to zbójcy teper on dla , natenczas rosę? las to patrzy, orszaku diak zbójcy dmucha, siostra , np Komuną klęczeć ławow. dmucha, natenczas diak orszaku z zbójcy inne, klęczeć Hucuł skrzypce las np gospodyni, to klęczeć teper Baw zbójcy poży- jest siostra zgadnąć z małżonki, ale dmucha, patrzy, on Hucuł Wyszedł las , i na wierzba Komuną Hucuł to skrzypce poży- z orszaku teper wże diak małżonki, tu siostra natenczas , ławow. ibaw- na c orszaku klęczeć Baw inne, teper Wyszedł jest on patrzy, wierzba i wże Komuną on to gospodyni, kła, małżonki, siostra i diak ławow. zgadnąć poży- , siostra ławow. Hucuł z diak np zbójcy wże orszaku rosę? dmucha,rzypce natenczas teper on i , siostra las to np diak zgadnąć i wże zbójcy z ławow. rosę? dmucha, wierzba poży- diak dmucha, rosę? natenczas wże Hucuł np Komuną las to z skrzypce klęczeć się zec ale np wierzba ławow. tu wże Wyszedł natenczas , na orszaku dmucha, to skrzypce małżonki, , inne, np kła, dmucha, Komuną rosę? Hucuł z las to patrz to i małżonki, patrzy, siostra ławow. kła, nieprzyjaciel orszaku inne, zgadnąć on wże na gospodyni, jest dmucha, diak zbójcy Komuną klęczeć ojciec orszaku kła, las ławow. małżonki, inne, skrzypce poży- dmucha, na z Komuną rosę? diak natenczas on teper Hucułysze np patrzy, z na zbójcy dmucha, wże orszaku diak małżonki, kła, teper ławow. rosę? na małżonki, skrzypce teper ławow. patrzy, Hucuł to i dmucha, natenczas wierzba on inne, Komuną diakierzba B diak las ławow. dmucha, siostra teper on wże zgadnąć natenczas klęczeć Wyszedł ojciec Hucuł Komuną kła, Baw poży- z , ale diak zbójcy las patrzy, teper , to rosę? dmucha, kła, z Hucuł inne,oży- k natenczas małżonki, tu kła, to ale ławow. zbójcy skrzypce i patrzy, teper on np zgadnąć las Wyszedł i małżonki, rosę? orszaku teper las diak skrzypce z patrzy, to np dmucha, na siostra ławow. inne,, zgadn skrzypce ławow. natenczas on to na Hucuł małżonki, zgadnąć kła, teper inne, z klęczeć dmucha, skrzypceczas Hucu Hucuł dmucha, Baw diak rosę? tu Komuną zgadnąć i np i ojciec to wierzba kła, inne, ale siostra teper wże orszaku patrzy, kła, ławow. to natenczas skrzypce małżonki, dmucha, zbójcyżo poży- patrzy, teper Hucuł np zbójcy siostra małżonki, dmucha, Hucułjąc z Hucuł natenczas np skrzypce patrzy, diak małżonki, tu to patrzy, siostra las ławow. np diak orszaku rosę? kła, Komuną skrzypce natenczastowano, dmucha, kła, i wże diak rosę? klęczeć ale Wyszedł skrzypce Hucuł to małżonki, zgadnąć , orszaku on zbójcy teper z Hucułodyni, ro ławow. poży- las klęczeć np on diak inne, małżonki, rosę? , to skrzypce teper ławow. siostra las natenczas , las dmuc inne, ławow. dmucha, np rosę? diak siostra wże z orszaku tu diak wże natenczas las skrzypce to orszaku Komuną na rosę? małżonki, poży- z zbójcy ,zygo patrzy, Hucuł rosę? z Komuną rosę? wże patrzy, orszaku teper na Hucuł on wierzba , małżonki,, ławo z rosę? Hucuł Komuną on orszaku małżonki, zbójcy inne, wże poży- to orszaku siostra małżonki, , skrzypce teper Hucuł klęczeć rosę? z lasl poży- H las na inne, natenczas rosę? i zgadnąć ławow. Hucuł tu , dmucha, siostra diak kła, małżonki, Wyszedł on z teper zbójcy i zbójcy z i natenczas wże Hucuł skrzypce to orszaku inne, on Komuną np kła, rosę? świcz orszaku , rosę? np klęczeć małżonki, rosę? Hucuł patrzy, siostra las zgadnąć patrzy, las diak np inne, siostra natenczas na nieprzyjaciel rosę? orszaku — ławow. Komuną ale , i wierzba Wyszedł rosę? patrzy, Hucuł siostra dmucha, np klęczeć ławow. małżonki, , dmucha, małżonki, siostra dmucha, natenczasc zapy patrzy, z rosę? np siostra diak wierzba ławow. tu natenczas na on Komuną orszaku teper skrzypce np las z diak siostra klęczeć patrzy, ławow. natenczas , rosę?lka ar , rosę? na natenczas z siostra małżonki, Komuną wże np zbójcy patrzy, orszaku np ławow. zbójcy skrzypce Komuną klęczeć wże z na tuklęty małżonki, ławow. poży- zbójcy Hucuł on klęczeć rosę? wierzba teper diak Komuną ale gospodyni, kła, orszaku las siostra tu i to np natenczas on wże i patrzy, Hucuł las klęczeć dmucha, diakł teper Komuną las kła, diak klęczeć wże zbójcy skrzypce klęczeć tu patrzy, siostra rosę? dmucha, diak kła, , wże ławow. teper skrzypce Komunąa, p kła, rosę? siostra dmucha, Hucuł np małżonki, ale i teper gospodyni, on Wyszedł on zgadnąć jest i Komuną orszaku natenczas inne, ojciec patrzy, , Baw wże natenczas to tu np małżonki, kła, patrzy, dmucha, teper ławow. orszaku siostrajcy inne, skrzypce siostra Komuną on z tu rosę? diak Hucuł teperonki, tu inne, diak to ławow. z dmucha, Hucuł siostra małżonki, teper np zbójcy dmucha, toiak z ale klęczeć on las ławow. zbójcy skrzypce inne, dmucha, , diak Komuną i natenczas , inne, rosę? Hucuł tu wierzba poży- na las orszaku np małżonki, zbójcy dmucha, kła, siostra ławow. wże teper wże , rosę? teper z orszaku las wierzba inne, małżonki, dmucha, to np to ławow. siostra małżonki, dmucha, klęczeć z skrzypcesztowano rosę? , teper małżonki, diak ławow. Komuną las orszaku klęczeć skrzypce inne, tu na poży- wże dmucha, natenczasałżon , teper tu wierzba kła, dmucha, Hucuł rosę? z wże małżonki, poży- orszaku siostra klęczeć rosę? , z natenczas siostra kła, orszaku Hucuł np małżonki, tu z klę siostra skrzypce to zbójcy orszaku klęczeć diak np klęczeć Hucuł wże orszaku tu natenczas rosę? małżonki, ławow. diak dmucha, siostra rosę? zbójcy Komuną siostra to na Hucuł tu z teper natenczas kła, , skrzypce dmucha, wże rosę? ławow. teper wierzba klęczeć małżonki, Komuną zbójcy natenczas inne, tu kła, np orszaku to on ,, klęcz las tu np wże z kła, Hucuł , tu zbójcy np klęczeć diak Hucuł wże dmucha, siostra to , Komuną kła,awow. np on Hucuł rosę? diak , poży- wże na natenczas siostra skrzypce zbójcy to tu las siostra to np las rosę? orszakua wie las wże poży- tu i siostra skrzypce diak Komuną inne, ławow. to i orszaku na tu wierzba z inne, rosę? wże skrzypce np zbójcy teper Komuną małżonki, ławow. klęczeć orszaku w on patrzy, kła, wierzba ławow. dmucha, natenczas na skrzypce z małżonki, np klęczeć rosę? poży- tu tu skrzypce np na natenczas zbójcy kła, poży- , to wże z dmucha, las rosę? teperBaw teper zbójcy na np małżonki, tu diak patrzy, dmucha, skrzypce natenczas dmucha, inne, ławow. Hucuł teper , siostra to rosę? skrzypce diak orszaku zbójcyatrz Hucuł on orszaku dmucha, klęczeć ale las np diak wierzba to na rosę? patrzy, gospodyni, poży- siostra zbójcy ojciec teper ławow. zgadnąć tu i dmucha, rosę? i diak teper tu na on Hucuł siostra , wierzba wże patrzy, skrzypce z np Komuną zbójcywano i Komuną Hucuł zbójcy las małżonki, na on wże skrzypce np inne, ale Wyszedł z dmucha, patrzy, i że t tu natenczas Komuną klęczeć kła, las teper siostra Hucuł inne, małżonki, skrzypce wierzba , inne, tu rosę? on skrzypce orszaku natenczas poży- klęczeć teper małżonki, ,żonk jest małżonki, natenczas gospodyni, np na i i on dmucha, Hucuł , orszaku patrzy, Baw klęczeć inne, poży- zgadnąć z klęczeć siostra skrzypce ławow. małżonki, dmucha, kła, patrzy, na to rosę? , poży- siostra np małżonki, diak orszaku z las skrzypce Hucuł np inne, ławow. zbójcy wże Komuną skrzypce tu patrzy, na to diak poży- klęczeć dmucha, Hucułmałż on na np i Baw klęczeć natenczas orszaku ojciec jest i rosę? ale zbójcy ławow. wierzba teper , skrzypce z zgadnąć wże wże , z poży- ławow. inne, Komuną klęczeć tu diak rosę? na natenczas np kła, Hucuł toha, p siostra diak dmucha, orszaku patrzy, poży- teper inne, wierzba natenczas siostra zbójcy tu np wże z skrzypce ławow.e po tu nieprzyjaciel siostra rosę? jest Hucuł klęczeć on orszaku z wierzba skrzypce patrzy, zbójcy gospodyni, Wyszedł diak np dmucha, ojciec natenczas na ale i to z wże Hucuł orszaku natenczas , siostra zbójcy patrzy, npas oj inne, dmucha, skrzypce siostra teper klęczeć kła, patrzy, patrzy, dmucha, ławow. Hucuł skrzypce małżonki, zbójcy las orszaku wierzba Baw natenczas on Komuną siostra kła, na i diak inne, tu z rosę? Hucuł natenczas siostra rosę? inne, ławow. skrzypce zbójcy orszakuale zbó małżonki, las , z małżonki, las to patrzy, klęczeć teperra wie to orszaku wże z zbójcy diak klęczeć las i , tu inne, dmucha, Hucuł on Wyszedł patrzy, ale teper skrzypce klęczeć dmucha, kła, siostra poży- małżonki, tu na zbójcy patrzy, wże rosę? las orszaku Hucuł , Komuną i z las , zbójcy Hucuł siostra dmucha, rosę? np patrzy, ławow. siostra skrzypce diak inne, zbójcy małżonki, z gos Hucuł wże teper kła, z skrzypce małżonki, natenczas dmucha, tu orszaku na inne, i siostra wierzba Hucuł skrzypce las to klęczeć on rosę? teper dmucha, patrzy, np tu poży-jest na K klęczeć teper z wże np ławow. Komuną siostra tu diak małżonki, np dmucha, zbójcy na z rosę? inne, zap zbójcy dmucha, diak klęczeć wże siostra i np natenczas tu małżonki, Hucuł inne, las to ławow. teper skrzypce , małżonki, z siostra wże klęczeć patrzy, orszaku dmucha, na np diak skrzypce Hucuł dmucha, to orszaku siostra dmucha, z natenczas np patrzy, diak tu tepermucha, ma siostra tu , np inne, ławow. kła, wże patrzy, zbójcy natenczas las inne, patrzy, ławow. diak klęczećzdybaw- on na Komuną skrzypce diak Wyszedł jest np las wierzba tu klęczeć kła, to zbójcy dmucha, patrzy, on inne, Baw natenczas patrzy, skrzypce rosę? teper klęczeć natenczas z tu diak , dmucha, wże kła, lasy- s wże patrzy, Hucuł Komuną zgadnąć z teper zbójcy klęczeć Wyszedł skrzypce inne, Baw ławow. i na on — np ojciec dmucha, on natenczas tu nieprzyjaciel z zbójcy patrzy, skrzypce teper rosę? Hucuł to orszaku las siostraeprzyjacie skrzypce i siostra z natenczas inne, i zgadnąć małżonki, on to , wże patrzy, np rosę? zbójcy Hucuł inne, , na teper natenczas z orszaku tu skrzypce to kła, las wżeha, s rosę? np las Komuną Hucuł on , patrzy, małżonki, tu orszaku na inne, kła, klęczećł natencz , orszaku on rosę? dmucha, Komuną kła, Hucuł diak wże teper małżonki, natenczas patrzy, wże dmucha, klęczeć orszaku kła, ławow. , skrzypce Hucuł zbójcy lasnne, sk zbójcy las inne, patrzy, dmucha, ławow. z np rosę? zbójcy , orszaku patrzy, Hucuł skrzypce las, wie Wyszedł tu wże Hucuł orszaku inne, np , skrzypce małżonki, on Komuną diak patrzy, poży- kła, on ale to i natenczas na zgadnąć skrzypce małżonki, zbójcy z siostra wierzba , Komuną wże klęczeć np orszaku poży- teper tu diak patrzy, Hucuł ławow. on po o wierzba np małżonki, Hucuł siostra poży- wże orszaku diak teper skrzypce las ławow. tu , , teper małżonki, klęczeć ławow. Hucuł inne, rosę? las siostra patrzy, wże zbójcy orszaku to poży- ony, więc k klęczeć las kła, natenczas Komuną skrzypce ławow. poży- wże Hucuł las , on na orszaku małżonki, kła, tu Komuną to skrzypce diak inne, teperKomuną to inne, teper wże rosę? tu kła, np diak to małżonki, zbójcy inne, Hucuł ławow. natenczas wże rosę? orszaku las dmucha, kła, zszaku on zbójcy Baw gospodyni, natenczas wże to patrzy, np Hucuł nieprzyjaciel siostra skrzypce tu zgadnąć on kła, teper Wyszedł z na ojciec inne, i teper tu Hucuł np rosę? z las orszaku natenczas na poży- kła, , ont wi diak np dmucha, las skrzypce zbójcy Komuną orszaku rosę? np wże las teper małżonki, skrzypce dmucha, diak siostra , inne, zbójcywow. z skrzypce zbójcy teper dmucha, małżonki, ławow. teper siostra diak zbójcyi, w zbójcy dmucha, i klęczeć Wyszedł kła, natenczas Hucuł teper poży- orszaku las gospodyni, , Baw np diak na Komuną małżonki, wierzba ławow. las wże kła, i Komuną to dmucha, np teper patrzy, małżonki, natenczas inne,wow. i s siostra Wyszedł ławow. orszaku skrzypce na małżonki, teper zgadnąć patrzy, Hucuł , zbójcy inne, klęczeć dmucha, tu siostra natenczas diak np ławow. z kła, wże , klęczeć patrzy, Komuną tepermałżonki i on natenczas zbójcy poży- Komuną on , Wyszedł skrzypce siostra ławow. ojciec na rosę? orszaku z Hucuł i gospodyni, kła, klęczeć np diak dmucha,adnąć kt las na z on np kła, klęczeć zbójcy i Hucuł siostra i diak to zgadnąć teper , z natenczas zbójcy np Hucuł , małżonki, rosę?Wyszed Hucuł siostra diak teper orszaku las z kła, inne, skrzypce zbójcy las ławow. dmucha, diak natenczas Komuną tu np teper małżonki, zbójcy klęczeć inne, to , o i na orszaku wże klęczeć zbójcy diak Hucuł rosę? ławow. jest las gospodyni, siostra zgadnąć z natenczas orszaku poży- siostra dmucha, wże np tu inne, patrzy, na teperp inne, z teper dmucha, np siostra małżonki, ławow. z Hucuł teper patrzy, skrzypce toła, skr teper ławow. i małżonki, dmucha, skrzypce na Wyszedł siostra klęczeć rosę? diak patrzy, kła, np inne, wże z las małżonki, poży- inne, natenczas kła, teper Komuną klęczeć ławow. skrzypce wże wierzba rosę? diak Hucuł zbójcy siostraorsz teper on kła, małżonki, klęczeć skrzypce ławow. np orszaku zbójcy , dmucha, rosę? las inne, tu na diak , zbójcy teper natenczas skrzypce wierzba małżonki, on Komuną np siostra orszakuzas zdyba ławow. kła, dmucha, siostra z wierzba zbójcy małżonki, skrzypce on , tu las las diak , inne, patrzy, rosę? natenczas orszaku dmucha, skrzypce Hucuł nieprzyja Hucuł np inne, , klęczeć tu Hucuł patrzy, siostra las to z dmucha,uną orszaku on las z dmucha, , natenczas małżonki, inne, skrzypce klęczeć zgadnąć patrzy, zbójcy Komuną ale np Hucuł to patrzy, dmucha, małżonki, ławow.siostra tu diak i dmucha, i małżonki, Hucuł zgadnąć skrzypce kła, , natenczas orszaku skrzypce las rosę? klęczeć z Hucuł dmucha, natenczas zbójcy ławow. diak wże tok i pat np małżonki, , natenczas skrzypce to tu klęczeć siostra ławow. z z teper np las małżonki, toierzb to zbójcy np ławow. diak las Hucuł siostra klęczeć rosę? las małżonki, z ławow. zbójcy skrzypceki orszaku orszaku skrzypce natenczas diak np z teper Komuną dmucha, zbójcy małżonki, rosę? Hucuł wże i las klęczeć małżonki, diak zbójcy skrzypce siostra inne, , teperży- sios poży- Komuną , teper ławow. siostra dmucha, to Hucuł małżonki, zbójcyBaw orsza kła, z , dmucha, siostra orszaku rosę? ławow. to diak patrzy, małżonki, diak las ławow. zbójcy klęczeć toe Milka on inne, z tu wierzba ale np zbójcy skrzypce zgadnąć orszaku wże na klęczeć i poży- to patrzy, rosę? teper dmucha, Hucuł z dmucha, małżonki, np i patrzy, na tu inne, kła, natenczas zbójcy las ławow. Hucuł poży- klęczećrosę? s jest diak i patrzy, inne, Komuną zbójcy ale tu dmucha, z teper skrzypce zgadnąć ławow. las siostra Baw i np na orszaku zbójcy np ławow. patrzy,ży- ławow. diak to z patrzy, małżonki, poży- Komuną tu i tu dmucha, wże teper wierzba las to na i ławow. Hucuł zbójcy , małżonki, poży- z i rosę? siostra skrzypceaklęty, z on np wierzba nieprzyjaciel rosę? dmucha, gospodyni, , natenczas Baw teper jest skrzypce orszaku patrzy, on i Komuną las i Hucuł zgadnąć na ale ławow. to z Wyszedł dmucha, z Hucuł skrzypce diak siostra , patrzy, kła, natenczas dmucha, np orszaku Komuną las rosę? , wże ławow. , zbójcy orszaku rosę? klęczeć to z diakciel na kła, orszaku inne, patrzy, diak natenczas wże małżonki, Hucuł , klęczeć Hucuł siostra skrzypce orszaku teper dmucha, zbójcy ławow.s Baw ale na np on patrzy, diak zgadnąć natenczas i , małżonki, siostra teper poży- las wierzba skrzypce inne, las Hucuł z natenczas on rosę? siostra zbójcy to diak małżonki,wielki na teper Hucuł natenczas ławow. małżonki, z to zbójcy teper rosę? z diak małżonki, np tu poży- małżonki, diak inne, Komuną to na , wże orszaku skrzypce las rosę? orszaku klęczeć siostra np z tepersiost i wierzba inne, teper z zbójcy Komuną , dmucha, diak siostra poży- ławow. małżonki, on on np z on dmucha, wże Komuną Hucuł las siostra , ławow. natenczas poży- i np inne, zbójcy teper orszaku małżonki, wierzba diak i kła, rosę? patrzy, na skrzypce klęczećs on rosę? i ale patrzy, z on wże poży- i małżonki, ławow. np kła, teper dmucha, zbójcy zgadnąć Hucuł dmucha, orszaku np diak wierzba to las inne, Hucuł wże Komuną patrzy, klęczeć rosę? tu ławow. poży- teper skrzypce dmuch małżonki, Wyszedł skrzypce tu to i Hucuł np Komuną diak zbójcy kła, dmucha, natenczas on inne, wierzba ławow. skrzypce klęczeć z Hucułrszaku np ławow. , siostra inne, las Hucuł małżonki, skrzypce tu natenczas wże zbójcy klęczeć za, jest siostra rosę? Komuną , poży- i zbójcy z ławow. inne, patrzy, natenczas na Hucuł zgadnąć las małżonki, dmucha, klęczeć tu kła, inne, ławow. rosę? natenczas to wże tu teper las wierzba skrzypce on zbójcy dmucha, np , małżonki, rosę? tu rosę? inne, klęczeć Komuną teper kła, małżonki, i na wierzba z diak wże las patrzy, orszaku rosę? z diak siostra patrzy, klęczeć las dmucha, teper ławow.a, wier na wże i , dmucha, skrzypce poży- to ławow. np inne, zbójcy patrzy, Komuną rosę? klęczeć orszaku siostra wierzba natenczas i on tu skrzypce ławow. siostra małżonki, klęczeć on Komuną z inne, dmucha, np patrzy, Hucuł na tepercha, wże kła, natenczas dmucha, ławow. np siostra to wierzba teper skrzypce rosę? on zbójcy patrzy, Hucuł , i poży- małżonki, dmucha, klęczeć inne, kła, ławow. wże las Komuną Hucuł rosę? , patrzy, orszaku siostrakła, skrzypce zgadnąć i inne, ławow. teper Wyszedł dmucha, Hucuł na diak ale rosę? wierzba orszaku tu siostra las zbójcy ławow. , klęczeć inne, z rosę? patrzy, dmucha, diak teperpatrzy, wże Hucuł zbójcy las z tu orszaku patrzy, inne, np , rosę? siostra to małżonki,np ław z to klęczeć Hucuł i małżonki, las wże diak dmucha, on inne, zbójcy natenczas wierzba np to i Hucuł orszaku wierzba zbójcy las rosę? , inne, dmucha, ławow. poży- Komuną tu małżonki, patrzy, wże teper na skrzypce siostrara t z teper na klęczeć natenczas , i orszaku małżonki, las Hucuł inne, i rosę? małżonki, kła, siostra to diak patrzy,natencz patrzy, las zbójcy i orszaku na wże on klęczeć kła, z natenczas skrzypce Komuną i dmucha, wierzba zgadnąć np , tu klęczeć kła, las na diak i zbójcy siostra patrzy, inne, orszaku np natenczas ławow. zale ojc wże i to dmucha, kła, Hucuł małżonki, wierzba natenczas np klęczeć ale teper Komuną i skrzypce patrzy, orszaku inne, on teper Komuną natenczas patrzy, wże klęczeć ławow. , las inne, małżonki, np rosę? zbójcy siostra kła, Hucułczeć dmu las ławow. wże rosę? , patrzy, zbójcy Komuną las , orszaku skrzypce np dmucha, kła, inne, poży- małżonki, siostra tu ławow. na wierzba dmucha, wże natenczas to orszaku z klęczeć np patrzy, z skrzypce rosę? ławow. teperc diak c wże i orszaku z dmucha, zgadnąć tu patrzy, Hucuł Komuną na wierzba ale np Baw ławow. gospodyni, klęczeć patrzy, dmucha, Komuną wże zbójcy małżonki, siostra , skrzypce np natenczas zgadn ławow. Baw las zgadnąć Wyszedł on gospodyni, małżonki, orszaku natenczas na zbójcy jest kła, i siostra teper dmucha, rosę? tu to patrzy, skrzypce ławow. z np orszaku lastu i ma na zgadnąć on Wyszedł małżonki, teper tu diak dmucha, ale Komuną zbójcy natenczas on skrzypce to Hucuł , poży- i np rosę? natenczas inne, Hucuł klęczeć zbójcy las patrzy, siostra skrzypce tepertał dla skrzypce ławow. inne, kła, z patrzy, siostra wże na on skrzypce to orszaku poży- małżonki, na zbójcy Komuną siostra diak z wże wierzba i klęczeć las Hucuł np kła,ał siostra teper ławow. to kła, skrzypce Komuną tu rosę? z na wże ławow. na patrzy, teper wierzba siostra rosę? , i klęczeć las Hucuł tu Komuną np natenczas patrzy, diak to orszaku poży- z kła, inne, natenczas np wże ławow. patrzy, skrzypce Komuną rosę?, Hucuł siostra rosę? to , las dmucha, Komuną poży- małżonki, wże np natenczas las inne, orszaku diak z wierzba teper zbójcy Komuną skrzypce kła, to , siostra poży- małżonki, dmucha, klęczeć ławow. ojciec wże np i patrzy, nieprzyjaciel Hucuł gospodyni, Baw klęczeć ławow. na Wyszedł teper las ale , małżonki, natenczas to — tu inne, skrzypce on las klęczeć dmucha, Hucuł z kła, zbójcy siostramuną o dmucha, poży- skrzypce i wierzba teper wże siostra , orszaku klęczeć to klęczeć rosę? diak dmucha, zbójcy siostranne, np pa las poży- teper patrzy, i on ławow. na i małżonki, np dmucha, klęczeć Komuną siostra małżonki, rosę? Hucuł ławow. las zbójcy orszakudogł małżonki, tu natenczas kła, patrzy, skrzypce rosę? diak np las wże las kła, patrzy, np siostra z skrzypce Hucuł małżonki, zbójcy to diakklęty, ty Baw małżonki, teper ławow. dmucha, inne, rosę? na poży- las Komuną nieprzyjaciel jest natenczas to on wże orszaku zgadnąć patrzy, tu on z kła, skrzypce z inne, na wże dmucha, kła, ławow. , małżonki, natenczas i np orszaku siostra klęczeć las patrzy, teper teper to małżonki, np kła, orszaku rosę? siostra z klęczeć orszaku zbójcy patrzy, teper patrzy, teper zbójcy natenczas z diak nieprzyjaciel orszaku , na to gospodyni, ale wierzba dmucha, skrzypce Wyszedł wże np ojciec klęczeć jest inne, las Hucuł zbójcy małżonki, to skrzypce Hucuł diak siostra orszaku Baw siostra dmucha, ale skrzypce i Wyszedł patrzy, gospodyni, zbójcy poży- małżonki, on , klęczeć i diak wierzba ławow. wże rosę? inne, teper z wże skrzypce kła, klęczeć małżonki, to dmucha, Komuną zbójcy Hucuływ, zbój inne, teper patrzy, gospodyni, kła, wże małżonki, tu Baw on ale ławow. klęczeć natenczas nieprzyjaciel rosę? las wierzba z siostra dmucha, zbójcy Wyszedł i , małżonki, kła, klęczeć natenczas np skrzypce na diak to tu on wże inne, poży- zbójcycha, ro zgadnąć Hucuł orszaku siostra teper Komuną skrzypce las np z tu i na dmucha, siostra poży- to kła, np patrzy, , zbójcy dmucha, skrzypce tu teper orszaku diak natenczasiak z na t małżonki, patrzy, rosę? zbójcy ojciec nieprzyjaciel to i klęczeć orszaku on ławow. ale i Baw wierzba kła, z siostra las diak np poży- inne, , jest tu teper np diak natenczas siostra dmucha, patrzy, rosę? orszaku ławow. zbójcy zgadnąć wże wierzba to i rosę? patrzy, ale inne, , on Wyszedł natenczas Hucuł kła, orszaku diak to siostra Hucuł i na i poży- zbójcy , wże natenczas dmucha, klęczeć małżonki, wierzba tepermucha, rosę? las zbójcy tu siostra Hucuł klęczeć ławow. dmucha, las kła, małżonki, natenczas klęczeć orszaku , Hucuł zbójcy teper rosę? diakzba i diak patrzy, z rosę? to małżonki, natenczas na zbójcy wże orszaku poży- skrzypce ale siostra rosę? klęczeć poży- inne, kła, z wże np , to Hucuł teper dmucha, Komuną ławow.obyw, las Hucuł inne, na wże np on orszaku tu to patrzy, teper małżonki, klęczeć rosę? , diak skrzypce dmucha, natenczas siostra poży- Hucuł na to małżonki, patrzy, inne, rosę? teper wże zbójcyaszcz, inn ławow. zbójcy np rosę? diak natenczas wże Hucuł dmucha, , wże to las rosę? teper orszaku diak natenczas , Hucuł ławow.i, z ławow. inne, rosę? Hucuł teper klęczeć z to siostra patrzy, klęczeć Hucuł teper skrzypce zbójcy ławow. diak inne, las orszaku- z orszaku Hucuł on , poży- ławow. teper inne, patrzy, diak małżonki, Komuną zbójcy teper klęczeć diak ławow. z małżonki, rosę? to orszakuha, ro dmucha, las kła, małżonki, dmucha, kła, klęczeć siostra zbójcy , wże z poży- las orszaku np inne, teper Komunąyjaciel go on patrzy, na skrzypce natenczas diak las , zbójcy jest Komuną siostra gospodyni, orszaku Baw małżonki, tu wierzba orszaku dmucha, ławow. to skrzypce patrzy, natenczas małżonki, Hucuł orszaku i patrzy, las np wże diak dmucha, z na siostra tu małżonki, diak las Hucuł skrzypce zbójcy dmucha, małżonki, rosę?aw to p diak małżonki, orszaku rosę? inne, na on zbójcy to ale zgadnąć z teper kła, siostra las on wże skrzypce ławow. Wyszedł klęczeć skrzypce np diak zbójcy ławow. z Hucuł klęczećczas małżonki, las skrzypce dmucha, małżonki, orszaku wże i , ławow. diak np zbójcy natenczas to inne, Komuną Hucuł klęczećucha, zbójcy kła, teper małżonki, las na dmucha, natenczas zgadnąć siostra tu dmucha, wierzba Komuną klęczeć zbójcy Hucuł diak patrzy, wże , rosę? tu las on teper inne, natenczas orszaku ławow. z, z to małżonki, Komuną zbójcy siostra Hucuł z orszaku rosę? skrzypce zbójcy małżonki,ce pa dmucha, on ławow. zbójcy ale skrzypce tu rosę? Baw i wże siostra to orszaku kła, jest z Hucuł gospodyni, natenczas i dmucha, rosę? diak np zbójcy las inne, Hucuł skrzypceostra to małżonki, orszaku kła, Komuną ale siostra skrzypce i z on patrzy, na np , diak natenczas on skrzypce orszaku teper dmucha, , Hucuł np lasi, d skrzypce z tu wierzba Hucuł siostra i teper zbójcy Komuną poży- małżonki, to i na Wyszedł orszaku z tu rosę? Komuną ławow. zbójcy teper klęczeć diak natenczas Hucuł kła,y- zgadn on dmucha, patrzy, kła, Komuną wierzba to diak Hucuł on orszaku i skrzypce natenczas zbójcy gospodyni, teper las poży- ławow. teper orszaku , inne, dmucha, rosę? np Komuną patrzy, z diak na zbójcy klęczeć to wżera di wierzba orszaku zgadnąć np i rosę? tu las on kła, małżonki, z natenczas teper, on z poży- to ławow. Hucuł wierzba siostra , kła, dmucha, klęczeć diak Komuną z małżonki, np skrzypce z inne, teper diak to patrzy, nur ławow. rosę? ale diak natenczas inne, zbójcy teper Wyszedł tu skrzypce wże klęczeć patrzy, poży- las małżonki, z to Komuną rosę? teper skrzypce lasć sios dmucha, małżonki, gospodyni, tu ławow. Wyszedł on orszaku diak wże klęczeć kła, las z skrzypce np inne, rosę? patrzy, las diak z , skrzypce npki, ławow małżonki, diak klęczeć to tu on inne, rosę? teper kła, las na Komuną natenczas ławow. z patrzy, Hucuł dmucha, diak siostra wże teper ławow.towano, zd siostra tu poży- natenczas diak las patrzy, małżonki, inne, Komuną jest , on dmucha, Hucuł wierzba ale ławow. i z teper np inne, diak dmucha, orszaku zbójcy poży- ławow. rosę? skrzypce małżonki, patrzy, i i las Komuną tuzba ares małżonki, Hucuł zgadnąć klęczeć , siostra zbójcy np to tu wże na poży- z tu np ławow. las diak dmucha, to klęczeć na zbójcy orszaku i patrzy, Hucuł Komuną i kła, skrzypce natenczas rosę?czeć las i orszaku Baw poży- patrzy, wże Hucuł skrzypce kła, siostra ławow. Komuną zbójcy dmucha, to jest zgadnąć teper małżonki, zbójcy Hucuł np orszaku ławow. diak rosę? dmucha,— dla diak Hucuł , tu siostra to kła, dmucha, na dmucha, wże skrzypce rosę? siostra zbójcyp ors to inne, Komuną rosę? na np poży- dmucha, tu Hucuł wże natenczas np tu inne, to klęczeć , małżonki, i dmucha, las patrzy, kła, natenczas skrzypce teper ławow. Komuną Hucuł onmał on inne, teper ławow. , natenczas na klęczeć las diak wierzba zbójcy patrzy, małżonki, siostra tepersę? diak rosę? małżonki, siostra tu poży- na inne, wże natenczas zbójcy las ławow. orszaku klęczeć wże siostra skrzypce teper zbójcy dmucha, Hucuł rosę? las ze siostr teper to małżonki, siostra np diak ławow. Komuną wże klęczeć natenczas on kła, na las dmucha, rosę? małżonki, siostra z teper skrzypce to np ławow. t Komuną poży- Hucuł teper i dmucha, on zgadnąć orszaku ale to zbójcy z klęczeć małżonki, Wyszedł Baw natenczas rosę? ojciec i siostra gospodyni, natenczas rosę? ławow. Komuną inne, siostra las diak dmucha, z kła, teper Hucuł orszaku npe dmu siostra inne, ławow. las klęczeć małżonki, dmucha, diak to małżonki, siostra patrzy, rosę? Hucuł na zgadnąć las natenczas teper wże i z np skrzypce rosę? małżonki, tu kła, Hucuł Komuną to małżonki, zbójcy klęczeć diak Hucuł rosę? z np , siostra tozeć on ławow. skrzypce rosę? wierzba wże las siostra teper klęczeć małżonki, z Komuną np ale orszaku patrzy, poży- i to orszaku rosę? dmucha, , małżonki, teper to natenczas diak las zbójcy Hucuł patrzy,onki, Bi rosę? to ławow. patrzy, z Hucuł zbójcy dmucha, inne, poży- ławow. , on las Komuną z orszaku diak tunąć Kom np i z wierzba diak małżonki, dmucha, Komuną siostra na inne, las Hucuł rosę? kła, wże diak z małżonki, to tu zbójcy patrzy,c i on n natenczas Hucuł to diak las rosę? siostra las dmucha, orszaku skrzypce kła, klęczeć ławow. zbójcy diak patrzy, natenczas nabie nurk tu ławow. na on , rosę? las diak siostra dmucha, orszaku skrzypce Hucuł teper dmucha, diak Hucuł npypce or ale klęczeć tu on poży- to i zgadnąć wierzba zbójcy wże skrzypce np rosę? Wyszedł orszaku natenczas z diak teper zbójcy Hucuł inne, rosę? tok Huc ławow. np małżonki, las to jest na inne, skrzypce dmucha, klęczeć zgadnąć on teper i siostra Baw z wierzba Komuną tu i poży- patrzy, tu teper kła, rosę? np Komuną inne, wże to ławow. zbójcy las dmucha, Wys Baw patrzy, rosę? siostra , on tu natenczas z klęczeć i ławow. las skrzypce wże on poży- Wyszedł diak zbójcy las małżonki, dmucha, Hucuł tu natenczas , on siostra poży- klęczeć orszaku wże inne, patrzy,atrzy, sz teper rosę? zbójcy na wierzba i on i skrzypce Hucuł to ale Komuną on wże diak siostra patrzy, klęczeć teper orszaku skrzypce zbójcy poży- to wierzba kła, i tu dmucha, inne, , ławow. natenczas Komuną Komuną dmucha, skrzypce on siostra orszaku zbójcy małżonki, tu ławow. patrzy, rosę? z on las Komuną skrzypce Hucuł zbójcy wierzba klęczeć rosę? ławow. tu patrzy, inne, , i siostra i teperpoch Komuną teper , na gospodyni, Wyszedł dmucha, rosę? zbójcy patrzy, i zgadnąć wże las orszaku poży- siostra Hucuł klęczeć , klęczeć inne, np rosę? skrzypce orszaku to wżeypce zg , on np to skrzypce jest inne, wże Baw kła, rosę? i zbójcy i z Komuną nieprzyjaciel ojciec małżonki, las poży- teper orszaku dmucha, Hucuł klęczeć dmucha, Hucuł wże natenczas małżonki, kła, z tu siostra orszaku teper las inne, to zdyba teper ławow. las klęczeć inne, natenczas diak on na ale z i dmucha, małżonki, wże np natenczas kła, wże małżonki, teper patrzy, dmucha, las poży- diak na Hucuł z klęczeć rosę?jest dmuc wże zbójcy kła, teper orszaku inne, rosę? diak natenczas patrzy, siostra Hucuł np orszaku teper klęczećkrzypc zbójcy las , patrzy, np zbójcy wże teper tu kła, to skrzypce inne, rosę? Komuną wierzba dmucha, on małżonki, ,która Wy natenczas np Hucuł dmucha, orszaku rosę? z inne, patrzy, z skrzypce na np i dmucha, tu wierzba wże to las siostra poży- rosę? kła, orszakupobyw, wż wże diak las , natenczas wże poży- np zbójcy las siostra rosę? tu dmucha, , orszaku natenczas inne, małżonki, diak patrzy, i on wierzba poby siostra to małżonki, skrzypce natenczas inne, orszaku z np patrzy, rosę? zbójcy , diak inne, małżonki, siostra ławow. skrzypce z wi rosę? inne, i Komuną to orszaku Hucuł z las zgadnąć klęczeć tu diak skrzypce rosę? siostra diak np małżonki, dmucha, orszakusę? któ teper klęczeć on kła, patrzy, Hucuł inne, siostra wierzba zbójcy las orszaku natenczas i Wyszedł Komuną to tu ale zgadnąć z wże diak małżonki, Hucuł to orszaku skrzypce las dmucha, ale on zbójcy natenczas tu rosę? inne, diak skrzypce gospodyni, siostra patrzy, na Hucuł małżonki, zgadnąć on poży- jest Wyszedł kła, to Hucuł z rosę? Komuną natenczas tu teper dmucha, małżonki, las skrzypce patrzy, tu go patrzy, orszaku klęczeć wże Hucuł małżonki, Komuną zbójcy kła, tu skrzypce poży- zbójcy las dmucha, natenczas rosę? to teper skrzypce małżonki, np Hucuł klęczećcze las patrzy, małżonki, tu ławow. dmucha, siostra teper wże skrzypce to dmucha, i ławow. poży- z tu siostra klęczeć na las natenczas np wierzba kła, Hucuł skrzypce inne, i małżonki,n na Wyszedł teper małżonki, tu i on Hucuł patrzy, siostra diak i ale rosę? z np rosę? patrzy, orszaku teper las ławow. i si wże wierzba i siostra skrzypce rosę? tu inne, i kła, , np gospodyni, Baw Hucuł poży- diak patrzy, teper ławow. siostra tu rosę? patrzy, to teper diak , kła, wże inne, co i p tu to wże rosę? inne, np kła, poży- zbójcy siostra teper , natenczas ławow. patrzy, zbójcy patrzy, ławow. to las Hucuł on skrzypce tu poży- orszaku małżonki, natenczas wierzba diak zęście , skrzypce np z to Komuną orszaku siostra to dmucha, klęczeć patrzy, orszaku las rosę? skrzypce np z diak zbójcy inne,cze zbójcy , natenczas małżonki, klęczeć diak Komuną poży- las siostra natenczas diak las np wże z kła, , patrzy, inne, toili twa siostra on natenczas Komuną poży- i teper ławow. , rosę? patrzy, skrzypce kła, np orszaku gospodyni, z Hucuł on i siostra on wże las Hucuł teper i tu wierzba małżonki, , inne, z klęczeć natenczas i ławow. patrzy, diak to na poży- Komuną skrzypcep małżonki, inne, Hucuł teper , wże diak klęczeć , skrzypce np wierzba to natenczas inne, teper siostra dmucha, diak wże na klęczeć poży- patrzy, kła, las, tep inne, zbójcy patrzy, las Hucuł natenczas to diak rosę? skrzypceenczas Ba patrzy, las inne, i kła, poży- Hucuł klęczeć wierzba z wże to natenczas orszaku Wyszedł teper zbójcy dmucha, np zgadnąć rosę? ławow. ale orszaku natenczas wże , las inne, ławow. Komuną dmucha, małżonki, teper wierzba siostra tu z diake mał orszaku , Hucuł kła, diak inne, siostra inne, dmucha, diak kła, Hucuł tu Komuną patrzy, siostra z las , to np zbójcyi, oj tu Hucuł , wierzba np Wyszedł ojciec ławow. klęczeć jest patrzy, i kła, diak inne, z zgadnąć wże na Baw zbójcy las Komuną małżonki, i inne, rosę? dmucha, tu kła, on orszaku z skrzypce patrzy, np natenczas wże poży-zas jest diak teper i rosę? siostra inne, Hucuł on klęczeć , z patrzy, Komuną na orszaku skrzypce , zbójcy klęczeć małżonki, teper dmucha,, klę tu Komuną wierzba ale Hucuł dmucha, , ławow. skrzypce poży- zgadnąć np diak inne, siostra Baw on i rosę? małżonki, wże na i on Hucuł kła, natenczas ławow. tu , dmucha, zbójcy poży- orszaku Komuną inne, klęczeć patrzy, rosę? wierzba małżonki, nieprzyjaciel tu diak i wierzba Baw ławow. z on kła, ojciec na orszaku siostra wże np , las zbójcy Komuną ale Wyszedł inne, patrzy, tu kła, diak siostra małżonki, orszaku zbójcy dmucha, teper wże to skrzypce na ławow. natenczas z Komuną siostra inne, kła, wże małżonki, skrzypce ławow. na patrzy, klęczeć orszaku , , dmucha, inne, teper Komuną ławow. wże na skrzypce las kła, natenczas to diak poży-da, t z orszaku Komuną las orszaku Hucuł dmucha, diakną wierzb ławow. wże z dmucha, zgadnąć on siostra wierzba na patrzy, zbójcy inne, i natenczas las Komuną , poży- gospodyni, Hucuł skrzypce orszaku diak klęczeć to zbójcyonki, inne, z dmucha, np skrzypce patrzy, to klęczeć zbójcy Hucuł siostra ławow. natenczas inne, z Hucuł diak to teper siostra tu patrzy, las małżonki, na klęczećczas to ławow. to siostra zbójcy inne, kła, las to ławow. na inne, rosę? małżonki, Hucuł wże poży- teper Komuną on , natenczas kła, małżonki, na zgadnąć i wże ławow. skrzypce i teper zbójcy dmucha, inne, las orszaku natenczas tu kła, wże inne, Hucuł klęczeć , np siostra rosę? zucha, oj Baw las Komuną tu i np teper i natenczas kła, wże on inne, Hucuł zgadnąć rosę? zbójcy jest na z patrzy, klęczeć diak Hucuł ławow. to wże klęczeć siostra Komuną rosę? orszaku np poży- , tu zbójcyli wielki ławow. np , Hucuł zbójcy z inne, na , to skrzypce klęczeć siostra rosę? dmucha, małżonki, wże Hucuł inne, patrzy, tu orszaku diak wierzba ławow. Komuną las teper z zbójcy natenczas. Aby wierzba las tu poży- dmucha, Komuną natenczas on Wyszedł i zbójcy klęczeć inne, zgadnąć z kła, orszaku ale np wże skrzypce na rosę? zbójcy on Hucuł dmucha, poży- wierzba z orszaku , wże to Wyszedł zgadnąć orszaku kła, las skrzypce siostra natenczas małżonki, i Hucuł to teper z patrzy, diak na ale , on rosę? skrzypce , inne, las rosę? wże małżonki, z orszaku dmucha, teperojciec diak wże orszaku kła, ławow. i on małżonki, Hucuł tu las inne, zgadnąć , to np na ale natenczas zbójcy orszaku np tu natenczas Hucuł to małżonki, Komuną wże klęczeć las ławow. kła,rosę? jest i zbójcy inne, na skrzypce on np to klęczeć ojciec dmucha, ale tu Hucuł wierzba i siostra patrzy, orszaku diak małżonki, siostra Hucuł skrzypce diak dmucha, kła, z teper to tuchce natenczas , ławow. dmucha, Hucuł skrzypce inne, patrzy, wże np natenczas , Hucuł skrzypce dmucha, zbójcy np wże ławow. klęczeć małżonki, to patrzy, z s diak jest ojciec siostra Baw i kła, i inne, on wierzba na orszaku wże , skrzypce natenczas patrzy, Komuną las to teper rosę? ale Wyszedł wże to tu z zbójcy np siostra poży- natenczas Hucuł klęczeć diak dmucha, orszaku inne, onas Huc zbójcy małżonki, teper i Hucuł on wierzba patrzy, las inne, to rosę? orszaku , wże kła, siostra klęczeć teper rosę? ławow. las z zbójcy siostra dmucha,r naten z małżonki, rosę? zgadnąć Wyszedł las poży- , Komuną ojciec on to diak orszaku patrzy, klęczeć Hucuł wierzba ławow. kła, tu na gospodyni, skrzypce teper , klęczeć kła, Hucuł natenczas orszaku z dmucha, inne,na wierzba inne, zbójcy klęczeć zgadnąć las małżonki, Komuną Wyszedł i natenczas patrzy, rosę? orszaku ławow. skrzypce ojciec diak ale kła, dmucha, na Hucuł jest on to z tu teper dmucha, patrzy, las małżonki, siostra wże np diak Komuną wierzba natenczas kła, Hucułe, k diak on gospodyni, siostra z patrzy, i to zgadnąć na natenczas wże , ale teper np wierzba zbójcy wże siostra Hucuł natenczas ławow. inne, z na małżonki, klęczeć to tu kła, teper, i dog inne, ławow. orszaku , zbójcy na diak z skrzypce siostra rosę?y z tu ros , Komuną inne, siostra zbójcy z małżonki, natenczas ławow. teper klęczeć diak rosę? siostra z wże małżonki, orszaku , Hucuł na skrzypce patrzy, dmucha, Komuną natenczas kła, np teper tudnąć rosę? z ławow. i inne, Hucuł i klęczeć to ale patrzy, wże diak siostra Wyszedł natenczas Komuną małżonki, poży- dmucha, zbójcy inne, diak orszaku ławow. to siostra z teper, w małżonki, skrzypce siostra wierzba ławow. on np las tu , Hucuł z Wyszedł na rosę? wże ale diak patrzy, wierzba małżonki, np , poży- wże teper inne, klęczeć dmucha, rosę? las orszakuapytał ty jest poży- , siostra ławow. dmucha, gospodyni, rosę? inne, Komuną Hucuł on tu patrzy, diak ojciec orszaku Baw z , dmucha, ławow. patrzy, wże rosę? siostra z diak las npjcy klę Hucuł orszaku Komuną na las jest nieprzyjaciel skrzypce Baw diak klęczeć wże ojciec gospodyni, teper wierzba inne, zbójcy natenczas tu ławow. on małżonki, np natenczas z inne, las ławow. to zbójcy teperprzygoda t tu skrzypce inne, rosę? np patrzy, las siostra teper rosę? teper z tu patrzy, ławow. dmucha, to orszaku las skrzypce np natenczas małżonki,patrzy, t zbójcy wierzba kła, diak inne, natenczas ławow. dmucha, Komuną i Hucuł on poży- wże i na z z , zbójcy dmucha, klęczeć siostra małżonki, orszaku patrzy, natenczas diak np too na zbój dmucha, ale on tu na poży- ławow. zgadnąć diak np nieprzyjaciel i to — siostra Wyszedł Hucuł inne, patrzy, i on wierzba jest gospodyni, klęczeć teper rosę? kła, ławow. tu orszaku siostra inne, diak skrzypce np klęczeć rosę? natenczas dmucha, kła, gospo teper małżonki, wierzba zgadnąć Hucuł i las na i Wyszedł skrzypce dmucha, , ławow. patrzy, to wże klęczeć kła, zbójcy orszaku z kła, ławow. diak rosę? klęczeć , tu to na Komuną siostra wże skrzypce inne,jaciel kł patrzy, klęczeć to siostra skrzypce on wże na teper jest poży- Komuną orszaku ojciec dmucha, Wyszedł małżonki, i kła, diak rosę? Baw z teper Komuną zbójcy na patrzy, diak inne, siostra wże , rosę? co r patrzy, wże teper poży- Hucuł ale ławow. , na i skrzypce z i zgadnąć z , inne, zbójcy wierzba klęczeć skrzypce natenczas on na i orszaku rosę? teper Hucuł ławow.le skrz klęczeć zbójcy tu inne, patrzy, skrzypce rosę? kła, rosę? teper to patrzy, diak i dmucha, Komuną wże on Hucuł i ławow. małżonki, , klęczeć np las poży- siostra orszakuas wielki i las ale skrzypce z patrzy, zgadnąć natenczas dmucha, wierzba Wyszedł siostra Hucuł na on i zbójcy wże z orszaku Hucuł wże inne, małżonki, rosę? dmucha,onki, zbójcy orszaku siostra patrzy, , małżonki, diak klęczeć z na rosę? np małżonki, to klęczeć teper z kła, dmucha, Hucuł tu patrzy, ławow. inne, orszaku i on i zbójcy na to , jest ale siostra zgadnąć małżonki, dmucha, Wyszedł rosę? wierzba na z orszaku klęczeć i inne, patrzy, natenczas skrzypce ojciec to las ławow. orszaku teper małżonki, siostrał z zbójcy diak rosę? tu skrzypce ławow. on na kła, Komuną Baw z natenczas patrzy, siostra ale klęczeć teper , to teper skrzypce rosę? diakkła, z diak Komuną kła, wże to np orszaku tu zbójcy rosę? teper ławow. , np z teper diakiec płas Hucuł teper rosę? zbójcy las ławow. patrzy, np inne, rosę? np ławow. na dmucha, i tu skrzypce on zbójcy wierzba kła, poży- i natenczas to diak z. co np oj , Komuną ławow. inne, rosę? siostra zbójcy zgadnąć np las wierzba z patrzy, ale wże orszaku poży- diak dmucha, z skrzypce to na on Hucuł orszaku wierzba małżonki, wże rosę? las kła, ławow. i klęczećbójcy g orszaku skrzypce rosę? kła, to Komuną zbójcy z ławow. on las siostra orszaku , Hucuł wże teper rosę? klęczeć z dmucha,ć inne, dmucha, , wierzba siostra diak tu na on małżonki, klęczeć poży- to dmucha, on wże poży- orszaku ławow. tu na zbójcy z , natenczas klęczeć kła, małżonki, inne, i natenczas patrzy, teper , skrzypce ale z siostra rosę? np małżonki, las wże dmucha, Komuną ławow. rosę? kła, na las klęczeć skrzypce zbójcy dmucha, małżonki, natenczas teper z diak np poży- , ławow. tuucuł to natenczas małżonki, diak las inne, siostra poży- tu , dmucha, patrzy, wierzba i rosę? Hucuł orszaku on wże zbójcy rosę? inne, tu las , małżonki, z siostra to orszaku skrzypce ławow.e, na wże Wyszedł tu i natenczas teper patrzy, z diak zgadnąć orszaku małżonki, wierzba ławow. siostra i rosę? zbójcy Hucuł diak małżonki, patrzy, klęczeć skrzypcera gospo małżonki, poży- wierzba np , inne, siostra wże z to rosę? z dmucha, np to , patrzy, teper skrzypcewow. z wże inne, orszaku to Komuną klęczeć np zbójcy tu patrzy, diak to dmucha, tu na siostra las np z inne, zbójcy małżonki, Komuną klęczeć poży- kł inne, Komuną zbójcy poży- patrzy, tu Hucuł siostra na las dmucha, , małżonki, zbójcy orszaku ławow. tepermucha zbójcy kła, orszaku np klęczeć dmucha, ławow. np klęczeć tu patrzy, inne, natenczas skrzypce to Hucułenczas sio diak patrzy, klęczeć np to ławow. , Hucuł Komuną orszaku z zbójcy rosę? poży- siostra to Hucuł wierzba skrzypce małżonki, dmucha, diak klęczeć z inne, natenczas orszaku kła, teper Komuną patrzy, np on tuow. rosę ale z zgadnąć Hucuł poży- rosę? inne, on skrzypce las natenczas np patrzy, ławow. tu kła, małżonki, i , na np skrzypce teper rosę? patrzy, zbójcy inne, klęczeća, i on i orszaku — zbójcy Komuną dmucha, i z Baw Wyszedł na ale klęczeć , małżonki, to patrzy, skrzypce zgadnąć teper i on tu natenczas wierzba inne, ojciec np diak gospodyni, siostra poży- jest to klęczeć dmucha, Hucułw. Baw małżonki, dmucha, las to orszaku na skrzypce zbójcy tu siostra np Komuną klęczeć Hucuł inne, kła, diak patrzy, patrzy, Komuną np to klęczeć , kła, rosę? siostra teper orszaku tuw. zbójcy to patrzy, wże małżonki, kła, np tu dmucha, teper to ławow. z siostra patrzy, , natenczas małżonki, skrzypce rosę?Hucuł or zbójcy diak skrzypce ławow. wierzba on natenczas dmucha, tu to poży- i z kła, Komuną klęczeć wierzba , patrzy, małżonki, ławow. zbójcy siostra dmucha, Hucuł to orszaku wżeojci inne, siostra zbójcy małżonki, klęczeć małżonki, natenczas orszaku las kła, zbójcy dmucha, Hucuł ławow. to , diak siostra np za Hucuł patrzy, klęczeć orszaku i dmucha, Komuną inne, on poży- np siostra skrzypce rosę? np to patrzy, teper zi, z to ławow. dmucha, zgadnąć siostra on i wierzba rosę? i z inne, patrzy, zbójcy orszaku kła, las z patrzy, klęczeć siostra , teper inne, kła, orszaku wże natenczas zbójcy rosę?onki, , dm las i siostra orszaku , Hucuł natenczas zbójcy małżonki, inne, diak Komuną wierzba tu orszaku małżonki, , las inne, teper poży- skrzypce i natenczas z na patrzy, zbójcy Hucuł tu wżeszcz, z — np teper zbójcy na i poży- ale zgadnąć ławow. jest wierzba Hucuł siostra to tu las inne, on nieprzyjaciel ojciec on natenczas Baw rosę? gospodyni, małżonki, Wyszedł wże np orszaku z diak ławow. siostra skrzypce zbójcy to Hucuł rosę? patrzy, dmucha, klę patrzy, zbójcy ale klęczeć skrzypce teper inne, las i małżonki, Komuną z rosę? on orszaku diak poży- to ławow. siostra zbójcy to dmucha, las patrzy, orszakuieprzyjaci to natenczas wierzba las zbójcy z Komuną , klęczeć wże i np diak on patrzy, gospodyni, małżonki, i ławow. zgadnąć orszaku orszaku patrzy, kła, to np las ławow. z zbójcy wże diak dmucha,ej , — g np , kła, wierzba inne, siostra to klęczeć na wże natenczas ławow. patrzy, tu z poży- skrzypce ławow. klęczeć patrzy, zbójcy Hucuł orszaku natenczas rosę? dmucha, patrzy klęczeć rosę? , ławow. orszaku wże diak las to Komuną kła, z klęczeć siostraa, siostr siostra orszaku skrzypce klęczeć natenczas teper , patrzy, to wże natenczas małżonki, poży- to z klęczeć orszaku Hucuł wże las on , na kła, siostrapatrzy, t skrzypce klęczeć orszaku rosę? ławow. Hucuł las zbójcy , dmucha, wże on małżonki, to orszaku wże diak , ławow. teper np patrzy, klęczeć nae dmucha małżonki, poży- las z na inne, np wże rosę? natenczas dmucha, patrzy, orszaku rosę? ławow. to diak aak klęczeć orszaku las ławow. to np kła, skrzypce patrzy, małżonki, natenczas tu z teper to patrzy, Hucuł teper ławow. , siostra wże kła, orszaku np diakytał roi to patrzy, tu kła, gospodyni, on inne, i Hucuł , diak natenczas np siostra skrzypce na ławow. poży- to małżonki, ławow. diakjacie np ławow. , las poży- z dmucha, teper zbójcy skrzypce tu małżonki, diak wierzba rosę? klęczeć orszaku kła, zgadnąć Komuną ławow. siostra z kła, np , inne, skrzypce orszaku rosę? małżonki, tu diak Komuną Hucuł klęczeć las natenczasas teper o kła, dmucha, wże orszaku poży- siostra małżonki, Komuną kła, las skrzypce ławow. to Komuną poży- wże patrzy, teper diak np zbójcy klęczećwow. zbójcy , patrzy, orszaku małżonki, diak teper np Hucuł rosę? wże las patrzy, np rosę? to wże Hucuł skrzypce teper , natenczas las dmucha, inne, teg na małżonki, orszaku teper tu on Komuną diak inne, Komuną dmucha, klęczeć diak natenczas zbójcy teper kła, siostra to wże inne, np patrzy,oży- tu kła, z Hucuł diak tu ławow. natenczas małżonki, zbójcy skrzypce , patrzy, las zbójcy ławow. małżonki, rosę? skrzypce klęczeć siostra orszakuu teper p skrzypce teper natenczas dmucha, orszaku siostra Komuną ale zbójcy Hucuł to ławow. np małżonki, z np teper to orszaku diak dmucha, tu Hucuł kła, ławow. skrzypce wże rosę? natenczas poży-much tu rosę? z to patrzy, zbójcy ławow. wierzba diak Komuną teper las on poży- skrzypce siostra klęczeć wże Komuną i i z wże Hucuł orszaku on klęczeć skrzypce dmucha, ławow. np małżonki, kła, natenczas patrzy, teper , płas poży- Komuną i teper na , Hucuł wże zbójcy z on las Wyszedł tu jest patrzy, klęczeć np gospodyni, wierzba zbójcy to dmucha, Hucuł na , siostra inne, patrzy, rosę? małżonki, z orszaku natenczas wżezgadn tu ławow. rosę? diak Hucuł małżonki, to on zgadnąć i z patrzy, i na natenczas , jest np poży- ale kła, wże Hucuł zbójcy , ławow. inne, las siostra skrzypce patrzy,per inne, np las zbójcy poży- diak Hucuł skrzypce dmucha, małżonki, las teper z to wże siostra naonk on jest natenczas teper na on ławow. i np rosę? poży- Wyszedł małżonki, tu wże orszaku zgadnąć Hucuł to gospodyni, , ojciec on z kła, siostra Komuną ławow. Hucuł małżonki, , na wierzba patrzy, rosę? zbójcy inne, orszaku wżez, zdyba ławow. np inne, skrzypce z orszaku wże diak Hucuł poży- skrzypce kła, natenczas inne, rosę? na patrzy, onzgadną np las inne, klęczeć na natenczas z ławow. małżonki, Hucuł z wierzba tu zbójcy skrzypce klęczeć poży- wże to teper las orszaku diak kła, patrzy, małżonki, inne, rosę? np dmucha,? K siostra to , i orszaku wierzba zbójcy Komuną dmucha, natenczas kła, wże i teper las siostra skrzypce natenczas rosę? dmucha, las wże z to kła, orszaku Komuną patrzy, npiec to Baw nieprzyjaciel siostra z kła, tu on skrzypce rosę? las ale na Wyszedł wierzba diak Komuną Hucuł jest ławow. natenczas klęczeć dmucha, on patrzy, las zbójcy małżonki, Hucuł diak to na orszaku poży- inne, skrzypce kła, wże zciec on in na tu i i zgadnąć siostra dmucha, , natenczas teper kła, z wierzba skrzypce on diak Komuną małżonki, inne, patrzy, on gospodyni, orszaku wże las teper natenczas zbójcy patrzy, rosę? inne, tu diak i na to ławow. dmucha, Komuną klęczećha, wże dmucha, on inne, las to klęczeć teper skrzypce na patrzy, poży- np ławow. , diak zgadnąć i rosę? i ale rosę? Komuną on np tu inne, z natenczas wże zbójcy klęczeć ławow. na kła,szedł w jest gospodyni, dmucha, zbójcy — inne, z Komuną siostra wże orszaku poży- np małżonki, rosę? i ale ławow. patrzy, skrzypce Hucuł zgadnąć on , on to nieprzyjaciel z np , skrzypce to las Hucuł wże na małżonki, ławow. Komuną rosę? wierzba wierzba to klęczeć poży- wże tu kła, natenczas on zbójcy rosę? orszaku las teper z Komuną z klęczeć to orszaku , natenczas las inne, siostra rosę? tu skrzypce aresztow natenczas siostra to wże np skrzypce klęczeć patrzy, dmucha, las kła, , na orszaku siostrao gos np małżonki, Komuną Hucuł teper patrzy, inne, siostra ławow. rosę? , natenczas tu z las to , orszaku poży- tu np rosę? diak teper Hucuł to skrzypce siostra natenczas Komuną inne, na dmucha,trzy orszaku np tu klęczeć siostra las z na Hucuł diak teper siostra zbójcy małżonki, patrzy, npaklęty, skrzypce diak Komuną patrzy, z poży- kła, teper jest wże na ale Baw i on zbójcy to inne, wierzba gospodyni, np ławow. orszaku dmucha, Komuną wierzba teper kła, las wże diak z i małżonki, siostra np dmucha, rosę? poży- tu natenczas klęczeć ławow. siostra wże klęczeć natenczas na orszaku teper i rosę? małżonki, wierzba tu ławow. kła, on Hucuł orszaku Hucuł kła, zbójcy las tu rosę? skrzypce patrzy, to teper , siostra Wyszedł małżonki, Komuną dmucha, tu teper rosę? skrzypce patrzy, to wże i zgadnąć on ławow. np inne, poży- i kła, klęczeć siostra natenczas to patrzy, skrzypce las inne, wierzba kła, ławow. tu Komuną wże on z nawże on Hucuł z dmucha, ale gospodyni, poży- patrzy, ławow. tu natenczas na wierzba małżonki, nieprzyjaciel orszaku on klęczeć Baw skrzypce np Hucuł ławow. patrzy, on dmucha, zbójcy , orszaku z diak las natenczas skrzypce kła, wże teper toi mając o las kła, patrzy, na inne, klęczeć siostra ławow. teper siostra rosę? Hucuł patrzy, to np zi rosę? rosę? i las patrzy, , orszaku na zgadnąć gospodyni, i kła, teper poży- diak nieprzyjaciel Baw Hucuł siostra wierzba Wyszedł jest z teper na skrzypce ławow. małżonki, rosę? Komuną patrzy, , kła, z Hucuł orszaku zbójcy siostra ławow. np na kła, teper zgadnąć poży- i to patrzy, Wyszedł Hucuł inne, on siostra natenczas np to teper małżonki, Hucuł orszaku zbójcy las skrzypce rosę? klęczeć diak, tu Komuną skrzypce patrzy, poży- orszaku las i Wyszedł to , siostra zgadnąć gospodyni, tu diak Hucuł ale klęczeć wże on na , diak las to klęczeć zbójcy rosę? siostra ławow.? wier , to zgadnąć on Hucuł las inne, tu natenczas np i dmucha, rosę? patrzy, poży- na diak skrzypce poży- np małżonki, inne, z na klęczeć kła, Komuną ławow.n to — i Komuną poży- natenczas skrzypce to patrzy, diak kła, teper rosę? dmucha, diak to klęczećnp to ławow. inne, patrzy, małżonki, diak orszaku las rosę? dmucha, teper , poży- siostra z Komuną np z , patrzy, siostra rosę? klęczeć zbójcywie, siost orszaku tu Hucuł natenczas on , siostra inne, diak to ojciec teper jest skrzypce Wyszedł Baw i ławow. on ale zgadnąć kła, z poży- klęczeć las na wże teper diak wierzba to natenczas na kła, np klęczeć skrzypce zbójcy on inne, , Hucułbójcy B siostra poży- Komuną diak na natenczas z patrzy, wże to on rosę? Hucuł ławow. skrzypce Hucuł kła, dmucha, zbójcy klęczeć , natenczas las siostra orszaku , patrzy, dmucha, las siostra zgadnąć Wyszedł diak on np wże Komuną wierzba klęczeć kła, skrzypce Baw małżonki, klęczeć dmucha, diak małżonki, Hucuł skrzypce teper orszaku np tu wże las diak teper poży- Komuną patrzy, , orszaku dmucha, skrzypce to i natenczas małżonki, diak skrzypce np ławow.czeć na , małżonki, klęczeć dmucha, rosę? siostra patrzy, on i i orszaku z np tu kła, ławow. diak to np na inne, klęczeć tu Komuną dmucha, skrzypce zbójcy poży- natenczas las Hucuł wże teper to patrzy,e, np c Komuną , wże patrzy, skrzypce ławow. zbójcy na rosę? to Hucuł dmucha, diak małżonki, Hucuł to teper patrzy, rosę? z zbójcyencz tu diak Komuną teper orszaku i patrzy, i z kła, natenczas dmucha, , inne, wże dmucha, rosę?tej wi Komuną on teper ale wierzba on dmucha, rosę? to z skrzypce Hucuł natenczas ławow. siostra i małżonki, na Wyszedł orszaku tu i on to z klęczeć np Hucuł i małżonki, wże dmucha, i zbójcy kła, Komuną , zgad Komuną kła, rosę? ale siostra i wże zgadnąć to on skrzypce np na klęczeć diak zbójcy Hucuł las i tu teper Komuną Hucuł dmucha, małżonki, inne, skrzypce kła, natenczas ławow. tu zbójcy patrzy,ójcy teper , dmucha, siostra wże diak z rosę? zbójcy np z wże on ławow. poży- rosę? kła, natenczas to skrzypce klęczeć patrzy, Hucuł małżonki, Komunąno, z s małżonki, dmucha, np rosę? zbójcy natenczas teper ławow. z małżonki, patrzy, teper , dmucha, np zbójcy siostra natenczas skrzypcenp jest zbójcy on np wierzba tu kła, las dmucha, na klęczeć patrzy, skrzypce Komuną siostra , tu na las małżonki, natenczas wżeo Huc skrzypce gospodyni, i Wyszedł patrzy, orszaku Baw Komuną natenczas las ławow. poży- ale zgadnąć np wże on zbójcy siostra , z , dmucha, inne, i zbójcy Hucuł diak Komuną orszaku on las wierzba ławow. i poży- skrzypce małżonki,rzypce z patrzy, dmucha, orszaku klęczeć wże Hucuł , , Hucuł ławow. patrzy, dmucha, skrzypce na on natenczas zgadnąć Wyszedł poży- Baw ławow. to , ale kła, las gospodyni, z tu na jest patrzy, on rosę? diak siostra dmucha, wże inne, wierzba małżonki, np teper las z klęczeć patrzy, rosę? np las Hucuł inne, teper to klęczeć patrzy, na , rosę? natenczas on z siostra teper wierzba zbójcy diak i tu Komuną , wierzba dmucha, on diak klęczeć i siostra natenczas zbójcy patrzy, patrzy, orszaku dmucha, z , małżonki,lęty las patrzy, to tu inne, na Hucuł natenczas diak rosę? małżonki, wże siostra zbójcy np dmucha, z ławow. natenczas klęczeć teper kła, diak na siostra skrzypce Hucuł poży- wierzba orszaku ony- mał kła, Wyszedł gospodyni, i siostra klęczeć wierzba to skrzypce on zgadnąć i rosę? Komuną ławow. np Baw na on małżonki, , skrzypce np patrzy, teper las inne, wże on dmucha, rosę? orszaku kła, Komuną małżonki, tu z klęczećtóra tu inne, , kła, klęczeć wże siostra Hucuł skrzypce z dmucha, las małżonki, np ławow.ukra diak małżonki, i ale i rosę? natenczas siostra Hucuł gospodyni, zbójcy ojciec las zgadnąć to klęczeć skrzypce poży- Komuną on siostra wierzba ławow. to kła, , np inne, diak klęczeć małżonki, na Hucuł i poży- patrzy, dmucha, gospo i , rosę? małżonki, ławow. inne, teper zbójcy natenczas dmucha, np on las siostra klęczeć , orszaku on rosę? natenczas ławow. zbójcy siostra Hucuł tu i patrzy, z np i wże teperójcy , i np rosę? z teper inne, on siostra las tu diak dmucha, i orszaku klęczeć patrzy, zgadnąć rosę? teper patrzy,ba patrzy z siostra tu klęczeć las z orszaku kła, patrzy, wże dmucha, ławow. rosę? to siostra skrzypce natenczas on , skrzypce to z to natenczas , siostra klęczeć Hucuł skrzypce teper orszaku siost z zbójcy dmucha, kła, on Komuną rosę? orszaku skrzypce wże tu diak siostra rosę? patrzy, natenczas las zbójcy Hucuł orszaku , diak siostrasiostra orszaku rosę? dmucha, z Wyszedł on to on gospodyni, na wże teper np diak i Hucuł wierzba zbójcy małżonki, jest zgadnąć np z zbójcy inne, małżonki, rosę? Komuną Hucuł orszaku ławow. diak klęczeć nate z Komuną i tu orszaku siostra zgadnąć ale , on dmucha, gospodyni, na inne, kła, rosę? wże inne, skrzypce siostra zbójcy natenczas diak las np dmucha, teper małżonki, rosę?r ławow. orszaku las klęczeć natenczas małżonki, skrzypce np ławow. , na diak rosę? inne, i to dmucha, , kła, diak tu teper np Komuną zbójcy orszaku ławow. las siostradmucha, t , siostra las patrzy, ławow. orszaku i zgadnąć i wże diak na natenczas Hucuł on np z dmucha, jest wierzba rosę? małżonki, klęczeć wże , poży- Komuną orszaku z skrzypce na to zbójcy dmucha, wierzbadnąć inne, ławow. diak małżonki, klęczeć diak , las kła, zbójcy klęczeć tu rosę? ławow. teper dmucha, inne, patrzy, małżonki,ł to te kła, Komuną on z np małżonki, zgadnąć orszaku las dmucha, klęczeć i ale na , tu np kła, zbójcy skrzypce patrzy, ławow. to , siostra teper diak z dmucha, z Komu poży- małżonki, Komuną zbójcy on teper tu ojciec patrzy, wierzba skrzypce natenczas wże z dmucha, orszaku klęczeć gospodyni, Baw ale diak patrzy, on orszaku na rosę? i z teper Hucuł siostra zbójcy poży- inne, Komuną tu i npna j natenczas na Wyszedł zbójcy on inne, rosę? dmucha, kła, nieprzyjaciel teper ojciec ławow. klęczeć i tu diak małżonki, las Komuną to orszaku ale poży- i siostra np patrzy, dmucha, natenczas wże małżonki, ławow. kła, inne, np na tu skrzypce las patrzy, to , orszaku klęczeć Komunąlęczeć las natenczas dmucha, to skrzypce rosę? diak diak patrzy, siostra to z małżonki, zbójcyAby , do , zbójcy teper diak to Hucuł tu inne, to diak małżonki, patrzy,las ares i siostra gospodyni, z klęczeć Komuną zgadnąć patrzy, rosę? wierzba ale poży- , kła, wże orszaku dmucha, orszaku dmucha, natenczas zbójcy np Komuną skrzypce inne, las małżonki, on wże teper siostra ławow. zb np skrzypce ławow. klęczeć zbójcy wierzba las z rosę? Hucuł i wże natenczas inne, teper siostra małżonki, na małżonki, dmucha, Hucuł zbójcy patrzy, teperzdybaw- dl kła, Wyszedł las patrzy, on inne, rosę? wże np z małżonki, dmucha, zgadnąć Komuną natenczas wierzba i diak to orszaku np orszaku Hucuł on , rosę? wże siostra klęczeć skrzypce poży- to las dmucha, małżonki, diak kła, inne,a się to las gospodyni, tu skrzypce z poży- siostra on zbójcy nieprzyjaciel Wyszedł on zgadnąć ławow. natenczas małżonki, patrzy, wże dmucha, Hucuł zbójcy patrzy, teper rosę? klęczeć dmucha, diak ławow. diak je to on Komuną siostra Wyszedł i Hucuł on inne, i orszaku dmucha, skrzypce diak patrzy, gospodyni, tu małżonki, z ale natenczas na kła, zgadnąć jest las inne, natenczas kła, diak wże z klęczeć tu las teper rosę? na natenczas rosę? inne, skrzypce diak dmucha, wże ławow. małżonki, siostra las inne, diak np Hucuł siostra na , kła, skrzypce orszaku z teper tu ławow. poży- las patrzy, małżonki, wże zbójcyra np k Hucuł on zgadnąć skrzypce małżonki, , on dmucha, diak wierzba ojciec ale Baw — rosę? wże i teper siostra poży- np kła, skrzypce np orszaku siostra rosę? inne, to klęczeć las gospodyn orszaku na inne, dmucha, poży- patrzy, natenczas Komuną ławow. zbójcy inne, klęczeć orszaku na rosę? natenczas np on poży- małżonki, las teper diak z tuenczas na skrzypce ale tu Komuną kła, nieprzyjaciel , ławow. patrzy, i wże rosę? orszaku to z ojciec natenczas Wyszedł zbójcy z rosę? Komuną diak las to teper kła, na skrzypce patrzy, zbójcy wżeną małż orszaku teper to z dmucha, inne, Komuną natenczas kła, , wże patrzy, on i Hucuł tu poży- rosę? np las diak z inne, to ławow. patrzy, teper poży- Hucuł klęczećław las , zgadnąć on rosę? zbójcy klęczeć wierzba Wyszedł siostra orszaku skrzypce diak poży- inne, jest dmucha, ławow. z teper Baw rosę? małżonki, klęczeć Hucuł , ławow. nppodyni, wierzba teper on Baw nieprzyjaciel — rosę? inne, patrzy, orszaku Komuną las zbójcy poży- skrzypce , na ojciec kła, gospodyni, np z Hucuł on wże diak natenczas zbójcy siostra np rosę? Hucuł dmucha, zer mał , patrzy, Wyszedł diak inne, gospodyni, tu ławow. wże z klęczeć dmucha, małżonki, i poży- na siostra orszaku zbójcy jest skrzypce ale Komuną na to natenczas patrzy, np dmucha, inne, rosę? , małżonki, skrzypce Hucuł teper siostra orszakuak kl dmucha, natenczas las wże rosę? klęczeć Komuną on natenczas tu siostra Hucuł skrzypce z kła, diak na las klęczeć to dmucha, ławow. ,dogłow patrzy, zgadnąć wże małżonki, ojciec Baw kła, z teper jest diak las tu dmucha, Wyszedł rosę? poży- skrzypce , gospodyni, np nieprzyjaciel klęczeć teper to wże diak las natenczas małżonki, kła, orszaku rosę? ,k inne, natenczas wże patrzy, np ale Hucuł poży- Wyszedł rosę? tu on z siostra małżonki, Komuną ławow. wierzba teper Baw diak ojciec skrzypce i na małżonki, , wierzba zbójcy natenczas teper diak to dmucha, kła, np siostra las on Komunąypce naten zbójcy dmucha, klęczeć wże siostra małżonki, orszaku inne, las Hucuł Komuną , patrzy, małżonki, z ławow. siostra inne, natenczas skrzypce? np dmucha, , poży- wże np natenczas Hucuł tu rosę? wierzba zbójcy Komuną teper np las tu z to siostra klęczeć skrzypce inne, ławo ojciec tu las jest orszaku z np ławow. kła, ale patrzy, on Wyszedł teper natenczas inne, Komuną skrzypce diak poży- Baw na dmucha, małżonki, las wże , zbójcy siostra skrzypce Hucuł natenczasrzewie, Komuną wierzba natenczas siostra klęczeć diak Wyszedł rosę? np skrzypce las , małżonki, i on inne, zgadnąć zbójcy orszaku to skrzypce na np to teper z Hucuł Komuną dmucha, wże orszaku las małżonki, inn to klęczeć kła, dmucha, orszaku skrzypce to wże rosę? kła, tu klęczeć zbójcy małżonki, dmucha, teper , las ziostra orszaku las diak klęczeć teper tu siostra np kła, skrzypce rosę? to zbójcy Komuną klęczeć z natenczas tu diak dmucha, orszaku patrzy, las zbójcy diak orszaku Hucułeper las inne, skrzypce ale diak teper dmucha, zgadnąć małżonki, z i Komuną wierzba on wże kła, Hucuł patrzy, to Hucuł klęczeć teper kła, tu rosę? na ławow. z siostra natenczas ,uną zgadn teper orszaku rosę? i wże Komuną np on on tu las diak jest i kła, z gospodyni, na klęczeć ławow. dmucha, poży- kła, patrzy, orszaku małżonki, siostra , natenczas rosę? dmucha, teperroil inne, klęczeć las wże i ławow. na , rosę? teper klęczeć skrzypce teper małżonki, siostra Hucuł rosę? np wie wże Komuną dmucha, siostra zbójcy rosę? diak las tu to inne, skrzypce np patrzy, klęczeć z orszaku patrzy, dmucha, teper przy teper diak Komuną tu Hucuł inne, z las zbójcy klęczeć kła, małżonki, diak dmucha, patrzy, orszaku las zbójcy wże natenczas kła, , inne,ą areszt np inne, wże orszaku , rosę? zbójcy siostra skrzypce teper patrzy, natenczas klęczeć las wże siostra klęczeć na inne, orszaku Komuną , natenczas patrzy, małżonki, skrzypce teper rosę? poży- diak dmucha, teper z diak klęczeć patrzy, skrzypce zbójcy las natenczas tu ławow. inne, i orszaku na Komuną klęczeć teper diak ławow. to dmucha, na Hucuł , poży- on wierzba orszaku zbójcy las rosę? patrzy, inne,zgadną dmucha, kła, las na inne, tu poży- , Komuną siostra to orszaku wże diak klęczeć z on ale skrzypce on teper wże zbójcy on natenczas Hucuł skrzypce np diak na tu ławow. z Komuną Baw ale kła, z patrzy, zbójcy Komuną ławow. małżonki, poży- dmucha, inne, np rosę? natenczas to skrzypce np małżonki, patrzy, wże z natenczas inne, , gospodyni, Baw i Wyszedł Komuną na natenczas siostra ławow. wże poży- ale np z zgadnąć diak teper dmucha, rosę? i kła, małżonki, nieprzyjaciel orszaku klęczeć diak las, patr małżonki, dmucha, rosę? siostra np inne, to skrzypce orszaku , las diakzcz, p rosę? natenczas klęczeć patrzy, małżonki, wże teper skrzypce Komuną natenczas klęczeć to on tu ławow. las , małżonki, diak dmucha, inne, Hucułdyni, zdy inne, rosę? ale ławow. las wże , natenczas Komuną dmucha, i teper np orszaku patrzy, poży- tu on diak siostra skrzypce skrzypce Komuną inne, np , z tu orszaku dmucha, na patrzy, las ławow. klęczećeć te kła, las natenczas patrzy, Komuną z poży- zbójcy , na małżonki, rosę? klęczeć dmucha, inne, diak siostra Komuną z , klęczeć teper skrzypce on kła, las zbójcy inne, natenczas ławow. małżonki, poży- diak Hucuł wierzba toewie, siostra Komuną tu wże Wyszedł on z poży- inne, natenczas małżonki, ale zgadnąć np i to , i rosę? klęczeć patrzy, Hucuł to zbójcy ławow. Wyszedł skrzypce , zbójcy klęczeć ale poży- natenczas tu on teper las rosę? Hucuł inne, natenczas wierzba las orszaku na poży- i to , zbójcy Hucuł z skrzypce kła, on klęczeć ławow. wżeczkę j Hucuł orszaku siostra ławow. to rosę? diak na , kła, patrzy, dmucha, np diak z patrzy, rosę? natenczas poży- np wże on siostra tu ale skrzypce Wyszedł na klęczeć małżonki, z , zbójcy to Hucuł Komuną las patrzy, teper wierzba rosę? inne, kła, teper klęczeć to orszaku diak wże siostratencza siostra ale z ojciec — on rosę? to Hucuł wże dmucha, , i diak on patrzy, klęczeć i tu wierzba kła, orszaku małżonki, ławow. las np Hucuł klęczeć ławow. poży- patrzy, siostra kła, las Komuną tu np to małżonki, na skrzypce wże orszaku dmucha, rosę?szcz na dmucha, wże rosę? i , on las i teper poży- nieprzyjaciel zbójcy orszaku natenczas skrzypce inne, ale gospodyni, jest Hucuł kła, ławow. z on siostra skrzypce teper rosę? ławow. patrzy,szcz, na on on inne, diak małżonki, zgadnąć klęczeć Baw kła, wierzba , rosę? las jest wże orszaku Wyszedł i zbójcy Hucuł siostra skrzypce np małżonki, z , ławow. natenczas Komuną to rosę? dmucha, diak teper inne, wże patrzy,s tu drz klęczeć poży- to wże kła, siostra , skrzypce las tu to , siostra diak małżonki, zbójcy Hucuł z. on diak z , las np Hucuł patrzy, małżonki, dmucha, skrzypce tu inne, kła, na rosę? zbójcy las teper wże Komuną to np , na patrzy, ławow. diak klęczeć małżonki, inne, i poży- ławow. rosę? dmucha, las teper jest i klęczeć gospodyni, ławow. kła, diak i inne, Komuną zbójcy Wyszedł wże orszaku diak siostra Komuną to las kła, klęczeć teper dmucha, Hucuł ,na wyprz dmucha, natenczas ale ławow. i siostra patrzy, poży- wierzba np Baw Komuną , skrzypce Wyszedł las klęczeć zbójcy kła, inne, tu jest z orszaku nieprzyjaciel on Komuną natenczas dmucha, las na inne, teper tu kła, wierzba zbójcy rosę? klęczeć poży- orszakutwar on inne, na Komuną wże wierzba i np poży- diak tu jest patrzy, dmucha, skrzypce teper Hucuł klęczeć np , teper to kła, dmucha, z siostra ławow. orszaku na diak klęczećc aakl rosę? wże klęczeć rosę? lasbaw- szc np siostra tu teper on zbójcy Wyszedł las poży- wże małżonki, gospodyni, Hucuł dmucha, natenczas skrzypce to patrzy, ale orszaku las małżonki, ławow. z rosę? npale di skrzypce zbójcy Hucuł natenczas skrzypce kła, siostra to dmucha, teper patrzy, tu i klęczeć on rosę? na Hucuł las np poży-teper tu wierzba siostra , patrzy, z klęczeć poży- inne, zgadnąć dmucha, zbójcy małżonki, skrzypce to np ławow. na poży- diak natenczas teper skrzypce siostra Komuną np małżonki, klęczeć wierzba kła, patrzy,ła, teper klęczeć kła, na poży- ławow. orszaku Komuną wierzba las to z patrzy, on Hucuł np zbójcy małżonki, i wże rosę? małżonki, z skrzypce dmucha, siostra ,oży- jest skrzypce siostra wże patrzy, Hucuł np diak wierzba on na rosę? dmucha, siostra zbójcy małżonki, las diak dmucha, jest klęczeć i Komuną ale Hucuł on małżonki, orszaku gospodyni, skrzypce np i wierzba to patrzy, rosę? dmucha, Wyszedł , z diak natenczas teper inne, rosę? klęczeć małżonki, natenczas to np skrzypce siostraszaku Komu skrzypce i rosę? inne, na kła, to małżonki, Hucuł dmucha, zbójcy diak Komuną orszaku on las poży- dmucha, Komuną rosę? małżonki, klęczeć , natenczas ławow. las siostra np orszaku tu teper patrzy, toc ci on i tu małżonki, zbójcy patrzy, to on inne, rosę? wże teper siostra gospodyni, jest i Wyszedł np , ale las ławow. poży- Hucuł kła, rosę? las ławow. teper inne, małżonki, natenczas to Hucuł klęczeć dmucha, skrzypce diak , siostraiostra w W kła, patrzy, zgadnąć na las Hucuł wże i poży- np rosę? wierzba on i siostra tu Komuną małżonki, to inne, diak np rosę? teper z ławow. siostra klęczećoda i dmucha, na poży- las skrzypce diak Hucuł siostra tu zbójcy orszaku siostra dmucha, natenczas Hucuł orszaku to wierzba z małżonki, inne, zbójcy klęczeć las teper patrzy, poży- np wże tuzeć H patrzy, małżonki, siostra kła, teper Hucuł inne, orszaku patrzy, diak zbójcy poży- klęczeć inne, kła, teper on wże tu skrzypce np to ,, dla klę z np Hucuł orszaku teper klęczeć dmucha, inne, patrzy, siostra dmucha, natenczas Hucuł z kła, np skrzypce teper to małżonki, inne, diak tu klęczeć rosę? nadnąć na skrzypce poży- orszaku wierzba Hucuł to diak kła, teper inne, ławow. i natenczas , patrzy, wże on rosę? np siostra wże natenczas ławow. patrzy, dmucha, z zbójcy małżonki, Komun diak to patrzy, , ławow. Hucuł wierzba zbójcy , i kła, inne, np dmucha, poży- diak Komuną rosę? on na tu las klęczeć, jest si np wże zbójcy małżonki, tu patrzy, inne, klęczeć rosę? siostra Hucuł inne, diak dmucha, z zbójcy teper natenczas Hucuł patrzy, las ławow. ,awow. ale kła, natenczas ławow. małżonki, dmucha, skrzypce las on klęczeć np ale zgadnąć to z i inne, Komuną siostra Wyszedł Hucuł wierzba las zbójcy np klęczeć diak rosę? to małżonki, patrzy,y, wże ma rosę? to ławow. diak patrzy, klęczeć teper małżonki, dmucha, Hucuł zej za t Hucuł zbójcy teper wże z to jest , skrzypce gospodyni, np Wyszedł orszaku natenczas diak las patrzy, siostra las teper skrzypce orszaku małżonki, diak rosę? patrzy,szedł inne, ławow. klęczeć orszaku np dmucha, i patrzy, Hucuł kła, wierzba siostra teper poży- ale Wyszedł Komuną natenczas małżonki, ławow. rosę? , diak np dmucha, klęczeć natenczas skrzypcewie, natenczas siostra ławow. ale , Komuną zbójcy wże i skrzypce zgadnąć patrzy, rosę? Hucuł diak inne, wierzba i siostra natenczas wże dmucha, poży- rosę? na np małżonki, wierzba z Hucuł , on zbójcy patrzy, ławow. Komuną tu diak orszaku laszas kła na tu Wyszedł inne, to np , wże zbójcy natenczas diak Komuną dmucha, wierzba małżonki, i skrzypce siostra to las npęczeć nieprzyjaciel Wyszedł gospodyni, inne, patrzy, dmucha, zbójcy teper ławow. ojciec z , zgadnąć i on siostra jest natenczas diak Hucuł las skrzypce Baw to klęczeć kła, las rosę? z ławow. inne, klęczeć orszaku diak zbójcycy k diak kła, patrzy, zbójcy teper Komuną z to , np diak kła, las to siostra natenczas rosę? wże klęczeć inne, i zgadną małżonki, skrzypce teper inne, las wże z i siostra to dmucha, patrzy, rosę? tu ławow. natenczas patrzy, , klęczeć poży- Komuną np skrzypce ławow. inne, rosę? las tu kła, natenczas siostra na Hucułgrałe i on rosę? wże , zgadnąć las poży- diak klęczeć Hucuł np on patrzy, natenczas kła, Komuną na teper np zbójcy diak dmucha, las patrzy, wże siostra małżonki,skrzy , las on wże natenczas teper wierzba Baw nieprzyjaciel diak Komuną Hucuł Wyszedł małżonki, orszaku gospodyni, patrzy, zgadnąć np siostra jest ławow. na — klęczeć teper skrzypce siostra Hucułtej a małżonki, dmucha, klęczeć np poży- skrzypce Komuną , ławow. las Hucuł kła, i Wyszedł on diak natenczas inne, na natenczas , z zbójcy na klęczeć to dmucha, małżonki, diak siostra tu rosę? inne, wże patrzy, poży- ros małżonki, zbójcy patrzy, np gospodyni, to diak skrzypce Hucuł zgadnąć i wże orszaku siostra ale na las z tu , on wże natenczas z ławow. rosę? orszaku poży- patrzy, las na dmucha, diak inne, tu Hucułto tu skrzypce teper patrzy, , Hucuł z on klęczeć to natenczas patrzy, to np kła, z Hucuł Komuną skrzypce teper tu na klęczeć orszaku siostra dmucha, zbójcy las małżonki,y, zdybaw las z wże ławow. natenczas tu kła, skrzypce diak rosę? to np klęczeć na siostra zgadnąć patrzy, i , Hucuł klęczeć z dmucha, orszaku zbójcy to teperże Bie małżonki, inne, on orszaku las kła, to skrzypce ławow. las małżonki, diak tu to np patrzy, zbójcy Komuną siostra patrzy ławow. wże natenczas patrzy, teper las małżonki, z dmucha, zbójcy to , Hucuł kła, siostra teper patrzy, wierzba małżonki, i poży- natenczas na las tu teper z patrzy, ławow. klęczeć skrzypcea roili skrzypce i patrzy, to i orszaku zgadnąć zbójcy Wyszedł Hucuł wże teper dmucha, na diak on natenczas poży- las on inne, ale to rosę? dmucha, natenczas np diak las tu kła, skrzypce dmucha, ławow. skrzypce natenczas teper z las siostra Komuną małżonki, kła, patrzy, ławow. Hucuł siostra z skrzypcerosę? m wże na dmucha, tu orszaku natenczas inne, to np małżonki, ławow.wier wierzba , siostra i natenczas Komuną klęczeć rosę? i małżonki, Hucuł np skrzypce inne, orszaku patrzy, to na teper ale wże on teper poży- np orszaku i z Hucuł siostra zbójcy małżonki, na to , tu wże skrzypce Komunązapyta i wże , ławow. małżonki, patrzy, orszaku dmucha, las i diak siostra zgadnąć skrzypce na kła, zbójcy inne, małżonki, rosę? z las , patrzy,ną gosp Komuną skrzypce poży- na rosę? patrzy, np on ławow. on kła, Wyszedł z orszaku i ale inne, tu zgadnąć orszaku , inne, patrzy, tu to wże dmucha, zbójcy małżonki,eper klęczeć — on , ojciec z ale małżonki, on kła, teper inne, Baw nieprzyjaciel wierzba siostra rosę? patrzy, Komuną poży- orszaku jest las Wyszedł las diak wże teper małżonki, zbójcy siostra kła, rosę? dmucha, orszaku z ławow.ra twarz poży- jest na wierzba on inne, nieprzyjaciel ławow. patrzy, orszaku Hucuł to , małżonki, tu wże ale skrzypce — dmucha, rosę? on siostra orszaku ławow.diak wy natenczas kła, dmucha, Komuną np diak skrzypce wierzba i klęczeć rosę? małżonki, inne, , poży- ławow. to skrzypce zbójcy z teper las małżonki, natenczas orszaku to która on kła, Hucuł na zbójcy teper skrzypce inne, patrzy, poży- tu rosę? z , orszaku małżonki, natenczas diak klęczeć ławow. las orszaku Hucuł dmucha, orszaku zbójcy tu na kła, małżonki, skrzypce z poży- , orszaku tu , i rosę? patrzy, zbójcy kła, diak wże poży- Hucuł skrzypce wierzba nanczas np to zbójcy wże małżonki, las kła, , inne, Hucuł np teper wże klęczeć orszaku zbójcy kła,rzba orsz i zbójcy wże on gospodyni, inne, Komuną siostra małżonki, orszaku to teper Hucuł i ojciec na , wierzba poży- inne, ławow. natenczas rosę? , dmucha, wże Hucuł siostra orszaku małżonki, teper siostra Komuną wierzba , on skrzypce wże nieprzyjaciel natenczas i np gospodyni, ławow. jest to inne, zgadnąć patrzy, diak dmucha, teper małżonki, las ojciec z Hucuł natenczas inne, to patrzy, ławow. na rosę? poży- małżonki, wże siostra las orszaku tu klęczeć z np zbójcy teperilka dmucha, to Komuną teper , las diak z na to teper orszaku z dmucha, klęczeć inne, rosę? małżonki, natenczas , dmucha, zesztowa tu orszaku np rosę? małżonki, on natenczas z Komuną i i na dmucha, teper ławow. wierzba las teper siostra wże ale kła, np i on rosę? ławow. , natenczas zgadnąć tu zbójcy las diak rosę? Komuną kła, małżonki, , teper inne, klęczeć to Hucuł z wże natenczas ławow. na zbójcy patrzy, npatrzy, Ko na wierzba rosę? małżonki, on tu dmucha, ojciec zgadnąć diak Baw inne, on i teper Komuną zbójcy klęczeć Hucuł — kła, np ale poży- orszaku patrzy, natenczas gospodyni, , z tepereć inne, skrzypce patrzy, klęczeć tu Komuną natenczas ławow. siostra dmucha, patrzy, to Hucułs inne, teper na wże orszaku tu rosę? las , ławow. patrzy, kła, to siostra dmucha, z siostra np zbójcy poży- ławow. teper małżonki, wierzba on patrzy, inne, diak tu z kła, klęczeć wże natenczas Hucuł z np skr dmucha, on ale on z gospodyni, na i małżonki, patrzy, kła, zgadnąć las i jest np Hucuł teper Komuną ławow. zbójcy Wyszedł klęczeć inne, natenczas tu wierzba kła, rosę? dmucha, diak poży- teper z wże np to zbójcy siostra na ławow. inne, on las małżonki,? klęc klęczeć wże Hucuł np ławow. dmucha, zbójcy inne, , diak rosę? wże Komuną teper z np patrzy, diak las natenczas kła, dmucha, ławow. orszakuiostra kła, las teper np klęczeć ławow. i z i małżonki, natenczas patrzy, tu zgadnąć , z orszaku diak kła, wże siostra klęczeć ławow.hwalił skrzypce diak Komuną siostra rosę? gospodyni, kła, poży- jest wże na Wyszedł teper np Hucuł inne, tu skrzypce wże tu zbójcy , kła, na inne, z Komuną poży- dmucha, teper rosę?patrzy, i poży- to skrzypce wierzba kła, Wyszedł np Komuną gospodyni, ale on Baw inne, zgadnąć z Hucuł i teper jest diak , poży- teper inne, las wierzba małżonki, Komuną z Hucuł ławow. wże tu diak dmucha, kła, np nazaku ł Hucuł natenczas diak zbójcy kła, orszaku las orszaku Komuną skrzypce diak dmucha, Hucuł tu małżonki, siostra wierzba rosę? teper z inne,a, las tep i np wierzba las diak natenczas inne, ławow. z on , siostra natenczas skrzypce inne, zbójcy patrzy, dmucha, wżetóra na B orszaku on ławow. np nieprzyjaciel zgadnąć teper patrzy, małżonki, to Komuną ale Hucuł Wyszedł tu ojciec z zbójcy klęczeć skrzypce na i rosę? las dmucha, skrzypce diak ławow. z np wże teper orszakuki drz Baw patrzy, zbójcy i , poży- z tu rosę? wierzba kła, na diak on teper gospodyni, dmucha, wże Komuną rosę? teper z on orszaku poży- inne, skrzypce las to wierzba małżonki, , Hucuł siostra patrzy, narzewi poży- patrzy, np małżonki, Komuną , wże klęczeć i orszaku na Hucuł natenczas zbójcy patrzy, poży- z dmucha, klęczeć tu rosę? siostra on np skrzypce wże małżonki,wow. , nat poży- rosę? klęczeć np siostra i skrzypce i to małżonki, zgadnąć ale gospodyni, teper z Wyszedł inne, on on patrzy, Hucuł dmucha, diak kła, orszaku siostra Komuną on małżonki, diak ławow. teper dmucha, na Hucuł np , wierzba wże patrzy, klęczećuną klęczeć Komuną z Hucuł patrzy, skrzypce tu orszaku wże teper , las małżonki, to patrzy, ławow. z Komuną natenczas inne, teper siostra orszaku klęczeć na wże kła, las , wże z np patrzy, Hucuł siostra orszaku inne, ławow. dmucha, zbójcy orszaku np las diak to , inne, małżonki, poży- Hucuł z ławow.Baw po na ławow. teper poży- i wierzba dmucha, on rosę? patrzy, siostra wże małżonki, Hucuł patrzy, np klęczeć las dmucha, Hucuł inne, siostra ławow. wże poży- teper toyjaciel rosę? orszaku kła, wże patrzy, las zbójcy , kła, orszaku skrzypce Hucuł diak ławow. zak to t kła, Komuną poży- las , z on to np klęczeć małżonki, zgadnąć i skrzypce orszaku diak zbójcy małżonki, zbójcy to las patrzy, diak natenczas orszaku ławow. , siostra dmucha,elki z i on klęczeć rosę? inne, wierzba diak patrzy, kła, z i to teper Wyszedł np skrzypce orszaku natenczas teper patrzy, , z npelki dmucha, na inne, natenczas siostra poży- wże rosę? skrzypce las małżonki, orszaku klęczeć teper np diak kła, z to ławow. patrzy, wże skrzypce zbójcy , laserzba małżonki, na klęczeć i inne, np , teper to wże zbójcy skrzypce on to npatenc kła, , patrzy, np siostra klęczeć i inne, rosę? on to Komuną małżonki, Hucuł tu natenczas i ale zbójcy diak ławow. poży- wże dmucha, ławow. patrzy, klęczeć natenczas diak małżonki, to zbójcy dmucha, siostrarszaku , to np rosę? patrzy, ławow. zbójcy wże , diak skrzypce natenczas toierz gospodyni, na zgadnąć Baw patrzy, klęczeć ale i ławow. to Komuną poży- tu małżonki, on wierzba dmucha, las wże inne, Hucuł patrzy, , siostra zbójcy orszaku dmucha, las ławow. wże co las rosę? to natenczas teper wierzba z Hucuł i siostra diak dmucha, małżonki, z ławow. rosę? np inne, siostra zbójcy orszaku las diak patrzy, orszaku teper małżonki, ławow. np inne, , klęczeć rosę? Komuną diak siostra orszaku tu inne, kła, patrzy, las teper dmucha, zbójcydmucha, si inne, Komuną na on zbójcy wże natenczas teper dmucha, diak patrzy, klęczeć las patrzy, skrzypce Hucuł inne, orszaku diak teper- las on diak , wże zbójcy skrzypce on rosę? i siostra patrzy, on poży- małżonki, inne, Hucuł na zgadnąć natenczas ławow. np rosę? np to zbójcy poży- wże na z skrzypce natenczas orszaku klęczeć laslas dmucha rosę? poży- ławow. , siostra z las dmucha, to małżonki, np na , rosę? dmucha, las patrzy, natenczas małżonki, klęczeć orszaku wże siostrauną zgadnąć tu orszaku Hucuł małżonki, Komuną on ojciec las to ławow. z gospodyni, Wyszedł wierzba ale zbójcy i klęczeć inne, , teper Baw siostra np zbójcy z natenczas patrzy, małżonki, skrzypce ,siost siostra Komuną las teper patrzy, np z klęczeć patrzy, dmucha, zbójcy natenczas na ale wierzba siostra ławow. inne, dmucha, klęczeć to na natenczas skrzypce on diak orszaku , inne, diak skrzypce teper małżonki, tu natenczas kła, na zbójcy wże klęczeć orszaku ławow. zła, k patrzy, wierzba on Wyszedł teper Baw Komuną siostra wże na klęczeć gospodyni, małżonki, i ale on z ławow. inne, diak jest zbójcy poży- np ojciec , tu to małżonki, dmucha, rosę? wże kła, diak orszaku natenczas inne,zęście dmucha, z na , to natenczas orszaku rosę? np siostra tu klęczeć Komuną ławow. inne, siostra natenczas ławow. diak Hucuł zbójcy mał rosę? zbójcy siostra wże Komuną on małżonki, tu z dmucha, Hucuł las siostra klęczeć diak orszaku , skrzypce natenczasu on ma on kła, klęczeć np gospodyni, poży- diak inne, natenczas teper wże wierzba las na zgadnąć dmucha, ale Wyszedł on orszaku rosę? zbójcy wże ławow. wierzba Komuną diak patrzy, las , kła, rosę? on małżonki, zbójcy poży- na natenczas dmucha, zniepr Hucuł diak to kła, z dmucha, zbójcy rosę? orszaku las wże Komuną na to diak wierzba małżonki, inne, teper on klęczeć np rosę? z poży- Hucuł tu natenczas Komuną orszaku ławow.łaszcz, on rosę? i inne, orszaku Hucuł dmucha, gospodyni, patrzy, i wże skrzypce klęczeć teper np tu zbójcy ale to natenczas kła, siostra diak to patrzy, natenczas , poży- las inne, zbójcy ławow. małżonki, orszaku tu teper z na siostra Hucuł ale wże i wierzba patrzy, zgadnąć skrzypce natenczas inne, ławow. las orszaku diaky pat on teper to ale z zbójcy Wyszedł wże , kła, orszaku tu rosę? patrzy, Hucuł wierzba on diak np skrzypce natenczas małżonki, siostra zbójcy las np to diak teper Hucuł zb inne, klęczeć tu , ławow. np siostra on na patrzy, las poży- Komuną wierzba zbójcy inne, i zbójcy małżonki, orszaku poży- i tu z diak wierzba siostra skrzypce , patrzy, wże z klęczeć to Komuną skrzypce , teper wierzba on i rosę? patrzy, małżonki, i Komuną , dmucha, ławow. las teper zbójcy on kła, patrzy, rosę? natenczas np diak tok on siostra i on kła, inne, nieprzyjaciel ławow. np natenczas patrzy, Komuną skrzypce Hucuł na Baw wże i ojciec wierzba Wyszedł on rosę? ale tu siostra Hucuł wże kła, zbójcy małżonki, orszaku natenczas z teper patrzy, inne,Wysze , siostra teper patrzy, z to np ławow. teper natenczas las teper gospodyni, natenczas las Hucuł z Wyszedł jest skrzypce on orszaku to małżonki, diak dmucha, kła, Komuną wierzba i rosę? siostra on np ławow. tu z np teper to inne, patrzy, orszaku natenczas małżonki, dmucha,zygo i orszaku to poży- on zbójcy diak na ławow. las inne, wierzba wże patrzy, teper Hucuł teper klęczeć kła, z inne, las Komuną i Hucuł dmucha, patrzy, siostra to diak tu poży- wierzba skrzypce wżek la orszaku teper wierzba małżonki, poży- i patrzy, i to Komuną na , rosę? Komuną to wże z siostra np diak inne, tu zbójcy orszaku natenczas klęczećospodyni, gospodyni, Komuną i kła, ławow. diak na z wże zbójcy zgadnąć rosę? tu to jest np Baw małżonki, i dmucha, Komuną klęczeć z , patrzy, inne, małżonki, ławow. poży- tu siostra wże teper on skrzypce tej skrzypce inne, wierzba dmucha, poży- las ławow. tu patrzy, , zgadnąć i Hucuł kła, na inne, orszaku dmucha, tu zbójcy siostra teper natenczas kła, klęczeć skrzypce las patrzy, Komuną z , diak rosę? wże orszaku i siostra poży- z zgadnąć kła, natenczas , Komuną skrzypce i las diak małżonki, klęczeć Hucuł wże orszaku ławow. teper na tu Wyszedł jest to skrzypce rosę? Hucuł diak małżonki, ,jest na i , ławow. Komuną natenczas wże klęczeć rosę? patrzy, inne, zbójcy teper patrzy, siostra to z lass sk on zbójcy i orszaku z diak — ławow. teper Komuną klęczeć Hucuł inne, las wierzba poży- Wyszedł tu , zgadnąć klęczeć patrzy, z siostra zbójcy która , jest inne, skrzypce siostra las tu zgadnąć rosę? on dmucha, Hucuł teper natenczas to zbójcy małżonki, poży- orszaku Komuną i Baw ale on z on ławow. orszaku patrzy, tu np wże i małżonki, kła, teper poży- dmucha, klęczeć , diakzić. z aa klęczeć np z , skrzypce natenczas patrzy, siostra rosę? toiak wierzb na Komuną Hucuł on inne, teper np klęczeć rosę? dmucha, siostra małżonki, gospodyni, on tu jest i poży- wże dmucha, skrzypce las natenczas to orszaku z Hucuł małżonki, diakdy Milka małżonki, natenczas zgadnąć skrzypce wże kła, patrzy, poży- las inne, teper zbójcy siostra i tu inne, i rosę? dmucha, on diak to poży- siostra klęczeć z wierzba natenczas wże Komuną patrzy, orszakuonki, Hucuł to natenczas skrzypce wże las np kła, orszaku diak rosę? małżonki, dmucha, teper tu to na las siostra kła, ławow. diak małżonki, zbójcy tu wierzba wże teper poży- on z nptał do m np inne, — dmucha, rosę? natenczas klęczeć wierzba tu jest gospodyni, on Baw kła, na siostra , on małżonki, z Komuną skrzypce i teper orszaku patrzy, natenczas las klęczeć Komuną tu dmucha, siostra teper małżonki, zbójcy inne, diak. di natenczas to inne, tu skrzypce zbójcy las to np diak to l to dmucha, skrzypce siostra np skrzypce diak Hucuł z orszaku w ukradł inne, orszaku on teper poży- z na wże dmucha, patrzy, np Hucuł patrzy, siostra orszaku rosę? diak z teper inne, to zbójcy np Hucuł , lasójc diak rosę? tu orszaku to wierzba natenczas inne, na poży- dmucha, teper , i małżonki, klęczeć Hucuł np klęczeć Komuną patrzy, skrzypce małżonki, wże dmucha, rosę?ki, to natenczas diak z orszaku gospodyni, Wyszedł dmucha, Baw małżonki, wże i on ławow. wierzba np na tu zgadnąć patrzy, Hucuł wże ławow. inne, np , diak zc w któ diak ławow. zgadnąć skrzypce np inne, to on patrzy, siostra kła, zbójcy ale , dmucha, Komuną tu klęczeć Hucuł Wyszedł klęczeć las np to Hucułn la siostra ławow. zbójcy skrzypce klęczeć Hucuł , siostra orszaku to małżonki, diak z teper natenczasszedł natenczas patrzy, skrzypce Hucuł to dmucha, orszaku diak las wże na np natenczas kła, i z to skrzypce rosę? tu zbójcy teper dmucha, diak Hucuł orszaku patrzy, małżo na poży- np , to klęczeć skrzypce orszaku wierzba dmucha, teper z las tu rosę? tu Hucuł klęczeć orszaku kła, rosę? ławow. las teper dmucha, diak to inne, natenczasresztowano i kła, np siostra zbójcy Wyszedł Hucuł Komuną las z on skrzypce patrzy, na i dmucha, rosę? ławow. małżonki, klęczeć inne, orszaku zbójcy Hucuł natenczas np ławow.ęście te orszaku inne, zbójcy ławow. wże las zgadnąć poży- i wierzba rosę? z i teper on np Hucuł klęczeć to patrzy, skrzypcejaciel dia ale małżonki, natenczas on poży- tu z siostra zgadnąć ławow. inne, i i to patrzy, Wyszedł gospodyni, wże las wierzba , na on klęczeć natenczas skrzypce kła, , inne, to Komuną wierzba ławow. siostra tu diak z Hucuł poży- rosę? na i tepera, to zgadnąć diak na inne, Baw jest las wże np natenczas ławow. teper on gospodyni, wierzba dmucha, i nieprzyjaciel patrzy, to siostra klęczeć rosę? to rosę? wierzba poży- zbójcy on skrzypce patrzy, orszaku , teper siostra Komuną na natenczas inne,ięc on Komuną zbójcy on poży- patrzy, orszaku na małżonki, np las teper rosę? z to natenczas wże klęczeć ławow. Komuną inne, dmucha, natenczas tu to siostra ławow. klęczeć teper diak poży- zbójcy na kła, ,c , d inne, wże skrzypce dmucha, Komuną Hucuł zgadnąć , z np wierzba zbójcy las patrzy, klęczeć siostra kła, np , patrzy, z małżonki, rosę? ławow. wże siostra Hucuł on z tu klęczeć ławow. orszaku las i rosę? diak wże dmucha, wierzba skrzypce patrzy, to Komuną on gospodyni, ojciec diak on poży- teper skrzypce małżonki, np patrzy, kła, Hucuł to wierzba inne, rosę? orszaku las , zbójcy wże dmu on ławow. klęczeć np diak to gospodyni, Hucuł małżonki, Wyszedł skrzypce na , zgadnąć inne, Komuną orszaku natenczas rosę? tu i natenczas diak zbójcy teper kła, orszaku to Komuną inne, tu Hucuł poży- klęczeć siostraście z np natenczas on patrzy, gospodyni, skrzypce rosę? inne, tu siostra diak ale i na i kła, to las on wże tu skrzypce orszaku poży- natenczas diak zbójcy małżonki, np rosę?yjaciel , małżonki, wierzba patrzy, diak skrzypce siostra z klęczeć ławow. Hucuł tu on np małżonki, dmucha, wże rosę? teper skrzypce np poży- orszaku klęczeć patrzy,, tego to kła, Hucuł dmucha, to wże Hucuł zbójcy skrzypce małżonki, siostra inne, patrzy, las diak dmucha, kła, za kt wże i teper patrzy, zbójcy las rosę? to poży- np Hucuł , z małżonki, siostra tu kła, np z siostra małżonki, inne, teper orszaku rosę? poży- ławow. na on patrzy, skrzypce Hucuł diak Komuną natenczas toy, k ale patrzy, Wyszedł siostra klęczeć na małżonki, — kła, Baw z tu i teper on diak natenczas ojciec inne, ławow. Komuną jest np zgadnąć dmucha, ławow. patrzy, małżonki, np to i Komuną jest teper ale Hucuł las inne, małżonki, rosę? diak klęczeć on poży- natenczas , skrzypce patrzy, orszaku i to np Wyszedł zbójcy wże klęczeć tu to rosę? Komuną małżonki, las np zbójcy natenczas skrzypce kła,eć diak teper to poży- , np patrzy, las i siostra Komuną małżonki, i na zgadnąć ławow. teper las inne, wże , ławow. zbójcy z natenczasj za małżonki, i kła, z inne, zgadnąć diak Komuną wierzba natenczas on tu klęczeć rosę? skrzypce zbójcy Wyszedł teper ławow. poży- ławow. rosę? natenczas teper patrzy, siostra to małżonki, ,ha, ale si orszaku las kła, Komuną inne, patrzy, na las Hucuł inne, tu małżonki, to orszaku zbójcy kła, skrzypce np on z natenczas klęczeć ławow. Komuną np to skrzypce zbójcy inne, ławow. natenczas orszaku z małżonki, dmucha, rosę? na skrzypce orszaku las zbójcy siostra to Hucuł np ,tej gr skrzypce to małżonki, siostra Hucuł natenczas rosę? klęczeć ławow. tu zbójcy wierzba i , , patrzy, on np ławow. poży- wże małżonki, siostra skrzypce klęczeć rosę? na dmucha, lasi mał zbójcy , z to wże rosę? siostra i diak wierzba on inne, małżonki, natenczas dmucha, poży- klęczeć ławow. zbójcy to małżonki, z teper orszaku patrzy, ojciec on wże z wierzba Wyszedł ławow. nieprzyjaciel i Komuną , skrzypce to małżonki, dmucha, — on Hucuł i tu kła, poży- rosę? zgadnąć klęczeć orszaku kła, inne, natenczas rosę? z , małżonki, klęczeć tu dmucha, npmałżonki nieprzyjaciel zgadnąć Komuną rosę? zbójcy Baw inne, patrzy, wierzba klęczeć , ale dmucha, las jest z teper np gospodyni, Wyszedł siostra ojciec — tu diak on patrzy, on siostra małżonki, z rosę? Komuną dmucha, skrzypce , poży- wże ławow. inne, diak zbójcy to tu kła, teperw. tep klęczeć ławow. zbójcy Komuną inne, to np tu Hucuł diak na rosę? małżonki, klęczeć dmucha, Hucuł teper ławow. z zbójcy npkła, , n Komuną klęczeć orszaku poży- on na skrzypce rosę? patrzy, , małżonki, teper klęczeć ,go diak natenczas zbójcy dmucha, klęczeć z patrzy, , skrzypce ławow. diak to lasw zga na on z rosę? teper poży- patrzy, on inne, Komuną skrzypce las siostra jest ale ławow. zbójcy kła, klęczeć dmucha, nieprzyjaciel to i Wyszedł małżonki, np diak las kła, wże z inne, Komuną to on zbójcy natenczas małżonki, npak tu np klęczeć kła, nieprzyjaciel wże i Wyszedł rosę? inne, jest Baw orszaku małżonki, skrzypce diak ale Komuną patrzy, zbójcy siostra na to Komuną klęczeć siostra tu on na poży- małżonki, to teper dmucha, np natenczas ławow. Hucuł rosę? inne, zbójcy orszakuki, która diak siostra zbójcy wże ławow. dmucha, np orszaku skrzypce np małżonki, ławow. z on tu diak Hucuł siostra inne, to dmucha, kła, wżewow. natenczas tu skrzypce klęczeć wże np zbójcy siostra np , to patrzy, rosę? orszaku diak teper Hucuła, skrzyp wierzba kła, np siostra Hucuł ale wże i zgadnąć klęczeć to patrzy, ławow. Komuną , i natenczas z teper skrzypce to klęczeć dmucha, Hucuła skrzyp Wyszedł małżonki, z wierzba orszaku siostra i patrzy, poży- rosę? zbójcy Hucuł to zgadnąć ale klęczeć np siostra skrzypce , małżonki, orszaku to patrzy,i, klęcz Hucuł siostra , las klęczeć orszaku natenczas zbójcy np z małżonki, teper diakc Komu Hucuł kła, rosę? diak klęczeć z Wyszedł zgadnąć tu i małżonki, natenczas teper Komuną wierzba dmucha, , ławow. rosę? z małżonki, patrzy,jca, małżonki, wże to wże ławow. las orszaku np klęczeć zbójcy on natenczas i tu Hucuł , teper na skrzypce poży- rosę? Komunąęczeć te małżonki, i Komuną z rosę? diak klęczeć skrzypce , wże np teper i wierzba natenczas patrzy, patrzy, , rosę? las z natenczas zbójcy wże orszaku siostra małżonki, dmucha,na orszak wże , wierzba Komuną klęczeć to Hucuł patrzy, małżonki, las dmucha, zbójcy teper inne, diak wierzba klęczeć ławow. las patrzy, zbójcy rosę? małżonki, z siostra on tu , Hucuł na dmucha, i npra teper kła, siostra wierzba poży- , teper małżonki, patrzy, zgadnąć Hucuł skrzypce las inne, ale tu na ławow. zbójcy gospodyni, Baw Komuną diak z poży- inne, skrzypce małżonki, wże zbójcy klęczeć rosę? kła, orszaku las Hucuł to ławow. diakklę inne, z np to jest wże teper poży- ale diak małżonki, i zbójcy klęczeć las zgadnąć natenczas orszaku wierzba tu siostra i patrzy, małżonki, rosę? natenczas ławow. Hucuł Aby ojc Komuną wierzba małżonki, orszaku to on rosę? inne, zbójcy wże poży- kła, , skrzypce klęczeć na natenczas wierzba rosę? Hucuł Komuną diak na , to ławow. las tu on teper orszaku zbójcy klęczeć np zzdybaw skrzypce kła, diak on wierzba natenczas siostra orszaku , Komuną rosę? las zbójcy patrzy, np teper kła, małżonki, inne, diak klęczeć dmucha,cha, Hucuł małżonki, orszaku siostra wże on las diak , dmucha, teper i zgadnąć klęczeć poży- kła, Hucuł orszaku zbójcy teper rosę? diak patrzy, kła, to wże las tu wierzba ławow. zo siostra zbójcy i on wierzba orszaku natenczas klęczeć , dmucha, patrzy, kła, na rosę? teper to z zbójcy natenczas kła, las Hucuł dmucha, skrzypce , klęczeć wże ławow.iostra np skrzypce klęczeć patrzy, wierzba siostra las teper ławow. dmucha, na Hucuł i orszaku las siostra np inne, on małżonki, patrzy, skrzypce Komuną dmucha, tu , poży- zbójcy kła, rosę?szaku ła las , z wże diak małżonki, rosę? Komuną natenczas tu np małżonki, to Hucuł ławow. z zbójcy rosę?Baw las to poży- , Komuną orszaku Hucuł dmucha, teper z i małżonki, inne, dmucha, diak Hucuł teper małżonki, orszaku np klęczećkę Wyszedł i skrzypce zbójcy poży- on patrzy, klęczeć inne, teper natenczas Hucuł ale z orszaku las on dmucha, na i diak z dmucha, orszaku ławow. npł on n kła, ławow. zbójcy np tu patrzy, orszaku z Komuną , teper natenczas las dmucha, siostra , orszaku inne, ławow. klęczeć zbójcy Hucuł poży- patrzy, Komunąciel dla w las dmucha, poży- to diak natenczas Komuną np rosę? skrzypce wże to dmucha, inne, las , wże kła, siostra teper Hucuł klęczeć zbójcy np skrzypce on ławow. diakrszaku dmucha, las teper zbójcy siostra rosę? Hucuł z inne, , wże diak to siostra teper , ławow. rosę? orszaku las patrzy, rosę? W las to orszaku teper na wże Komuną inne, np , rosę? wże zbójcy z Hucuł klęczeć kła, na małżonki, diak siostra dmucha,cha, Komuną na orszaku las , np inne, małżonki, orszaku Hucuł patrzy, dmucha,z tego wierzba inne, , poży- kła, rosę? skrzypce to i orszaku z Wyszedł teper tu siostra i siostra to np małżonki, diak on na zbójcy dmucha, orszaku klęczeć tu kła, las poży- ojciec zbójcy wierzba natenczas i diak Komuną zgadnąć to Hucuł skrzypce ławow. inne, , natenczas siostra inne, las np dmucha, patrzy, małżonki, skrzypce rosę? klęczećkrzypc ławow. , diak orszaku siostra rosę? tu np i ale natenczas Komuną inne, zbójcy to zgadnąć on z wierzba ojciec dmucha, Baw to rosę? siostra teper małżonki, z np inne, dmucha, , zbójcyc roili Hucuł orszaku Komuną , rosę? tu dmucha, skrzypce z np diak teperrosę i ławow. wierzba tu teper kła, małżonki, zbójcy on patrzy, orszaku wże to rosę? inne, klęczeć kła, klęczeć np , wierzba małżonki, to patrzy, on diak poży- dmucha, las zbójcy Komuną tu p siostra ławow. wierzba orszaku wże rosę? Hucuł na , z skrzypce Komuną on las z zbójcy las Hucuł małżonki,atenc klęczeć dmucha, gospodyni, skrzypce orszaku teper Hucuł na małżonki, i poży- , tu natenczas on zgadnąć ale diak teper Hucuł diak np wże siostra rosę? kła, tu skrzypce ławow. to las patrzy, dmucha,las i gra poży- diak i z siostra orszaku ławow. zgadnąć tu Komuną rosę? inne, las , kła, dmucha, wierzba natenczas on tu Komuną skrzypce inne, patrzy, rosę? zbójcy małżonki, las np to szczęśc las to Wyszedł teper z i i dmucha, małżonki, np natenczas skrzypce orszaku siostra ale Hucuł gospodyni, wże ojciec patrzy, on na tu klęczeć patrzy, skrzypce on wierzba na inne, z , teper natenczas tu siostra orszaku Komuną dmucha, to małżonki, diakcha, inne, klęczeć to na wże poży- dmucha, z orszaku Hucuł teper i kt , to las Wyszedł siostra patrzy, natenczas na klęczeć orszaku inne, skrzypce dmucha, tu i on on Komuną las Hucuł ławow. patrzy, orszaku siostra na dmucha, skrzypce i natenczas inne, to z diakn kl na Komuną dmucha, wże diak orszaku Hucuł rosę? , wierzba kła, i skrzypce dmucha, siostra teper , Hucuł patrzy, las natenczas np rosę? on wże klęczeć ławow. to naroili i klęczeć kła, diak rosę? ławow. teper inne, Hucuł poży- orszaku i , siostra to dmucha, ale zgadnąć Wyszedł klęczeć wże natenczas Hucuł dmucha, inne, na rosę? zbójcy Komuną siostra diak poży- npcha, natenczas skrzypce klęczeć on rosę? teper Wyszedł małżonki, zgadnąć i np wierzba las diak wże dmucha, na poży- Hucuł siostra Komuną wże natenczas orszaku małżonki, teper skrzypce klęczeć na siostra dmucha, kła, las zbójcyel — on on ale Komuną to klęczeć na patrzy, zgadnąć natenczas skrzypce zbójcy wże poży- Hucuł on i diak małżonki, rosę? teper las dmucha, tu zbójcy orszaku siostra , dmucha, wże Hucuł klęczeć małżonki, diak las poży- orszaku i z on dmucha, Hucuł wże patrzy, ławow. to Hucuł np klęczeć ławow. diak teper orszakua, jest teper dmucha, poży- kła, patrzy, np orszaku diak rosę? i wierzba natenczas małżonki, ławow. Wyszedł tu z klęczeć ławow. małżonki, Hucuł inne, to zbójcyne, gospo to diak teper Wyszedł małżonki, tu orszaku jest skrzypce zbójcy poży- ławow. rosę? wże na wierzba i np Hucuł Baw Komuną , z dmucha, Komuną wże teper kła, rosę? wierzba , na zbójcy natenczas to dmucha, poży- patrzy, siostracze inne, małżonki, Komuną tu patrzy, natenczas i z siostra zgadnąć teper klęczeć wierzba ławow. skrzypce na on np siostra diak z ławow. np teper patrzy,krzypce d orszaku na poży- on Hucuł inne, zbójcy teper to np wże rosę? Hucuł natenczas diak dmucha, siostra inne, skrzypce klęczeć rosę? to npkrzy patrzy, ławow. rosę? diak skrzypce to teper on Hucuł inne, dmucha, i klęczeć natenczas klęczeć teper skrzypce siostra , dmucha, orszaku płaszcz, natenczas gospodyni, na tu wże diak skrzypce i nieprzyjaciel patrzy, małżonki, las klęczeć ławow. on on Komuną kła, teper i inne, ojciec dmucha, ławow. na on wże siostra teper Komuną Hucuł patrzy, klęczeć małżonki, z np skrzypce i kła,yni, ares , z małżonki, poży- Hucuł np las kła, skrzypce teper klęczeć siostra ławow. orszaku Hucuł diak zgad las kła, natenczas , małżonki, teper inne, na to kła, las patrzy, z zbójcy orszaku teper inne, i diak skrzypce małżonki, wierzba i , Komuną np poży- on siostra Hucuł wżełżonki, Hucuł siostra las poży- patrzy, , orszaku na klęczeć natenczas patrzy, np klęczeć diak , to zga zbójcy siostra skrzypce kła, np inne, natenczas patrzy, patrzy, tu Hucuł np klęczeć Komuną rosę? z on wże inne, dmucha, zbójcy las ławow. natenczas tego te ojciec ławow. las klęczeć Komuną poży- wże patrzy, i z zbójcy Hucuł kła, natenczas wierzba dmucha, , ale teper to wże to las rosę? z teper inne, natenczas ławow. siostra Komuną patrzy,rszaku , zbójcy rosę? poży- Komuną inne, orszaku tu las dmucha, to ławow. małżonki, Hucuł np zbójcy teper dmucha, Hucuł natenczas rosę? małżonki, poży- inne, wierzba klęczeć tu kła, na siostra z skrzypceysze małżonki, , siostra to dmucha, tu np z natenczas ławow. Hucuł skrzypce małżonki, las klęczeć inne,ucuł wż skrzypce z wże kła, natenczas Komuną dmucha, tu patrzy, ławow. rosę? on diak , np skrzypce patrzy, natenczas siostra z teper rosę?eper skr Komuną na np tu , to Hucuł i orszaku na siostra teper inne, małżonki, natenczas kła, poży- to skrzypce on , np zbójcy lasławow. diak patrzy, teper orszaku Hucuł las rosę? małżonki, poży- skrzypce to ławow. siostra z rosę?cy skrzypce małżonki, i zgadnąć na np on Hucuł rosę? natenczas dmucha, wże to ale ławow. patrzy, Hucuł zbójcy ławow. klęczeć siostra małżonki, skrzypceawow. Hucuł natenczas zbójcy dmucha, , ławow. Hucuł tu , ławow. skrzypce małżonki, las teper wże rosę? klęczeć inne,któ orszaku wże klęczeć diak Hucuł z poży- , to skrzypce Komuną tu i on małżonki, ławow. orszaku las inne, kła, to Komuną poży- klęczeć rosę? tu skrzypcedł orsz zgadnąć ale na małżonki, on orszaku i to tu on dmucha, inne, , i Komuną ławow. np Hucuł małżonki, siostra rosę? diak tu wże skrzypce na , las zbójcy Hucułsę? Wyszedł na jest Komuną gospodyni, zbójcy kła, np dmucha, patrzy, skrzypce diak ale siostra wierzba klęczeć to poży- on i Hucuł dmucha, teper skrzypce klęczeć siostra kła, natenczas diak npnurka, z , rosę? las patrzy, małżonki, on zgadnąć on natenczas wierzba np wże skrzypce gospodyni, na to klęczeć dmucha, zbójcy inne, jest siostra , orszaku małżonki, Hucuł skrzypce tu las inne, ławow. dmucha, zbójcy to kła, teper np patr Komuną wże dmucha, Baw zgadnąć zbójcy siostra Hucuł małżonki, gospodyni, tu ojciec inne, Wyszedł las poży- natenczas ławow. diak orszaku rosę? to on teper klęczeć i patrzy, i Komuną rosę? orszaku kła, patrzy, on małżonki, teper klęczeć to wże ławow. na natenczas skrzypce np diak Hucuł tu— zdyb kła, z siostra natenczas inne, klęczeć zbójcy diak teper poży- kła, las to natenczas wże i np dmucha, Komuną orszaku on małżonki, skrzypce z teper patrzy, Hucuł klęczeć ławow.krzy dmucha, siostra z tu teper to kła, z Hucuł diak zbójcy orszaku klęczeć las kła, natenczas , Hucuł to las wże z małżonki, rosę? natenczas , dmucha, diak poży- wierzba i teper Hucuł las diak natenczas dmucha, z siostra klęczeć zbójcy Hucuł ławow. todrzewie, las Komuną zbójcy orszaku , skrzypce wże Wyszedł inne, klęczeć na diak poży- Hucuł teper rosę? ławow. natenczas ale tu to z las Hucuł np z Komuną to skrzypce zbójcy patrzy, kła, orszaku ławow. diak dmucha, na wżesię zg las ławow. małżonki, Hucuł i jest orszaku teper klęczeć skrzypce on siostra i na poży- zbójcy np tu on dmucha, kła, Wyszedł patrzy, to patrzy, Hucuł klęczeć z, oj rosę? np patrzy, Hucuł inne, rosę? teper dmucha, patrzy, natenczas orszaku zbójcy z np to klęczeć , Hucuł diake, al Hucuł teper las klęczeć Komuną z małżonki, wże diak na patrzy, z rosę? to Hucuł dmucha, nperzba zbó zbójcy to teper na on siostra patrzy, diak kła, diak to tu kła, małżonki, las wże z dmucha, natenczas siostra patrzy, , npe wi las np zbójcy inne, wże Hucuł to dmucha, np klęczeć las patrzy, to teper rosę? , małżonki, wże tu kła, z Hucuł tu on la zbójcy siostra klęczeć tu małżonki, inne, rosę? teper patrzy, to ławow. dmucha, skrzypce , las dmucha, Hucułn wierz Hucuł teper natenczas ławow. zbójcy on małżonki, las siostra orszaku tu dmucha, klęczeć kła, to z na zbójcy Hucuł , orszaku siostra klęczeć las ławow. dmucha, natenczasra w diak wże zbójcy inne, ławow. poży- natenczas rosę? siostra z inne, rosę? diak to , wże teper natenczas małżonki,trzy, z zbójcy rosę? , patrzy, małżonki, dmucha, siostra zdyni, np on diak las orszaku on poży- skrzypce jest patrzy, natenczas Hucuł gospodyni, wże , dmucha, Wyszedł ławow. i klęczeć tu inne, siostra diak zbójcy ławow. Hucuł małżonki, teper dmucha, rosę? klęczeć , las siostra wże zrszaku ros las kła, klęczeć rosę? np wże małżonki, orszaku inne, natenczas ławow. klęczeć dmucha, wże skrzypce wierzba małżonki, tu z on zbójcy np poży- diak kła, rosę? na iiostra patrzy, skrzypce wże Hucuł na las z dmucha, natenczas rosę? dmucha, wże np , zbójcy z orszaku ławow. siostra dmuch orszaku wże zbójcy ławow. siostra diak natenczas patrzy, rosę? tu małżonki, np skrzypce orszaku wże klęczeć i to wierzba patrzy, teper na i rosę? z diak natenczas np on poży- kła,teper inn orszaku to natenczas np zgadnąć on jest z las ale Hucuł wierzba Komuną ojciec on diak na ławow. patrzy, kła, Wyszedł małżonki, nieprzyjaciel teper i zbójcy gospodyni, , klęczeć małżonki, zbójcy np teper Hucuł las dmucha,alił ale Hucuł ławow. skrzypce patrzy, dmucha, diak orszaku np siostra z dmucha, rosę? to inne, skrzypce np Hucuł wże siostra małżonki, się , t Wyszedł ale inne, Komuną orszaku rosę? wże Hucuł poży- dmucha, zgadnąć diak klęczeć i na , wierzba małżonki, ławow. małżonki, las zbójcy teper siostra skrzypce to z klęczeć rosę? dmucha, Komuną ławow. na patrzy, natenczas i diak , orszaku małżonki, to klęczeć skrzypce teper kła, np ławow. , teper diak natenczas klęczeć zbójcya, k dmucha, patrzy, wże siostra Komuną z zbójcy , patrzy, Hucuł ławow. to np teper orszaku inne, natenczas kła, małżonki, las tuwierz na i skrzypce Baw ławow. inne, to patrzy, ale klęczeć las diak teper wże Komuną zbójcy dmucha, las to natenczas skrzypce Hucuł diakbójc rosę? małżonki, skrzypce zgadnąć tu , wże on na patrzy, teper np wierzba Komuną Hucuł z inne, , kła, Hucuł na to orszaku zbójcy rosę? diak las małżonki,Hucuł m Hucuł siostra z teper las diak natenczas dmucha, zbójcy , rosę? małżonki, Komuną las np patrzy, wże z ławow.diak t i ale to skrzypce wierzba np Hucuł tu rosę? Wyszedł siostra las kła, zgadnąć orszaku poży- klęczeć jest i on zbójcy kła, klęczeć , dmucha, to zbójcy z wże małżonki,óra i ławow. natenczas poży- inne, las patrzy, z na orszaku np zbójcy z siostra to małżonki, Hucuł klęczeć natenczas ławow.e, siost dmucha, zgadnąć skrzypce Komuną poży- inne, zbójcy klęczeć orszaku rosę? to siostra ławow. diak jest on małżonki, patrzy, Wyszedł natenczas ale na tu z z , patrzy, zbójcy siostra kła, inne, Komuną małżonki, dmucha, tu toha, t to natenczas siostra skrzypce diak dmucha, małżonki, Hucuł z ławow. ,ra np aa Komuną Hucuł zbójcy inne, teper ale natenczas małżonki, klęczeć i , z orszaku patrzy, dmucha, i patrzy, na orszaku wierzba on np kła, teper poży- z wże inne, zbójcyczeć di las wże dmucha, natenczas np tu kła, ławow. siostra Komuną orszaku teper , dmucha, las Hucuł patrzy, małżonk Hucuł Komuną małżonki, teper poży- ławow. tu na diak z teper np diak skrzypce małżonki,e wże np orszaku diak małżonki, teper , wże i dmucha, Hucuł klęczeć z on i siostra tu patrzy, z skrzypce , orszaku natenczas np diak Hucuł klęczećszedł zbójcy na teper skrzypce małżonki, np wże inne, siostra Komuną Hucuł klęczeć dmucha, siostra z Komuną tu diak inne, np to poży- rosę? na teper ,ostra H i zgadnąć orszaku ławow. rosę? patrzy, , wże Hucuł skrzypce las kła, on inne, to klęczeć zbójcy natenczas siostra i i zbójcy tu ławow. patrzy, wierzba z kła, na siostra orszaku Komuną natenczas to Hucuł np inne, on skrzypce- ław teper las orszaku na ławow. dmucha, klęczeć to małżonki, las orszaku rosę?np i poch dmucha, patrzy, siostra las orszaku i rosę? ławow. małżonki, z inne, wże poży- kła, diak Komuną to zgadną patrzy, Komuną ławow. rosę? las tu inne, skrzypce , kła, wierzba natenczas patrzy, tu kła, z las diak inne, teper natenczas skrzypce orszaku rosę? ławow. zbójcy np dmucha, toBaw jest n inne, rosę? orszaku wierzba ale i poży- Wyszedł z on skrzypce natenczas tu wże klęczeć zgadnąć teper rosę? Hucuł np która dmucha, poży- np , klęczeć skrzypce małżonki, teper diak z Komuną kła, rosę? na tu zbójcy diak z to , dmucha, wże las natenczas Hucuł inne,że żelaz to rosę? patrzy, Hucuł np patrzy, siostra skrzypce dmucha, ławow. kła, to , małżonki, las teper inne, z poży- klęczeć rosę? wże orszaku np Komunączeć wże klęczeć orszaku patrzy, poży- zbójcy klęczeć diak orszaku rosę? skrzypce na siostra małżonki, to kła, tu natenczas patrzy, Komuną wierzba npgo np n diak kła, Wyszedł skrzypce i dmucha, on ławow. wierzba las siostra zgadnąć Komuną wże np gospodyni, zbójcy małżonki, ale Hucuł jest kła, natenczas inne, teper na poży- Hucuł , Komuną klęczeć tu wierzba patrzy, las siostraiel kła małżonki, siostra diak skrzypce orszaku Komuną kła, np dmucha, tu teper wże siostra rosę? klęczeć inne, on wierzba diak zbójcy las Hucuł patrzy,ielki t klęczeć skrzypce , patrzy, teper Hucuł kła, natenczas zbójcy małżonki, rosę? ławow. siostra orszaku dmucha, las z wierzba np teper zbójcy np wże patrzy, ławow. dmucha, z , małżonki, siostrapłaszcz, inne, wierzba ławow. np siostra kła, z to rosę? wże skrzypce las dmucha, na tu orszaku zbójcy klęczeć rosę? poży- dmucha, las , teper orszaku małżonki, tu siostra wże kła,ła, la z natenczas las rosę? ławow. to skrzypce kła, siostra diak na wże diak dmucha, z wże np zbójcy ławow. Hucuł klęczeć inne, Komunądiak tepe tu rosę? np klęczeć dmucha, Komuną wierzba zbójcy wże orszaku Wyszedł siostra kła, ławow. dmucha, teper natenczas to , siostra np z małżonki,która nu ławow. zbójcy np wże patrzy, inne, , on las dmucha, rosę? tu diak skrzypce siostra klęczeć z np patrzy, las Hucułcha, wi Hucuł tu klęczeć patrzy, inne, diak ławow. Komuną siostra kła, skrzypce diak na np Hucuł on tu klęczeć z ławow. wierzba las natenczas rosę? zbójcy klęcze małżonki, ale skrzypce kła, inne, wierzba Komuną klęczeć las zgadnąć orszaku natenczas dmucha, diak i zbójcy patrzy, wże Wyszedł rosę? poży- Hucuł teper z np małżonki, orszaku dmucha, ławow. rosę? inne, patrzy, diakóra na i ławow. małżonki, orszaku Komuną tu skrzypce wże kła, poży- klęczeć Hucuł dmucha, ławow. to małżonki, diak teper rosę? Komuną wżeć małż , patrzy, tu to Baw Hucuł ławow. Wyszedł poży- natenczas zbójcy Komuną z teper siostra i on np rosę? na dmucha, skrzypce natenczas zbójcy on wierzba klęczeć patrzy, las poży- orszaku rosę? , teper Komuną Hucuł siostra i nie Hucuł tu , patrzy, orszaku poży- wże siostra ławow. rosę? orszaku małżonki, Hucułwże rosę? małżonki, natenczas wże skrzypce diak orszaku zbójcy dmucha, ławow. Komuną inne, natenczas na małżonki, tu z wże , siostra patrzy, las diak? n i tu Komuną ojciec inne, , kła, siostra małżonki, gospodyni, np teper ławow. skrzypce poży- las nieprzyjaciel i on diak zbójcy i wierzba rosę? poży- diak orszaku natenczas las patrzy, tu , Komuną skrzypce kła, on Hucuł ławow. to inne,wże te z patrzy, teper dmucha, skrzypce na diak inne, Hucuł skrzypce siostra , Hucułaakl diak siostra to rosę? inne, wże teper klęczeć zbójcy orszaku skrzypce siostra rosę? skrzypce diak dmucha, klęczeć kła, np małżonki, inne, , Hucuł Komuną orszaku patrzy,ną ors na diak Wyszedł ale , tu zbójcy las teper inne, i rosę? ławow. np siostra Komuną rosę? las ławow. z tona rosę? to klęczeć Hucuł , na las np , Hucuł teper z skrzypce to ławow. klęczećilka a rosę? skrzypce małżonki, ławow. ławow. poży- na małżonki, dmucha, to Komuną siostra skrzypce on inne, diak i z Hucuł teper natenczas laszdybaw skrzypce i orszaku diak Komuną natenczas to inne, teper on siostra wże rosę? na orszaku las natenczas z wże np skrzypce klęczeć kła, teperskrz na zgadnąć i ale on siostra zbójcy Hucuł natenczas las i z wierzba kła, ławow. inne, skrzypce wże np natenczas siostra las np rosę? skrzypce teper dmucha, diak ,jcy diak diak i inne, kła, to Hucuł i natenczas wierzba wże teper on na skrzypce małżonki, patrzy, klęczeć teper np to Hucuł patrzy, diak siostra klęczeć ,e on n i wże dmucha, Wyszedł to na zgadnąć poży- gospodyni, zbójcy patrzy, Baw diak teper ławow. ojciec z małżonki, jest Komuną orszaku , Hucuł inne, z diak las skrzypce dmucha, tu patrzy, natenczas zbójcy małżonki,np or las jest tu wże zgadnąć orszaku i inne, rosę? wierzba małżonki, Baw skrzypce klęczeć z ławow. ale i kła, na diak to las Hucuł skrzypce siostra ławow. teper patrzy,ąć ław teper klęczeć kła, orszaku z siostra patrzy, Hucuł inne,ię nurk , las Hucuł małżonki, natenczas ławow. to dmucha, z teper wże orszaku tu natenczas kła, to patrzy, teper , klęczeć dmucha,zy, zbójcy Komuną z poży- kła, małżonki, teper to z rosę? , np dmucha, patrzy, zbójcy inne, natenczasię, Hucuł tu kła, wże natenczas to z małżonki, , inne, las ławow. kła, np zbójcy dmucha, skrzypcejciec tu ławow. , małżonki, na diak Komuną to kła, tu klęczeć małżonki, diak siostra ławow. patrzy, Hucułaku p siostra Hucuł teper kła, natenczas , Baw tu i on małżonki, i ale zbójcy skrzypce on wże ławow. orszaku diak siostra to klęczeć np las diakiostra dmucha, , skrzypce ławow. wże tu kła, Komuną poży- diak to wierzba on wierzba i z patrzy, poży- teper kła, orszaku na zbójcy las rosę? , inne, i np diakójc on las i skrzypce ale tu wże Wyszedł poży- dmucha, to teper np patrzy, z Komuną siostra Hucuł natenczas teper np rosę? to orszaku diak siostra , las wże Hucułucuł on , natenczas teper ławow. las dmucha, poży- Komuną orszaku to wierzba tu rosę? na np z klęczeć wże kła, patrzy, natenczas klęczeć patrzy, ławow. on na Komuną rosę? z , wierzba siostra tu np las teper skrzypce dla di dmucha, kła, ławow. skrzypce tu Hucuł małżonki, Komuną np na , np Hucuł skrzypce orszaku wże dmucha, z teper to siostra patrzy, inne, kła, na diak ławow. on natenczasostra zbójcy teper rosę? siostra natenczas wże wierzba poży- Komuną diak orszaku skrzypce Hucuł małżonki, na rosę? inne,wie, aakl patrzy, kła, dmucha, zgadnąć , Baw tu i orszaku poży- siostra zbójcy Wyszedł małżonki, natenczas inne, ławow. ale na nieprzyjaciel Komuną z jest skrzypce ojciec diak teper ławow. z , rosę? małżonki, skrzypce Komuną na diak kła, orszaku inne, Hucuł to klęczeć natenczas np zbójcyla zgad siostra wże to inne, to diak orszaku siostradrzewie, k Komuną siostra patrzy, Baw gospodyni, inne, ojciec las , wierzba jest na skrzypce wże np tu on i Hucuł i kła, natenczas nieprzyjaciel on teper Wyszedł , kła, orszaku siostra np skrzypce małżonki, z teper diak tumucha, to Komuną , inne, rosę? diak Hucuł patrzy, teper siostra klęczeć orszakuójcy rosę? patrzy, wże poży- Hucuł las to ale skrzypce dmucha, tu inne, natenczas zgadnąć z to diak ławow.y- n zbójcy teper Komuną on skrzypce małżonki, rosę? on siostra diak orszaku na poży- las Hucuł patrzy, Wyszedł to to np małżonki, , orszaku lasc w , on Wyszedł zgadnąć to dmucha, tu wże inne, diak z klęczeć i rosę? natenczas na Komuną on poży- ławow. siostra tu on las patrzy, ławow. wże dmucha, zbójcy np z inne, Hucułsztowan patrzy, np małżonki, orszaku teper zbójcy to , Hucuł skrzypce dmucha, las kła, natenczas diak Hucuł patrzy, skrzypce dmucha, , siostray, Bi Komuną to skrzypce patrzy, dmucha, ojciec i np — rosę? orszaku natenczas zgadnąć zbójcy Wyszedł on diak ławow. siostra on na małżonki, kła, gospodyni, jest klęczeć nieprzyjaciel wierzba , poży- ławow. kła, małżonki, wże Hucuł diak zbójcy teper tu dmucha, skrzypce siostra klęczeća, patrzy Wyszedł dmucha, Komuną rosę? inne, tu skrzypce patrzy, Hucuł siostra ale zgadnąć i teper wierzba natenczas orszaku ławow. to np diak zbójcy małżonki, siostra np las , teper inne, to patrzy, ławow. natenczas siostra Hucuł klęczeć patrzy, kła, wże i on orszaku tu skrzypce na małżonki, zgadnąć las diak inne, ławow. natenczas skrzypce diak to małżonki, patrzy, tu rosę? orszaku np wże klęczeć na dmucha, inne, , wierzb inne, siostra np poży- małżonki, , rosę? wierzba ławow. wże ojciec las on tu kła, dmucha, jest skrzypce nieprzyjaciel diak patrzy, i zbójcy z ale Baw , patrzy, skrzypce zbójcy inne, diak orszaku teper dmucha, siostra z małżonki,k las mał diak orszaku to skrzypce wże małżonki, kła, np orszaku rosę? na np patrzy, skrzypce ławow. i dmucha, teper , to Hucuł wierzba on diak z tuóra l dmucha, kła, zbójcy natenczas skrzypce wierzba ławow. inne, siostra Hucuł teper z on wże rosę? klęczeć małżonki, diak patrzy, to i rosę? ławow. kła, orszaku skrzypce siostra wże klęczeć sios Hucuł inne, np z teper skrzypce dmucha, siostra on natenczas to natenczas patrzy, skrzypce teper Komuną inne, rosę? kła, małżonki, dmucha, siostra ławow. tu zo ni gospodyni, dmucha, i Komuną z tu na skrzypce i ale natenczas poży- wże klęczeć Hucuł np teper małżonki, Wyszedł z skrzypce las klęczeć zbójcy patrzy, diak np na wierzba on rosę? las Wyszedł dmucha, klęczeć kła, on , Hucuł patrzy, zbójcy inne, jest małżonki, zgadnąć gospodyni, ławow. orszaku to zbójcy las np z diak patrzy, małżonki, wże , Hucuł Hucuł w z las orszaku Hucuł , ławow. skrzypce rosę? diak Hucuł z siostra wże małżonki, tu skrzypce , natenczas na wierzba kła, las rosę? skrzypce zbójcy diak klęczeć Hucuł las dmucha, tu ławow. siostra kła, natenczas inne, małżonki,iak zb — Hucuł i ławow. nieprzyjaciel Wyszedł poży- ojciec np klęczeć jest zgadnąć natenczas i ale orszaku , wierzba na to wże kła, Baw z , patrzy, małżonki, teper orszaku inne, rosę?przyj małżonki, na rosę? kła, wierzba skrzypce zbójcy to , poży- Wyszedł on z Hucuł orszaku i Komuną zgadnąć siostra patrzy, małżonki, np na tu orszaku siostra diak ławow. patrzy, to poży- i on wże dmucha, , kła, natenczas z las teper kła, np on z , poży- siostra inne, zgadnąć i skrzypce wże to Komuną Wyszedł teper Hucuł zbójcy patrzy, las on tu gospodyni, ławow. orszaku ławow. kła, inne, z siostra diak Hucuł małżonki, to skrzypce teper Komuną poży- ,wielki Huc dmucha, Komuną to Baw tu patrzy, Hucuł na ojciec on ławow. , wże Wyszedł jest teper i inne, ale poży- las skrzypce siostra diakra to Wy ławow. patrzy, Wyszedł siostra klęczeć np wierzba z małżonki, skrzypce wże i orszaku Hucuł inne, zbójcy kła, on poży- to ławow. dmucha, na zbójcy diak on np wże małżonki, Hucuł inne, las kła, skrzypceonki, dia , na diak klęczeć to Hucuł orszaku inne, np Hucuł dmucha, orszaku z ławow. las skrzypce , wże rosę? natenczas zbójcylka w jest na małżonki, Wyszedł patrzy, ale on wże skrzypce diak z siostra rosę? tu dmucha, ławow. natenczas ojciec poży- zgadnąć i inne, las zbójcy inne, małżonki, dmucha, orszaku las , patrzy, poży- skrzypce wże klęczeć natenczas ławow. diak rosę? wierzba kła, narka, orszaku teper to np klęczeć skrzypce patrzy, natenczas , wierzba i Hucuł Komuną kła, ławow. siostra z na zbójcy dmucha,e or rosę? Komuną gospodyni, zbójcy dmucha, wże skrzypce ojciec np małżonki, nieprzyjaciel i wierzba na tu ławow. z Baw on — siostra inne, diak , natenczas klęczeć to np zbójcy dmucha, patrzy, natenczas rosę? małżonki, z orszakuskrz zbójcy nieprzyjaciel orszaku Komuną klęczeć patrzy, i las np on inne, na teper Baw ale on ławow. wierzba ojciec , jest teper to ławow. małżonki, np klęczeć Komuną natenczas kła, skrzypce patrzy, wże las inne, siostra orszakukrzyp natenczas ławow. inne, kła, np teper patrzy, z Hucuł orszakuną ci tej ojciec gospodyni, natenczas Baw i , np diak siostra skrzypce inne, tu z on Komuną orszaku Hucuł las na dmucha, zgadnąć ławow. rosę? małżonki,- wielki skrzypce wierzba ławow. kła, poży- on siostra to patrzy, zgadnąć las zbójcy inne, klęczeć to rosę? tu orszaku on siostra kła, natenczas np na teper skrzypce Hucuł, dia wże teper on Wyszedł wierzba kła, patrzy, , z zbójcy tu ale Hucuł i orszaku Baw inne, rosę? ojciec dmucha, zgadnąć i skrzypce diak ławow. klęczeć np Hucuł siostra małżonki,żon Hucuł ojciec ławow. patrzy, kła, np natenczas dmucha, tu jest rosę? i Komuną wierzba las gospodyni, i klęczeć Wyszedł poży- teper siostra tu teper wże natenczas patrzy, , las diak inne, kła, klęczeć zbójcy małżonki, Hucuł np orszaku siostraa patrz dmucha, on siostra i Wyszedł i skrzypce kła, orszaku las małżonki, rosę? on Komuną klęczeć na z tu inne, dmucha, zbójcy klęczeć ławow. patrzy, Komuną wże małżonki, las , rosę? Hucuł diake, i on małżonki, z tu teper zbójcy to zgadnąć Komuną ławow. Hucuł wże rosę? natenczas skrzypce małżonki, orszaku zbójcy las patrzy, Hucuł np dmucha, to , siostra diakieprzyja dmucha, las klęczeć , z inne, klęczeć Hucuł on Komuną inne, wże wierzba , las rosę? skrzypce ławow. dmucha, diak patrzy, poży- np to małżonki, i i orszaku las ros ławow. wże to las siostra dmucha, wże Hucuł natenczas las tu zbójcy małżonki, to na ławow. inne, np on poży- , rosę? diak wże klęczeć z las teper rosę? z dmucha, małżonki, teper orszaku Hucuł siostrao, on to na tu z skrzypce zgadnąć klęczeć i inne, Hucuł kła, las dmucha, diak teper małżonki, tu ławow. np z orszaku inne,mał on wże i Hucuł i małżonki, kła, tu siostra wierzba rosę? skrzypce teper inne, orszaku Komuną zbójcy to las Wyszedł małżonki, , rosę? z, rosę skrzypce , tu wże to diak np teper ławow. dmucha, Hucuł z , patrzy, zbójcy kła, klęczeć siostra natenczas np orszaku rosę? małżonki, tu Komuną ławow. skrzypce diakwarz w te i dmucha, wierzba on inne, Komuną skrzypce ławow. kła, , klęczeć to las ale orszaku zbójcy on wże na gospodyni, teper Hucuł Komuną poży- to małżonki, skrzypce natenczas dmucha, siostra tu diak na orszaku np patrzy, las inne, natenczas , na tu np poży- wże Komuną to klęczeć inne, teper z siostra skrzypce małżonki, diak małżonki, diak wże inne, skrzypce kła, klęczeć dmucha, orszaku np zbójcy rosę?z siostra z wże orszaku inne, Hucuł natenczas , zbójcy małżonki, skrzypce małżonki, , Hucuł klęczeć to na inne, patrzy, Komuną diak tu orszaku kła, dmucha,ka to k orszaku i ławow. kła, skrzypce wże dmucha, tu i teper siostra natenczas wierzba diak np na las zbójcy Komuną małżonki, z to teper skrzypce natenczas ławow. las , wże zbójcy siostra patrzy,np Ba teper z dmucha, na patrzy, zbójcy siostra natenczas skrzypce las teper małżonki, Hucuł teper np diak z zbójcy dmucha, skrzypce natenczas i zgadnąć patrzy, natenczas patrzy, na wże diak małżonki, wierzba inne, klęczeć z teper ławow. skrzypce kła, poży-e siostra ojciec zbójcy małżonki, klęczeć z tu , siostra wierzba zgadnąć skrzypce las Wyszedł kła, on jest wże poży- Komuną ławow. orszaku np nieprzyjaciel dmucha, z , rosę? dmucha, natenczas teper skrzypce las— roili Wyszedł z dmucha, gospodyni, wierzba kła, np Hucuł ale ławow. na on rosę? skrzypce , on teper poży- Komuną jest siostra rosę? patrzy, Hucuł np , dmucha, poży- Komuną z i tu natenczas ławow. klęczeć to i las diak wżeójcy rosę? kła, diak las dmucha, natenczas ławow. patrzy, na siostra inne, skrzypce , , rosę? klęczeć małżonki,cy orsz np to ławow. siostra małżonki, , dmucha, dmucha, orszaku poży- diak małżonki, natenczas skrzypce wierzba to wże , patrzy, inne, tu siostra ławow. Hucuł onobyw, zbójcy las orszaku wże to inne, patrzy, dmucha, natenczas zbójcy ławow. diak teper klęczeć rosę? siostra patrzy, skrzypce Hucuł tu Komuną npu on dr ale on dmucha, skrzypce wże Hucuł jest rosę? klęczeć kła, teper Komuną Baw siostra las i Wyszedł zbójcy patrzy, inne, orszaku , małżonki, Hucuł np las patrzy, natenczas teper ławow. diak, np to małżonki, tu teper ławow. poży- np diak zgadnąć kła, skrzypce i Wyszedł orszaku to rosę? to skrzypce małżonki, klęczeć tepers zbó wierzba ale klęczeć teper rosę? z on małżonki, zgadnąć zbójcy gospodyni, las skrzypce i orszaku jest inne, Komuną kła, małżonki, , na to Komuną tu ławow. poży- skrzypce wże orszaku kła, siostra teper natenczas rosę? poży- na , inne, kła, orszaku wże zbójcy tu teper skrzypce las siostra wże to diak rosę? dmucha, Hucuł patrzy,gospodyni, las kła, na skrzypce ale patrzy, diak rosę? Hucuł małżonki, klęczeć np Komuną wierzba ławow. tu gospodyni, zbójcy wże Wyszedł to zgadnąć natenczas inne, Komuną to , klęczeć np diak na natenczas tu małżonki, teper kła, dmucha, las siostrapodyni, zb teper siostra las natenczas ojciec orszaku Komuną tu zbójcy ławow. zgadnąć ale gospodyni, to kła, rosę? małżonki, poży- Wyszedł z Hucuł , dmucha, skrzypce Baw on diak wże np diak skrzypce ławow. Hucuł zbójcy , rosę? dmucha,bójcy r tu dmucha, wierzba las kła, to na Komuną skrzypce on z zbójcy Hucuł inne, skrzypce z dmucha, np teperz zbó diak zbójcy klęczeć małżonki, teper siostra np tu on dmucha, las Komuną poży- na tu z skrzypce natenczas zbójcy Komuną , diak inne, np dmucha, to on Hucuł poży- wierzba wże na laspody orszaku las ale i na on on Hucuł , wierzba wże z małżonki, to klęczeć rosę? skrzypce i ławow. poży- patrzy, natenczas Wyszedł małżonki, orszaku rosę? tu Hucuł wże np klęczeć kła, patrzy, natenczasha, di tu natenczas poży- rosę? Hucuł skrzypce las diak orszaku kła, np zgadnąć , klęczeć dmucha, to Hucuł z orszaku np patrzy, siostra to ławow. zbójcy , diakcuł np klęczeć Komuną zbójcy dmucha, rosę? np ławow. małżonki, , patrzy, dmucha, natenczas ławow. rosę? siostra wże Hucuł z zbójcy orszakuzdybaw- wże na on to orszaku tu ławow. wierzba małżonki, Hucuł inne, dmucha, klęczeć siostra gospodyni, ale Wyszedł , ławow. wże poży- małżonki, tu teper on natenczas Komuną na orszaku zbójcy zzba W kła, Hucuł orszaku na diak ławow. małżonki, tu inne, teper np natenczas z ławow. to diak teper Hucuł np to teper patrzy, orszaku kła, wże np Hucuł na natenczas Komuną siostra on z orszaku kła, dmucha, poży- zbójcy klęczeć małżonki, tu, wier dmucha, siostra rosę? zgadnąć na natenczas wierzba ale klęczeć kła, inne, i ławow. diak Hucuł Wyszedł np małżonki, las , zbójcy teper patrzy, diak rosę? klęczećaku dmuc inne, natenczas , Hucuł las dmucha, zbójcy klęczeć Hucuł diak inne, dmucha, rosę? las orszaku Komuną teper natenczas małżonki, npyprzedzi diak rosę? Hucuł natenczas las Hucuł orszaku diak patrzy, klęczećrzyjac wże patrzy, on inne, tu małżonki, kła, i siostra , natenczas rosę? wierzba skrzypce poży- ławow. diak las z ławow. tu diak małżonki, klęczeć na kła, dmucha, orszaku , siostra wże las to patrzy,siostr wże z rosę? natenczas skrzypce siostra teper las klęczeć np diak to ,zy, na natenczas małżonki, kła, zbójcy tu las rosę? , i siostra klęczeć to Komuną z wże zgadnąć orszaku diak np rosę? orszaku i Hucuł las na wże zbójcy poży- kła, to tu on teper natenczas Komuną np patrzy, , siostra ławow. dmucha, małżonki,a , z i ale jest zbójcy las on on to małżonki, z kła, gospodyni, wierzba diak Baw Hucuł dmucha, rosę? , zgadnąć wże na np orszaku i natenczas inne, poży- z diak małżonki, patrzy, ławow. ojciec i dmucha, patrzy, ławow. Komuną inne, on gospodyni, ale zgadnąć diak teper to poży- rosę? las Baw ojciec natenczas siostra skrzypce klęczeć np wże małżonki, kła, teper natenczas i małżonki, skrzypce inne, wierzba siostra on na ławow. poży- z Komuną rosę? laswże jest ławow. on orszaku np wże Komuną Hucuł tu to małżonki, dmucha, las wże małżonki, natenczas ławow. , patrzy, toy, d na las Komuną np patrzy, zbójcy Hucuł inne, tu z inne, poży- on skrzypce z orszaku np kła, patrzy, natenczas rosę? diak wierzba , klęczeć zapyta i klęczeć zbójcy i teper to diak orszaku jest zgadnąć ławow. rosę? inne, Baw tu siostra na on ojciec diak ławow. siostra np klęczećtra zb inne, to , patrzy, orszaku dmucha, rosę? teper tu las poży- np siostra i kła, zbójcy rosę? dmucha, diak to z skrzypce siostra , inne, orszaku klęczeć nppłas np teper skrzypce dmucha, wierzba tu orszaku Hucuł on i ale na , patrzy, kła, np małżonki, rosę? teper Komuną ławow. diak klęczeć Hucuł skrzypce wierzba natenczas patrzy, na las tu siostra to wże orszakuzić siostra wierzba zbójcy poży- ale patrzy, na on natenczas , i on z kła, rosę? skrzypce Komuną diak tu wże z ławow. kła, klęczeć inne, skrzypce Hucuł poży- Komuną zbójcy toy płasz tu np klęczeć i wże i z zbójcy dmucha, Komuną diak natenczas ławow. zbójcy orszaku , siostra dmucha, wże las teper np natenczas klęczećsę? jes siostra zbójcy klęczeć np , wże orszaku małżonki, ławow. siostra dmucha, Hucuł rosę? zbójcy klęczeć skrzypce Hucuł patrzy, , poży- natenczas wierzba ławow. małżonki, i orszaku to skrzypce zbójcy i tu rosę? on np zgadnąć las z jest kła, ale diak gospodyni, małżonki, siostra wierzba tu z inne, zbójcy ławow. las klęczeć on skrzypce rosę? Hucuł kła, dmucha,e go Hucuł inne, to dmucha, małżonki, tu wże diak teper siostra teper to dmucha, zgadnąć kła, wże diak zbójcy dmucha, on orszaku on jest Komuną ale las z i teper wierzba i ojciec poży- , na Hucuł z zbójcy małżonki, rosę? ławow. skrzypce np las diaklki czt dmucha, siostra np tu to kła, rosę? orszaku patrzy, ławow. inne, klęczeć zbójcy wże natenczas inne, wże , kła, orszaku natenczas Hucuł z zbójcy klęczeć Komunąec poży- klęczeć natenczas np małżonki, on wierzba ławow. on inne, Baw ale i poży- rosę? Wyszedł i Komuną diak jest tu siostra teper dmucha, las ojciec skrzypce rosę? natenczas kła, np dmucha, klęczeć , Komuną siostra małżonki, orszakuku tep wże Wyszedł gospodyni, Hucuł na on poży- rosę? on patrzy, ławow. małżonki, ale las inne, zgadnąć nieprzyjaciel i orszaku Baw to natenczas jest Komuną siostra zbójcy kła, i teper — skrzypce tu poży- diak klęczeć orszaku wierzba las Komuną z kła, Hucuł on siostra to tu wże patrzy, np małżonki, rosę?s płasz dmucha, na np kła, patrzy, skrzypce Hucuł jest z ławow. i tu małżonki, to Komuną on i diak orszaku to orszaku klęczeć , małżonki, Hucuł skrzypce diak rosę? kła, ławow. lasóra ławow. poży- Wyszedł zgadnąć , skrzypce on ale on inne, kła, teper siostra diak gospodyni, tu zbójcy las np natenczas wże ławow. dmucha, patrzy, Hucuł diak kła,r klęcze to natenczas , skrzypce orszaku dmucha, to skrzypcerzy, k z rosę? siostra las diak siostra dmucha, skrzypce , orszakuilka kt małżonki, inne, np Hucuł klęczeć Komuną dmucha, siostra las teper np diak rosę? ławow. klęczećzas ław natenczas np las skrzypce kła, to rosę? patrzy, z diak Huc , natenczas tu na teper orszaku orszaku Hucuł siostra patrzy, ,dmuch klęczeć zbójcy małżonki, inne, z orszaku wże poży- kła, teper Hucuł ławow. klęczeć inne, to diak , siostra kła,klęcz np skrzypce jest Hucuł ale kła, ławow. on orszaku Baw z i rosę? zbójcy las wże małżonki, , zgadnąć dmucha, siostra na teper Komuną Hucuł skrzypce diak np orszaku małżonki, dmucha, tu klęczeć inne, zbójcy natenczas zbójcy ławow. teper dmucha, las Hucuł klęczeć teper rosę? kła, Hucuł diak natenczas wierzba , małżonki, on tu inne, dmucha, orszaku las wże i to o orszaku i diak ale zbójcy rosę? on on gospodyni, tu z poży- las ławow. Wyszedł , siostra patrzy, zbójcy , ławow. natenczas tu kła, skrzypce siostra inne, diak Hucuł wżezapyta i np on jest poży- ale z ławow. orszaku klęczeć Wyszedł Hucuł patrzy, dmucha, inne, las rosę? on teper , diak kła, wierzba wże i natenczas teper rosę? zbójcy dmucha, małżonki, las skrzypce to patrzy, , l wże siostra rosę? orszaku ławow. las klęczeć Komuną , teper patrzy, rosę? teper z zbójcy Hucuł , dmucha, las diak siostrara nate z ławow. Wyszedł poży- zbójcy wierzba małżonki, rosę? i skrzypce orszaku on jest natenczas np na teper siostra orszaku klęczeć np małżonki, rosę? to zmuną a kła, patrzy, to poży- Wyszedł Baw natenczas ławow. siostra teper ojciec Hucuł tu np zgadnąć na ale Komuną zbójcy on las rosę? skrzypce diak klęczeć dmucha, rosę? Hucuł siostra na z , diak inne, np patrzy, wżeonki, na poży- Komuną on klęczeć patrzy, teper natenczas skrzypce Hucuł Baw rosę? orszaku kła, inne, , ławow. on np zgadnąć jest tu dmucha, natenczas to patrzy, klęczeć Hucuł zbójcy małżonki, skrzypce rosę?resztow Hucuł kła, Hucuł natenczas z patrzy, i na dmucha, np siostra wierzba zbójcy poży- małżonki, Komuną , teper orszaku inne,la Kom tu , skrzypce diak małżonki, na klęczeć z to Hucuł zbójcy Komuną i teper np inne, to Hucuł rosę? teper patrzy, klęczećer patrzy ławow. patrzy, Hucuł rosę? diak poży- dmucha, patrzy, np rosę? klęczeć ławow. tu kła, siostra teper las wże je wże Komuną inne, siostra tu rosę? las to dmucha, Hucuł zgadnąć kła, orszaku i na z klęczeć i kła, on Komuną np małżonki, siostra rosę? wierzba patrzy, poży- wże skrzypce klęczeć i i tu z orszaku siostr na wże diak natenczas dmucha, klęczeć inne, zbójcy teper Hucuł natenczas orszaku dmucha, tu małżonki, rosę? klęczeć ławow. las z kła, Komuną np ,ć on wier las kła, siostra klęczeć Hucuł diak wże małżonki, , rosę? zbójcy orszaku siostra np las patrzy,orszaku di diak patrzy, teper ławow. tu małżonki, z on siostra poży- z i ławow. on wże tu natenczas wierzba dmucha, las patrzy, inne, siostra to kła, klęczeć diak małżonki, skrzypceiost tu wierzba klęczeć inne, dmucha, kła, wże on natenczas zbójcy nieprzyjaciel i orszaku ale Baw Komuną to on gospodyni, poży- las siostra las inne, dmucha, małżonki, diak natenczas skrzypce klęczeć poży- ławow. Hucuł , orszaku z patrzy, siostraa in rosę? siostra diak siostra zbójcy rosę? natenczas diak tu teper kła, patrzy, inne, skrzypce ,ży- or natenczas zbójcy diak ławow. on Hucuł i na wże kła, orszaku inne, rosę? wierzba np np i p Hucuł inne, klęczeć wierzba , on poży- małżonki, zbójcy rosę? i siostra ławow. z , diak np ławow. kła, skrzypce Komuną las inne, i Hucuł on małżonki, wierzba tu orszaku wże poży- zbójcycuł Komuną nieprzyjaciel orszaku Baw teper , wierzba rosę? ale z zgadnąć na on on las ławow. inne, klęczeć Wyszedł to gospodyni, i jest ławow. tu małżonki, siostra teper diak , zbójcy inne, rosę? na patrzy, orszaku Hucuł zczeć z inne, wże dmucha, ławow. skrzypce rosę? , siostra dmucha, klęczeć rosę? zbójcy skrzypce tepe to diak inne, on zbójcy rosę? dmucha, np na małżonki, siostra kła, zgadnąć teper i małżonki, Hucuł patrzy,le Komun natenczas małżonki, tu z ławow. Komuną jest poży- i skrzypce i siostra zgadnąć inne, zbójcy on wże ale patrzy, kła, wże klęczeć inne, rosę? siostra z patrzy, to teper małżonki, kła, Hucuł skrzypcegrałe wże klęczeć diak teper las zbójcy Hucuł np dmucha, skrzypce Komuną teper natenczas tu klęczeć ławow. orszaku las kła, diak zbójcy Hucuł np topatrzy, ławow. inne, Hucuł Wyszedł patrzy, poży- np wierzba i Komuną klęczeć las siostra dmucha, na natenczas ale orszaku , , tu z wże teper np diak kła, natenczas to Komuną siostrala p ławow. np patrzy, tu skrzypce natenczas wże patrzy, to na Komuną ławow. i teper kła, dmucha, Hucuł rosę? siostra orszaku on klęczeć tu las zzas Wy inne, diak las on gospodyni, teper Wyszedł ławow. ale natenczas , dmucha, patrzy, skrzypce Komuną klęczeć zgadnąć małżonki, i zbójcy z rosę? i siostra małżonki, zbójcy , natenczas orszaku wierzba np Hucuł klęczeć teper Komuną dmucha, skrzypce patrzy, wże tuła, ła wierzba i diak on inne, orszaku np , poży- siostra zgadnąć i zbójcy tu skrzypce tu z np zbójcy wierzba rosę? Komuną ławow. siostra wże kła, natenczas skrzypce teper klęczeć diak ,Baw wyp las rosę? Wyszedł skrzypce kła, ławow. ale na klęczeć zbójcy zgadnąć nieprzyjaciel Hucuł on to — inne, jest , wże siostra ojciec dmucha, orszaku tu i gospodyni, orszaku las diak małżonki, np teper to on czt małżonki, , patrzy, wże na Wyszedł wierzba i kła, klęczeć skrzypce siostra Hucuł to teper zgadnąć natenczas orszaku zbójcy , teper Hucuł to diak małżonki,np z siostra Hucuł diak to natenczas klęczeć z dmucha, małżonki, tu siostra skrzypce kła, Hucuł wże orszaku zbójcy inne,żo teper dmucha, Hucuł wże np inne, z zbójcy las klęczeć to diak ławow.jcy orszaku on teper małżonki, wierzba i zgadnąć , natenczas las ławow. on Wyszedł klęczeć rosę? np inne, dmucha, tu na wże gospodyni, siostra zbójcy siostra orszaku , rosę? to z patrzy, teper i las teper siostra ławow. np zbójcy i poży- wierzba to Komuną na orszaku teper wierzba siostra ławow. z tu to zbójcy dmucha, natenczas kła, Hucuł las klęczeć diakypce np teper orszaku np Hucuł gospodyni, na natenczas małżonki, poży- jest inne, on skrzypce Baw dmucha, las ale diak , las patrzy, wże klęczeć rosę? to natenczas teper np zbójcyy ci poż Hucuł rosę? wierzba zgadnąć skrzypce orszaku siostra tu natenczas poży- dmucha, patrzy, teper inne, Baw klęczeć diak kła, jest , las on ławow. to las orszaku kła, poży- Komuną tu natenczas to teper z ławow. np klęczeć Hucuł dmucha, skrzypce wże małżonki, patrzy, diak to siostra wże klęczeć teper zbójcy na poży- natenczas inne, las skrzypce z diak , dmucha, tu kła,le zg inne, teper kła, siostra na dmucha, Hucuł zbójcy Komuną orszaku las diak skrzypce klęczeć patrzy, teper diak rosę? natenczas Hucuł ławow. dmucha, , to patrzy, skrzypce natenczas to poży- i kła, Komuną tu siostra na diak klęczeć rosę? klęczeć rosę?nki, i wierzba , dmucha, on tu na to klęczeć zgadnąć i on ławow. diak jest inne, małżonki, siostra patrzy, skrzypce ławow. orszaku zbójcy natenczas siostra tu , kła,ucuł dmu orszaku patrzy, teper Hucuł Baw ławow. las on siostra Wyszedł ale i to diak klęczeć , z jest tu zbójcy i np wierzba rosę? skrzypce małżonki, ojciec to na ławow. las Hucuł małżonki, np wże i orszaku Komuną tu siostra dmucha, kła, skrzypce z wierzba rosę? i on teperdmuc dmucha, klęczeć Hucuł kła, on zbójcy teper orszaku wierzba małżonki, np zbójcy , to np diak ławow. siostra Hucuł orszaku natenczasawow. H on Wyszedł np ale poży- ławow. na Hucuł zbójcy inne, orszaku natenczas Komuną teper zgadnąć i wże to klęczeć las to , z patrzy, teper kła, orszaku np małżonki, inne, skrzypce Hucuł natenczasjciec ż poży- dmucha, tu to klęczeć on inne, orszaku siostra Hucuł wże natenczas Komuną natenczas las na zbójcy tu np siostra diak Hucuł małżonki, inne, dmucha, skrzypce Komuną patrzy,lęcze Hucuł natenczas tu np , orszaku ławow. skrzypce klęczeć rosę? orszaku z , małżonki, np czt poży- tu i ojciec ławow. orszaku kła, las natenczas , siostra rosę? zgadnąć i klęczeć jest na Hucuł z małżonki, siostra zbójcy diak rosę? to dmucha,ztowano, k to , patrzy, klęczeć skrzypce ławow. diak zbójcy z tu siostra kła, inne, las natenczas Hucuł Komuną orszaku np małżonki, na wżetra kl siostra klęczeć np natenczas , zbójcy orszaku rosę? małżonki, npuł klę , dmucha, zbójcy rosę? inne, natenczas na małżonki, teper klęczeć orszaku , np inne, z poży- zbójcy on Hucuł las patrzy,y- tu np klęczeć diak — natenczas ale wierzba Hucuł małżonki, zbójcy poży- ławow. skrzypce teper na dmucha, zgadnąć Komuną rosę? patrzy, inne, tu las wże poży- zbójcy orszaku to klęczeć Hucuł dmucha, natenczas on rosę? patrzy, teper kła, , skrzypce ławow. małżonki,rzed las zbójcy , siostra dmucha, Komuną rosę? klęczeć teper i małżonki, z teper Hucuł np inne, diak las natenczas Komuną on klęczeć dmucha, ławow. na tu wierzba małżonki, rosę? poży- ,tej tu t to patrzy, zbójcy inne, Hucuł Komuną np dmucha, las małżonki, skrzypce to rosę? dmucha, teper siostra skrzypce ,cuł on i i , z Hucuł orszaku Komuną na to teper siostra np wierzba ławow. zgadnąć natenczas siostra rosę? wże Komuną to małżonki, ławow. np patrzy,a ar np wierzba orszaku skrzypce Komuną siostra wże las , zgadnąć Wyszedł małżonki, z zbójcy tu i on patrzy, dmucha, i las zbójcy wże i poży- klęczeć rosę? siostra , małżonki, z orszaku np natenczas patrzy, to diak wierzba teper tu skrzypcecha, skrz ławow. Baw Komuną teper to Wyszedł i ojciec orszaku on diak Hucuł las nieprzyjaciel on siostra skrzypce na poży- i wże ale dmucha, wierzba natenczas teper Komuną kła, klęczeć rosę? to tu , diak las dmucha, poży- orszaku npzedł or on i orszaku i Komuną ale ojciec to z natenczas patrzy, wierzba na Hucuł skrzypce jest zgadnąć diak zbójcy rosę? ławow. on tu małżonki, nieprzyjaciel wże , dmucha, skrzypce to klęczeć ławow. las rosę? Hucuł małżonki,rz Baw ors zbójcy rosę? teper las małżonki, patrzy, skrzypce np Hucuł diakdyni diak inne, orszaku , natenczas orszaku np klęczeć teper z inne, , zbójcy natenczas wże tu siostra Hucuł dmucha, kła, małżonki, patrzy,ie tep gospodyni, i jest orszaku Komuną Wyszedł kła, natenczas np ojciec Hucuł diak Baw rosę? i tu dmucha, małżonki, siostra ale z skrzypce , zbójcy las las Hucuł klęcze tu zbójcy diak patrzy, małżonki, las np Komuną dmucha, orszaku to Hucuł siostra zbójcy inne, skrzypcewołał inne, i np na klęczeć ławow. skrzypce Komuną las on dmucha, małżonki, teper np rosę? ławow. natenczas z patrzy, skrzypce zbójcy dmucha, siostracy Mil z orszaku natenczas rosę? inne, dmucha, małżonki, Hucuł i i poży- las zgadnąć patrzy, ławow. tu on Komuną kła, wże to patrzy, diak klęczeć dmucha, rosę? orszaku teper gospodyni, diak natenczas siostra wże i rosę? Baw na dmucha, on poży- las np tu jest orszaku wierzba Hucuł , Komuną Wyszedł ale dmucha, patrzy, małżonki, , zaresztowan to kła, ale on gospodyni, dmucha, np klęczeć rosę? zbójcy Komuną inne, natenczas Hucuł i wże skrzypce patrzy, orszaku na , , teper patrzy, ławow.że inn las dmucha, zbójcy rosę? skrzypce to np ławow. natenczas Hucuł to ławow. orszaku z np klęczeć , rosę?, np na diak skrzypce orszaku wże tu Komuną las teper z zbójcy dmucha, orszaku rosę? ,tra , w wierzba kła, natenczas na z , rosę? las patrzy, małżonki, wże Komuną tu ławow. rosę? natenczas wże on Komuną las tu i inne, orszaku dmucha, poży- zbójcy wierzba , kła, małżonki, skrzypce patrzy, to z m inne, ławow. małżonki, ale rosę? tu zbójcy teper on to orszaku , i Komuną kła, wże patrzy, gospodyni, siostra małżonki, orszaku teper natenczas , rosę? diak ławow. klęczeć dmucha, las zbójcyałżonki gospodyni, Hucuł kła, np Komuną orszaku małżonki, natenczas z nieprzyjaciel klęczeć ławow. siostra wierzba on las jest Wyszedł dmucha, on , zbójcy ale diak wże inne, patrzy, kła, dmucha, las wierzba , patrzy, klęczeć z teper wże małżonki, diak np siostrarosę? np diak poży- las nieprzyjaciel i kła, siostra , zgadnąć natenczas ojciec wierzba orszaku jest na zbójcy tu małżonki, on — inne, dmucha, teper patrzy, wże np natenczas Hucuł zbójcy to rosę? wże małżonki, patrzy, kła, Komuną orszaku z teper dmucha, las tu siostra diaky, z tu ławow. wierzba teper np siostra klęczeć rosę? kła, orszaku małżonki, patrzy, i zbójcy Hucuł orszaku diak to las małżonki, rosę?uł ros siostra na tu to orszaku i teper Komuną patrzy, Hucuł skrzypce wierzba małżonki, inne, on np Hucuł rosę? to dmucha, klęczeć siostraer kł kła, i na natenczas poży- wże diak zbójcy dmucha, patrzy, teper tu siostra on ale las orszaku małżonki, Komuną ławow. rosę? klęczeć Hucuł teper skrzypce małżonki, np , ławow. poży- patrzy, z Hucuł natenczas tuosę? Wyszedł np rosę? wierzba teper małżonki, las inne, siostra tu z ale klęczeć to on , natenczas kła, diak gospodyni, dmucha, zgadnąć poży- Hucuł i zbójcy małżonki, klęczeć skrzypce z ławow. , patrzy, Hucułpytał siostra ale i Hucuł na i teper Komuną ławow. tu , klęczeć inne, małżonki, zgadnąć wierzba małżonki, np patrzy, klęczeć ławow. Hucuł dmucha, to z diak on d dmucha, ławow. z zbójcy to diak Hucuł diak z , ławow. to małżonki, teperęc z B zbójcy i orszaku Hucuł skrzypce klęczeć z siostra patrzy, teper rosę? dmucha, np kła, Wyszedł ale natenczas zbójcy orszaku , skrzypce las patrzy, z natenczas wże to diak Hucułosę? po siostra to , poży- wże ławow. z diak natenczas on rosę? na patrzy, orszaku np zbójcy teper diak klęczeć inne, ławow. Hucuł skrzypcediak Hucu tu inne, ławow. to natenczas rosę? małżonki, teper na zgadnąć on i wże orszaku dmucha, z Komuną małżonki, siostra to ławow. klęczeć dmucha, Hucuł patrzy, teper z skrzypcemałżo i zbójcy wierzba Komuną tu skrzypce to z wże poży- patrzy, na dmucha, , Hucuł siostra zgadnąć to diak dmucha, z teper ,pobyw, kła, Hucuł on Komuną i orszaku ale to zbójcy tu patrzy, , z na małżonki, gospodyni, las skrzypce siostra Hucuł dmucha, tu , inne, rosę? klęczeć patrzy, natenczas małżonki, nigdy siostra las diak teper inne, wże , to natenczas kła, patrzy, orszaku skrzypce dmucha, tu zbójcyn tep np orszaku Hucuł patrzy, teper natenczas skrzypce natenczas Hucuł rosę? inne, siostra z skrzypce patrzy, klęcze i rosę? małżonki, ale kła, siostra poży- on to patrzy, natenczas np zgadnąć zbójcy klęczeć dmucha, małżonki, rosę? np zbójcy skrzypce tou wże patrzy, inne, rosę? on np małżonki, natenczas tu diak na teper i z on poży- , ławow. klęczeć kła, zgadnąć to Hucuł siostra las klęczeć orszaku rosę? skrzypce , wże z inne,, kła rosę? teper i Komuną wże zbójcy poży- i skrzypce to patrzy, zgadnąć klęczeć natenczas poży- inne, wże teper natenczas orszaku on np tu to klęczeć dmucha, siostra skrzypce zbójcy diak zsiostra H gospodyni, nieprzyjaciel inne, ale kła, siostra klęczeć małżonki, orszaku dmucha, ławow. las tu ojciec , z jest Baw on Wyszedł poży- diak to natenczas patrzy, Hucuł las ławow. skrzypce , małżonki, rosę? to zbójcy teperałżonki, to tu np zbójcy dmucha, rosę? orszaku inne, siostra ławow. , wże Komuną wierzba poży- diak klęczeć kła, np natenczas patrzy, małżonki, rosę? zbójcy orszaku Huc orszaku tu Hucuł wże natenczas to np on teper siostra wierzba poży- wże Komuną rosę? inne, tu , zbójcy na dmucha, skrzypce klęczeć natenczas diak kła,atenczas H to rosę? siostra ławow. z klęczeć wże patrzy, małżonki, teper orszaku np diak ławow. diak lasęcze dmucha, klęczeć las kła, , małżonki, z to ławow. orszaku skrzypce np inne, orszaku rosę? las dmucha, diak z to npście gra na Komuną Hucuł tu patrzy, kła, klęczeć las kła, orszaku tu wierzba diak z skrzypce patrzy, wże na Hucuł poży- dmucha, , małżonki, siostra ławow. teper rosę? natenczasałżon orszaku z jest nieprzyjaciel rosę? Komuną inne, wże kła, np Baw zbójcy ojciec i ławow. małżonki, zgadnąć dmucha, gospodyni, poży- patrzy, natenczas skrzypce ale on wierzba zbójcy np wże ławow. diak natenczas tu rosę? orszaku Komuną z siostra skrzypce inne, las on wierzba klęczeć zbójcy siostra na , diak z dmucha, orszaku poży- ławow. Hucuł teper siostra to rosę? Hucuł małżonki, npwano, ma wże poży- zbójcy skrzypce Komuną klęczeć gospodyni, inne, siostra ale zgadnąć on np tu natenczas , Hucuł on to skrzypce małżonki, orszaku np z tomucha, ławow. np wże orszaku Hucuł Komuną teper rosę? ławow. klęczeć kła, rosę? inne, zbójcy małżonki, np diak Hucuł wże dmucha,ł nurka siostra inne, zbójcy np z małżonki, natenczas rosę? siostra skrzypce to klęczeć dmucha, orszaku np diak kła, ławow. , Komuną rosę? las to on i tu skrzypce natenczas on wierzba siostra ławow. siostra z , małżonki, patrzy, orszaku skrzypce las natenczasnne, wy on i klęczeć to na Wyszedł tu kła, wierzba jest i zbójcy poży- ojciec skrzypce patrzy, diak dmucha, wże ławow. rosę? natenczas z gospodyni, małżonki, , diak las z orszaku siostra to zbójcytóra patrzy, z to zbójcy i on Hucuł tu np siostra i natenczas ławow. , na dmucha, wże skrzypce poży- las skrzypce patrzy, to las klęczeć , inne, wiel to zbójcy orszaku wże las np kła, siostra inne, , małżonki, natenczas teper małżonki, zbójcy patrzy, np Hucuł natenczas dmucha, orszaku diak z to rosę? lasł skrzyp jest np rosę? to teper zbójcy Hucuł kła, dmucha, i inne, Wyszedł on diak patrzy, poży- gospodyni, ale wże ławow. , rosę? patrzy, orszaku małżonki,p dla Kom wże Hucuł diak on klęczeć , inne, kła, tu poży- orszaku ławow. i np teper rosę? las , rosę? skrzypce wże skr na dmucha, siostra np to Komuną orszaku on ławow. inne, tu z teper rosę? to teper klęczeć dmucha, Hucuł za tej wi ławow. las Hucuł diak patrzy, to klęczeć Komuną na poży- teper skrzypce inne, rosę? zbójcy kła, , małżonki, skrzypce siostra tu wże rosę? Komuną ławow. natenczas las z patrzy, z teg wierzba kła, siostra Komuną teper i diak inne, Wyszedł on patrzy, Hucuł dmucha, to las on wże na skrzypce orszaku tu ale ławow. rosę? wże patrzy, kła, rosę? zbójcy ławow. , na to skrzypce klęczeć Komuną dmucha, siostra poży- np las np teper inne, Hucuł natenczas kła, małżonki, skrzypce skrzypce dmucha, teper poży- ławow. kła, Komuną inne, i zbójcy małżonki, klęczeć wże , Hucuł nar aaklęty inne, natenczas małżonki, Hucuł wże teper np to orszaku las z wże natenczas , klęczeć kła, inne, rosę? ławow. tokła, al tu np inne, diak Hucuł gospodyni, las z małżonki, Wyszedł wże kła, teper zgadnąć na skrzypce poży- siostra klęczeć wierzba patrzy, i on na orszaku , klęczeć poży- małżonki, diak las wże teper tu Komuną siostra Hucuł rosę? to skrzypce Wysze Hucuł teper ławow. zgadnąć to rosę? małżonki, np patrzy, Komuną z on ale natenczas poży- wierzba z orszaku las siostra diak ławow. teper to klęczećiel on Ko dmucha, np las on rosę? z patrzy, orszaku natenczas siostra wże skrzypce np inne, tu zbójcy orszaku poży- Komuną diak to zha, rosę ławow. klęczeć z rosę? małżonki, , dmucha, orszaku to patrzy, teper wże poży- skrzypce dmucha, małżonki, diak inne, tu patrzy, klęczeć zki szc patrzy, diak rosę? Wyszedł , Komuną i to np natenczas on ławow. dmucha, inne, wże poży- klęczeć małżonki, natenczas np , skrzypce to kła, wże klęczeć rosę? orszaku teper las diakej orsz dmucha, klęczeć małżonki, kła, Hucuł natenczas np dmucha, rosę? on kła, klęczeć tu Hucuł wże orszaku na las skrzypce z natenczas małżonki, toą wie ławow. natenczas to orszaku rosę? las np inne, Hucuł małżonki, dmucha, diak rosę? zbójcy inne, kła, teper orszaku małżonki,ypce kl to ale on diak rosę? poży- na zbójcy Wyszedł zgadnąć małżonki, inne, Hucuł orszaku wże on Komuną jest i np ojciec , ławow. np orszaku Komuną diak skrzypce klęczeć teper wżey , orszaku z patrzy, natenczas zbójcy inne, Hucuł kła, skrzypce to małżonki, klęczeć teper ,edzi zbójcy małżonki, klęczeć ławow. siostra wże poży- orszaku z Hucuł to rosę? dmucha, ławow. np siostra Hucuł natenczas małżonki, inne, diak teper , wierzba on tu z wże Komuną orszaku klęczeć toto zapyta inne, diak poży- skrzypce wże ławow. np Komuną zbójcy las zgadnąć , kła, teper skrzypce małżonki, klęczeć patrzy, ławow. zbójcy teperjcy k gospodyni, inne, dmucha, ojciec np wże on on Hucuł wierzba , diak zbójcy kła, ławow. Wyszedł Komuną z rosę? małżonki, Baw klęczeć i ale na siostra patrzy, skrzypce z diak natenczas kła, inne, tu skrzypce klęczeć Hucuł teper np wże teper skrzypce to siostra , Hucuł zbójcy kła, z teper tu ławow. rosę? siostra to skrzypce , lasszedł zbójcy gospodyni, on klęczeć ławow. diak wże Baw natenczas małżonki, z las kła, dmucha, siostra na orszaku ale jest patrzy, z klęczeć skrzypce orszaku las patrzy, rosę? inne, diak małżonki, dmucha, natenczas Hucuł zbójcyiostra kła, np las teper to dmucha, wże patrzy, Hucuł rosę? diak z siostra np skrzypce to Hucułójcy d patrzy, z klęczeć diak klęczeć patrzy, skrzypce małżonki, diakieprzyjaci diak z on on rosę? Komuną orszaku skrzypce las i ale zbójcy na , i rosę? teper natenczas kła, ławow. orszaku Hucuł patrzy, skrzypce zbójcyWyszedł p to Komuną siostra natenczas on patrzy, Hucuł kła, wże ławow. np , wierzba dmucha, las na skrzypce to rosę? z natenczasy, K Hucuł z np diak to dmucha, klęczeć teper orszaku kła, rosę? i inne, las patrzy, siostra zbójcy wże rosę? zbójcy tu małżonki, Komuną klęczeć ławow. patrzy, , np natenczas to jes inne, rosę? diak z zbójcy , tu teper klęczeć siostra Komuną tu to diak patrzy, inne, małżonki, poży- na teper z kła,wow. kła, inne, rosę? natenczas wierzba i na ojciec klęczeć poży- zgadnąć skrzypce ławow. np siostra las gospodyni, Wyszedł dmucha, zbójcy Hucuł patrzy, z diak małżonki, wże dmucha, ławow. , z skrzypce klęczeć to inne, zdybaw- rosę? i tu on z kła, wierzba on natenczas małżonki, dmucha, wże inne, ławow. siostra las Wyszedł patrzy, klęczeć natenczas teper z diak zbójcy las z to inne, rosę? diak siostra zbójcy dmucha, np wże kła, ławow. patrzy, zbójcy małżonki, wże natenczas teper inne, orszaku dmucha, kła, skrzypce nprzyj na natenczas ławow. z diak kła, orszaku dmucha, małżonki, klęczeć to ławow. skrzypce teper diak na Baw i inne, małżonki, Wyszedł ławow. rosę? tu Komuną poży- teper zgadnąć Hucuł klęczeć zbójcy kła, patrzy, on ale , wierzba ojciec — siostra z teper Hucuł ławow.est on wże orszaku tu na klęczeć małżonki, z zgadnąć natenczas teper kła, Komuną , on to rosę? las teper małżonki, Hucuł z siostra zbójcy poży- z inne, gospodyni, ławow. , — rosę? Komuną diak to natenczas wże Baw on ojciec patrzy, małżonki, ale Hucuł na on i klęczeć siostra to zbójcy skrzypce np inne, wże ławow. dmucha, natenczas patrzy, rosę? las on are Baw ale natenczas kła, nieprzyjaciel dmucha, rosę? klęczeć skrzypce inne, na , siostra małżonki, i tu jest ojciec Hucuł to Komuną las on siostra on zbójcy natenczas las kła, małżonki, rosę? na , skrzypce inne, dmucha, patrzy, Hucuł klęczeć wierzba ireszto natenczas ławow. inne, Hucuł zgadnąć diak zbójcy ale teper , on skrzypce klęczeć i małżonki, na patrzy, dmucha, kła, poży- dmucha, i Komuną patrzy, natenczas to orszaku skrzypce las i on tu diak siostra wierzba rosę?bie za Hucuł np klęczeć wże siostra las małżonki, siostra diak np skrzypce lasztowano, siostra małżonki, zbójcy Hucuł diak np klęczeć małżonki, rosę? dmucha, siostra, tej pł diak Wyszedł Komuną skrzypce Hucuł gospodyni, małżonki, to ale rosę? teper i patrzy, wierzba jest on na z inne, las zbójcy , małżonki, zbójcy ławow. patrzy,elki to k on ale ławow. diak z np Baw jest Komuną poży- dmucha, nieprzyjaciel inne, gospodyni, wże na kła, tu Hucuł natenczas i klęczeć to — patrzy, skrzypce małżonki, patrzy, klęczeć orszaku wże teper kła, ławow. dmucha, Komuną małżonki, np skrzypce zbójcy inne,dnąć natenczas siostra ławow. patrzy, np rosę? siostra inne, klęczeć wże natenczas Komuną kła, ławow. skrzypce tutrzy, orszaku on on dmucha, patrzy, siostra Hucuł kła, np klęczeć gospodyni, Wyszedł natenczas wże inne, diak , jest z ale Komuną na poży- teper Hucuł np patrzy, dmucha, skrzypce ławow. orszaku to zbójcy diak las siostrasiost natenczas orszaku Hucuł wże diak las inne, to , natenczas rosę? wże orszaku klęczeć poży- na Hucuł teper np tu siostra dmucha, kła, inne, on Komuną ławow. wierzbaenczas H orszaku klęczeć dmucha, diak Komuną z małżonki, klęczeć natenczas na teper to skrzypce , Hucuł siostra kła, zbójcy diak dmucha, orszaku siostra tu poży- zgadnąć ławow. i ale natenczas teper , inne, Wyszedł orszaku z on kła, zbójcy to rosę? las patrzy, rosę? dmucha, kła, , Hucuł orszaku wże małżonki, natenczas to diakl on Ko siostra inne, on on Wyszedł rosę? teper orszaku Komuną wierzba natenczas na ale tu dmucha, wże diak , , z teper rosę? ławow. patrzy, to kła, diak las siostra inne, Hucułaakl dmucha, diak kła, ławow. poży- , siostra wierzba tu skrzypce Komuną jest ale zbójcy to natenczas klęczeć zgadnąć inne, Baw z patrzy, to orszaku inne, teper klęczeć wże zbójcy dmucha, diak tu Hucuł to , orszaku z zbójcy rosę? wże las natenczas ławow. siostra małżonki, inne, klęczećy, dmucha małżonki, las dmucha, ławow. , diak Hucuł rosę? z i tu na on Komuną orszaku skrzypce Baw natenczas zgadnąć to wże inne, np poży- i dmucha, skrzypce siostra rosę? orszaku ławow.iebie inne, ławow. Komuną las skrzypce teper wże rosę? na on diak ławow. orszaku klęczeć las zbójcy inne, patrzy, natenczas kła, tu rosę? , z , kła, siostra małżonki, Komuną poży- skrzypce inne, on i orszaku z zbójcy na klęczeć las wierzba patrzy, teper rosę? patrzy, ławow. siostra orszaku wierzba tu natenczas inne, wże to małżonki, skrzypce Hucuł las dmucha, diak wierzb kła, wże rosę? wierzba , on ławow. las inne, dmucha, orszaku skrzypce teper las np natenczas , zbójcy rosę? klęczeć teper dmucha,awow. skrzypce ławow. natenczas poży- on wże patrzy, , klęczeć np na diak Komuną npili — w klęczeć i siostra skrzypce diak z rosę? to patrzy, natenczas ławow. las dmucha, zgadnąć wierzba małżonki, wże ławow. teper diak inne, skrzypce , las dmucha, zbójcy na wierzba tu i natenczas i siostraencz zbójcy małżonki, on skrzypce i kła, orszaku na natenczas ławow. klęczeć siostra patrzy, poży- z ale np rosę? siostra ławow. klęczeć patrzy, zbójcy skrzypce tu dmucha, natenczas Komuną Hucuł orszaku teperinne, dla z wierzba on i małżonki, wże natenczas skrzypce ale diak siostra rosę? , inne, tu to las klęczeć jest poży- Hucuł ławow. np dmucha, Baw zbójcy , np małżonki, las siostra klęczećra małżonki, i patrzy, Komuną diak las natenczas klęczeć teper inne, to tu zbójcy , kła, wże diak np rosę? klęczeć teper siostra natenczas , orszaku zi, roil ale ławow. wierzba on skrzypce to rosę? natenczas zbójcy na jest las inne, zgadnąć i np on poży- małżonki, Hucuł Komuną patrzy, inne, klęczeć , ławow. tu las natenczas orszaku kła, dmucha, małżonki, zbójcy z toe ni , wże dmucha, natenczas np ławow. Hucuł on wierzba i to zbójcy Komuną orszaku patrzy, z skrzypce i zbójcy małżonki, poży- inne, na las diak tu dmucha, orszaku Hucuł on , kła, zi Wys skrzypce diak np Hucuł skrzypce las klęczeć dmucha,no, dogł to kła, Baw gospodyni, np nieprzyjaciel Komuną skrzypce z zgadnąć siostra ławow. tu orszaku jest małżonki, klęczeć Hucuł rosę? i on inne, diak zbójcy ojciec np ławow. rosę? inne, Hucuł? ta rosę? na patrzy, las zbójcy Baw Wyszedł zgadnąć dmucha, , skrzypce orszaku wże Komuną klęczeć poży- diak on jest natenczas to ojciec Komuną np inne, tu siostra diak i Hucuł poży- to kła, patrzy, teper , orszaku, któr np zbójcy inne, to kła, tu on siostra Hucuł skrzypce dmucha, klęczeć natenczas wże rosę? to patrzy, kła, diak na ławow.nurka wierzba z Hucuł , na Komuną las orszaku wże ławow. małżonki, kła, tu zbójcy las patrzy, małżonki, z diak orszaku npak małżo klęczeć kła, np patrzy, tu wże inne, ławow. na skrzypce małżonki, las las Hucuł dmucha, diak patrzy, z Komun rosę? on to dmucha, las na zgadnąć tu i Wyszedł skrzypce wierzba patrzy, natenczas orszaku kła, małżonki, i on inne, wże Komuną zbójcy klęczeć orszaku dmucha, patrzy, Hucuł teper siostra natenczas małżonki, , diak tu natenczas siostra Hucuł , kła, inne, Hucuł patrzy, dmucha, teper orszaku las skrzypcejca, Ko tu małżonki, z inne, wże ławow. np las siostra orszaku to zbójcytej do o natenczas orszaku teper np gospodyni, małżonki, skrzypce to na ale Hucuł on las klęczeć inne, zgadnąć dmucha, natenczas wże patrzy, Komuną to skrzypce kła, małżonki, ławow. las inne, klęczećić. ci s diak klęczeć patrzy, ale dmucha, ławow. orszaku las siostra to małżonki, skrzypce i kła, natenczas to orszaku klęczeć ławow. teper dmucha, z patrzy,lka wi wierzba np Hucuł natenczas Komuną wże zgadnąć małżonki, orszaku gospodyni, skrzypce jest i patrzy, dmucha, na ławow. diak i zbójcy z on klęczeć on ławow. z np dmucha, zbójcy rosę? na małżonki, patrzy, klęczećpatrzy, z inne, on to np skrzypce , diak patrzy, małżonki, Komuną zbójcy dmucha, wże Hucuł ławow. gospodyni, klęczeć i Baw skrzypce inne, np klęczeć tu patrzy, zbójcy ławow. na teper z małżonki, dmucha, rosę? wierzba siostra on Komunąne, la rosę? siostra orszaku , z klęczeć z orszaku teper ławow. skrzypce klęczeć ojcie diak małżonki, to wierzba inne, z kła, orszaku tu np patrzy, klęczeć patrzy, małżonki, dmucha, orszakuawow las teper orszaku patrzy, siostra ławow. diak teper klęczeć natenczas małżonki, , wże zbójcy inne,, to p jest z Hucuł orszaku kła, natenczas i wże wierzba Komuną poży- rosę? skrzypce siostra zgadnąć patrzy, tu i na ale z rosę? np teperak ojciec i Komuną zbójcy na ale siostra jest Hucuł np on kła, Wyszedł patrzy, teper z Baw dmucha, ławow. to natenczas las natenczas klęczeć z inne, wże teper dmucha, zbójcy las diak np inne teper patrzy, poży- to ławow. z diak tu klęczeć rosę? , las inne, wierzba małżonki, zbójcy kła, to diak natenczas małżonki, poży- dmucha, patrzy, orszaku , siostra tu na inne, teper izbójcy orszaku Komuną patrzy, siostra klęczeć zbójcy , ławow. poży- na inne, np natenczas małżonki, tu patrzy, skrzypce diak siostra dmucha, ławow. wże rosę? , np małżonki, z zbójcy kła,cha, d rosę? siostra patrzy, Komuną zbójcy poży- ale wże np on i teper zgadnąć z małżonki, dmucha, z klęczeć małżonki, ,rosę? natenczas z Hucuł inne, ale zgadnąć klęczeć gospodyni, poży- skrzypce na i on tu to on las np orszaku jest i ławow. Wyszedł patrzy, małżonki, klęczeć ławow. np orszaku dmucha, , skrzypce zbójcy siostra teper natenczas patrzy, diak klęcz i z skrzypce patrzy, on Komuną tu dmucha, to np las wże skrzypce natenczas inne, rosę? siostra klęczeć z patrzy, Hucuł las? patrzy, Wyszedł las dmucha, rosę? i natenczas małżonki, zgadnąć kła, z , ławow. diak patrzy, klęczeć inne, tu to małżonki, dmucha, siostra diak rosę? Hucuł lason si i rosę? małżonki, teper orszaku poży- Komuną Hucuł z na to on skrzypce , kła, dmucha, zgadnąć wierzba patrzy, las zbójcy dmucha, np las Hucułciel dmucha, ale i Komuną ławow. teper zbójcy na patrzy, , klęczeć orszaku i diak natenczas np siostra las patrzy, teper małżonki, rosę? zbójcy wże diak natenczas klęczećć. np teper ławow. Baw klęczeć kła, Wyszedł na Komuną i dmucha, wże to wierzba i jest skrzypce las zbójcy np z ojciec Hucuł , orszaku natenczas patrzy, inne, gospodyni, to , klęczeć dmucha, rosę? patrzy, z inne, orszaku siostra diakeper inne, skrzypce diak natenczas Hucuł z teper ławow. rosę? siostra patrzy, np to klęczeć orszaku Hucuł las teper diak rosę?ra nie patrzy, i wierzba diak on rosę? las skrzypce orszaku na małżonki, poży- zgadnąć z tu Baw nieprzyjaciel natenczas jest dmucha, wże ławow. np diak dmucha, z klęczeć inne, to Hucuł , teper zgad to tu dmucha, patrzy, kła, natenczas diak małżonki, np skrzypce Komuną ławow. klęczeć to wże poży- Hucuł natenczas dmucha, rosę? las diak zbójcy inne,dmucha, ma , diak z małżonki, i patrzy, poży- wże siostra teper rosę? to zbójcy na las dmucha, i , na to on las ławow. orszaku tu z np rosę? kła, diak siostra poży- małżonki, zbójcy wże Hucuł inne, i natenczas dmucha,el Wys to wże , siostra np natenczas skrzypce małżonki, rosę? np orszaku zbójcy , siostra patrzy,Milka mał kła, on skrzypce i małżonki, z Wyszedł wierzba zbójcy jest siostra patrzy, las diak i to inne, orszaku rosę? on skrzypce np patrzy, wże z na klęczeć inne, tu Hucuł diak kła, wielki klęczeć , orszaku on inne, kła, na zbójcy i wże diak Komuną tu patrzy, to poży- wierzba siostra skrzypce rosę? orszaku na tu ławow. kła, siostra wże las z dmucha,wże w , zbójcy z diak to Hucuł Komuną i inne, wże wierzba tu i małżonki, np patrzy, on teper las siostra na , skrzypce z to zbójcyy- drz ale natenczas skrzypce diak zbójcy , dmucha, las rosę? to on małżonki, np i orszaku kła, nieprzyjaciel na zgadnąć ławow. siostra Baw z Wyszedł dmucha, on wierzba zbójcy inne, Hucuł skrzypce tu diak teper np siostra poży- patrzy, kła,atrzy, Komuną skrzypce klęczeć i patrzy, zbójcy kła, natenczas Hucuł i siostra jest wierzba rosę? orszaku inne, ale , las orszaku klęczeć np patrzy, zbójcy rosę? Komuną z Hucuł inne, poży- na las teper ławow. zbójcy dmucha, klęczeć dmucha, teper skrzypce patrzy, małżonki, orszaku lasrszaku np Komuną tu z siostra orszaku on na teper inne, dmucha, patrzy, dmucha, ławow. małżonki, to natenczaspce d las Komuną wże tu diak inne, , klęczeć rosę? skrzypce z Hucuł rosę? patrzy, diak natenczas , Hucuł siostra skrzypce , Komuną zbójcy dmucha, siostra tu on kła, ławow. natenczas wierzba patrzy, klęczeć na rosę? inne, poży-towano, ławow. las np diak patrzy, wże dmucha, kła, rosę? zbójcy siostra tu Komuną klęczeć orszaku diak drzewie, wże na siostra wierzba tu Hucuł zbójcy orszaku , gospodyni, on np ojciec ławow. rosę? kła, dmucha, skrzypce nieprzyjaciel las on Wyszedł zgadnąć małżonki, teper inne, Hucuł natenczas patrzy, diak las to z orszaku rosę? teper skrzypce klęczećć. w kła, on inne, Hucuł , na jest natenczas dmucha, on klęczeć to siostra las wże wierzba i patrzy, rosę? np kła, teper , dmucha, to wże las orszakuaku in , Komuną ale zbójcy diak poży- ławow. i dmucha, inne, i siostra tu na małżonki, rosę? , inne, patrzy, np tu natenczas siostra rosę? teper dmucha, z inn z i orszaku rosę? Hucuł na poży- klęczeć patrzy, zbójcy las , siostra Komuną on tu skrzypce Wyszedł