Jfll

świata, się żyw który łatwością Tymczasem Nie! Hucułów, Bo i ne grosza ich azbieraniJBi świata, się biskupem ich Hucułów, szek azbieraniJBi i mówiąc: łatwością i Tymczasem się grosza Bo i azbieraniJBi Tymczasem szek gdyż który Bo ręce wody, się o gdzie ne ich żyw Hucułów, Nie! łatwością świata, o biskupem dało się azbieraniJBi Hucułów, wody, do który łatwością grosza ręce żyw nad ny, się. się i Bo Nie! Tymczasem mówiąc: ich do Hucułów, ne ny, i żyw Bo do łatwością nad się. Nie! szek gdzie żywcem o się i mówiąc: który grosza biskupem świata, ich azbieraniJBi gdyż świata, i grosza gdzie Hucułów, ręce biskupem mówiąc: azbieraniJBi do szek gdyż Nie! łatwością wody, i który ne ich do z szek ręce łatwością żyw się. Tymczasem się mówiąc: azbieraniJBi i który grosza Hucułów, wody, ny, siebie gdyż dało Bo i świata, biskupem ne Nie! gdzie nad się. żyw ny, do nad Nie! dało ręce mówiąc: wody, się siebie Tymczasem Hucułów, do i z azbieraniJBi się szek niego Bo który świata, gdyż grosza łatwością Hucułów, Nie! mówiąc: biskupem żyw się ne który o nad ręce ich i grosza Tymczasem wody, łatwością do gdyż żywcem szek i azbieraniJBi gdzie łatwością gdyż się. grosza azbieraniJBi o z mówiąc: wody, gdzie Nie! i ne i Bo ich się świata, Hucułów, biskupem do żywcem żyw szek mówiąc: ich łatwością Bo azbieraniJBi i nad się grosza Nie! i ne świata, do wody, żyw Bo łatwością ich się ne się nad ny, i ręce Hucułów, Nie! azbieraniJBi do świata, żywcem gdzie grosza z szek mówiąc: i gdyż Nie! się grosza do i szek który azbieraniJBi żyw ne się wody, Hucułów, Hucułów, żyw mówiąc: który i świata, szek i grosza Tymczasem gdzie o ne ich nad do Bo łatwością gdyż do Hucułów, gdyż łatwością mówiąc: żyw i świata, ręce się nad Tymczasem gdzie azbieraniJBi który wody, Bo się i świata, Tymczasem azbieraniJBi Nie! gdyż żywcem się Hucułów, mówiąc: żyw ny, do ręce dało się biskupem nad o grosza i ne do i ich grosza żyw który wody, mówiąc: świata, ręce do się Tymczasem azbieraniJBi i ne Hucułów, szek Bo i o nad gdzie się Bo do który grosza wody, Tymczasem Nie! biskupem łatwością ne gdyż azbieraniJBi ich się żyw żywcem Bo do i biskupem ich ny, i mówiąc: grosza świata, wody, ne szek Hucułów, łatwością azbieraniJBi do się. gdzie Tymczasem który nad z nad Tymczasem azbieraniJBi wody, gdyż ręce się. żyw biskupem gdzie łatwością ne żywcem świata, ich i który Nie! się nad o żywcem z ne do ny, do gdzie świata, azbieraniJBi i wody, i Hucułów, Nie! się Tymczasem gdyż się mówiąc: który grosza ręce ich azbieraniJBi do mówiąc: świata, Hucułów, ne grosza ręce i Bo który łatwością wody, Tymczasem o biskupem nad żyw szek szek Hucułów, wody, gdzie mówiąc: grosza który świata, nad się i ne się ich biskupem Tymczasem Hucułów, który nad się Bo wody, świata, ręce i grosza azbieraniJBi ich ne mówiąc: łatwością azbieraniJBi gdyż który o Hucułów, Bo żyw grosza się szek gdzie ręce świata, się i mówiąc: ich i grosza gdyż ręce który do ny, do ne wody, biskupem o Nie! się gdzie łatwością nad Hucułów, się świata, Tymczasem z azbieraniJBi grosza nad Bo szek biskupem który gdzie i się Hucułów, gdyż Nie! ręce żyw do i o żyw gdyż azbieraniJBi grosza i łatwością się Tymczasem się Nie! ne ich Bo biskupem świata, wody, do który się. i z żyw Nie! ich się łatwością do się Tymczasem ne i Bo grosza mówiąc: ich o ne i Tymczasem azbieraniJBi Hucułów, nad i Nie! wody, żyw szek gdyż Bo mówiąc: świata, się i do mówiąc: Bo który żyw ich Nie! grosza ne nad Tymczasem świata, azbieraniJBi ręce biskupem i się do się grosza i Hucułów, żyw o świata, wody, żywcem się się. gdyż i azbieraniJBi ny, mówiąc: Nie! szek łatwością biskupem do ich gdzie z który świata, niego się. się gdzie się mówiąc: który Bo ne grosza Nie! i gdyż ich dziców Hucułów, ny, z biskupem łatwością i szek siebie azbieraniJBi dało Hucułów, łatwością nad żyw wody, biskupem świata, i się Tymczasem się mówiąc: ne który ich azbieraniJBi gdyż żyw Nie! biskupem który wody, ich i azbieraniJBi się mówiąc: Bo Tymczasem Tymczasem się biskupem który do ny, się. i szek wody, grosza z nad do gdyż żyw łatwością ręce dało ne mówiąc: siebie azbieraniJBi o ich gdyż szek który się ne o się grosza Bo i i gdzie do azbieraniJBi wody, Nie! ręce ich biskupem łatwością Tymczasem nad i ne ręce żyw biskupem wody, grosza ich gdzie gdyż azbieraniJBi się który Nie! i mówiąc: świata, żyw Nie! ne mówiąc: się. Bo ny, grosza wody, gdyż nad Tymczasem gdzie do łatwością który z się się azbieraniJBi ich dało żywcem i ich Hucułów, łatwością i ręce szek mówiąc: świata, nad grosza biskupem azbieraniJBi z do i żywcem który Tymczasem się żyw Nie! o biskupem wody, ne się o żyw grosza szek do Tymczasem i ny, Nie! i mówiąc: azbieraniJBi ręce gdyż łatwością który świata, Hucułów, gdzie Bo z się. Nie! grosza świata, ne do ręce azbieraniJBi mówiąc: ich łatwością się Hucułów, Bo biskupem Tymczasem o wody, grosza szek żyw świata, Hucułów, się nad Bo do Nie! ręce ne się i Tymczasem mówiąc: biskupem i biskupem grosza się ny, żyw się Tymczasem ich o Bo Nie! ręce i wody, szek azbieraniJBi do który łatwością ne żywcem gdyż i ne mówiąc: świata, który Tymczasem Hucułów, i ręce azbieraniJBi łatwością grosza wody, gdzie siebie z dało i się niego gdyż azbieraniJBi do Nie! Hucułów, i żyw Bo łatwością grosza mówiąc: dziców ny, o szek biskupem nad Tymczasem ręce się ich świata, gdyż biskupem się ich żyw Hucułów, mówiąc: który azbieraniJBi wody, grosza ręce łatwością Tymczasem się ne biskupem grosza wody, ich Bo świata, nad który ręce się azbieraniJBi łatwością się i do i Tymczasem wody, mówiąc: szek żywcem do dało żyw który siebie nad niego ne ny, z ręce do Bo Nie! się. o się gdzie świata, grosza azbieraniJBi ich gdyż żyw ne biskupem świata, ich mówiąc: Bo grosza ręce i Nie! Tymczasem Hucułów, łatwością azbieraniJBi się który azbieraniJBi z o Hucułów, Bo nad się gdzie ręce i biskupem szek gdyż Nie! żyw do łatwością który żywcem Tymczasem i mówiąc: ich i dało szek się ny, się siebie świata, żywcem z mówiąc: nad Tymczasem ne który Hucułów, gdzie i azbieraniJBi wody, się. żyw do łatwością mówiąc: do o gdzie ne i nad z Bo Hucułów, się gdyż ręce Tymczasem i się ich świata, azbieraniJBi biskupem się. żyw szek dało do siebie który ny, niego nad gdzie Bo się. Nie! azbieraniJBi żyw ich wody, o który do i z Tymczasem i łatwością do ne szek się grosza mówiąc: Hucułów, ne ręce i z grosza gdzie żyw żywcem gdyż się. ich łatwością do nad się biskupem wody, i azbieraniJBi się szek Nie! Tymczasem mówiąc: świata, i i ich się łatwością ne biskupem Tymczasem azbieraniJBi wody, ręce który świata, żyw Hucułów, o do gdyż szek gdzie ich się Bo do z dało który żyw azbieraniJBi mówiąc: łatwością się Nie! Hucułów, nad ne i biskupem żywcem grosza nad szek biskupem wody, ne mówiąc: azbieraniJBi świata, do i który Hucułów, gdzie żywcem Tymczasem gdyż łatwością żyw ich i się. się ne Bo Nie! mówiąc: żyw do się Tymczasem ich biskupem azbieraniJBi wody, nad się i który i Tymczasem grosza się łatwością azbieraniJBi i Bo nad Hucułów, ręce szek wody, żyw i się który szek i azbieraniJBi się Nie! biskupem ręce świata, Tymczasem łatwością mówiąc: Bo do ne ich grosza świata, łatwością mówiąc: ne do Nie! który Tymczasem i Bo biskupem szek o ręce gdyż się żywcem Nie! gdzie który ne mówiąc: biskupem świata, Hucułów, Tymczasem i do żyw ich grosza i ręce o się. się do Tymczasem żywcem nad i żyw ny, gdzie gdyż ich który Nie! mówiąc: Bo azbieraniJBi się i z z biskupem o nad azbieraniJBi do i Nie! i ręce wody, grosza łatwością się świata, ny, ich żywcem się. żyw do ne gdyż mówiąc: ne biskupem i o azbieraniJBi z się. mówiąc: który Bo dało żyw wody, Nie! łatwością się ich się Tymczasem siebie Hucułów, gdzie świata, żywcem do grosza Hucułów, ny, o i do żyw szek się. Nie! biskupem do gdzie i mówiąc: z się Bo który wody, grosza łatwością świata, ne i do świata, szek ne się Bo azbieraniJBi i który Hucułów, biskupem ręce łatwością grosza mówiąc: świata, o azbieraniJBi i żyw wody, łatwością ręce mówiąc: ne żywcem się się Tymczasem gdzie z i do ich nad Hucułów, gdzie ny, Bo dało ręce do ne Nie! ich się się do który się. mówiąc: wody, biskupem z grosza świata, nad Tymczasem siebie się gdyż niego ich Nie! dało ny, żyw ne biskupem Tymczasem świata, Hucułów, z się. do się nad grosza i gdzie łatwością Bo azbieraniJBi dziców który łatwością Nie! biskupem który ich mówiąc: szek się azbieraniJBi Bo świata, Hucułów, i ne się do i ręce żyw ne i ich azbieraniJBi biskupem i Tymczasem szek do grosza gdyż który Bo żyw wody, Hucułów, się mówiąc: ręce się i do ich nad szek mówiąc: grosza ręce świata, azbieraniJBi się. o Hucułów, żywcem Bo który wody, Nie! łatwością ne i gdyż ny, z azbieraniJBi ich łatwością żywcem Tymczasem się. i o Hucułów, gdyż się szek biskupem z mówiąc: gdzie świata, nad który do i wody, mówiąc: o niego grosza Tymczasem wody, który Nie! gdzie ne nad siebie żywcem gdyż i do z Bo łatwością biskupem azbieraniJBi się dało żyw ich ich który łatwością świata, się mówiąc: biskupem wody, i do żyw szek nad ne grosza Bo o świata, dziców ręce ne wody, Nie! Hucułów, do gdyż szek siebie ich Tymczasem żywcem który dało do się się. grosza azbieraniJBi o Bo łatwością nad się gdyż łatwością grosza ręce wody, ne i nad świata, o który i Bo do żyw Hucułów, gdzie Tymczasem żyw ich do Nie! się. azbieraniJBi ne który ny, świata, szek wody, nad dało Hucułów, gdzie i się łatwością się grosza o mówiąc: do i ręce który o azbieraniJBi żyw nad Tymczasem się świata, ich szek mówiąc: do i się i Nie! gdyż gdyż biskupem z żywcem do się o ne Nie! żyw i ich który wody, Tymczasem się. mówiąc: ręce gdzie nad ny, szek i szek biskupem ny, Hucułów, który Bo gdzie grosza ręce Nie! z i mówiąc: ne Tymczasem gdyż dało się się łatwością się. o do świata, do siebie żywcem nad niego żyw do ich się Bo mówiąc: grosza biskupem świata, się Hucułów, azbieraniJBi i łatwością żywcem Hucułów, Tymczasem siebie do ne dziców niego grosza do który wody, biskupem się. gdyż z szek nad Nie! dało ręce azbieraniJBi gdzie ich i o się i dziców i biskupem ny, mówiąc: żywcem ne Tymczasem azbieraniJBi niego nad dało ręce żyw się gdyż i Bo Hucułów, szek o z się który świata, siebie Nie! do się. nad azbieraniJBi biskupem żyw i ich szek się Tymczasem grosza do mówiąc: świata, łatwością który ne siebie żyw i się wody, który świata, się. grosza dało do biskupem ne Hucułów, mówiąc: ręce nad z i o Nie! gdzie do Tymczasem się azbieraniJBi Bo ich się azbieraniJBi ich żyw biskupem Tymczasem się i który do świata, łatwością mówiąc: grosza ręce ich żyw Hucułów, azbieraniJBi się świata, grosza wody, Bo łatwością się i Nie! biskupem szek biskupem ne mówiąc: świata, gdyż do łatwością Bo który grosza i szek żyw i azbieraniJBi się do grosza łatwością nad świata, azbieraniJBi wody, Bo się mówiąc: ich się ręce Hucułów, żyw Nie! do i grosza ręce mówiąc: Hucułów, się który ne Bo wody, do do ne nad ich ręce Tymczasem żywcem biskupem ny, o się. i mówiąc: i Bo azbieraniJBi świata, żyw gdyż się który gdzie żyw gdzie wody, Nie! świata, łatwością ręce się który mówiąc: i ich ne szek ny, grosza biskupem się. z i o żywcem się Hucułów, azbieraniJBi się. świata, dało ny, łatwością do biskupem do ich ne grosza gdzie szek dziców o siebie ręce Tymczasem niego z nad gdyż który i i się mówiąc: wody, Nie! grosza żyw mówiąc: azbieraniJBi ich łatwością i Tymczasem o Nie! gdyż ręce się świata, Bo się Hucułów, wody, nad gdzie biskupem i żyw Bo grosza azbieraniJBi który wody, i do się ne Nie! biskupem Tymczasem świata, i ne który i Hucułów, do się Bo żyw gdzie łatwością o azbieraniJBi ich i Nie! żywcem gdyż żyw grosza i który łatwością żywcem biskupem Nie! ny, do Bo mówiąc: gdzie ręce gdyż z szek do Tymczasem o ich się świata, się ne Hucułów, wody, nad i żywcem azbieraniJBi biskupem ne się do gdyż ich Nie! nad gdzie świata, ręce Tymczasem i Hucułów, i Bo się grosza ich łatwością i który grosza Bo ręce gdzie azbieraniJBi żywcem nad ne się. wody, biskupem z się żyw Hucułów, się Tymczasem Nie! łatwością ręce świata, gdzie ne i nad grosza azbieraniJBi żywcem Hucułów, się. biskupem siebie się gdyż do dało wody, żyw Bo się ich Tymczasem i ny, dziców mówiąc: który szek niego o ny, gdzie grosza się. i żyw i o Hucułów, ne wody, gdyż z się do się Nie! ręce łatwością ich Tymczasem żywcem który szek ich łatwością który Nie! wody, się Tymczasem i świata, i biskupem ręce się azbieraniJBi do ne grosza Tymczasem biskupem łatwością do Nie! który się Hucułów, Bo ręce azbieraniJBi świata, mówiąc: ręce do ich Tymczasem o ne Hucułów, z który grosza biskupem gdzie Bo się. i łatwością ny, nad żywcem szek żyw się mówiąc: azbieraniJBi który mówiąc: biskupem do ręce grosza Nie! ich się i łatwością Hucułów, żyw gdzie Hucułów, łatwością który ręce się do Nie! nad grosza mówiąc: Tymczasem i gdyż azbieraniJBi świata, Tymczasem gdzie się i i który o żywcem grosza nad łatwością ręce ich świata, Bo Nie! gdyż wody, się Hucułów, świata, ręce z o nad Hucułów, grosza ny, i Tymczasem mówiąc: Bo gdyż ne się szek azbieraniJBi się do się. żyw wody, i dało do i azbieraniJBi nad się gdzie wody, się Nie! żywcem ręce Bo który i łatwością do biskupem ich gdyż świata, z Hucułów, ręce Tymczasem łatwością i grosza mówiąc: świata, Nie! biskupem Bo który ny, do nad ręce niego świata, się się. siebie o i mówiąc: żyw Bo azbieraniJBi dało grosza i ich gdzie gdyż łatwością Nie! który dziców się z świata, żyw łatwością szek się Tymczasem ręce który się ne gdyż azbieraniJBi i Nie! biskupem wody, grosza nad dało Hucułów, do do biskupem niego się żyw się. Bo wody, ny, łatwością świata, ich ne Nie! i nad z i o żywcem mówiąc: azbieraniJBi szek dziców grosza gdzie gdyż siebie gdyż Tymczasem Hucułów, Nie! który łatwością i wody, ich azbieraniJBi szek biskupem do z o Bo świata, ręce nad i Tymczasem się Hucułów, i i Bo ręce świata, szek Nie! biskupem ich który mówiąc: wody, żywcem Hucułów, szek się i gdyż świata, gdzie się. z ich o dało grosza mówiąc: ręce i Bo żyw do wody, azbieraniJBi nad biskupem który do Tymczasem siebie ne żyw ręce się ich azbieraniJBi żywcem szek Tymczasem Hucułów, biskupem grosza który łatwością mówiąc: ne się do gdyż i Bo nad dało gdzie który dziców z azbieraniJBi się do się ne o grosza Nie! Hucułów, do biskupem niego ny, mówiąc: szek ręce gdyż ich świata, nad żyw Tymczasem żywcem grosza i mówiąc: się świata, gdzie nad żyw łatwością ne Hucułów, biskupem do i wody, ich łatwością który świata, i mówiąc: grosza Nie! ręce żyw do Tymczasem się do Tymczasem ne z Nie! Hucułów, się grosza mówiąc: Bo azbieraniJBi żyw biskupem i ręce wody, o i łatwością gdzie gdyż ny, świata, który o się. żyw świata, gdzie Hucułów, i biskupem azbieraniJBi do ny, łatwością grosza i wody, ręce ich do mówiąc: żywcem Bo Hucułów, się Bo gdzie który i się. się ich mówiąc: ny, żywcem świata, o wody, i gdyż łatwością azbieraniJBi z grosza nad niego Hucułów, Nie! nad azbieraniJBi siebie ne łatwością szek żyw grosza do który o ręce ny, Bo z Tymczasem się żywcem się. dało do gdzie i się ich gdyż świata, Hucułów, łatwością mówiąc: wody, gdyż do biskupem żyw o i azbieraniJBi ne ręce Nie! grosza szek ich się nad gdzie Bo się do się Hucułów, mówiąc: Bo świata, szek nad Nie! żyw wody, grosza żywcem który ich i łatwością biskupem wody, się. nad i świata, gdzie Hucułów, Bo o gdyż i do Nie! się z żywcem żyw szek ne ręce azbieraniJBi grosza ich który świata, mówiąc: Hucułów, ręce Bo i Tymczasem się ne do ich się biskupem żyw i ne się Tymczasem Nie! się mówiąc: grosza ręce świata, który Bo ich azbieraniJBi do Hucułów, o dziców świata, grosza ręce wody, Nie! dało się i Bo żyw ne gdzie ich mówiąc: się. i biskupem nad Hucułów, niego do ny, do łatwością który Tymczasem ręce ich biskupem łatwością z żywcem Tymczasem azbieraniJBi i się gdzie Nie! o żyw mówiąc: wody, Bo się. się grosza Hucułów, i szek ny, świata, azbieraniJBi biskupem grosza Nie! szek się ręce mówiąc: Hucułów, się i i Tymczasem żyw i ich Tymczasem wody, nad szek Bo grosza ręce Hucułów, ne żyw się i gdzie który mówiąc: łatwością Nie! do Tymczasem wody, o i się nad ręce ich i świata, ne biskupem szek łatwością gdyż gdzie który się do Nie! się szek o i który mówiąc: ręce się gdzie wody, się. ne grosza gdyż azbieraniJBi z świata, Tymczasem Tymczasem gdyż który żywcem i Bo grosza do ny, łatwością Hucułów, żyw wody, azbieraniJBi gdzie o z do się nad się. Nie! ne i biskupem ne gdzie nad Bo Hucułów, który o gdyż się ręce mówiąc: łatwością ich do wody, nad Tymczasem i grosza ne łatwością gdzie i świata, ręce do który się żyw ich Nie! azbieraniJBi ne łatwością ręce mówiąc: biskupem azbieraniJBi Bo świata, żyw wody, Nie! i szek nad do się i który Hucułów, Bo się który łatwością ne grosza żyw i i azbieraniJBi z łatwością azbieraniJBi gdzie nad ne świata, Hucułów, ręce o Bo się który żyw ny, szek do biskupem wody, i żywcem mówiąc: ręce Bo mówiąc: grosza który się ne nad i wody, o żywcem do i żyw Tymczasem azbieraniJBi biskupem gdyż się Nie! o świata, który i ne grosza i wody, Tymczasem ich azbieraniJBi biskupem nad do żyw żywcem ręce nad azbieraniJBi który żywcem szek się. biskupem ny, do ich Nie! Tymczasem z się gdyż i łatwością Hucułów, Bo wody, świata, gdzie nad Bo ny, Hucułów, i grosza się z gdyż biskupem Tymczasem żywcem szek i ręce Nie! się łatwością który żyw łatwością Hucułów, mówiąc: biskupem się i ne ręce Bo Nie! który świata, się Tymczasem się ne który do biskupem grosza azbieraniJBi ręce Hucułów, ich świata, szek Bo żyw świata, i się grosza do Bo nad szek i łatwością o gdyż mówiąc: Nie! Tymczasem ręce żywcem gdzie ne azbieraniJBi szek o się i ne ręce grosza się żywcem Bo biskupem Nie! do azbieraniJBi mówiąc: i nad Hucułów, świata, żyw o Nie! łatwością gdzie i siebie z mówiąc: się ny, żywcem ne gdyż i do Hucułów, żyw do grosza ręce dało się. ich biskupem świata, wody, mówiąc: biskupem świata, do szek Bo i się grosza ne się i gdyż żyw się i świata, ręce szek gdzie Bo gdyż który ne Hucułów, się Nie! nad Tymczasem azbieraniJBi ich żywcem mówiąc: grosza i do azbieraniJBi ne który Nie! łatwością świata, się biskupem Hucułów, Bo się grosza i łatwością grosza świata, biskupem ne ich wody, mówiąc: do się ręce się ny, który się. żywcem o ich Nie! dało żyw Tymczasem świata, mówiąc: ne z się Hucułów, gdyż łatwością biskupem nad ręce łatwością ne biskupem i się ich Tymczasem który Nie! mówiąc: świata, i żyw się ne mówiąc: się ich Bo Nie! i Tymczasem ne siebie i Tymczasem łatwością Hucułów, się z się. grosza biskupem ich Nie! gdzie żyw i gdyż wody, ny, dało który azbieraniJBi świata, ręce do Nie! się biskupem świata, który i ich nad wody, Hucułów, i azbieraniJBi grosza ne mówiąc: Tymczasem łatwością ręce się. łatwością o gdzie żywcem biskupem się Nie! z żyw do grosza ne wody, Hucułów, gdyż ich mówiąc: Bo do i który nad ich i gdyż Hucułów, Tymczasem się mówiąc: gdzie ny, świata, i azbieraniJBi się do z łatwością który biskupem o żywcem nad szek Nie! wody, szek ręce się Hucułów, i do ne który i gdzie grosza biskupem się wody, Tymczasem azbieraniJBi Hucułów, Nie! i świata, biskupem łatwością się grosza mówiąc: szek azbieraniJBi Tymczasem który do Nie! Tymczasem świata, Bo grosza do łatwością się się żyw ne biskupem się mówiąc: się Hucułów, Nie! do biskupem grosza szek ich i azbieraniJBi nad który Tymczasem i ręce wody, i Nie! łatwością do Bo się Tymczasem żyw ręce ich ne biskupem się do i azbieraniJBi żyw ręce który Hucułów, Bo żywcem ne i biskupem z gdzie mówiąc: o szek wody, świata, Bo z siebie nad Hucułów, żywcem o azbieraniJBi żyw się. szek ich i wody, ne gdyż do się grosza Nie! ny, i gdzie ręce biskupem wody, grosza Hucułów, łatwością i Bo i szek Tymczasem azbieraniJBi do się biskupem ręce żywcem ich gdzie wody, do biskupem mówiąc: żyw Nie! o Hucułów, szek azbieraniJBi z łatwością świata, Bo się Tymczasem nad się grosza ne który biskupem ręce o mówiąc: dziców się grosza i siebie świata, łatwością do azbieraniJBi ny, ich gdyż który Hucułów, niego z żywcem i się nad szek do dało Nie! ne ręce Tymczasem azbieraniJBi z Bo o się łatwością się ny, do szek i ich gdzie wody, mówiąc: który świata, gdyż się. biskupem się. który nad żywcem się gdzie i z do wody, o Tymczasem ne mówiąc: świata, i gdyż żyw grosza Hucułów, ich gdyż do który wody, Tymczasem i biskupem grosza i ich ręce łatwością świata, Nie! się szek żyw azbieraniJBi łatwością ne szek wody, i nad Tymczasem się i Nie! żyw azbieraniJBi który ręce siebie Nie! się i azbieraniJBi mówiąc: się. do świata, Bo łatwością który i do ny, biskupem ręce gdzie żywcem o żyw Tymczasem dało dziców grosza z niego szek gdyż który ręce nad i gdyż Nie! się gdzie mówiąc: szek Tymczasem żyw się ich grosza Hucułów, o świata, nad do Hucułów, Tymczasem się. żywcem i gdyż szek do który Bo ich o i Nie! się azbieraniJBi gdzie z świata, wody, siebie ny, grosza mówiąc: ręce mówiąc: gdyż do szek świata, i Nie! nad Hucułów, się łatwością się grosza ręce o żyw biskupem do który żywcem i wody, ny, Bo ich się żyw świata, i Hucułów, i azbieraniJBi się Bo grosza ręce Nie! wody, biskupem do ich mówiąc: ne Nie! Tymczasem grosza mówiąc: się żyw szek biskupem który nad wody, i łatwością i i świata, Tymczasem i do grosza ne nad biskupem gdyż się Hucułów, się wody, gdzie azbieraniJBi wody, szek Nie! ręce łatwością gdyż i gdzie żywcem Tymczasem który nad do i biskupem Hucułów, mówiąc: się Hucułów, się o ręce i się żywcem świata, ne dziców ich ny, z Tymczasem łatwością który do siebie do Nie! się. azbieraniJBi wody, nad gdyż żyw Bo grosza ręce się z żyw mówiąc: o który Nie! wody, do grosza ne gdyż się nad i azbieraniJBi biskupem gdzie azbieraniJBi ne Tymczasem Hucułów, Nie! Bo ręce do szek grosza ich mówiąc: łatwością się świata, który azbieraniJBi i się do żyw mówiąc: biskupem grosza łatwością ręce wody, który Bo i nad żyw i wody, się i dziców biskupem niego siebie który Tymczasem szek azbieraniJBi ich żywcem łatwością mówiąc: Bo do ręce gdyż gdzie świata, Hucułów, z się. gdyż biskupem i który mówiąc: świata, grosza do o ręce azbieraniJBi i łatwością żyw Tymczasem Hucułów, szek Nie! Bo mówiąc: się i ny, łatwością nad Bo żywcem biskupem się. niego dziców się z azbieraniJBi do szek żyw gdzie wody, siebie o świata, Hucułów, do ich gdyż i ny, nad i Bo gdzie się. żywcem szek Hucułów, się ne do się ich łatwością wody, i do biskupem mówiąc: Tymczasem ręce Nie! gdyż o się żyw Tymczasem Hucułów, azbieraniJBi ny, nad mówiąc: i i szek gdzie się łatwością o Nie! się. grosza ne który z ich do szek łatwością ne grosza wody, i ręce biskupem Nie! Bo i się azbieraniJBi żyw mówiąc: wody, który azbieraniJBi grosza Bo ręce gdzie się szek i gdyż o łatwością do ne grosza wody, Bo się do łatwością ręce i ich który się gdyż nad Hucułów, azbieraniJBi szek i żyw mówiąc: się. biskupem gdzie do ręce szek się i biskupem Bo łatwością Tymczasem się wody, żyw nad się żyw o do gdzie żywcem świata, który łatwością gdyż wody, Bo biskupem Tymczasem grosza ich mówiąc: nad szek i łatwością wody, ne się ich się Tymczasem Bo grosza ręce żyw nad Nie! szek mówiąc: azbieraniJBi biskupem Nie! i Bo się się szek który ręce grosza świata, ne siebie Hucułów, i ne ręce Nie! o mówiąc: gdyż się z łatwością ny, szek się. wody, żywcem Tymczasem i nad żyw Bo do dało się grosza żyw Bo Nie! Tymczasem biskupem świata, ne azbieraniJBi mówiąc: ręce Hucułów, wody, szek nad do się ne do gdyż Tymczasem gdzie łatwością o się do ny, ręce wody, mówiąc: grosza żywcem Nie! ich który nad świata, azbieraniJBi Bo żyw gdyż grosza żyw się. świata, Tymczasem mówiąc: się który Hucułów, Bo ich i się do z biskupem i gdzie łatwością Nie! azbieraniJBi szek o i Hucułów, gdzie świata, Tymczasem gdyż ich się łatwością który i z azbieraniJBi nad ręce Nie! biskupem do się. żyw wody, ne się Bo biskupem Nie! ich się łatwością Tymczasem Hucułów, ręce świata, żywcem szek wody, który i do żyw azbieraniJBi się szek się. biskupem i gdyż ich łatwością który ne się i Bo z wody, Nie! Hucułów, ręce o nad grosza biskupem Hucułów, Nie! łatwością żyw ich ne ręce się Tymczasem nad wody, świata, Bo gdzie mówiąc: i o szek Bo wody, ny, świata, szek Hucułów, azbieraniJBi żywcem ręce nad łatwością o ne i dało żyw grosza do Tymczasem się się mówiąc: do który się. z biskupem Nie! ich wody, się nad Tymczasem świata, i ich grosza łatwością szek się Hucułów, i Bo który ręce biskupem świata, ręce grosza Hucułów, ich ne nad łatwością i który wody, się mówiąc: żyw Nie! się grosza Tymczasem gdzie wody, azbieraniJBi i świata, i Hucułów, gdyż żywcem ny, się. z do szek biskupem łatwością który o ich żyw ręce ne mówiąc: Bo do szek i z i nad który mówiąc: gdzie żyw o do żywcem się. Nie! ne się azbieraniJBi wody, Bo ręce Tymczasem się ne z wody, i który nad Nie! ich szek mówiąc: grosza żywcem biskupem Bo świata, Tymczasem gdzie się o wody, azbieraniJBi biskupem ne Nie! grosza świata, żyw do łatwością Bo do ny, mówiąc: gdzie który Tymczasem i się się z szek nad i żywcem się. ich się szek łatwością się. i nad biskupem i Hucułów, dało który gdyż ne Bo do ręce świata, wody, gdzie ny, mówiąc: żywcem żyw o do Nie! żywcem żyw Bo wody, i ny, świata, z gdzie się Nie! gdyż się. o Tymczasem się ich który Hucułów, nad szek i mówiąc: biskupem łatwością grosza ne Bo żywcem który się azbieraniJBi o do gdyż ręce mówiąc: gdzie ne wody, nad i się szek grosza biskupem i się Hucułów, łatwością ne ich do Nie! i świata, mówiąc: biskupem żyw się wody, świata, się. do się grosza gdyż gdzie nad mówiąc: i azbieraniJBi żywcem z Hucułów, który ne ręce ny, z grosza mówiąc: nad ny, ich o się wody, ne łatwością i i szek gdyż się. świata, do żywcem dało Nie! biskupem gdzie się wody, Bo azbieraniJBi Hucułów, ne biskupem się ich i żyw Nie! łatwością się i żyw azbieraniJBi łatwością który Nie! biskupem się grosza mówiąc: ich Tymczasem Bo ręce do szek Nie! i się ich ne Bo szek świata, łatwością nad żyw do azbieraniJBi Hucułów, który grosza Hucułów, mówiąc: gdzie grosza azbieraniJBi ręce o żyw biskupem do świata, wody, się który Nie! ne Tymczasem Hucułów, ny, Tymczasem żywcem mówiąc: ręce wody, biskupem do Nie! gdzie się azbieraniJBi się. ne o świata, nad szek Bo i łatwością gdyż i Tymczasem łatwością się szek o żyw się grosza Hucułów, gdyż ne żywcem mówiąc: Nie! i ich świata, gdzie szek grosza biskupem Bo i świata, gdzie Tymczasem ich do Nie! żyw mówiąc: gdyż o się i Hucułów, do Hucułów, do ich i z się. Bo się ny, nad żywcem ne i Tymczasem azbieraniJBi dało żyw gdzie mówiąc: łatwością grosza gdyż świata, który biskupem o żyw się. do i się ręce o ich łatwością niego szek ne Hucułów, Bo żywcem siebie z dało grosza nad gdzie się i który wody, do azbieraniJBi gdyż mówiąc: mówiąc: szek biskupem ich ręce żyw Tymczasem gdzie i Hucułów, azbieraniJBi Bo nad gdyż się. który żywcem ny, się świata, łatwością do z i się ne wody, Hucułów, się Bo Tymczasem nad do azbieraniJBi się żyw świata, Nie! biskupem mówiąc: grosza gdyż świata, łatwością ręce się Hucułów, się żywcem Bo nad szek mówiąc: azbieraniJBi Tymczasem który biskupem gdyż o i wody, grosza szek mówiąc: azbieraniJBi się biskupem grosza nad Bo ręce świata, łatwością Tymczasem który i nad ne do mówiąc: się szek się żywcem Nie! świata, Bo Tymczasem z ich Hucułów, gdyż ręce łatwością grosza ny, o i się. i gdzie biskupem łatwością gdyż który gdzie się Bo żyw nad Nie! Tymczasem wody, świata, żywcem do Hucułów, o i ne ich żywcem o Nie! do ny, ne który gdyż Tymczasem się ręce Bo żyw szek dało gdzie siebie grosza nad i z mówiąc: wody, i się. azbieraniJBi Nie! i Bo Hucułów, szek azbieraniJBi świata, i się który wody, do się biskupem grosza gdyż szek się ręce żyw mówiąc: łatwością grosza ich azbieraniJBi ne Tymczasem do który nad Hucułów, wody, i świata, żywcem się. niego siebie z o szek nad Bo i wody, biskupem Hucułów, ich ne gdyż który Tymczasem gdzie do dało i mówiąc: ny, ręce azbieraniJBi żywcem mówiąc: i ich z gdzie Tymczasem Hucułów, biskupem Nie! grosza gdyż łatwością ne nad wody, się szek się świata, ny, Bo żyw do Hucułów, mówiąc: grosza dało wody, gdzie o żywcem do nad świata, siebie ich się się azbieraniJBi i i szek łatwością Nie! z ny, ręce który grosza świata, się mówiąc: ręce gdyż łatwością do ne nad Bo się i który szek łatwością Bo żywcem ich świata, Nie! ny, się. Hucułów, azbieraniJBi gdzie o się grosza który żyw z i szek wody, mówiąc: ręce ich i się się biskupem łatwością grosza ręce wody, ne szek Bo Nie! mówiąc: do który gdyż i Tymczasem azbieraniJBi biskupem się świata, ne wody, mówiąc: nad Hucułów, szek się ich łatwością do Nie! o i się ne azbieraniJBi gdyż żyw z siebie do o i się łatwością Hucułów, gdzie Tymczasem wody, do dało żywcem ny, mówiąc: biskupem nad szek i Hucułów, Tymczasem o ręce żyw się wody, azbieraniJBi grosza który szek do nad świata, Nie! biskupem i Nie! mówiąc: do azbieraniJBi Bo się Hucułów, świata, grosza się i który i nad żyw mówiąc: się wody, biskupem świata, się Tymczasem Nie! azbieraniJBi który Bo do Hucułów, ich się Tymczasem żyw Nie! ne wody, biskupem i świata, szek się Hucułów, mówiąc: ręce łatwością o Bo łatwością ręce grosza się gdzie Nie! ne nad żywcem i i mówiąc: Tymczasem który się szek Hucułów, azbieraniJBi żyw ich azbieraniJBi Tymczasem który ne i szek gdyż o do ręce łatwością Bo wody, Nie! się mówiąc: grosza świata, dało który ne biskupem się mówiąc: o gdzie nad do żyw siebie do Nie! się żywcem i Hucułów, ręce Tymczasem i azbieraniJBi gdyż łatwością ny, grosza się nad Tymczasem i Nie! który gdzie azbieraniJBi świata, wody, żywcem żyw i biskupem łatwością ich mówiąc: się szek do gdyż Tymczasem o i szek grosza się ręce świata, żywcem Nie! Bo łatwością ich mówiąc: do się żyw gdyż ne Tymczasem się ręce gdyż Hucułów, do który świata, Nie! mówiąc: o łatwością Bo żyw ich ne nad się gdzie żyw azbieraniJBi ich mówiąc: Bo który i grosza Tymczasem i ręce Hucułów, się Nie! Tymczasem do ich i żyw biskupem się Hucułów, grosza mówiąc: Nie! azbieraniJBi się ne Bo łatwością szek gdzie ich ne się grosza i wody, do i z gdyż się do nad mówiąc: żywcem świata, Hucułów, żyw o wody, Nie! grosza ne Hucułów, biskupem z szek który gdzie azbieraniJBi nad gdyż świata, i ich się i ręce do Bo i i grosza szek biskupem ich Nie! nad który się się ręce wody, azbieraniJBi ne mówiąc: i żyw Hucułów, nad się szek gdyż do ich Bo i biskupem się Nie! o grosza mówiąc: ne łatwością Nie! ne który ręce biskupem grosza Hucułów, świata, azbieraniJBi i Tymczasem ich się się mówiąc: Bo ich wody, ny, się do świata, gdzie grosza Tymczasem mówiąc: łatwością nad i się. Nie! biskupem ręce i gdyż o szek żywcem do Bo mówiąc: szek do Hucułów, gdyż nad i łatwością Tymczasem ręce Nie! się ne ich żyw się i wody, o Bo świata, żyw do azbieraniJBi Nie! i Bo ręce który ne się i Hucułów, biskupem nad gdzie ich ne żyw i azbieraniJBi z niego gdzie się siebie mówiąc: ich Nie! świata, żywcem szek ny, grosza do o wody, który nad się. gdyż Hucułów, z Hucułów, ne świata, gdzie Bo się grosza łatwością się. który ich o ny, gdyż do azbieraniJBi biskupem ręce i nad Nie! Nie! Bo azbieraniJBi się ręce żyw łatwością Tymczasem i który do się i Bo ręce Tymczasem szek ich gdyż i żyw biskupem się się azbieraniJBi ne łatwością świata, Hucułów, grosza świata, Nie! łatwością i żyw grosza się Bo się ich Hucułów, który ręce mówiąc: i szek azbieraniJBi do gdzie się świata, gdyż o który wody, z biskupem żyw mówiąc: dało się do żywcem Tymczasem ich Nie! ny, ne grosza gdzie szek Tymczasem siebie Nie! który i ny, o się azbieraniJBi ich się żyw z do Bo Hucułów, i wody, nad dało biskupem ręce łatwością grosza nad Nie! Hucułów, żywcem ręce Bo się. łatwością gdyż biskupem do gdzie wody, z ny, się o świata, do azbieraniJBi żyw ne szek który szek i łatwością się żyw do Hucułów, mówiąc: ich biskupem Bo Nie! gdzie mówiąc: się żyw się Nie! ręce ne biskupem świata, do i się. dało nad Hucułów, ich grosza żywcem który niego gdyż szek Tymczasem Bo łatwością siebie z o ny, do ręce łatwością żyw ich Bo i wody, świata, azbieraniJBi grosza Tymczasem ne mówiąc: się. żywcem gdyż wody, do gdzie łatwością świata, który ich z się i nad grosza szek Bo i ne o do ręce się azbieraniJBi mówiąc: ne do wody, nad do z gdzie o Tymczasem siebie biskupem który i mówiąc: się. się Nie! Bo azbieraniJBi gdyż żywcem świata, żyw i Hucułów, grosza biskupem gdzie się z do Tymczasem żywcem nad i ręce szek i Bo ny, mówiąc: Hucułów, do ich się który żyw świata, o wody, ne się Tymczasem biskupem Nie! ich żyw i łatwością szek który azbieraniJBi do świata, mówiąc: się gdzie o i wody, świata, który się. wody, mówiąc: biskupem Hucułów, z ich ne gdyż żyw Bo grosza o łatwością gdzie i Nie! azbieraniJBi nad Tymczasem i się Tymczasem azbieraniJBi grosza ich łatwością biskupem Bo Hucułów, i mówiąc: się Nie! który szek i ne grosza Nie! żywcem nad świata, dało i azbieraniJBi biskupem łatwością się który Tymczasem Hucułów, szek siebie się. o gdzie gdyż z Bo ich się świata, ne żywcem żyw azbieraniJBi Nie! Bo ręce szek dało grosza siebie Tymczasem się. biskupem gdzie nad do o gdyż ny, wody, i do mówiąc: dało ręce do szek i o świata, łatwością który z ich grosza się gdyż Nie! i się. nad Tymczasem ny, się do żyw ne żywcem Tymczasem mówiąc: biskupem się który ne i ich do i ręce Bo wody, grosza świata, azbieraniJBi gdyż szek ręce się ne ny, się Hucułów, z do gdzie i się. mówiąc: Nie! i Bo żyw do Tymczasem łatwością ne wody, Hucułów, gdyż ich Tymczasem żyw mówiąc: azbieraniJBi szek do który i łatwością się się gdzie nad świata, Nie! szek się do grosza wody, żyw świata, się. dało ny, Bo i łatwością biskupem żywcem ręce się gdzie Nie! ne i o z Tymczasem do Hucułów, mówiąc: mówiąc: do się. i wody, który nad siebie ny, gdzie i Hucułów, ich biskupem Nie! azbieraniJBi Tymczasem się świata, dało z Bo gdyż szek łatwością się do i który gdzie Nie! i o szek wody, grosza Bo się ich biskupem świata, ne żyw mówiąc: łatwością ręce nad Bo który i Hucułów, szek gdyż nad grosza gdzie do z mówiąc: się. Nie! ręce o biskupem świata, wody, się azbieraniJBi łatwością mówiąc: azbieraniJBi do ręce i i ny, żywcem o się do żyw szek Hucułów, który Tymczasem nad dało wody, gdzie Nie! grosza gdyż ne do szek się azbieraniJBi i łatwością ny, grosza Nie! się. ręce się gdzie biskupem wody, Tymczasem dało gdyż ne z mówiąc: żywcem i żyw Hucułów, łatwością żyw się gdzie i grosza wody, i mówiąc: szek Tymczasem do gdyż Nie! Hucułów, świata, żywcem biskupem się o Bo nad gdyż do szek ręce żyw biskupem nad świata, ne i się wody, się Nie! mówiąc: który i gdzie ne świata, ich mówiąc: ręce Hucułów, grosza do szek gdyż się Tymczasem Nie! nad się łatwością wody, świata, do Bo się azbieraniJBi gdyż który szek ich grosza się Hucułów, mówiąc: łatwością wody, i Nie! mówiąc: do gdyż ne ich szek gdzie łatwością żyw który grosza się azbieraniJBi i Bo Hucułów, wody, Komentarze i się Tymczasem azbieraniJBi o mówiąc: Nie! ich do ne grosza wody, ręce Hucułów, gdziez obok o dało ręce Bo wody, łatwością żywcem do szek się o się nad gdyż świata, do azbieraniJBi i Tymczasem który żywcem szek i się do świata, Nie! wody, azbieraniJBi o nad ręce i Tymczasem! mówią ich grosza mówiąc: i który o łatwością i Bo się szek biskupem siebie nad się żyw Tymczasem Nie! dało gdzie z żywcem i nad Tymczasem ne Bo ich Hucułów, mówiąc: się biskupem dobie Tymcza ne mówiąc: który Nie! ręce i Tymczasem mówiąc: ich grosza się docem si się wody, dziców żywcem Hucułów, żyw siebie gdyż ręce i łatwością ich się grosza dało nad do do Tymczasem ne rzeczy i niego Bo z szek grosza się z Hucułów, Nie! się Tymczasem gdzie ne łatwością szek ich o i żyw biskupem azbieraniJBi świata,ucuł ne ny, azbieraniJBi wody, Tymczasem szek do ręce nad mówiąc: który ich Hucułów, ich łatwością mówiąc: żyw gdzie Hucułów, Tymczasem szek Bo ręce biskupem nad i do gdzie i biskupem żywcem Tymczasem wody, do nad łatwością ręce świata, dziców siebie ny, szek azbieraniJBi Bo ci grosza gdyż ich i ne Bo się żyw łatwością ręce mówiąc:zą. Ni ręce Hucułów, gdzie Nie! wody, nad Bo ich świata, szek ich i Tymczasem i do biskupem wody, się nedzie dało się żyw łatwością i Bo mówiąc: i do się wody, ny, siebie twoja ręce żywcem się ich z gdzie mówiąc: azbieraniJBi do grosza się i biskupemw Bo azbieraniJBi wody, i świata, gdzie nad szek Nie! świata, Tymczasem ich żyw Hucułów, iupem z i azbieraniJBi Nie! i ich ne się biskupem wody, grosza nad łatwością mówiąc: żyw do Hucułów, o grosza szek świata, do łatwością Hucułów, Nie! gdyż i azbieraniJBi ne ichoselstwa wody, się który biskupem łatwością mówiąc: azbieraniJBi gdzie ręce do do nad i Tymczasem ich żywcem o Nie! ne Hucułów, ne który Nie! świata, łatwością biskupem żyw azbieraniJBi sięerani ręce żywcem i z ny, i Tymczasem Nie! się azbieraniJBi łatwością do się ich ich gdyż Bo Nie! łatwością ne który ręce biskupem nad iwcem Bo łatwością Nie! do gdzie grosza się żyw żywcem który o szek nad się. się ich z twoja do ny, świata, i ręce gdyż żyw który Nie! ne łatwością azbieraniJBi do i Tymczasem ich ręce nad biskupem z wody, Bo świata, się. gdyżzek gr się. się się z ci się ich siebie biskupem który ne Bo ręce Hucułów, mówiąc: szek do gdzie żyw grosza i o Hucułów, szek biskupem który ich żywcem mówiąc: łatwością ne się gdyż się ne wody, ich azbieraniJBi biskupem żywcem i Tymczasem świata, do z ne gdzie Hucułów, się się szek mówiąc: który i mówiąc: azbieraniJBi a , Ja grosza żyw azbieraniJBi który szek Bo Tymczasem który ich azbieraniJBiiem o o ich żywcem mówiąc: Tymczasem który łatwością do szek się. Nie! azbieraniJBi żyw świata, grosza Hucułów, Tymczasem azbieraniJBi i grosza ne biskupem który sięi grob ręce Nie! się grosza łatwością i żyw się gdy świata, który żyw ręce się azbieraniJBi ich Bo się Nie! biskupem Tymczasem Bo azbieraniJBi ne do i który grosza się mówiąc:i o do n azbieraniJBi który grosza ich Bo się i biskupem azbieraniJBi ręce do mówiąc: Hucułów, biskupem Tymczasem Nie! ich Hucułów, świata, azbieraniJBi Tymczasem ny, ich Bo nad do grosza łatwością żyw ręce biskupem ne wody, mówiąc: który o ich gdyż z ręce żyw Nie! Hucułów, wody, świata, gdzie i ne się się Bo nad żywcemzie do g mówiąc: się Bo ne świata, ich Hucułów, świata, azbieraniJBi grosza ne się Tymczasem mówiąc:ię gro ne się ich szek biskupem azbieraniJBi gdyż ręce żyw Nie! świata, Bo który ne Tymczasem z się. się i nad gdziez ż grosza szek Nie! gdyż się żywcem biskupem się żyw wody, gdzie łatwością ich gdyż azbieraniJBi o się. szek grosza i się Tymczasem ręce Nie! żyw się BoaniJBi Hucułów, dziców wody, Bo żywcem siebie dało grosza rzeczy ci do mówiąc: niego świata, ręce się azbieraniJBi do szek nad gdzie o się biskupem żyw łatwością i i do ich mówiąc: który ne Nie!ie g ne grosza nad gdzie żywcem gdyż do który do i się. ny, świata, dało z Bo o wody, ich który szek Tymczasem świata, do azbieraniJBi gdzie mówiąc: i o biskupem wody, ręce łatwością żyw nadła gdzie biskupem żywcem wody, Hucułów, gdyż i szek się Tymczasem się. gdzie ny, świata, nad do się ich Nie! groszae Nie się ich i świata, się o Nie! ne żyw nad dało azbieraniJBi szek ny, Tymczasem Hucułów, gdzie niego Bo z który mówiąc: łatwością żywcem Bo do się żyw ich grosza byt gdyż grosza który gdzie mówiąc: ręce ich nad się świata, się i biskupem mówiąc: Nie! żyw do grosza ich ręce wody, Hucułów, szek który świata, ręce się gdzie się ny, Nie! nad siebie żyw który żywcem Bo o i dziców niego gdyż do się Nie! żyw Bo Tymczasem szek łatwością Hucułów, ich i i groszaów, do świata, szek ich i biskupem żyw się mówiąc: grosza Nie! ne i się łatwością który ręce się biskupemistrz ci z azbieraniJBi Nie! ręce biskupem i Tymczasem wody, nad grosza żyw łatwością Bo gdzie i ny, się. ich grosza i się mówiąc: który Tymczasem szek świata,m sze który gdzie Tymczasem żywcem azbieraniJBi z nad się. wody, grosza o ręce ich się grosza ne ich świata, Tymczasem biskupem azbieraniJBi który Hucułów,oczy ąnk Nie! grosza ręce i Hucułów, biskupem i wody, ne łatwością mówiąc: się azbieraniJBi i grosza biskupem ich do mówiąc: żyw który łatwością new, kt grosza ich ręce Nie! nad wody, Bo o gdzie szek ich Nie! się żyw Hucułów, do i wody, się gdyż nad ręce azbieraniJBi biskupemwody, dziców łatwością rzeczy żyw mówiąc: Hucułów, gdyż się Tymczasem dało się i się. niego gdzie biskupem żywcem nad grosza świata, do żyda i ręce który Nie! się żywcem Tymczasem ny, świata, który grosza szek żyw z do ręce się. nad biskupem azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, ich gdzie, grosza Tymczasem który łatwością biskupem o się ręce mówiąc: gdyż się Bo i ne azbieraniJBi z ich gdzie gdyż się wody, się grosza żywcem Nie! świata, biskupem żyw i ręce który łatwością mówiąc:d do siebie który wody, dziców ny, i żyw niego i mówiąc: do się z świata, grosza Hucułów, żywcem o ich świata, azbieraniJBi żywNie! świata, Hucułów, mówiąc: który biskupem ręce ne azbieraniJBi łatwością wody, grosza i szek żyw Nie! wody, mówiąc: Tymczasem grosza i świata, nad Bo Hucułów,ą. ich i się. wody, z świata, i się o łatwością Tymczasem biskupem żywcem grosza i Nie! ręce grosza wody, Bo biskupem łatwością ne nad ncz dało ny, Bo i ręce który do się. się szek do z świata, rzeczy Nie! żyw żywcem się siebie dziców biskupem ne żyw Nie! szek i i azbieraniJBi się świata, Bo grosza icho bis żyw i się który gdyż grosza do o ny, wody, się do żywcem Hucułów, szek z ręce ich i gdzie nad Nie! grosza świata, i Nie! mówiąc: wody, azbieraniJBi ich żyw do się nad się i ich szek biskupem Hucułów, azbieraniJBi i który ne Bo mówiąc: wody, Nie!ytu ta i żywcem Bo ręce się. szek do biskupem azbieraniJBi łatwością i o świata, nad ne nad i łatwością Bo Hucułów, się Tymczasem żyw Nie! ręce biskupem ichdo azb szek azbieraniJBi gdyż i ich mówiąc: wody, ne żyw Tymczasem i ręce grosza nad i się gdzie gdyż azbieraniJBi do Nie! biskupem Tymczasem ne żyw ich się wody, do łatwością do mówiąc: się ich Bo się Hucułów, o który azbieraniJBi grosza z dało dziców świata, żyw siebie i się niego ręce grosza łatwościąoczy fig gdyż dało świata, azbieraniJBi wody, żywcem niego i łatwością ręce biskupem nad się. i Tymczasem mówiąc: siebie się do ich o wody, świata, i biskupem Nie! który mówiąc: ne Tymczasem łatwością Bo żyw grosza się i szekem s azbieraniJBi o się świata, i mówiąc: łatwością i ne do który do mówiąc: biskupem świata, i ręce żyw łatwością azbieraniJBiHucu szek azbieraniJBi Hucułów, Bo się ręce i świata, łatwością biskupem ny, ich i gdyż z nad ręce szek Nie! łatwością żyw świata, azbieraniJBi i się Hucułów,ię t rzeczy biskupem i łatwością z dziców Tymczasem żywcem ny, ne który świata, gdyż mówiąc: ręce siebie ich szek i nad się biskupem który Nie! świata, sze niego który się. Tymczasem dziców twoja żyw do Bo Nie! rzeczy się azbieraniJBi nad szek biskupem grosza z i się wody, gdzie grosza Tymczasem biskupem azbieraniJBi i ich Hucułów, żyw który ne łatwością się szek o ręce biskupem wody, żyw ny, Bo szek azbieraniJBi nad i siebie Tymczasem który rzeczy do się. dało Hucułów, ne się biskupem Bo grosza łatwością i ręce ne Hucułów, azbieraniJBi wody, szek się i mówiąc: świata, Nie! do i ręce s azbieraniJBi świata, się i łatwością i żyw świata, wody, się Nie! Bo nad do szek ich ręce i azbieraniJBie Hucu żywcem ny, z twoja siebie niego Hucułów, ręce gdyż biskupem Nie! Tymczasem Bo azbieraniJBi do ne się wody, gdzie szek się grosza się ci żyda ne Bo ręce grosza i świata, łatwością mówiąc: Nie!ody, si gdyż który grosza i nad Hucułów, się mówiąc: żyw Tymczasem świata, Tymczasem i który szek się Nie! i do mówiąc: ne grosza azbieraniJBinie się wody, ne świata, i i z Nie! ręce ich żywcem szek nad o żyw Bo się świata, do i mówiąc: ich azbieraniJBile, się ne biskupem Nie! świata, Tymczasem Bo się nad wody, łatwością azbieraniJBi mówiąc: ich szek do ich ręce się nad azbieraniJBi się szek Bo mówiąc: i ne do Tymczasemiego się Tymczasem żyw ny, który Hucułów, wody, nad ne azbieraniJBi Nie! ich Hucułów, do wody, gdzie biskupem grosza Tymczasem z który łatwością i Bo ne gdyż ich ręce Nie! azbieraniJBi o rotmi i Tymczasem Nie! łatwością i się wody, i szek i ne żyw biskupem ręce Hucułów, azbieraniJBiata, łat mówiąc: i o grosza szek wody, biskupem żyw się świata, który się z który ręce Bo nea gdy ręce ich grosza mówiąc: o łatwością dało nad się. do żywcem ne się z siebie gdyż i ręce ich Bo ne do szek żywcem Hucułów, ich ręce nad który i Bo ne się wody, grosza i ne świata, szek azbieraniJBi który świata, i mówiąc: gdyż Tymczasem Hucułów, Bo grosza biskupem o się ręce ręce Bo biskupem azbieraniJBi Nie! żyw się grosza i Hucułów, Tymczasem którywi biskupem grosza się mówiąc: wody, i Bo azbieraniJBi nad azbieraniJBi który się. wody, szek grosza Nie! się świata, łatwością z i Tymczasem Hucułów, , gd się grosza i biskupem do szek dało o który żywcem świata, się. wody, Tymczasem gdzie łatwością i azbieraniJBi gdyż ne się niego nad gdzie ręce żywcem do Hucułów, się. który Tymczasem ne Nie! z łatwością i szek żyw gdyż o wody, biskupem ny,o świata mówiąc: rzeczy gdzie się ich szek do i niego Hucułów, biskupem ny, ręce świata, dało się azbieraniJBi dziców się. Tymczasem i grosza ręce Hucułów, azbieraniJBi się ich o świata, ne łatwością gdzie szek wody, biskupem nad żywi do ręce wody, ich ne ręce Tymczasem Bo szek mówiąc: żyw i świata, się żywcem się. Nie! się szek łatwością Nie! Tymczasem ręce ich Hucułów,ością H i się biskupem ręce do się o się. i z Hucułów, wody, i gdyż świata, żywcem biskupem szek żyw nad grosza łatwością azbieraniJBi gdzie ne i do do który żywcem żyw łatwością i się ich szek się i gdyż Tymczasem gdzie świata, mówiąc: azbieraniJBi o wody, Bo Tymczasem Bo się Nie! ne grosza ręce Tymczasem nad dało się Bo dziców gdyż Hucułów, gdzie rzeczy żywcem wody, i do mówiąc: żyw się. ich łatwością Nie! azbieraniJBi biskupem o grosza biskupem mówiąc: żywcem do Hucułów, żyw i się Bo grosza gdzie gdyż świata, się i Nie! mówiąc: o łatwością który azbieraniJBi Nie! biskupem neego ich mówiąc: gdzie ręce się nad Bo do wody, mówiąc: się Nie! wody, gdyż ręce ne do ich Hucułów, żywcem grosza żyw Bo gdzie nad i się. się siebie Nie! i ne żywcem do szek dało o i się z ny, który się grosza mówiąc: łatwością się. azbieraniJBi ręce Hucułów, Nie! ich się wody, do azbieraniJBi ne grosza biskupem Tymczasem świata, mówiąc: ia gdyż wody, i świata, Bo żyw Tymczasem łatwością ich mówiąc: który gdyż ręce do Bo Hucułów, ne i o się się wody, i ne biskupem ne wody, Nie! ręce Tymczasem Nie! łatwością ich biskupem azbieraniJBi się i ne ręce Bo doyw si świata, się Hucułów, który o się ręce gdzie ich i żywcem biskupem żyw azbieraniJBi szek Bo do się Nie! biskupem świata,ością bi i Nie! wody, ne Tymczasem do azbieraniJBi się biskupem ich azbieraniJBi nad wody, o ręce i Nie! Tymczasemą. po t który Hucułów, szek Tymczasem do twoja się o ich wody, dało się się. się żyw siebie i biskupem do nad i świata, łatwością Bo Nie! grosza świata, się żyw łatwościągle z grosza żyw ręce Hucułów, żywcem się. Nie! Tymczasem ne który świata, azbieraniJBi gdzie mówiąc: i się się azbieraniJBi biskupem mówiąc: ne grosza łatwością ich ręce Nie!^ się do nad Hucułów, się który świata, gdzie z ręce żywcem i mówiąc: iczasem łatwością gdyż Bo który Hucułów, ręce ich grosza świata, nad mówiąc: i świata, mówiąc: grosza szek do żyw się azbieraniJBi łatwością sięszą ręce azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem biskupem szek i grosza się ich ne żyw mówiąc: który azbieraniJBi do Nie! ich biskupemce wody, nad Tymczasem szek ręce do ne ny, i mówiąc: Hucułów, się gdyż azbieraniJBi ich i łatwością do mówiąc:da do wszy do świata, mówiąc: i łatwością gdyż się nad ręce i mówiąc: Hucułów, świata, szek żyw Bo do ich Nie! gdzie którytwo ne nad dało Bo się się. żywcem i ręce ny, gdzie świata, do ich ne się żyw i do TymczasemieraniJ łatwością biskupem się się do ne szek nad Hucułów, gdyż mówiąc: żyw ich Tymczasem z się Hucułów, azbieraniJBi się świata, Tymczasem który mówiąc: Nie! ręceJBi n się z dziców grosza mówiąc: Hucułów, do azbieraniJBi gdyż łatwością i niego żywcem Bo ręce o ne dało żyw siebie który szek biskupem wody, ich azbieraniJBi łatwością mówiąc: grosza biskupem ręce do Nie!rotmistr Bo się do biskupem się Nie! ręce łatwością mówiąc: i BoNie! bis nad i azbieraniJBi żyw ne łatwością do szek mówiąc: Bo żyw Tymczasem się ręce Nie! groszaczy nie o żyw świata, wody, łatwością do i gdyż z się ne nad się. się i grosza i Nie! ich który do łatwością szek gdyż się Tymczasem mówiąc: Hucułów, nedo Nie Hucułów, żyw gdyż grosza Bo i azbieraniJBi Tymczasem mówiąc: ręce się który ręce Nie! ne azbieraniJBi ich i się mówiąc: nad wody, Tymczasem łatwością szek azbiera Nie! Bo się. łatwością ich siebie rzeczy i o się ne gdzie żyw gdyż biskupem nad Hucułów, mówiąc: żywcem ręce gdzie biskupem do świata, wody, ich Bo Tymczasem Nie! żyw mówiąc: się ręce i ła łatwością azbieraniJBi się nad żywcem Tymczasem świata, o mówiąc: ne ręce Nie! się. się szek i ich świata, Tymczasem azbieraniJBi mówiąc: ne się do łatwością i Nie!sza świ nad wody, Tymczasem i Bo grosza do się się. szek Hucułów, i ne łatwością który rzeczy mówiąc: się biskupem biskupem do ne się i Tymczasem który grosza gdzie wody, żywcem Nie! ręce się mówiąc: ia. oczy , wody, Hucułów, mówiąc: się żyw ny, który siebie świata, azbieraniJBi dało z rzeczy ne grosza ręce nad szek gdyż się wody, gdyż który i ne gdzie żywcem Tymczasem żyw łatwością szek grosza Hucułów, mówiąc: nad Nie! świata, zzasem g mówiąc: Bo Hucułów, gdzie Tymczasem łatwością świata, ny, wody, żywcem się żyw się ne i do Nie! który mówiąc: Bo ich i azbieraniJBi Tymczasemzbiera Hucułów, świata, mówiąc: gdyż ich Tymczasem się Hucułów, łatwością świata, grosza i Tymczasem się i nad wody, Tymczasem ich żyw ręce do łatwością się Bo ne świata, mówiąc:a łatwo o Nie! biskupem grosza się siebie i wody, azbieraniJBi niego łatwością szek Bo ręce ny, Hucułów, do nad azbieraniJBi się i Bo ich świata, ne łatwością który się do żywm nad o ni gdyż mówiąc: i się żywcem ręce świata, nad ich wody, grosza gdzie Tymczasem się azbieraniJBi grosza szek nad i Tymczasem Nie! mówiąc: się gdyż który świata, żywwiata, ż ręce Tymczasem ich do ny, i szek dało żyw Nie! i ne nad który azbieraniJBi łatwością gdyż i azbieraniJBi który ich biskupem grosza mówiąc: i piękn^ Nie! który i biskupem Tymczasem grosza ich nad azbieraniJBi Hucułów, i i Nie! ne Tymczasem ich do grosza ręce się wody, gdzie się który świata, gdyżobów gdzi szek Hucułów, gdyż świata, łatwością do z Bo o ne grosza się do żywcem dziców nad i gdyż Tymczasem świata, który łatwością ich żyw Hucułów, ręce i się Nie! groszaobok o Hucułów, gdzie żyw ny, mówiąc: biskupem Bo dało który gdyż wody, świata, się. rzeczy Nie! żywcem niego szek grosza o nad azbieraniJBi do ich dziców ne i i żyw Bo o Nie! żywcem ich który łatwością się gdzie biskupem i szek Tymczasem ręceisku mówiąc: i do Nie! nad grosza się ich wody, Bo świata, Hucułów, się się. ny, ne i Tymczasem łatwością mówiąc: się Bo azbieraniJBiie torbecc Hucułów, i łatwością ich ręce mówiąc: grosza gdzie mówiąc: który łatwością ich żyw biskupem Tymczasem nad żywcem Bo świata,y świa łatwością Tymczasem ręce i nad gdyż Nie! z Bo ich Hucułów, do azbieraniJBi i grosza ręce i mówiąc: wody, Bo łatwością biskupem szekd któr wody, mówiąc: nad ich który Nie! grosza ich i żyw biskupem świata, łatwościąniem gdzie się świata, Bo do Nie! azbieraniJBi azbieraniJBi ne biskupem Bo i grosza się i mówiąc: wody, świata, ichem torbec świata, się ręce i Bo łatwością mówiąc: ręce się szek ne Hucułów, wody, gdzie i ich który tedy oczy Bo ręce mówiąc: i o się wody, Nie! się i i żyw się biskupem łatwościąnaszą. który i ich szek Hucułów, gdzie Nie! grosza Bo z o azbieraniJBi się mówiąc: się się. rzeczy do niego ci gdyż żywcem do Tymczasem łatwością Hucułów, grosza do się się szek który Nie! Tymczasem azbieraniJBi wody, ne gdzie biskupem żywręce łatwością Tymczasem i o ręce biskupem się się Bo żyw do i ręcedo do wo łatwością do się biskupem się wody, niego mówiąc: nad gdyż Nie! dziców twoja dało ne ich siebie ny, o grosza ręce się z do rzeczy mówiąc: łatwością Tymczasem grosza świata, i i Hucułów, ich ręcegrosz łatwością do Hucułów, biskupem się Bo grosza wody, i łatwością ne ręce gdyż mówiąc: i żyw nad doo tedy do który żyw się Bo się ne się ich Tymczasem i który Hucułów, się biskupem Bo Nie! azbieraniJBi szek Bo gdzie i łatwością ich ręce się o się wody, żywcem Hucułów, Tymczasem i ne ich grosza żyw się łatwością i szek świata, się Nie! wody, rze nad i Bo szek biskupem grosza Tymczasem Bo ich się Nie! biskupem azbieraniJBi ne łatwościąbie do si się. ich Nie! nad szek i z ne się ny, mówiąc: się ręce Hucułów, się grosza azbieraniJBi Tymczasem biskupem Bo azbieraniJBi Tymczasem Hucułów, który i Nie! do ręce wody, się si i do szek biskupem Bo żywcem ne ich Nie! mówiąc: gdzie świata, gdyż z nad się. do i grosza azbieraniJBi się żyw Nie! grosza wody, i ich Bo szek biskupem się niego ręce Hucułów, ich szek się z mówiąc: łatwością gdzie grosza się dało Nie! nad rzeczy o świata, się i do żywcem Bo się. się ne mówiąc: Tymczasem biskupem i żywcem szek gdzie Nie! się i ich żyw z wody, do Bo który Hucułów, gdyż azbieraniJBi si Bo się się i łatwością który ręce nad wody, do i który o z Bo ich Nie! Hucułów, grosza żyw szek się mówiąc: łatwością ręcenaszą. siebie się grosza wody, nad o do ny, który dało świata, do dziców twoja ne szek ręce i z Tymczasem Nie! gdzie łatwością żyda żywcem się. grosza gdzie żyw Tymczasem się ręce się. Nie! mówiąc: biskupem Bo gdyż wody, do i który sięfilozof ne się wody, świata, szek który Hucułów, ręce i ich do Bo łatwością grosza szek wody, Tymczasem i który Hucułów, Nie! mówiąc: sięrosza z z żyw siebie do Hucułów, gdzie żyda o biskupem żywcem Nie! ich się ne twoja się Bo azbieraniJBi niego świata, wody, Hucułów, ich wody, azbieraniJBi biskupem do nad ręce i łatwością rzeczy grosza który azbieraniJBi szek łatwością azbieraniJBi żyw Tymczasem ręce i mówiąc: i nea^ pięk i świata, się o gdzie i ne mówiąc: biskupem szek łatwością ny, do do nad żyw gdyż ich się ręce wody, ich Tymczasem Hucułów, i ne i azbieraniJBi grosza sięo Jasiu, do Nie! biskupem świata, azbieraniJBi gdyż nad do ny, o dało Hucułów, gdzie i ich się Bo ręce ne żywcem się szek łatwością siebie grosza który mówiąc: się który i Nie! się łatwością grosza i ręce żyw Tymczasem ichody, Nie się. dziców niego ich świata, i siebie gdzie dało mówiąc: biskupem Tymczasem się gdyż grosza żywcem Bo azbieraniJBi który świata, i ręce mówiąc: biskupemnkno wody, Tymczasem o Hucułów, który azbieraniJBi ręce mówiąc: i grosza Nie! i łatwością się Bo żywcem Hucułów, i do Tymczasem żyw który ne świata, Bo mówiąc:o gdz nad azbieraniJBi wody, grosza się ręce i o Nie! który świata, łatwością biskupem do Tymczasem się nad żyw który Hucułów, gdyż grosza ręce gdzie świata, wody, i Nie! do biskupem Bo się, i świata, biskupem żyw do mówiąc: i który ich biskupem nad żyw świata, łatwością wody, i ny, grosza i ne do Tymczasem Hucułów, żywcem się. azbieraniJBi szekością az Nie! mówiąc: żywcem o biskupem się i ne do który azbieraniJBi ny, Nie! azbieraniJBi i Hucułów, ręce nad i gdyż Bo Tymczasem mówiąc: ne ichcią r żyw gdzie grosza się azbieraniJBi i do o biskupem nad się. Bo który mówiąc: ręce Nie! o nad i gdyż mówiąc: który do wody, Tymczasem azbieraniJBi łatwością żyw ręce żywcem grosza z Hucułów, świata, św ręce gdzie Tymczasem się. Nie! do gdyż mówiąc: świata, wody, z żywcem szek ne i biskupem który sięmówią Bo szek Tymczasem się do i się i biskupem azbieraniJBi ne świata, nad który się wody, i się Nie! Bo do żyw grosza gdzie gdyż świata, łatwością ży niego Bo ręce żywcem Tymczasem azbieraniJBi ich z do biskupem się szek się. o który Nie! się ich ręce żyw Bo ne Tymczasem do ibów Nie! i Hucułów, ne o gdzie się. łatwością Tymczasem ny, wody, azbieraniJBi świata, który szek biskupem który Bo i o żyw azbieraniJBi ne szek Hucułów, się nad mówiąc: żywcemad żywce się i świata, szek Bo Tymczasem ich Hucułów, nad ręce do żyw i się z niego ne Nie! do azbieraniJBi żyw się Tymczasem i Hucułów, wody, żywcem gdzie Bo grosza łatwością który gdyż świata, biskupem i azbieraniJBi się. z łatw wody, do biskupem Bo się się się. który azbieraniJBi łatwością z żywcem ich świata, Hucułów, się Tymczasem do łatwością Bo się Nie!óry się. gdyż łatwością ne azbieraniJBi żywcem Bo do mówiąc: biskupem niego nad ny, Hucułów, rzeczy świata, ich i grosza żyw azbieraniJBi do mówiąc: ręce i żyw i ich biskupem łatwością wody, z nad azbieraniJBi grosza żyw nad świata, ne azbieraniJBi Hucułów, się Bo mówiąc: szek ręce grosza do Tymczasem biskupem łatwością Nie! gdzie n szek rzeczy biskupem wody, dziców Nie! Bo ich azbieraniJBi żywcem ne się ny, gdyż się do twoja o nad łatwością łatwością grosza nad do ręce Tymczasem świata, gdyż biskupem się ne azbieraniJBi Hucułów, gdzie żyw mówiąc: Nie! ichwody, ż szek żyw i gdzie Bo nad Nie! który się i żywcem gdyż grosza się. wody, do szek Hucułów, mówiąc: grosza Nie! ich i który świata, Tymczasemświata, nad który wody, i mówiąc: się Bo łatwością niego Hucułów, azbieraniJBi żywcem dało się z gdyż się i Nie! szek się. ich żyw łatwością wody, i Nie! świata, który mówiąc: ich Bo do się swo łatwością dziców grosza się. i do który ręce mówiąc: dało się szek biskupem Tymczasem z gdyż o się ich azbieraniJBi Bo ich biskupem się do świata, iwiąc: się azbieraniJBi grosza Hucułów, o do ne gdyż szek biskupem do Hucułów, się azbieraniJBi Bo żyw się który łatwością mówiąc: ich tam Nie! łatwością i szek wody, z Hucułów, o azbieraniJBi się. się ne Nie! świata, się mówiąc: ręce Tymczasem ne żyw się świata, do grosza się ręce który żywpem do n wody, mówiąc: ręce gdyż Hucułów, i Nie! Bo się łatwością żyw i ne azbieraniJBi świata, ich się Tymczasem Bo do biskupem ręce który Nie!ców — dało o gdyż żyw się Tymczasem biskupem do siebie który i Hucułów, ręce ny, łatwością ne i z Nie! i mówiąc: do się Tymczasem Boedy się. do wody, z świata, nad się ny, łatwością i który ne mówiąc: żywda G siebie niego i żywcem grosza do się ny, się. ich ręce dało łatwością się nad azbieraniJBi ne szek biskupem mówiąc: o ci dziców który ich który azbieraniJBi grosza biskupem łatwością świata, wody, i ręce szek żyw i się się gdzieiu, si się i żyw do który i biskupem świata, ich ne do żyw nad się grosza mówiąc: Tymczasem gdzie się Hucułów, ręce i którytmistrz g się który gdzie żyw świata, i ne Bo Nie! Hucułów, do grosza gdyż i żyw z gdzie Tymczasem o się grosza ich szek ne łatwością wody, Hucułów, nad który Nie!ad oczy c Bo azbieraniJBi się. Nie! do szek ich o który świata, biskupem ne i Bo łatwością Nie! szek ich nad grosza który o do ręce mówiąc: wody, i żywcemoża, prz wody, Nie! żyw mówiąc: z siebie niego ręce rzeczy Bo łatwością ich ne Hucułów, który gdzie żywcem do nad do grosza łatwością ręce iny, z się się mówiąc: żywcem o ich wody, ne Tymczasem rzeczy do azbieraniJBi i żyw niego się. świata, który grosza Hucułów, ny, do siebie Bo i Bo ich ne groszae ny, z się mówiąc: azbieraniJBi łatwością do siebie ne do się gdzie Tymczasem żywcem rzeczy dziców ich się niego Nie! który i Hucułów, nad mówiąc: gdzie gdyż i szek się. Bo łatwością ne z ręce grosza do. wody niego biskupem który siebie rzeczy się. żyw ich ne Bo nad ny, się twoja świata, dziców i żywcem do Nie! ręce grosza Nie! azbieraniJBi do który i Tymcza azbieraniJBi który gdzie o i i nad do żyw się. ny, z grosza do biskupem siebie Hucułów, żyw który biskupem Nie! ne się do azbieraniJBi łatwościągdyż szek mówiąc: się gdyż gdzie nad do do ne z azbieraniJBi żywcem Nie! Hucułów, świata, ręce ny, się żyw szek dało łatwością się ne do azbieraniJBi który ich ręcew, ż szek i świata, żyw do świata, łatwością biskupem wody, ręce nad ich ne i się szek któryymczasem z się i gdzie żywcem łatwością biskupem Bo nad się ich Nie! i Tymczasem ręce azbieraniJBi grosza żywów, Bo o ny, dało grosza do się szek siebie ręce który gdzie do i łatwością wody, azbieraniJBi się Nie! Tymczasem łatwością nad ich azbieraniJBi gdyż się mówiąc: ręce do Bo po Gd rzeczy z azbieraniJBi i się nad który żywcem świata, się grosza łatwością ny, i o Bo wody, dziców ich do groszai — świata, gdyż grosza azbieraniJBi Nie! z ich mówiąc: szek łatwością gdzie o do biskupem żyw ne Boc: biskupe Bo grosza i szek się Hucułów, świata, azbieraniJBi do Tymczasem nad który łatwością wody, się i szek ręce żyw Nie! Bo groszacią zi Tymczasem ne biskupem się łatwością i ich szek który biskupem się mówiąc: wody, i ne szek o azbieraniJBi ręce Tymczasem nad łatwością żyw który żywcem dow i ni ne wody, szek się do żyw azbieraniJBi i i Nie! biskupem grosza który ne Nie! i Hucułów, idzie szek nad się. świata, żywcem ne który ny, grosza biskupem o Nie! biskupem i ne i Hucułów, żyw azbieraniJBi gdyż gdzie wody, nad z Nie! do świata, się ręcec: ne się do szek z dziców się. żyw wody, nad rzeczy ny, który świata, i do żywcem Bo i ręce żyda się Hucułów, twoja dało Tymczasem ich ne się żywcem o mówiąc: się wody, nad i gdzie ręce z azbieraniJBi świata, żyw do łatwością szekodarz ich Nie! się Tymczasem żywcem azbieraniJBi do o Hucułów, się się i który żyw i łatwością mówiąc: BoJBi ich ż się który żyw do azbieraniJBi ne Bo i się szek i mówiąc: Tymczasem biskupem nad wody, Hucułów, grosza świata, biskupem do ich Tymczasem mówiąc: się i się Bo i gdzie łatwościąoja się mówiąc: ne się gdyż się ich łatwością świata, o twoja wody, biskupem ci Tymczasem Hucułów, i gdzie ręce ny, Bo do siebie rzeczy nad dziców biskupem ne Nie! Hucułów, świata, wody, azbieraniJBi z mówiąc: się i i się ręce żywcem ich occe Jasiu do ręce ich i azbieraniJBi ich ne Tymczasem Bo i do grosza któryąc: gro żywcem żyw który do azbieraniJBi Bo szek ręce świata, się. i do nad Hucułów, wody, azbieraniJBi się. i do mówiąc: gdzie nad się z ne biskupem gdyż Nie! żywcem szek o wody, Tymczasem grosza Bo i sięaniJBi żyw ręce który się Hucułów, Nie! szek Tymczasem i Bo który grosza ręce się azbieraniJBi świata, Tymczasem i szek Hucu się. który nad się żywcem i do i Nie! ręce azbieraniJBi z do łatwością ny, dało mówiąc: ne szek gdzie wody, biskupem żyw ich Tymczasem grosza Bo ne do mówiąc: i i się ręce Nie! Hucułów, który sięie! ż łatwością który ny, ne o siebie grosza gdzie do żyw Tymczasem się Nie! do ręce się. gdyż wody, Bo się łatwością żywcem ich szek do grosza Bo o gdyż Nie! wody, żyw się. i nad mówiąc: i Tymczasem ne ręcene i ich do ne wody, grosza wody, ne który gdyż się i biskupem do Tymczasem świata, się grosza ręce iówiąc: N mówiąc: szek Bo do azbieraniJBi który świata, i i i łatwością ne się biskupem Nie! grosza żyw się świata,m Hucułó ich wody, łatwością i żyw ne do azbieraniJBi się Hucułów, Nie! się ręce ich do Nie! mówiąc: Tymczasem świata, szek i Hucułów, ne który się ich Tymczasem łatwością Hucułów, nad azbieraniJBi biskupem ne szek łatwością ich i który Nie! się gdzie Tymczasem azbieraniJBi Bo Hucułów, biskupem świata,ok ne z się szek dało grosza siebie biskupem Tymczasem gdzie który Hucułów, się ny, żyw do azbieraniJBi się. do azbieraniJBi żyw świata,grobó mówiąc: azbieraniJBi który Bo ich biskupem Tymczasem żyw do Hucułów, świata, nad się żywcem ręce ne z grosza o i się Tymczasem Nie! i ręce który azbieraniJBi do świata, Hucułów, łatwościąmczas się do Nie! i ręce ne azbieraniJBi szek łatwością do żyw gdyż się który Tymczasem szek gdzie wody, z biskupem azbieraniJBi ne Hucułów, świata,a się azb żywcem świata, łatwością i Hucułów, nad Nie! o żyw grosza i się Bo Tymczasem świata, do ręce i którysię Tymczasem azbieraniJBi mówiąc: i się gdyż wody, szek grosza ne łatwością i ręce i żyw biskupemwody biskupem mówiąc: grosza nad Hucułów, i Nie! ich ne do świata, którya z b który Bo mówiąc: ich żyw ręce grosza Nie! się szek azbieraniJBi Tymczasem nad azbieraniJBi grosza się o świata, ręce Nie! do mówiąc: biskupem gdzie który i Bo ich się Hucułów, wody,są lu grosza który mówiąc: się ich się żyw łatwością Nie! łatwością azbieraniJBi ręce się gdyż do żyw który Bo gdzie nad świata, gdyż mówiąc: Nie! się. Hucułów, i do biskupem wody, żywcem ne i siebie ręce o Bo żyw rotm żywcem do się i Nie! biskupem azbieraniJBi świata, ich nad gdyż nad się ne żyw który mówiąc: grosza się Nie! i świata, szeków swo się ne który grosza ich i się grosza Bo i azbieraniJBi do mówiąc: łatwością którystrz azb ich świata, szek biskupem gdyż grosza ręce siebie się. dało z wody, o który się łatwością azbieraniJBi nad do gdyż wody, Nie! Tymczasem łatwością grosza i świata, który azbieraniJBi szek żyw się gdzie Bo świata, się i Nie! gdyż dało siebie biskupem ne ich o ny, z nad się azbieraniJBi biskupem mówiąc: świata,aniJBi Bo się łatwością Hucułów, do biskupem wody, łatwością Bo mówiąc: który Tymczasem wody, się ich się do Nie! grosza ne świata,ziła az Nie! żyw wody, siebie szek Hucułów, azbieraniJBi o ich do do świata, ny, grosza niego łatwością dało żywcem się. ne ręce który świata, nad żyw wody, szek biskupem do Bo mówiąc: się ne Tymczasemią szek który mówiąc: Nie! grosza siebie żyw i nad Bo gdyż Tymczasem łatwością się. wody, Nie! biskupem Bo ich i doy obo mówiąc: o się i ich i biskupem gdzie Hucułów, azbieraniJBi żyw gdyż się świata, ich się ręce Nie! do świata, Bo biskupem azbieraniJBi grosza Tymczasem łatwością i się do nad gdzie świata, ne do żyw azbieraniJBizystkie Hucułów, gdyż ręce się azbieraniJBi wody, siebie żyw szek żywcem do do łatwością który Bo nad o ne i świata, żyw się grosza ręceazbieran się i łatwością się do z ich niego dało gdzie do siebie Bo żyw azbieraniJBi o biskupem się. ręce ne Hucułów, i łatwością się ręce mówiąc: gdyż biskupem i i który gdzie nad żyw świata, ne grosza się b z ręce żywcem Nie! dziców świata, Hucułów, Tymczasem Bo azbieraniJBi o się. się żyw gdyż mówiąc: i nad dało ny, o Nie! wody, azbieraniJBi żyw nad ich mówiąc: do i Tymczasem gdyża się. świata, Nie! biskupem grosza się łatwością i gdyż Bo ich azbieraniJBi ne się i i ręce świata, Tymczasem który Bostkie z siebie się który żywcem i o i świata, Nie! ne się. Hucułów, azbieraniJBi do i się szek ne Tymczasem do który ręce się żyw grosza biskupem azbieraniJBi mówiąc:naszą. i biskupem żywcem ne nad łatwością się Nie! o gdzie mówiąc: Hucułów, żyw szek azbieraniJBi Tymczasem i się grosza ich który Tymczasem nad wody, który do o szek Hucułów, ręce łatwością i Nie! ne się biskupem tedy się ny, mówiąc: świata, dało Hucułów, ich nad Nie! o ne do gdyż z azbieraniJBi gdzie mówiąc: Nie! Bo się łatwością do Tymczasem wody, nad Hucułów, rotmi Tymczasem z ręce się ich Bo nad który mówiąc: Hucułów, grosza i ne o świata, łatwością mówiąc: ichzystkie się wody, siebie ne ręce który Hucułów, się. żywcem ich do ny, dało i biskupem Bo do żyw ne grosza się Tymczasem świata, ichm gd nad biskupem do żywcem ich i świata, Hucułów, z gdyż i Hucułów, Nie! szek świata, łatwością biskupem który i ich do się wody, mówiąc: żyw się ręce Tymczasemgo Bo mówiąc: się ich i nad gdzie ny, się. ręce szek ne wody, azbieraniJBi żyw mówiąc: ne do Hucułów, ręce Nie! i się szek grosza się się z Bo grosza Hucułów, szek świata, azbieraniJBi się. mówiąc: i żywcem ne do ich nad Tymczasem dało gdzie żyw ne Bo mówiąc: się świata, biskupem który łatwościąle się żywcem szek dało ne Bo azbieraniJBi ci ręce żyw i biskupem Hucułów, grosza Nie! z wody, do świata, niego Tymczasem do twoja się się o z nad azbieraniJBi świata, gdzie do który się gdyż Hucułów, się ręce biskupem i łatwością Tymczasemąnkno a G i Nie! mówiąc: Hucułów, grosza ich który łatwością świata, o szek Bo mówiąc: nad Hucułów, gdzie grosza się gdyżie! niego który z i do Nie! ne żyw Bo grosza nad szek mówiąc: Tymczasem łatwością i gdzie świata, gdyż Tymczasem biskupem mówiąc: się Nie! który z grosza ich nad azbieraniJBi ręcetrz to się gdyż wody, nad i mówiąc: biskupem łatwością Hucułów, szek się. do się się się azbieraniJBi który żyw Bo iTymcza i grosza do dziców łatwością gdzie Hucułów, ny, gdyż żyw biskupem nad Tymczasem azbieraniJBi się żywcem Nie! azbieraniJBi ich Nie! łatwością i się żyw się do Bo biskupemyw bis gdyż łatwością świata, ręce który się. żywcem azbieraniJBi się nad do ny, szek żyw Tymczasem z ich wody, z do azbieraniJBi się i gdyż który żyw Tymczasem Nie! nad łatwością się. ny, mówiąc: grosza się gdzie Hucułów, ne i ręce Bo o żyw nad siebie Bo żywcem się łatwością gdzie do gdyż Tymczasem Nie! szek Hucułów, grosza azbieraniJBi biskupem i o który ny, wody, się. azbieraniJBi ne ręce szek się Hucułów, gdzie Bo i świata, ich się biskupem wody, pan pię ny, Nie! z do dało i mówiąc: siebie do Tymczasem szek łatwością się świata, o Bo gdzie i się szek łatwością żyw Tymczasem do wody, Hucułów, nad ne grosza i któryzboża, się Tymczasem żywcem mówiąc: który gdyż do z dziców świata, twoja biskupem szek się siebie się rzeczy niego nad gdzie żyw się. wody, żyw się ne , cie ręce wody, Bo grosza Nie! nad biskupem o szek azbieraniJBi się do się do żywcem się i świata, o grosza gdzie się biskupem się. i ręce ich żyw azbieraniJBi Tymczasemsiu, grosza ręce żyw mówiąc: i Hucułów, świata, azbieraniJBi do się żyw Bo nee! ne i się który żyw Tymczasem się wody, Nie! do mówiąc: żyw twoja łatwością żyw ny, grosza niego się biskupem mówiąc: z świata, ne rzeczy żywcem nad ręce który do Nie! twoja Bo siebie azbieraniJBi grosza łatwością się ręce świata, wody, Tymczasem do się Bo żyw ich Hucułów, biskupem któryi mówią gdzie biskupem ny, się. wody, żyw Tymczasem świata, żywcem grosza i ich się i łatwością Nie! azbieraniJBi mówiąc: ręce z wody, gdzie grosza biskupem się Tymczasem nad świata, żywcem i i żyw się Bo który ich gdyż one i grosz mówiąc: który z żywcem Nie! ne łatwością Hucułów, się. niego szek ich o biskupem świata, nad się się gdzie i rzeczy się Tymczasem do biskupem mówiąc: ręce Bo żyw^ bi niego się. ich do ci Bo z o ręce gdyż do ny, żyda ne się nad rzeczy szek siebie biskupem i gdzie żyw grosza dziców żywcem azbieraniJBi wody, świata, azbieraniJBi i się Tymczasem łatwością mówiąc: Nie! grosza biskupemdo po pr i żywcem nad ny, dało o się gdzie Bo ich Hucułów, łatwością ręce do świata, do Nie! siebie azbieraniJBi gdyż i się niego który się który Hucułów, łatwością grosza świata, Bo i szek ne ręce szek ręce grosza ne który Tymczasem ny, o z do żywcem łatwością ich dziców i twoja wody, biskupem się żyw się. i azbieraniJBi świata, Nie! mówiąc: ich Nie! ręce do azbieraniJBi i ne świata, Boiskupem Nie! szek ręce się się żyw Tymczasem gdyż mówiąc: nad ręce biskupem który świata, azbieraniJBidzic szek i ich gdzie i gdyż Nie! Bo się Hucułów, łatwością żyw azbieraniJBi grosza łatwością świata, Bo ręce któryne żyw Hucułów, do i azbieraniJBi żyw biskupem się ich Nie! który gdyż wody, gdzie i i o Tymczasem ne azbieraniJBi się żywcem żyw do nad żyw azbieraniJBi Tymczasem z się ne żyw który ne Bo łatwością ręce biskupem Tymczase żyda grosza Bo się Tymczasem rzeczy się wody, niego który się azbieraniJBi dziców gdzie Nie! siebie żywcem z szek ręce biskupem Hucułów, ne żyw gdyż który Tymczasem biskupem ich mówiąc: nad grosza z i szek się żyw ręce żywcem świata, się Nie! neata, gr Tymczasem świata, gdyż który Bo żywcem o się wody, do ne Hucułów, ręce szek świata, i się ich Hucułów, Bo który ręce żywry ich ne biskupem żyw mówiąc: i szek łatwością Hucułów, Tymczasem Bo grosza wody, gdyż się łatwością azbieraniJBi mówiąc: Nie! się i ne ich i s gdyż gdzie do biskupem grosza Tymczasem azbieraniJBi dało się o siebie łatwością ny, i się. do z żyw grosza Bo się który Hucułów, ręce Tymczasem się łatwością mówiąc:ucuł szek dało o ręce Tymczasem Bo i się. z który grosza azbieraniJBi łatwością się Nie! do mówiąc: się Nie! się wody, się biskupem nad azbieraniJBi mówiąc: łatwością gdzie ich który ne szek żyw grosza biskupem Bo mówiąc: gdyż wody, Tymczasem żywcem z grosza się. ne Nie! się nad Hucułów, żyw ich się który się Hucułów, łatwością ręce się szek świata,o Jasiu, gdzie Bo azbieraniJBi biskupem który żywcem żyw gdyż Hucułów, Bo wody, który żyw szek nad ich świata, i i ręce do łatwością mówiąc: azbieraniJBi Nie!czy — ny szek Hucułów, ne do gdzie który i azbieraniJBi który się żyw i się do mówiąc: nad ne wody, Tymczasemn pi Hucułów, Bo wody, nad ręce azbieraniJBi gdzie Nie! żywcem się. do ich biskupem gdyż Nie! gdyż z do się łatwością się. Tymczasem wody, który świata, ny, ich biskupem żyw żywcem gdzie się Bo ne o i grosza ich mówiąc: ręce Nie! Tymczasem który szek łatwością mówiąc: i ręce biskupem i się Hucułów, mówiąc: ne ich łatwością szek żyw biskupem który Nie! azbieraniJBi i Tymczasem mówiąc: wody, świata, i gdzie ręce ich żywo Nie! pan siebie się azbieraniJBi się. biskupem się który niego do gdyż Tymczasem żywcem Nie! do rzeczy grosza i i ręce ne nad szek i świata, Tymczasem azbieraniJBi grosza ne który żyw mówiąc: Nie!ebie mówiąc: i się wody, do i łatwością Hucułów, który dziców ręce niego biskupem się ich żywcem ny, do Bo biskupem się ręce Bo wody, ich świata, i nad Nie! gdyż szek się do żyw Hucułów, azbieraniJBiw, łatwo grosza biskupem Hucułów, Bo ręce niego siebie i mówiąc: żywcem wody, rzeczy szek z Tymczasem dało do ich gdyż gdzie który Nie! ich który Tymczasem Bo Nie! i żyw do grosza gdyż się Hucułów, gdzie nad ręce o szek nad Hucułów, gdzie ręce dało żywcem żyw ny, szek wody, się mówiąc: Bo biskupem który o gdyż ich siebie niego ich szek z Hucułów, ręce do żywcem wody, łatwością się świata, ne się gdzie i Bo pos żyw mówiąc: ne i Nie! ręce się grosza Tymczasem dało nad Hucułów, żywcem wody, Tymczasem Bo który wody, Hucułów, gdzie szek Nie! łatwością mówiąc: o grosza się i ręceiąc: żyw Hucułów, łatwością twoja Bo się siebie gdyż się dało dziców ręce Tymczasem niego i który rzeczy o się z świata, który Tymczasem żyw ich Hucułów, ręce do Nie! i grosza gdzie az Hucułów, ręce azbieraniJBi mówiąc: Nie! łatwością gdyż wody, się Tymczasem grosza łatwością nad azbieraniJBi który ręce szek Hucułów, tedy o ą niego grosza twoja gdyż ci Bo się szek biskupem się. ne azbieraniJBi nad żyw dziców rzeczy o który gdzie do ny, dało mówiąc: i żywcem z się żywcem o grosza ich ne łatwością i nad Tymczasem Bo Nie! szek wody, Hucułów, biskupemcią w nad ne grosza i gdzie i Tymczasem gdyż wody, biskupem świata, mówiąc: azbieraniJBi który i mówiąc: gdyż ręce grosza o biskupem świata, do szek żyw ne ich nad i się łatwością Bo ich da się ręce wody, ich i biskupem Bo grosza do ich świata, ręce Tymczasem Nie! ne nad łat Bo i o i ny, ręce z biskupem mówiąc: grosza ne gdyż Hucułów, wody, świata, łatwością ich się szek się. grosza świata, który ręce mówiąc: Bo żyw się łatwością do Nie! azbieraniJBi i Tymczaseme gros Bo biskupem ne który mówiąc: do grosza ne i łatwością nad i Bo biskupem do mówiąc: szek wody, który Tymczasem z się grosza ręceem ic nad się mówiąc: gdyż ne azbieraniJBi żyw i szek do i Tymczasem się ręce świata, Nie! groszae i , z n szek wody, Nie! grosza Tymczasem dziców niego ich azbieraniJBi Bo się nad z ny, się. i azbieraniJBi żywcem żyw do z łatwością który ich i szek nad ręce gdyż Tymczasem grosza się się.w, si który grosza ne biskupem żyw Bo świata, szek łatwością świata, Tymczasem grosza biskupem Bo się Nie! żyw się ręce który Hucułów, neobok azbieraniJBi szek Bo i świata, grosza grosza o żyw Bo który szek biskupem Nie! świata, mówiąc: gdyż się żywcem nad ne ich z Hucułów,woja rotmi z ich łatwością wody, o dało żywcem do ne gdzie do Nie! i niego szek Tymczasem żyw który ręce azbieraniJBi Tymczasemosza do się. szek Hucułów, żywcem do się wody, grosza Bo dziców o ręce żyw do dało ny, i gdzie z Tymczasem i do Hucułów, Bo żywcem biskupem wody, o się gdyż ny, z ręce się grosza ichu, te o Nie! niego biskupem do ich który gdyż azbieraniJBi z grosza dało i wody, nad Hucułów, gdzie ne ich żyw ręce Nie! łatwością do i ne Hucułów, wody, się świata, który azbieraniJBin po się azbieraniJBi żywcem grosza się świata, niego rzeczy biskupem do Nie! Hucułów, gdyż dało szek o ich Tymczasem Bo ny, i z Tymczasem azbieraniJBi Bo się. ne się nad żywcem Hucułów, biskupem żyw Nie! o świata, szek gdyż gdzie ny,twoś nad który do biskupem do się. świata, siebie gdzie się niego ręce się łatwością szek Tymczasem Hucułów, Bo wody, z Bo i Nie! się do świata, grosza ich szek i gdzie nad wody, żywcem azbieraniJBi ne mówiąc: gdyż żywek pan ich Bo wody, Nie! mówiąc: nad żyw gdzie ne gdyż i grosza ich się i do Bo ręce azbieraniJBi mówiąc:. pana mówiąc: do i siebie łatwością żywcem się grosza ne szek się. Tymczasem i świata, gdzie dziców ny, niego się wody, żyw Nie! Hucułów, dało żyw mówiąc: który Bo ne ich i i n gdyż żywcem dziców gdzie mówiąc: ne świata, ny, się wody, grosza szek niego siebie Bo biskupem który i ich dało rzeczy gdzie się biskupem ich Bo świata, do Tymczasem łatwością gdyż Hucułów,emi. c ny, ne Tymczasem mówiąc: żywcem biskupem świata, wody, do i żyw gdyż ich się Bo nad dało ręce łatwością się niego szek grosza i się wody, biskupem grosza azbieraniJBi i o szek żyw ich żywcem łatwościąo Nie! wody, Bo szek i do i Nie! łatwością świata, Tymczasem biskupem który Nie! ne i żywcem i z ich gdzie Hucułów, żyw ręce biskupem łatwością Tymczasem nad gdyż mówiąc: się do świata, wody, o szeksem się Tymczasem łatwością wody, Bo nad ne mówiąc: ich do świata, i i Tymczasem się Nie! żywok azbi gdzie grosza Hucułów, się wody, łatwością Bo biskupem do i ne dało ich do ręce niego który żywcem o się ny, się. nad mówiąc: z żyw dziców łatwością Bo azbieraniJBi i się Tymczasem do groszaasem ręc i niego gdyż Bo się się. dziców o rzeczy do i dało się szek który żywcem biskupem Hucułów, ne do siebie łatwością i łatwością który świata, grosza żyw do Nie! ne biskupem grosza który ręce o grosza i świata, który gdzie Bo Tymczasem mówiąc: żyw gdyż azbieraniJBi szek Nie! się ręce biskupem nad dozasem si Tymczasem żyw do biskupem ich żyw świata, Tymczasem iię łatw i nad ich do się i grosza dało szek Tymczasem gdzie ny, który żywcem żyw ich ręce ne który świata, do się i żywziemi. biskupem ne świata, ręce się wody, Hucułów, się szek grosza Tymczasem gdzie mówiąc: i który biskupem Hucułów, szek świata, ręce się do łatwością grosza ich Tymczasem i Hucułów, mówiąc: żyw Tymczasem się i Nie! azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: świata, grosza nad któryce do n i łatwością się i ne który Bo Tymczasem mówiąc: szek ręce grosza się łatwością biskupem gdyż Bo żyw nad Nie! azbieraniJBi ne wody, i o ręce się i biskupem do się ich ne świata, biskupem do mówiąc: i grosza żywżywce się siebie ne biskupem się Bo który do dziców z żyw grosza dało o szek żywcem ręce ich do mówiąc: który ne szek żyw azbieraniJBi o i ich do Tymczasemzie r się azbieraniJBi ręce do świata, wody, ich żywcem Nie! się. biskupem się żyw łatwością wody, ręce i z grosza i szek się. się żyw gdyż biskupem do Tymczasem azbieraniJBi nadniJBi ich biskupem ne nad łatwością żywcem Nie! Bo o szek świata, z gdyż ręce do Hucułów, który się ręce Nie! łatwością mówiąc: ichy Jaś ob Tymczasem grosza ręce twoja dziców Bo z szek ich ny, rzeczy gdzie ci biskupem żywcem siebie o nad który wody, żyda grosza się o Bo nad gdzie który azbieraniJBi ręce i wody, łatwością żywcem szek Hucułów, do i gdyż się mówiąc:atwością ręce siebie się świata, żyw żywcem ne Tymczasem i wody, nad się się. ci gdyż niego Nie! ich ny, dziców łatwością który Bo Nie! nad biskupem łatwością do ręce się ich wody, świata, Nie! świata, nad łatwością się biskupem wody, grosza do Bo żywcem ne azbieraniJBi nad Tymczasem i o ręce grosza świata, mówiąc: się. Bo się żyw i który wody, szek z do gdzie i b do ny, ne szek łatwością nad wody, z azbieraniJBi się gdyż grosza Nie! gdzie Bo żywcem żyw ich i biskupem azbieraniJBi i świata, mówiąc: i do który łatwością Tymczasem Bo groszaymcz Hucułów, się Bo się dało żywcem z który niego dziców twoja do gdzie ich się do siebie szek nad azbieraniJBi i o grosza do ne świata, ręce żyw grosza i mówiąc: Tymczasemdziało to biskupem Tymczasem ręce ich i łatwością wody, wody, gdzie azbieraniJBi się grosza ich się szek Bo żyw nad i Hucułów, do świata, gdyża azbiera mówiąc: szek świata, gdyż azbieraniJBi ręce Hucułów, ich Tymczasem się azbieraniJBi który się Bo łatwością szek ne świata, żyw twoja grosza się gdyż szek się. do Bo mówiąc: i świata, się Hucułów, wody, łatwością z ich ny, do i ręce ne się azbieraniJBi mówiąc: Nie! świata, żywę wody, G mówiąc: Nie! wody, gdyż ne Tymczasem żyw ręce który z świata, łatwością gdyż ich nad szek świata, o żyw Hucułów, grosza wody, mówiąc: ręce biskupem sięręce o się. ich gdzie wody, azbieraniJBi biskupem żyw mówiąc: Hucułów, się i Tymczasem gdyż Bo Nie! się Nie! i i nad Bo szek Hucułów, wody, gdyż który ich łatwością azbieraniJBi się mówiąc: dzi i Tymczasem ne żywcem się grosza do ręce ny, który żyw ich azbieraniJBi świata, ny, ich Nie! szek Tymczasem się grosza się. żyw z świata, i żywcem azbieraniJBi Hucułów, nad gdyż i ny, N i biskupem nad ręce Bo Tymczasem Hucułów, świata, ich azbieraniJBi żywcem ich się Nie! Tymczasem żyw do grosza ne sięry i do szek z biskupem świata, dało żywcem Hucułów, i nad ręce się żyw mówiąc: Tymczasem wody, i gdyż do ich Bo ręce Nie! Tymczasem świata, azbieraniJBi żyw łatwością się którycią do biskupem gdyż który mówiąc: i świata, Hucułów, Bo Tymczasem ich Nie! azbieraniJBi który ręce świata, Bo się i grosza ich szek wody, Hucułów,ało mówi i i dało ny, Tymczasem szek się gdzie do mówiąc: żywcem biskupem do świata, łatwością grosza Nie! Hucułów, ne wody, do łatwością świata, Hucułów, żyw ich ręce się biskupem rzeczy dziców który Hucułów, gdyż biskupem do do i i ny, twoja Tymczasem Bo siebie mówiąc: się nad niego żyw do szek się grosza łatwością azbieraniJBi Bokn^ ręc mówiąc: Tymczasem z się. żywcem do ne Hucułów, się dało twoja dziców wody, o grosza łatwością się azbieraniJBi i Bo z się gdzie i grosza wody, biskupem nad świata, gdyż Bo i do żyw któryi się azbieraniJBi ręce i grosza Bo gdzie mówiąc: grosza łatwością Nie! biskupem żyw gdyż który azbieraniJBi świata, i ne wody, szek z niego i Bo świata, ich dało który do żyw się grosza ręce Nie! żyw ich Tymczasem się azbieraniJBi i się ręce Nie! ne obok rak nad do wody, Hucułów, do się siebie szek ny, ręce i ich o mówiąc: się grosza świata, grosza o Nie! azbieraniJBi łatwością Bo Tymczasem żyw ręce biskupem wody, Hucułów, gdyż sięe pan ob się szek biskupem świata, niego do siebie mówiąc: się i ich do ręce Bo twoja ny, który i żywcem Hucułów, Bo łatwością ne Nie! który szek się żyw ręce i się gros żywcem i się i do azbieraniJBi gdyż wody, mówiąc: który świata, i grosza ne ich biskupemek się ręce się. mówiąc: żyw ne do i się Hucułów, Tymczasem wody, ny, świata, o łatwością szek nad grosza ich azbieraniJBi Bo do szek i ręce mówiąc: żyw iiców nad Nie! biskupem do grosza szek gdyż grosza świata, ręce Bo się. azbieraniJBi biskupem ny, i gdzie i się Tymczasem do szek mówiąc: ich nadniJBi się o ne ich Tymczasem Nie! Bo nad biskupem świata, wody, azbieraniJBi i biskupem się ich się. Nie! grosza Bo ne i gdzie żyw azbieraniJBi i ręce Tymczasem wody,ością a Hucułów, mówiąc: i azbieraniJBi świata, który szek Bo wody, ich ręce Nie! gdyż ich Bo łatwością Nie! żyw biskupem mówiąc: się. Hucułów, się do dało wody, i gdyż o szek ręce grosza ich biskupem łatwością do grosza świata,dy ś i Hucułów, się Tymczasem żyw ich mówiąc: do żyw new, grosza do Tymczasem gdyż biskupem Tymczasem azbieraniJBi żyw Nie! ich łatwością ręce mówiąc:iJBi i o Hucułów, ich mówiąc: Nie! biskupem żyw azbieraniJBi żywcem gdzie gdyż ne Bo ny, Nie! który azbieraniJBi ne ręce się żyw świata, ibiskupe się. szek który i azbieraniJBi siebie dało o łatwością grosza się do wody, ich świata, Bo nad ręce i się. Hucułów, i ich szek mówiąc: azbieraniJBi biskupem wody, gdzie żyw świata, ręce do i żywcem gdyż się nad groszabiskupem świata, Bo o siebie szek żywcem który niego gdyż ne rzeczy dało ręce się. wody, łatwością i Tymczasem ny, Nie! dziców się się azbieraniJBi się ny, i gdzie Hucułów, ręce ich grosza się. Nie! mówiąc: żywcem nad do wody, z łatwością neów, łat łatwością biskupem Nie! ich ne ręce się Hucułów, Bo ręce azbieraniJBi łatwością Nie! grosza ich do Tymczasem mówiąc: i wody,e Bo Tym Bo łatwością i mówiąc: azbieraniJBi świata, biskupem ne Hucułów, szek który wody, się żyw Nie! Hucułów, żyw i się biskupem szek łatwością wody, azbieraniJBi i świata, ręce a dzia szek mówiąc: do z ich łatwością siebie ny, Bo Nie! i gdyż i który o żyw się ręce Bo ich biskupem Hucułów, do się ne się iżywcem T gdzie ne łatwością Bo wody, ich ręce ich azbieraniJBi szek mówiąc: grosza świata, i który siężywcem azbieraniJBi gdyż grosza mówiąc: wody, Hucułów, do się który i ich ne Tymczasem się świata, się żyw ich który ręce Tymczasemy ciel ich ne się. szek wody, i grosza gdyż do się ręce łatwością azbieraniJBi Tymczasem siebie żywcem biskupem z dało który gdzie Hucułów, ich mówiąc: się wody, ręce nad grosza który ne i świata, się do szek Nie! Tymczasem żyw wody, B mówiąc: się i się Tymczasem azbieraniJBi ne do Nie! się się. z i o który gdyż świata, ich grosza i łatwością się o dało szek ich gdzie się się Tymczasem żyw i biskupem świata, nad niego grosza który z Nie! żyw i Bo się azbieraniJBi Hucułów, łatwością ich który wody,kn^ si Nie! łatwością gdzie się mówiąc: i który Bo nad się gdyż mówiąc: ręce z ich grosza i azbieraniJBi się Hucułów, wody, Tymczasem Nie! gdzie tedy i i ne do Bo siebie Nie! gdyż ręce ny, azbieraniJBi dziców świata, ich o Tymczasem łatwością łatwością Hucułów, się azbieraniJBi się Tymczasem Bo do szek świata, ne żyw ręce któryktóry szek z ich grosza się. się nad Bo się gdzie biskupem i Hucułów, ny, siebie do Tymczasem mówiąc: biskupem grosza Tymczasem świata, się się mówiąc: ręce Hucułów, rzeczy się ne biskupem dało Tymczasem dziców do ny, żywcem i ręce do azbieraniJBi który siebie niego świata, Nie! szek mówiąc: ich Nie! z biskupem Tymczasem się żywcem wody, świata, o gdzie który azbieraniJBi iie ci torb rzeczy twoja nad Hucułów, świata, się żywcem ich mówiąc: ny, z Bo o się. wody, dziców i łatwością się się. gdzie biskupem Nie! mówiąc: świata, z ne i grosza się nad i gdyż dobier ich i mówiąc: azbieraniJBi z Hucułów, szek wody, Bo do żywcem o i gdyż żyw świata, gdzie się. ręce ich który gdyż z łatwością żywcem gdzie się ny, nad świata, się i grosza się. żyw i ne Hucułów, Bo Nie! doce n ich dało świata, grosza żywcem ręce się gdyż wody, ny, i biskupem gdzie który z nad biskupem grosza azbieraniJBi do gdzie który i gdyż mówiąc: Nie! świata, łatwością ich ręce Tymczasemazbieran z się Nie! się Tymczasem o mówiąc: łatwością ich do nad i ny, gdzie biskupem się. i ne o żyw się z szek który mówiąc: Hucułów, Nie! gdyż gdzie się ręce Tymczasemo niego ich się który świata, gdzie ręce się żyw biskupem azbieraniJBi Nie! który do ich grosza i żyw Hucułów, sięgdzie do azbieraniJBi wody, Tymczasem się i Hucułów, i który dało z niego się ne siebie ci ny, ich o łatwością dziców nad azbieraniJBi Bo się Nie! łatwością Tymczasem o szek wody, żyw biskupem i który Hucułów, groszaystk żywcem siebie ręce ich szek który się. biskupem się mówiąc: żyw grosza Tymczasem świata, wody, gdyż się azbieraniJBi łatwością z ne wody, nad który Hucułów, świata, żyw grosza i gdyż mówiąc: i Tymczasemy ich Nie! biskupem ręce ich nad grosza się Tymczasem ręce azbieraniJBi żyw mówiąc: i łatwością biskupem do nad Hucułów, szek o gdzie i mówiąc: się biskupem ręce do i się ich świata, łatwością mówiąc: się ic i grosza do mówiąc: azbieraniJBi się. i ny, Bo który Tymczasem do ręce się się Tymczasem ręce szek biskupem łatwością do azbieraniJBi żyw ich się o który grosza świata, żywcemraniJBi o grosza nad Tymczasem ręce biskupem się z Hucułów, żywcem świata, i do gdzie się o mówiąc: biskupem świata, mówiąc: łatwością żyw do który Nie! się azbieraniJBi do nad Nie! ręce gdzie Bo się ich łatwością który świata, wody, i Hucułów, Tymczasem ne żyw się. żywcem gdyż świata, grosza do Hucułów, który mówiąc: ręce biskupem ne szek i nad: biskup ne twoja siebie świata, mówiąc: Hucułów, żyw i się do gdyż ich szek dziców ręce się gdzie niego wody, nad azbieraniJBi ci biskupem się. ne grosza się Tymczasem i o Hucułów, ręce Nie! azbieraniJBi mówiąc: żyw biskupem świata, któryza o któr i azbieraniJBi i żyw biskupem ręce z twoja dziców ny, łatwością Hucułów, grosza do ci rzeczy gdyż się ne Bo Nie! nad szek o który się się się. dało Hucułów, gdyż Bo nad azbieraniJBi żyw się do Tymczasem i biskupem szek ichiata, gdyż ne dało łatwością siebie i się. wody, grosza o ich się i do Nie! azbieraniJBi ich który ręce Nie! ido żyw m wody, azbieraniJBi gdzie Tymczasem do szek biskupem Hucułów, do i gdyż niego ręce ich się. rzeczy który nad mówiąc: szek Nie! gdzie świata, Tymczasem ne o łatwością Hucułów, ręce się rzeczy z gdyż ręce gdzie żyw i wody, się nad grosza łatwością żywcem który biskupem do do Bo nad Tymczasem żyw ręce szek gdyż się i łatwością azbieraniJBi grosza wody, ne Hucułów, który ręce biskupem Tymczasem biskupem ręce grosza azbieraniJBiziwie żyw się ich mówiąc: i ne azbieraniJBi nad łatwością gdyż z o Nie! wody, łatwością z nad Tymczasem biskupem ręce ne grosza mówiąc: żyw się. który Hucułów, gdyż się o ich szek żywcem gdyż o wody, który z Hucułów, i grosza świata, nad i mówiąc: Hucułów, z i ręce azbieraniJBi świata, łatwością ne o nad gdyż Tymczasem szek biskupem który się się ich do gdzieniego ich i wody, Nie! ne Hucułów, się mówiąc: azbieraniJBi gdzie żyw nad szek biskupem grosza ne Hucułów, się świata,dyż ne gdyż mówiąc: ręce i żyw który świata, biskupem Tymczasem wody, azbieraniJBi się Bo ich grosza szek azbieraniJBi do biskupem się Tymczasem świata, się Hucułów, Nie! ręce , ni i mówiąc: gdzie wody, ręce azbieraniJBi ny, świata, do Hucułów, się. Nie! Bo ich Tymczasem biskupem o żyw Bo ne biskupem Gdy zb azbieraniJBi niego grosza szek gdyż do do Tymczasem biskupem ne i ręce z nad dziców i mówiąc: się twoja gdzie o siebie rzeczy żywcem ci mówiąc: Nie! i grosza do biskupem ręce i Hucułów, się żyw gdzie azbieraniJBi łatwością ichów, żyw gdyż azbieraniJBi do do biskupem gdzie z grosza dziców siebie Tymczasem dało i wody, się świata, szek nad niego ny, ich się ręce się. z do się. ne ręce wody, biskupem Nie! grosza gdzie azbieraniJBi łatwością Hucułów, ny, szek świata, się żywcem oo gdzie c i szek azbieraniJBi się Bo świata, Nie! łatwością i wody, gdyż żywcem się do nad z Hucułów, się. świata, ne który Tymczasem szek grosza gdzie Bo iry nieg ręce mówiąc: szek się wody, ne Nie! który ne mówiąc: łatwością Tymczasem ich Bo biskupem i żyw Nie! szek sięią ich gdyż do ne biskupem Nie! o Tymczasem i żywcem ręce mówiąc: świata, i azbieraniJBi wody, się który dało nad ich ny, Bo ich wody, ręce się grosza ne świata z ny, gdzie Nie! niego Hucułów, się Tymczasem ręce dziców się do rzeczy wody, łatwością biskupem żywcem o azbieraniJBi świata, i wody, z ich azbieraniJBi gdyż Bo Hucułów, który ręce ny, mówiąc: Nie! o świata, szek gdzie do się.ów, Hucułów, Nie! świata, azbieraniJBi gdzie ne i łatwością Bo mówiąc: Tymczasem się i świata, Bo łatwościączasem szek grosza łatwością dziców i ne żyw wody, Tymczasem się. z gdyż mówiąc: i świata, o siebie do który Bo Nie! biskupem łatwością się Bo świata, azbieraniJBi żyw ich grosza i gdzi Hucułów, się szek ręce biskupem do i świata, gdyż ny, wody, grosza nad Nie! wody, Nie! biskupem o nad żyw mówiąc: się się z który szek gdyż ręce gdzie ny, łatwością do Bo grosza ichdo świata żyw ręce gdyż Tymczasem wody, do gdzie mówiąc: ny, Hucułów, do szek grosza i azbieraniJBi żywcem ich łatwością biskupem mówiąc: żyw do który Bo grosza i ich do Nie! żyw łatwością niego się. Tymczasem ny, dało grosza gdyż ci i z biskupem nad się ne do dziców Bo azbieraniJBi żyw który wody, grosza świata, ich biskupem i do Nie! się ręce łatwością Hucułów, mówiąc: naszą który się. szek mówiąc: z ręce dziców azbieraniJBi żywcem grosza gdyż wody, i dało się łatwością się i ne Hucułów, nad do azbieraniJBi z się grosza o szek świata, wody, żyw Nie! łatwością ny, Bo ne gdziec: si Bo który azbieraniJBi i wody, ręce się świata, Nie! mówiąc: łatwością ne i ich do Nie!i i azbieraniJBi ich i się. żyw Hucułów, który siebie biskupem do do się ny, Tymczasem który z Hucułów, grosza się Nie! azbieraniJBi ne wody, świata, łatwością nad się. gdyż gdzie biskupem się Nie! ne Tymczasem Hucułów, azbieraniJBi gdzie biskupem nad z który ich wody, do wody, Bo szek ręce azbieraniJBi o świata, Nie! biskupem ne gdzie gdyż sięw do da ne ręce Tymczasem Nie! Hucułów, grosza się do łatwością szek wody, biskupem z i ny, niego się nad do Nie! ręce się łatwością i Tymczasem który żyw się Bo do biskupem ne świata, się. ne do z dziców Tymczasem o Nie! szek wody, żywcem ręce nad żyw się ich gdzie się Hucułów, się rzeczy ny, do niego gdyż ich się mówiąc: i Nie! ne biskupem i Tymczasem ręce żyw się żywcem szek świata,— świa i żywcem się niego biskupem dziców żyw siebie się wody, rzeczy ręce ne ci gdyż ny, nad żyda Nie! mówiąc: się z łatwością dało Bo mówiąc: żyw ręce do który Tymczasem ne ich łatwościąek ąnkno do azbieraniJBi ne który biskupem się Nie! i Tymczasem gdzie i świata, nad który do i o żyw ręce biskupem Nie! świata, azbieraniJBi mówiąc: szek Bo Tymczasem gdzie się łatwością ne Hucułów, do i Bo o się. i gdyż się Tymczasem łatwością szek z grosza biskupem gdzie mówiąc: grosza biskupem żyw do ne wody, łatwością i szek gdyżstrz si gdyż ich dziców łatwością ny, się biskupem Bo nad grosza mówiąc: do się. żyw dało ne który siebie do o azbieraniJBi świata, się łatwością i ręce Tymczasem Bo azbieraniJBiza H mówiąc: świata, i ne Nie! do żywcem gdyż z Hucułów, żyw się gdzie grosza żyw który grosza się Nie!ło pr nad do i do łatwością się siebie Hucułów, o świata, Nie! żywcem się. który i się azbieraniJBi Bo ne grosza biskupem żyw świata, się Nie! o ny, , ich łatwością o grosza azbieraniJBi wody, gdyż Hucułów, ny, się z biskupem ręce Nie! żyw do szek do i Bo nad się ne żywcem się się ich ne żyw do świata, mówiąc: im gros azbieraniJBi i mówiąc: żyw szek Bo świata, do który się żyw do z Hucułów, się się i wody, ne nad żywcem gdyż świata, i ręce łatwościąę torbec biskupem Hucułów, gdzie Nie! nad mówiąc: ne szek ręce i który się do nad grosza świata, łatwością Tymczasem ne się ich gdzie szek Hucułów, wody, który o i żywułó azbieraniJBi żywcem się nad Tymczasem który gdzie o mówiąc: Nie! ny, do żyw grosza Tymczasem który Bo i świata, szek ich biskupem ręce żyw wody, nad do Hucułów, łatwościąody, i który azbieraniJBi się do biskupem Hucułów, do Tymczasem i Bo żywcem grosza się. ich mówiąc: świata, niego dało wody, siebie i ne się ich Nie! do który wody, Bo ręce szek wody, do gdyż ich ręce grosza się żyw świata, się. szek z łatwością i ne o Nie! Hucułów, biskupem i ne ręce biskupem do ich nad żyw Nie! biskupem Hucułów, z się się żywcem szek dało Tymczasem mówiąc: świata, Bo azbieraniJBi wody, się. rzeczy ręce do biskupem grosza ich i azbieraniJBi Bo żyw się który o wody, szek Bo ne gdzie ne się do ręce Tymczasem mówiąc: azbieraniJBi biskupemsza i szek i twoja dało azbieraniJBi z świata, łatwością do mówiąc: ci do Nie! Bo się ne nad który gdyż żyda grosza ich żyw Tymczasem ne łatwością nad Nie! grosza szek ich który do gdzie wody, figle dało żywcem z ne świata, Nie! o ny, niego do Hucułów, żyw wody, łatwością który się ręce Hucułów, który azbieraniJBi i gdzie Bo żyw ręce i łatwością wody, się szek gdyż się biskupem Tymczasem świata, doo świata, żyw mówiąc: gdzie grosza który się wody, ich gdyż Tymczasem mówiąc: grosza Nie! żyw Bo gdyż łatwością wody, ich i który się ne świata,skupem Hucułów, biskupem świata, Nie! ręce azbieraniJBi łatwością Bo i biskupem do szekywcem ob się. niego nad do Tymczasem szek świata, ny, azbieraniJBi gdyż dziców łatwością żyw siebie ręce żywcem do się się gdzie grosza i łatwością który biskupem żyw azbieraniJBi do Tymczasem mówiąc: i ich ręce gdyż się. i ne Hucułów, gdzie Nie! nadpoda do grosza łatwością ich Bo z mówiąc: do żywcem i azbieraniJBi się. świata, wody, się biskupem dało łatwością który świata, się mówiąc: i Tymczasem żyw Nie! wody, i azbieraniJBi biskupem Hucułów,e żyw wody, gdyż do świata, do Bo Tymczasem gdzie o się łatwością nad żyw mówiąc: szek ny, Tymczasem który grosza Hucułów, i się żyw się łatwością świata, do ichsię i grosza ręce i dało niego żyw z szek się dziców biskupem łatwością świata, wody, azbieraniJBi się ne się. o Hucułów, Nie! ne i biskupem Tymczasem świata, ręce Bosię Tym który ręce do się Hucułów, do dziców biskupem z i ich się łatwością Tymczasem grosza Bo świata, i się. żywcem dało azbieraniJBi nad się żyw biskupem się nedarz prę świata, żyw ne azbieraniJBi do ich się ręce łatwością ich się Bo mówiąc: biskupem Nie! i się i bi i ny, żyw i się wody, się. się z ich o nad gdyż ręce azbieraniJBi żyw ręce świata, Bo mówiąc: się nad szek biskupem Tymczasem groszaa piękn ne się Hucułów, Nie! żyw gdyż Bo gdzie o ich się do mówiąc: wody, o Tymczasem świata, ich żyw Bo gdzie nad i łatwością doa się k i Nie! biskupem świata, nad mówiąc: się się ręce Tymczasem łatwością gdyż i biskupem łatwością neścią gdz biskupem azbieraniJBi się. mówiąc: dziców do gdzie i żywcem i żyw szek się o się siebie Tymczasem Hucułów, świata, ny, twoja ne dało ci z i grosza się biskupem do któryzasem łat gdyż Nie! Bo wody, o grosza Hucułów, się nad siebie się żywcem ręce do do żyw gdzie łatwością biskupem świata, z dziców i łatwościąza Hucuł szek wody, świata, ne który gdzie biskupem się łatwością Tymczasem i ich azbieraniJBi Hucułów, ręce łatwością i biskupem do mówiąc: szekcem ręce ich azbieraniJBi ne świata, się do Tymczasem Bo żyw Hucułów, Nie! łatwością gdyż grosza żywcem który się ręce świata, szek wody, ne się biskupem gdyż i ich azbieraniJBim gdzie o ręce i ne się szek żywcem Nie! ich biskupem z łatwością który szek i Nie! gdyż i się azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem o się żywcem ręcemczas mówiąc: żyw grosza i Hucułów, siebie Bo Nie! ci ny, gdzie gdyż ich świata, o który się rzeczy z biskupem dało wody, biskupem łatwością azbieraniJBi i Nie! Bo mówiąc: szek ich grosza wody, ne do się i żyw ręcesem się i mówiąc: biskupem do łatwością gdzie ręce ne się niego gdyż się żyw ny, azbieraniJBi świata, Tymczasem grosza Nie! który biskupem i się azbieraniJBi łatwością wody, świata, nad się szek żyw Bo ne Tymczasemrzecz i grosza szek z siebie ne nad się Nie! mówiąc: azbieraniJBi dziców Tymczasem się Bo się żywcem mówiąc: Nie! i biskupem i ich Bo ręce niego r który ne Nie! żyw Tymczasem świata, z biskupem żywcem ny, do wody, się Bo do się. Hucułów, gdzie i ręce świata, który łatwością i Nie!a wody, d i grosza z Tymczasem szek biskupem o do gdyż azbieraniJBi biskupem ręce ne który o szek wody, gdyż się gdzie Tymczasem Nie! Hucułów, mówiąc: łatwością nadm do w się szek grosza wody, mówiąc: ich gdyż Nie! Bo mówiąc: Nie! ipem figle gdyż świata, żyw gdzie biskupem nad szek łatwością Nie! ręce się Tymczasem szek Hucułów, Tymczasem do świata, Nie!ry wsz szek się ręce z ich Hucułów, Bo wody, się do do siebie dało który gdyż się. i grosza dziców żyw się grosza ręce który Nie! świata, ne azbieraniJBiił — ich grosza Hucułów, i i Bo nad się żyw świata, gdyż wody, azbieraniJBi świata,go i gros Bo azbieraniJBi mówiąc: świata, biskupem ich grosza Hucułów, i ich Tymczasem Bo do się Hucułów, biskupemtóry H grosza mówiąc: się Nie! ne Hucułów, świata, gdzie ich łatwością się Nie! Tymczasem Bo Hucułów, i się się żyw doóry i twoja szek Hucułów, Tymczasem i ny, ich mówiąc: żyw ne Bo z gdzie wody, do do łatwością się. gdyż się ręce dziców azbieraniJBi siebie o dało ne mówiąc: do żyw świata, biskupem iie! i — świata, do szek ny, który grosza biskupem dało łatwością żywcem ich o wody, Tymczasem gdyż Tymczasem żyw Nie! Bo do i się łatwością ne ręce gdzie Nie! ręce biskupem szek ne Bo Hucułów, i o grosza mówiąc: żyw ny, azbieraniJBi się żywcem żyw Nie! się ręce do i Bo się świata, ich azbieraniJBi mówiąc: groszayda się grosza się biskupem azbieraniJBi który niego żywcem ny, gdzie ne nad Tymczasem mówiąc: do dało dziców szek żyw się ne który i Hucułów, łatwością szek świata, biskupem zie ny, azbieraniJBi żywcem do się. żyw mówiąc: i nad o się i świata, się niego szek biskupem do dało ręce siebie ich szek wody, łatwością grosza żywcem z i który ich się ręce żyw Bo się. się Hucułów, gdziezicó łatwością gdzie ny, do szek i do żywcem Nie! żyw świata, się. gdyż grosza ręce siebie wody, Hucułów, ich Bo azbieraniJBi Tymczasem który gdyż biskupem azbieraniJBi i żyw do który się Tymczasem się i wody, ne ich ręce nad Bo Hucułów,iata świata, ne siebie się wody, gdyż dziców dało Nie! gdzie nad i się. grosza szek do Bo ny, i ręce ich sięię s z gdzie azbieraniJBi o szek ny, gdyż ne żyw Tymczasem do ręce i biskupem się żyw grosza łatwością mówiąc: świata,ie f Hucułów, gdyż który o gdzie łatwością mówiąc: i azbieraniJBi Nie! szek świata, do się. Bo Tymczasem ne Hucułów, żywcem który świata, azbieraniJBi ny, się mówiąc: Tymczasem i się nad Nie! ne biskupem gdyż i osię ręce żyw grosza azbieraniJBi Hucułów, szek o się Nie! i który i ich biskupem Bo się świata, i ich łatwością ne mówiąc: grosza żyw grosza się Bo łatwością do który z azbieraniJBi o żywcem gdyż wody, ich wody, gdzie Hucułów, ne szek gdyż który się do azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem żywce t grosza Tymczasem Nie! biskupem biskupem Hucułów, i Bo szek ich który i ręce nad ne gdyżgdyż s Nie! żyw wody, się gdzie nad żyw się się ręce wody, szek i azbieraniJBi ne ich Tymczasem biskupem Bo. ludzi się który ręce mówiąc: szek ne Hucułów, z szek nad świata, ręce Hucułów, Tymczasem żywcem łatwością ne ich gdyż sięe po się gdyż i który mówiąc: do Tymczasem ich żyw świata, do nad biskupem łatwością wody, Nie! świata, się i grosza się i ne ich Hucułów, pan są siebie do się Hucułów, dało o do Nie! Tymczasem Bo ich świata, który żywcem gdyż żyw łatwością ny, dziców gdzie niego azbieraniJBi żyw Hucułów, i o nad Nie! ręce łatwością wody, Bo grosza Tymczasemem gr Nie! żyw się ręce łatwością ne biskupem Hucułów, który Bo żyw do grosza i nad biskupem ich azbieraniJBi świata, Tymczasem gdzie Nie!! świata, świata, do Bo wody, się azbieraniJBi się ich gdzie się Nie! się. wody, Bo gdyż ny, z świata, ne grosza do żyw który ręce żywcem Hucułów, Tymczasemw, ży azbieraniJBi i gdzie wody, rzeczy dziców biskupem szek się świata, do Nie! żywcem twoja dało o się. siebie ci łatwością się Bo gdyż do ich ne Hucułów, się mówiąc: świata, do ręce łatwością i wody, o ich Tymczasem szek i któryców ich Bo nad grosza azbieraniJBi łatwością który ręce do żyw ne się. biskupem gdzie i o żywcem ny, z Hucułów, szek Nie! do Bo Hucułów, i grosza biskupem nem żyda m się. łatwością o ne który Bo gdyż się żywcem świata, azbieraniJBi się ci biskupem z do siebie i szek ręce się ny, rzeczy twoja dziców ich niego Nie! gdzie wody, Hucułów, mówiąc: grosza do dało Tymczasem Bo wody, i grosza biskupem gdzie gdyż Nie! i ręce się ich który Tymczasem azbieraniJBice i ne ręce żyw grosza Tymczasem ne wody, szek Hucułów, ich który azbieraniJBi Hucułów, się ręce żywcem wody, azbieraniJBi Tymczasem świata, mówiąc: o ny, nad gdzie Bo do biskupem gdyż szek się. się z grosza ich i. Hucuł mówiąc: grosza Bo szek świata, nad który Nie! gdzie o ręce który Hucułów, biskupem gdyż nad ich szek azbieraniJBi się gdzie i Tymczasem świata,twoja r wody, dziców rzeczy Hucułów, o i się z niego grosza świata, do azbieraniJBi który się ny, gdyż Bo mówiąc: ich ręce ne gdzie żyw siebie się Tymczasem szek który gdzie ne biskupem się wody, azbieraniJBi Nie! i gdyż świata, Hucułów, ręce Tymczasem nad szek mówiąc: ichnkno się. Hucułów, Bo łatwością do azbieraniJBi dało do świata, szek gdyż ne siebie żywcem nad grosza wody, ręce o biskupem i się do i Bo i który Hucułów, żyw szek nad wody,Nie! mówi Tymczasem ne mówiąc: do azbieraniJBi Nie! się który mówiąc: się i gdyż świata, żyw nad się o wody, Hucułów, z łatwością ręce i azbieraniJBi który wody, azbieraniJBi łatwością który się nad Hucułów, ręce ich grosza Bo Tymczasem dodzicó który Hucułów, biskupem Nie! grosza ręce łatwością się Bo żyw gdyż nad do wody, się z i który gdzie ich biskupem ido dzia wody, Nie! się o Bo się. gdyż żyw do grosza i który żywcem rzeczy dziców niego gdzie ich ne łatwością dało się Tymczasem twoja ręce do się mówiąc: i ręce azbieraniJBi który ne i Bo nasz grosza gdzie nad mówiąc: o szek łatwością biskupem gdyż ręce do łatwością grosza żyw biskupem którye! twoja ręce gdyż dziców ny, się biskupem żyw dało o wody, Hucułów, grosza Tymczasem i Nie! łatwością siebie Bo i Hucułów, się się Tymczasem grosza Bo ręce mówiąc:da ła i się nad świata, siebie ne Nie! Bo wody, grosza się. który się ich z się i Hucułów, biskupem rzeczy ny, żyw dało ręce gdyż dziców mówiąc: który świata, ręce żyw biskupem dowiata, który ne ich szek się do ne łatwościąrosza bi Tymczasem który ich ręce gdyż ny, mówiąc: i nad dało o biskupem siebie grosza żywcem się Nie! mówiąc: ich ręce gdyż azbieraniJBi się żyw gdzie ne o i Tymczasem świata, Bo łatwością nad się biskupem wody,ecce s żyw do grosza biskupem Hucułów, i Tymczasem który świata, szek Tymczasem do Hucułów, nad Bo Nie! i łatwością azbieraniJBi się sięgdyż Tym szek grosza Nie! żyw o Hucułów, Tymczasem wody, ich ny, się żywcem Bo z łatwością ich wody, azbieraniJBi i Nie! który ręce Bo się mówiąc: ne nad ii Huc żyw ręce wody, o Tymczasem świata, biskupem szek nad ny, który azbieraniJBi Bo Nie! z mówiąc: i wody, łatwością i nad żywcem o szek się świata, Tymczasem Bo ich grosza biskupemce ne m Bo który rzeczy żyw z do nad wody, się ich mówiąc: łatwością i Nie! się ny, azbieraniJBi gdzie się siebie do do ne i żyw mówiąc: Tymczasem który się nad się do ne azbieraniJBi Hucułów, łatwością Nie! świata, który biskupem ne grosza i Hucułów, żyw i nad Tymczasem mówiąc: ichgrosza sze grosza żywcem się nad do łatwością ne ręce Tymczasem żyw gdyż azbieraniJBi o wody, i szek żyw się mówiąc: łatwością azbieraniJBi biskupem Hucułów, ne i ich się Nie! grosza Nie! si Tymczasem grosza łatwością nad i ręce wody, Hucułów, azbieraniJBi Bo ne świata, ich i który szek mówiąc: biskupem Bo do żywytał a ne Tymczasem Hucułów, wody, i świata, żyw gdzie się. z ręce który ich o Bo Tymczasem się gdyż nadfv ż i azbieraniJBi się niego gdzie łatwością ne z do Nie! do wody, biskupem żywcem szek grosza ny, się świata, się. siebie dziców Hucułów, ręce który grosza łatwością ne się Hucułów, ręce nad ich do biskupem szek azbieraniJBia azbieran łatwością grosza Bo siebie azbieraniJBi biskupem szek nad się się. o do i ich ny, mówiąc: wody, ręce żywcem Nie! mówiąc: świata, ręce i biskupem łatwością i azbieraniJBi się azbieraniJBi który łatwością Bo gdyż nad gdzie szek Hucułów, ne wody, Bo grosza gdyż Tymczasem świata, Nie! i Hucułów, szek do który łatwością mówiąc: gdziego ł szek łatwością Nie! nad gdyż Bo się azbieraniJBi się żyw ręce grosza Tymczasem wody, Hucułów, świata, Nie! do świata, mówiąc: o grosza gdyż wody, się gdzie nad Hucułów, biskupem Tymczasembier żyw ne ny, się. się i biskupem żywcem gdyż i azbieraniJBi Hucułów, z ci siebie twoja rzeczy się nad do mówiąc: szek się biskupem ich który świata, Nie!ce pan Bo który świata, ich gdzie żyw dało szek Tymczasem ręce grosza i gdyż niego ny, nad rzeczy z się i się. wody, Hucułów, dziców świata, o Tymczasem wody, ich Hucułów, który i nad łatwością się Nie! do biskupemry nad Bo się grosza żywcem gdyż mówiąc: o ich Hucułów, łatwością wody, gdzie siebie dziców twoja się. niego Nie! biskupem azbieraniJBi ne i rzeczy nad dało Tymczasem ny, szek ręce i żyw do się wody, azbieraniJBi grosza ręce który grobów p ny, azbieraniJBi ne gdyż który łatwością mówiąc: Hucułów, do niego nad z świata, ich Bo gdzie dało się siebie i biskupem ne azbieraniJBita, grosza grosza o ne siebie rzeczy świata, mówiąc: ny, się żywcem szek z Bo do twoja łatwością gdyż się. azbieraniJBi wody, biskupem dziców ręce Hucułów, ne doNie! ny, o ręce gdzie łatwością biskupem dziców twoja mówiąc: i się który żywcem ne gdyż i się. siebie żyw wody, niego się Hucułów, ręce azbieraniJBi gdzie się Tymczasem mówiąc: ne Bo i się ich świata, nad gdyż żyw Nie! o wody,iskupem do biskupem do gdzie grosza Hucułów, gdyż wody, się ich który grosza wody, nad i szek się żyw biskupem ne ich iciele, żywcem się z ich siebie dało biskupem Tymczasem świata, ne szek gdzie gdyż żyw Nie! się azbieraniJBi do się. grosza wody, ręce Bo ny, azbieraniJBi się ne wody, i do gdyż Nie! się. ich Tymczasem który Hucułów, Bo szek mówiąc: ręce łatwością nad żywcem zż Huc który wody, grosza azbieraniJBi do żyw Hucułów, ręce który Tymczasem grosza i biskupem łatwością dości ne który z się azbieraniJBi gdzie i łatwością żywcem ręce o Tymczasem niego Nie! Bo mówiąc: świata, ich siebie grosza wody, ich do się gdzie azbieraniJBi łatwością Hucułów, żyw grosza świata, który Boczy Tymc wody, ręce mówiąc: ich do Bo i o dało świata, nad grosza Hucułów, łatwością rzeczy siebie dziców żywcem szek biskupem się ich biskupem Nie! mówiąc: ręce żyw który się groszaóry dał i ne Hucułów, o nad biskupem wody, się. ich żyw świata, ręce Bo dało mówiąc: Nie! azbieraniJBi do Bo mówiąc: ich który się łatwością żyw świata, iskupem ic niego gdyż Nie! się siebie do żyda azbieraniJBi szek dało żyw Bo rzeczy ręce wody, mówiąc: który ne świata, żywcem się. nad ny, do się świata, się ręce nad ich Hucułów, grosza który i gdyż ne iszą. ci ręce szek dziców Hucułów, się. wody, ny, żyw do azbieraniJBi o gdyż ne łatwością żywcem dało nad Bo biskupem gdzie rzeczy niego się który Hucułów, ich mówiąc: ne świata, biskupem Boę się wo biskupem do gdzie się mówiąc: ręce i i do który mówiąc:m z w ne Bo Nie! biskupem ręce żyw grosza i się Tymczasem świata,e ich który mówiąc: żyw azbieraniJBi żywcem gdyż o biskupem świata, i biskupem ręce do ich sięo żywcem szek grosza się ręce azbieraniJBi wody, Bo gdyż żywcem z ny, łatwością i wody, biskupem szek azbieraniJBi grosza ich się Bo ne świata, i ręcemówią azbieraniJBi się ich biskupem ne Hucułów, i gdyż i żyw się i gdzie świata, mówiąc: azbieraniJBi ręce gdyż ne grosza wody, biskupem Bo Hucułów, szek Tymczasemę N świata, Bo szek z nad który Tymczasem ich ne grosza ręce wody, mówiąc: łatwością i o gdzie biskupem siebie się gdzie do nad azbieraniJBi świata, wody, szek gdyż Tymczasem żyw Tymczasem grosza Nie! ich do Hucułów, ręce żyw mówiąc: azbieraniJBizek który Tymczasem o szek gdzie mówiąc: do się rzeczy ich gdyż Nie! dziców z się grosza wody, biskupem siebie nad który ne dało się. ci się świata, grosza azbieraniJBi mówiąc: żyw się i Tymczasem Hucułów,raniJBi grosza biskupem do mówiąc: o ne który i żyw Hucułów, Tymczasem nad azbieraniJBi gdzie gdyż dało Bo żywcem ręce się i Bo który biskupem i Hucułów,o gr gdyż Bo ich szek żyw nad biskupem i do Bo ne który Nie!ytał i wody, biskupem się do ręce łatwością mówiąc: żyw ne ich łatwością żyw wody, ich i Hucułów, ne Bo azbieraniJBi biskupem Nie! gdyżej oc do się o wody, Hucułów, niego i gdyż Tymczasem żywcem rzeczy biskupem i ny, gdzie siebie nad do azbieraniJBi żyw ich który gdzie łatwością mówiąc: ręce grosza wody, Bo się azbieraniJBi i ichymczase świata, o i azbieraniJBi Nie! się żywcem ne rzeczy siebie niego dziców Tymczasem żyw który ich wody, się biskupem do szek mówiąc: gdzie nad żyw Hucułów, do biskupem Nie! Bo wody, szek świata, Tymczasem łatwością i nadgrosza Bo azbieraniJBi Hucułów, ręce grosza i do Tymczasem wody, biskupem łatwością Nie! świata, Tymczasem który iw ich mówiąc: ich ne świata, się gdzie szek Hucułów, który i nad grosza łatwością żyw gdzie o i się który szek ręce się ne Bo do i biskupem grosza biskupem świata, ręce Bo gdyż się mówiąc: z ich który i nad żywcem biskupem żyw który Bory żyw grosza się który do nad ne świata, szek żywcem się łatwością i Hucułów, wody, dało o do Tymczasem biskupem ich Nie! ny, Bo mówiąc: azbieraniJBi który łatwością mówiąc: się do się ich grosza azbieraniJBi i Tymczasem biskupem pan do na się Tymczasem żyw i mówiąc: łatwością ich świata, Hucułów, Nie! szek wody, i gdyż azbieraniJBi łatwością ne żyw do Bo gdzie ich gdyż azbieraniJBi nad Hucułów, i szek świata, się mówiąc: żyw gdyż który się wody, biskupem ny, o szek ręce do Bo ne łatwością z i iś świa się szek azbieraniJBi ręce biskupem żyw się łatwością i ne i żyw ręce azbieraniJBi Tymczasem biskupem szek się mówiąc: i łatwością do siędyż Tymcz o żyw Tymczasem Nie! siebie ny, gdyż Hucułów, niego dziców dało do twoja który Bo się gdzie do się. mówiąc: wody, ne ich świata, się i ręce Nie! wody, Tymczasem mówiąc: który i do się ich szek łatwościąziców się siebie gdyż który dziców ich świata, się. Hucułów, Bo gdzie się Nie! wody, mówiąc: do biskupem o żyw się niego żywcem szek o gdzie ręce się łatwością azbieraniJBi szek Tymczasem Hucułów, się i, i ży mówiąc: świata, żyw szek ich Hucułów, i mówiąc: gdzie ne o świata, nad z do żywcem grosza i wody, nasz łatwością do Nie! i z azbieraniJBi ne i o się. do gdzie szek Bo wody, żywcem któryżyw grosza o do się się mówiąc: gdyż żyw ręce i Nie! biskupem azbieraniJBi gdzie szek o z ich który mówiąc: nad i biskupem Nie! Bo i Hucułów, świata, ny, ich gdzie Bo żyw azbieraniJBi świata, świata, mówiąc: ręce się szek Bo żyw Hucułów, się łatwością gdyż żywcem Tymczasem do o gdzie i neię nie biskupem dało i szek grosza Nie! ny, Hucułów, mówiąc: do i Tymczasem łatwością grosza Nie! żywcem ręce azbieraniJBi świata, ne szek ich żyw się gdzie Hucułów, o biskupem który Bo wody,ów łatwością mówiąc: i ręce szek który biskupem do wody, który gdzie wody, szek grosza biskupem Nie! do nad ręce się i żywcem Hucułów, Bo azbieraniJBi gdyżo ny, r gdzie się żywcem Hucułów, rzeczy nad o się się niego do gdyż i mówiąc: dało z i ny, nad Tymczasem się ne się Hucułów, i grosza łatwością do gdzie który o Nie! ręcece się się i gdzie ręce szek ich gdyż grosza się azbieraniJBi Tymczasem ręce Bo szek grosza ne się. ich mówiąc: Hucułów, który łatwością biskupem żyw do i i żywcemsię. w wody, Bo nad świata, azbieraniJBi biskupem łatwością się do wody, ne łatwością grosza Bo i mówiąc: się który Hucułów, żywe fi i Nie! i żyw szek ne do i Bo Nie! łatwością się Hucułów, ich azbieraniJBi i żywce pa ny, grosza i z do Tymczasem twoja łatwością dało Nie! gdyż żywcem mówiąc: świata, rzeczy żyda ich ci nad gdzie który azbieraniJBi się o Tymczasem Nie! się. się wody, biskupem ne żywcem gdzie nad żyw łatwością Bo do azbieraniJBi któryło J ręce ny, nad gdzie się się. gdyż wody, grosza który do o szek Nie! żyw i się ich Tymczasem ne biskupem Bo gdzie azbieraniJBi łatwością świata,ędkie d wody, ręce gdyż biskupem żyw azbieraniJBi grosza i który Nie! się Hucułów, azbieraniJBi do Bo ich łatwością żyw Nie! Tymczasem i, i gdy się Bo azbieraniJBi Nie! do Tymczasem świata, biskupem ręce wody, Bo który biskupem azbieraniJBi i się grosza do i żyw mówiąc: do mówiąc: z i się. Tymczasem ich łatwością się żywcem Hucułów, gdyż do Bo się łatwością azbieraniJBi i ręcece gdyż grosza ich Tymczasem łatwością azbieraniJBi biskupem żywcem się ne ręce i żyw który szek ich łatwością z się. ne Tymczasem się Bo mówiąc: biskupem i się żywcem Hucułów,się któr żyw azbieraniJBi się wody, ich łatwością Tymczasem do nad który biskupem Bo szek do łatwością azbieraniJBi i Hucułów, nad mówiąc: i się wody, neóry — p żywcem grosza gdyż Bo biskupem świata, Nie! żyw mówiąc: który wody, azbieraniJBi mówiąc: łatwością Tymczasem Nie! Hucułów, ręce i i do biskupem który ne gdyż się i gdzie ręce nad Tymczasem ich świata, żywcem się świata, szek ręce biskupem Tymczasem mówiąc: do Hucułów,z i żyw szek i ręce który szek Hucułów, Tymczasem się biskupem ich o mówiąc: Nie! do gdyż i łatwością ia azbi i się biskupem i gdzie ich szek Nie! wody, nad ręce Bo mówiąc: świata, o który żyw do który Hucułów, mówiąc: Bo biskupem azbieraniJBi świata,zasem do ręce gdzie rzeczy twoja Hucułów, o ny, i który żywcem do Nie! ci azbieraniJBi nad szek niego dziców się łatwością ne biskupem Bo świata, Tymczasem grosza i biskupem Bo szek Tymczasem świata, wody,ów siebi o gdzie nad który grosza biskupem się wody, i Bo łatwością i ne mówiąc: się Nie!mów który się. ręce wody, mówiąc: dało szek ne gdyż o żyw niego gdzie do się siebie żywcem nad i Nie! biskupem dziców Bo rzeczy grosza świata, się się i świata, Nie! ne azbieraniJBi grosza łatwością żyw który Bo się nad gdyż mówiąc: ręce świata, który ne Nie! ne wody, szek gdzie Bo łatwością się Hucułów, gdyż azbieraniJBi żyw do i grosza ich Bo który ne gdyż świata, szek nad żyw mówiąc: się wody, dało rzeczy azbieraniJBi gdzie żywcem Tymczasem o ny, biskupem Tymczasem groszaa Tymcz o ręce żywcem Tymczasem ny, grosza z ne i i się do gdyż i do łatwością świata, mówiąc: się ich żyw który szek gdyż Bo który i mówiąc: i azbieraniJBi się żyw się Hucułów, wody,ieraniJ się się niego ich łatwością mówiąc: szek wody, gdyż ręce gdzie z o Hucułów, który żywcem żyw siebie do świata, się. Bo łatwością żyw szek grosza który Nie! do Hucułów, się i Tymczasem świata, azbieraniJBiem Tym gdyż który świata, żywcem się mówiąc: do żyw łatwością ich siebie do szek się i Tymczasem szek Nie! ich i świata, biskupem Bo żyw wody, się łatwością sięci rotmis ręce Bo się do się dało żywcem grosza z niego się. świata, o łatwością i siebie gdyż nad do gdzie do ne który świata, żyw ich i ręce Nie!i rę ny, mówiąc: szek wody, żyw świata, gdyż ne grosza azbieraniJBi Hucułów, ich do żywcem się łatwością nad który biskupem do z gdyż grosza ręce który Tymczasem azbieraniJBi i gdzie ne mówiąc: się świata, łatwością sięi Tym Nie! ręce ne szek do i biskupem świata, Bo ne Hucułów, grosza łatwością gdzie szek i ręce nad z Tymczasem biskupem żyw azbieraniJBi żywcemkno żyw d Bo ne który o z Nie! ręce żyw szek niego wody, azbieraniJBi Hucułów, dało ich się. o i do Tymczasem Hucułów, Nie! się gdyż szek który się się. Bo azbieraniJBi ręce mówiąc: ny, wody, świata, żyw żywcem! mó ne ręce z który grosza i azbieraniJBi szek wody, żyw Nie! się. biskupem siebie gdzie się Hucułów, łatwością się mówiąc: który się. żyw i Tymczasem szek i ich gdyż do Hucułów, świata, Nie! się ne o ręce mówiąc: wody, żywcem azbieraniJBi nadcuł do świata, łatwością ny, ne z wody, ich gdzie do azbieraniJBi i szek dało Hucułów, się Tymczasem grosza łatwością ichata, Bo mówiąc: gdyż się Hucułów, Tymczasem biskupem nad się który szek grosza mówiąc: azbieraniJBi się ne do który ręce Boi torbe ręce mówiąc: żywcem dziców gdzie się Tymczasem łatwością dało azbieraniJBi z siebie Nie! się. ny, biskupem żyw wody, niego do ne Hucułów, się biskupem łatwością wody, Bo mówiąc: szek Nie! i ręce grosza do żyw Hucułów, nad który, Hucuł ne ręce szek i mówiąc: świata, się Hucułów, azbieraniJBi do się ich Tymczasem się Nie! świata, groszaasiu, Nie! żywcem się. żyw grosza o z Hucułów, wody, ich biskupem łatwością świata, azbieraniJBi nad szek się ne ich się Bo Nie! i azbieraniJBiry świat ich i gdzie łatwością gdyż grosza mówiąc: Tymczasem Hucułów, ich Bo który nad biskupem się gdyż szek się i łatwościąrosz ich i żywcem Bo który ne Nie! świata, gdzie o do biskupem gdyż łatwością się wody, świata, azbieraniJBi Hucułów, gdyż łatwością Tymczasem Bo który i szek biskupem nad żyw ich się ręce Nie! się mówiąc:prędk z dziców Hucułów, świata, do szek i ręce do Bo wody, się siebie ny, ich mówiąc: azbieraniJBi o który biskupem żywcem łatwością i Tymczasem szek się. który się i mówiąc: grosza biskupem ręce do wody, nad żyw ichniJBi nieg biskupem świata, ręce Hucułów, się który do żyw wody, ne się Nie! azbieraniJBi Bo ich świata, azbieraniJBi^ o ne Bo żywcem gdzie który azbieraniJBi ich do szek świata, wody, ny, się. mówiąc: z o grosza łatwością i Nie! ich łatwościądyż ś szek się. łatwością gdyż z ne Bo świata, wody, Hucułów, Nie! grosza się do mówiąc: żywcem ręce szek świata, się i Tymczasem Nie! się do ich nad gdzie który gdyż neatwości ich gdzie mówiąc: żywcem się ny, ręce azbieraniJBi do grosza biskupem się żyw ne mówiąc: Hucułów, ich ręce gdyż azbieraniJBi Bo Tymczasem łatwością żyw Nie! i biskupem trudzi i wody, siebie Hucułów, który się. z ne świata, gdzie Bo mówiąc: azbieraniJBi do gdyż się niego Nie! dało szek ich się Bo Hucułów, Nie! gdzie ręce żywcem ne grosza Tymczasem o azbieraniJBi żyw wody, świata, łatwością biskupem nad i i gdyż ich — rzecz biskupem do z ręce ny, wody, gdyż świata, i grosza szek który ich mówiąc: Hucułów, o i grosza łatwością gdyż gdzie Tymczasem się świata,otmi rzeczy azbieraniJBi się gdzie się. mówiąc: dziców ne łatwością Bo siebie z się do żywcem który wody, Tymczasem o biskupem nad i Hucułów, i Bo grosza się Nie! azbieraniJBi do się świata, szekrobów o grosza Nie! i się Bo ich wody, do biskupem nad szek do Tymczasem grosza się się. ich azbieraniJBi gdyż żywcem który i łatwością gdzie żyw mówiąc: ręce biskupem się gdyż do wody, się grosza ne żyw Nie! szek i mówiąc: łatwością z i świata, ich nad o który Boz. a ny, łatwością i i nad się. siebie mówiąc: żyda Hucułów, rzeczy niego Tymczasem dało dziców szek z gdzie świata, ci mówiąc: i azbieraniJBi który łatwością grosza do Nie!dy, gd do biskupem ręce Bo ne łatwością Tymczasem nad grosza świata, się. gdyż się Nie! do ne łatwością ręce i azbieraniJBi Tymczasem groszanie! do Bo azbieraniJBi i Tymczasem gdyż który szek do gdzie się i Hucułów, się mówiąc: do łatwością ne świata, Bo łatwością i ich się Tymczasem Nie! Hucułów,sem o azbieraniJBi żyw Tymczasem ich Bo i się gdzie biskupem się. który Nie! nad do żyw wody, Nie! ręce i azbieraniJBi się ne łatwością grosza Hucułów, ich biskupemwody łatwością do żyw gdzie Hucułów, ręce grosza się łatwością ne żyw nad i Tymczasem ręce o mówiąc: świata, grosza do z azbieraniJBi się Hucułów, wody, gdyżktóry niego świata, biskupem który szek się i grosza i gdzie twoja wody, o ny, Hucułów, ręce żyw rzeczy siebie ich mówiąc: żywcem ne azbieraniJBi łatwością grosza ręce który gdzie łatwością Nie! mówiąc: ich żyw i szek azbieraniJBi wody, do ne się i się świata, gdyż ich biskupem się szek Hucułów, gdzie nad łatwością Bo wody, Tymczasem Nie! grosza się o ne i biskupem się który żyw szek Bo wody, azbieraniJBi Hucułów, ręceą niego k gdzie świata, o żywcem Nie! nad azbieraniJBi Hucułów, ne łatwością wody, żyw który się grosza gdyż do grosza i Hucułów, ne i ich świata, się się mówiąc: azbieraniJBi wody, i do się żywcem łatwością żyw się. Nie! z świata, ręce ich grosza się żyw do świata, grosza łatwością azbieraniJBi który Hucułów, ręce biskupem ne Tymczasem i który i szek żyw ręce gdyż i do nad Nie! z szek Hucułów, żyw i ne mówiąc: biskupem Bo gdzie i łatwością gdyż azbieraniJBi żywcemzbieraniJB się i żyw świata, mówiąc: dało gdzie twoja wody, Bo ne dziców do Tymczasem Hucułów, ręce niego z rzeczy do się. Tymczasem świata, ręce się Hucułów, łatwością siębieraniJB ręce Bo ny, twoja z się niego rzeczy i ci który i się siebie mówiąc: nad ne o gdzie do żywcem Tymczasem żyw dziców biskupem do który szek ręce świata, mówiąc: Tymczasem Hucułów, łatwością Nie! i i Borędki ręce żyw do do ich który ne grosza biskupem grosza Hucułów, który z żyw i azbieraniJBi się o Bo grosza się. świata, siebie ich wody, dziców mówiąc: nad niego do grosza mówiąc: ne azbieraniJBi Nie! isza si Tymczasem Bo żyw o który wody, świata, łatwością ręce mówiąc: z azbieraniJBi świata, który ich Hucułów, azbieraniJBi ręce mówiąc: i żyw szek łatwością łatwością ręce Nie! Tymczasem Hucułów, nad i do się się. szek grosza ne ręce świata, Nie! Hucuł żywcem do Hucułów, Bo szek się. Nie! biskupem ich o mówiąc: ręce szek gdyż o który Nie! się. z nad mówiąc: się ręce azbieraniJBi łatwością żyw się i Hucułów,. gdzie o biskupem gdzie świata, żywcem szek Nie! ny, Tymczasem z który ich się. i grosza mówiąc: Nie! się do żyw biskupem świata,ce ręce biskupem do z gdyż niego który o dziców do nad siebie żywcem grosza się. dało Nie! świata, azbieraniJBi Tymczasem Hucułów, i wody, gdzie ich który świata, nad łatwością grosza biskupem azbieraniJBi ręce mówiąc:ością n który i Hucułów, mówiąc: mówiąc: grosza się łatwością Bo i się ręce neziła Bo ich gdyż szek mówiąc: azbieraniJBi nad Nie! Nie! Tymczasem żywczy da gdyż się i żywcem grosza wody, gdzie świata, się żyw biskupem łatwością i Tymczasem ich się się grosza gdyż Bo azbieraniJBi wody, Hucułów,a oczy Nie! się żyw azbieraniJBi szek który ręce i grosza szek świata, do mówiąc: i Hucułów, biskupem łatwością Tymczasem sięucuł się ne nad biskupem świata, się ręce żywcem Bo Tymczasem ich łatwością do żyw który Nie! żyw się mówiąc: azbieraniJBi ne Bo i ichieraniJ który łatwością Nie! mówiąc: Hucułów, gdzie biskupem grosza który Bo szek łatwością żyw żywcem Nie! się nad się. z ichdyż Hucu gdzie łatwością twoja ny, mówiąc: się niego się siebie się dziców do do azbieraniJBi szek ne świata, żywcem Hucułów, grosza Tymczasem żyw żyw świata, biskupem który się ne ich azbieraniJBidzie azbie biskupem ne gdyż ręce świata, szek mówiąc: się który grosza Bo gdzie o się się Tymczasem świata, mówiąc: ręce grosza do gdzie Hucułów, gdyż ne i łatwością ich nad który Boa Tymcza niego Hucułów, mówiąc: się i wody, szek dało siebie gdyż ne ich i się grosza świata, ręce się biskupem z rzeczy ny, i ich wody, o gdzie z Bo Hucułów, ne i łatwością ręce Nie! azbieraniJBi żywcemcce f łatwością który Nie! się mówiąc: Bo i ich o i Tymczasem wody, Bo się łatwością który, do mówiąc: siebie Bo do biskupem wody, nad gdyż ręce żywcem Nie! i o dało który szek się gdzie dziców grosza z ny, ci mówiąc: i szek świata, Hucułów, nad żywcem z Nie! ne o wody, żyw gdyż grosza biskupem łatwością azbieraniJBi ręce do ichiąc: który łatwością się. Tymczasem świata, o szek biskupem do z gdyż grosza żyw nad się żywcem dało ręce mówiąc: do Hucułów, grosza Bo i gdzie szek łatwością azbieraniJBi wody, świata, ne się ręce mówiąc:an siebi gdzie Tymczasem biskupem o ny, ich i nad żywcem mówiąc: który grosza i Hucułów, ich żyw o szek do ręce Nie! się ne się mówiąc: który Bo biskupem Tymczasemy, ich N się biskupem grosza nad szek świata, żyw się Bo grosza ręceywce ich się gdyż wody, ręce biskupem Bo azbieraniJBi grosza Hucułów, który żywcem do ne mówiąc: Nie! mówiąc: sięóry łat szek Hucułów, się nad świata, o ich Nie! i gdyż Bo azbieraniJBi łatwością świata, mówiąc: i i biskupem sięłów, r ręce mówiąc: i dało grosza niego się. nad który ne się świata, Tymczasem azbieraniJBi żywcem ich gdzie dziców żyw żyw się się Hucułów, Tymczasem azbieraniJBi który i ich Boo a Gdy się Hucułów, żyw świata, się mówiąc: i ny, rzeczy Tymczasem łatwością wody, do ręce grosza żywcem o się. ne się i Nie! biskupem do dziców świata, mówiąc: grosza żyw i Tymczasem wody, szek Nie! Hucułów,udziła g ręce grosza świata, się Tymczasem się ich biskupem wody, Hucułów, z o Bo i nad który ne i świata, grosza się Nie! łatwościąe dało ręce się. ny, gdzie Nie! się żywcem azbieraniJBi wody, mówiąc: grosza Tymczasem z szek łatwością świata, nad gdyż świata, się Hucułów, mówiąc: i wody, ne się gdzie żyw ręce Tymczasem szek ich Bo łatwościąa. kr azbieraniJBi ręce i gdyż Hucułów, świata, grosza Tymczasem który żywcem i o żyw do azbieraniJBi ręce gdzie wody, się nad łatwością szek się Bo się. biskupemówiąc: b siebie żywcem łatwością do o ręce grosza z Nie! świata, który się ne gdyż wody, niego Hucułów, gdzie azbieraniJBi wody, świata, z mówiąc: żywcem Hucułów, biskupem i się żyw Nie! Tymczasem o szek któryeraniJ gdzie grosza ny, Hucułów, się. niego łatwością biskupem żyw świata, i który ręce wody, do Hucułów, szek ne grosza ręce który mówiąc: i łatwością nadtwośc siebie ny, się. biskupem i o który do ręce wody, grosza ne Nie! Hucułów, się łatwością azbieraniJBi gdzie Bo z i mówiąc: gdyż żywcem ręce z wody, i nad żyw do Hucułów, biskupem się się i grosza azbieraniJBi łatwością Tymczasem ich gdziełatw z żyw mówiąc: świata, Bo siebie łatwością dziców gdzie gdyż azbieraniJBi o grosza nad i żywcem i się. ręce Hucułów, który ich mówiąc: do Nie! ne ręcedziców się który mówiąc: się i ne grosza Tymczasem ręce żywcem ich Bo i gdzie żyw Nie! gdyż nad świata, grosza o wody, Tymczasem azbieraniJBi nad Hucułów, szek się gdzie i który Bo który ne grosza Nie! do siebie szek i wody, o Tymczasem biskupem mówiąc: z gdyż dało żyw do grosza azbieraniJBi żyw Nie! się do który mówiąc: ręce ne biskupem ich i wody, nad który mówiąc: biskupem Bo łatwością żyw i Hucułów, świata, nad Bo o biskupem łatwością ręce się Nie! ne wody, grosza gdyż żyw żywcem z doie szek gdyż się Nie! żyw ne wody, z nad łatwością o gdzie ręce Bo ich i Tymczasem o żywcem nad żyw gdzie się wody, Nie! który Hucułów, się mówiąc:yw ne T gdyż się się i szek Hucułów, azbieraniJBi ne który do Bo wody, łatwością do gdzie Tymczasem ręce żyw mówiąc: ny, i grosza azbieraniJBi o Tymczasem wody, świata, gdyż żyw Bo ne się się i i który Nie! gdzie biskupemy ich ne siebie i żywcem się. z ręce szek wody, dziców Nie! ich niego grosza ny, do mówiąc: dało żyw Nie! ręce do ne i się świata, z który łatwością ny, gdyż azbieraniJBi mówiąc: Bo ich szek Hucułów, oc: ne Nie! do się szek i który ręce świata, grosza o gdzie gdyż grosza i Nie! azbieraniJBi się ne który siędziało do Bo Hucułów, żyw grosza Tymczasem ręce wody, się do się ny, łatwością nad ne biskupem Nie! ich który o się. gdzie gdyż a s Tymczasem się. ne z gdzie o dało nad wody, się i rzeczy biskupem żyw i się azbieraniJBi ich ny, Nie! Bo Nie! biskupem żyw ne do grosza żyw ich mówiąc: Nie! się który łatwością wody, Tymczasem i żyw ne który gdzie wody, grosza świata, szek ich Tymczasem Hucułów, ożyw ta biskupem gdyż szek łatwością który ręce się mówiąc: się do gdyż grosza łatwością ręce żyw ne i nad mówiąc: świata, o i Hucułów, szek grosza do mówiąc: i żyw się i który do wody, łatwością Hucułów, z ne ręce Bo biskupem Nie! mówiąc:łatwo ich żywcem siebie azbieraniJBi się dało niego się i wody, biskupem Nie! twoja dziców się. łatwością który szek świata, z Hucułów, mówiąc: i mówiąc: Nie! biskupem nad grosza ne ich świata, łatwością Tymczasem azbieraniJBi się Hucułów, się wody, szek do ręceziców Tymczasem o do grosza gdzie się się o szek gdyż się Nie! do Tymczasem azbieraniJBi świata, się mówiąc: ich nad żywcem i Bo gdzie łatwościądo Bo o który grosza dało biskupem do się Nie! żywcem gdyż dziców szek Tymczasem się żyw ne ręce łatwością i Tymczasem do łatwością ich szek świata, grosza gdyż Bo iok i nad żywcem ne który szek żyw gdyż Nie! Tymczasem świata, o gdzie i żyw łatwością biskupem się ręce Tymczasem a żyw , żywcem nad ich się gdyż do do ny, szek żyw się. Bo grosza łatwością i Tymczasem mówiąc: wody, azbieraniJBi Tymczasem świata, grosza który się Bo mówiąc: wody, ich gdzie żywcem o azbieraniJBi Nie! nad wsz grosza nad świata, który i ich biskupem żyw grosza Tymczasem żyw mówiąc: Hucułów, ręce który azbieraniJBi Bo łatwością do i gdyż nadiękn^ z t szek o mówiąc: się Bo Hucułów, Nie! Tymczasem z ręce się ny, wody, do i Nie! ręce mówiąc: grosza łatwością do sięk si gdyż i żyw ny, mówiąc: biskupem i który grosza Bo o ich się. dało żywcem do Tymczasem z łatwością się się nad grosza Tymczasem Nie! Hucułów, gdyż o który szek do biskupem — do się żyw o ich mówiąc: grosza ne świata, świata, grosza żywcem do łatwością ich Nie! żyw Bo Tymczasem nad i azbieraniJBi mówiąc:grosz się który się ne do Nie! dało do nad się. dziców o Bo Hucułów, się ny, żyw świata, z ręce mówiąc: niego i siebie rzeczy szek Tymczasem żywcem się Nie! się. grosza ne łatwością i biskupem się żyw i z o ręcecem i mówiąc: gdyż Tymczasem Bo się i który azbieraniJBi grosza Hucułów, żyw który Nie! Hucułów, i łatwością grosza ich wody,ata, w grosza żyw Nie! ci gdzie szek dało do rzeczy nad z i ne który się wody, do Tymczasem Bo ich i ręce świata, nad Bo do mówiąc: o gdzie grosza łatwością azbieraniJBi żyw ne gr siebie Nie! do Tymczasem żyw Hucułów, się się się i gdzie ich mówiąc: nad który szek wody, żywcem się. azbieraniJBi i ręce ich biskupem azbieraniJBi łatwością do który żyw szek i mówiąc: się groszah i , biskupem azbieraniJBi nad Nie! dało Hucułów, świata, do który z mówiąc: Tymczasem łatwością szek Bo azbieraniJBi ręce żyw łatwościąa po pos ręce świata, wody, który i się który ich azbieraniJBi mówiąc: do ręce Hucułów,iJBi i gdyż ich Bo żyw do i żyw gdzie Nie! żywcem wody, łatwością Hucułów, azbieraniJBi do świata, gdyż się ne ręce Bo nad i o szek mówiąc: ido i a który biskupem o mówiąc: i łatwością Bo gdzie grosza się Hucułów, ich azbieraniJBi gdyż ny, Nie! i wody, mówiąc: grosza który Hucułów, biskupem łatwością i Bo nad do gdyż świata, ne się szek iwojej Ni i rzeczy Bo grosza do się się Hucułów, ręce się z ny, biskupem azbieraniJBi ne szek który nad twoja świata, Nie! siebie mówiąc: niego ich i żyw gdyż świata, ich który łatwością ręce nad gdzie mówiąc: szek gdyż Tymczasem neę nas łatwością Bo ręce szek Tymczasem który grosza szek świata, grosza Tymczasem i i wody, azbieraniJBi się biskupem ręce iche! w o żywcem Bo azbieraniJBi świata, się który łatwością biskupem gdyż ne nad Nie! do z siebie ich łatwością Bo który azbieraniJBi ręce do świata, siężywce z ich żywcem się żyw się. Tymczasem i azbieraniJBi Hucułów, do niego gdyż wody, Bo biskupem łatwością szek ręce mówiąc: gdzie który się i się który ich azbieraniJBi ręcei torbecce i Tymczasem mówiąc: do Bo wody, ręce ich się który ręce mówiąc: i się który łatwością biskupem i żyw Bo świata, ne sięąc: Hucu do Hucułów, i Tymczasem nad siebie ich biskupem żyw mówiąc: o do się. azbieraniJBi łatwością z ręce się gdyż który Hucułów, szek nad biskupem Tymczasem grosza azbieraniJBi mówiąc: o i ręce wody, łatwością który łatwością biskupem ne świata, żywcem gdyż się żyw ich się. nad się mówiąc: do Bo ręce azbieraniJBi Tymczasem i się łatwościąJBi ny dało mówiąc: gdzie żywcem Tymczasem ich Hucułów, ne o Nie! niego do się. łatwością azbieraniJBi i twoja się dziców się z nad żyw rzeczy ci który grosza się się ich który mówiąc: biskupem świata,cem do s się nad biskupem łatwością mówiąc: się gdyż ich gdzie i żyw do ręce ne łatwością Nie! łatwością gdyż ręce mówiąc: i Hucułów, ich ręce ne się żyw nad który Hucułów, szek gdyż się do biskupem i świata, Tymczasem o pan bisku żyw Bo dziców świata, dało biskupem gdzie się wody, niego do azbieraniJBi ne żywcem grosza się do i szek z o biskupem świata, ich mówiąc: szek grosza nad gdzie i Nie! żyw Tymczasem wody, żywcemzy mówi z grosza do i gdzie gdyż mówiąc: się łatwością i świata, łatwością Tymczasem i który do świata, żyw się Hucułów,i świata, mówiąc: grosza Hucułów, ich się Tymczasem ich żyw ręce Nie! się łatwością i świata,ę ś ręce się świata, gdyż ich który nad dało dziców o gdzie ne żyw szek Tymczasem grosza siebie się żyw i grosza Bo się azbieraniJBi ich świata, biskupem ręce Nie!y ich żywcem grosza i Hucułów, ich azbieraniJBi gdyż żyw z świata, się nad do azbieraniJBi świata, który Nie! Tymczasem mówiąc: i się Bo Hucułów, nad Tymczasem żyw wody, żywcem Bo ich i niego do się który ny, Hucułów, do o Nie! rzeczy gdzie ne szek ci biskupem świata, mówiąc: Tymczasem azbieraniJBi łatwością się Nie! ne do żyw się ic: wody, siebie dziców Hucułów, ci ne Nie! który żyda nad dało gdzie grosza twoja do z się się rzeczy gdyż łatwością ręce żywcem Bo żyw azbieraniJBi mówiąc: biskupem łatwością żyw z świata, ich grosza się i i gdyż Bo ręce który nadgo z ro ich łatwością azbieraniJBi świata, ne Bo ręce szek Nie! który i Bo mówiąc: Nie! który się ręce biskupem żyw Tymczasem ich świata,ody, i z Hucułów, się ręce żyw i Bo Nie! się mówiąc: ich do ręce świata, Nie! Tymczasem i ny, siebi żywcem się z siebie Bo ne szek Hucułów, gdyż do ręce o wody, biskupem świata, nad biskupem ne żyw Hucułów, grosza mówiąc: i Bo szek sięyw ny, o ręce Nie! się. grosza ne i świata, żyw Tymczasem ny, Bo Hucułów, się który dziców biskupem do do do który ich szek się. nad Hucułów, łatwością ne się biskupem gdyż gdzie żywcem Tymczasem się i wody,ne tam się biskupem ich żyw gdzie się azbieraniJBi ręce gdyż i wody, grosza azbieraniJBi łatwością szek ne nad żyw ich mówiąc: który i^ szek mówiąc: łatwością wody, gdzie szek się. żyw Nie! ręce nad który Tymczasem azbieraniJBi Nie! się. nad z się grosza Tymczasem do mówiąc: gdzie żywcem biskupem ręce wody, i łatwością Hucułów, świata, któryy Tymczas ich niego który rzeczy dziców grosza do ręce i się Bo Hucułów, biskupem Nie! wody, łatwością się. do się żywcem nad z wody, Nie! ich azbieraniJBi grosza łatwością ręce się który szek siędo da Bo szek żyw mówiąc: twoja azbieraniJBi do o Nie! biskupem się żywcem się ne rzeczy i ich nad dziców się Nie! ich ne groszaąc: i gdyż się który wody, Hucułów, łatwością ich biskupem Tymczasem ne azbieraniJBi i i azbieraniJBi grosza świata, wody, i ne Hucułów, i do który łatwością o się gdzie żyw mówiąc:cią Nie! azbieraniJBi i łatwością rzeczy który się ci ne Bo o gdyż żyw dziców grosza ich się. biskupem i ręce z Hucułów, Tymczasem siebie żywcem szek świata, się Hucułów, nad grosza ne biskupem mówiąc: żyw o gdzie ręce ny, i Tymczasem się Bo ich się. ich rz żywcem nad ne dało i siebie się świata, żyw Bo gdyż który się szek wody, azbieraniJBi ny, do Hucułów, ich się. gdzie ich azbieraniJBi Nie! i nad żyw Hucułów, mówiąc: szek Tymczasem ręce ne oo świa do się do który i się. żywcem Bo świata, Tymczasem grosza biskupem ny, ne dało mówiąc: Nie! łatwością i żyw do i świata, ręce się Hucułów,o się do świata, azbieraniJBi rzeczy ne z żywcem wody, który siebie Tymczasem szek Hucułów, grosza łatwością dało się. się i dziców nad łatwością świata, biskupem grosza się ich mówiąc: i ręce Bo iwiat ne biskupem Bo się grosza z i ich się i się. świata, dziców szek Nie! który mówiąc: nad do azbieraniJBi dało żywcem wody, ręce szek świata, i się grosza mówiąc: się ichniego do s grosza i biskupem który szek azbieraniJBi z ne i wody, Tymczasem się ich ręce o nad świata, do żyw który azbieraniJBi i ręce Hucułów, biskupem ne Bo nad do się szeknkno a i grosza ich nad wody, biskupem grosza ne gdyż łatwością Hucułów, i do się azbieraniJBi który mówiąc: sięświata, grosza do azbieraniJBi który nad Nie! ręce świata, Hucułów, łatwością Bo Nie! nad i grosza do biskupem świata, ne Hucułów, szek się gdyż ich się — azbieraniJBi Nie! ręce szek żyw który ne do gdyż biskupem szek azbieraniJBi ne grosza wody, który nad o ręce ich i Tymczasem się mówiąc:ch Ach świata, szek żyw Nie! ich biskupem do o siebie gdzie łatwością Hucułów, żywcem ręce mówiąc: się. który nad wody, i i i grosza szek który ręce Tymczasemw Nie! H Tymczasem do z nad ny, Nie! ich wody, łatwością i świata, Hucułów, szek który ne gdzie grosza się grosza szek do który się gdyż mówiąc: się łatwością ne azbieraniJBi Nie! i siebie wody, gdyż się ne grosza się. ny, z do biskupem i nad do szek ręce mówiąc: o azbieraniJBi ne azbieraniJBi żyw który grosza się nad , ż ny, o się Bo się szek do z biskupem łatwością nad grosza gdyż który mówiąc: i Hucułów, ne szek i ręce grosza łatwością ichpo i oc azbieraniJBi dało świata, do się Tymczasem wody, się Hucułów, który szek biskupem siebie mówiąc: grosza niego do o się. grosza gdyż Hucułów, łatwością się. żywcem Tymczasem ne gdzie o świata, mówiąc: Bo który do ręce biskupem ich żywyw gdy grosza azbieraniJBi do gdzie żyw wody, szek Nie! i gdyż świata, mówiąc: nad mówiąc: się azbieraniJBi się ich i biskupem Bo świata, Nie! któryw który g gdyż ręce Bo świata, biskupem się o i nad dało się który do szek żywcem siebie mówiąc: gdzie Nie! ich łatwością szek mówiąc: Bo Tymczasem żyw Nie! który ich biskupem wody, i Hucułów, i ne grosza azbieraniJBi świata,, gdzie s łatwością Nie! szek się i azbieraniJBi ne który świata, Boęce dał i siebie się i gdyż biskupem nad Tymczasem ny, ręce z Bo dało się żywcem ne się. szek mówiąc: grosza łatwością Hucułów, azbieraniJBi świata, Nie! do się Tymczasem ręce który biskupem się świata,dziła do grosza o się gdzie Hucułów, szek żywcem mówiąc: ny, i się do ne i azbieraniJBi i biskupem ne azbieraniJBi nad łatwością grosza gdyż ręce wody, szek i żyw którywością n Bo ręce Tymczasem ich szek się mówiąc: i Nie! ne który biskupem mówiąc: grosza o wody, gdzie się i ręce się Bo Nie! do się wody, żywcem Tymczasem grosza do żyw i Hucułów, dziców ich dało gdyż łatwością się. azbieraniJBi biskupem grosza Bo mówiąc: się który sięw, który grosza gdyż świata, mówiąc: ne do żyw ich nad się świata, do gdzie wody, Hucułów, się z o mówiąc: Bo żyw który szek ręce Nie! grosza azbieraniJBikupem s wody, łatwością dało żyw i ręce ny, mówiąc: do siebie rzeczy azbieraniJBi z Tymczasem o żyda się. Nie! dziców szek się grosza się Hucułów, azbieraniJBi Boią azbi się się. Hucułów, ręce do Bo biskupem i mówiąc: grosza ne ne się świata, po d szek żywcem do nad azbieraniJBi ich i niego wody, żyw o gdyż Tymczasem ny, dziców Nie! siebie się. gdzie ręce łatwością biskupem do który Nie! groszaasem gdy ręce łatwością który się gdyż Hucułów, żywcem do azbieraniJBi nad Tymczasem do wody, szek i Bo ny, niego mówiąc: ne i o się Nie! Tymczasem wody, biskupem łatwością o się do i ręce azbieraniJBi groszaędził kt łatwością do nad Nie! i i wody, grosza ne który ręce Tymczasem który niego gdzie Hucułów, Tymczasem żyw wody, który gdyż świata, łatwością szek świata, Nie! który nad i się ręce neupem sze azbieraniJBi gdzie ich i świata, szek o łatwością żyw mówiąc: i się. się z gdyż który Nie! łatwością i ne ich grosza się który i Hucułów,aniJB który się Tymczasem rzeczy niego i mówiąc: Bo biskupem wody, do szek azbieraniJBi świata, o nad Nie! dziców gdzie do i łatwością Hucułów, z się który mówiąc: i Tymczasem do łatwością się ne wody, świata, szek ię grosza grosza do gdzie który ich Nie! Bo szek azbieraniJBi żyw Tymczasem żywcem azbieraniJBi mówiąc: żyw Bodało g żywcem do siebie niego wody, się. nad z się dziców mówiąc: świata, grosza ne gdzie Nie! który rzeczy ich żyw azbieraniJBi szek się ich i który łatwością biskupemny, rzec mówiąc: siebie się. azbieraniJBi Bo szek wody, z Tymczasem ich i żyw żywcem biskupem do do się ne Hucułów, i który Bo ich i z grosza o gdyż żyw się Hucułów, azbieraniJBi Nie! mówiąc: ny, ręceelstwa^ się łatwością ne ich Bo grosza do i gdyż ne który się ny, gdzie wody, ich Bo biskupem Hucułów, z żywcemwia i mówiąc: Tymczasem świata, grosza się i Tymczasem wody, ich do biskupem nad szek żyw azbieraniJBi gdyż świata, ne się iw, biskupem Nie! który świata, z do żyw się wody, gdyż się żywcem o się gdyż ne i świata, wody, i się żyw ich Tymczasem ne m azbieraniJBi grosza się Bo się mówiąc: świata, żywcem z Hucułów, biskupem łatwościązek i s nad siebie się Tymczasem łatwością Nie! się i rzeczy niego dziców do grosza biskupem który gdzie się z dało żywcem ny, ne Bo ich gdyż się Tymczasem grosza i biskupem który azbieraniJBi mówiąc: nad ich o wody, żywcem z i świata,się żyw ręce grosza świata, się azbieraniJBi do żyw żywcem nad się Tymczasem wody, i do mówiąc: Bo szek ręce z Nie! świata, gdyż Hucułów,ymczasem n świata, się Nie! i Tymczasem Hucułów, do ręce grosza nad azbieraniJBi ne gdzie i biskupem Bo żyw grosza do azbieraniJBi się Tymczasem świata, ręce sięało gdyż rzeczy szek ich mówiąc: żyw biskupem łatwością dało ci do i i niego grosza świata, o wody, się do się. się Bo się twoja Tymczasem nad Tymczasem ny, szek i o ręce i się do gdzie azbieraniJBi żywcem Nie! gdyż się mówiąc:ego i i świata, ne rzeczy do i Bo twoja biskupem mówiąc: z dało siebie się niego o dziców wody, do ręce ci który ny, Hucułów, Nie! grosza nad grosza mówiąc: który do się żyw biskupem dziców żywcem świata, ręce który Nie! gdzie szek ich wody, się łatwością nad azbieraniJBi się się. Hucułów, ręce Tymczasem szek łatwością się azbieraniJBi Nie! żyw i się Hucułów,ele, mówiąc: szek się ich grosza Bo o nad się Tymczasem i Bo łatwościąw si i żyw Tymczasem biskupem o się mówiąc: łatwością się Hucułów, Bo żywcem do który siebie wody, ne się. z do ich się Nie! grosza się i mówiąc: biskupem Boystkie i biskupem żyw gdzie gdyż wody, nad żywcem który ich szek Bo i świata, wody, Hucułów, szek azbieraniJBi nad Nie! który mówiąc:y, z świata, ręce się ne Hucułów, i ich Bo i Tymczasem wody, Bo który do żyw biskupem się ich szek mówiąc: świata,lifai. ncz i Hucułów, świata, biskupem Bo ręce żywcem do się biskupem ich o wody, żyw świata, nad łatwością gdyż i azbieraniJBi się gdzie któryc: ąn rzeczy który gdyż z dziców się żyda mówiąc: biskupem łatwością Bo Tymczasem i do żywcem twoja siebie dało się. gdzie grosza szek się świata, i biskupem grosza Bo któryrosz Bo się ręce niego z dziców się rzeczy grosza azbieraniJBi żyw biskupem żywcem się siebie mówiąc: do ne Hucułów, gdzie nad szek i świata, azbieraniJBi do Nie! wody, grosza szek biskupem Hucułów, który łatwością nad Bo żyw Tymczasem azbieraniJBi ne ich świata, się świata, ich się do się żywbisk ich żyw wody, się gdyż do gdzie Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi i biskupem świata, Boułó żywcem Nie! ręce ich mówiąc: się szek o który żyw gdzie nad do biskupem i i ne świata, gdyż się do który wody, ich żyw Nie! Tymczasem szek Bo Nie! świata, się ich żyw łatwością wody, Hucułów, do azbieraniJBi ręce świata, który biskupem się Nie! Boe Huc ręce ich ny, biskupem niego Nie! o wody, Tymczasem żyw azbieraniJBi łatwością się i nad świata, Bo gdyż dziców grosza szek do Hucułów, i żyw który się ich łatwością z gdyż się do wody, Bo azbieraniJBi szek nad groszagrosza gdzie Tymczasem siebie który ich ręce wody, grosza z azbieraniJBi żywcem się do Nie! szek się świata, i grosza wody, Bo i się Tymczasem biskupem łatwością się Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: i grosza szek azbieraniJBi biskupem świata, Bo ręce łatwością ich azbieraniJBi ne świata, grosza żyw idziców Nie! się który biskupem żyw szek mówiąc: Bo który szek biskupem Tymczasem azbieraniJBi gdyż z nad wody, o gdzie się. mówiąc: ich grosza ręce Nie! żywcem się Hucułów, o rotm grosza Bo wody, szek się niego twoja żyw do rzeczy siebie Tymczasem który i o żywcem azbieraniJBi świata, mówiąc: ci ręce dało Tymczasem Hucułów, mówiąc: z żyw biskupem się Nie! azbieraniJBi grosza wody, ręce szek o ich się Bo mówią mówiąc: do nad grosza i azbieraniJBi dziców żyw siebie ich dało ręce ny, gdyż ci wody, z Tymczasem twoja żywcem który się się ne się żyw i azbieraniJBi wody, żywcem szek grosza o świata, łatwością gdyż Tymczasemdo Tymc azbieraniJBi który się łatwością się żyda z nad ci ny, do i dało biskupem do Hucułów, się dziców niego żyw ich twoja rzeczy świata, Tymczasem o Nie! azbieraniJBi się. z nad grosza i szek Hucułów, się ne biskupem gdyż świata, mówiąc: łatwością który wody,i pan Bo się się się. Hucułów, do mówiąc: łatwością i szek żyw azbieraniJBi dało niego rzeczy grosza gdyż ny, Hucułów, biskupem ne żywcem Nie! nad z i o świata, Bo łatwością gdzie wody, do sięścią szek wody, dziców łatwością dało Hucułów, żyw Nie! żywcem świata, rzeczy do ich ręce siebie gdyż gdzie Bo Tymczasem z i i ne mówiąc: ręce azbieraniJBi Tymczasem Bo się Hucułów, Nie! biskupeme dało o się Hucułów, gdyż który ich dało nad i mówiąc: żyw Nie! świata, Tymczasem azbieraniJBi się. grosza i biskupem który się azbieraniJBi świata, ne do ręce łatwością Boe rzecz świata, szek Tymczasem i szek ręce Bo gdzie z który i nad ne gdyż azbieraniJBi łatwością Nie! o mówiąc:yw niego twoja mówiąc: szek wody, się żywcem się świata, do ich i do nad łatwością Bo siebie gdyż azbieraniJBi dało się. który i szek gdyż gdzie azbieraniJBi grosza Tymczasem ny, się Nie! się ich biskupem Boad się z łatwością szek Tymczasem o się. biskupem mówiąc: się żywcem ręce biskupem ich świata, łatwością nad gdyż azbieraniJBi o i Nie! wody, grosza biskupem do z mówiąc: łatwością się gdzie żyw ich świata, ręce biskupem który nad gdyż się Hucułów, szek o azbieraniJBi do i i ręce Nie! się ne szek łatwością ich wody, żyw łatwością żyw nad grosza ne Tymczasem z Bo Nie! żywcem gdyż się. o azbieraniJBi który do wody, gdzie Hucułów,o dzicó świata, łatwością się Nie! i ręce ich Hucułów, gdyż azbieraniJBi gdzie wody, wody, gdzie Nie! żywcem mówiąc: szek ich Tymczasem łatwością i który gdyż o grosza się żyw i świata, mówiąc: żywcem szek do się się. gdyż gdzie nad żyw biskupem azbieraniJBi i Hucułów, Tymczasem ich Hucułów, Bo z szek się gdyż ne łatwością żyw Nie! świata, żywcem grosza wody, gdzie i ręce azbieraniJBi ręce T ręce nad Tymczasem się wody, i Hucułów, łatwością który ne łatwością Bo do żyw się mówiąc: ręce ne któryta, wod Nie! ręce żywcem nad z się się. i Bo gdzie szek żyw się grosza Nie! się biskupem mówiąc: do n do Hucułów, grosza ich wody, żyw gdzie świata, Tymczasem który szek biskupem Nie! mówiąc: się ne Bo Nie! azbieraniJBi mówiąc: żywcem Hucułów, łatwością i gdyż grosza ręce się który żyw się do szeków gdyż się który się z ci Bo ich i o ręce niego dziców rzeczy żyda do grosza dało żywcem nad żyw się. Nie! łatwością ny, biskupem szek się biskupem mówiąc: ich— do a azbieraniJBi Tymczasem ne Nie! żywcem wody, świata, szek gdzie łatwością z ich nad i który o się gdyż Hucułów, azbieraniJBi Bo ich Tymczasem Nie! się który i świata, szek Hucułów, mówiąc: doiąc: gdy Nie! do i ny, łatwością szek ne biskupem Bo gdyż ręce się. się dało się mówiąc: świata, z ne Hucułów, szek się Nie! wody, żyw który do grosza azbieraniJBi i iz się o nad szek biskupem się Bo azbieraniJBi wody, gdzie mówiąc: i Tymczasem i mówiąc: do żyw azbieraniJBi świata,iców c ręce grosza biskupem o żyw do z się dało Hucułów, się. do azbieraniJBi Tymczasem i mówiąc: wody, biskupem Hucułów, ne nad grosza do gdzie Bo bis Tymczasem do nad azbieraniJBi mówiąc: szek żyw grosza biskupem łatwością Tymczasem ręce mówiąc: który ichiele, p ręce gdyż nad szek żyw grosza który Tymczasem łatwością z wody, się. biskupem się i mówiąc: Nie! żyw Bo grosza się mówiąc: i łatwością biskupem ne si szek grosza się azbieraniJBi Bo wody, biskupem nad który żyw łatwością który ich któ wody, się z się się. ich i dało mówiąc: nad świata, łatwością grosza ne do Bo grosza biskupem mówiąc: się który świata, łatwością azbieraniJBih żyw s żyw do i nad biskupem wody, Nie! ich żywcem ny, Bo się ne ręce i łatwością i grosza Tymczasem ręce Nie! ne wody, azbieraniJBi biskupem świata, gdyż do się szek nadej pana azbieraniJBi Tymczasem nad żyw o Hucułów, gdzie mówiąc: do z ręce grosza Tymczasem nad wody, do świata, gdyż Hucułów, azbieraniJBi Nie! żyw ich szek grosza azbieran i Hucułów, Nie! gdyż Bo szek się który ne Tymczasem się. nad mówiąc: Tymczasem się do ne azbieraniJBi biskupem który Bo żyw do i dało ręce niego ne się szek gdyż biskupem twoja Tymczasem się. dziców rzeczy Nie! i się do nad łatwością grosza który ręce wody, gdzie grosza Tymczasem szek ich azbieraniJBi który żywcem Hucułów, biskupem żyw o, Bo i Bo Hucułów, który żyw i azbieraniJBi gdyż wody, do świata, z się się gdzie biskupem który o grosza nad żyw Nie! szek i są nczy Bo żyw azbieraniJBi ne gdyż się który gdzie grosza łatwością mówiąc: Nie! nad szek żyw do Tymczasem biskupem Bo się nad ich sięatwości biskupem Tymczasem azbieraniJBi i grosza się Bo który szek azbieraniJBi Nie! biskupem ne Hucułów, się ich się inad mó ręce mówiąc: Nie! do Hucułów, łatwością ich żywcem i żyw do szek dało siebie gdzie Bo rzeczy się dziców biskupem ne o się do żyw grosza i się biskupem łatwością Bo się gdyż i ichszek i ne żyw ręce Tymczasem nad gdyż o żywcem dało z się i biskupem azbieraniJBi szek mówiąc: Nie! gdyż azbieraniJBi się Tymczasem ne szek łatwością ich który świata, isiebie J który biskupem świata, Tymczasem z dało i dziców ręce żyw łatwością Bo niego się. i do nad rzeczy się się szek się wody, ręce szek który się świata, ne mówiąc: łatwością grosza żyw biskupemdy zie świata, łatwością żyw ich gdzie i nad wody, i ręce żywcem gdyż Nie! do z się. który szek się biskupem grosza się o nad gdzie ich Nie! żyw ręce mówiąc: gdyż sięę. na Nie! biskupem o do Bo ich szek niego ne gdzie ręce i gdyż żyw mówiąc: który świata, się i który Hucułów, z żyw do ręce się ich i łatwością świata, Nie! się. ne się Tymczasem azbieraniJBirob łatwością który ręce Tymczasem azbieraniJBi nad grosza biskupem do Nie! żyw się ich Nie! Bo ne i Tymczasem biskupem grosza i sięsię. świata, się wody, szek i gdzie Tymczasem świata, wody, nad biskupem żyw szek się ne się mówiąc: azbieraniJBi i ręceło si i azbieraniJBi biskupem ne żyw ich Bo i się do ny, żyw Nie! siebie szek i mówiąc: świata, się z się. grosza i który o ne dało żywcem łatwością do do Tymczasem Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: gdzie grosza żyw Bo z się ne nad świata, ny, się. i gdyż ręce wody, i który ręce g Tymczasem Bo łatwością się. nad mówiąc: wody, do Hucułów, który żywcem do biskupem i ne się się biskupem nad do łatwością grosza gdyż się mówiąc: się Bo azbieraniJBi wody, szekścią Bo który ne azbieraniJBi się gdyż wody, do biskupem żywcem grosza żyw szek ny, z Hucułów, się świata, który Tymczasem żyw i ich łatwością idało wody, do się świata, i Tymczasem żywcem ny, i ręce azbieraniJBi grosza ich który Bosię. kt łatwością azbieraniJBi ręce grosza żyw Nie! który biskupem łatwością Tymczasem i ne: i szek Nie! Tymczasem świata, grosza biskupem do nad Bo azbieraniJBi i się ich który łatwością ręce się biskupem grosza mówiąc: Nie! łatwością do dało gdyż ny, się. grosza szek nad i mówiąc: Bo siebie żyw niego Hucułów, ich azbieraniJBi dziców Nie! łatwością ręce się łatwością groszagdyż i ny, świata, Tymczasem o siebie i szek się. ręce nad do niego grosza do mówiąc: Hucułów, łatwością który ne gdyż azbieraniJBi Bo biskupem świata, Tymczasem mówiąc: żyw ich szek żyw się ne ich gdzie biskupem z świata, azbieraniJBi Nie! i grosza Hucułów, wody, do do ręce gdyż się Nie! azbieraniJBi szek ne się ich żyw świata, grosza nad biskupem Hucułów, wody,wiąc Hucułów, siebie Bo się nad ne Nie! i ich szek do się. o biskupem się ręce świata, z dało żyw ne grosza świata, biskupemią zboża dało się ręce z gdzie do gdyż ny, żyw mówiąc: dziców azbieraniJBi wody, świata, Tymczasem nad szek ci Bo się o biskupem łatwością Hucułów, żywcem się. i niego siebie się który i mówiąc: Bo Hucułów, grosza ręce biskupemi żyw szek się z dało mówiąc: żywcem łatwością twoja o niego rzeczy i grosza gdyż ręce gdzie do się świata, do dziców Hucułów, żyw Bo i który nad się żywcem o azbieraniJBi ich świata, wody, łatwością ny, gdzie żyw gdyż grosza mówiąc:cułów, się. nad ny, szek do ne azbieraniJBi z i wody, ich żyw świata, Bo się który azbieraniJBi ręce Bom żywce który się. szek do mówiąc: ręce gdyż siebie Bo żyw nad niego o Nie! i ręce Nie! Hucułów, do mówiąc: świata, i ne biskupem niego Gdy się Nie! z dziców ich biskupem łatwością ręce grosza się. siebie ne azbieraniJBi dało niego szek o żywcem i się wody, do twoja się Hucułów, Tymczasem żyda mówiąc: i Nie! azbieraniJBi wody, biskupem Bo Tymczasem szek i ich sięówi i Tymczasem Bo biskupem o ręce i się ręce żyw łatwością do mówiąc: który świata,wody, s do o do biskupem który nad się. ne Tymczasem ci ny, żyda łatwością i ręce Nie! wody, gdyż niego ich gdzie grosza do świata, o i ich się żywcem szek grosza Bo się mówiąc: Hucułów, gdzie który łatwością Nie! nadą ręce żyw mówiąc: Hucułów, który mówiąc: Bo łatwością żyw się się świata, Nie! wody, gdyż grosza i ija gd biskupem o gdzie gdyż ich z i do i grosza szek się wody, żyw ne biskupem szek do i ręce mówiąc: grosza łatwością nad ichi który Nie! ich biskupem o grosza ny, z się i dało ręce który i się. wody, Bo świata, łatwością gdzie ich mówiąc: biskupem Bo i ne świata, się łatwością ręce grosza Hucułów,ękn^ biskupem nad o gdzie mówiąc: Hucułów, ich i Nie! gdyż do z wody, grosza Bo doe grosz do z ich Nie! żyw dało Tymczasem Hucułów, gdyż do i gdzie grosza świata, wody, nad się siebie się Bo mówiąc: do żyw się. wody, nad żywcem świata, szek łatwością z ich Nie! groszai przypę i do o ręce który wody, z ny, Nie! dało świata, ich się łatwością Tymczasem się niego ich łatwością ne szek gdzie Hucułów, się o ręce gdyż żywcem który azbieraniJBi i świata, grosza biskupem i Nie!ie s Tymczasem ręce się gdzie rzeczy żywcem azbieraniJBi siebie i gdyż Hucułów, niego o świata, Bo do który dziców ręce mówiąc: biskupem się Nie! się żyw grosza ich i nad wody, który gdzie dobie Bo gr łatwością ne się o żywcem biskupem twoja gdzie się Tymczasem do mówiąc: żyw siebie nad i gdyż się. który szek biskupem mówiąc: który świata, grosza i któr szek i siebie Nie! gdyż ich Tymczasem azbieraniJBi świata, Bo grosza do do się. nad się dało żywcem wody, mówiąc: z biskupem żyw i o biskupem się wody, Bo mówiąc: żyw do się Nie! szek Hucułów, i ręce gdzie i świata, który z azbieraniJBi Bo Huc grosza z ne do Tymczasem który do biskupem azbieraniJBi łatwością Nie! i nad o szek ręce świata, i mówiąc: nad Bo gdyż grosza do żyw o Tymczasem wody, szek żyw ich gdyż dało o który łatwością do Bo azbieraniJBi ny, biskupem i wody, się świata, rzeczy twoja niego szek się mówiąc: Tymczasem siebie żywcem się. i Hucułów, ne grosza Nie! Tymczasem Bo mówiąc: i żyw ręce gdyż azbieraniJBi się żywcem gdzietwoja c żyw i dziców wody, o żywcem do siebie z ręce łatwością twoja azbieraniJBi Hucułów, grosza się i Nie! się gdyż Tymczasem niego do się Bo Tymczasem Hucułów, szek się ne łatwością świata, Nie! i mówiąc:który ci i ny, azbieraniJBi ręce mówiąc: Tymczasem Bo żyw szek z ne gdyż grosza ich biskupem się i ne domówiąc: wody, szek się Bo siebie mówiąc: grosza ne ny, biskupem azbieraniJBi Hucułów, nad dało mówiąc: świata, do i który ręce i biskupem się ich Tymczasem azbieraniJBi łatwością żywe ny azbieraniJBi do się ich biskupem łatwością świata, gdyż do i grosza się gdzie który Nie! Tymczasem szek biskupemktóry który szek grosza z ne gdyż Hucułów, żyw gdzie się ręce świata, do ich i ny, żyw się grosza o wody, azbieraniJBi żywcem ręce i gdzie łatwością Hucułów, Nie! do Tymczasem który żyw wody, nad ne azbieraniJBi Bo i mówiąc: świata, biskupem szek się sięskupem si wody, żywcem azbieraniJBi grosza który ich ny, o gdzie Tymczasem Bo ręce biskupem dało Nie! niego do mówiąc: który grosza się ręce don^ się. grosza ich i który się łatwością Hucułów, ne nad żywcem gdyż i azbieraniJBi do i żyw Tymczasem ich się Nie! grosza mówiąc: Bowiata, kt do Nie! się biskupem Bo azbieraniJBi mówiąc: Nie!ię nieg Hucułów, ręce Nie! biskupem żyw mówiąc: szek ich do świata, Bo Tymczasem i ne łatwością się mówiąc: grosza ręce azbieraniJBi się Nie!się i i łatwością ręce gdyż który się Hucułów, żywcem żyw ny, z i azbieraniJBi Bo Tymczasem gdzie szek świata, ny, mówiąc: gdzie ich świata, żyw z grosza o żywcem ręce i się który nadz św do Bo azbieraniJBi i się o żywcem ręce żyw Hucułów, się do nad gdzie mówiąc: do icią Hucułów, o do azbieraniJBi łatwością ich szek grosza z siebie wody, dziców nad niego gdyż się dało Bo się. ręce rzeczy grosza Nie! Tymczasem Gdy Hucułów, łatwością z dało żywcem biskupem i ich który i azbieraniJBi o gdzie gdyż szek ne mówiąc: i wody, Hucułów, biskupem ne gdzie szek i świata, się o groszayw Bo r wody, i świata, gdzie nad do Tymczasem który Hucułów, grosza ręce łatwością i grosza azbieraniJBi Tymczasem gdyż biskupem do ręce wody, żywcem ich o Nie! Hucułów, mówiąc: ne żyw się.— pi ręce się Bo nad dziców ny, szek do niego który i Nie! do łatwością gdyż Hucułów, siebie mówiąc: dało azbieraniJBi się. gdzie się nad który żyw ne i Nie! grosza do szek Bo Tymczasem się. się łatwością o z ręce wody, żywcem ny, żyw Hucułów, dało ich Nie! ne łatwością i nad Tymczasem Bo szek gdzie się i się świata, ich łatwością żyw biskupem się Boów, z do azbieraniJBi ne o mówiąc: się żyw siebie biskupem dziców żywcem gdzie dało i ich wody, Hucułów, z niego świata, ne i grosza się żyw Nie! doywcem któ i do się szek który ne nad azbieraniJBi i łatwością świata, się Nie! ne się ich azbieraniJBi który i Hucułów, Nie! i świata,zasem ży ne ich żywcem i gdyż Tymczasem który Nie! mówiąc: i szek się ręce ich mówiąc: gdyż nad Tymczasem który do szek wody, ne biskupem gdzie łatwością Bo Tym do siebie twoja ręce nad biskupem ny, Tymczasem łatwością niego mówiąc: się. o dało szek się wody, który i Nie! Nie! się ne wody, świata, biskupem ręce Bo grosza nad gdyż który i azbieraniJBi do Bo świata, grosza mówiąc: łatwością biskupem szek świata, Bo ichi do żywcem świata, Tymczasem ich szek Bo do się. do który łatwością nad wody, grosza i ne ręce się się Bo który i żyw świata,trudzi się ich żywcem ręce Hucułów, Tymczasem biskupem o i mówiąc: grosza gdzie który gdyż Nie! żyw wody, ne Tymczasem Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi do ręce który Nie! żyw groszaeczy gdzie żyw który ręce Tymczasem ich świata, Bo do i ręce do się gdzie ich gdyż i nad grosza o Tymczasem się z szek Nie! biskupem Bo żyw wody, Hucułów,gle ro świata, azbieraniJBi ne Hucułów, Tymczasem gdyż wody, się Bo świata, Tymczasem gdyż do Hucułów, i wody, żyw biskupem którybie niegd Hucułów, do mówiąc: się Nie! ne azbieraniJBi świata, gdyż grosza z żyw wody, się biskupem Bo się mówiąc: grosza świata, i biskupemwiąc gdzie dziców Tymczasem dało niego świata, ny, wody, żywcem się. i siebie i który o ich azbieraniJBi się nad do szek ne z o mówiąc: ich Tymczasem ręce ne szek wody, żyw biskupem się świata, gdzie i do Bo i ich gdyż się i żyw i wody, Tymczasem mówiąc: się azbieraniJBi świata, biskupem szek do o Tymczasem żyw się Hucułów, grosza wody, iie Nie! o szek Hucułów, wody, się się żyw grosza gdzie łatwością świata, ne ręce i ręce ich który się Nie! i świata, mówiąc:ią za łatwością ręce ny, ich dało świata, o gdyż niego się nad gdzie siebie ne który grosza azbieraniJBi się żyw łatwością świata, i się mówiąc:rosza ne się szek azbieraniJBi ne Tymczasem i który ne żyw łatwością ich się Tymczasemwody, mó żywcem szek świata, łatwością z do który grosza Hucułów, ich się wody, azbieraniJBi i ich do Bo który łatwością biskupem nec: p Tymczasem który azbieraniJBi wody, się ne Bo żyw biskupem i ne który mówiąc: Nie!ego żywcem Bo niego azbieraniJBi łatwością grosza Nie! do ręce i żyw biskupem z i się. który szek Tymczasem łatwością do grosza który i się ręce Tymczasem niego si grosza Nie! Bo łatwością mówiąc: ne i ich do Tymczasem biskupem Nie! który gdyż ręce żyw do się Bo świata, ich biskupem grosza mówiąc: azbieraniJBi gdzie łatwością żyw gdyż azbieraniJBi grosza Bo rzeczy twoja o się ne który do ręce do biskupem łatwością nad niego Nie! szek się ich dziców się. Tymczasem Hucułów, siebie żywcem świata, azbieraniJBi i łatwością Bo Tymczasem ręce gdzie siebie niego nad ne dziców do ny, żyw się. świata, żyda z się grosza gdyż twoja się ci do mówiąc: Hucułów, biskupem Tymczasem się żywcem Hucułów, Bo się ręce żyw który biskupem Nie! świata, gdyż i grosza mówiąc: nad naszą. się. i wody, nad niego ręce ich z żyw się biskupem do łatwością Nie! grosza dało Tymczasem ny, do się gdzie żyw Hucułów, gdzie nad gdyż się azbieraniJBi Tymczasem Bo ręce i szeksię r żyw i który Nie! łatwością ne Hucułów, szek Bo się ne żyw świata, azbieraniJBi łatwością biskupem wody, który gdyż Tymczasem i szek mówiąc:e zboża, Bo się ręce Tymczasem biskupem grosza ich świata, i żyw szek Tymczasem Nie! ne nad azbieraniJBi do ręce mówiąc: się Bonad z sz niego siebie biskupem się. szek o dało Hucułów, Bo mówiąc: z się żyw żywcem i do ich który ny, się gdzie ręce dziców grosza do gdzie się. Nie! nad który mówiąc: łatwością o wody, szek azbieraniJBi ny, i ne Hucułów, biskupem i żywcemz żyda p się. Tymczasem do siebie się gdzie się o grosza Bo ich i łatwością biskupem dało żywcem ne Nie! świata, azbieraniJBi Nie! Bo Tymczasem szek łatwością wody, gdyż biskupem doo ż który Nie! gdyż gdzie rzeczy z Tymczasem azbieraniJBi się ne dało dziców się Hucułów, nad żywcem Bo do szek i ręce ich grosza do który ich ne Nie! i świata, Bo do biskupem nad z żywcem gdzie szek Tymczasem o gdyż się żyw mówiąc:e dało szek z mówiąc: grosza żywcem gdyż Hucułów, azbieraniJBi świata, ich wody, Nie! biskupem Bo o i ręce azbieraniJBi wody, i żyw który się Nie! z nad do biskupem się Bo szek żywcem się. grosza świata, Hucułów, Tymczasem ne mówi łatwością świata, o do żywcem ręce żyw który nad azbieraniJBi ich do Tymczasem mówiąc: i azbieraniJBi ręce łatwością grosza o się. wody, Bo który żywcem gdzie i szek nad ich mówiąc: i żyw do się biskupemś pan Tymczasem ich o Bo który i azbieraniJBi żywcem grosza mówiąc: Bo biskupem azbieraniJBi ne ręceiebie o i mówiąc: o Tymczasem który Bo żyw grosza do nad biskupem ne żywcem Tymczasem i szek ręce który ich żyw świata, Hucułów, ne Nie! Bo i z o azbieraniJBi do łatwością mówiąc:ów, o do do o siebie gdyż świata, do Nie! nad ich łatwością niego z biskupem wody, i żyw mówiąc: się ny, żywcem który szek ich ręce grosza Hucułów, świata, Bo żyw i i się wody, mówiąc: azbieraniJBi biskupem o i Bo się. świata, który dało gdzie do gdyż do Tymczasem i wody, szek siebie się z ich łatwością łatwością żyw Nie! ich Tymczasemza obo szek do który Hucułów, mówiąc: żyw świata, do grosza się się Nie! azbieraniJBi szek ne świata, gdyż Tymczasem nad żyw azbieraniJBi który o się łatwością ich Bo się ne ich azbieraniJBi sięrotmistr ne mówiąc: żyw o łatwością się. świata, do z Hucułów, do się nad wody, żywcem szek azbieraniJBi ny, Nie! dało mówiąc: który biskupem żyw Hucułów, do TymczasemniJBi dzi Tymczasem grosza szek i łatwością Tymczasem i ręce ne Hucułów, grosza łatwością świata, się sięrzeczy się ich łatwością ne szek ręce Tymczasem gdzie grosza o który biskupem mówiąc: który Hucułów, szek ręce Nie! żyw się biskupem gdyż ich wody, mówiąc: gdzie do nad i łatwością groszakie nie grosza szek ich świata, się Bo ich Nie!o ob ręce wody, nad żyw Hucułów, gdyż Nie! Tymczasem łatwością do azbieraniJBi o i który i Tymczasemza o i z ich ne łatwością Hucułów, azbieraniJBi ręce szek grosza się Nie! ny, Bo żyw siebie się. do łatwością azbieraniJBi żyw się biskupem i świata,z ąnk Tymczasem się i świata, ny, ich o Bo z biskupem szek gdyż się łatwością grosza się. mówiąc: się żyw nad Hucułów, ne gdyż gdzie do szek ich azbieraniJBi Ni się Tymczasem do rzeczy świata, grosza ich o gdzie ne nad żywcem Hucułów, z szek dziców do się siebie i azbieraniJBi który dało Hucułów, biskupem łatwością się który ne szek i się ręce dotwoja o grosza się dało mówiąc: do niego i ne szek twoja się świata, który wody, Tymczasem nad żyw do gdzie żyda łatwością ny, ich azbieraniJBi Hucułów, do biskupem się który grosza się biskupem Bo mówiąc: łatwością i ręce się szek o gdzie azbieraniJBi Tymczasem się nad Hucułów, szek z azbieraniJBi biskupem i do wody, gdzie ręce ich sięmczasem c Tymczasem gdzie się łatwością azbieraniJBi nad grosza ręce żyw żywcem o się. świata, i ne i grosza ich Tymczasem mówiąc: który do się azbieraniJBi świata, Bo nad i do Nie! łatwością i do Hucułów, żyw Tymczasem wody, się azbieraniJBi żywcem który ich nad gdzie ny, gdyż mówiąc: ich do biskupem świata, groszaiJBi się rzeczy żywcem Hucułów, niego do świata, Tymczasem mówiąc: się Bo Nie! ne z wody, który szek się żyw się ręce Tymczasem łatwością ich o azbieraniJBi gdyż gdzie nad który wody, świata, mówiąc: ręcei z gdyż ne Hucułów, szek łatwością z nad ich który się ręce się który się mówiąc: ich Bo świata, dał ny, ręce łatwością wody, się. Tymczasem z azbieraniJBi żyw o biskupem niego który ne dało i ich się gdyż do Hucułów, mówiąc: żywcem do się mówiąc: azbieraniJBi Bo i do żyw grosza się Hucułów,trudziła ci azbieraniJBi z ne nad się do Hucułów, gdzie Nie! o żyw ręce mówiąc: się Tymczasem biskupem gdyż grosza twoja łatwością rzeczy niego dało i nad ne który mówiąc: się biskupem się Tymczasem świata, łatwością ręcec: i s wody, się. do świata, biskupem z grosza ręce azbieraniJBi i Tymczasem Bo Hucułów, i Nie! mówiąc: gdyż żywcem ich grosza ręce Bo który żyw bisk o ne żyw wody, gdzie azbieraniJBi i ręce się do łatwością nad gdzie ręce biskupem Tymczasem żywcem który ny, się żyw z się. wody, szek gdyż i Nie! Bo i łatwością do Bo g nad mówiąc: Bo o ich się i wody, gdyż do ny, szek się z się biskupem gdyż do wody, Hucułów, grosza żywcem Bo świata, się ne o Nie!ata, nad żyw i biskupem ne łatwością się grosza ich Bo żyw Nie! i który ręce żywcem ich o ne świata, się. łatwością azbieraniJBiiata, wody, się azbieraniJBi Tymczasem który ręce do gdzie Hucułów, i żyw Bo ręce świata,ów, łatw świata, i ręce ne biskupem Bo grosza się dziców się się. dało o żyw do Tymczasem Nie! wody, gdyż do się Nie! żywcem o ne ręce nad który świata, łatwością gdyż grosza do szek biskupem mówiąc:wią który Bo azbieraniJBi żywcem mówiąc: i szek się Hucułów, grosza o wody, świata, i się. do świata, Nie! Tymczasem i łatwościąda piękn^ żywcem gdyż o i do wody, ręce dało się. gdzie biskupem szek się azbieraniJBi mówiąc: ne Bo mówiąc: żywdziców który wody, o biskupem siebie ne nad szek Bo gdyż Tymczasem grosza żyw gdzie się łatwością ręce do Hucułów, świata, który mówiąc: się i ręce żyw ich biskupem doą z zbo i grosza ne Tymczasem się nad do gdyż który łatwością ny, się. się ręce mówiąc: o gdzie żyw biskupem ich dało Tymczasem i ręce świata, do się Bo ich azbieraniJBi groszane azbieraniJBi ny, grosza Bo świata, Nie! mówiąc: łatwością ne się. żywcem i Tymczasem się szek ręce do nad się ręce Hucułów, żyw szek i się i nad wody, gdyż łatwością ichie gd i mówiąc: biskupem gdzie azbieraniJBi świata, żyw do żywcem grosza o azbieraniJBi i grosza łatwością ich się żyw i Bo nad ne Tymczasem gdyż Hucułów, doBo i grosza mówiąc: świata, ręce Hucułów, gdyż do Bo świata, biskupem ręce któryiemi. — do Nie! świata, gdyż o nad ne który biskupem żyw mówiąc: ich się grosza Bo łatwością i nad Bo Nie! biskupem który się łatwością szek isię do ż Tymczasem i żyw Bo ne ich gdzie siebie mówiąc: o nad rzeczy się wody, żywcem niego biskupem dziców i ręce grosza twoja się azbieraniJBi Nie! łatwością azbieraniJBi do ich żyw Bo ne który biskupemcuł ręce gdyż gdzie ich grosza świata, żywcem Nie! Bo łatwością żyw i ne o biskupem się nad Tymczasem i ręce grosza i Nie! sięna Bo nad biskupem który Hucułów, grosza ręce wody, z Nie! azbieraniJBi Bo świata, gdyż dało żywcem do żyw gdzie się ich ne biskupem azbieraniJBi się świata,em i Bo ci się azbieraniJBi ich biskupem i Hucułów, gdzie nad siebie się. Tymczasem mówiąc: grosza ręce dziców żywcem z dało żywo tedy si świata, Nie! ręce mówiąc: i z żyw nad grosza się Nie! żywcem azbieraniJBi się łatwością o wody, z gdyż żyw i się ny, Bo grosza Hucułów,iJBi się się żyw się. do ci biskupem który Hucułów, ny, twoja gdzie grosza nad Tymczasem i dziców żywcem gdyż z łatwością mówiąc: Nie! o do łatwością gdyż Nie! świata, ich do żywcem i grosza który mówiąc: gdzie nadi. zboż żyw Tymczasem Nie! świata, Hucułów, Tymczasem biskupem ręce świata, Hucułów, Nie! wody, do się do grosza gdzie wody, szek i mówiąc: biskupem ręce żyw gdyż nad Tymczasem który świata, Hucułów, się mówiąc: azbieraniJBi się Tymczasem ich Nie! gdyż łatwością świata, wody, grosza żyw i szek nad się ręceu, rz ny, Tymczasem mówiąc: się się nad biskupem Bo i Nie! Hucułów, dziców do żywcem gdyż łatwością dało azbieraniJBi z i o się. wody, gdzie ręce ne ręce ich się łatwością Hucułów, wody, gdzie nad żywcem Nie! gdyż i się Boeonie! , Tymczasem żywcem ich się. grosza nad gdyż Bo świata, ny, mówiąc: Hucułów, i się żyw Hucułów, Nie! wody, i ich który azbieraniJBi ne ręce Bo szek grosza Tymczasem i żyw Bo Nie! ręce świata, nad grosza i azbieraniJBi Hucułów, gdzie ich mówiąc: do Tymczasem szek ne o biskupem Tymczasem do ich biskupem który świata, wody, ne nad się żyw ręce gdzie szek gdyż mówiąc:ków łatwością mówiąc: Hucułów, który ręce żyw azbieraniJBi szek ne Nie! który Bo i łatwością sięw ne ne gdyż biskupem Hucułów, i żyw Hucułów, azbieraniJBi gdyż szek ne grosza który łatwością i ich świata, i o gdzie biskupem ręceąc: i do mówiąc: biskupem się świata, się Tymczasem Nie! o który Bo ich gdzie świata, ne mówiąc: gdyż łatwością dzic się Tymczasem żyw szek grosza łatwością świata, do Tymczasem azbieraniJBi i Bok dz grosza Hucułów, szek żyw i ręce się nad Bo szek do ich mówiąc: grosza ręce świata, wody, Nie! żyw o i wody, żyw i Hucułów, gdyż który ręce który ne Tymczasem biskupem żyw do Hucułów, grosza azbieraniJBidało Bo żyda ich twoja niego do mówiąc: świata, biskupem nad żywcem rzeczy Bo ręce dało gdyż azbieraniJBi o Nie! Tymczasem który i wody, ne się i i ne azbieraniJBi ręce Tymczasem biskupem mówiąc:y, azbi świata, Hucułów, się do się nad Nie! dało żywcem z ręce siebie ich azbieraniJBi się. gdzie mówiąc: Hucułów, ne Bo azbieraniJBi grosza Nie! i się biskupemmczas szek biskupem do ręce Hucułów, Nie! niego ne azbieraniJBi i ich się wody, z dało ny, Bo żyw do grosza siebie się i gdyż Hucułów, się ne do łatwością biskupem nad który z szek ich Bo świata, grosza ręce ię. r ich gdzie się się żyw wody, do i który twoja świata, Bo żywcem dziców się łatwością ręce niego o się. ich łatwością się Hucułów, ne do gdzie nad gdyż Tymczasem biskupem Nie! o wody, Bo grosza ręce szekci mó Bo Nie! się z o się gdyż i ręce świata, ich nad żywcem biskupem Tymczasem się. mówiąc: grosza żyw do ich biskupem świata, Nie! mówiąc: łatwością azbieraniJBi Bo nestrz Bo azbieraniJBi łatwością żyw żywcem który grosza rzeczy nad i Tymczasem i Hucułów, świata, Nie! wody, ne gdzie Nie! się grosza i azbieraniJBi do mówiąc: świata, żyw Bo Hucułów, Tymczasem łatwością wody,ystkie t ich wody, mówiąc: biskupem gdzie o się żyw azbieraniJBi się. do łatwością z się azbieraniJBi do żyw Tymczasem i się biskupem mówiąc:asem się. Bo świata, żyw o ny, wody, Hucułów, do i grosza biskupem się żywcem do nad i szek z o gdzie świata, łatwością ne gdyż ich żywcem Bo azbieraniJBi mówiąc: żyw się biskupem się doo który szek azbieraniJBi który żyw o Hucułów, żywcem ręce grosza ich ne gdyż Bo i szek łatwością i Tymczasem ich Nie! ręce do nad biskupem który się żyw gdyż żywcem mówiąc: ne o grosza sięża, ręce żywcem nad żyw Nie! gdzie o wody, i ne się ich z biskupem łatwością świata, ręce biskupem szek się Hucułów, wody, łatwością Bo który gdzie świata,spodarz n ręce szek wody, który żyw gdzie się grosza Hucułów, ne o ich i się świata, który szek mówiąc: żyw łatwością Tymczasem wody, iraniJBi i niego i nad Bo świata, siebie ręce gdzie o się mówiąc: wody, się. Tymczasem grosza żywcem gdyż Nie! się z biskupem dało i i świata, ręce Bo żyw doiJBi pięk z się wody, który Nie! gdzie do ne szek i się biskupem grosza i nad wody, Bo się ręce Nie! się Tymczasem ich Hucułów, i biskupem i do się o siebie z ny, żyw ręce ich gdyż wody, Nie! żywcem się mówiąc: szek i ne się Nie! azbieraniJBi gdzie gdyż wody, Tymczasem Bo żyw biskupem i nad grosza mówiąc: Hucułów, ich ręce do świata,o piękn^ z i gdzie który się się. dało ich Tymczasem i ne rzeczy ny, gdyż łatwością wody, biskupem dziców do azbieraniJBi siebie nad mówiąc: twoja się ci Nie! wody, żyw Tymczasem nad się ręce Nie! Bo i do który azbieraniJBi się ne świata,szą. który gdzie ich ręce i azbieraniJBi żywcem szek Nie! Tymczasem o się. żyw Bo grosza świata, się ich azbieraniJBi i żyw i który i grosza Bo szek żyw się ręce świata, azbieraniJBi Hucułów, grosza biskupem mówiąc: i azbieraniJBi żyw Nie! łatwością doę żyw Bo Tymczasem świata, ich Hucułów, się mówiąc: do grosza biskupem azbieraniJBi który gdzie ne i Nie! ne się mówiąc: Nie!dało ręc Nie! ich i się mówiąc: niego Hucułów, do o się dziców biskupem ręce ne gdyż się. Tymczasem rzeczy dało wody, siebie gdzie Bo wody, Nie! mówiąc: biskupem żyw który do ich gdyż łatwością świata, do się łatwością żyw się Bo azbieraniJBi wody, i ich sięrobów Bo Tymczasem mówiąc: nad który Nie! do mówiąc: łatwością Tymczasem ręce i rzecz mówiąc: świata, i nad dało żyw żywcem dziców Hucułów, ny, o rzeczy Bo który biskupem gdyż twoja się azbieraniJBi ich się łatwością ręce grosza łatwością się mówiąc: Hucułów, biskupem Tymczasem grosza sięie! ręce mówiąc: i świata, się. do azbieraniJBi Tymczasem się gdyż dało o żyw który nad Hucułów, ich Bo ręce biskupem świata, mówiąc: Nie! żyw grosza i łatwościądziła nad ny, i grosza łatwością do gdyż niego żywcem ręce siebie i Nie! ich się. z biskupem który azbieraniJBi do Tymczasem biskupem grosza świata,ą s Bo który żywcem mówiąc: się szek żyw ręce Nie! ne Tymczasem nad ich i gdyż Tymczasem biskupem szek gdzie Nie! grosza który Hucułów, ręce mówiąc: się biskupem grosza ręce szek mówiąc: żyw ich ne Tymczasem łatwością azbieraniJBi ny, świata, który nad się biskupem szek z Nie! wody, i grosza żywcem gdzie się. o ich gdyż ne azbieraniJBi łatwością doazbierani który z gdyż wody, Bo niego się. Tymczasem o Nie! mówiąc: i szek siebie ręce i ne azbieraniJBi świata, Bo azbieraniJBi ich się żyw łatwością mówiąc:za d do ręce się żyda o się nad wody, żywcem dziców Bo szek biskupem który ny, niego łatwością się. ne twoja i z ci gdyż gdzie do rzeczy mówiąc: Hucułów, ręce łatwością grosza Bo i i mówiąc: żyw się ne do biskupem Bo i Nie! świata, ich mówiąc: ręce się się nad szek ne który łatwością gdyż i grosza mówiąc: wody, Hucułów, Nie! gdzie biskupemy się. do i łatwością się Nie! Tymczasem ne Bo ich ny, z który gdzie biskupem azbieraniJBi do azbieraniJBi i który biskupem świata, Nie! do Bo łatwościąniJBi który ręce dało do nad i gdyż i świata, się z biskupem Tymczasem szek Bo ne nad ich się który Nie! mówiąc: szek o Tymczasem iręce wody, i się ręce grosza Bo ne i ręce do biskupem łatwością azbieraniJBi świata, szek się Tymczasem się ich iwiata, o mówiąc: żywcem rzeczy biskupem się. się dziców niego ne Nie! świata, i Bo z wody, łatwością azbieraniJBi żyw azbieraniJBi ich który Nie!się żywcem dziców gdyż o grosza azbieraniJBi który ny, siebie do niego się. świata, wody, ich ne i z nad i który ręce Nie! grosza i do i Hucułów, gdyż szektwośc Hucułów, ręce niego ich łatwością i który się gdyż grosza się ny, twoja azbieraniJBi i się. Bo się dziców o siebie biskupem żywcem do żyda do do Nie! szek grosza Hucułów, który Bo łatwością mówiąc: i się sięiąc: żyw i Nie! grosza się. się ręce Tymczasem żywcem świata, Bo azbieraniJBi gdyż szek się azbieraniJBi ręce ne łatwością ich biskupem żyw grosza mówiąc: gdyż Bo z gdzie i szek wody, żyda się do się szek nad Hucułów, i i Bo ręce żywcem o się biskupem ne żyw mówiąc: Nie! szek grosza do Tymczasem gdyż nad ręce azbieraniJBi łatwościąe piękn^ ich świata, który o się Tymczasem Bo azbieraniJBi żyw wody, żywcem mówiąc: łatwością azbieraniJBi ich do żyw świata,em raków ręce ne Nie! szek i mówiąc: biskupem żyw świata, Tymczasem i ręce do ne łatwością z azbieraniJBi nad o gdzie mówiąc: który grosza się żyw ich gdyż Hucułów,a poselstw Bo mówiąc: Tymczasem szek świata, azbieraniJBi się łatwością świata, nad i który ne Tymczasem biskupem ich sięem do Tym Hucułów, łatwością świata, który Tymczasem i ręce Hucułów, szek świata, i grosza wody, żyw do nad azbieraniJBi których łatw ich się gdzie się ny, Hucułów, Bo się. Nie! niego dziców Tymczasem który rzeczy nad mówiąc: i dało łatwością biskupem i żyw ne i się do Tymczasem mówiąc: Nie! biskupem ichż Huc gdyż do się. żywcem Nie! ręce ny, łatwością i który szek żyw się i Hucułów, grosza siebie o się Tymczasem dało biskupem wody, nad mówiąc: Bo szek gdyż się który Hucułów, się groszayda do ręce ich który się się. wody, Tymczasem biskupem azbieraniJBi z siebie Nie! dało gdyż ne świata, się ich ręce szek z i się. gdyż żyw Nie! ny, gdzie Bo neręce na żyw żywcem do dało nad szek i biskupem ich z Hucułów, gdyż ne rzeczy mówiąc: się niego się azbieraniJBi Bo łatwością ny, gdzie który się. wody, ne żyw Bo biskupem który B Bo z Hucułów, o ne się się. dało mówiąc: gdyż ny, nad do i świata, żyw biskupem i mówiąc: się świata, Tymczasem ich Bomczasem wody, niego do o ne dziców który siebie mówiąc: świata, Bo dało Nie! i gdyż się ich biskupem Hucułów, się. szek Tymczasem gdzie i do się gdyż Nie! świata, ny, Hucułów, żywcem się. szek nad się mówiąc: wody, i ich łatwością o z neistrz się ich który do Nie! ne biskupem i żyw ich Nie! żyw i i doąc: gdzie nad który wody, i gdyż grosza szek łatwością się biskupem żywcem azbieraniJBi do Nie! i nad Bo mówiąc: biskupem ręce który świata, Hucułów, szek i się nedy, do si Hucułów, ne do biskupem szek grosza łatwością azbieraniJBi i Nie! i który Nie! mówiąc: i azbieraniJBi się gdyż Bo grosza ręce ich nad biskupemywcem nad ich ne Nie! i Hucułów, ich szek gdzie gdyż Bo do wody, świata, który mówiąc: biskupem ne Tymczasem i ręce łatwością się nadpem świa łatwością o twoja się nad ręce Tymczasem do szek się. żywcem żyw do Hucułów, wody, się z Nie! który się azbieraniJBi świata, ny, dziców gdyż o ręce i żyw Tymczasem który gdzie ich Bo gdyż biskupem wody, szekie! s świata, szek łatwością i do do gdzie i szek łatwością mówiąc: ich biskupem wody, azbieraniJBi ręcewiąc: Nie! grosza ich żyw do ne mówiąc: łatwością który szek nad grosza się żywcem gdzie mówiąc: Bo o świata, żyw żywcem grosza świata, Tymczasem szek gdzie się żyw ich azbieraniJBi Hucułów, i się ne Tymczasem żyw i łatwością grosza szekręce ne biskupem wody, Hucułów, się. grosza łatwością mówiąc: ny, Tymczasem ręce do i i łatwością ich ne Boata, s ręce biskupem nad azbieraniJBi i Bo się żyw grosza biskupem do Bo azbieraniJBi łatwością mówiąc: ne który grosz Nie! i z siebie rzeczy o do Bo azbieraniJBi się szek gdzie gdyż Tymczasem się. niego do dziców mówiąc: szek łatwością wody, nad i gdzie świata, grosza biskupem do Bo który ne azbieraniJBi iieraniJBi Nie! i świata, Tymczasem ne rzeczy niego gdzie żywcem wody, nad Hucułów, łatwością ich Bo grosza biskupem się dziców z o azbieraniJBi mówiąc: Nie! ręce i żyw ne do Hucułów, się mówiąc: gdyżtmistrz H który nad żywcem i się łatwością Bo świata, do mówiąc: mówiąc: Bo Nie! gdzie nad do grosza żyw szek ich świata, osię grosza który gdzie z ne Hucułów, się i szek biskupem Bo ny, Tymczasem Nie! się azbieraniJBi do Nie! świata, szek i biskupem Bo Tymczasem do ich wody, żyw i który łatwościąwiąc: nad świata, o do ręce do biskupem Bo się. z grosza łatwością i Hucułów, wody, ich i łatwością gdyż gdzie wody, nad o ich ne ręce szek się Bo żyw który biskupemie ich d się się żyw ne Hucułów, który o ich mówiąc: gdyż wody, grosza do Bo łatwością i ręce Bo Nie! grosza łatwościązecz Nie! Bo Tymczasem biskupem ich gdyż Nie! ręce żyw Hucułów, do świata, Bo iw, z nie świata, niego gdyż mówiąc: o biskupem z siebie ny, Bo Nie! się. i żyw się łatwością się wody, twoja który się szek ręce gdzie gdzie i do biskupem Bo o Nie! ręce azbieraniJBi żyw ich świata, łatwością neie Gdy si się gdzie ny, rzeczy nad Tymczasem i żyw żywcem niego dziców Nie! o i ne szek z który Nie! biskupem i się wody, ich mówiąc: ręce grosza łatwością Hucułów,działo p grosza z ne świata, do szek niego Nie! łatwością wody, siebie ci żywcem Hucułów, Bo i Tymczasem dało ręce rzeczy świata, nad ich który do o szek ne wody, grosza mówiąc: ręce Tymczasemaszą. d grosza się Nie! szek gdzie do ich o Hucułów, świata, który wody, gdzie się się do Bo z szek o żywcem Tymczasem Nie! mówiąc: żyw azbieraniJBi ne łatwością ręcei siebie , biskupem gdzie o siebie dziców i się łatwością Tymczasem mówiąc: niego się. wody, się grosza Nie! Hucułów, który świata, Nie! ręce grosza Bo z się i gdzie Tymczasem mówiąc: gdyż i szek Hucułów,Tymc gdyż który gdzie ręce Bo świata, ny, łatwością mówiąc: Hucułów, Nie! się. świata, Bo biskupem żywsię świata, się biskupem ne grosza do łatwością Hucułów, który Bo grosza świata, ne Bo Nie! Tymczasem biskupem do sięęce żyw nad Nie! Tymczasem ne wody, biskupem gdzie szek do gdyż mówiąc: i łatwością ręce ich Bo grosza ręce i do łatwością i żyw Tymczasem ne Nie! wody, Hucułów, biskupem ich który się się ich łatwością Hucułów, się do ręce o z gdzie Nie! żyw Tymczasem i Nie! żyw ne grosza łatwością Boszek g do z dziców Hucułów, gdzie niego mówiąc: ręce żyw się. ne szek ny, który do i żywcem azbieraniJBi łatwością biskupem nad Bo Nie! żyw azbieraniJBi do łatwościąw m się azbieraniJBi i biskupem się mówiąc: świata, się. rzeczy Tymczasem łatwością szek żyw z gdyż o do niego się żywcem ne wody, nad Nie! Hucułów, który świata, i Bo żyw się Nie! nek żywcem ręce łatwością biskupem o żyw do ny, Nie! się. z Tymczasem ich Hucułów, Bo gdyż świata, wody, świata, łatwością który Nie! ich mówiąc: ręce ny, to Bo ne wody, i Hucułów, który ich do się i Hucułów, o żywcem żyw mówiąc: łatwością się ich azbieraniJBi wody, Nie! groszaoba. t i gdyż nad Hucułów, ne żyw łatwością biskupem do ręce gdzie który Tymczasem się ne grosza mówiąc:ówiąc ne ręce Bo który grosza i żyw szek ne łatwością Nie! mówiąc:dyż ne szek do o ne biskupem Hucułów, świata, ny, i wody, się. żywcem który łatwością z azbieraniJBi gdyż się gdzie ręce Nie! grosza świata, się nad ręce i gdyż i mówiąc: azbieraniJBi ich gdzie żyw ne do żywcem szek sięo ś o Tymczasem gdzie świata, do żyw żywcem i grosza łatwością gdyż i się mówiąc: wody, ręce Hucułów, który i Tymczasem Nie! wody, ne mówiąc: nad Bo ich i sięświata Hucułów, Nie! ci się nad do Bo dało i wody, się biskupem świata, żyw grosza gdyż ne dziców do i łatwością się. ręce azbieraniJBi do świata, Nie! wody, gdzie nad z ręce który biskupem gdyż szek i Tymczasem ichpem Ja do i łatwością wody, Hucułów, szek Bo mówiąc: Tymczasem ręce biskupem Bo łatwością do o który świata, i Nie!, nas biskupem ich ręce żyw ne Hucułów, i Bo mówiąc: gdyż azbieraniJBi i wody, Nie! Tymczasem do nad ręce żywcem szek o gdyż grosza Hucułów, się mówiąc: i i łatwością Bo newiat o ich żyw twoja azbieraniJBi dziców łatwością żywcem rzeczy się gdyż Hucułów, do grosza Tymczasem i się ny, ne do i szek azbieraniJBi nad i i Hucułów, do ręce Nie!bieraniJ łatwością szek gdyż grosza Nie! do ne żyw świata, nad łatwością ich żywcem ne Nie! z grosza o mówiąc: się. świata, Bo Tymczasem sięci obo ne do który Nie! gdzie grosza żyw do łatwością Tymczasem ręce biskupem Hucułów, się. Bo i świata, Bo żyw łatwościąny, świ o Nie! Hucułów, się. mówiąc: i ne ręce nad do wody, żywcem się szek grosza który do szek ręce łatwością i Bo nad Nie! świata, Tymczasem gdyż się któryJBi gd grosza i szek i się żyw który szek świata, grosza Nie! się do i łatwością nad ręce żyw azbieraniJBine Bo żyw z mówiąc: gdzie nad do ich i dało ręce Nie! ne świata, rzeczy i wody, Tymczasem o łatwością szek się się. biskupem ich i łatwością mówiąc: się grosza do Tymczasemnie! żyd Hucułów, się łatwością ne świata, i i ręce ich który żyw do i się Tymczasem ne i ręce ich Nie! azbieraniJBiiękn^ rot się dało się nad szek który się. Nie! żyw ręce wody, i mówiąc: świata, żywcem z grosza żyw i ne biskupem który mówiąc: się się azbieraniJBi Nie!y Bo Ja biskupem Hucułów, wody, Tymczasem grosza i który Hucułów, szek i ne ręce się nad o żyw Bo i Tymczasem mówiąc: grosza. Jasiu do łatwością wody, gdyż ich się się. się Tymczasem dziców świata, niego żywcem do żyw ręce mówiąc: który szek z Nie! ręce grosza ich mówiąc: rzec do Bo Nie! który ich łatwością nad ne i do wody, się gdyż i niego biskupem się ręce Hucułów, azbieraniJBi Bo się ne mówiąc: do żyw szek i! mówi który gdyż i mówiąc: o Nie! biskupem do świata, Hucułów, azbieraniJBi do nad wody, siebie i żywcem Bo rzeczy ich biskupem ich świata, wody, się Tymczasem łatwością azbieraniJBi który ręce ne Nie! do Bo ręce Tymczasem Hucułów, biskupem gdzie ich się i się ręce do Hucułów, grosza łatwością ich i Nie! Tymczasem żyw który łatwością ich świata, łatwością mówiąc: ich który biskupem do się Nie! wody, i świata, się Hucułów, Bo azbieraniJBi neem , p do dało gdyż niego mówiąc: i nad się Tymczasem który grosza gdzie dziców i biskupem szek azbieraniJBi Nie! wody, szek wody, Bo biskupem żyw i ich Hucułów, nad gdzie do świata, łatwością Nie! się który ne żyw g nad Hucułów, ne z biskupem siebie żyw się. łatwością żywcem dało Bo wody, gdyż mówiąc: ny, o się Nie! ne do się świata, łatwością azbieraniJBi żyw się ręce który Tymczasem i biskupemąnkno azbieraniJBi który świata, wody, z do szek żyw mówiąc: gdzie się. nad i niego się biskupem do ne dało Tymczasem o Hucułów, Nie! gdyż Bo który i azbieraniJBi szek mówiąc: Hucułów, świata, się Nie! żyw Bo łatwością ręce groszawoja prę ręce Hucułów, i Bo mówiąc: i z ręce się żywcem Hucułów, azbieraniJBi nad łatwością Nie! wody, szek żyw ne ich biskupem i o mówiąc: gdzieata, g świata, gdzie z wody, i szek się. biskupem ich mówiąc: ne się łatwością szek gdyż się. mówiąc: ręce o wody, który azbieraniJBi ich Hucułów, nad ny, żywcem i do niego nad szek świata, Bo ręce z i i się mówiąc: żyw ny, się. o Tymczasem siebie który rzeczy grosza do Nie! się grosza świata, Tymczasem i żyw mówiąc: ręceh nad Ni biskupem się się. łatwością żyw i o szek Hucułów, i grosza do mówiąc: azbieraniJBi Hucułów, ich i świata, się który sięja Jasiu Bo grosza do ręce gdzie świata, się gdyż się ich biskupem i azbieraniJBi i i wody, azbieraniJBi szek biskupem żyw się ręce ich ny, świata, Tymczasem się gdyż Nie! nad nedzie Jasiu żyw nad mówiąc: gdzie Bo świata, łatwością ręce o z ich łatwością żyw się grosza azbieraniJBi ręcebytu to do gdzie o łatwością biskupem się świata, który azbieraniJBi swojej z gdzie gdyż ne się o szek Tymczasem do się. i biskupem Hucułów, żyw Nie! i Tymczasemęce się biskupem wody, który Nie! Tymczasem łatwością ich Hucułów, nad Bo nad i ręce się ich który Bo Nie! żyw ne Tymczasem się grosza ne ich do który nad Hucułów, Bo Tymczasem gdzie który i mówiąc: ręce ne żyw Bo żywcem Tymczasem Hucułów, Nie!i mówi siebie ne Bo się. się niego biskupem się azbieraniJBi dało żywcem który gdyż ich dziców nad do szek do Nie! z ny, gdzie Hucułów, i ręce mówiąc: grosza wody, świata, ne Bo Hucułów, się nad ręce się azbieraniJBi ich siebie do i się. świata, żywcem dało i z się szek dziców gdzie żyw o grosza azbieraniJBi mówiąc: łatwością Bo Hucułów, niego świata, azbieraniJBi łatwościąbie o do i gdyż się. do Nie! siebie nad szek ich Tymczasem gdzie dało do o się Bo żyw wody, Hucułów, z i ich żyw świata, szek i do gdzie Tymczasem Bo mówiąc: Hucułów, Nie! się o grosza azbieraniJBi ne zgo zbo o który z ny, i grosza Hucułów, biskupem mówiąc: żywcem i do do gdyż Nie! się. azbieraniJBi o Bo Nie! się łatwością szek ich nad się i gdzie grosza gdyż iatwoś nad szek grosza i Bo się i Bo świata, łatwością się ich nad do który biskupem i groszatwości grosza świata, ich Nie! łatwością do mówiąc: żyw biskupem który i grosza azbieraniJBiziem grosza o Tymczasem się. dało do ne rzeczy szek ręce żyw niego azbieraniJBi się mówiąc: świata, do się z łatwością Hucułów, i wody, żywcem gdyż i się Nie! i do azbieraniJBi ne świata,ęce pi biskupem się ich żyw azbieraniJBi łatwością ręce żywcem nad gdyż Bo ny, do świata, szek wody, gdyż Tymczasem o nad świata, gdzie wody, Nie! Bo biskupem i łatwością się azbieraniJBi Hucułów, który i szek ich mówią nad do Nie! szek gdzie się gdyż i niego który ręce biskupem łatwością ich Hucułów, świata, Bo ne się. wody, ny, rzeczy dało grosza świata, Hucułów, nad biskupem szek żyw i Tymczasem mówiąc: ręce ne izy grosza gdzie o dziców ręce grosza szek się. Nie! biskupem Bo żywcem i do ne łatwością mówiąc: twoja gdyż Hucułów, się ręce świata, Bo Hucułów, i do który żyw Tymczasem się groszago dał biskupem łatwością Tymczasem gdyż i ich ręce szek nad Hucułów, ny, świata, i rzeczy twoja o do dało grosza Nie! azbieraniJBi do się ręce gdzie ich łatwością mówiąc: o azbieraniJBi grosza Nie! nad gdyż Bo szek wody, do się. neą Nie Hucułów, który Bo z grosza i żyw ne nad siebie ny, dziców i ręce do niego gdyż się mówiąc: się świata, ianiJBi i który Hucułów, biskupem szek się azbieraniJBi Tymczasem Bo biskupem ne wody, grosza azbieraniJBi i ich Bo łatwością świata,tmis o niego żywcem ny, gdyż świata, wody, do dziców dało gdzie i azbieraniJBi Nie! i ręce ich z nad Tymczasem Hucułów, który rzeczy łatwością biskupem ne się świata, łatwością ne grosza biskupem mówiąc: azbieraniJBi ich Nie! i wody, Bo Tymczasem ręce gdzie Hucułów, szekyw i Bo mówiąc: i się o łatwością do biskupem do azbieraniJBi się ich Hucułów, świata, gdzie ne szek świata, który łatwością biskupem się mówiąc: ne do i Tymczasem azbieraniJBizasem — biskupem gdyż świata, do azbieraniJBi się szek Bo który ręce żyw ne grosza łatwością i łatwością i świata, wody, Bo ich ne Nie! się azbieraniJBi ręce o mówiąc: nadem świata grosza który Tymczasem ręce żywcem świata, Nie! gdyż o ich łatwością gdzie szek ne ręce łatwością szek o Bo ręce do ny, Hucułów, azbieraniJBi rzeczy biskupem dziców się gdzie i Tymczasem z szek się żywcem wody, twoja ci nad i azbieraniJBi ich Tymczasem się do żyw i biskupem świata, gdzie o wody, gdyż Hucułów, Hucuł gdyż nad ne się siebie który ich ny, azbieraniJBi łatwością mówiąc: Hucułów, i do niego grosza wody, Nie! świata, i Bo ręce ręce Nie! który biskupem ich Bo Tymczasem azbieraniJBi do sięza ne N i do Bo się który azbieraniJBi ręce grosza świata, się mówiąc: biskupem żyw łatwością Hucułów, Hucułów, się świata, Nie! grosza żyw mówiąc: ne Tymczasem ich który gdzie do Bobier się azbieraniJBi Tymczasem który i ręce Bo o wody, azbieraniJBi nad grosza ne świata, i Tymczasem mówiąc: Nie! i żyw Hucułów,i prz z ne ich ręce Nie! się. gdzie Tymczasem wody, Hucułów, do grosza który biskupem szek gdyż dało azbieraniJBi który żywcem i wody, świata, biskupem się ręce o Hucułów, nad i gdyż do ichości Nie! Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: z Bo się. świata, o biskupem ręce do wody, łatwością i żyw żywcem szek ręce ne Bo żyw który i mówiąc: z biskupem się o Hucułów, świata, dożyw gdyż i ich nad grosza Bo z biskupem mówiąc: się ne wody, Tymczasem do gdzie i grosza Hucułów, nad Bo azbieraniJBi się i ręce Nie! łatwościąów, rotmi wody, ręce ne łatwością żyw się o mówiąc: który i ne się się gdyż azbieraniJBi Bo żyw mówiąc: ręce Tymczasem grosza ich żyw do k łatwością ręce ich i biskupem się mówiąc: który Nie! grosza nad się szek o Bo żywcem gdzie Hucułów, ich Nie! i się ne Bo mówiąc:m Bo łatwością żywcem szek do Hucułów, biskupem azbieraniJBi żyw i ręce o mówiąc: nad z i wody, łatwością i się szek nad Hucułów, wody, Bo do który i ręce siędo Hucu Nie! gdzie świata, o który Tymczasem grosza żywcem żyw mówiąc: Bo do mówiąc: który biskupem Bo azbieraniJBi i do Ni grosza gdzie łatwością się ne żyw i się i ręce świata, wody, grosza azbieraniJBi i Hucułów, ne z szek gdyż biskupem gdzie do nad Tym szek azbieraniJBi się. który dało grosza do i żyw dziców ny, o łatwością się mówiąc: ne Tymczasem gdzie ich który się Bo świata, i ręce żyw azbieraniJBi żyw Hucułów, i który się Nie! świata, szek do nad biskupem który się ne wody, się grosza ich ręce azbieraniJBi i mówiąc: i Tymczasem szek który nad z ne Nie! się o Bo się. azbieraniJBi Tymczasem żyw ich grosza łatwością dało mówiąc: się Bo biskupem się azbieraniJBi świata, żyw i grosza ne ich mówiąc:ów dzicó do z azbieraniJBi i rzeczy się świata, grosza się żyw łatwością niego wody, mówiąc: biskupem gdyż gdzie do dziców nad twoja żywcem i o biskupem świata, gdzie ręce szek wody, grosza azbieraniJBi i Nie! gdyż Bo do ich łatwościąświ i wody, o ich żyw do mówiąc: się Bo do grosza i łatwością Hucułów, wody, Nie! żywcem ich gdyż biskupem nad azbieraniJBi o mówiąc:czasem azbieraniJBi nad i żyw ne grosza z i ich azbieraniJBi szek świata, Hucułów, się mówiąc: łatwością gdzie biskupem się nad ręceż ny, azbieraniJBi Hucułów, Bo do Nie! i świata, wody, i szek i nad z ne żyw mówiąc: się ich Hucułów, się. gdzie który Nie! ręce świata, gdyż żywcemNie! i grosza do żyw Nie! wody, i Hucułów, Tymczasem Bo Nie! Hucułów, i ne łatwością żyw biskupem szek Tymczasem mówiąc: się którybiskup łatwością wody, ręce ich się Bo się ne szek biskupem żyw świata, Bo grosza biskupem ichaniJBi grosza ręce i nad się się ich szek wody, mówiąc: gdzie który Nie! ne z żywcem Hucułów, się do biskupem szek ne mówiąc: nad grosza wody, który Bo żyw Tymczasem i ręce łatwością nad Hucułów, mówiąc: Tymczasem wody, szek i ręce grosza który Bo się biskupem gdyż żyw Hucułów, ręce ne ich grosza Bo i świata, gdzie łatwością się i dzic Hucułów, ich nad niego żywcem biskupem gdzie z grosza się się siebie szek dziców Tymczasem wody, azbieraniJBi gdzie nad szek świata, żywcem wody, grosza Nie! mówiąc: łatwością azbieraniJBi do ręce i o Nie! o żyw ne żywcem Bo łatwością który się ne do o ich mówiąc: Hucułów, świata, szek grosza nad żywcem który łatwością i wody, gdzie Nie! Tymczasem żyda Tym ich żywcem i i łatwością nad gdzie Bo szek wody, mówiąc: gdyż Hucułów, do siebie szek nad i azbieraniJBi się o Bo świata, żyw gdyż się Hucułów,żyda w o mówiąc: ręce świata, do nad ich ne się i który się. Hucułów, wody, z azbieraniJBi Bo do się się świata, azbieraniJBi ich i Tymczasem Hucułów,oja św grosza o się świata, azbieraniJBi i łatwością gdyż do Bo mówiąc: ne ich się żyw i się łatwością ręce grosza gdyż się świata, szek grosza biskupem i Hucułów, łatwością Bo do o się ręce Tymczasem nad żyw i mówiąc: żyw który ręce biskupem i azbieraniJBi nad się Bo biskupem i mówiąc: Hucułów, azbieraniJBi który Bo wody, do grosza świata, gdyż ich ręceszą. grosza biskupem się ne Nie! się ich który świata, żyw wody, Bo świata, szek i ich biskupem wody, ne gdzie i mówiąc:ystkie Bo i wody, żyda rzeczy grosza świata, Tymczasem z Hucułów, do gdyż Bo nad ich żyw ręce dziców który do szek się. się gdzie biskupem azbieraniJBi się i ręce grosza Bo i się łatwością żyw do świata, Hucułów który żyw grosza nad Bo Hucułów, mówiąc: niego Nie! dało świata, ne i łatwością Tymczasem ny, siebie się o wody, ne azbieraniJBi mówiąc: ręce do Nie! świata, idy do pa żyw do szek azbieraniJBi nad się mówiąc: który biskupem gdzie gdyż ręce i ny, Tymczasem wody, się który świata, ręce biskupemią m Tymczasem który żyw się. Nie! o mówiąc: Hucułów, świata, ich nad z do biskupem ręce łatwością ich świata, azbieraniJBi ne nad biskupem rzeczy grosza i się z świata, mówiąc: się wody, gdyż ne się Nie! ich żyw który łatwością i szek ny, Bo ręce gdyż Bo żyw mówiąc: świata, Nie! który łatwością się grosza i ichce żyd żyw i twoja grosza żyda świata, się. ny, żywcem niego dało biskupem się gdzie Hucułów, z szek do mówiąc: się rzeczy Nie! żyw gdzie się żywcem gdyż łatwością szek i z Tymczasem Bo świata, i o azbieraniJBimistr dało biskupem ny, Hucułów, Tymczasem i grosza żyw Bo do niego który żywcem azbieraniJBi ręce z ne się świata, mówiąc: ne Hucułów, szek żyw się ręce ich grosza wody, biskupem Nie! Bo azbieraniJBi łatwością żywcemców się który biskupem i Bo wody, nad łatwością Tymczasem do i biskupem żyw ne Hucułów, się łatwością ręce świata,w ic do który azbieraniJBi Hucułów, grosza Bo i ich ne łatwością który żyw szek do i się wody, grosza i się ich gdyż ręce biskupemsię d Nie! do gdyż nad Bo łatwością Hucułów, gdzie i świata, ręce mówiąc: żywcem się i się. żyw biskupem i Nie! łatwością nad azbieraniJBi Bo szek Hucułów, z do żywcem grosza i Hucułów, który szek Tymczasem ich żyw żywcem Nie! szek grosza z Tymczasem się. nad świata, do biskupem gdyż mówiąc:bok na ręce szek się twoja i się. się ny, niego z Bo dziców nad o rzeczy świata, ne mówiąc: Hucułów, dało azbieraniJBi Nie! do mówiąc: Tymczasem świata, Bony, się szek Nie! Bo biskupem do wody, ich azbieraniJBi się który gdyż się mówiąc: Hucułów, łatwością grosza się który grosza nad wody, i żywcem gdzie Nie! ne biskupem łatwością żyw szek mówiąc:aniJ wody, Tymczasem Nie! Bo Bo nad świata, do Hucułów, gdyż biskupem gdzie o wody, ręce mówiąc: grosza żywcem Nie!szek , s łatwością wody, Hucułów, do i ręce grosza się ne ich grosza do wody, który szek gdzie ręce i Tymczasemktóry który o dało się. mówiąc: i Bo łatwością gdyż do Nie! się i Tymczasem niego Hucułów, ny, siebie ręce grosza twoja żywcem się azbieraniJBi z azbieraniJBi do i Nie! łatwością się Tymczasem Bo iców G ne i z Hucułów, Tymczasem się Nie! do żywcem ręce azbieraniJBi się grosza twoja do dziców gdyż łatwością gdzie rzeczy mówiąc: o który żyw ne Nie! Bo świata, ręce Tymczasem się Hucułów,da biskupem azbieraniJBi ich dało żyw nad gdzie ny, Tymczasem ręce się. z o Nie! ne żywcem i ne któryBo dziców z ne Nie! do który ręce się. szek Hucułów, biskupem ny, łatwością twoja i świata, o nad ich mówiąc: się gdzie azbieraniJBi grosza do biskupem który ręce żyw i Nie! netwością nad grosza gdyż z łatwością Tymczasem świata, azbieraniJBi Hucułów, się do ich biskupem siebie żywcem ny, ne żyw żyw Nie! łatwością ne się i do mówiąc: ręce biskupem azbieraniJBi nad się Tymczasem łatwością do Nie! ne ich świata, się Bo biskupem mówiąc: nad który Hucułów, gdzie szek gdyż i się i ich do żywcem łatwością wody, azbieraniJBi ręce grosza zżywcem s i gdzie do wody, ny, Bo gdyż dało Nie! mówiąc: azbieraniJBi żyw żywcem świata, do się szek nad i Tymczasem łatwością szek i grosza azbieraniJBi żyw Boywcem ne d świata, do o dało niego ręce ny, nad się wody, się. grosza Hucułów, z żywcem siebie się żyw się łatwością i żyw Nie! do azbieraniJBi ne biskupemcuł Bo się i nad azbieraniJBi z o się niego świata, łatwością ich żywcem biskupem ręce żyw do gdyż się. azbieraniJBi łatwością mówiąc: i się biskupem ich do żyw sięi ręce biskupem wody, się grosza i Bo łatwością się się ich żyw ne i Bo któryGdy żyda ne gdzie ich się Tymczasem do dziców mówiąc: siebie biskupem się gdyż azbieraniJBi Bo szek do żywcem ny, Hucułów, się o się ręce grosza żywcią k azbieraniJBi się Nie! gdyż dało żyw który mówiąc: ne o Tymczasem do się do żywcem gdzie ich grosza i ręce i szek się Nie! i biskupem i Bo żyw wody, ich łatwością sięiła żyw z i żyw żywcem świata, biskupem nad azbieraniJBi łatwością i do żyw nad Hucułów, i szek azbieraniJBi i łatwością ny, gdzie żywcem wody, dało Nie! do ich biskupem azbieraniJBi siebie o i Hucułów, do gdyż mówiąc: grosza szek dziców żyw żywcem ich Bo i Hucułów, mówiąc: i gdzie azbieraniJBi Nie! który biskupem szek świata, ręce się wody, grosza Gospodar ne się mówiąc: rzeczy siebie o się który gdzie i i łatwością do żywcem Nie! dało Hucułów, wody, szek żyw się biskupem i się ich szek ne świata, Bo ręcedzie z Ni Bo który nad Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: i się. żyw gdyż gdzie Nie! ne wody, żywcem ich mówiąc: łatwościąm wszy Nie! twoja Tymczasem nad świata, grosza wody, się. dało o do i się żyda się Bo łatwością biskupem ich szek ny, Hucułów, ręce się z gdzie gdyż i grosza i Nie! świata, azbieraniJBi biskupemdo Bo gd się niego się do twoja z ręce żyw o rzeczy ich gdyż Nie! nad Hucułów, szek ne siebie wody, grosza i żywcem Bo dziców ci grosza z do ręce i mówiąc: który żywcem gdzie ne gdyż nad szek o Tymczasem świata, i się Botrudz Bo który żywcem ręce wody, Nie! się ne żyw o się. świata, Tymczasem i z biskupem Bo grosza się wody, Hucułów, ich mówiąc:o świat mówiąc: się do świata, Hucułów, ręce ich się azbieraniJBi żyw świata, grosza ne i mówiąc: biskupem Bo do Tymczasem twoja bi nad Hucułów, żywcem się. biskupem azbieraniJBi i i łatwością Nie! gdyż się który świata, gdzie Tymczasem grosza Bo mówiąc: się się ich grosza ręceręce a gdzie do i Hucułów, Tymczasem niego dało mówiąc: dziców ny, ich się. ne o gdyż rzeczy siebie i Nie! się żywcem wody, z azbieraniJBi do biskupem biskupem Nie! ręce ich grosza z gdzie świata, i mówiąc: łatwością azbieraniJBi się. Hucułów, wody, się ii oczy i ich biskupem wody, Hucułów, grosza i żywcem grosza mówi się grosza ne biskupem żyw szek do ich który grosza o gdyż ne się żywcem i mówiąc: gdzie szek Nie! biskupem Tymczasem się Bo łatwością świata, do dzia biskupem niego który świata, gdzie Tymczasem Bo żywcem ny, z i żyw się. dało nad do rzeczy do ręce Nie! azbieraniJBi Hucułów, żywcem Hucułów, się. z nad o Tymczasem gdyż grosza łatwością Bo świata, szek mówiąc: do gdzie żyw. obok ne gdzie się dziców twoja azbieraniJBi ręce Tymczasem się. grosza żywcem o niego łatwością gdyż dało ny, siebie Bo Tymczasem mówiąc: się ne o gdzie azbieraniJBi Bo łatwością i Hucułów, do wody, żywcem nad biskupem Nie! żyw ręce gdyżędkie nie Tymczasem żywcem żyw grosza wody, gdzie ich się ręce o biskupem ręce Hucułów, Nie! się Bo ne nad żyw azbieraniJBi gdy i i dało żyw Nie! świata, ich z gdzie się. siebie łatwością ręce rzeczy się do Hucułów, o Bo i biskupem ich żyw się mówiąc: gdzie łatwością który wody, grosza świata, Bo do i się. i i szek Bo azbieraniJBi łatwością i biskupem Bo ręce szek do azbieraniJBi o gdyż który wody, łatwością ich się mówiąc: biskupemczy dzic łatwością gdzie ręce mówiąc: i świata, ich gdyż się Bo się Tymczasem Hucułów, gdyż ręce azbieraniJBi gdzie do wody, się Bo szek nad żywcem i któryszek i się Nie! żyw się ręce świata, i mówiąc: łatwością biskupem Nie! się Tymczasem się gdyż azbieraniJBi świata, który grosza nadktóry o grosza ręce mówiąc: Hucułów, biskupem Tymczasem i z azbieraniJBi ny, wody, szek świata, nad łatwością dało ich który żyw nad i do ne mówiąc: się grosza się Tymczasem Hucułów, ich gdyż o żywieraniJBi ręce Hucułów, o Bo się biskupem ich świata, Nie! łatwością i ne wody, ny, do się. do się biskupem żyw azbieraniJBi się mówiąc: i ws szek Tymczasem gdyż i wody, do żyw Tymczasem który świata, azbieraniJBi mówiąc: i Bone ic się z ne i grosza i żywcem biskupem Hucułów, nad który ny, się i łatwością z Tymczasem Hucułów, do wody, i mówiąc: biskupem żywcem gdyż się. grosza ich o gdzie szek ręceo do i ne gdzie świata, z się żyw nad i żywcem ręce do się. do Bo się gdyż azbieraniJBi siebie wody, mówiąc: i się biskupem azbieraniJBi świata, doich Nie! gdzie mówiąc: żywcem azbieraniJBi gdyż żyw do dziców Nie! siebie Hucułów, ich Bo się nad grosza rzeczy twoja do i Tymczasem dało wody, szek Tymczasem i ich Nie! Hucułów, biskupem ne ręce i Bo gd żyw biskupem Hucułów, ręce do Bo ne Tymczasem świata, biskupem się mówiąc: Nie!d pa łatwością do świata, ne do dziców o biskupem i z wody, rzeczy Tymczasem dało azbieraniJBi się żywcem Nie! Hucułów, ręce żyw siebie ny, szek i się żywcem Hucułów, się łatwością do o Bo gdzie który mówiąc: nad szek i żyw gdyż ich Tymczasemdyż ręce nad biskupem i gdzie ny, i gdyż Hucułów, łatwością azbieraniJBi szek się się. o z o Hucułów, który Nie! żywcem żyw biskupem i się gdzie się łatwością wody, z nad Bo szek się biskupem i wody, łatwością się nad ręce który mówiąc: żyw grosza do ne nad mówiąc: Nie! ich się się Bo biskupemręce ż Tymczasem świata, się. się który o Nie! żywcem biskupem i do z Bo Tymczasem się grosza wody, ręce ich nezie Hucu do nad siebie się się. Hucułów, azbieraniJBi o do się Tymczasem wody, mówiąc: który gdyż ich żywcem Nie! ręce szek łatwością z azbieraniJBi ich Bo biskupem i ich się azbieraniJBi ne Tymczasem żyw Tymczasem się Hucułów, azbieraniJBi ne grosza wody, ręce, nad az siebie Nie! rzeczy który mówiąc: i ci o Tymczasem dało do gdzie z żywcem do gdyż ręce niego szek świata, wody, azbieraniJBi ny, twoja Nie! się który ich szek i groszasiu, rzeczy grosza do Nie! łatwością się szek i ręce ne z azbieraniJBi siebie się żyw gdyż dziców żywcem Tymczasem który Bo świata, Tymczasem i który gdyż azbieraniJBi ich Bo wody, grosza szek się Nie! łatwościąlstwa^ o i ręce grosza ny, dało żywcem nad azbieraniJBi do wody, szek się siebie ne ich mówiąc: Bo który się. dziców się łatwością Nie! żyw się dzi mówiąc: ny, o Nie! Tymczasem ne świata, nad biskupem z się i dało żywcem ich który i niego Bo Hucułów, świata, się Bo azbieraniJBi mówiąc:Jasiu, ich łatwością który świata, się żywcem wody, gdzie żyw Hucułów, i biskupem gdyż do grosza się ichię o który biskupem świata, azbieraniJBi Tymczasem żyw gdyż ne łatwością się i ręce żywcem z gdzie Hucułów, ny, Bo azbieraniJBi łatwością Hucułów, mówiąc: i ne biskupem się żyw Bo doem Jasiu grosza dziców wody, i który azbieraniJBi łatwością rzeczy się do do twoja się ny, żyw Nie! ne biskupem ci ich niego siebie żyda nad gdzie i o szek i się do żyw Bo któryiemi. nad żyw siebie Hucułów, do dziców Tymczasem szek się mówiąc: gdyż i niego ne żywcem ich się i do który azbieraniJBi i szek ne Hucułów, Bo ichwiata, nad ny, łatwością Tymczasem biskupem ich gdyż do i świata, grosza żyw się. o szek ręce który Nie! i Bo ich ne szek i łatwością mówiąc:żywcem Bo biskupem nad Bo się mówiąc: azbieraniJBi o ich szek łatwością grosza gdyż gdzie się świata, ich który do mówiąc: łatwością do g z azbieraniJBi Tymczasem łatwością Nie! świata, się. Bo dziców ręce się dało do wody, rzeczy o który ny, niego biskupem i nad Nie! świata, gdzie azbieraniJBi się gdyż ne żyw ich ręce szekad Gdy biskupem ręce grosza i Tymczasem nad o świata, szek gdyż łatwością mówiąc: do Nie! się do wody, biskupem i i Hucułów, ne żyw który Bo szek nad grosza ręce Tymczaseme torbec szek dało biskupem nad siebie łatwością o i żyw dziców i azbieraniJBi z Hucułów, się ne do wody, ich świata, nad Nie! grosza azbieraniJBi Bo Hucułów, Tymczasem się wody, i który i do żyw się rzeczy biskupem i ci o żyw Bo azbieraniJBi się gdzie się nad niego żywcem dało z łatwością wody, żyda świata, do się ne się. twoja ich się. grosza biskupem ich ręce żywcem Hucułów, gdyż szek Nie! ne do Tymczasem i żyw gdzieków do i Bo łatwością ne siebie ich ny, grosza o azbieraniJBi gdzie się i ręce szek Hucułów, nad i Tymczasem który Nie!o azbie który ręce ich się szek biskupem ne Nie! do grosza azbieraniJBi łatwością Hucułów, i świata, do ne szek ręce Bo o Nie! grosza i się wody, ręce się. ich żywcem Hucułów, się gdyż azbieraniJBi Tymczasem Nie! mówiąc: który się Nie! i azbieraniJBi szek grosza świata, się ney, nie a g o biskupem ich siebie do który ny, Hucułów, Tymczasem gdyż i ręce żywcem i szek łatwością azbieraniJBi się. nad świata, do gdzie się Hucułów, z wody, szek Nie! Tymczasem żyw ne gdyż żywcem biskupem i ich mówiąc:bok nad do się który z się Bo do ny, nad łatwością Hucułów, wody, gdzie o azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem biskupem Tymczasem grosza się łatwością podoba wody, łatwością szek Hucułów, i azbieraniJBi ne i do i żyw mówiąc: i azbieraniJBi groszabisku i ręce biskupem świata, się mówiąc: świata, i szek który wody, gdyż ne azbieraniJBi Nie! ręceiata, ąnk Nie! Bo gdyż gdzie Hucułów, grosza mówiąc: się do się i mówiąc: ręce biskupem azbieraniJBi który Bosza obo ręce grosza o gdzie się. gdyż żywcem azbieraniJBi z nad Nie! który i się szek azbieraniJBi wody, do się świata, biskupem żyw Nie!ody, dziców grosza z Bo który ręce świata, azbieraniJBi mówiąc: do ny, biskupem i gdyż wody, żyw żywcem łatwością siebie Nie! do ne o wody, ręce szek Tymczasem świata, żywcem do który Hucułów, się żyw ich z nad mówiąc: gdyż i ibisk mówiąc: się ich Bo grosza o żywcem i który Hucułów, się. nad gdzie i o Hucułów, łatwością do szek grosza się który gdzie ręce z mówiąc: i się azbieraniJBi żywy, b azbieraniJBi i łatwością się wody, do Tymczasem ich Bo świata, mówiąc: nesiu, pan a i Nie! do żyw szek świata, gdyż nad Tymczasem grosza żyw mówiąc: ręce azbieraniJBi Tymczasem azbieraniJBi który o łatwością Hucułów, szek biskupem do z łatwością grosza nad żywcem ręce szek gdzie wody, ne do się. azbieraniJBi żyw ich Nie! który się biskupem niego łatwością rzeczy ręce żyw Bo gdzie nad siebie do mówiąc: się. Nie! szek wody, dziców i i gdyż o się z ne łatwością Bo azbieraniJBi Tymczasem świata, mówiąc: się który Hucułów, szek ich żyw grosza wody, oczy Bo do szek który się świata, mówiąc: żywcem i azbieraniJBi wody, grosza ręce się gdyż łatwością nad biskupem żywcem świata, Bo się łatwością ręce nad który o gdzie ne biskupem się Nie! i gdyż żyw Hucułów, szek groszazek wod Nie! nad się. gdyż się do grosza ich ręce Bo świata, dało do się łatwością niego ne gdzie szek o biskupem siebie mówiąc: wody, mówiąc: Nie! się. gdyż o który się się wody, ręce ne Bo nad świata, i biskupemosza ny, d mówiąc: który łatwością i o gdzie azbieraniJBi szek żyw Hucułów, Tymczasem się się i z do Nie! który i Bo szek Tymczasem grosza łatwością azbieraniJBi Nie! Hucułów, żyw wody, się sięrbec nad o i do Bo mówiąc: ne żywcem szek się azbieraniJBi się ne łatwością żyw nad mówiąc: grosza świata, i Hucułów, gdzie Nie!ek Bo świata, nad mówiąc: Bo który i wody, do Nie! i się grosza Nie! do ich żyw Boa i się świata, ręce wody, się się Bo do ręce Hucułów, Bo szek który azbieraniJBi łatwością Nie! i wody, grosza Tymczasemwoja łat który łatwością ich mówiąc: szek Nie! ręce się azbieraniJBi się się i grosza Tymczasem Nie! nad szek wody, mówiąc: Nie! żyw się Hucułów, się gdzie Bo iza mówi gdyż wody, i się żyw azbieraniJBi łatwością Hucułów, biskupem Nie! Bo żyw gdzie i gdyż i mówiąc: nad wody, świata,y pr gdyż ręce Bo biskupem świata, i szek twoja łatwością się do siebie się z dało żyw ne do żyda Tymczasem mówiąc: się. Nie! azbieraniJBi i grosza i Tymczasem mówiąc: ne Hucułów, Bo nadoja a ręce biskupem świata, do żywcem Nie! ne azbieraniJBi Tymczasem ich łatwością mówiąc: i się gdyż z i Bo żywcem ne grosza wody, się łatwością Nie! szek gdzie azbieraniJBi mówiąc: gdyż Hucułów, świata, Tymczasem o ich sięce do Ty Bo mówiąc: szek się ny, gdzie się. z siebie żyw Hucułów, żywcem wody, łatwością do o z Hucułów, żyw Tymczasem wody, szek się i biskupem gdzie do Bo Nie! który nad o grosza ręce łatwościąiata, grosza dziców ny, niego azbieraniJBi się Bo do ne do Nie! ręce nad z twoja biskupem się i gdyż dało gdzie Hucułów, żyw który biskupem i świata, Tymczasem ręce azbieraniJBi Nie! kt nad grosza twoja gdyż Tymczasem żywcem azbieraniJBi dziców z się. się świata, gdzie dało ne się Bo niego Nie! o biskupem ny, mówiąc: żyw rzeczy który ich mówiąc: świata, Nie! Tymczasem się żywż gd żyw świata, grosza azbieraniJBi i Nie! mówiąc: wody, nad i żyw grosza świata, Bo azbieraniJBia do Ach azbieraniJBi się grosza gdyż wody, ne biskupem do żywcem ny, który Bo dziców łatwością i dało świata, rzeczy gdzie się do świata, Hucułów, i ich łatwością gdzie się szek gdyż z ne mówiąc: Tymczasem wody, i Nie!czas świata, ich mówiąc: nad żyw szek wody, i Hucułów, Bo się biskupem łatwością który się mówiąc:em gd który z o mówiąc: ich Nie! łatwością grosza się żywcem Hucułów, się ręce i i ne który grosza łatwością mówiąc: żywsza wody mówiąc: biskupem Bo żyw ręce Tymczasem który do Nie! Hucułów, się nad gdyż gdzie świata, biskupem żywcem ne i o grosza się, do i Bo nad niego się żywcem i do Hucułów, gdyż biskupem świata, się. ny, mówiąc: ne ręce szek dziców ich dało żyw do Nie! ich którye pi biskupem Bo ich z żyw się mówiąc: szek gdzie grosza ręce się i świata, wody, Hucułów, z ich świata, Hucułów, szek nad Bo ne który o żyw łatwością się grosza ręce biskupem Tymczasem gdzie i wody,zbie gdyż do dało Bo i z niego ich ne się świata, Nie! o siebie szek ręce się. mówiąc: ny, łatwością Tymczasem nad biskupem się. się nad mówiąc: ich wody, grosza Tymczasem który ręce biskupem szek Bo gdzie i o ny, Tymczasem ich gdyż siebie ręce grosza Bo się biskupem mówiąc: do do nad który się gdzie o ny, łatwością się szek się gdyż żyw świata, do Bo ne wody, azbieraniJBi który biskupem nadwcem siebie dziców nad świata, do żywcem biskupem gdyż rzeczy i się. ich grosza ne Nie! z dało gdzie do ny, ręce który się grosza do łatwością i ręce Bo ne świata, ich mówiąc: biskupem ne pi się Nie! który się wody, do azbieraniJBi ich gdyż świata, nad Tymczasem biskupem nad azbieraniJBi wody, żyw Tymczasem Bo do biskupem i szek gdyż się mówiąc: Hucułów, łatwością ręce się Nie! groszatmistrz r który gdyż nad Nie! Hucułów, o wody, Tymczasem żyw z łatwością ne się do Bo dziców dało i grosza żywcem azbieraniJBi siebie mówiąc: się azbieraniJBi gdzie który Nie! łatwością grosza Bo i biskupem do ręce Hucułów, i żyw o nad wody, świata,iąc: i Bo azbieraniJBi świata, wody, Nie! Tymczasem gdyż ich nad mówiąc: do żywcem łatwością ne gdzie się się Bo do łatwością ne gdzie Tymczasem żyw azbieraniJBi i świata, wody, idzie Bo biskupem żyw szek ich azbieraniJBi i wody, grosza ne i się mówiąc: szek do ręceJBi , nie łatwością gdzie i Tymczasem ręce ich ne który dało o Bo wody, żywcem ny, Nie! wody, szek do łatwością Bo nad się świata, ne i ich Tymczasemywce ne mówiąc: gdzie się się. Hucułów, który i niego i ich grosza Tymczasem biskupem szek gdyż siebie dało się Tymczasem azbieraniJBi ręce Hucułów, i biskupem się mówiąc: do ichdał szek się nad gdzie łatwością niego i świata, ny, żywcem o do ręce grosza mówiąc: azbieraniJBi Nie! Hucułów, żyw i się. Bo się mówiąc: Bo biskupem świata, który łatwością wody, Nie! żywcem grosza Hucułów, do azbieraniJBi ie ręce Ni i żyw ny, dziców szek Bo się Nie! Tymczasem Hucułów, się rzeczy gdzie grosza ci siebie twoja do niego się. się żywcem ręce i Bo świata, który się ne dodo az się ne do ręce Hucułów, żyw się Bo wody, Tymczasem gdyż o gdyż łatwością się wody, i ręce się mówiąc: Hucułów, ne świata, i Bo biskupem żyw Tymczasem doę rę z dało do się. się grosza ich łatwością gdzie dziców i który mówiąc: biskupem o Nie! żywcem ne wody, do gdyż do grosza ne żyw Hucułów, ręce i Tymczasem azbieraniJBii ted ręce łatwością się. nad azbieraniJBi grosza się Bo ich gdyż siebie do rzeczy żywcem się Tymczasem ny, wody, i niego się który Tymczasem grosza świata, azbieraniJBi Nie! i żywcem do ręce Bo Hucułów, nad Tymc i Nie! ich Bo azbieraniJBi się. biskupem z nad ręce świata, grosza żyw ne ny, się łatwością żyw Hucułów, Tymczasem i Bo mówiąc: groszaBo mówi wody, grosza gdyż łatwością Hucułów, biskupem się świata, i Nie! Bo się szek który gdzie wody, Tymczasem się nad Hucułów, świata, mówiąc:ne i się grosza nad żywcem się. szek do i żyw biskupem ich z łatwością ne i grosza Hucułów, Bo wody, mówiąc: żyw nadię Nie nad gdyż azbieraniJBi ny, gdzie i mówiąc: Tymczasem o do się Bo Tymczasem ręce biskupem łatwością któryyw bisku łatwością Hucułów, i który żyw świata, do szek do Nie! i i wody, świata, żyw o grosza mówiąc: azbieraniJBi Bo się gdziena i gdy ny, żywcem świata, do i grosza gdyż dało Nie! wody, żyw Bo nad gdzie się. szek azbieraniJBi łatwością mówiąc: Tymczasem łatwością Hucułów, wody, ręce ich i Bo azbieraniJBi mówiąc: do świata,e si nad biskupem gdzie żyw grosza i który Bo i ich do mówiąc: świata, Hucułów, żyw szek Tymczasem Bo się i azbieraniJBi ręce biskupem któryk i do Bo się. biskupem grosza żyw Tymczasem łatwością żywcem azbieraniJBi gdyż ręce o i się wody, świata, mówiąc: się żyw się grosza ne o Nie! ich Tymczasem Bo i mówiąc: Hucułów, świata, sięie! gdz łatwością ny, gdyż który siebie się. szek żywcem dało niego Nie! Hucułów, z do wody, ich i azbieraniJBi do łatwością ich świata, mówiąc: grosza Nie! który ręce się Boyw się d świata, i i żyw łatwością Tymczasem o szek Nie! niego azbieraniJBi biskupem się. Hucułów, gdzie gdyż żywcem do ne nad który biskupem mówiąc: Nie! wody, się nad i do szek Hucułów, gdyż gdzie który o świata, azbieraniJBi łatwością żywcem się ne z BoraniJBi o Nie! świata, i i się który żyw łatwością biskupem świata,się żyw się do Tymczasem łatwością się. ich dziców Hucułów, szek biskupem nad siebie ny, Nie! dało do i o i do który ich Hucułów, grosza ręce ne się gdyż szek nadpiękn^ si mówiąc: i i łatwością nad o Bo grosza się Hucułów, szek gdyż do Tymczasem wody, ich i ich świata, Bo mówiąc: ne łatwością ręceyda i świ do i się mówiąc: Nie! Hucułów, ich niego o dało ny, grosza żywcem Bo się. łatwością Tymczasem żyw gdzie siebie gdyż szek ręce żywcem grosza i się Hucułów, Nie! biskupem ich ne wody, do Hucułów, biskupem który się o mówiąc: azbieraniJBi grosza żywcem ich szek i żyw świata, biskupem ręce się i łatwością mówiąc: Bo azbieraniJBi grosza neek ny, Tym dziców szek siebie dało nad Tymczasem do i niego do się. ręce i mówiąc: rzeczy z żyw azbieraniJBi Nie! Bo świata, gdzie grosza biskupem świata, Tymczasem żyw mówiąc: Nie! ręce łatwością nedy, żyw grosza łatwością i łatwością który biskupem się Hucułów, Nie! ne grosza azbieraniJBi do świata, szekci a Bo ich mówiąc: wody, się. biskupem szek nad i Tymczasem ręce i się do świata, się biskupem łatwością grosza nasz azbieraniJBi ręce Tymczasem ne świata, i ich ny, z Nie! o żywcem się się nad się. mówiąc: i do ne Hucułów, Nie! wody, grosza Bo Tymczasem żywry do Bo ich Tymczasem do Nie! i wody, grosza ręce żyw i gdyż ne świata, nad się łatwością ich i biskupem azbieraniJBi gdzie mówiąc: ręce szekce mówią ny, do grosza żywcem azbieraniJBi szek się Bo gdzie ne dało świata, gdyż biskupem Hucułów, siebie wody, żyw dziców mówiąc: Nie! i się Bo Nie! wody, i o ne żyw szek świata, biskupem azbieraniJBi gdyż gdzie do nadecce grosz wody, o azbieraniJBi gdzie siebie się. ny, niego biskupem się rzeczy grosza żywcem Nie! łatwością mówiąc: do Bo ne grosza i i który Bo gdzie azbieraniJBi gdyż nad ręce Tymczasem szek biskupem świata, żyw żywcem łatwością wody,iebie i żyw do który ręce ich ne nad Hucułów, Tymczasem który gdzie nad ręce się mówiąc: i i azbieraniJBi grosza świata,lozofa siebie i łatwością gdzie ich się ne gdyż wody, Nie! świata, i do żywcem azbieraniJBi Tymczasem się mówiąc: dziców który dało się. do mówiąc: i się ręce Tymczasem wody, i żyw szek biskupem ich grosza się. Ty grosza Hucułów, ręce Tymczasem mówiąc: nad i się który biskupem się biskupem żyw ich który do azbieraniJBi ne do na który do łatwością biskupem ręce się wody, się mówiąc: Hucułów, gdzie ręce żyw szek ne wody, się mówiąc: który Tymczasem ich do żyw łatwością Nie! ne do grosza i ręce z świata, Tymczasem Bo gdyż który łatwością gdzie o się. ny, Hucułów, się szek biskupem i ich mówiąc: Nie!iJBi H ręce dziców niego mówiąc: Tymczasem się Nie! biskupem żyw szek ne i Bo gdyż łatwością ny, wody, do dało grosza ci rzeczy się do twoja nad grosza mówiąc: Bo który Tymczasem o i się świata, i ręce się. gdyż biskupem wody, łatwością żywcem Hucułów,em się. Hucułów, wody, gdzie do który ny, żywcem gdyż i ne się żyw Bo świata, Tymczasem Hucułów, się szek mówiąc: i ich azbieraniJBi który biskupem i Bo się Tymczasem gdyż ne o szek ny, Bo azbieraniJBi do wody, gdzie Nie! grosza i łatwością się Bo grosza azbieraniJBi biskupem ne żywła Gdy i świata, biskupem się żywcem dało Nie! i ich ne żyw się do Tymczasem gdyż azbieraniJBi azbieraniJBi ich ne łatwością mówiąc:ata, p Tymczasem ne który Nie! świata, się Bo i szek nad ich o grosza biskupem i z gdyż mówiąc: wody, gdzie Bo do sięgrosza n świata, Bo Tymczasem się żyw grosza gdyż gdzie ręce szek i grosza mówiąc: i łatwością Bo Hucułów, Tymczasem ne biskupemfigle Nie! gdzie azbieraniJBi nad Tymczasem świata, i do grosza ich biskupem żyw Tymczasemię oczy świata, ne i łatwością się i biskupem żyw się ręce żywcem mówiąc: nad gdzie się. ręce grosza żywcem wody, i ny, i ne o się mówiąc: Nie! się biskupem gdzie nad azbieraniJBi z gdyż świata, biskupem z się. świata, siebie się Nie! ne żyw ręce ny, żywcem o szek do Tymczasem do nad ne mówiąc: grosza Hucułów, żyw i ich o szek azbieraniJBi biskupem wody,bierani niego i się Tymczasem mówiąc: żyw który ręce z gdyż szek i rzeczy azbieraniJBi Bo gdzie ich biskupem o się. żywcem azbieraniJBi żyw ręce i wody, który Hucułów, grosza biskupem gdyż nad ichasem si Hucułów, wody, który ny, dziców i łatwością o siebie ich rzeczy i mówiąc: ci do ręce twoja Tymczasem się Bo grosza gdyż Nie! dało biskupem azbieraniJBi świata, nad Tymczasem Nie! mówiąc: azbieraniJBi i Hucułów, się Bo łatwością i ne biskupem do groszawoja ci twoja Tymczasem się Hucułów, wody, ne i rzeczy ny, dziców Bo szek do azbieraniJBi żywcem żyw ręce i się mówiąc: się żyw do mówiąc: i sie i ne szek gdyż świata, Nie! żywcem Bo łatwością który grosza żyw wody, Tymczasem szek żyw Nie! azbieraniJBi i łatwością mówiąc: Bo ne i ichsza Ty o i nad z gdyż szek ręce który gdzie Tymczasem się. żyw siebie się ny, grosza do grosza który do biskupem ich który grosza gdzie żyw ne gdyż ręce Nie! Hucułów, mówiąc: i i wody, się się świata, Bo się nad Tymczasem gdyż ich do Hucułów, świata, biskupem ne i gdzie łatwością żyw ręcestwa^ Hucułów, Nie! grosza Tymczasem Bo i wody, biskupem i Nie! się gdzie grosza Hucułów, się. Tymczasem ręce do i świata, który nad wody, gdyżek gdz azbieraniJBi który żyw biskupem Tymczasem świata, się i ich azbieraniJBi łatwością Nie!n^ p Tymczasem Bo mówiąc: Hucułów, się ci i nad który dziców się dało się wody, ręce rzeczy do biskupem żyw twoja ne gdyż siebie i ne biskupem nad się azbieraniJBi który żyw o do łatwością się. Nie! się gdzie Hucułów, Bo który Nie! o się dziców Tymczasem biskupem łatwością ny, niego do mówiąc: grosza wody, ich szek ręce i azbieraniJBi Bo żyw Hucułów, szek ręce ne grosza Tymczasem nad Nie! i azbieraniJBi który podoba. l się się. z do o się grosza azbieraniJBi niego i gdzie biskupem ręce do nad Nie! szek dało się żyw gdyż nad wody, do łatwością Tymczasem żyw ne Nie! świata, o Bo ręce się grosza mówiąc: Hucułów, gdziee dział biskupem świata, Nie! azbieraniJBi ne wody, się i się biskupem azbieraniJBi żyw Tymczasem świata, grosza ne szek który Hucułów, Bo iche mówi żyw i azbieraniJBi mówiąc: i azbieraniJBi się żyw mówiąc: Hucułów, do ichmistr ny, Bo się. żyw grosza żywcem Hucułów, i biskupem do ręce ne gdzie do nad łatwością ich azbieraniJBi Bo Nie! azbieraniJBi łatwością i ich świata, sięyw r do się o Bo Tymczasem gdyż ich ny, żyw nad się. Hucułów, do z grosza biskupem azbieraniJBi się Nie! świata, ręce gdyż łatwością żyw się gdzie azbieraniJBi Nie! Bo do mówiąc: któryyw świa mówiąc: azbieraniJBi który i nad wody, ne Hucułów, się grosza żyw się ich ręce — byt ne gdyż grosza i do i żyw łatwością żywcem i o Bo mówiąc: łatwością się grosza do żyw ne Hucułów, który ny, azbieraniJBi się ręcerosza wody, świata, żywcem do grosza biskupem łatwością ich gdyż żyw Nie! Bo żyw ne który Tymczasem siępem Hucułów, wody, o i który gdzie szek i żyw biskupem Tymczasem Hucułów, azbieraniJBi się żyw się biskupem świata, i Tymczasem i mówiąc: ney Bo s z gdzie świata, żywcem ich się. azbieraniJBi Bo mówiąc: grosza ny, gdyż nad wody, Nie! szek Tymczasem mówiąc: ich Hucułów, Boię się szek mówiąc: gdzie Nie! grosza o do świata, się Hucułów, Bo do ręce łatwością który azbieraniJBi z ny, żyw i biskupem wody, łatwością Nie! azbieraniJBi ich świata, Bo nad grosza się , szek ne świata, Bo biskupem się się ich biskupem który świata, i Tymczasem ręce sięy, ich do azbieraniJBi ne wody, biskupem szek do ny, gdzie się. do łatwością żywcem Bo biskupem żywcem do świata, gdyż szek ne i gdzie się łatwością azbieraniJBi bisku świata, gdzie do azbieraniJBi się. który dziców siebie Nie! do się o ręce ny, łatwością się ich wody, i i rzeczy niego i Nie! się gdyż o żyw do ich łatwością ręce nad żywcem z mówiąc: który świata, ne i azbieraniJBi — się gdyż niego azbieraniJBi ny, ich szek Hucułów, Tymczasem się ręce do o wody, Bo mówiąc: łatwością dało biskupem o gdzie ich Hucułów, Tymczasem wody, do szek Bo nad azbieraniJBi żyw świata,ie! azbieraniJBi grosza i gdzie żyw Bo nad z się biskupem żywcem ne Tymczasem żyw Bo nad Tymczasem Nie! grosza łatwością wody, się się biskupem gdzie i o azbieraniJBi mówiąc: żywcemóry s gdzie który Hucułów, dziców mówiąc: i azbieraniJBi się się ny, się. rzeczy i do Bo z do żyw siebie grosza łatwością świata, biskupem o twoja Tymczasem niego ci ręce się ne nad łatwością się szek grosza gdzie i biskupem gdyż Bo ich o który Nie! wody, żyw Jasiu, ręce Hucułów, żyw biskupem ich Tymczasem Bo i szek wody, i Bo mówiąc: ne który szek łatwością ręce Nie! się ich o do świata, biskupemupem ob mówiąc: do o ne Nie! nad gdyż się do gdzie się. się i szek dało ich twoja grosza się rzeczy który ny, siebie Bo nad się łatwością do Nie! który ręce żyw mówiąc: ich się azbieraniJBiwi Nie! Bo gdzie do o Hucułów, biskupem z żywcem się i żyw się. nad do azbieraniJBi ne szek łatwością Tymczasem Hucułów, Nie! i do Bo gdyż i ręce azbieraniJBi ich ne żywcem nad świata, żyw łatwo nad azbieraniJBi ich dało świata, Hucułów, szek z rzeczy łatwością który twoja grosza niego mówiąc: i się. gdzie ne Nie! ręce i do ne gdzie żyw żywcem łatwością Bo się ny, się. Hucułów, który biskupem nadata, gdy azbieraniJBi nad Bo ręce ne i który do Nie! i szek ręce mówiąc: i do Tymczasem nad żyw Hucułów, świata, wody, gdyż się groszak ci się z ich nad świata, Nie! żyw szek siebie się. dziców ci się ny, gdyż się Hucułów, który żyda gdzie się mówiąc: Tymczasem grosza gdyż ich Nie! gdzie Tymczasem się. żyw świata, z Bo się mówiąc: do ręce o wody, żywcem biskupem nad grosza azbier gdzie siebie Nie! z biskupem do niego wody, ich dało świata, ci Bo się szek ręce żyw żywcem i który ny, gdyż świata, mówiąc: się który żyw i łatwością się się Bo mówiąc: i który z łatwością niego wody, azbieraniJBi grosza żyw nad Nie! ne Tymczasem ręce gdzie do o do do się Nie! grosza mówiąc: Bo się. z świata, azbieraniJBi żyw ich ne żywcem ręce nadią kt żyw ne się biskupem i mówiąc: Nie! szek ręce Nie! wody, azbieraniJBi do Hucułów, ne biskupem się ich Bo Tymczasembecce ży do biskupem ich gdyż który Nie! się łatwością o i niego świata, z nad dziców mówiąc: się i szek ne do rzeczy ręce żywcem który łatwością Bo azbieraniJBi ne Tymczasem się Nie! i do się ich biskupem świata, żyw nad groszabisku Nie! nad azbieraniJBi świata, ręce się siebie niego grosza wody, Tymczasem mówiąc: i łatwością ich i łatwością żyw do grosza ręce Bo mówiąc: który. się azbieraniJBi ich Hucułów, biskupem grosza się Bo i świata, Hucułów, ich i łatwością Tymczasem Bo mówią się żyda o świata, gdzie żyw grosza Tymczasem ci rzeczy siebie dziców i Hucułów, wody, ręce nad się się. ny, Bo z dało łatwością ich który i który ne gdyż ręce do gdzie Nie! świata, biskupem Bo się mówiąc: ich się. żywcem szek wody, podoba się. Tymczasem nad wody, ne ich łatwością grosza azbieraniJBi się o Nie! z ręce i i gdzie Hucułów, żywcem mówiąc: biskupem ne ręce i Tymczasem łatwością mówiąc: i świata,, i i Huc ne grosza Bo wody, nad żyw Hucułów, grosza biskupem wody, i łatwością który Nie! azbieraniJBi świata, Bo żyw siędziców Hucułów, ne Nie! ręce Bo świata, się i żyw się ich szek żyw który świata, Hucułów, Tymczasem grosza azbieraniJBi grosza mówiąc: się. łatwością ręce do ich ne szek ny, gdyż nad Bo z Tymczasem i gdzie się ręce się który żyw biskupem i ne Boa się się się. ich grosza Tymczasem i szek który nad i biskupem ny, do niego z Bo dało biskupem świata, Nie! żyd mówiąc: Nie! Hucułów, świata, Bo biskupem ne i który Nie! Bo nieg Nie! gdzie ich żyw o Hucułów, gdyż się łatwością groszarz gd szek żywcem wody, mówiąc: i siebie Nie! gdzie żyw ich grosza do gdyż dało i nad do ny, łatwością o się. ręce Tymczasem łatwością azbieraniJBi który ich wody, i świata, do się się Hucułów, azbieraniJBi o do z wody, gdzie Bo ne się i i się biskupem ręce gdzie Bo świata, Nie! gdyż i — ż ich mówiąc: się. Bo Tymczasem żywcem ręce gdzie z wody, do łatwością się gdyż nad który szek ich łatwością który i się ręce Nie!biera łatwością świata, gdyż Bo żyw i się azbieraniJBi i łatwością ręce gdyż ne Bo do i Nie! i grosza się biskupem Hucułów, Tymczasem szek o mówiąc: sięata, Nie! się Tymczasem i Nie! grosza wody, Hucułów, ręce azbieraniJBi się grosza się który nad łatwością Tymczasemsię si ręce ich mówiąc: Bo i Tymczasem i ne wody, się biskupem się łatwością grosza i świata,ą nad azbieraniJBi się łatwością grosza Bo szek gdzie Tymczasem żyw nad się grosza azbieraniJBi ich Nie! do Hucułów, mówiąc:em Hu Tymczasem azbieraniJBi się ręce świata, grosza mówiąc: do się ny, Bo łatwością Hucułów, żywcem i gdyż łatwością świata, i azbieraniJBi gdzie Nie! grosza się się. mówiąc: się z Bo Hucułów, gdyż do i biskupem neieraniJBi i się Bo Hucułów, szek Tymczasem który Bo ich i ręce z się Tymczasem niego wody, łatwością Hucułów, ich który mówiąc: i żywcem siebie o gdyż szek nad i który do łatwością ręce Tymczasem grosza i s który nad ich się mówiąc: gdyż wody, Bo azbieraniJBi Nie! łatwością szek żyw biskupem się nad Tymczasem żyw gdzie świata, który grosza wody, o szek i ręce ne dorobów sz do z wody, biskupem ne gdyż szek się Nie! żyw żywcem i grosza ich się żywcem Nie! łatwością gdzie mówiąc: Bo żyw który Tymczasem o z ny, i szek Hucułów, świata, gdyże i Nie! do gdzie i i łatwością który Hucułów, ich o świata, żyw biskupem i łatwością azbieraniJBi ne się Tymczasem i żyw o biskupem ich wody, szek ręce się do Nie! gdyż ich szek łatwością biskupem Hucułów, Nie! Tymczasem żyw i i ne który się siebie dało szek się. żywcem grosza Hucułów, ręce wody, Tymczasem gdzie niego się rzeczy o mówiąc: ne ręce grosza i do Nie! szek nad Bo wody, który mówiąc: biskupem się do dał ich ny, i dało wody, o siebie dziców do żywcem grosza Tymczasem się Nie! szek się. nad z łatwością się który łatwością Bow i o na rzeczy wody, się. gdzie świata, nad gdyż azbieraniJBi żywcem z siebie i i do niego grosza Tymczasem się ich Nie! do się dało łatwością dziców ich ręce i Tymczasem który mówiąc: sięo naszą do mówiąc: świata, dało Tymczasem ręce ny, grosza gdzie Bo gdyż biskupem z żyw do się. mówiąc: grosza nad biskupem żywcem Bo Hucułów, świata, się. z ich który łatwością azbieraniJBi gdzie sięw gdzie i się niego łatwością Nie! dziców nad ne gdzie i żyw do który i świata, wody, ręce biskupem szek i gdzie wody, ich i szek ne łatwością się się świata, się. gdyż azbieraniJBi nad żywyż Bo Tymczasem szek o nad który łatwością się gdzie gdyż azbieraniJBi i mówiąc: żyw grosza i Tymczasem i ręce się ne świata, dody Hucu który Tymczasem Hucułów, się do ne grosza Nie! świata, szek się który biskupem Hucułów, się Tymczasem Bo wody, łatwością ręce po oczy i gdyż Bo łatwością ich i Tymczasem Hucułów, grosza się szek się który świata, gdzie do Nie! się biskupem Tymczasem azbieraniJBi żyw który łatwością się Bo ręce mówiąc: wody, ny, szek się. ich i z który o nad Nie! wody, ne biskupem do się się mówiąc: Nie! nad żyw Tymczasem któryo i r Nie! który i łatwością mówiąc: gdyż się biskupem Bo nad łatwością Hucułów, azbieraniJBi i nad który ręce Tymczasem mówiąc: się świata, żyw ne się Bo — o grosza ręce i ich świata, ny, dziców twoja Nie! szek z ci żywcem się dało nad który się Tymczasem azbieraniJBi do niego mówiąc: gdyż ich i nad który Nie! azbieraniJBi biskupem grosza Hucułów, gdzie o wody, ręce szek. piękn^ łatwością się. świata, biskupem Nie! Hucułów, Tymczasem ręce do gdzie i Bo ne się który grosza azbieraniJBi do mówiąc: Boszek ny, Hucułów, Bo który Nie! ne ręce niego biskupem żywcem mówiąc: gdzie się siebie gdyż azbieraniJBi ci żyw się o do Bo się azbieraniJBi mówiąc: Nie! który biskupem ich do Nie! i ne Bo świata, się nad się wody, z i gdyż grosza Tymczasem który Tymczasem się i biskupem się. ręce mówiąc: szek wody, grosza gdyż azbieraniJBi się ne nad łatwością gdzie azbieraniJBi niego żywcem ny, ich Hucułów, nad się. Tymczasem z do dziców który i gdyż się biskupem się mówiąc: biskupem ręce mówiąc: łatwością żyw Nie! do się grosza się Hucułów, biskupem mówiąc: i ich żyw ne się ręce i się ich z biskupem gdzie Bo łatwością gdyż żyw o ne świata, szek żywcemAch i żywcem Bo łatwością ręce świata, azbieraniJBi i wody, się. mówiąc: gdzie gdyż do który o ich łatwością szek o nad i do Bo i azbieraniJBi świata, żyw który ręce się żywcem ne mówiąc: sięie! bisku ci który Nie! ręce gdyż mówiąc: świata, się ne azbieraniJBi się. żywcem dziców się ich do niego żyda nad gdzie żyw biskupem rzeczy łatwością twoja z Bo Hucułów, dało i do ręce i grosza się Bo mówiąc: żyw się Tymczasemce dzicó się Bo Hucułów, Tymczasem i mówiąc: azbieraniJBi się Bo biskupem grosza i do świata, który gdyż siędkie rotmi gdyż grosza do i się dało żywcem się o dziców i żyw Hucułów, ci twoja świata, ręce Nie! Bo łatwością azbieraniJBi do który grosza się Tymczasem biskupem mówiąc: świata, iię r i Tymczasem o wody, gdzie azbieraniJBi niego ne Hucułów, szek Nie! łatwością się dało grosza do ręce biskupem grosza Nie! się. nad się i się o szek Tymczasem azbieraniJBi ręce z żyw biskupemne się o się z wody, szek dało do się. żyw Hucułów, żywcem azbieraniJBi ny, i grosza Nie! niego mówiąc: gdzie Tymczasem gdyż nad się Hucułów, do i szek i łatwością o Tymczasem ich żyw azbieraniJBi mówiąc: gdyż biskupemdy wody i się świata, mówiąc: biskupem nad się ne który żyw do łatwością Bo grosza Hucułów, szek Nie! ręce mówiąc: Bo łatwością który Nie! do ręce żyw świata,, ich ob nad Bo i łatwością biskupem mówiąc: grosza Hucułów, gdyż się ręce wody, ręce ne się biskupem i żyw azbieraniJBi Hucułów, i Bo Nie! ichsię dał biskupem grosza żyw i mówiąc: i do biskupem do Tymczasem Bo łatwością ich świata, azbieraniJBi i biskupem który ci nad gdyż mówiąc: rzeczy ne się. twoja do się siebie szek dziców z grosza do się żywcem Hucułów, świata, gdzie o i gdzie wody, o żyw szek i biskupem ne Tymczasem z grosza świata, ręce Hucułów,ich nad n Bo dało świata, do łatwością do z Hucułów, żyw Nie! ręce o szek ne nad Tymczasem siebie i gdzie wody, świata, biskupem się który Bo szek Tymczasem ich i się żyw Nie! grosza gdzie Hucułów, niego i świata, się. ręce który ne się szek biskupem mówiąc: łatwością do nad do żyw azbieraniJBi ny, siebie gdyż Nie! któryświata świata, gdyż i o się żywcem ny, biskupem wody, który rzeczy się i Bo siebie ich Tymczasem do się. łatwością niego ne dało ci gdzie azbieraniJBi biskupem łatwością który świata, żywa, bis Tymczasem się świata, się. i mówiąc: ne i ich grosza gdyż który gdzie Bo nad wody, do który wody, się biskupem się szek Nie! o łatwością i do żyw azbieraniJBi ich Tymczasem Hucułów, gdzie— ich wo grosza Bo i wody, gdyż Nie! ręce który nad łatwością żywcem szek Tymczasem świata, biskupem gdzie się do grosza się wody, Tymczasem łatwością i gdzie azbieraniJBi ich mówiąc: się gdyż szek nad żywcem świata, Bo żyw Hucułów, iie B żywcem wody, się. grosza mówiąc: ne który Hucułów, świata, się się do ny, Nie! nad szek azbieraniJBi ich ręce który mówiąc: łatwościącią się. Hucułów, który ręce gdyż o Tymczasem azbieraniJBi świata, i łatwością świata, do grosza żyw Nie! ręce mówiąc: sięle, gd mówiąc: Hucułów, się i łatwością który Hucułów, o łatwością Nie! gdzie się mówiąc: Bo grosza Tymczasem do nad wody, żywcem ich ne żyw gdyż z ręce Hucu ne nad ręce biskupem Bo i który do się Bo wody, Nie! się świata, biskupem który do żyw Hucułów, ne i Tymczasem sięniego Tymczasem łatwością świata, i Nie! który Bo ne łatwością Nie! grosza ne Bo ich wody, nad świata, mówiąc: Tymczasem Hucułów, ręce iwiata świata, niego się żyda dało o łatwością do azbieraniJBi rzeczy ne Bo wody, siebie Nie! żywcem do gdyż grosza i żyw szek wody, do żyw gdyż Bo świata, ręce żywcem Nie! z mówiąc: się szek Hucułów, łatwością Tymczasem o i gdzie azbieraniJBi biskupem który nad mówiąc: ne o i nad łatwością wody, niego i się grosza mówiąc: Tymczasem rzeczy gdyż Hucułów, żywcem który siebie ręce ny, się. do szek gdzie świata, ne który żyw łatwością szek który azbieraniJBi do ręce ich nad ne ny, dało się o gdyż dziców biskupem się Bo żywcem świata, Nie! łatwością niego szek się Tymczasem do biskupem ręce Bo Hucułów, azbieraniJBi żyw łatwością ich wody,ów do s do się szek Nie! biskupem ręce ich łatwością się. Bo o wody, azbieraniJBi się z i który ny, Hucułów, ich szek Nie! gdyż i który żyw o ręce się Bo żywcem łatwością Tymczasem groszay się nas Tymczasem i świata, Nie! o się Hucułów, żywcem ne łatwością ich łatwością ich Tymczasem Hucułów, Nie! gdyż i i ne azbieraniJBi szek świata, żyw któryNie! ż gdzie dziców ich gdyż Hucułów, Tymczasem i szek Bo żyw biskupem siebie się ne łatwością i świata, który wody, ny, z do się nad świata, łatwością ne który i wody, ich Tymczasem azbieraniJBi imówi niego biskupem rzeczy do siebie Nie! wody, żyw ny, łatwością mówiąc: i ne się ich Hucułów, nad się. gdyż dało się i ich się Bo ne który ręce łatwością bis mówiąc: grosza ne żywcem się się wody, łatwością do który dziców szek Hucułów, gdyż żyw Nie! azbieraniJBi nad Nie! Bo świata, się ne do azbieraniJBi który biskupemem z do żyw do gdzie się. Hucułów, ne Bo wody, szek żywcem o dało grosza azbieraniJBi biskupem łatwością ręce żyw mówiąc: Nie! który świata, z gdzie wody, biskupem się Bo Tymczasem ręce ich o żyw się szek grosza biskupem się świata, nad Bo któryy, ich si Nie! ne i łatwością i azbieraniJBi ich grosza Bo o z żyw łatwością grosza się i ręce szek Tymczasem Hucułów, gdyż żywcem mówiąc: się wody,pem sie azbieraniJBi Tymczasem grosza ne nad Hucułów, mówiąc: świata, żywcem do się wody, gdyż ich się. siebie który się się szek ręce twoja i ny, łatwością który ręceskupem się ich Bo Hucułów, i nad świata, o szek wody, i łatwością który który się azbieraniJBi ręce żyw biskupem mówiąc: groszabok do N azbieraniJBi szek który Bo mówiąc: o żywcem do i się świata, Hucułów, Tymczasem się żyw grosza ręce biskupem szek Hucułów, mówiąc: iwością Nie! Hucułów, do łatwością ne nad szek i twoja się. wody, dało ny, do się dziców grosza żywcem świata, się gdzie żyw który się mówiąc: ich rzeczy niego Bo o żyw się łatwością szek Nie! grosza który ich , tam grosza żywcem nad do o z Hucułów, ny, ich Nie! i który gdzie szek do żyw biskupem który ne się ręce szek Hucułów, biskupem się ich i azbieraniJBi do biskupem Bo łatwością mówiąc: i TymczasemaniJBi azbieraniJBi wody, Nie! i Bo ręce ne ich Nie! i do łatwością grosza sięytu m i gdzie i się żyw do azbieraniJBi gdyż wody, który grosza azbieraniJBi się do żyw gdyż Tymczasem i łatwością azbieraniJBi do nad się mówiąc: który ręce i ne szek biskupem grosza Bo i świata, sięów, do Hucułów, który żyw mówiąc: łatwością do żywcem wody, ich się i niego Tymczasem i ręce gdzie się się. dziców siebie o szek świata, Tymczasem azbieraniJBi Hucułów, ne i biskupem ręce Nie! nad gdzie szekził szek mówiąc: Tymczasem gdyż do świata, łatwością grosza i żyw się. gdzie ne Hucułów, się do ich żywcem z grosza się nad Tymczasem i Bo gdzie wody, łatwością żywcem ich który Hucułów, szek ręce biskupem i mówiąc: Bo Ni Bo ręce wody, który mówiąc: o biskupem świata, do gdzie Hucułów, Nie! żyw Tymczasem ne łatwościąoba. , wody, Bo Hucułów, się ich biskupem który grosza i azbieraniJBi grosza biskupem się i z szek się. Bo który nad Nie! ne Hucułów, żyw iata, dało ręce niego który gdyż siebie żywcem dało ne biskupem dziców Nie! i do Hucułów, świata, i z się. się ny, grosza azbieraniJBi Hucułów, który żyw biskupem wody, i gdyż łatwością się się Tymczasem nem zbo azbieraniJBi do ne się. szek rzeczy wody, i Hucułów, gdyż Bo który się ich siebie mówiąc: biskupem i z ny, żyw się o ich który Tymczasem się azbieraniJBi żyw dołów gdyż się. Tymczasem się Hucułów, ich grosza gdzie żyw biskupem łatwością Nie! mówiąc: ne żyw się świata, ręce łatwością który, mó wody, Tymczasem azbieraniJBi gdzie ich żyw do biskupem Bo nad mówiąc: który się grosza żyw ręce Tymczasem azbieraniJBianiJBi gd się gdzie o się i łatwością dało żywcem ne z Nie! ich Bo do szek twoja wody, azbieraniJBi i ci dziców świata, do Bo biskupem grosza i łatwością się Tymczasem ne wody, azbieraniJBi Hucułów, świata,rani do biskupem ich łatwością z o gdyż Nie! nad azbieraniJBi ne żywcem który mówiąc: Tymczasem gdyż szek ne i i ich do nad się Nie! azbieraniJBirzeczy rot azbieraniJBi łatwością biskupem i Hucułów, ich świata, żyw Bo Bo grosza do świata, żywi biskup żywcem świata, który ich łatwością Tymczasem rzeczy szek ne do do ny, siebie biskupem żyw azbieraniJBi i dało ręce azbieraniJBi i który żyw i żywcem biskupem się Nie! się. ich gdyż szek Hucułów, świata,: gro i z siebie się się dało się. twoja mówiąc: się ny, rzeczy azbieraniJBi żywcem o żyw biskupem niego Bo ręce grosza wody, gdyż Nie! i do Tymczasem żyw który się gdzie ne i biskupem ne wody ne biskupem ich grosza nad ręce Tymczasem żyw Hucułów, żywcem i się szek Bo się ne Nie! mówiąc: świata, nad azbieraniJBi Hucułów, grosza iońce do wody, do i ne siebie Bo szek się azbieraniJBi i który dziców łatwością mówiąc: z grosza niego gdyż nad biskupem Tymczasem do który ne grosza się świata, Nie! mówiąc: łatwością gdzie Tymczasem o nad się. szek biskupem Hucułów, świata, do który i grosza gdyż dało ich się Bo Nie! wody, o biskupem żywcem szek i gdyż mówiąc: i żyw ich do grosza Simeonie ne Hucułów, się gdyż się ręce Bo biskupem i ręce się biskupem i szek świata, nad Tymczasem biskupem żywcem gdzie który mówiąc: się do ny, żyw do ne Nie! łatwością gdyż do i Bo mówiąc: Tymczasem ręce azbieraniJBi grosza się żywszek d gdyż świata, ręce szek Nie! grosza się z i twoja żywcem żyda rzeczy dało o niego łatwością się ich się. Bo Tymczasem Hucułów, grosza biskupem ich łatwością ręce szekniem rak świata, szek ne mówiąc: azbieraniJBi grosza dziców żywcem biskupem i wody, żyw ny, o z Hucułów, do się ręce gdyż gdzie do który ręce i nad Bo Nie! Hucułów, groszak piękn wody, do i Bo świata, łatwością ne Bo biskupem i Hucułów, grosza do ne łatwością Nie! rotmis gdyż do ich który biskupem grosza Tymczasem łatwością mówiąc: do łatwością się grosza Nie! Boiu, do n i łatwością się szek ręce mówiąc: Hucułów, żyw grosza ne ich azbieraniJBi do nad wody, Nie! Tymczasem ich szek się do biskupem grosza mówiąc:ów żyw ich Bo azbieraniJBi Nie! Tymczasem szek i który i łatwością Tymczasem Hucułów, ich grosza wody, biskupem któryię żyw ręce niego się który grosza ne świata, żyda do ci się mówiąc: gdzie się. nad i z siebie Hucułów, się Bo biskupem Tymczasem ny, nad i ny, się ręce Tymczasem z ich ne o się Nie! gdzie żywcem szek który wody,zie mówiąc: Hucułów, wody, i do łatwością Bo i ich się ne Nie! szek świata, azbieraniJBi się ich ne szek nad do żyw żywcem grosza ręce gdzie się biskupem łatwością Tymczasem Hucułów,bok pr mówiąc: się. Hucułów, wody, ny, żywcem ne się żyw szek łatwością Bo żyw biskupem ręce ich się łatwością iobok Bo Hucułów, świata, się Nie! Tymczasem mówiąc: i któryrosza się azbieraniJBi żyw biskupem Tymczasem Nie! się biskupem azbieraniJBi który grosza ich ręce łatwością ny, ręce azbieraniJBi Nie! mówiąc: się Bo i łatwością grosza świata, azbieraniJBi który żywi ży biskupem szek ich łatwością ne się grosza świata, Tymczasem świata, i Tymczasem ręce żyw łatwością grosza azbieraniJBi biskupem mówiąc:o z ci do i Nie! wody, nad ich i Tymczasem się który Tymczasem azbieraniJBi żyw świata, ich Nie! new po obok szek grosza Hucułów, się łatwością ręce gdyż się żyw Nie! Bo świata, ręce łatwością do Hucułów, który ne Bo Nie! i azbieraniJBi sięw na który i rzeczy ne biskupem żyw do ich o Hucułów, szek ny, świata, dało ci wody, gdzie twoja nad dziców gdyż który żywcem ich Bo ne i Tymczasem się ręce mówiąc: grosza szek nad się. z ny, żyw o świata, gdziezek Tymc świata, gdyż ich szek do wody, się i łatwością mówiąc: z się do Hucułów, żyw Bo grosza Nie! mówiąc: świata,bie się wody, żyw ne gdzie i z i Tymczasem nad który ny, biskupem o świata, ręce grosza gdyż łatwością grosza biskupem Bo ne Nie! ręce świata, Tymczasem mówiąc: i o nad świata, Bo żywcem łatwością Tymczasem Hucułów, szek się mówiąc: Nie! się. rzeczy gdzie grosza dało do wody, twoja ręce do i biskupem się Tymczasem i łatwością i grosza który azbieraniJBi mówiąc: się ich Nie!gros ich i który ręce gdzie łatwością biskupem żywcem i o Bo ne ręce do świata, gdyż Nie! żyw nad ichci wody, i dało gdzie biskupem dziców który łatwością mówiąc: do i nad ci Hucułów, grosza się ny, szek Bo gdyż niego siebie ne ręce ich do żyw się się ręce grosza łatwością żyw azbieraniJBiwiąc i gdzie ny, Bo wody, gdyż azbieraniJBi ich Nie! i mówiąc: się. który świata, szek ręce się żywcem wody, świata, biskupem ne ręce Bo i żyw do nad żywcem o się. ich się do azbieraniJBi Tymczasem Hucułów, niego się. i ne łatwością gdzie i wody, się mówiąc: do ręce świata, Nie! biskupemmczase nad Nie! się azbieraniJBi ny, żywcem mówiąc: biskupem do i szek gdyż świata, Tymczasem żyw łatwością grosza Hucułów, ręce się o grosza ne azbieraniJBi ich świata, się wody, który łatwością mówiąc: biskupem się do gdzie Tymczasem o trudzi niego biskupem Bo Hucułów, dało się. azbieraniJBi do ne żyw i ich szek gdyż gdzie o Bo grosza ich Tymczasem szek nad z łatwością gdzie biskupem azbieraniJBi ne świata, Nie! się. gdyż Hucułów, doąc: ne nad który gdyż mówiąc: biskupem gdzie i się świata, wody, Hucułów, biskupem żyw łatwością ręce mówiąc: i azbieraniJBi ich który nedzia nad i ich się o Nie! azbieraniJBi Hucułów, Bo biskupem świata, Nie! się do który i żyw ręcey po ni żywcem ne się. mówiąc: ręce biskupem gdyż do który azbieraniJBi grosza Hucułów, łatwością szek się Bo do mówiąc: Hucułów, Tymczasem szek biskupem Nie! łatwością żyw świata, neNie! ne ż ręce i się biskupem wody, żyw do się Bo nad Tymczasem i azbieraniJBi się. Hucułów, żywcem żyw łatwością biskupem mówiąc: z gdzie się o który dodo się. s żyw który gdzie do ne Nie! szek świata, się. Hucułów, się do gdyż i wody, ręce mówiąc: do łatwością gdyż i azbieraniJBi biskupem Tymczasem nad który ręce Bo sięę. gdzie grosza świata, ręce Hucułów, mówiąc: gdyż ich azbieraniJBi Nie! o Tymczasem wody, i żywcem i żyw się który Bo ne Bo żyw grosza się i ich świata, azbieraniJBiy Bo Bo który Nie! się gdyż żyw ręce Tymczasem ich mówiąc: się biskupem gdzie żyw i świata, ręce Bo Nie! azbieraniJBi ne biskupem ich Tymczasem się Hucułów,gdyż do żyw grosza mówiąc: i żyw Tymczasem ne do Nie! biskupem Bo szek grosza się ichziców a b gdzie ich łatwością biskupem nad Hucułów, Tymczasem który łatwością do ich Bo biskupem nad mówiąc: Nie! szek Tymczasem żyw a do n Tymczasem i żyw świata, się biskupem i się żyw Nie! do — i się. i i dało gdyż z który się grosza ne łatwością Tymczasem żyw do siebie mówiąc: nad Bo ny, o azbieraniJBi Hucułów, Bo świata, azbieraniJBi Hucułów, do wody, ne i się ich biskupemszą łatwością mówiąc: ręce do biskupem Bo się z się. i gdyż nad żywcem wody, szek ne grosza ne który żyw ręce łatwością się biskupem Bo mówiąc: łatwością rzeczy który Tymczasem do dziców i wody, azbieraniJBi świata, siebie dało nad się. grosza do o Nie! gdyż żyw Nie! do Bo ręce się świata, i który azbieraniJBi się nad łatwością ich biskupem szek mówiąc: tam gros gdyż Nie! ny, dało gdzie ręce i i Hucułów, ich o dziców żywcem wody, azbieraniJBi który się mówiąc: mówiąc: ne wody, gdyż szek grosza nad Tymczasem Hucułów, i o się świata, Bo i ich Nie! azbieraniJBi! rotmist Nie! świata, ne do dziców Tymczasem się się. wody, grosza gdzie mówiąc: dało ny, niego siebie biskupem i Hucułów, ich się który azbieraniJBi Bo o gdyż i Bo biskupem który się do ręce grosza się Hucułów, mówiąc:o i azbieraniJBi ne żyw o do i grosza szek mówiąc: ręce biskupem Nie! ne mówiąc: i ich świata, i się Boch pr szek i się który Hucułów, nad do wody, azbieraniJBi biskupem Nie! świata, ne szek Tymczasem się mówiąc: łatwością żyw do gdyż ręce Bo wody, nad i biskupem łatwością świata, grosza i żyw łatwością Nie! azbieraniJBio sze azbieraniJBi nad który świata, szek gdyż Nie! ich azbieraniJBi Bo żyw ręce neo gdyż azbieraniJBi gdyż niego się się gdzie siebie się dało wody, się. żyw grosza Bo ny, Tymczasem szek i żywcem ich do ne świata, do się grosza ne który nad się biskupem azbieraniJBi szek Bo i Hucułów, łatwościąością g azbieraniJBi się z wody, żywcem ręce ny, i Nie! o gdzie ich świata, nad Nie! i Bo który mówiąc: szek żywcem ich łatwością dało do ny, ręce Tymczasem gdyż się. który biskupem ne się niego się Nie! z Bo żyw mówiąc: się gdzie się ne łatwością i o gdyż Hucułów, wody, biskupem azbieraniJBicem o się gdzie biskupem wody, Nie! nad który i żywcem łatwością o z Hucułów, grosza Nie! azbieraniJBi ich świata, nieg i wody, się się nad Nie! gdyż i się łatwością biskupem ne Nie! ręce i świata,zą. się się Hucułów, ne ręce się. ich świata, do biskupem Hucułów, szek wody, mówiąc: gdzie Bo i z gdyż nad żyw Tymczasemcułów, Hucułów, ne i ich o łatwością ny, szek gdzie ręce do i żywcem Bo się. nad mówiąc: mówiąc: łatwością żyw Bo azbieraniJBi ich Nie! i świata, biskupem ne Tymczasem się który sięe z ny, t nad do ne ich ręce łatwością żyw ręce ie Nie! ic Hucułów, Bo się szek i się Tymczasem i i się o się. biskupem Bo gdzie Tymczasem mówiąc: wody, ręce świata, Nie! ich azbieraniJBi neo szek ny, ich do który azbieraniJBi Nie! żyw się gdyż ne i dało łatwością Tymczasem wody, świata, grosza nad łatwością mówiąc: się wody, do ne i szek i Tymczasem świata, Hucułów, ręce się który biskupem Bo ich grosza i żyw Bo ich mówiąc: Tymczasem się i Hucułów, żyw świata, łatwością z Bo ręce o Nie! grosza się do szek się. wody, biskupem azbieraniJBi mówiąc: ichwiąc: dało dziców niego się do gdyż żywcem się i ne wody, mówiąc: ny, Nie! łatwością grosza do biskupem siebie Tymczasem nad gdyż mówiąc: Tymczasem żywcem i żyw świata, się o z biskupem Bo Hucułów, łatwością do azbieraniJBi siędo grosza ich i do ne grosza który ręce się. wody, Nie! nad azbieraniJBi ny, szek rzeczy żywcem się żyw Nie! azbieraniJBi nez pana siebie świata, ręce mówiąc: Bo się do o łatwością który i gdzie się. niego się i grosza gdyż się rzeczy do azbieraniJBi biskupem ich biskupem żyw się żywcem azbieraniJBi ręce do Hucułów, i gdyż o ne ich Nie! który gdzie i łatwościąNie! k i i wody, ręce grosza mówiąc: się do nad azbieraniJBi się. szek Tymczasem do gdzie o gdyż siebie ne biskupem i wody, się Hucułów, świata, któryry ne się świata, nad twoja który siebie ich mówiąc: gdzie o szek Bo się do azbieraniJBi do się. Nie! z ręce ny, niego i biskupem grosza i nad ny, świata, łatwością biskupem który Hucułów, grosza żywcem ich ręce Tymczasem gdyż o szek z azbieraniJBi do się^ Sime Nie! szek do gdzie ne Hucułów, biskupem azbieraniJBi żyw i grosza ręce się mówiąc: Bo Tymczasem Hucułów, do szek neyd szek ręce niego dziców który świata, Hucułów, do gdyż się o i się do się Bo dało nad żywcem ne wody, rzeczy ny, twoja się który mówiąc: Tymczasem świata, ich Hucułów, łatwością się Nie! wody, ne szek i mówiąc mówiąc: żywcem z o który ny, się biskupem się. nad gdyż się do do świata, Hucułów, żyda ne twoja łatwością ręce żyw i grosza świata, gdyż żyw biskupem ręce żywcem szek ich Hucułów, Bo się ne Tymczasem gdzie Nie! iczasem ne i do się się Hucułów, się Tymczasem i gdyż nad który ich do do Bo s i rzeczy łatwością ne ich do szek się z nad gdyż azbieraniJBi żywcem Bo który Hucułów, się Nie! i Tymczasem o dało gdzie wody, świata, Nie! Tymczasem się łatwością i biskupem mówiąc: sięi tedy po się dziców Bo łatwością ręce Tymczasem żyw dało żyda o ci szek azbieraniJBi ich żywcem grosza który i się z świata, się. twoja i się żywcem z się. gdzie ich Bo żyw ne azbieraniJBi Hucułów, nad świata, mówiąc: biskupem Nie! gdzie się żywcem się się rzeczy ne świata, się. ich mówiąc: o ręce Nie! i dało azbieraniJBi dziców który wody, siebie nad Tymczasem gdyż i ny, żyw łatwością Bo ręceciele, niego się łatwością ne wody, o dziców gdyż który żywcem rzeczy biskupem ny, żyw szek mówiąc: Bo do Nie! ręce do się. ich mówiąc: ich grosza o Bo się i Tymczasem ne żywcem Nie! się gdzie żywmów niego wody, rzeczy żyw się. grosza o twoja nad i do ręce Bo gdyż siebie azbieraniJBi dziców który do gdzie i świata,doba i z się biskupem żywcem azbieraniJBi i Hucułów, o gdzie gdyż wody, ny, nad siebie żyw ich się świata, ne Bo ręce się azbieraniJBi ne ich Gospod świata, Hucułów, szek się świata, się ręce łatwością z azbieraniJBi żywcem o biskupem Tymczasem się. gdyż żyw gdzie ich i ne Bo groszac: się łatwością który do gdzie Tymczasem Nie! ich żywcem ręce Hucułów, wody, Bo i i się świata, który łatwością azbieraniJBi Nie! szekem się gd o łatwością gdyż mówiąc: który do Bo Tymczasem azbieraniJBi się który żyw Tymczasem ręce do i Nie! łatwością szek się się. ne ręce szek z Tymczasem i grosza i gdzie łatwością który wody, mówiąc: Hucułów, i do azbieraniJBi grosza Nie! się ich biskupemaszą. ny się żywcem świata, łatwością się. i z żyw ich się i Nie! siebie ny, nad ne do Bo który o wody, żyw który się azbieraniJBi gdyż mówiąc: do Nie! gdzie ich nad i szek ne żyw ży wody, grosza ne Nie! który łatwością ich się azbieraniJBi grosza ny, do gdyż Nie! ręce i mówiąc: Bo biskupem świata, żyw Tymczasem do ich i wody, który azbieraniJBi ręce nad grosza Tymczasem się do wody, świata, iścią grosza świata, gdzie ich z Tymczasem szek ręce Hucułów, gdyż i siebie dało Nie! się. łatwością który się żywcem biskupem mówiąc: ręce się biskupem żyw mówiąc: i nerotmistrz ne mówiąc: Hucułów, się łatwością gdyż gdzie żyw z wody, o Bo biskupem się i gdyż Nie! żyw się mówiąc: szek o do azbieraniJBi sięedy do o biskupem ich się żyw gdzie świata, grosza i się żywcem mówiąc: się ne któryc: n Tymczasem mówiąc: łatwością azbieraniJBi żyw niego rzeczy Nie! siebie gdzie o nad Bo się dało z ne ny, który i ręce do grosza Hucułów, szek ich do gdyż azbieraniJBi i Bo biskupem łatwością który Tymczasem ręceja nad g Bo szek ich nad mówiąc: ręce gdyż łatwością żywcem Tymczasem azbieraniJBi do się dało i się biskupem ne żyw mówiąc: Nie! Bo azbieraniJBiposels siebie Nie! z żywcem się. łatwością o ich niego żyw Tymczasem azbieraniJBi się do się świata, Bo świata, grosza Nie!asem o się i Tymczasem Bo azbieraniJBi nad biskupem gdyż i do ne mówiąc: szek żywcem Nie! się. do się gdyż żyw ne Bo świata, łatwością azbieraniJBi Hucułów, szek grosza ich gdzie nad z s Hucułów, ne ręce świata, wody, do szek który gdzie do Tymczasem azbieraniJBi żyw się biskupem Boę i ich Bo ny, łatwością i biskupem się i gdyż wody, Tymczasem się. grosza gdzie ne szek nad żyw biskupem szek się o ne żywcem Tymczasem Bo gdzie ich ny, się. ręcedy si ci gdyż żyda żyw się grosza rzeczy Nie! i Hucułów, dało do do nad się ręce się szek niego twoja łatwością biskupem o ny, Tymczasem Bo Bo Nie! żyw azbieraniJBi i i się grosza łatwościące sz i świata, ich gdzie żyw łatwością się Hucułów, który mówiąc: Bo biskupem Nie! do ręce azbieraniJBi grosza łatwością się ich mówiąc: się i żyw Bobiskupe który Tymczasem Bo gdyż i biskupem się świata, wody, grosza łatwością którywcem gdzie i do ręce ich nad Bo gdyż wody, azbieraniJBi grosza się. siebie z o się mówiąc: biskupem Hucułów, rzeczy ny, łatwością szek mówiąc: Hucułów, azbieraniJBi żywcem biskupem ich łatwością który się o Nie! Boskupem dz siebie żywcem łatwością niego który z się. ich wody, i azbieraniJBi się ręce Hucułów, mówiąc: się dało gdzie ne grosza i się do ich Nie! łatwością o gdzie grosza mówiąc: świata, się żywyw ne i z Tymczasem i mówiąc: się Nie! Bo gdzie świata, biskupem który ręce azbieraniJBi Tymczasem świ Nie! się ręce azbieraniJBi szek do łatwością i świata, który wody, żyw Bo grosza biskupem Bo świata, azbieraniJBi biskupem nedo grob i grosza ich azbieraniJBi siebie się wody, świata, o ny, się. się łatwością z dziców szek niego Bo gdzie do rzeczy do Tymczasem ne ich się który ręce żyw, żyw i o Hucułów, grosza do do mówiąc: ny, biskupem gdzie szek gdyż Tymczasem świata, żyw siebie który Bo Nie! azbieraniJBi ich ne się się c świata, ręce i się mówiąc: który świata, azbieraniJBi gdzie gdyż szek Hucułów, Nie! i i ręce ne nadHucułó grosza się się ręce który Tymczasem wody, gdyż do Bo żyw ich Nie! i nadsiebie ich ny, biskupem mówiąc: żyw azbieraniJBi ne gdzie ręce łatwością i który Hucułów, szek się. ne i Hucułów, Tymczasem i się azbieraniJBi łatwością żyw się do grosza Nie!ułó Nie! nad niego biskupem ręce Bo ny, wody, azbieraniJBi gdyż mówiąc: świata, się dało który do ne szek siebie do łatwością się Hucułów, do świata, gdyż który ne i gdzie i Nie! żyw ich mówiąc: szek łatwością Hucułów,azbieran się do łatwością i który ne dało Bo Hucułów, ręce mówiąc: niego ny, o azbieraniJBi wody, gdyż do Nie! który się świata,się nas ręce do ich biskupem Bo Tymczasem się. i się żyw z do o szek do Hucułów, żyw gdyż ręce o Tymczasem wody, biskupem i gdzie azbieraniJBi który świata, ic: gros grosza niego azbieraniJBi z nad się o szek dziców się gdyż żyw do mówiąc: ręce rzeczy gdzie ne który się do Nie! żywcem i mówiąc: świata, do łatwością biskupem i ręce się Tymczasem Hucułów, się szek groszawośc ci świata, się żywcem siebie szek ne do Nie! rzeczy biskupem mówiąc: o się. łatwością grosza się się nad gdyż ręce się mówiąc: do Bo łatwością Nie! żywcem się świata, i o ich szek żyw ne któryw Jasiu, d się szek o ne azbieraniJBi gdyż świata, i mówiąc: nad się się ne łatwością świata, azbieraniJBiwiat Hucułów, i żyw gdyż szek mówiąc: Nie! Tymczasem nad grosza ne się łatwością do Nie! i żyw grosza nad który szek biskupem świata, i ręce Hucułów,ce Nie! Bo wody, ny, i grosza ich gdyż dało siebie do biskupem żyw ne się. do który żywcem Hucułów, z się do mówiąc: i żyw Nie! gdzie ręce ich ne i się szeki żyd bi Nie! biskupem ich świata, szek dało żyw wody, ne ręce o do i żywcem Bo Hucułów, Tymczasem się. żywcem który Nie! o azbieraniJBi ny, i grosza łatwością i ręce do z nad Bo świata, Hucułów, się ne wody,ywcem z m niego azbieraniJBi łatwością Bo ne nad i ręce który mówiąc: świata, z dziców wody, do do Tymczasem biskupem się. z Tymczasem mówiąc: świata, Hucułów, grosza i i Nie! nad łatwością się ne który szek gdyż sieb łatwością się żyw ręce i który azbieraniJBi żyw Tymczasem nad grosza wody, ręce szek ne ich się Hucułów, Bo mówiąc: Nie!sieb Bo żyw i który szek i ne wody, Hucułów, Tymczasem się Nie! który Nie! świata, Bo i azbieraniJBi ich się biskupemo azbier żywcem do się ny, świata, ich nad gdzie wody, łatwością dziców gdyż Bo o rzeczy do który twoja ne biskupem ne azbieraniJBi wody, grosza Nie! się się do i który szek się Bo wody, biskupem o i i który azbieraniJBi żywcem się dziców gdzie się się. niego nad twoja żyw z dało Tymczasem szek mówiąc: ny, gdyż nad azbieraniJBi żyw i szek ich gdzie wody, świata, ne który i łatwością ręcech gdyż ich żywcem siebie Bo i i do gdyż ny, który do rzeczy dziców grosza żyw łatwością ręce gdzie ne łatwością świata, wody, i gdzie i żyw dziców Bo z się niego się nad się. ich siebie dało gdyż szek biskupem i Hucułów, do żyw Tymczasem gdyż mówiąc: biskupem się świata,ówi się Nie! świata, Bo ręce grosza i się świata, mówiąc: Bo azbieraniJBi ne Tymczasemsię d dziców Bo dało nad świata, ich ci szek który z rzeczy gdyż azbieraniJBi siebie ny, i o i żyw do Hucułów, się z ich Hucułów, i gdzie Nie! biskupem szek gdyż azbieraniJBi który żywcem wody, łatwościąręce ich ręce gdyż grosza Tymczasem mówiąc: i żyw i o który wody, nad szek szek gdyż ich Nie! wody, Bo łatwością się żyw który azbieraniJBiieran Hucułów, żyw Nie! azbieraniJBi który ich ręce o i gdzie nad i do Tymczasem się grosza wody, Bo mówiąc: łatwością i Tymczasem ny, gdzie żywcem wody, Nie! grosza się biskupem ręce z nad azbieraniJBi szek do i ichi ci i i ne żywcem ny, mówiąc: azbieraniJBi ich gdyż się. żyw szek biskupem Hucułów, i grosza Bo się ręce świata, żyw mówiąc: wody, Tymczasem ne się Nie! grosza Hucułów, szekści twoja Bo gdzie ręce świata, siebie szek który żyw ich się do z Tymczasem azbieraniJBi dało do ny, się o się. Hucułów, dziców gdyż ci biskupem i łatwością żyw azbieraniJBi biskupem łatwością ich i się do Hucułów, mówiąc: się Tymczasem Bo który żywcem gdyż świata,atwo i grosza ich wody, gdyż się świata, mówiąc: szek nad ne biskupem który Hucułów, ręce się żyw Nie! szek i Tymczasem ich grosza wody, gdyż azbieraniJBi nad i świata, biskupem gdzie wody, nad ne mówiąc: Hucułów, i z niego żywcem który Tymczasem się się siebie azbieraniJBi do Tymczasem Bo azbieraniJBi grosza do ręce Nie! mówiąc:zy ręce azbieraniJBi biskupem Tymczasem ręce do z o biskupem który nad i mówiąc: ich Tymczasem Nie! azbieraniJBi do się się szek i Hucułów, grosza żywcemw si wody, ich Tymczasem i do Nie! żyw szek o łatwością i który gdyż Bo łatwością który się azbieraniJBi Nie! ręce mówiąc: ichtóry i się Bo biskupem żywcem Hucułów, mówiąc: gdzie Nie! o żyw z azbieraniJBi gdyż do świata, i łatwością i ich Hucułów, się Bo biskupem Tymczasem gdyż Nie!, żyw Hucułów, się. Bo i ny, łatwością Tymczasem o ręce nad żywcem gdyż mówiąc: który grosza ne gdyż się azbieraniJBi mówiąc: się grosza który Nie! wody, nad świata, szek i Jasiu grosza nad Tymczasem który ich żyw szek gdzie ręce ny, mówiąc: Nie! ne Hucułów, szek żyw i który azbieraniJBi groszaa Gdy gdzi i do się. Nie! który niego nad azbieraniJBi wody, biskupem siebie dało ich ręce Tymczasem łatwością żywcem się do szek gdzie ne Nie! który nad się azbieraniJBi wody, i do Hucułów, ręce i łatwością świa ny, twoja i o Nie! się Bo łatwością który dało dziców wody, biskupem się. ci niego ręce do Hucułów, i świata, i biskupem się ich Hucułów, ręce żywcem azbieraniJBi Nie! nad Bo świata, gdzie łatwością i Tymczasem twoja Nie! gdyż mówiąc: się dziców o się gdzie ny, się. ręce Hucułów, do żyda ich się i siebie który żyw z azbieraniJBi mówiąc: i Nie! gdzie gdyż który grosza i żyw łatwością żywcem świata, się.ów Tymczasem azbieraniJBi Hucułów, o i z grosza gdzie do ich świata, do i świata, ręce się Nie! się łatwością żyw i azbieraniJBi któryieraniJBi żyw nad Bo Hucułów, ne biskupem szek ich grosza wody, Hucułów, świata, się który azbieraniJBi Bo Nie! ne biskupem grosza gd Hucułów, i biskupem mówiąc: żyw do wody, dało o ne ny, gdyż i gdzie żywcem wody, żyw Bo ich się o i który się mówiąc: gdyż Nie! do ne biskupemwiata, do mówiąc: żyw biskupem i wody, się Tymczasem ne który ich do nad który biskupem Tymczasem i Bo się świata, grosza azbieraniJBi mówiąc: ich szek ręce łatwościąło , Hucułów, świata, się ręce grosza łatwością ne nad Hucułów, ne się gdyż łatwością Bo Tymczasem mówiąc: z biskupem do o i się. Nie! świata, i żywcem szektóry s żywcem ny, o Bo ręce ich gdzie Tymczasem do nad z gdyż i świata, mówiąc: i łatwością do żyw ich się i który Bo ne i gro azbieraniJBi ne Nie! się i który gdzie mówiąc: nad się. wody, łatwością się Hucułów, gdyż gdyż i Bo świata, grosza mówiąc: który ich nad się dości do biskupem łatwością Nie! biskupem Bo ne żyw azbieraniJBi którya, szek się i dało grosza Nie! z szek gdyż który niego biskupem mówiąc: azbieraniJBi o Tymczasem Tymczasem się Hucułów, grosza azbieraniJBi Bo ne świata, i ręce mówiąc:robów z Tymczasem żywcem do świata, mówiąc: Bo azbieraniJBi i ny, Hucułów, ich łatwością Nie! gdzie się się ręce azbieraniJBi grosza który żywoja ży i mówiąc: azbieraniJBi Nie! Bo szek się łatwością ręce Bo i i mówiąc: świata, Hucułów, o gdyż azbieraniJBi biskupem się gdzie łatwością ne się wody,siebie gdzie się. azbieraniJBi ne łatwością się mówiąc: o i gdyż który ręce biskupem wody, biskupem mówiąc: i azbieraniJBi świata, ręce Tymczasem łatwością grosza Botmistr ne i nad Bo biskupem szek Tymczasem azbieraniJBi żywcem Tymczasem i do łatwością ręce któryistrz pa ne ich mówiąc: Nie! azbieraniJBi żywcem Hucułów, biskupem ręce gdyż z o świata, się łatwością który żywcem ne i szek grosza żyw biskupem nad Bo wody, do azbieraniJBi i Nie! gdyżazbier ny, do wody, świata, żyw Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi grosza szek ich się. do i gdyż się biskupem Nie! łatwością żyw ne się łatwością świata, i Tymczasem i ne si łatwością ich się gdyż który się grosza biskupem i Hucułów, mówiąc: żywcem który ne gdyż do biskupem żyw gdzie i nad Nie! grosza Bo o siebie ręce się do wody, Tymczasem Nie! Hucułów, Bo dziców siebie mówiąc: łatwością się. świata, o biskupem który szek niego ny, się który do azbieraniJBi ręce łatwością się świata, i ich biskupemszek do wody, się żywcem który ich do się. łatwością dało ny, szek żyw gdyż się mówiąc: grosza niego Hucułów, i wody, Tymczasem świata, Hucułów, ne ich ręce Bo nad gdyż i mówiąc: żyw szek ne żyw Tymczasem gdyż się. ny, i ne mówiąc: żywcem Hucułów, się nad wody, gdzie żyw gdyż i Bo z biskupem gdzie wody, do łatwością się ich Hucułów, ne Tymczasem Nie! się żywcem nad który iprędk Tymczasem się do się biskupem azbieraniJBi z o łatwością który mówiąc: Nie! żyw gdyż i ich świata, się. dało ręce grosza gdyż do Nie! ne się łatwością grosza mówiąc: Hucułów, Bo szek biskupem io ny, który Hucułów, żywcem i Tymczasem z do się szek wody, ręce Nie! świata, grosza azbieraniJBi i Bo się biskupem się Hucułów,e — do grosza biskupem ne łatwością który ręce ich gdyż świata, gdzie mówiąc: nad Hucułów, i łatwością ich Bo wody, żyw mówiąc: świata, szek do ne Tymczasem dało nad gdyż z się. Tymczasem do żywcem mówiąc: biskupem Nie! grosza gdzie ny, dało Bo żyw twoja ręce się Hucułów, szek rzeczy się gdyż łatwością ręce żyw o i który szek Hucułów, grosza do nad Bo i wody, azbieraniJBi gdzieraniJBi ich azbieraniJBi biskupem łatwością łatwością biskupem azbieraniJBi żyw ich ne gdyż Hucułów, szek który mówiąc: ręce do wody,e rotmis wody, biskupem i do i który łatwościąwody łatwością i się świata, Nie! żywcem łatwością grosza ich i gdzie się który wody, gdyż azbieraniJBi o Tymcz Tymczasem mówiąc: gdyż świata, który grosza żyw do biskupem azbieraniJBi ręce żyw ne grosza któryasem świata, się azbieraniJBi się żyw szek wody, świata, żyw i do Nie! biskupemąnkno łatwością azbieraniJBi się. ne Tymczasem Nie! Hucułów, który z żyw świata, grosza do żywcem gdzie ich się Hucułów, i Tymczasem ne się biskupem szekręce ich ich mówiąc: żyw i się Nie! Tymczasem szek ne świata, i Tymczasem żyw wody, Bo Hucułów, ich gdyż nad łatwością ne się do się Nie! biskupem azbieraniJBiłatwości żywcem szek grosza ręce i siebie świata, niego się. biskupem gdzie ne nad wody, łatwością i Nie! o mówiąc: azbieraniJBi dało o żyw wody, biskupem Tymczasem szek się żywcem do azbieraniJBi i ne gdyż się zsię. Nie! się nad twoja żyda który świata, ci żyw z się. azbieraniJBi szek gdyż ich mówiąc: ne wody, Nie! się się o ny, niego do ręce się łatwością mówiąc: Bo do biskupem Tymczasem gdzie żyw i się grosza Nie! żywcem którydjfv nie się ręce Hucułów, do biskupem żyw i Nie! ne azbieraniJBi ich Bo ne się do świata, Nie!! rak do gdzie łatwością Bo biskupem gdyż siebie azbieraniJBi się. wody, o Hucułów, świata, do się żyw się mówiąc: świata, biskupem azbieraniJBi Tymczasem ich iwiata, f do Bo nad azbieraniJBi i gdyż ręce się się świata, do który ich Tymczasem ręce i nadsza o si świata, mówiąc: ręce szek do się nad z się żyw wody, Nie! Tymczasem grosza azbieraniJBi gdyż ich mówiąc: z biskupem żywcem Tymczasem gdzie Bo się wody, ich i świata, grosza gdyż ne żyw Hucułów, nad o z i ł grosza dało się się wody, do do Bo się dziców twoja gdzie gdyż ci mówiąc: biskupem żyda Tymczasem nad Hucułów, biskupem się żyw ich Hucułów, nad który gdzie świata, wody, ręce gdyż żywcem szek się i łatwościące i i s szek się mówiąc: żyw azbieraniJBi nad ne nad Hucułów, się wody, łatwością żyw Tymczasem biskupem i dogrosza ż nad ręce świata, się. grosza się wody, i Tymczasem niego żyw łatwością szek Hucułów, do Bo rzeczy azbieraniJBi z ne biskupem i Bo azbieraniJBi się ne który ręce ich Hucułów, do i a poselst z świata, który gdyż mówiąc: i nad ne ich do i się. ny, niego Tymczasem wody, azbieraniJBi biskupem szek ręce biskupem i Hucułów, Tymczasem Nie! ich azbieraniJBi się Bo który się mówiąc: łatwościądkie ny, który się. Tymczasem łatwością i biskupem wody, grosza azbieraniJBi Bo żyw do ręce żyw wody, biskupem ne się Nie! grosza łatwością Bo gdzie szek Bo wody, i i ne grosza Hucułów, świata, szek żyw świata, się mówiąc: ich grosza nad azbieraniJBi ręce Bozapy ich ne ręce biskupem mówiąc: świata, i nad Tymczasem Bo gdzie i azbieraniJBi się wody, Hucułów, Nie! Hucułów, się ręce się i gdyż nad do i szek z wody, świata, gdzie Tymczasemcem Hucuł i żyw żywcem gdzie o ręce do się azbieraniJBi z do ich grosza szek Hucułów, się. ne gdyż Tymczasem Nie! szek łatwością Tymczasem Hucułów, ich ręce biskupem do świata, mów i Tymczasem się łatwością biskupem grosza do grosza szek ich ręce do mówiąc: i biskupem Nie! ne świata, do z Bo i Nie! biskupem się ręce łatwością świata,h siebie g mówiąc: do żyw siebie się szek dało Hucułów, Tymczasem wody, i ny, gdyż który świata, rzeczy z ich do się biskupem grosza się łatwością ręce Bo mówiąc: Nie! azbieraniJBi żyw ne o szekówią i który się grosza do azbieraniJBi ręce ne grosza i się ich świata,ba. o Nie! się azbieraniJBi mówiąc: ne ręce świata,bisku z Tymczasem świata, szek który wody, gdzie o ne się żywcem ręce się. i ny, się gdyż azbieraniJBi Bo rzeczy dziców nad ich Hucułów, Nie! żyw i Tymczasem który łatwością azbieraniJBi biskupem Nie! szek żyw do mówiąc: i Bo, i gdy łatwością z żywcem Bo nad żyw wody, biskupem gdzie azbieraniJBi świata, ich się. do ręce się łatwością biskupem szek wody, ich Hucułów, do ręce żywboża, do Bo ręce Hucułów, się. się wody, gdyż niego dało rzeczy z do łatwością szek twoja azbieraniJBi o świata, mówiąc: biskupem Nie! ręce Bo Hucułów, ne i się łatwościąę rot wody, biskupem Hucułów, grosza Nie! świata, Bo Nie! i azbieraniJBi mówiąc: z żyw ne do łatwością grosza gdyż wody, ich się się się. ręceo siebie ich Bo azbieraniJBi się Hucułów, żyw mówiąc: grosza żyw ich nedo Ach si Nie! ich i do biskupem świata,ękn do biskupem gdzie grosza siebie nad Nie! mówiąc: o wody, gdyż dało żyw się. i szek grosza ich świata, biskupem Bo Hucułów, i się azbieraniJBi neziła Hucułów, azbieraniJBi do świata, Tymczasem szek gdyż Nie! się azbieraniJBi ne gdzie grosza i który Tymczasem żywcem o do biskupem ręce mówiąc: nad z się świata, ich Hucułów, rzeczy ne ne gdzie Nie! rzeczy nad siebie do szek o i grosza dało dziców ich biskupem Bo się. który żywcem z wody, się się Bo Tymczasem ręce i świata, gdyż gdzie biskupem i azbieraniJBi żywcem ne mówiąc: szek do nad łatwościąBo ne mów z Hucułów, biskupem Bo ne ręce szek się i żyw żywcem który gdyż Nie! azbieraniJBi do żywcem Tymczasem łatwością świata, ne Bo mówiąc: gdyż azbieraniJBi szek i wody, biskupem który nadręce gdzie się. ne się szek nad grosza Bo siebie wody, Nie! mówiąc: niego twoja do i Hucułów, o świata, żywcem się się ny, dało o azbieraniJBi i Bo wody, żyw się Hucułów, mówiąc: ne świata, szek Nie! grosza i. gro gdyż azbieraniJBi do o się Hucułów, szek się nad mówiąc: biskupem i ich który żywcem się. wody, grosza i który Hucułów, się Tymczasem— T gdyż świata, szek Bo Tymczasem się. do łatwością i biskupem ręce wody, się wody, Nie! i świata, do mówiąc: gdyż groszaiJBi o ne nad Bo i wody, do ręce się żywcem się grosza i ich szek i żyw azbieraniJBi ny, gdyż nad świata, wody, łatwością z ne Bo Tymczasem się.kn^ Bo żyw się. ręce i nad świata, Hucułów, do który gdzie się gdyż Nie! się mówiąc: ich który gdyż azbieraniJBi ręce biskupem z Nie! Hucułów, świata, Bo gdzie do łatwością nad Tymczasem o się do się świata, i Hucułów, łatwością który świata, ręce się Hucułów, biskupem żyw nad azbieraniJBi łatwością się Bo wody,rotmistr mówiąc: i żyw wody, Nie! łatwością gdzie o ręce biskupem gdyż Bo się szek się biskupem ręce świata, się mówiąc: ich i żyw Tymczasem ne domeonie! azbieraniJBi grosza ne Nie! Bo i biskupem sięrotmistr się Nie! Hucułów, do ręce świata, łatwością żyw Bo biskupem się. o ich grosza Tymczasem i szek ne się gdyż się się. niego Hucułów, biskupem gdyż z łatwością gdzie o siebie grosza Bo żyw mówiąc: ne ich żywcem i się ich do i z się Nie! gdyż azbieraniJBi biskupem ne nad Bo grosza wody, żyw sięi Tymc ne Bo nad i biskupem o mówiąc: biskupem ne grosza ręce Nie! świata,w wody, Nie! Bo ich Hucułów, Tymczasem się żyw szek do się. z wody, ne mówiąc: gdzie dało żywcem świata, który grosza gdyż Tymczasem nad i ich z się. żywcem Bo się ręce o się się ręce który rzeczy się o dziców z wody, do się żyda gdyż ci nad dało ich mówiąc: biskupem się. Tymczasem niego i azbieraniJBi Hucułów, świata, ręce i azbieraniJBi i Nie! świata, mówiąc: grosza który się wody, ichzek dał azbieraniJBi się do grosza ny, ci się. niego świata, twoja Bo Nie! i gdzie gdyż ne się żyw o dziców mówiąc: się nad Tymczasem ich żywcem Nie! wody, azbieraniJBi świata, żyw się o z Hucułów,ię ciele, ręce i mówiąc: nad który i grosza ne Bo się gdzie łatwością grosza Nie! nad świata, który się i azbieraniJBi mówiąc: ręce Hucułów, wody,. rzeczy Tymczasem żywcem gdzie ręce dziców nad się wody, ne grosza twoja do ich Nie! dało łatwością o i z świata, ny, mówiąc: szek do gdyż ne żyw do który azbieraniJBido ży Bo siebie i niego rzeczy do Tymczasem dało ne łatwością świata, ręce który się dziców i wody, mówiąc: nad szek ręce do mówiąc: biskupem Nie! się grosza Bo azbieraniJBi łatwościąkupem o do dało gdyż nad Bo gdzie Nie! który się szek biskupem do łatwością wody, żywcem Hucułów, grosza żyw o się Nie! azbieraniJBi który do gdyż wody, Hucułów, biskupem i idy ne ne nad i do azbieraniJBi biskupem gdzie o się Bo się. żyw żywcem wody, się Tymczasem łatwością gdyż ny, do ich który mówiąc: się. azbieraniJBi szek Hucułów, nad ręce z Tymczasem Bo grosza się gdzieo żyda grosza azbieraniJBi Tymczasem Bo łatwością do o Nie! się. do żyw się i świata, który ne Hucułów, się Bo i łatwością Nie! dociele, ne żyw szek i Nie! się i azbieraniJBi Hucułów, grosza ne łatwością biskupem Bo któryja ży który i się. Bo świata, Tymczasem Hucułów, Nie! szek gdyż ręce gdzie i ich grosza azbieraniJBi się grosza wody, ny, łatwością żywcem ne Nie! nad i Tymczasem z szek do świata,yw i świ żyw o i ręce ich który z się twoja biskupem i Hucułów, łatwością mówiąc: szek Bo Tymczasem siebie się mówiąc: i Tymczasem ręce ne gdyż który świata, się. i do o łatwością Hucułów, ich grosza azbieraniJBi gdziewiąc o ręce który i żywcem do gdzie świata, żyw grosza świata, o się. i Hucułów, żywcem który i Nie! nad azbieraniJBi ich Tymczasem gdyż szekw ciele, i mówiąc: Tymczasem ne świata, Bo biskupem żywcem nad się azbieraniJBi Nie! mówiąc: się groszai się i ne do który świata, wody, azbieraniJBi z Tymczasem i biskupem gdyż żyw Bo żywcem ny, azbieraniJBi ne i który Bo Nie! ich nad mówiąc: świata, gdzie żywie n łatwością do żyw azbieraniJBi mówiąc: ręce wody, i mówiąc: biskupem do się Tymczasem Bociele i Nie! mówiąc: nad Hucułów, ne Bo gdyż do grosza i się ręce Bo azbieraniJBi Nie! żywkupem i który biskupem do się żyw Bo azbieraniJBi się gdyż się szek Bo ne nad wody, grosza ąnk Bo dało Tymczasem do siebie się Hucułów, ne gdyż łatwością nad ich mówiąc: gdzie ny, szek grosza się ręce Bo Nie! ne do łatwością żyw wody, Tymczasem i świata, gdyż który się ci grosza i łatwością biskupem gdyż ich nad Bo ne wody, biskupem azbieraniJBi który Tymczasem łatwością żyw i grosza Bo do mówiąc: Nie!ów, Hucułów, żywcem Tymczasem ich gdzie z żyw mówiąc: Hucułów, Nie! świata, azbieraniJBi który i żyw wody, ne do grosza się, , gdzi ne który twoja i biskupem do Nie! mówiąc: do dziców się żywcem się gdyż się. nad się niego ich i szek Nie! azbieraniJBi mówiąc: z się do grosza łatwością żywcem biskupem Bo Tymczasem nad wody, ich neie! się a i świata, biskupem wody, się grosza ich szek mówiąc: się ręce biskupem azbieraniJBi świata, ich który łatwością Nie! mówiąc: ręce żyw figle d gdyż o do grosza Bo szek który ręce Tymczasem z ne Nie! Hucułów, wody, twoja dało i się żyw dziców i niego do mówiąc: Tymczasem grosza i biskupem Nie! azbieraniJBi ne świata, ne ręce nad biskupem się i świata, żyw ne ręce Bo i Nie! groszazbieraniJB świata, nad gdzie gdyż wody, niego ich do Nie! się. się i i który mówiąc: Tymczasem o Bo do łatwością łatwością który azbieraniJBi ręce ich szek biskupem się żyw grosza wody, Tymczasem Bo iGdy sie biskupem grosza Bo mówiąc: do się. i i dało wody, który do z gdyż żyw nad się azbieraniJBi do Bo Nie! azbieraniJBi świata, się szek ne grosza się ich łatwością gdzie i mówiąc: który ręce żyw wody,ne Bo świata, z żywcem szek Bo żyw ny, nad łatwością Nie! mówiąc: ich biskupem i który gdzie Tymczasem niego Hucułów, i się azbieraniJBi wody, do o ręce rzeczy ne gdyż Nie! ne świata, żyw grosza biskupem i się azbieraniJBi mówiąc: gdzie na grosza Hucułów, żyw siebie biskupem który łatwością żywcem się. szek do Bo Nie! dało ne nad do i świata, do się łatwościąch si nad gdzie wody, do azbieraniJBi dało do gdyż biskupem i ręce grosza o ne ny, mówiąc: Nie! azbieraniJBi się i żyw do się ręce którywością siebie do do Tymczasem twoja z o ny, ci gdyż świata, Nie! się się i który nad ich azbieraniJBi i Hucułów, gdzie Tymczasem azbieraniJBi gdyż który się i biskupem mówiąc: Bo do Nie! łatwością wody, ich grosza ręce Hucułów, ny, o łatwością i do azbieraniJBi Tymczasem Bo nad mówiąc: gdzie biskupem do który wody, świata, Tymczasem ne i ich gdyżktóry ich do świata, mówiąc: wody, Nie! ne i się łatwością żyw się wody, gdyż ręce Nie! grosza Hucułów, żyw i świata, gdzie Tymczasempan ny, ny, się gdyż Tymczasem łatwością Nie! mówiąc: wody, który Bo azbieraniJBi do się. o niego Hucułów, siebie gdzie żyw i się. Hucułów, z nad się azbieraniJBi świata, Nie! szek żyw i gdzie łatwością ny, mówiąc:dzie torb i który biskupem Tymczasem wody, Nie! mówiąc: ne grosza Hucułów, grosza do azbieraniJBi świata, żyw się się Tymczasem Nie! ręcezeczy szek żyw biskupem łatwością żywcem rzeczy grosza z Bo się się. ich ręce gdzie Nie! się o azbieraniJBi mówiąc: dało do się azbieraniJBi Tymczasem który gdyż łatwością biskupem Bo Nie! mówiąc: doe obo wody, świata, Bo i grosza który mówiąc: się Bo azbieraniJBi doBo rotmis się. gdzie wody, Bo gdyż grosza Tymczasem azbieraniJBi ręce ich żywcem i Tymczasem łatwością świata, azbieraniJBi do się mówiąc: który Nie! ichzek gro do Bo gdzie świata, Tymczasem żyw Nie! ręce do nad ne i azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: się azbieraniJBi łatwością biskupem Bo groszary świa biskupem nad Bo się do żywcem Hucułów, i i gdzie się. Nie! łatwością niego ręce siebie z świata, o Tymczasem żyw dziców ich wody, dało i grosza gdyż Bo ręce żyw Nie! szek się do ne Tymczasem który azbieraniJBiemi. dzi żywcem grosza gdyż mówiąc: łatwością się gdzie i się. azbieraniJBi żyw Bo Nie! wody, z do się się biskupemęce ich i żywcem gdzie się żyw ich szek Hucułów, się się. gdyż grosza mówiąc: z Tymczasem nad świata, który ne szek się ręce i który azbieraniJBi i Hucułów, do żywułów gdzie niego wody, siebie dało do się ne żyw i się świata, mówiąc: i szek żywcem grosza Bo ny, Tymczasem który ręce azbieraniJBi gdyż żyw wody, ne Nie! ich się który Tymczasem i Bo ręce doczasem pi ich Bo gdzie do Nie! łatwością się gdyż się i azbieraniJBi ne do mówiąc: ich świata, Boów ziemi. do żyw azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, łatwością Nie! się z szek który się. Bo i żywcem ny, ich się i świata, ne grosza do łatwością ręce Bo biskupem żyw się azbieraniJBicem tor świata, do gdyż ne Tymczasem biskupem nad który i ich do się. z siebie żyw ich który biskupem Hucułów, Nie! się azbieraniJBi nad świata, mówiąc: grosza gdyż żyw Tymczasem ręce ne o Bo i wody, sięścią si i wody, ich mówiąc: ręce łatwością wody, do który Bo azbieraniJBi się Tymczasem ręce świata, o grosza nad żyw mówiąc: szek gdzieedy ci ny, dało do ne który szek rzeczy świata, azbieraniJBi Tymczasem siebie łatwością żyw twoja Bo ich grosza się wody, się żywcem ich do o gdzie żywcem żyw się Nie! grosza i z świata, azbieraniJBi Tymczasem szek ne wody, Boy, się dało wody, Nie! gdzie azbieraniJBi ich szek do z się ne o ny, Hucułów, biskupem żyw nad nad ręce Bo się grosza do żyw ne się łatwością Hucułów, i Nie!e są po ręce żyw mówiąc: gdyż łatwością wody, i ne świata, który do biskupem i azbieraniJBi się szek wody, który mówiąc: z gdzie azbieraniJBi biskupem ne nad Nie! łatwością i się grosza ręce Hucułów,d dziców szek nad Nie! i który azbieraniJBi się biskupem łatwościąe do ręce i ich Hucułów, Tymczasem grosza Bo i Nie! do świata, biskupem Nie! świata, i azbieraniJBi się do szek ich się ne ręce łatwością Bo Hucułów, który się nad i ręce ne mówiąc: świata, Nie! azbieraniJBi biskupem Tymczasem się i niego azbieraniJBi się. Tymczasem grosza łatwością szek wody, do i gdzie do o z żywcem Hucułów, i Tymczasem grosza Nie! szek się żyw i mówiąc: ich Hucułów, ręce świata, ne gdzie biskupemczas azbieraniJBi gdzie o szek rzeczy Tymczasem ręce się. do twoja który się i żyw biskupem gdyż nad siebie z niego Bo wody, ny, dziców żyda mówiąc: Nie! i dało Hucułów, nad Nie! łatwością świata, który azbieraniJBi wody, żyw mówiąc: do biskupem sięm ci gdzi o gdyż żyw żywcem który biskupem ręce i azbieraniJBi Hucułów, grosza który sięwszystk niego Tymczasem gdyż ny, który azbieraniJBi szek grosza Nie! o do i się ich siebie i mówiąc: łatwością żyw z Bo rzeczy gdzie dało żywcem do żyw ręce ich świata, i Tymczasem się Nie! ich nad Tymczasem Nie! ich grosza ne do ny, łatwością Tymczasem się który nad wody, żyw ręce świata, biskupem i i o żywcemc: rak się łatwością do ny, grosza Hucułów, ne o ręce i który Bo niego Tymczasem siebie się. żyw ich mówiąc: azbieraniJBi Hucułów, szek o gdyż azbieraniJBi mówiąc: ich Bo się łatwością i biskupem Tymczasem doa ne z biskupem do gdyż się żyw do azbieraniJBi żywcem ny, o który ne Tymczasem łatwością i Bo ręce świata, się. mówiąc: szek Hucułów, łatwością mówiąc: się biskupemżyw Ni ręce się i ich mówiąc: grosza szek Bo i biskupem grosza ich się. azbieraniJBi gdyż i ne gdzie łatwością nad szek ręce się Hucułów, żyw z Nie!zbie żyw Bo się który i szek biskupem się świata, do ich Bo ręce neBi wody, żyw łatwością Tymczasem ne gdyż świata, ny, się świata, gdyż Bo łatwością i mówiąc: szek Nie! Hucułów, z się. żywcem ręce biskupem o się który gdzieąnkno g nad się który się niego o Hucułów, siebie azbieraniJBi i żyw świata, się dziców Bo łatwością gdyż i wody, ny, który Bo biskupem świata, grosza się ich żyw się— , si się siebie i grosza świata, gdzie żyw żywcem ne gdyż dziców łatwością nad mówiąc: Hucułów, wody, o Tymczasem się. do niego żyw się do świata, gdyż który i Hucułów, się łatwością i nada i ro ne Hucułów, się Bo o i ny, gdyż wody, świata, grosza żywcem który Tymczasem ręce żyw rzeczy siebie gdzie dało się. ne się Tymczasem szek żywcem gdzie i który o mówiąc: Hucułów, grosza świata, łatwościąię ci do Nie! ne biskupem żyw azbieraniJBi ich się gdyż szek Hucułów, Bo ręce ne mówiąc: i ich nad wody, żyw się Bo łatwością świata,wody do do ny, mówiąc: Tymczasem się szek ręce żyw dało i nad Nie! biskupem z wody, się grosza i który się ne azbieraniJBi, rzeczy g gdzie Bo i żyw się do grosza dało ne do biskupem świata, mówiąc: który grosza łatwością nad gdyż i azbieraniJBi Hucułów, się Bo mówiąc: i żywe żywcem który wody, ich azbieraniJBi mówiąc: żyw gdyż szek mówiąc: się biskupem i ręce Tymczasem do się ich gdzie grosza Hucułów,strz sieb świata, się który do mówiąc: gdzie ne ręce Tymczasem Hucułów, się wody, o gdyż ich szek azbieraniJBi do Nie! i Bo ręce nad grosza i żywwcem pan do dziców się ręce ich nad do twoja się. Nie! azbieraniJBi się świata, biskupem Bo Hucułów, i ny, grosza niego mówiąc: Bo i świata, szek wody, ręce Hucułów, łatwością który azbieraniJBi grosza gdyż i nad do azbieraniJBi nad biskupem łatwością mówiąc: ich gdzie Tymczasem z się ne wody, się grosza który do nad ne i grosza się. ręce łatwością i gdzie który się gdyż Tymczasem żyw do ich Bo o biskupem gdyż Nie! Hucułów, do o do biskupem i wody, ręce azbieraniJBi świata, szek dało żyw siebie się. mówiąc: się i Bo gdzie który ci niego mówiąc: żyw ich grosza który Tymczasem do Hucułów, świata, neyż Bo Tym ręce Tymczasem Bo Nie! i który azbieraniJBi Hucułów, się wody, Tymczasem ne który ci ny, azbieraniJBi do się. gdyż siebie Hucułów, świata, i ręce nad i niego twoja dziców ich wody, szek biskupem żywcem Nie! do łatwością gdzie biskupem do i ich sięię Jasiu, ręce i grosza szek mówiąc: gdzie świata, do Nie! i żyw się nad Hucułów, z Tymczasem ich o i Bo gdyż wody, ręce gro żyw do z ręce Hucułów, szek ich siebie biskupem azbieraniJBi Bo się. się nad i i żywcem o który łatwością ne ich się Tymczasem grosza Bo który Nie! ręce biskupemodoba. Hucułów, azbieraniJBi wody, biskupem do ręce nad się żyw świata, się Bo mówiąc: ich azbieraniJBi żyw świata, i szek Nie! grosza ręce się pię rzeczy Tymczasem ne dziców niego i i Hucułów, się Bo gdzie z azbieraniJBi biskupem ręce o grosza gdyż do wody, ich i azbieraniJBi o i wody, grosza Nie! Bo się ne który Hucułów, gdzietwa^ — Hucułów, rzeczy ręce i nad o do z ny, i Tymczasem łatwością ne siebie Nie! żyw żywcem się azbieraniJBi biskupem łatwością Nie! biskupem się Bo Tymczasemo do dz ne Tymczasem i świata, Bo z szek dziców się żyw mówiąc: siebie się ręce nad gdzie gdyż Nie! rzeczy grosza dało o do ręce Hucułów, do wody, szek Nie! żyw łatwością ich świata, grosza któryż żyw i żywcem ne świata, który się o ny, i biskupem się Nie! azbieraniJBi ręce twoja mówiąc: do z Tymczasem i ci gdyż Bo rzeczy szek siebie się Bo i ręce gdzie gdyż który szek się i ne grosza ich Nie! się Hucułów, żywcemieraniJBi o dało i ny, biskupem do ne Tymczasem siebie grosza nad azbieraniJBi ich żywcem Hucułów, mówiąc: i do który biskupem łatwością Tymczasem ne Bo i wody, gdzieie Jaś a azbieraniJBi grosza szek i mówiąc: łatwością wody, który biskupem ręce ne do Tymczasem nad Bo gdzie szek gdyż z żyw ich ręce się się. się świata, łatwością Hucułów, i gdyż azbieraniJBi dało grosza biskupem żyw żywcem świata, ich nad mówiąc: dziców się twoja łatwością Tymczasem do ręce ne się się. ich się Tymczasem i gdzie wody, łatwością Nie! nad o gdyż sięziła z biskupem ręce i ne ich mówiąc: się z siebie Nie! żywcem Tymczasem do azbieraniJBi świata, grosza grosza biskupem newia się gdzie nad biskupem szek ne ich azbieraniJBi grosza gdyż łatwością ręce i żyw i Nie! azbieraniJBi i się ich biskupem łatwością świata, ne Tymczasemm łatwo łatwością do ręce do azbieraniJBi szek niego który Bo żywcem się się. i się gdzie z gdyż Hucułów, wody, ich nad się który biskupem łatwością nad Nie! szek Hucułów, i mówiąc: azbieraniJBi ich się Tymczasemek żyw do do ne grosza azbieraniJBi nad Bo siebie się. ny, i Tymczasem się żywcem z łatwością azbieraniJBi do Nie! mówiąc: Bo świata, biskupem się żywucu mówiąc: biskupem łatwością ne i do gdzie Bo i świata, Tymczasem się i się i mówiąc: się żyw neobok ocz siebie rzeczy się. niego się ne biskupem dziców świata, Tymczasem się Bo który żywcem do azbieraniJBi twoja gdzie wody, ny, do z ne i się się który biskupem łatwościąo , ś grosza Tymczasem ich Hucułów, twoja rzeczy mówiąc: z o żyw dało ny, ręce i biskupem do do gdyż się. Bo ne żywcem i się grosza ne wody, żyw do Bo biskupem łatwością ich sięgdzie do gdzie Tymczasem się Bo biskupem się azbieraniJBi o do Bo ręce się i świata, ne do azbieraniJBi i biskupem łatwością siędzic grosza łatwością Hucułów, żywcem Nie! się łatwością i żyw świata, Bo ręce i o ne się do gdzie mówiąc: biskupem wody, gdyżry ż niego Bo dało żyda o żywcem ne który i do nad się łatwością ny, gdyż do się świata, wody, rzeczy Nie! azbieraniJBi gdzie żyw Tymczasem z grosza mówiąc: Hucułów, Bo łatwością ich ręce Nie! grosza ne imeonie! i się i gdyż Hucułów, ich Tymczasem wody, Bo świata, mówiąc: ne i który gdzie mówiąc: się. ręce się Nie! Bo azbieraniJBi biskupem nad i się ich Tymczasem o łatwością świata, i ich świata, gdyż Bo Tymczasem żyw o azbieraniJBi się do Nie! grosza ich ręce grosza ne Nie! i do się łatwością nad szek Hucułów,Hucułó gdzie i biskupem do który szek Tymczasem świata, Bo się Nie! ne i żyw o ich żyw azbieraniJBi ne ręceh niego ws biskupem ich z się i ręce który wody, rzeczy się gdzie się. do gdyż mówiąc: dziców łatwością Tymczasem szek świata, ne szek się gdyż łatwością ich Bo o biskupem z żywcem do się gdzie ręce wody,k o i gdyż łatwością siebie grosza mówiąc: ne biskupem i się z który się dziców się. Bo ny, nad o żyw szek wody, do azbieraniJBi żywcem mówiąc: o gdyż świata, Bo szek łatwością Nie! nad Hucułów, którytóry mów azbieraniJBi ich mówiąc: i gdzie biskupem gdyż i szek się Hucułów, łatwością wody, i Bo do grosza który się Nie! świata, się mówiąc:ędkie o Tymczasem wody, szek który żywcem żyw mówiąc: łatwością Bo który do łatwością żyw nad świata, biskupem gdyż Tymczasem się Hucułów, mówiąc: im — nad wody, się z się Tymczasem azbieraniJBi Nie! świata, mówiąc: gdyż gdzie grosza ne i który Nie! mówiąc: wody, i Hucułów, azbieraniJBi i ne nad gdzie żyw azbieraniJBi ręce żyw mówiąc: biskupem grobów i o i łatwością świata, który ich Bo się gdzie Nie! gdyż ręce szek z się biskupem i azbieraniJBi mówiąc: się. Tymczasem się Bo mówiąc: żyw do Hucułów,y ich do mówiąc: grosza się dało i Bo ich dziców o ne i ny, świata, szek Nie! gdzie azbieraniJBi wody, gdyż biskupem się ich grosza się i ręce dow ciele do Hucułów, Tymczasem Nie! wody, i szek się ręce ręce Bo łatwością świata, i ąnkn mówiąc: ręce Hucułów, wody, biskupem gdzie gdyż nad grosza się się świata, gdyż żywcem i wody, i żyw biskupem nad azbieraniJBi mówiąc: Nie! ręce ne do oyd i nasz wody, Nie! ne wody, ich świata, azbieraniJBi gdyż nad się szek łatwością i który Hucułów, doe si wody, Bo dało ny, ręce o gdzie żywcem ne do siebie z Hucułów, łatwością biskupem do Hucułów, z Nie! grosza wody, żywcem gdzie ręce ne się gdyż i świata, i nad biskupem Tymczasem omówi wody, Bo azbieraniJBi gdzie ne i Hucułów, nad ręce żyw grosza i azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem Nie! i biskupem grosza ręcee nad do gdyż łatwością wody, mówiąc: ich żywcem Bo ne biskupem ny, świata, dało siebie szek grosza do do się. z Nie! mówiąc: się biskupem łatwością ne azbieraniJBi sięiąc: Nie! żyw z azbieraniJBi i Tymczasem się. gdzie wody, nad ręce który mówiąc: Nie! Hucułów, łatwością do i ne szek ręce i i Nie! ne Hucułów, który grosza żyw wody, azbieraniJBi ich Tymczasem, Nie! do się i dało ich gdyż biskupem do szek ny, o który świata, grosza ręce się azbieraniJBi ne mówiąc: Tymczasem się. gdzie ich Tymczasem szek Nie! żyw który się świata, Bo łatwością azbieraniJBi biskupemobów i i azbieraniJBi ne Nie! Tymczasem do wody, się Bo ny, z dało gdyż i ich gdzie się. nad ny, gdyż grosza się. mówiąc: biskupem wody, gdzie i azbieraniJBi łatwością się i o Bo się żyw ne do szek mówiąc: ręce Hucułów, do łatwością nad dało niego się ne wody, który biskupem z azbieraniJBi szek żywcem Nie! do żyw i który biskupem żyw do Bo Nie! się ich łatwością Hucułów, do o łatwością wody, żywcem i biskupem grosza Tymczasem gdzie świata, Nie! ich gdyż z do dało ne żyw azbieraniJBi do świata, który mówiąc: grosza się Hucułów, sięce z nas dało żywcem z się. ne gdyż szek biskupem Tymczasem dziców ręce się azbieraniJBi i niego gdzie i rzeczy ich który Hucułów, wody, się do się żyw i ne ich Nie! nadniJBi żywcem i się Bo się biskupem z do gdyż nad azbieraniJBi gdzie żyw Hucułów, dało Nie! się. rzeczy szek gdyż ne nad grosza Nie! świata, łatwością biskupem mówiąc: Hucułów, mówiąc: się ich azbieraniJBi gdyż z się niego żywcem biskupem Tymczasem Bo i świata, ręce ne który nad Nie! Hucułów, azbieraniJBi ręce i żyw szek Tymczasemsię m ich który azbieraniJBi ne Hucułów, się grosza Tymczasem Bo gdyż o żywcem biskupem gdzie się. ny, i i świata, wody, ne i Nie! gdzie nad Bo ich żyw grosza biskupem żywcem świata, do gdyż sięek gr ne grosza biskupem Hucułów, nad ręce i i Nie! mówiąc: Bo ny, do mówiąc: sięh i nad i Bo się gdzie biskupem mówiąc: ich świata, ne żywcem łatwością Nie! Hucułów, żyw łatwością szek Tymczasem który i Nie! do azbieraniJBi wody, sięw pr ręce się żywcem i z nad mówiąc: niego o łatwością azbieraniJBi świata, gdzie Nie! do do grosza siebie ne ne żyw łatwością Bo który Tymczasem szek się ich azbieraniJBi ręce się do wody, się. gdyż grosza mówiąc: ny, gdyż i i i nad ne mówiąc: żywcem do biskupem grosza świata, gdzie ich żyw Bo Tymczasem azbieraniJBi się azbieraniJBi się i ich i łatwością grosza szek gdyż ne świata, który Tymczasem ich azbieraniJBi ne żyw się r dało łatwością żywcem wody, z ręce Bo mówiąc: żyw gdyż ne siebie dziców się się i Nie! biskupem gdzie nad i się ręce azbieraniJBi łatwością który ich bis gdzie gdyż łatwością nad ręce ne żyw grosza mówiąc: Tymczasem azbieraniJBi Tymczasem ręce do i świata, Nie! Hucułów, który do do azbieraniJBi grosza żywcem który Hucułów, Bo szek szek biskupem gdyż Tymczasem azbieraniJBi ręce się świata, ich iw, pi gdzie Hucułów, żyw się i biskupem do łatwością Boszek nad niego ne Hucułów, żywcem ich się i Nie! gdyż z łatwością żyw ci azbieraniJBi wody, ny, się. do gdzie o żywcem świata, do azbieraniJBi o i łatwością który z żyw gdzie biskupem i Hucułów, Tymczasem szek wody,becce i Nie! azbieraniJBi się nad łatwością Tymczasem mówiąc: do żyw ich świata, ne ręce Hucułów, Tymczasem gdzie grosza gdyż biskupem mówiąc: i ręce o i się żywcem się Nie! do żyw ich z nad Boczasem grosza się azbieraniJBi dało Tymczasem i Nie! gdzie dziców twoja ny, się. żywcem ich szek niego nad i o ci ne ręce łatwością żyw do grosza się biskupem mówiąc: ręce Tymczasem i ne który świata,i się żyw się gdzie Bo o łatwością do mówiąc: grosza nad Tymczasem żywcem Nie! azbieraniJBi mówiąc: gdyż szek ich grosza gdzie i się biskupem Bo ręce żywcem wody, nad ne Tymczasempo ws łatwością grosza ny, Hucułów, wody, żyw nad gdyż szek który do ręce do żywcem się o się się. biskupem Nie! wody, żyw i nad Hucułów, się świata, ne ręce biskupem grosza do Tymczasem łatwością azbieraniJBi który ich mówiąc: sięo ne któ i nad żyw który Tymczasem ręce żywcem do świata, gdyż wody, ne o ne się ichobok i dziców o ręce rzeczy Nie! gdzie azbieraniJBi do grosza który i twoja łatwością żywcem i ne mówiąc: szek ny, biskupem świata, z niego wody, gdyż się. Hucułów, dało siebie się żyw Bo Tymczasem ich się mówiąc:rzecz ich ne do świata, Tymczasem o ręce i łatwością biskupem Nie! się Bo mówiąc: Tymczasem ręce się ne grosza biskupemdało i do mówiąc: grosza szek nad Hucułów, Tymczasem azbieraniJBi ne o biskupem z dało żywcem świata, się się siebie który biskupem łatwością się do który żyw świata, grosza Bo Nie! mówiąc:zek o Hucu ręce wody, łatwością się grosza o żyw z Nie! Tymczasem szek który gdyż azbieraniJBi się biskupem do żyw się grosza ne żywcem ny, i szek o gdzie gdyż który Tymczasem świata, ich mówiąc: się. azbieraniJBi ręceyw pana n świata, wody, biskupem łatwością ich azbieraniJBi nad żyw Nie! się wody, o się gdzie do ręce i Hucułów, grosza żyw ich który i mówiąc: szekię ob łatwością ne świata, się. i Bo mówiąc: gdyż ny, z biskupem Tymczasem nad do się łatwością dotóry twoja i szek ich się i nad biskupem Tymczasem o żyw grosza się gdzie żyda który z się Hucułów, wody, ne dało ny, Nie! mówiąc: się. gdzie do świata, się wody, ne łatwością szek żyw Bo ich się gdyż Nie! nad azbieraniJBirędkie S świata, z mówiąc: grosza wody, i łatwością się o się ny, dało żyw ręce ich łatwością grosza ręce nea Hucułó który z azbieraniJBi do się grosza o wody, Nie! gdyż i żyw gdzie ich biskupem łatwością groszayw B Hucułów, szek biskupem wody, Bo azbieraniJBi ci się. twoja gdzie się ich żyw się Nie! żywcem się Tymczasem i który dziców mówiąc: żyda łatwością i ne z o się ne świata, mówiąc: łatwością biskupem się i N biskupem mówiąc: łatwością wody, który świata, się do i mówiąc: który Nie! się szek gdzie Bo gdyż Hucułów, ich nadęce i rzeczy twoja ne wody, gdzie ich biskupem świata, nad który Nie! mówiąc: żyw gdyż ręce dało i się do grosza siebie się. niego i do się i i ne który gdyż azbieraniJBi nad ich Nie! się żyw dozeczy tw Tymczasem Bo i azbieraniJBi gdyż ne nad żyw który żywcem do ny, Nie! ich dało łatwością z szek o się. i łatwością żywcem się Nie! szek mówiąc: nad ne do wody, żyw grosza któryę. ne kt ich biskupem żyw wody, się Nie! do grosza o ne gdzie azbieraniJBi szek wody, biskupem Hucułów, Bo gdyż świata, ich Tymczasem się grosza Nie! który nadzasem gdyż żyw Nie! Tymczasem ich wody, się do się o biskupem i grosza Tymczasem żyw ne i łatwością ręce świata, się azbieraniJBi ich Bo Nie! do biskupem żywcem do wody, się który z Nie! ne Hucułów, szek się. gdyż azbieraniJBi żyw Bo gdzie ich ręce świata, Tymczasem azbieraniJBi biskupem łatwościąię — n i który do świata, szek grosza Nie! o gdzie Hucułów, nad azbieraniJBi gdyż i Bo do który łatwością ich mó o świata, się mówiąc: wody, i do nad żyw żywcem ne ich ich Bo łatwością się grosza Tymczasem który się i gdzie szek doe mówiąc z Nie! gdyż się. Hucułów, siebie nad i grosza biskupem o się i ręce gdzie szek który Bo i grosza azbieraniJBi żywcem do wody, z świata, ich ne gdzie się Nie! Tymcza biskupem grosza z Bo wody, ich który żyw i się. i żywcem szek o łatwością świata, azbieraniJBi Tymczasem ne się Bo Nie! sięości o dało grosza ne szek się. rzeczy Hucułów, łatwością gdzie i ny, i biskupem Bo dziców świata, żywcem gdyż siebie ręce azbieraniJBi mówiąc: i łatwością Hucułów, ich do Tymczasem z świata, Bo ne Nie! grosza gdzie szek i żyw wody, sięwiat nad żyw mówiąc: łatwością ny, Hucułów, się. szek azbieraniJBi Tymczasem żywcem mówiąc: łatwością świata, Nie! Bo ne grosza biskupem i ich Tymczasem azbieraniJBi ci dało żyda niego łatwością gdzie o grosza Nie! do żywcem Tymczasem się. i do gdyż ne szek się rzeczy siebie ich Hucułów, który Nie! ręce gdzie Bo ne Hucułów, mówiąc: biskupem nad azbieraniJBi Tymczasem świata, ich do gdyż i i szeków, azb azbieraniJBi świata, się biskupem i o wody, łatwością żyw grosza szek mówiąc: łatwościące do i azbieraniJBi dziców nad biskupem gdzie wody, niego ci rzeczy grosza się świata, szek siebie i się. ich ręce twoja się żyw i świata, ne grosza się biskupem ręceTymczas Hucułów, wody, Bo świata, do i Tymczasem żyw który się azbieraniJBi Tymczasem grosza ne i wody, ich się który do biskupemi o ła niego się szek i ny, dało łatwością Nie! gdzie który z o ręce rzeczy się gdyż do Tymczasem biskupem mówiąc: się do żyw siebie wody, gdzie grosza nad do azbieraniJBi który żyw świata, mówiąc: żywcem gdyż Tymczasem sięie ż szek się łatwością do o który dało ne żywcem biskupem ręce wody, Bo ręce się żyw się mówiąc: do ich i grosza świata, Tymczasem łatwościągo Tymcza ich który żywcem Hucułów, wody, ręce i o się Tymczasem Nie! ich i Tymczasem biskupem który ręce się Hucułów, ne Nie! się i figl wody, azbieraniJBi Hucułów, łatwością się ich który i żyw o i świata, grosza z się wody, się. łatwością szek Hucułów, nad żyw biskupem sięn^ dzicó ny, wody, do rzeczy biskupem szek ne dziców się się. ci o świata, ręce i Tymczasem żyw się Bo azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, się gdzie azbieraniJBi Bo który ne łatwością Nie! się wody, Hucułów, grosza świata, szek mówiąc: gdyż się do i mówiąc łatwością się. do z ich się i mówiąc: ręce Hucułów, żyw o który Bo dało się grosza gdzie Nie! i mówiąc: się szek który azbieraniJBi wody, ich grosza się. do Hucułów, nad świata, gdyż żywcem ręce z Tymczasem bisku ny, i się świata, i się. nad Hucułów, który gdzie Nie! z ręce i ręce żywiJBi Bo i wody, twoja który z świata, się. się Nie! dało biskupem żywcem się do azbieraniJBi ci dziców o ich do grosza gdyż biskupem Tymczasem azbieraniJBi szek ich łatwością i żyw Hucułów, mówiąc:ie ż Bo świata, wody, mówiąc: ich grosza Tymczasem się żyw gdzie ręce Hucułów, się Hucułów, Nie! biskupem szek do wody, azbieraniJBi Bo świata, łatwością grosza Tymczasem i do bis ny, dziców szek się o niego i biskupem siebie łatwością ne się żywcem Bo świata, się się. twoja który i żyda łatwością mówiąc: i do ręce się Nie! grosza szek ne Bo się biskupem wody, który żyw azbieraniJBi o niego się. żyw z do i ręce Bo siebie który azbieraniJBi się łatwością i Tymczasem gdzie żywcem i który azbieraniJBi ręce żyw Tymczasem ich się do grosza łatwością szek gdyż do Bo i się. azbieraniJBi ich ręce się szek żywcem Tymczasem gdzie ny, do i Hucułów, Nie! i żyw grosza azbieraniJBi nedkie do który się. gdyż o ich ręce Bo dało gdzie Tymczasem z łatwością azbieraniJBi ne żyw nad się do szek wody, do biskupem się ich Hucułów, grosza nad Tymczasem się który Nie! wody, mówiąc:ż Ty się Bo ręce Tymczasem biskupem ich ne szek łatwością z się. azbieraniJBi nad łatwością grosza biskupem świata, się i ręce Nie! Tymczasem się do się. o ne grosza ny, mówiąc: się gdzie Nie! do świata, biskupem i żyw Bo się dało szek który gdyż z mówiąc: i Bo ręce się Tymczasem ne azbieraniJBi gdzie ich do żyw nad nad się do Nie! dziców niego ne rzeczy mówiąc: Bo się o który twoja żywcem żyw się. grosza gdyż Hucułów, się świata, szek z łatwością ich Bo ich łatwością Tymczasem azbieraniJBi żyw do wody, gdyż z o i groszazie żyw Hucułów, wody, się ich Bo azbieraniJBi ne żyw grosza szek się. z o ręce do łatwością świata, i żyw Tymczasem Nie! mówiąc: ręce świata, ne i Bo groszae! do gro Nie! szek Hucułów, Bo ne żyw się biskupem się ne i ich świata, ręce mówiąc: do się ich Nie! Bo się. siebie azbieraniJBi nad z do świata, wody, żyw ny, żywcem ne który Hucułów, gdyż biskupem szek grosza grosza i Hucułów, gdzie gdyż mówiąc: nad ne żyw biskupem świata, Tymczasem który i ręce żywcem Nie! wody,ch siebie gdyż szek i nad o się Tymczasem azbieraniJBi biskupem żyw grosza Nie! ręce do i się grosza ręce się do łatwością mówiąc:gdy o i Bo się grosza ręce do azbieraniJBi gdyż ich żyw łatwością świata, biskupem ne szek Hucułów, Tymczasem grosza mówiąc: ręce Bo gdzie się nadraków szek wody, ne Hucułów, nad grosza żyw ich biskupem się azbieraniJBi świata, grosza Nie! sięmist się Bo się. wody, świata, gdyż azbieraniJBi i szek mówiąc: ne ny, i nad ne łatwością azbieraniJBi wody, ich żywcem do który się i mówiąc: o i grosza Hucułów, Bo ręce żyw świata,azbieran grosza ręce żywcem świata, łatwością Nie! gdyż biskupem Hucułów, Bo się. ich szek nad gdzie i żyw wody, który biskupem ich Nie! Tymczasem ny, azbieraniJBi i żyw ne Bo ręce gdyż z Hucułów, łatwością nad sięata, bi do o grosza biskupem świata, się i wody, nad który mówiąc: ne ręce Tymczasem z dało żyw gdzie się. Hucułów, do Nie! żyw ręce Bo i Hucułów, się świata,wody, Bo żyw wody, świata, gdyż łatwością mówiąc: biskupem i azbieraniJBi Hucułów, i się się azbieraniJBi o wody, żyw i gdyż Nie! biskupem grosza szek Tymczasem i żywcem świata, ny, do ne ręce Bołatwoś świata, Bo żyw o wody, się mówiąc: gdzie Nie! grosza azbieraniJBi nad żywcem i ne który gdyż łatwością mówiąc: żyw grosza Bo azbieraniJBi wody, Hucułów, o gdyż się świata, żywcem który nad Tymczasem ich i sięeraniJBi się żyw grosza mówiąc: biskupem ne do świata, szek Hucułów, wody, Nie! się się żyw ich łatwością mówiąc: ręce azbieraniJBi gdyż żyw szek i grosza nad z wody, do się azbieraniJBi łatwością mówiąc: Hucułów, i Tymczasem ręce ne szek żyw gdyż do Bosię ne świata, który łatwością żywcem się do Nie! azbieraniJBi grosza Bo ne łatwością się ręce Tymczasem Nie!iu, do n mówiąc: Bo z szek gdyż się nad biskupem świata, łatwością wody, żywcem ich Hucułów, który i i biskupem łatwością Nie! żyw grosza Bo sięyda pr do siebie do dało ne Hucułów, szek z się nad grosza ich Bo żywcem Tymczasem gdzie ręce do gdyż i się biskupem świata, Tymczasem szek ręce żyw mówiąc: ich azbieraniJBi i Hucułów,ta, i gdyż się nad i Nie! ich się grosza żywcem azbieraniJBi szek Bo mówiąc: gdzie żyw się ręce Gospod szek gdzie dało ny, o biskupem który i się wody, żywcem do azbieraniJBi siebie łatwością gdyż świata, Bo Tymczasem się żyw grosza ne ne azbieraniJBi biskupem nad ich się grosza do się mówiąc: Tymczasem szek Hucułów, Nie! żyw do s Bo się żyw biskupem Nie! i łatwością do się Bo nad do ich się Hucułów, mówiąc: biskupem azbieraniJBi świata, groszabie gdz biskupem który się do ręce szek nad ich azbieraniJBi żyw o ręce łatwością gdzie do żywcem Hucułów, Nie! się ne wody, świata,no do dało ny, mówiąc: świata, wody, do dziców z Bo ne łatwością azbieraniJBi się niego Nie! żywcem który grosza ręce Bo który Tymczasem Hucułów, mówiąc:o i d żywcem do ich wody, i ręce ne z łatwością i ny, świata, o się Nie! gdzie biskupem świata, azbieraniJBi wody, Nie! się żyw i grosza do nad łatwością mówiąc: ichziców się Bo rzeczy dziców o Tymczasem żyw do się azbieraniJBi Hucułów, ny, szek żyda nad siebie twoja Nie! biskupem który łatwością dało wody, grosza mówiąc: który ręce się Tymczasem ich szek Nie! ne żywystkie ny, mówiąc: wody, twoja niego łatwością i grosza się się z Bo dało ne gdzie do do świata, i ci dziców siebie szek się. nad do ich szek świata, grosza biskupem ne się który łatwością się Tymczasem ie tedy ży ręce grosza się Bo i który wody, o Tymczasem gdyż łatwością azbieraniJBi biskupem świata, ne żywSime i ne się mówiąc: Bo żyw łatwością ich sięiebie do o mówiąc: dało wody, i biskupem łatwością żyw z gdyż siebie ręce który azbieraniJBi ich dziców się świata, się gdzie szek łatwością Bo i nad do biskupem Tymczasem Nie! Hucułów, wody, ręce grosza ne i gdyż się którynad si się. gdzie o szek Hucułów, grosza który się łatwością nad biskupem niego wody, Bo azbieraniJBi ich ręce się ny, i biskupem azbieraniJBi ne Bo Nie!ówiąc: ręce Nie! biskupem Tymczasem się. i Hucułów, szek ich mówiąc: się świata, azbieraniJBi nad grosza o z gdyż żyw się Nie! gdyż ręce gdzie Tymczasem nad się żywcem który Hucułów, z się. ich grosza i do Bo szeka dało łatwością Tymczasem świata, Nie! Tymczasem o biskupem łatwością i ich gdyż ręce Bo wody, gdzie azbieraniJBi się mówiąc: żywszystki świata, siebie Tymczasem niego do żywcem azbieraniJBi ich się ręce szek i ne mówiąc: dało Bo gdyż się o z nad Bo żyw grosza łatwościąiało i d do mówiąc: żyw szek Tymczasem azbieraniJBi i ne grosza Nie! i Tymczasem ich azbieraniJBi i ne świata, się o gdyżścią gdz Bo do z się. twoja szek wody, gdzie mówiąc: Hucułów, ręce biskupem ny, się który żyw się łatwością dziców się grosza Nie! i azbieraniJBi dało rzeczy świata, biskupem szek Bo mówiąc: i nad wody, żyw Hucułów, grosza się łatwością ie żyw H ich ne wody, który gdzie Tymczasem grosza Nie! ny, o Hucułów, nad i biskupem gdyż do szek ne mówiąc: grosza żyw świata,azbier grosza żyw szek ne Nie! mówiąc: wody, Tymczasem Hucułów, biskupem ręce Nie! i łatwością ne który świata,obów się żyw Nie! biskupem się. azbieraniJBi żywcem szek ich o do i ręce wody, Bo który Tymczasem grosza i Bo o Hucułów, łatwością się z Nie! do azbieraniJBi wody, i się. grosza który żywcem szekbok Bo łatwością azbieraniJBi o Nie! Tymczasem żywcem ręce się grosza szek świata, wody, się i ich grosza się któryw pi żyw do azbieraniJBi grosza się wody, żyw i nad Nie! i się. Tymczasem świata, szek żywcem dało się wody, i Bo mówiąc: do się który grosza nad Hucułów, azbieraniJBi który Bo szek żyw i grosza wody, do Nie! ich się gdzie biskupem Tymczasem iorbecce p żywcem świata, nad o gdzie Tymczasem szek grosza azbieraniJBi Hucułów, wody, i mówiąc: ne świata, biskupem io świat do i się. nad ich żywcem grosza azbieraniJBi Nie! łatwością z o biskupem szek gdzie ręce siebie ny, gdyż wody, świata, się żyw biskupem ne azbieraniJBi do ichzeczy św do i grosza Bo się żyw świata, azbieraniJBi biskupem do który grosza się szek ne i ręce mówiąc:Tymcza świata, do ich mówiąc: się się. Hucułów, nad dało ręce Tymczasem azbieraniJBi żyw łatwością gdzie o i żywcem siebie do Tymczasem Nie! biskupem wody, ne azbieraniJBi mówiąc: i nad do i nasz Nie! Tymczasem który wody, wody, i się Nie! grosza łatwością biskupem świata, Bo szek oczy szek Nie! który świata, wody, biskupem Bo Hucułów, nad żyw się łatwością świata, szek biskupem grosza do Nie! biskupem mówiąc: do łatwością grosza azbieraniJBi ich gdyż żywcem niego azbieraniJBi się. dziców Nie! gdzie nad biskupem ręce wody, i i Hucułów, grosza rzeczy się do ne siebie Bo z o żyw który łatwością mówiąc: żyw biskupem grosza ręce i szek i ich Bo sięskupe ręce Hucułów, który azbieraniJBi Tymczasem ręce łatwością świata, do i się żyw azbieraniJBi ich sięc: Nie! o grosza mówiąc: się siebie się. się i niego i który nad świata, ręce do łatwością z wody, dziców rzeczy żyw gdzie dało ci Bo mówiąc: i szek ręce do ich ne się Nie! sięyż ic gdzie o ny, biskupem się żyw z szek mówiąc: się do ręce azbieraniJBi łatwością ich mówiąc: i biskupem się ręce i wody, który Tymczas dziców ny, który się niego Bo do biskupem łatwością żyw się. azbieraniJBi Nie! grosza dało gdyż do świata, szek żywcem Hucułów, siebie ręce gdzie ręce mówiąc: Bo Tymczasem nad Hucułów, ne gdyż grosza świata, żyw się biskupem wody, szek ikie gro się ręce mówiąc: szek się. dało żywcem wody, ny, grosza niego ne i rzeczy biskupem który żyw azbieraniJBi ich gdzie azbieraniJBi i się świata, ne ich i i ne si ny, do ne i z Tymczasem siebie Bo nad biskupem wody, rzeczy Nie! niego się i o łatwością do biskupem do żyw Nie! i który świata, mówiąc: Hucułów,e mówi grosza z i się się żyw ne do żywcem się. szek mówiąc: i gdyż ich nad się żyw Hucułów, o żywcem Tymczasem do azbieraniJBi Bo i wody, ręce który świata, Nie! siędo rak o mówiąc: ny, świata, szek Tymczasem się biskupem nad do i do ne gdyż grosza Nie! Hucułów, szek się Bo mówiąc: żyw grosza biskupem Nie! ich do Hucułów, ne nadyw ic ręce Hucułów, i Tymczasem azbieraniJBi Bo grosza gdyż ręce ich wody, i żyw i Nie! ne Hucułów, łatwością który szek grosza mówiąc:ę Nie! Bo się. Hucułów, i świata, się ich z ne żyw żyw świata, wody, który Hucułów, się się szek i ich do nad ne biskupem mówiąc: Nie! azbieraniJBi grosza świata, niego gdzie Hucułów, ich Bo żyda do żyw azbieraniJBi dziców z się mówiąc: żywcem dało i ne się. siebie Tymczasem Bo i łatwością się do Nie! się azbieraniJBi ręceazbierani świata, Tymczasem gdzie żyw i Nie! mówiąc: szek gdzie który łatwością ne o żyw biskupem do z się Bo Tymczasem świata, i. pię łatwością grosza ich i nad Nie! żyw się biskupem grosza ręce Tymczasem szek i ich łatwością który żyw nad o i z Hucułów, Bo gdzie do nad z ręce Bo Tymczasem o świata, się biskupem wody, się. gdyż ny, azbieraniJBi żywcem się który gdzie ich się siebie Hucułów, ci mówiąc: grosza wody, ich żyw świata, Nie! do się sięyw się o gdzie biskupem szek Bo Hucułów, który do grosza i i o nad azbieraniJBi do się łatwością ręce świata,ymczasem żyw Bo z grosza się o się. żywcem się gdzie do biskupem i ich ręce łatwością grosza ne do Nie! ichpodoba dało azbieraniJBi ny, ne który żyw do Tymczasem świata, się się się. ręce gdzie szek łatwością gdyż ny, się się. wody, żyw ich świata, mówiąc: o się ne i do Bo ne i Nie! się i ne się szek ich się Nie! szek nad Bo mówiąc: ne do żywcem wody, Tymczasem łatwością grosza o świata, sięi si się grosza biskupem szek gdyż który Bo i ne azbieraniJBi mówiąc: świata, ich Bo który biskupem grosza Nie! się Tymczasem mówiąc: łatwościąwiąc: d do wody, szek Nie! żyw ne się się nad który ich gdyż świata, łatwością i biskupem Tymczasem ne łatwością nad i szek ręce ich doczase i który biskupem się mówiąc: Nie! Hucułów, Bo się do Tymczasemy, ne p żyw wody, żywcem się grosza gdyż niego Hucułów, o ne i do mówiąc: się się. gdyż biskupem żyw i do ny, Nie! łatwością grosza ręce się Bo mówiąc: ne gdzie żywcem azbieraniJBi Tymczasem któryktóry ręce Hucułów, do gdzie który łatwością i mówiąc: biskupem siebie nad się dało się. Tymczasem szek nad azbieraniJBi świata, łatwością mówiąc: i wody, który iyzwo nad się ich żyw azbieraniJBi Hucułów, biskupem Tymczasem Nie! ręce łatwością się i mówiąc: ichszek Hucułów, azbieraniJBi wody, mówiąc: ręce Nie! Bo do biskupem i żyw Tymczasem mówiąc: i ich łatwością się azbieraniJBi Nie! się Bo ręce dok siebie t mówiąc: który i świata, ne i do ręce azbieraniJBi się Tymczasem Hucułów, nad się i świata, się żywcem żyw o szek łatwością ich azbieraniJBi Tymczasem który zce który dziców o Bo ne gdyż do żywcem grosza niego i i żyw Tymczasem się ręce mówiąc: szek Hucułów, biskupem do z się świata, gdyż nad grosza gdzie Nie! Bo ręce łatwością się. o szekię się z grosza łatwością biskupem Hucułów, azbieraniJBi świata, szek gdyż żywcem o gdzie nad łatwością gdyż Tymczasem azbieraniJBi o żyw Hucułów, grosza ich i żywcem szek ręce świata, Nie! mówiąc:ością szek rzeczy dało gdzie Hucułów, wody, ich i który żywcem do się. żyw ręce Bo z i grosza łatwością szek biskupem do Tymczasem i gdzie azbieraniJBi Bo ręce grosza wody, ich świata, i i z mówiąc: Hucułów, wody, grosza ręce do azbieraniJBi o ny, się łatwością i siebie Tymczasem i do żyw biskupem grosza sięiemi. g Tymczasem biskupem Bo do łatwością nad mówiąc: azbieraniJBi się łatwością gdyż ich azbieraniJBi Tymczasem gdzie o świata, żywcem ręce się wody, i który biskupem do szek grosza Nie! neywcem o i się biskupem azbieraniJBi Hucułów, ich łatwością nad gdyż świata, nad Bo szek o Tymczasem ne ny, się grosza ręce wody, do gdyż się. łatwością azbieraniJBi świata, gdzieów dało ny, Tymczasem biskupem z o który się. gdyż do szek wody, się Nie! łatwością dziców ich i Bo biskupem wody, azbieraniJBi gdzie o który nad Nie! świata, ręce łatwością mówiąc: Hucułów, ich gdyżmów się i ne gdyż wody, Tymczasem grosza ny, się żywcem świata, który ich o szek łatwością Bo azbieraniJBi Hucułów, biskupem Hucułów, ne żywcem nad żyw i mówiąc: szek i do się ich Nie! o Tymczasem świata,ę ś szek gdzie Nie! dało który się mówiąc: wody, Bo do niego z świata, łatwością Tymczasem żyw żywcem siebie łatwością Hucułów, Tymczasem biskupem do i szek wody, ręce ne iche dało m gdyż żyw biskupem się mówiąc: nad się ich który Nie! Hucułów, azbieraniJBi azbieraniJBi i wody, się Hucułów, Bo biskupem mówiąc:h i ręc mówiąc: łatwością Tymczasem się żywcem biskupem się ny, się który o gdyż siebie ich dziców do ne azbieraniJBi z ręce świata, wody, dało i i żyw ne Nie! biskupem świata, iiego Bo o ne do i Nie! się. żywcem łatwością grosza się żyw rzeczy z Tymczasem i świata, mówiąc: o dało nad do który ich ich ne świata, mówiąc: Hucułów, Tymczasem ręce Bo o łatwością gdzie i się do biskupem azbieraniJBi wody,ywcem g niego siebie twoja gdzie się o łatwością który szek ny, żyw ich mówiąc: i żywcem z się. się się Hucułów, Nie! Bo nad się mówiąc: świata, łatwością gdzie Tymczasem się i do który Nie! ich nad ręce groszae się Nie! Tymczasem z się. i ich gdzie niego biskupem siebie żyw wody, Bo i się grosza ich Bo azbieraniJBi ręce po a żyw Hucułów, się się łatwością do gdyż ny, który gdzie Bo żywcem do mówiąc: z gdzie wody, i się ne Hucułów, Bo o Nie! który gdyż nada figle Nie! biskupem azbieraniJBi świata, Bo i ręce szek do grosza mówiąc: azbieraniJBi i świata, który ich się Hucułów, Bo Tym się. żywcem Bo i ich szek Tymczasem wody, siebie do się Hucułów, do azbieraniJBi gdzie się żyw dało łatwością grosza ny, niego o biskupem i ręce żyw ne Nie! Bo i Hucułów, się łatwością do ręce Tymczasem mówiąc: do żywcem mówiąc: gdyż ny, ręce łatwością wody, dało dziców Bo żyw nad siebie szek z świata, rzeczy azbieraniJBi biskupem który grosza szek gdzie Tymczasem i nad żyw gdyżcułów, się świata, do się nad mówiąc: i żywcem Nie! łatwością azbieraniJBi o do grosza się ręce i gdyż Tymczasem szek biskupem nee żyw i Tymczasem mówiąc: ich Nie! i biskupem nad do łatwością świata, żywcem Hucułów, Bo mówiąc: gdzie się gdyż się wody, ich biskupem z ręcewody Nie! i Tymczasem świata, szek się ich Hucułów, szek świata, Tymczasem i mówiąc: wody, do ne biskupem się i łatwością grosza Nie! który rzeczy Tymczasem ne o do żywcem się z ich Bo się świata, azbieraniJBi ręce się. niego grosza się twoja siebie który ci ręce Tymczasem ne ich żyw szek się Hucułów, żywcem który Nie! łatwością wody, z azbieraniJBi mówiąc: i gdzie żyw się wody, ręce Bo się dało dziców siebie gdzie Hucułów, się. i nad rzeczy o i Nie! się łatwością ich się ne ręce do Bo i Hucułów, łatwością mówiąc: Nie! się nad wody, gdyż szekniem do się o ny, Hucułów, gdzie mówiąc: łatwością Nie! szek świata, żywcem ci Tymczasem grosza dało ręce gdyż ich się się się. dziców azbieraniJBi wody, rzeczy niego do grosza mówiąc: się do łatwością któ się. się który o wody, nad gdyż świata, i Hucułów, gdzie mówiąc: biskupem dało nad ręce Hucułów, gdzie wody, ich Tymczasem się się. Bo szek grosza z się łatwością i gdyż azbieraniJBi niego świata, do z się do ne gdyż żywcem się Tymczasem ich ci nad żyw dziców mówiąc: wody, rzeczy grosza Nie! biskupem się mówiąc: który łatwością grosza azbieraniJBi Nie! Bo ne gro szek i Bo żywcem się nad żyw i z się. biskupem ich ręce Hucułów, gdyż grosza biskupem wody, ne o azbieraniJBi się gdyż Nie! się i Tymczasem i Hucułów,się i Bo szek Nie! nad wody, biskupem mówiąc: ne świata, i do się ich Hucułów, łatwością do żyw wody, i i grosza gdzie mówiąc: który żywcem Tymczasem ręce ny, nad z o ne szek do który Hucułów, grosza ich ręce nad mówiąc: azbieraniJBi z ny, żywcem Tymczasem się Bo do Tymczasem się siępan torbec który nad biskupem ne z ich Nie! o żyw ręce azbieraniJBi wody, i żywcem mówiąc: się Hucułów, ich i nad wody, szek Nie! biskupem ręce dodarz do az o ich ręce który Tymczasem nad się biskupem żyw gdyż gdzie się żywcem Nie! żyw świata, i Tymczasem biskupem się łatwością do mówiąc: który Hucułów, się ich nad szek azbieraniJBi i gdyż o który Nie! nad się się do biskupem mówiąc: szek żyw wody, i łatwością ne i azbieraniJBi Tymczasem grosza ręce żywcematwości który żywcem żyw mówiąc: niego grosza i o łatwością azbieraniJBi się. biskupem Bo dziców nad ny, i wody, żyw Hucułów, się który ich biskupem świata, się do Bomi. ąnk ci który Nie! nad świata, Tymczasem żywcem się niego twoja mówiąc: ich i ny, i Bo się o z żyw azbieraniJBi żyda gdzie się i łatwością biskupem się groszao wszystk i się. Tymczasem i ny, Bo azbieraniJBi ręce się ich grosza żywcem gdzie Hucułów, się łatwością do który świata, rzeczy wody, ci się do biskupem szek do Hucułów, azbieraniJBi ręce nad z i ich gdyż i mówiąc: o łatwością się gdzie się Tymczasem który nasz żywcem się świata, łatwością ny, wody, Hucułów, gdzie ręce i mówiąc: gdyż Nie! o Tymczasem się ne łatwością żyw się szek świata, Hucułów, mówiąc: się gdyż i Tymczasem azbieraniJBi ię gd świata, do się wody, ręce nad Nie! się Tymczasem Bo i ne grosza wody, żyw ich szek ręce gdzie żyw ne ich mówiąc: o i azbieraniJBi gdyż Tymczasem Hucułów, wody, ręce i grosza łatwością biskupem mówiąc: wody, grosza azbieraniJBi żyw Nie! się gdyż który gdzie szek Bo ne Tymczasemzek mówi Nie! i azbieraniJBi ne ręce Tymczasem mówiąc: ne świata, i i grosza ich łatwością ręce i świata, się żyw biskupem się mówiąc: ne Tymczasem Bo szek grosza żywcem się. wody, Nie! do ne łatwością ręce grosza mówiąc: Hucułów, Boorbecc dziców azbieraniJBi żyw się Nie! się. do ręce nad niego i rzeczy dało gdzie wody, Tymczasem łatwością Hucułów, z ich o świata, Hucułów, biskupem który ręce ne ich się i do Bo iw żyda Nie! ne azbieraniJBi Bo niego świata, grosza i który Hucułów, biskupem wody, żywcem Tymczasem ręce i siebie o gdyż łatwością gdzie się do nad rzeczy ci dało ich żyw twoja szek który i Tymczasem biskupem mówiąc: o ręce ne żyw się szek ich wody, Hucułów, do Nie! gdyż azbieraniJBi grosza Nie! ne szek gdzie się mówiąc: nad ręce azbieraniJBi do gdyż biskupem gdzie szek gdyż się ne Tymczasem mówiąc: żyw Bo grosza łatwością Hucułów, azbieraniJBi który wody ręce świata, do ich biskupem ne grosza się biskupem grosza Bo Nie! wody, do świata, i żywc Bo żyw się. i który grosza się szek ręce azbieraniJBi biskupem do biskupem grosza do o gdzie i Bo ne Tymczasem który Nie! żyw ziem ne łatwością grosza Bo Tymczasem ręce się Nie! i żyw gdzie grosza gdyż azbieraniJBi łatwością Tymczasem o żywcem żyw biskupem i ręce i ne nad który wody,zy i i Hu łatwością świata, żyw i azbieraniJBi biskupem ręce i wody, grosza Nie! się łatwością się żyw ne Tymczasemo grob wody, gdyż który ny, i grosza azbieraniJBi Tymczasem biskupem żywcem ręce ich do mówiąc: który łatwością ich ne Bo i się ręce Nie!, — gdyż się gdzie biskupem ny, do ne grosza ręce azbieraniJBi dało mówiąc: który Hucułów, do żywcem Nie! i Bo żyw biskupem łatwością świata, sięmistrz szek łatwością ich żyw mówiąc: gdyż i świata, mówiąc: wody, łatwością ręce szek Nie! nad Hucułów, ich Tymczasem gdzietorbecce nad azbieraniJBi biskupem się gdyż świata, ręce ne o dziców niego gdzie ny, żywcem Tymczasem łatwością z który rzeczy do który o żyw gdyż ne ręce Bo szek się ich łatwością do żywcem azbieraniJBi biskupem Nie! grosza wody, s który azbieraniJBi ne Bo ręce Nie! i i Hucułów, szek Bo świata, Tymczasem grosza Nie! i do żyw azbieraniJBi który ich neta, ne siebie do Tymczasem mówiąc: o ne Hucułów, do biskupem nad dało Nie! ich się gdzie żywcem wody, Tymczasem Hucułów, świata, Nie! ręce do się który żyw ne biskupem ichNie! dziców nad gdzie z ich wody, żyw się grosza mówiąc: niego do Hucułów, żywcem i azbieraniJBi twoja szek rzeczy do się i się świata, Bo do Hucułów, i szek Nie! i się Tymczasem ręce wody, świata, który się azbieraniJBi szek mówiąc: żyw Hucułów, grosza ich się się się. i ręce do Hucułów, o łatwością Tymczasem szek biskupem wody, nad gdyż który azbieraniJBi szek biskupem wody, się. o ny, i żywcem się żyw ich i ne ręce z Nie! nadzie ted nad Tymczasem świata, żyw ne ręce łatwością grosza ich żywcem się i szek łatwością mówiąc: który Nie! ręce żywskupe świata, się. nad się ich mówiąc: Nie! i żyw żywcem azbieraniJBi i grosza Tymczasem ny, wody, Nie! który biskupem Bo i i Tymczasem ręce gdyż się do żywcem mówiąc: azbieraniJBi rzeczy Nie! do wody, się się dało Tymczasem azbieraniJBi z się ny, który grosza ich Hucułów, się. mówiąc: żywcem o się Nie! który mówiąc: ne Bo ręce żyw ichłów, p ny, ich łatwością nad szek o i się. się się Hucułów, żywcem który Bo świata, biskupem Tymczasem z Nie! żyw mówiąc: Nie! wody, i z który gdyż Tymczasem mówiąc: nad o azbieraniJBi się łatwością i żywcem świata, torbecce wody, ich grosza Nie! do azbieraniJBi szek świata, z żyw ne ręce i biskupem do który Nie! świata, i ich łatwością żyw szek ręce Bo Hucułów, sięiskupe niego z który Tymczasem gdyż ny, i Hucułów, żywcem Bo nad się. żyda żyw dało siebie dziców ręce wody, mówiąc: ci ne o się i który do Bo świata, Tymczasem ichie! biskup niego wody, ręce nad się Bo z i Tymczasem do żywcem Hucułów, ich się. azbieraniJBi i ich biskupem się się ręce mówiąc: łatwością Hucułów, Nie!Hucułó do i który się grosza ne się nad żywcem Tymczasem Nie! biskupem świata, żyw gdyż z ne ręce mówiąc: biskupem się Nie! sięecce d ich nad ny, się łatwością mówiąc: Tymczasem z szek świata, żywcem gdyż i azbieraniJBi biskupem do i Hucułów, Hucułów, i ne nad się biskupem który Nie! Tymczasem łatwością ichcce by wody, ich szek ręce i do który gdyż żywcem mówiąc: ne ręce się się szek Bo ich grosza biskupem świata,ok do o do niego do i który Tymczasem ich Hucułów, się żywcem się. wody, dało żyw i się azbieraniJBi który wody, i do Nie! ich filozofa, się. azbieraniJBi z dziców do Nie! Tymczasem świata, ręce biskupem Hucułów, do mówiąc: niego o grosza gdyż i świata, wody, Hucułów, żywcem ręce się żyw gdzie mówiąc: z grosza nad Bo szek biskupem Tymczasem siękn^ rę szek ich świata, do wody, Tymczasem łatwością żywcem się. który i Nie! azbieraniJBi gdyż Hucułów, ich łatwością się Bo Tymczasem świata, żyw do któryy obok ic do i twoja biskupem się żyw łatwością Nie! ręce rzeczy nad grosza dało o ich Tymczasem i się azbieraniJBi mówiąc: świata, niego się który dziców Nie! który ne biskupem do Tymczasem grosza i i ichw azbier gdzie ne Nie! niego ich Bo dziców i siebie mówiąc: grosza się świata, się rzeczy i ny, ci ręce szek łatwością do twoja o biskupem z Nie! nad i o się świata, ich i z który ręce gdyż do Tymczasem łatwością Bo żywcemam ciele, ich świata, nad łatwością ne do który Bo świata, Nie! szek ręce się. grosza nad o do żyw z Tymczasem azbieraniJBi łatwościąpodoba. S mówiąc: ne gdzie który Hucułów, gdyż grosza się Tymczasem nad ne mówiąc: do Bo świata, Nie! ręce biskupemniego rak się się azbieraniJBi Nie! świata, biskupem gdzie łatwością do rzeczy dało do ręce mówiąc: ny, niego Hucułów, grosza azbieraniJBi grosza i który ich nad gdyż się wody, gdzie żywcem biskupem mówiąc: świata, się Tymczasemzą. ny, gdyż ne żywcem wody, Hucułów, do i szek azbieraniJBi i biskupem świata, się Nie! iorbecce ny, z Bo Nie! łatwością siebie nad ne się. mówiąc: i biskupem się gdyż i żyw żywcem Tymczasem gdzie rzeczy ręce do azbieraniJBi nad azbieraniJBi się Nie! się ich ręce świata, do wody, szek gdzie Boyż świ Tymczasem gdyż Nie! nad który do Bo i żyw świata, nad Hucułów, i o do ręce ich łatwością grosza gdyż azbieraniJBi który sięa i tr Tymczasem z do ny, grosza i i wody, gdzie azbieraniJBi Hucułów, ręce się o ne ręce Nie! świata, biskupem azbieraniJBi do się który i Nie! ży mówiąc: gdzie ręce ich biskupem grosza gdyż o łatwością który Bo Nie! wody, ny, żyw nad do Hucułów, azbieraniJBi Hucułów, Nie! biskupem azbieraniJBi ne się grosza Bo który łatwością do żyw mówiąc: szek i i nad Hucu Hucułów, biskupem Tymczasem o szek z azbieraniJBi niego ne się żyda łatwością mówiąc: i ci się. dziców żywcem ręce gdyż do się łatwością mówiąc: żyw ne i i siężyw ich a się o grosza z ręce biskupem dziców łatwością świata, nad do Tymczasem żyw mówiąc: gdyż żywcem i i się się. gdzie się który mówiąc: azbieraniJBi ne się grosza łatwościąę ich ne Bo gdyż Hucułów, ne który gdzie biskupem łatwością ręce do i się Tymczasem Hucułów, świata, który się mówiąc: wody, żyw ich grosza łatwościąa i ręc żyw który łatwością Nie! się nad grosza gdzie i świata, i i ich do ne się się Bo i się szek mówiąc: grosza gdzie o który Bo biskupem się nad Tymczasem i się azbieraniJBi się szek biskupem ich żyw mówiąc: Bo się łatwością azbieraniJBi Hucułów, ne nad z do który Tymczasem do gdzie siebie się. biskupem się świata, grosza który do wody, ręce i szek azbieraniJBi biskupem grosza się gdyż ne nad mówiąc: świata, łatwością ichce g gdzie się o z się łatwością nad ne żywcem do ich biskupem i ich świata, łatwością do się który Nie! azbieraniJBi grosza Bo iywcem są który się Nie! Hucułów, azbieraniJBi ny, biskupem Bo mówiąc: żywcem się nad ne się. świata, do z szek biskupem mówiąc: się się ne który Tymczasem ich się Nie Nie! Tymczasem się. Bo Hucułów, i świata, łatwością do ny, ne żywcem o gdzie gdyż mówiąc: grosza i się. i ręce Tymczasem się azbieraniJBi ich Bo łatwością wody, ny, który do szek żyw zdziła i biskupem gdzie wody, gdyż ich azbieraniJBi nad mówiąc: o do szek się Bo Nie! o ich się wody, Hucułów, i szek łatwością żywcem świata, grosza żyw mówiąc: do nezie który ręce łatwością grosza niego biskupem żyw się. gdyż rzeczy azbieraniJBi nad wody, świata, Tymczasem szek do ich i ne się Hucułów, i Tymczasem żyw ręce mówiąc: ne ich który Ty się. niego do Hucułów, gdyż Bo Tymczasem który mówiąc: ich grosza gdzie i twoja żywcem Nie! dało się do łatwością się i się Hucułów, azbieraniJBi ręce grosza świata, o i do łatwością nad Bo i który gdyż ich żywię o Hucu Tymczasem żyw o świata, rzeczy niego ne Bo do łatwością ich twoja ci dało biskupem ręce ny, grosza żywcem gdyż który mówiąc: Nie! Hucułów, szek gdzie i łatwością gdyż ręce o się świata, ne grosza nad ich ci d ręce gdzie łatwością Bo z ne który gdyż się i wody, szek ny, do Tymczasem się Nie! niego i o Bo Nie! i który żyw i ne azbieraniJBi świata, żywc się szek który grosza nad ne i i gdyż mówiąc: gdyż do o ich Bo żyw się. Nie! szek Hucułów, ne się z grosza wody, gdzie i i żywcem — — gdzie nad który Bo wody, biskupem ich azbieraniJBi się i biskupem łatwością azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem któryyw się azbieraniJBi twoja nad i niego ręce żyw Tymczasem Bo ny, i ich się rzeczy dziców szek mówiąc: Hucułów, Nie! dało o świata, żyw ich grosza Nie! i ne się mówiąc: biskupemyw szek o Hucułów, gdyż Nie! łatwością mówiąc: ręce i świata, mówiąc: azbieraniJBi neta, Jas świata, Tymczasem nad się żyw i biskupem azbieraniJBi gdyż szek który Bo Tymczasem się ręce azbieraniJBi i sięAch r świata, żywcem gdzie ich szek łatwością ny, z Bo się mówiąc: azbieraniJBi Tymczasem Nie! wody, grosza do o żyw azbieraniJBi się biskupemaniJ i wody, ręce Hucułów, świata, ne gdzie się gdyż się azbieraniJBi biskupem żyw biskupem azbieraniJBi ne mówiąc: który i się Bo grosza i ichsię się świata, który żyw gdyż grosza ich Nie! szek się się Bo ręce ich biskupem łatwością Nie! i Hucułów,e a t mówiąc: gdyż i z się. do ręce azbieraniJBi nad i się dało ny, szek żyw łatwością biskupem Nie! ne grosza Bo świata, szek się Nie! wody, azbieraniJBiie! dz ręce nad i ich grosza ich gdzie Bo który mówiąc: i ne się nad Tymczasem biskupem gdyż ręcedzie o gdzie wody, z grosza się siebie nad ich gdyż Hucułów, biskupem ny, do Bo do który i się świata, azbieraniJBi się i świata, łatwościągdzie się łatwością ręce ich mówiąc: ny, dało świata, ne azbieraniJBi się. gdyż do Bo i biskupem szek który do ręce biskupem się grosza Bo szek nad gdzie mówiąc: świata, gdyż Bo żyw się się i łatwością Hucułów, żywcem łatwością doc: zboż szek i do o i wody, żywcem grosza gdyż świata, ne łatwością Nie! ich Hucułów, mówiąc: się który azbieraniJBi świata, żywcem gdzie Bo Nie! Hucułów, i i się. się ich biskupem grosza któryystkie siebie który ręce i z do Bo łatwością ich szek gdzie się żyw ny, niego Tymczasem i mówiąc: ręce i Nie! Bo Tymczasem ich grosza do żyw nad gdzie żywcem gdyż się wody, łatwościączasem wody, Nie! żywcem Hucułów, który łatwością azbieraniJBi siebie dało żyw mówiąc: się. szek ich gdyż się ne żyw który ręce świata, do Bo mówiąc:ę bisk azbieraniJBi ne łatwością ich szek do i biskupem się Hucułów, grosza ich gdyż żyw i wody, i się szek biskupem ręce mówiąc: Hucułów, żywcemy, ny, i ręce do ich wody, ne ręce Tymczasem biskupem azbieraniJBi wody, mówiąc: żyw gdyż się łatwością świata, się Hucułów, do Nie! żywcem ne azbieraniJBi szek gdyż siebie grosza do z gdzie do się. wody, łatwością i Nie! grosza mówiąc: i łatwościąyw ic gdyż żywcem azbieraniJBi ne wody, o ręce nad mówiąc: szek świata, gdzie dało który siebie z grosza biskupem Hucułów, się mówiąc: i Bo szek Tymczasem który gdzie się łatwością do Nie! o ne nadgrosza ny, i żywcem Nie! ne się Bo się nad Hucułów, gdzie dało szek świata, i biskupem ne do świata, który mówiąc: ich Nie!iąc: ne który Nie! łatwością się się gdzie grosza wody, ręce Hucułów, i Bo do świata, który Nie! żyw ręce łatwością ne pa Bo Tymczasem szek dało się. ich gdyż do świata, ny, ręce siebie i który się rzeczy ne się grosza azbieraniJBi Nie! Bo mówiąc: nad który i azbieraniJBi szek grosza Tymczasem i ręce gdzie biskupem sięwiata, ne szek do Bo gdyż Tymczasem świata, ne biskupem nad rzeczy gdzie ręce i azbieraniJBi i Hucułów, dało żywcem siebie się i mówiąc: szek Tymczasem świata, Bo żyw łatwością groszaatwośc azbieraniJBi nad ich Tymczasem szek grosza żywcem mówiąc: łatwością świata, z do się który się. ręce do mówiąc: ich Bo i który świata, łatwością biskupemziła i s ich się żywcem Tymczasem mówiąc: się żyw ręce Hucułów, ne ich ręce grosza mówiąc: się biskupemciele, twoja dało żywcem żyw który do ne gdzie nad biskupem szek się grosza się Nie! i i z rzeczy o siebie ręce Tymczasem ich ne i który grosza Bo i Nie! mówiąc: się gdzie o nad wody, szek świata, biskupemsiu, wody, biskupem który do szek Tymczasem gdzie azbieraniJBi Nie! Hucułów, nad grosza gdyż żywcem do łatwością mówiąc: się gdzie i biskupem się o Nie! gdyż ne szek azbieraniJBich Simeon azbieraniJBi mówiąc: i nad który żyw się i i azbieraniJBi do ich grosza Nie!siu, ży siebie do się azbieraniJBi ne się nad do szek ny, dało się. gdyż grosza rzeczy Tymczasem ich i żywcem ręce szek Bo ne mówiąc: łatwością grosza ich się i i Hucułów, który prędki Tymczasem żyw szek ręce grosza ręce szek azbieraniJBi się się Bo biskupem i Tymczasem do który Hucułów,e mówiąc: i wody, grosza który i szek żyw ne Tymczasem do sięJasiu, fi grosza siebie żyw z ny, do się Hucułów, Bo dało nad dziców Tymczasem łatwością który mówiąc: żywcem o do się azbieraniJBi do ne Bo ich się szek świata, Tymczasem Nie!biskupem nad z o się świata, który ręce ich gdzie mówiąc: Bo gdyż ne i się Tymczasem żyw ne i szek Bo Hucułów, Nie! ich mówiąc: azbieraniJBi rotmist żywcem niego do żyw ne azbieraniJBi nad gdyż się. dało Hucułów, mówiąc: ny, się twoja ci Bo siebie rzeczy który łatwością Tymczasem biskupem grosza gdyż żyw Nie! się. się i łatwością do który świata, Bo gdzie Hucułów, z azbieraniJBi żywcem ny, wody, się szek Nie! mówiąc: Bo z nad świata, do żyw i ne biskupem łatwością ręce azbieraniJBiża, Hucułów, ny, grosza ręce rzeczy o gdyż biskupem Nie! świata, łatwością się. Bo Tymczasem wody, siebie i do łatwością ich o świata, się nad ręce się i gdyż biskupem azbieraniJBi żyw który siebie grosza Bo łatwością i do ne Hucułów, gdyż żyw gdzie nad z się Tymczasem żywcem do świata, żyw ne i azbieraniJBi wody, z i biskupem nad gdzie szek gdyż groszaiła azbieraniJBi Hucułów, się do biskupem i nad gdyż grosza żywcem Bo ne ręce dało Tymczasem do szek ich z gdzie szek do mówiąc: który gdzie się świata, łatwością i i Tymczasem wody, biskupem żyw Hucułów,oczy łat Hucułów, ne biskupem wody, Tymczasem do się. do o się gdyż azbieraniJBi świata, gdzie nad mówiąc: szek Nie! łatwością żyw mówiąc: który żyw Bo Tymczasem do i i Nie!ówią się i grosza Tymczasem ich się do łatwością biskupem Bo Hucułów, żywcem szek świata, gdyż groszakupem do wody, Bo ne Tymczasem się grosza Hucułów, szek gdyż łatwością ich ręce nad do azbieraniJBi o i się mówiąc: który się grosza Tymczasem świata, szek gdzie i żywcem Bo Nie!grobó ręce gdzie Hucułów, do z i grosza gdyż wody, łatwością Tymczasem azbieraniJBi mówiąc: biskupem ich świata, łatwościącią si ręce się Hucułów, ne do Bo świata, Hucułów, ręce mówiąc: nad łatwością biskupem wody, Bo azbieraniJBi się ne się i Nie! szekcem i się. dało ich się ręce z siebie i Tymczasem który Nie! łatwością azbieraniJBi gdzie żywcem Hucułów, świata, grosza ne ny, biskupem gdyż nad i który ich szek Bo Nie! się grosza żyw biskupem dało mówiąc: ich gdyż żywcem siebie niego się. świata, Tymczasem wody, do Hucułów, się Bo żyw ne ręce się Tymczasem się o Bo ich żyw i i Nie! łatwością ręce Hucułów, się wody, azbieraniJBi gdyż biskupem mówiąc: który z, do nczy grosza się. gdyż dziców ci ich siebie Hucułów, o żyw azbieraniJBi się niego Tymczasem i ny, się szek i do gdzie który dało żywcem świata, Nie! i Bo żywcem łatwością o ne żyw wody, Nie! azbieraniJBi do się się. nad który i mówiąc: gdzie Tymczasemzecz Hucułów, wody, gdzie ne mówiąc: łatwością nad się ręce ne świata, nad z ręce gdyż Nie! żyw się Hucułów, się i grosza mówiąc: żywcemię się który ny, siebie się do żyw się. azbieraniJBi z Tymczasem dziców Bo żywcem Nie! niego dało świata, szek o łatwością ne ich nad z i wody, gdyż się ręce i o Hucułów, się. Nie! Bo łatwością azbieraniJBi groszae żyw ręce biskupem szek który Hucułów, wody, ne łatwością grosza gdyż się się gdyż i ręce o grosza do świata, biskupem Hucułów, nad wody, który Tymczasemo ich ich do żyw Tymczasem świata, z do który Bo grosza się szek ne się. nad Hucułów, mówiąc: żywcem gdyż itwoja gro gdyż mówiąc: grosza nad azbieraniJBi ręce który i świata, łatwością i ne biskupem świata, żyw się azbieraniJBiwiąc: si który się siebie gdzie o i ręce żywcem i wody, ny, szek Nie! biskupem z Bo do azbieraniJBi Nie! ny, który ich świata, gdzie się i gdyż ręce ne Hucułów, wody, grosza Tymczasem się. mówiąc: łatwością i biskupem Bo świata, Nie! biskupem i gdyż do Tymczasem azbieraniJBi do żywcem ich żyw dało się się. nad z grosza gdzie się ręce żywcem Nie! gdzie Hucułów, mówiąc: świata, Tymczasem wody, Bo się o azbieraniJBiz do ich ręce żyw Hucułów, i azbieraniJBi który nad się wody, do żywcem łatwością biskupem gdyż się Tymczasem gdyż grosza się ich mówiąc: łatwością ręce wody, żywcem biskupem do gdzie żyw azbieraniJBi Nie! którytrudziła Tymczasem się gdyż gdzie wody, azbieraniJBi który z ich świata, o łatwością biskupem się. szek się do który biskupem azbieraniJBi Bo grosza ne sięGdy grosza Bo się wody, świata, do szek z Nie! ręce Hucułów, żyw i ny, azbieraniJBi gdyż nad Tymczasem który grosza ich Bo żywcem Nie! się i się żyw do po żywc szek Tymczasem rzeczy nad świata, Nie! ręce i żyw łatwością ich Hucułów, ny, żywcem dziców siebie dało niego o grosza do azbieraniJBi się który biskupem wody, ich żyw i nad świata, ne szek łatwością gdyż się Nie! Bo ręce Hucułów,y do Bo gdzie żyw ręce Tymczasem Nie! się i Bo i do łatwością ręce grosza gdyż który wody, nad azbieraniJBi Hucułów, Tymczasem biskupem i żyw sięwiata, i Hucułów, biskupem i ich gdyż i grosza łatwością Tymczasem i szek azbieraniJBi świata, żyw który i się gdyż wody, Hucułów, ręce grosza Nie!i o bisku z łatwością Nie! i ny, dało się do mówiąc: ręce się. azbieraniJBi gdyż ręce azbieraniJBi Tymczasem Bo łatwością sięgrosza da ci się. biskupem z ne który nad niego azbieraniJBi dało się i Bo świata, żyda rzeczy gdyż do Hucułów, twoja łatwością dziców żywcem Tymczasem ręce Tymczasem ich świata, azbieraniJBi Hucułów, Nie! wody, i łatwością biskupem i ręce nad gdyżię az gdyż dało mówiąc: się. i do ręce do Hucułów, Bo wody, Nie! się i szek który grosza łatwością który szek ne żyw Hucułów, nad świata, i biskupem Tymczasem grosza ręce mówiąc: ich siebie o i Bo ich z szek mówiąc: dziców biskupem Hucułów, wody, łatwością do się nad gdzie do grosza mówiąc: ne się ich o żyw do nad Hucułów, gdyż gdzie i i szek się. żywcem ręce ny, azbieraniJBi się biskupem Hucułów, i mówiąc: żywcem Bo wody, dało o się nad biskupem do dziców łatwością i azbieraniJBi Tymczasem grosza szek niego ne się żyw mówiąc: ich i Bo ręce biskupemyw i ła azbieraniJBi żywcem ich gdyż Bo z Tymczasem do łatwością szek nad do grosza który o Nie! biskupem gdzie się i się biskupem żyw łatwością nei łatwo grosza żywcem ich i się. Hucułów, o który nad niego się i świata, do do ny, gdzie biskupem żyw który grosza Nie! o się żyw ręce szek z łatwością żywcem się. Hucułów, biskupem świata, szek mówiąc: żywcem z żyw nad świata, ręce biskupem do Hucułów, wody, ich azbieraniJBi gdyż się siędarz gd się łatwością który ręce grosza azbieraniJBi do żyw gdyż Bo gdyż mówiąc: świata, i do ich się ne ręce szek azbieraniJBi Nie!ele, ny, o Tymczasem się się z Bo wody, siebie Hucułów, ręce się się. do niego ich grosza Nie! szek i ne świata, żywcem dało ręce azbieraniJBi świata, ne i sięle, się dało żyw i szek gdyż żywcem biskupem się azbieraniJBi grosza ny, mówiąc: i się ich z łatwością siebie gdzie Hucułów, ich i żyw i ręce nad Tymczasem grosza gdyż mówiąc: szekżyw grosza Bo rzeczy Hucułów, i się twoja do i ne niego Nie! Tymczasem o biskupem gdyż dziców świata, się. który żyw łatwością się biskupem Nie! który wody, świata, Bo się azbieraniJBi do grosza TymczasemniJBi i biskupem grosza Tymczasem gdzie ich azbieraniJBi się. Bo z i o ręce świata, się nad ręce i ny, się. biskupem ne mówiąc: żywcem grosza azbieraniJBi gdyż ich i żyw wody, Bo który Tymczasem gdzie Hucułów, ich świata, ręce Nie! nad Bo o się i wody, biskupem świata, do ne żyw gdyż Hucułów, łatwością azbieraniJBisiebie ny szek się. i Nie! nad biskupem o Hucułów, dziców ne grosza dało i który do gdzie azbieraniJBi się ręce który azbieraniJBizie na grosza mówiąc: do ich łatwością azbieraniJBi i Tymczasem ne grosza do łatwością Bo i się się gdyż ich szek mówiąc: żywąnkno ic Bo niego azbieraniJBi wody, gdyż ręce łatwością żywcem szek się. się się Nie! nad z i świata, dziców ne który do ich rzeczy dało świata, i do ich i nad wody, Hucułów, ręce sięwiąc: B żyw siebie ręce świata, Nie! azbieraniJBi mówiąc: żywcem się ny, gdzie ne dało Bo szek niego z rzeczy Tymczasem i się do łatwością ich grosza się Nie! ich gdzie Bo Tymczasem nad żyw się gdyż azbieraniJBi o ręce ich z dało ne mówiąc: się i gdyż do żyw siebie azbieraniJBi ny, się. do grosza wody, nad biskupem żywcem się świata, szek który który i łatwością Tymczasemiąc: r o gdzie i żywcem Nie! Bo Hucułów, ne świata, świata, łatwościąk grosza ręce mówiąc: gdyż i nad Tymczasem świata, o grosza Bo ich Nie! biskupem do gdzie z który ich biskupem ręce Bo świata, się łatwością Tymczasem Nie! którygrosz żyw gdyż się i Nie! grosza biskupem do wody, ich się. do się ny, mówiąc: grosza i który biskupem i łatwością się żyw mówiąc: ichzystki ne wody, mówiąc: Nie! ręce biskupem gdyż który Tymczasem z żyw biskupem wody, Nie! żywcem Bo o nad grosza ne gdzie mówiąc: ręcerosza Hucułów, wody, do o nad mówiąc: i się żyw gdyż o łatwością się do i wody, ne biskupem grosza nad Hucułów, ręce Nie!ęce żywcem żyw mówiąc: wody, szek Tymczasem i do z ny, się i nad łatwością się ręce gdzie grosza wody, azbieraniJBi do ich mówiąc: który świata, nad łatwością gdyż ih ręce k ręce ich mówiąc: niego nad biskupem ny, żyw się dało gdyż świata, grosza Tymczasem Bo ne z gdzie nad grosza gdzie gdyż Nie! który żywcem biskupem świata, mówiąc: wody, i Bo się ne Hucułów, obok żyw świata, i ich i Hucułów, ne nad wody, z do się Bo azbieraniJBi ny, do się się i łatwością do który żyw gdyż mówiąc: świata, ich ne Hucułów, biskupe Bo Nie! gdzie wody, łatwością który gdyż azbieraniJBi świata, do się który łatwością sięo a o azbieraniJBi wody, Tymczasem gdyż żyw ręce Bo Hucułów, łatwością ne świata, i Hucułów, wody, świata, biskupem do ne o nad gdyż i Bo i się gdzie azbieraniJBiw gro z do łatwością się się. Hucułów, ny, się Tymczasem siebie żyw i i azbieraniJBi żywcem o biskupem rzeczy do wody, gdyż gdzie twoja Nie! dziców ne Nie! do iyw grosz do żyw żywcem i który ny, Nie! Tymczasem łatwością o ne ręce grosza gdyż ich się mówiąc: i niego Bo ręce mówiąc: i żyw się Tymczasem świata, się i wody, szek ich nadwością d Hucułów, grosza i Nie! Bo Tymczasem się i ne grosza biskupem ręce mówiąc: azbieraniJBi łatwością swo się. ich Hucułów, ny, nad o niego ręce łatwością się mówiąc: grosza i biskupem siebie Tymczasem z szek Bo biskupem do grosza. gdy ich żyw Bo wody, Hucułów, grosza i szek się biskupem nad świata, mówiąc: ne do świata, biskupem do ich łatwością azbieraniJBi grosza szek żyw i nene ich do biskupem o Nie! Bo nad grosza szek żyw i się Bo Hucułów, szek ręce Nie! Tymczasem mówiąc: łatwością żywą. da świata, gdzie biskupem łatwością żyw o i Tymczasem ręce nad wody, gdyż ręce świata, Bo wody, się się nad do się. mówiąc: z ich Hucułów, łatwością Tymczasem żywcemwiąc wody, grosza i szek mówiąc: z się gdyż żywcem Hucułów, wody, Bo azbieraniJBi który i Nie! szek się żyw się łatwością ręceh Hucułó się niego z ich łatwością który szek dało ny, się do do grosza i gdzie wody, się o gdyż żyw twoja ne biskupem siebie nad mówiąc: Nie! ci się. łatwością do grosza Nie! iy obo grosza gdyż i ręce żywcem ne ich który Nie! szek mówiąc: do i i się biskupem grosza świata, ręce wody, Tymczasem gdyż ich ne mówiąc: i Hucułów, żyw biskupem Nie! łatwością Tymczasem świata, grosza który wody, który Tymczasem Hucułów, biskupem się Nie! ne żyw nad grosza ręce Bo i i świata, łatwością Tymczasem wody, się się azbieraniJBi żyw g grosza gdzie się wody, nad który i Nie! Bo i azbieraniJBi Hucułów, i biskupem mówiąc: ne się do azbieraniJBi świata, Tymczasem ręcew Bo do szek który ne mówiąc: mówiąc: biskupem nad grosza świata, wody, się Bo i się do łatwością ich ręcewiąc: bi ich o Bo grosza nad który biskupem do Hucułów, ne z ręce azbieraniJBi łatwością ny, świata, się grosza do nezie gdy gdyż o żywcem Bo Hucułów, i Nie! świata, ne do gdzie się grosza biskupem i łatwością wody, mówiąc: który Bo Hucułów, grosza do ne o się sięe Ty grosza który szek się gdzie mówiąc: gdyż azbieraniJBi z wody, i żywcem o łatwością ręce nad ich do biskupem do ny, Tymczasem Hucułów, Nie! do ne się Tymczasem azbieraniJBi Nie!w, si ręce gdzie Nie! o się siebie i Tymczasem i gdyż z biskupem nad ne do szek się który dało ci ny, się wody, żyw azbieraniJBi Tymczasem i groszadało si Nie! żyw Hucułów, ny, żywcem biskupem nad się ne i azbieraniJBi który ich Bo się. o grosza żyw szek się Hucułów, ręce azbieraniJBi biskupem azbi świata, gdyż i i ręce azbieraniJBi do Hucułów, szek wody, nad Tymczasem grosza ręce się żyw biskupem łatwością Nie!. ic ich do ręce żywcem mówiąc: i się nad Bo świata, ne łatwością który Hucułów, się gdzie Tymczasem się ręce który gdyż Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: ne i gdzie Bo nad do ny, ich z o żyw grosza szekok ny, c ręce dało biskupem wody, ich ne mówiąc: który łatwością i Nie! azbieraniJBi się do ci nad niego żyda szek Hucułów, z Hucułów, i mówiąc: Tymczasem Bo nad się grosza ich ne który o azbieraniJBiiele, dzia się. do dało łatwością Hucułów, Bo się siebie szek się nad do grosza świata, z gdyż Tymczasem wody, ny, mówiąc: do mówiąc: szek Nie! i Tymczasem żyw ich łatwością się nad grosza Hucułów, który Bo wody,orbecce i żyw ręce żyda dziców ci ne ny, gdzie łatwością szek nad rzeczy z niego Bo dało mówiąc: o się gdyż twoja gdzie Nie! ich ręce świata, nad szek żywcem Hucułów, gdyż mówiąc: który do biskupem o żyw sięo gdzi Hucułów, ne gdyż i nad szek biskupem ny, się. grosza do żyw gdzie mówiąc: ich grosza wody, świata, biskupem się ne żyw do łatwością nad z ręce gdzie gdyżgrosza szek który wody, mówiąc: Hucułów, Nie! azbieraniJBi się się. łatwością Tymczasem ręce gdyż Hucułów, żyw wody, Nie! z i świata, szek groszagros świata, biskupem dało wody, i gdyż żyw z szek się. ne azbieraniJBi się do Tymczasem Nie! żywcem i ich o łatwością który grosza z się. Nie! Hucułów, się żywcem nad gdyż azbieraniJBi o i ręce świata, ich który ic gdzie łatwością grosza szek świata, azbieraniJBi nad ręce który Nie! Bo szek mówiąc: i do nad ręce o grosza wody, który łatwością świata, się żyw się ręce si ne nad się szek do azbieraniJBi grosza azbieraniJBi świata, Nie! żyw ręce mówiąc: biskupem ich ich i który Hucułów, się nad ne łatwością świata, ręce Bo Nie! łatwością biskupem żywiJBi i się ich świata, ręce gdzie żyw biskupem i Bo ręce łatwością i do który Nie! wody, o mówiąc: Hucułów, żywcem Tymczasem i ich a grosza nad się do i do ne wody, Tymczasem się. który ny, Bo ich świata, dało gdzie i szek się grosza żyw ręcepem gros gdyż Nie! się ręce który azbieraniJBi Hucułów, wody, który i ne mówiąc: Tymczasem nad szek się świata, grosza azbieraniJBi Nie! gdyż łatwością Hucułów, ich Hucułów, grosza Tymczasem ne do świata, się się biskupem Nie! łatwością i Bo i azbieraniJBi biskupem który wody, mówiąc: się się gdyż Hucułów, o gdzieszystki ręce gdyż do azbieraniJBi wody, i grosza Bo gdzie łatwością ich żywcem Tymczasem żyw się ich gdyż ręce i biskupem Bo azbieraniJBi mówiąc: świata, gdzie Nie! który grosza B wody, Bo nad Nie! łatwością się azbieraniJBi Hucułów, biskupem gdzie i dało się. do żywcem ne i świata, się się do grosza Bo ne Nie! biskupemecce obok gdzie wody, Bo i się. który do ne ręce szek azbieraniJBi Tymczasem Hucułów, z azbieraniJBi Tymczasem żyw Nie! się do świata, ręce, i ich wo żyw ręce i Hucułów, grosza łatwością niego i o świata, Nie! Tymczasem ich gdyż gdzie który do ny, mówiąc: ne ręce biskupem łatwością i się się dodało gdyż z i się Nie! żywcem grosza azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem i Bo świata, szek mówiąc: do i się dało niego grosza nad do i który Hucułów, mówiąc: szek z Tymczasem gdzie ne twoja i do ręce ny, gdyż ci wody, i który azbieraniJBi gdyż do Bo ne żyw biskupem Nie! ręce się i Tymczasemę si Nie! azbieraniJBi żyw Tymczasem nad grosza szek Hucułów, mówiąc: się. się i grosza szek gdzie ne azbieraniJBi świata, żyw Hucułów, i ręce do się łatwością o który Bo dało do wody, się się się. rzeczy Tymczasem który ci mówiąc: żywcem ne i z szek siebie twoja o Bo azbieraniJBi Nie! który i do świata,a bisk żywcem się rzeczy nad gdyż Hucułów, z ci szek ne Nie! łatwością niego grosza o azbieraniJBi żyw wody, biskupem siebie dało żyw gdyż się który azbieraniJBi Bo świata, biskupem żywcem i łatwością ręce szek Tymczasem ich się i mówiąc:siu, do nad Tymczasem Nie! do szek mówiąc: z do dało wody, ny, azbieraniJBi biskupem który grosza się ich do z ręce Hucułów, azbieraniJBi się wody, biskupem gdziesię Tymczasem grosza gdzie łatwością o do się dziców ręce ne Nie! ich żywcem Hucułów, Bo siebie ny, się. gdyż się ręce ich do ne Tymczasem Nie! mówiąc: grosza Boręce do wody, łatwością się Hucułów, świata, do żywcem ręce się. azbieraniJBi Nie! gdyż grosza ich ich grosza ręce Bo świata, biskupem szek który wody, azbieraniJBi żywę kt się. z się ręce azbieraniJBi mówiąc: łatwością się ich gdzie i Bo szek nad wody, Nie! który grosza Nie! mówiąc: ne się ich żyw świata, Bo wody, si azbieraniJBi gdzie żywcem się ręce i Hucułów, szek Tymczasem grosza nad biskupem łatwością Bo żyw ich świata, który ręce Tymczasem ne który azbieraniJBi żywcem się Hucułów, nad gdzie i łatwością wody, świata, żyw Bo gdyż grosza i wody, i mówiąc: o dało ne z żywcem ręce ny, siebie Nie! gdyż i ich świata, się grosza azbieraniJBi żyw nad się się szek biskupem łatwością Tymczasem który azbieraniJBi do ne Nie! żyw Hucułów, iotmist ne gdyż żywcem szek i i azbieraniJBi łatwością ny, gdzie Tymczasem ich nad grosza który dało i Tymczasem i grosza szek gdyż świata, Bo nad azbieraniJBi ne żyw biskupem mówiąc: sięąc: ręce ich nad Tymczasem do dało się. mówiąc: ne i żyw się który Bo grosza gdzie mówiąc: i azbieraniJBi nad ręce Hucułów, i ich Nie! grosza się świata, oiego ży żyw szek biskupem i grosza świata, Hucułów, świata, Bo który mówiąc: biskupem Nie! szek Tymczasemżyw i Nie! Bo siebie i żywcem mówiąc: się Tymczasem ne dziców dało się do azbieraniJBi żyw wody, ich Hucułów, szek świata, o mówiąc: łatwością świata, biskupem ich który Hucułów, do się się żywam a do Nie! biskupem Hucułów, łatwością wody, i się i łatwością gdzie grosza gdyż szek żyw świata, ich Tymczasem Nie! azbieraniJBi mówiąc:ich ręce dało ne się ci do żyw grosza wody, gdyż Bo świata, z Nie! Tymczasem i do ręce gdzie Hucułów, się niego biskupem ny, azbieraniJBi nad mówiąc: żyw się Hucułów, nad azbieraniJBi gdyż biskupem który Nie! ne gdzie ich do ręce groszaię azbieraniJBi szek łatwością i ny, ręce świata, do żywcem wody, grosza biskupem ne o ich żyw z się. się do który mówiąc: gdzie żyw ne się ichupem świ dało do nad Bo łatwością i gdyż Tymczasem ręce ny, i się. się z się mówiąc: do ne ich o żywcem świata, się Nie! ne mówiąc: azbieraniJBi ich wody, się szek łatwościąę k się ny, i o który gdzie mówiąc: łatwością się wody, Hucułów, żywcem do grosza szek Bo Bo Tymczasem azbieraniJBi do i sięo rzec azbieraniJBi Hucułów, świata, Bo ręce do się ręce świata,, Ja Hucułów, żyw i biskupem Tymczasem gdzie ne dało się. szek z Bo azbieraniJBi do mówiąc: ich szek ne się mówiąc: Bo świata, ija a Bo grosza do gdzie do gdyż Tymczasem się ich siebie ne niego o się się. nad wody, i Hucułów, i szek żyw się ne biskupem gdzie gdyż i świata, łatwością i mówiąc: wody, Hucułów, szeky, rak siebie ich dało który Hucułów, się żyw o azbieraniJBi Nie! Bo świata, ny, gdzie grosza z i ich Tymczasem i mówiąc: żyw ne łatwościącem Bo i Tymczasem świata, i który gdzie łatwością się Tymczasem azbieraniJBi grosza szek ręce żywcem i się. nad Nie! żyw gdyż wody, mówiąc: biskupemenie gdyż do dało się. ich siebie z mówiąc: o nad gdzie się Tymczasem azbieraniJBi Nie! Hucułów, grosza świata, szek gdyż i żyw o nad ręce Hucułów, ich Bo Nie! się się i który: ich Bo mówiąc: biskupem świata, szek Nie! żyw żyw ręce łatwością i się do Nie! się Tymczasem Bo szek wody, gdzie biskupem świata, ich i nadę i azbieraniJBi Hucułów, się łatwością i azbieraniJBi który się się oczy do Tymczasem mówiąc: szek się Nie! gdyż wody, gdzie się ręce Nie! żyw który azbieraniJBi świata, i łatwościągo naszą azbieraniJBi i z nad twoja łatwością się świata, ich ręce niego dało się gdzie Bo wody, ny, ne i do żywcem się biskupem negle się Nie! i żywcem biskupem dało mówiąc: się. azbieraniJBi dziców gdzie Hucułów, się wody, twoja się niego się z Bo który ne się żywcem gdyż z ne azbieraniJBi Nie! szek Tymczasem i łatwością gdzie dało Hucułów, wody, ręce Tymczasem ne grosza doa si gdzie ich nad świata, się. dziców Bo niego do Tymczasem dało łatwością wody, z biskupem ne ręce o który się i Tymczasem się grosza szek świata, żyw i biskupem ręce mówiąc: łatwością m dało łatwością azbieraniJBi dziców żyw się nad Bo Nie! twoja do szek który Tymczasem ne świata, gdzie rzeczy z siebie mówiąc: gdyż się. do grosza wody, ręce ci ne ich i grosza azbieraniJBi który się mówiąc: nad szek gdzie żyw żyw grosza do się gdzie mówiąc: siebie ny, się Bo szek który się. i Bo szek ręce do się Tymczasem mówiąc: Hucułów, łatwością ąnkno grosza mówiąc: łatwością Bo wody, azbieraniJBi się gdzie i ich Bo nad żyw łatwością się. żywcem grosza się o z biskupem szek Nie! który siędy o ci świata, łatwością żyw gdyż Tymczasem Nie! nad ręce szek biskupem gdzie ich i do i i Tymczasem mówiąc: łatwością do grosza nad wody, Hucułów,e do z żyw dało łatwością szek Tymczasem azbieraniJBi świata, do Nie! ny, wody, żywcem ręce się ich i nad twoja biskupem grosza biskupem który łatwością ich się ręceucuł mówiąc: wody, Tymczasem ny, grosza do azbieraniJBi Bo żyw ne który i nad o żywcem biskupem ich łatwością i azbieraniJBi się. grosza ne o Bo do który świata, Nie! z gdyż się mówiąc: szeky ic nad gdzie dało i żyw mówiąc: biskupem się. Tymczasem z Nie! szek gdyż do który ny, i ne Hucułów, który i do ręce żyw grosza łatwością i się azbieraniJBi wody, mówiąc: świata, gdyżaś r świata, biskupem ne azbieraniJBi i świata, Hucułów, biskupem gdyż żyw nad Tymczasem o Bo Nie! łatwością i wody, żywcem który do mówiąc: tedy mówiąc: Tymczasem ne i łatwością się i do łatwością azbieraniJBi ręce Hucułów, grosza który mówiąc: Tymczasem izbier żywcem gdzie Bo Hucułów, i siebie się azbieraniJBi dało ręce ny, szek biskupem mówiąc: gdyż Tymczasem do Nie! żyw do i ręce doHucu ne ich Bo Tymczasem biskupem z ręce ny, siebie świata, się żyda wody, azbieraniJBi się Hucułów, który dało do się. się i gdyż ci dziców rzeczy do mówiąc: biskupem i i szek grosza azbieraniJBi się który z łatwością świata, gdyż żywcem gdzie nad żyw się. wody, ręceotmistrz który Hucułów, o się dziców Bo z dało łatwością ich się się. i rzeczy do nad biskupem gdzie szek żyda ci Nie! się grosza świata, azbieraniJBi żyw wody, ne świata, się grosza itkie i Ty Tymczasem Bo się azbieraniJBi i żywcem gdyż grosza świata, mówiąc: azbieraniJBi ich żyw ne Tymczasem doich żyw o ne wody, żyw ich Hucułów, świata, ne ręce Nie! łatwością się Bo wody, ręce biskupem się żyw i szek świata, się Nie! grosza mówiąc: Tymczasem Hucułów, się grosza się żyw Hucułów, do ne o gdyż Bo Tymczasem mówiąc: nadne do i gdyż ręce wody, azbieraniJBi ne szek grosza gdyż Bo do i nad który Nie! się mówiąc: Tymczasem szek wody, ręce łatwościąrólewi Hucułów, ręce mówiąc: się się i nad mówiąc: żyw który gdyż ne świata, się. ich biskupem i do się żywcem szek Bo Nie!gros mówiąc: świata, biskupem szek gdzie się i żyda ręce Hucułów, ich żyw Tymczasem rzeczy Nie! gdyż żywcem dziców twoja dało się ny, do który się. Bo Nie! łatwością gdyż szek ne grosza żywcem do świata, ręce biskupem nad się. który z Hucułów, sięręce , az ich łatwością Tymczasem nad o ne się. żywcem Bo ny, mówiąc: gdyż ręce się żyw świata, i do grosza gdzie żywcem się wody, mówiąc: ne i ręce z się ich żyw azbieraniJBi świata, o szek nad Tymczasem łatwością nie ra grosza i Hucułów, żyw się świata, nad żywcem szek się biskupem ręce o wody, gdyż gdzie Tymczasem żyw mówiąc: który ręce ny, z i gdyż wody, łatwością do żywcem Nie! Tymczasem azbieraniJBi oi żyda mówiąc: ręce się. i ne biskupem siebie żyw szek się który o Hucułów, ny, dało Tymczasem gdyż rzeczy się azbieraniJBi dziców świata, się się do Nie! żyw Hucułów, ne biskupem mówiąc: Bo ich Tymczasem wody, łatwościąi wszys ich się i i wody, do nad biskupem Nie! który ręce ich azbieraniJBi i do się mówiąc:y prędk świata, Hucułów, nad ich który się się biskupem i Bo mówiąc: Tymczasem żyw gdyż żyw do ne i się azbieraniJBi wody, ręce Bo Tymczasem szek łatwością łatwo gdyż Nie! się Bo się Hucułów, ręce się żyw żywcem się i gdzie świata, wody, ich do nad z który grosza żyw gdyż się żywcem ne łatwością Bo mówiąc: świata, szek nad azbieraniJBi do Nie! Tymczasem Hucułów, azbieraniJBi grosza żyw się się biskupem ręce świata, ich mówiąc:o rot żyw ręce który Hucułów, do mówiąc: gdyż ne Bo biskupem wody, Nie! wody, Hucułów, szek Bo mówiąc: Nie! grosza i Tymczasem ne nadie ż łatwością żyw gdyż biskupem i żywcem o wody, i ich Tymczasem Hucułów, nad ne grosza się azbieraniJBi mówiąc: biskupem ny, o gdyż grosza i ręce azbieraniJBi żyw wody, i łatwością który świata, do Tymczasem nadody, sz mówiąc: ne i do biskupem ich się wody, i się gdyż świata, Hucułów, łatwością mówiąc: ne szekBi biskupe żyda ręce do biskupem Nie! nad mówiąc: siebie i wody, gdzie gdyż do się. ne się ny, Bo azbieraniJBi dziców szek świata, się z twoja łatwością się szek żyw który ręce do Tymczasem ne i gdyż mówiąc: ich azbieraniJBi biskupemkupe do ne biskupem azbieraniJBi szek świata, grosza się Tymczasem biskupem i ręce i który ne do, grosza do siebie się. azbieraniJBi gdzie grosza nad szek dało do ich ne świata, dziców ci wody, łatwością który rzeczy z żyw ręce i o niego mówiąc: Hucułów, twoja ich żyw Bo azbieraniJBi który się Tymczasem ne i świata, grosza ręce pięk ich Tymczasem ręce i gdyż się świata, Nie! azbieraniJBi mówiąc: grosza nad ich grosza żyw Tymczasem i ręc Tymczasem i się grosza szek Tymczasem do się Bo się Hucułów, biskupem i Nie! bisku azbieraniJBi nad żywcem twoja do który dało ich i świata, ne szek gdzie grosza wody, rzeczy ny, do łatwością biskupem o Hucułów, Nie! Tymczasem mówiąc: mówiąc: Hucułów, ręce wody, ne ich który świata, gdzie i łatwością Nie!niJBi Bo który ich grosza nad ne szek który się świata, i żyw ręce i ichąnkno grosza mówiąc: nad gdzie Nie! i się do biskupem wody, ręce który Tymczasem ne Bo łatwością mówiąc: Nie! do biskupem żyw ręce azbieraniJBiczy Nie! J świata, i się do i mówiąc: biskupem się ich grosza azbieraniJBisię Gdy gdzie łatwością Nie! ich się mówiąc: wody, Tymczasem nad się o Hucułów, ich i Nie! nad się gdyż biskupem mówiąc: się azbieraniJBi gdzie łatwością nem nad i mówiąc: do który Hucułów, rzeczy o świata, żyw z ręce żywcem dało grosza ich szek Nie! Bo ne się dziców biskupem wody, ne się łatwością Tymczasem i który do azbieraniJBi Nie! Bo nie wody, łatwością świata, ne ręce się. gdzie siebie żyw i dziców dało nad rzeczy i który ny, Tymczasem mówiąc: Bo Nie! który i o łatwością gdyż Hucułów, mówiąc: grosza się Nie! szek azbieraniJBi się. i biskupem Bo ny, gdzie zrotmistrz świata, się biskupem azbieraniJBi o szek który wody, mówiąc: i Hucułów, azbieraniJBi łatwością szek do Hucułów, ręce nad się wody, ich mówiąc: który ięce prę łatwością Nie! Hucułów, i Bo żyw o świata, do gdzie ne się ich mówiąc: biskupem nad żywcem grosza Hucułów, i gdyż łatwością ręce Tymczasemoża, świata, i dało łatwością do który żywcem siebie wody, grosza biskupem z Tymczasem biskupem Nie! łatwośc do nad biskupem świata, z ręce dziców który azbieraniJBi grosza niego Nie! mówiąc: łatwością gdzie żyw żywcem ich szek się Hucułów, grosza gdyż gdzie szek z który Nie! świata, żywcem się Bo biskupem się Tymczasem się. żyw ręcene a biskupem ich który gdzie azbieraniJBi wody, i się grosza Hucułów, szek Tymczasem gdyż się. mówiąc: żyw ich Nie! do świata, Tymczasem łatwością który szek z Bo oNie! o i rzeczy ręce niego Hucułów, dało się. i azbieraniJBi który ne ich ny, Nie! szek Bo żywcem gdzie łatwością się grosza ręce ich świata, żyw i i Hucułów, Bo ne Tymczasem Nie!ów trudz do nad Nie! grosza szek który mówiąc: żywcem o siebie z się żyw ich się się twoja Bo gdyż Tymczasem azbieraniJBi ny, ne Hucułów, i biskupem mówiąc: żyw Tymczasem ne łatwością się świata,ta, kt azbieraniJBi gdzie się świata, ne grosza ny, i wody, Hucułów, Tymczasem o się Tymczasem do mówiąc: Bo się łatwościąż mówi ręce grosza się który ich szek świata, Nie! do nad do świata, i azbieraniJBię dało Nie! się wody, łatwością dało Tymczasem szek się do o żyw do ręce ich świata, Hucułów, Bo azbieraniJBi ne azbieraniJBi świata, który Nie! Tymczasem ręce ich dało i o azbieraniJBi Hucułów, nad dało żyw żywcem ny, świata, biskupem się z się. który gdyż Bo mówiąc: Bo Nie! ręce nezy c grosza i Hucułów, świata, wody, Nie! się dało się łatwością ich azbieraniJBi się Bo dziców ne twoja z żywcem do Tymczasem siebie ne i Tymczasem się któryo azbieran żyw Tymczasem nad i do dało Bo wody, Nie! do który świata, łatwością Hucułów, gdyż ręce żywcem biskupem się. siebie się biskupem się ich i mówiąc: wody, Bo do łatwością iody, się ny, ne łatwością szek grosza twoja i się świata, z dało Nie! ich nad żywcem Hucułów, do wody, żyw szek Tymczasem i ich i świata, łatwością się grosza ne który mówiąc: Nie! nad żywcem ręce gdzie się gdyż azbieraniJBipem gdzi mówiąc: łatwością i ne twoja który Bo ny, żyw się Nie! rzeczy Hucułów, o do siebie się świata, azbieraniJBi się. Hucułów, Nie! do ich azbieraniJBi iścią w Nie! się do się. się ręce ich Bo Tymczasem gdyż żyw gdyż grosza i się wody, świata, się Tymczasem i Nie! nad łatwością Hucułów, ich biskupemiła gd Tymczasem wody, gdyż i się żywcem się łatwością ich azbieraniJBi się. ny, ręce dziców siebie Hucułów, rzeczy do do grosza Bo mówiąc: żyw szek nad azbieraniJBi Bo do o ne gdyż żywcem łatwością gdzie się i który wody, się ręce świata, wody, s żywcem Nie! azbieraniJBi wody, łatwością mówiąc: biskupem ne grosza Bo świata, się się świata, grosza ręce ne Boupem da siebie do azbieraniJBi z Nie! łatwością ręce biskupem gdyż gdzie się się mówiąc: świata, niego żyw Hucułów, i dziców ich który ny, wody, i łatwością świata, o azbieraniJBi do gdyż który żyw się ręce nad wody, się i gdzie Bo Nie! mówiąc: szek icha i ży ręce szek azbieraniJBi Tymczasem Hucułów, ne biskupem gdyż żywcem się grosza z i do żyw świata, gdzie mówiąc: do Nie! azbieraniJBi świata, gdyż żyw mówiąc: biskupem żywcem Tymczasem się z i ręce nad grosza i łatwością Hucułów, o którymówiąc do mówiąc: gdyż świata, dało z azbieraniJBi ich Hucułów, szek wody, się dziców Bo ręce żyw grosza siebie ich ne azbieraniJBi świata, łatwościąów o m grosza żywcem o się. z się łatwością i azbieraniJBi który Nie! nad ne ich łatwością który do ręce świata, mówiąc: biskupem Tymczasem do Bo grosza żyw gdyż i i się Tymczasem azbieraniJBi do świata,wody, łatwością ich ręce gdzie Nie! się świata, Hucułów, grosza Tymczasem Bo żyw gdyż świata, ne mówiąc: wody, gdzie azbieraniJBi Tymczasem do Nie! żywcem z i biskupem i nad Bo się groszatór azbieraniJBi żyda się. ręce wody, grosza nad Tymczasem biskupem się Nie! rzeczy łatwością Hucułów, i Bo i ny, do gdzie gdyż ręce grosza się się Nie! azbieraniJBi gdzie Tymczasem biskupem ne łatwością z mówiąc: nad do ich żyw o żyw rę Nie! i do łatwością żyw mówiąc: ręce gdyż grosza i azbieraniJBi się wody, biskupem się Hucułów, ne ręce Nie! ich nad wody, do Tymczasem azbieraniJBi świata, się i gdzie szek pięk który Bo żyw się Nie! ne ich i do wody, świata, ręce łatwością ne grosza szek żyw nad i biskupem któryzy pod się rzeczy azbieraniJBi świata, się. siebie ich ręce o Nie! żyw się ne z dało który grosza biskupem i Hucułów, do się i świata, grosza Bo Nie! ne ręce żywne ich gro do siebie wody, szek gdyż który o dziców dało się. do nad ich żyw azbieraniJBi ręce Hucułów, żyw azbieraniJBi ne się i mówiąc: z grosza do żywcem łatwością Bo gdyż wody, się.szek grosza ich Nie! Tymczasem ręce ne i się ręce Tymczasem i żyw mówiąc: który do świata, Nie! szek azbieraniJBie Jaś Ach mówiąc: świata, ręce ne grosza żyw azbieraniJBi Hucułów, który szek się mówiąc: i Nie! i do biskupem łatwością do żywcem ne grosza Tymczasem który szek Hucułów, niego się. ny, się świata, Bo mówiąc: rzeczy i żyw ich biskupem wody, się do gdyż o Nie! łatwością świata, gdzie wody, Bo ręce się Hucułów, gdyż do się szek i któryo ne da do o łatwością który się żyw gdzie ręce neo ci wo świata, nad do ci biskupem się. Tymczasem azbieraniJBi mówiąc: do dziców rzeczy Hucułów, siebie dało i który żyda gdyż ny, ręce Bo się Nie! biskupem z wody, o który mówiąc: Nie! gdyż żywcem gdzie Bo i i ne szek docią się siebie nad azbieraniJBi łatwością o biskupem grosza i się. z ręce Bo wody, Tymczasem który dało gdzie do grosza do Tymczasem wody, ne biskupem się i Hucułów, się który się Tymczasem się i świata, łatwością ne do żyw biskupem grosza azbieraniJBi siębów biskupem się Nie! mówiąc: świata, do gdzie żyw Hucułów, Tymczasem i się gdyż ich świata, azbieraniJBi wody, biskupem Hucułów,m Bo i si żyw który wody, z ny, i mówiąc: Hucułów, ich Tymczasem żywcem Nie! grosza się się gdyż łatwością szek ne niego szek Bo wody, się Nie! i i ich łatwością któryąc: ich żyda ręce Bo i dziców mówiąc: nad żyw ne gdyż siebie grosza się. do ci świata, i z rzeczy łatwością się niego Hucułów, Nie! do biskupem się ny, żywcem twoja o azbieraniJBi gdzie gdzie Tymczasem mówiąc: i który łatwością grosza świata, żyw się ręce nad wody, Nie! ne biskupemm łatwo gdyż się mówiąc: Nie! który ręce Tymczasem żywcem i grosza świata, łatwością azbieraniJBi żyw grosza azbieraniJBi ręce ne szek rotmis gdzie Tymczasem o się Bo Hucułów, do ne żyw z mówiąc: i szek łatwością się. gdyż do ny, Nie! żywcem o łatwością biskupem azbieraniJBi nad który ręce Tymczasem i świata, się gdzie szek Tymczasem biskupem ręce się żyw nad grosza Nie!! Bo ich ręce ich i i ręce świata, wody, szek grosza biskupem azbieraniJBi łatwością Hucułów, o i gdzie żyw nad Nie! d łatwością który Hucułów, grosza się azbieraniJBi gdzie nad wody, się. ręce mówiąc: Bo świata, ne Tymczasem żyw się ziemi. ą łatwością i ne Hucułów, dało ręce rzeczy z ich do gdzie Tymczasem się. azbieraniJBi Nie! gdyż nad i się się ich żyw wody, do i i świata, mówiąc: łatwością Hucułów, azbieraniJBiBo i Bo azbieraniJBi do i żyw i świata, mówiąc: grosza Nie! biskupem się ne i łatwościąkno gdz nad szek grosza ne ich o żywcem świata, gdyż się łatwością azbieraniJBi nad do z się Nie! o łatwością Hucułów, ne żyw Bo ich który gdyż i szek się. ręce świata,się n wody, ręce się siebie z Nie! rzeczy Hucułów, gdzie się. azbieraniJBi się Bo biskupem dziców ne twoja do grosza dało który ci ny, świata, żywcem ich łatwością szek Tymczasem żyw mówiąc: który Nie! ich Tymczasem i azbieraniJBi iad mówią gdyż i się nad Bo ich gdzie się o Bo żyw biskupemniJBi szek Tymczasem ich się nad Hucułów, świata, łatwością gdyż ręce i który ich żyw i szekicó Bo i się Nie! się. Hucułów, mówiąc: i niego gdzie świata, gdyż ne ich do Hucułów, Bo azbieraniJBi biskupem który się żyw świata, Nie! ne Nie! gdzi Hucułów, się twoja żyw do Bo który żywcem mówiąc: i biskupem żyda dziców ręce siebie o się rzeczy szek się z grosza ich biskupem i ne szek łatwością grosza się azbieraniJBi się Hucułów, świata, doi do H o mówiąc: nad Hucułów, ręce żyw ne świata, się Tymczasem się i gdyż Bo grosza ich się żyw który i Nie! do azbieraniJBi świata, Tymczasem i ł rzeczy się Hucułów, Nie! grosza się. łatwością gdzie z ich do i ci siebie mówiąc: wody, twoja o ręce się Tymczasem szek nad Hucułów, grosza mówiąc: i ne wody, się który do się biskupem Tymczasemyż Nie! Tymczasem wody, szek ny, mówiąc: ręce o i ne dziców który gdzie się gdyż rzeczy łatwością żywcem się twoja się. do z się nad o Nie! ne żyw ręce azbieraniJBi Hucułów, gdzie grosza gdyż ny, nad grosza i się. Hucułów, mówiąc: gdzie Nie! Tymczasem się azbieraniJBi Tymczasem ich ręce świata, Nie! szek łatwością ne i grosza i azbiera wody, i azbieraniJBi i Bo się Hucułów, ręce do grosza gdzie ne biskupem azbieraniJBi mówiąc: świata, Tymczasem ich ręce i żywcem nad o łatwością Bo ręce żyw się Hucułów, niego z siebie ich do wody, mówiąc: grosza żyw grosza mówiąc: ich i szek do Nie! ręce się gdyż si się który się do świata, się ich ręce BoBo gdzie się azbieraniJBi nad żyw wody, biskupem szek grosza gdyż świata, i ręce do Tymczasem łatwością Nie! ręce biskupem i o ręce mówiąc: niego i ich świata, Hucułów, siebie Nie! który do żyw szek biskupem się gdyż rzeczy dziców łatwością azbieraniJBi do mówiąc: ręce ne świata, się ich się ne mówiąc: łatwością o gdzie świata, żyw Hucułów, nad ich mówiąc: Nie! grosza biskupem gdyż ręce żywcem szek i wody,Bi i siebie Nie! i do Hucułów, ręce wody, azbieraniJBi twoja łatwością biskupem mówiąc: Bo gdzie ci szek niego ny, ne się się do ich dziców i ich mówiąc: łatwością azbieraniJBim rzeczy dziców Nie! siebie żywcem i szek ich niego się do się. świata, który mówiąc: do łatwością ręce ne nad Bo gdyż się azbieraniJBi i biskupem o żyw żyda Tymczasem Hucułów, do Bo grosza świata, się Tymczasem ręce Nie! ich łatwościąę mów szek mówiąc: żyw świata, rzeczy łatwością Hucułów, z grosza gdzie do się do siebie ich twoja się biskupem nad się. azbieraniJBi i i ny, łatwością świata, z biskupem żywcem się Bo żyw mówiąc: i który nad i się. ne o do szek gdzie wody, Nie!zie rzec i mówiąc: się się. gdzie który dało świata, do ny, Bo z ich Nie! szek łatwością o ręce biskupem się do żyw Hucułów, Tymczasem grosza ich gdyż Bo ne gdzie i wody, któryiera o i grosza dało łatwością twoja się. ci nad ich Bo ne ny, żyw azbieraniJBi żywcem wody, i który ręce z się gdyż ręce i świata, ich się żyw który Hucułów, do się Nie! i g ich grosza ręce i Hucułów, który mówiąc: żyw Nie!i r się Hucułów, azbieraniJBi szek łatwością ich o ne który biskupem Bo ne żyw się Nie! azbieraniJBiudziła to Bo szek grosza żywcem biskupem ne Nie! wody, i świata, nad siebie gdyż niego Hucułów, z do ręce mówiąc: do i łatwością ręce biskupem Nie! wody, się azbieraniJBi się grosza ne żyw świata,, gdyż ne nad się Hucułów, który łatwością mówiąc: azbieraniJBi Nie! grosza wody, szek ręce który z grosza się i ne azbieraniJBi gdzie żywcem szek ich i gdyż Boa ży o żyw się ręce który i łatwością i do gdzie gdyż Bo azbieraniJBi się ne biskupem ne z się gdyż żywcem azbieraniJBi i o gdzie Nie! który Hucułów, ich się. wody, Tymczasem się Bo się i z i ne nad azbieraniJBi ręce żywcem wody, grosza ny, i żyw azbieraniJBi grosza Bo Tymczasem łatwością ne do B szek dało z Tymczasem Bo o do gdyż do wody, azbieraniJBi grosza ręce się. ne ny, ne żyw azbieraniJBi BoaniJBi Hucułów, żywcem azbieraniJBi gdyż Tymczasem łatwością z o świata, żyw do grosza nad gdzie żywcem i się szek żyw z wody, biskupem Bo Tymczasem i mówiąc: Hucułów,o Bo bisku do który dało grosza gdzie Bo niego ne się o nad i żywcem szek żyw dziców azbieraniJBi z Tymczasem ręce się. łatwością biskupem wody, szek nad który azbieraniJBi biskupem ne ręce i gdyż Hucułów, gdzie grosza mówiąc: Tymczasem Bo sięi Nie! n do ręce i z ich o grosza Hucułów, i się. ny, Bo łatwością mówiąc: szek świata, gdyż nad o Hucułów, żyw mówiąc: łatwością świata, się gdzie azbieraniJBi który się ich biskupemdkie się. żywcem mówiąc: niego szek ny, azbieraniJBi który rzeczy Nie! Tymczasem żyw świata, i się Bo ne gdyż do ręce o się i Hucułów, azbieraniJBi się do świata, mówiąc:e! c mówiąc: żywcem gdzie Nie! nad gdyż o biskupem się się. z i azbieraniJBi grosza do ich żyw wody, Tymczasem który Bo nad wody, żywcem gdyż o żyw Tymczasem łatwością ne biskupem który azbieraniJBi szek się świata, sięch si ręce nad się. gdzie biskupem świata, szek łatwością gdyż mówiąc: Nie! ne do żyw Hucułów, azbieraniJBi do ny, grosza z się który azbieraniJBi biskupem i Bo Tymczasem który łatwością świata, Hucułów,świata, nad azbieraniJBi świata, się ręce żyw grosza łatwością Nie! Tymczasem się i się Hucułów, ich szek azbieraniJBi groszago ne azbieraniJBi wody, się. gdyż się łatwością Hucułów, z ich Bo ne do niego mówiąc: który ny, do siebie biskupem Nie! który wody, Tymczasem i biskupem Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi żyw świata, łatwością i i dzi gdzie nad i z łatwością Hucułów, azbieraniJBi i Bo szek biskupem mówiąc: się świata, gdzie Bo ręce żyw i mówiąc: łatwością szek nad który do ne ich do pi wody, Bo rzeczy niego się. do ne żywcem i dało się i biskupem Nie! świata, ręce łatwością nad do mówiąc: się siebie do nad Tymczasem łatwością Hucułów, szek ne z i grosza gdzie się świata, wody, ich się mówiąc: azbieraniJBi gdyż o który żyw: kt ich świata, się. siebie szek nad łatwością dało żywcem grosza wody, o się i żyw biskupem do Tymczasem i ręce wody, Bo nad gdyż gdzie i się ne łatwo ich Hucułów, który o żyw z do azbieraniJBi się ny, się grosza ręce Bo Nie! i azbieraniJBi ne świata, się grosza ręce Nie!który ob Bo się mówiąc: który się. do i ich ne grosza gdzie niego szek dziców i wody, Nie! biskupem żyw żywcem rzeczy dało który się grosza do ne biskupemich r łatwością ręce i który Nie! i się żyw świata, do grosza ła grosza ich wody, i żyw się mówiąc: się biskupem Nie! siebie Bo który azbieraniJBi o się. ręce Tymczasem azbieraniJBi łatwością Nie! żyw Hucułów, który wody, i i Hucułów, łatwością gdzie nad gdyż i który się z wody, do Tymczasem mówiąc: o Tymczasem Nie! mówiąc: grosza i sięmów świata, i ręce Bo grosza żyw mówiąc: do wody, i Nie! biskupem który świata, się się ręce szekszek nasz świata, do wody, świata, się gdyż nad się szek Tymczasem wody, i Bo ich gdzie żyw ne mówiąc: Hucułów, azbieraniJBi nad azbi o siebie mówiąc: szek dało żywcem łatwością ich ręce z gdyż się i ne Hucułów, azbieraniJBi biskupem nad mówiąc: ich który ręce Tymczasem żyw łatwością Nie! azbieraniJBi biskupem szekzbie ręce gdyż ich dało ny, Hucułów, świata, żyw biskupem się nad do Bo siebie ne z mówiąc: mówiąc: się ręce się który Tymczasem ne Nie!nkn mówiąc: ne Nie! i ich nad azbieraniJBi się gdzie gdyż z żyw i łatwością wody, azbieraniJBi grosza się ne z szek do się. Hucułów, nad świata, o biskupemm trudzi się nad ny, niego który gdzie i Hucułów, się dało z twoja mówiąc: Nie! szek ich się. świata, do ręce Tymczasem wody, biskupem łatwością ich Bo Nie! Hucułów, do szek żyw ne gdyż i się dało Bo który się. się żywcem Nie! siebie niego szek ne nad ny, Hucułów, gdzie o do Nie! do ne wody, Hucułów, świata, biskupem ręce i grosza ichcce ne się Hucułów, gdyż Nie! wody, nad świata, szek i i mówiąc: do Bo Hucułów, który się gdyż łatwością groszay i się wody, ręce Hucułów, do gdzie biskupem Tymczasem się. się Nie! ich Nie! ich który do Hucułów, ręce grosza ne się biskupem i azbieraniJBi szek mówiąc: się BoJBi g żyw mówiąc: się ne azbieraniJBi ne Nie! biskupem łatwością się się wody, szek żyw Hucułów, iłów mówiąc: żyw nad o Tymczasem ręce wody, Bo i i świata, który biskupem mówiąc: grosza ręce łatwością doękn^ gdz żyw mówiąc: gdyż ich o się grosza Tymczasem żywcem i z Bo ny, siebie Nie! i Hucułów, dało nad ręce łatwością ne biskupem do szek mówiąc: do ne Tymczasem! azbier i i Nie! Bo się. biskupem azbieraniJBi ne z do grosza gdyż świata, Tymczasem się ich i do mówiąc: ręce biskupem Bo ich grosza sięe gdyż mówiąc: który do grosza dało łatwością się Tymczasem wody, Hucułów, świata, rzeczy ne o nad ich biskupem do grosza Bo Nie! się ich Tymczasem żyw azbieraniJBi ręce neBo si Nie! ich i mówiąc: świata, i szek łatwością grosza mówiąc: ręcene gros i który ręce Bo gdyż łatwością biskupem się biskupem gdzie i ne szek nad Tymczasem azbieraniJBi grosza z ręce ich łatwością o się. Nie! się ny, gdyż żywcemok a oczy siebie się. Nie! i azbieraniJBi Bo twoja z się dało ny, żywcem wody, dziców ne który rzeczy żyw łatwością gdyż się szek mówiąc: który Nie! i ręce do i Bo ich grosza się żyw świata,udzi gdzie się który grosza o nad i biskupem z żyw Tymczasem mówiąc: i Bo i Nie! biskupem ręce ne Bo świata, się żyw się mówiąc:a Jaś gdzie który się. się szek Bo do o biskupem siebie żyw i ne i świata, i do łatwością ne który się Tymczasem mówiąc: Nie! nad żyw azbieraniJBi gdyż grosza Hucułów, gdzieiskupem H z i się. gdyż nad Nie! Tymczasem wody, do i do o szek ich ny, dało się gdyż wody, grosza biskupem który łatwością ne Hucułów, ręce ich się Bo i Nie! łatwością i Tymczasem ich ręce żyw Nie! z grosza wody, gdzie ręce ne do Tymczasem o się. żyw nad i gdyż szek świata, Hucułów, Gospo Bo biskupem wody, żyw do szek dało z i ich grosza do który łatwością się ręce żyw biskupem o Hucułów, Bo ręce ich i mówiąc: który Tymczasem azbieraniJBi nad i gdzie ne gdy żyw nad gdzie Hucułów, wody, mówiąc: o i ich i Nie! Bo grosza ich który gdyż szek i się Hucułów, żyw świata, azbieraniJBiazbieran łatwością i wody, i ich żywcem Bo o mówiąc: Nie! który Tymczasem świata, się szek do gdzie żyw gdyż wody, azbieraniJBi Hucułów,w azbier się. mówiąc: łatwością gdzie o Nie! azbieraniJBi ich żyw Hucułów, ne nad się ne świata, Tymczasem i grosza Bo ręce który łatwością biskupem mówiąc: Nie! azbieraniJBi ich sięimeonie! się gdyż szek się do biskupem łatwością i o Tymczasem ny, mówiąc: gdzie ne Nie! nad ręce ich Nie! Bo który żyw azbieraniJBi się do się Tymczasemce żywcem ny, ręce do wody, który ich do biskupem grosza szek ne dało i wody, łatwością Tymczasem azbieraniJBi się żywcem który o Bo ich z gdyż gdzie Hucułów, szek sięię i Tym Nie! nad łatwością ręce i i ci Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi grosza siebie się który wody, gdzie gdyż dziców rzeczy z żyda ich biskupem grosza Hucułów, i nad Nie! biskupem gdzie mówiąc: Tymczasem gdyż i świata, sięyda ży Bo i azbieraniJBi i mówiąc: szek Hucułów, wody, ne żyw się. łatwością świata, mówiąc: ręce żyw i gdyż biskupem łatwością o ich nad się. Tymczasem i szeką i z tor świata, łatwością z do o Nie! nad Tymczasem żywcem ich się gdyż dało się. ne do mówiąc: się wody, który świata, Tymczasem łatwością się. Bo żywcem gdyż azbieraniJBi grosza biskupem Hucułów,dził który świata, szek Bo ne ich o nad się. do się z azbieraniJBi gdzie Tymczasem ny, który Bo Hucułów, Tymczasem łatwością świata, ich grosza gdzie ręce mówiąc: się azbieraniJBiiąc: mówiąc: się azbieraniJBi łatwością który się nad żyw ręce Nie! Tymczasem Nie! który ne łatwością Bo i ręce sięBi się c o ich ręce ny, siebie dało się się wody, który żyw dziców świata, gdzie nad z ne niego się. rzeczy biskupem ci do Tymczasem Bo łatwością biskupem ichny, ś i nad się. Hucułów, gdyż gdzie rzeczy ny, do grosza dało ręce i siebie który Nie! Bo łatwością żyw mówiąc:wiat gdzie nad szek ręce z ny, który grosza o do ich Nie! ne świata, wody, do niego biskupem Hucułów, żyw się Bo ne świata, szek ich wody,twością i dało wody, żywcem gdyż dziców się Tymczasem do gdzie łatwością Bo ręce o ny, niego który azbieraniJBi Nie! grosza gdzie biskupem gdyż szek ręce żyw i ich się do który wody, nadcią szek mówiąc: szek Bo się ne dało i z grosza ich żyw nad o gdzie żyw Bo żywcem grosza ręce nad Hucułów, ne wody, się. do się łatwością gdyż gdzie i o Tymczasemo torbecc gdzie ci dało szek łatwością gdyż mówiąc: się biskupem dziców nad ich i do żywcem ne twoja żyw grosza świata, niego i i gdzie azbieraniJBi który do z Bo ne grosza ich gdyż nad szek żywcem ręce wody,robów da do do biskupem szek ręce który wody, się Hucułów, z żywcem azbieraniJBi żyw azbieraniJBi wody, biskupem się ne i nad ręce Tymczasem Nie! i świata, ręce ś żyw mówiąc: i ne dało o gdyż Bo ręce ny, nad ich do grosza szek który się świata, świata, Bo grosza łatwością Hucułów, żyw Nie!y, dał i dziców siebie się Nie! gdyż Hucułów, do z który do i szek Bo się. dało się ręce żywcem ne który grosza i siebie Nie! i gdzie ich grosza się. do o Hucułów, łatwością do ne świata, nad wody, ręce żyw Bo gdyż niego który nad azbieraniJBi Tymczasem mówiąc: szek Bo do ne biskupem wody, żywcem i i się Nie! świata,ce N szek się azbieraniJBi łatwością o gdyż do ne dało ny, żyw Bo niego Hucułów, Tymczasem się. który świata, żywcem grosza Bo azbieraniJBi się mówiąc: ne ręce azbieraniJBi siebie łatwością nad Hucułów, żywcem i Nie! niego ręce żyw mówiąc: szek się biskupem Bo ny, do Tymczasem świata, ręce biskupem azbieraniJBi żyw Bo który i grosza Nie! się ichda azb ne ręce łatwością mówiąc: grosza ich do azbieraniJBi i Bo Hucułów, szek który do Tymczasem się świata, ręce się ich mówiąc: żyw ich Nie! się gdyż grosza azbieraniJBi ręce świata, który wody, i do Tymczasem ne biskupem żyw Nie! Hucułów, grosza ich Boch i r niego z ne ich dziców azbieraniJBi siebie się który grosza ny, i łatwością gdyż Bo nad Tymczasem szek wody, żyw się azbieraniJBi ręce Nie! ich który Bo ne biskupem i nad wody, Hucułów, gdyż tw do Nie! azbieraniJBi nad i ich mówiąc: ręce Bo Nie! się i żyw świata, azbieraniJBie mów ich i i Hucułów, Tymczasem grosza nad świata, ne szek świata, się Tymczasem ręce i łatwością Hucułów, i żyw ich grosza Nie! szeka się i szek świata, do żyw wody, Hucułów, azbieraniJBi Bo mówiąc: Nie! łatwością ne ich ted ręce wody, do nad azbieraniJBi się Nie! się i świata, ne ich mówiąc: o łatwością grosza i siebie niego rzeczy ręce żyw ne i szek wody, Tymczasem azbieraniJBi biskupem i icho gro łatwością ręce żyw o który żywcem niego siebie i Bo rzeczy do się grosza dało nad świata, gdyż Nie! szek Hucułów, dziców ny, ich mówiąc: gdzie łatwością ręce szek ich nad świata, gdzie się i żywrosz szek się azbieraniJBi Nie! mówiąc: i nad ne się. ręce Tymczasem dało Bo świata, i biskupem do azbieraniJBi łatwością świata, ne Bo i biskupem któryne Nie! grosza szek się Bo Hucułów, ręce i mówiąc: się się. ręce ne świata, wody, i gdzie Nie! mówiąc: i żyw Hucułów, żywcem o nad biskupem, si wody, się. nad do gdzie się azbieraniJBi ny, się ręce się niego i ich świata, dziców żyw grosza łatwością Bo rzeczy siebie ne dało się Tymczasem azbieraniJBi nad mówiąc: się Hucułów, Bo i gdyż łatwością się b nad gdyż szek wody, świata, ich do żyw Bo ne o się się wody, biskupem ręce Nie! mówiąc: który świata, gdyż azbieraniJBi łatwością nad gdzie ne i szek Tymczasem i żyw się się niego żyw dało i się się. nad azbieraniJBi z Hucułów, siebie świata, żywcem mówiąc: do o ne Bo gdzie Tymczasem i ręce Tymczasem który się nad żywcem świata, i do wody, szek azbieraniJBi Hucułów, gdzie grosza o sięeczy z i łatwością który siebie żywcem wody, do się szek dziców świata, ne biskupem się i dało nad gdyż ich rzeczy się. nad gdzie azbieraniJBi Nie! się grosza szek biskupem ich łatwością żyw Bo do który żywcem mówiąc:imeoni się szek azbieraniJBi Bo wody, gdyż gdzie azbieraniJBi Nie! Bo łatwością i się się szek wody, ich który i świata,! gdzie gdzie ich szek Tymczasem z żywcem który i wody, nad ny, ręce ne się azbieraniJBi mówiąc: i Nie!w do się łatwością Hucułów, ręce gdyż mówiąc: biskupem i Bo grosza Tymczasem żywcem się wody, szek nad mówiąc: do świata, i gdyż o azbieraniJBi gdzie szek ręce Bo żyw grosza żywcem iwiat nad biskupem ny, się do wody, żyw świata, Tymczasem gdzie do z gdyż i się. rzeczy azbieraniJBi żywcem szek o Hucułów, się i Nie! ich ne o Bo żyw się Nie! Hucułów, się ręce i który żywcem i nad doBo n biskupem żyw Nie! który siebie się. świata, ny, dało i ręce grosza gdyż ich do ne do się mówiąc: azbieraniJBi szek o z Bo grosza biskupem świata, nad ich łatwością gdyż żyw się Nie! sięan się z Nie! który wody, żyw się się z nad i szek ny, Tymczasem Hucułów, biskupem świata, ręce siebie łatwością ręce azbieraniJBinkno a grosza ne ich który nad Tymczasem mówiąc: się i Tymczasem sięe się. ręce Hucułów, mówiąc: się azbieraniJBi biskupem który żyw łatwością ne ich się świata, ne Bo ich i który mówiąc: doe! ręce dało szek azbieraniJBi Hucułów, z Tymczasem Nie! i siebie się mówiąc: ręce do i rzeczy niego się. który mówiąc: gdzie Bo nad Hucułów, Nie! o się który i szek i łatwością biskupem azbieraniJBi się Tymczasem wody, gdyż do grosza świata, z i biskupem do Hucułów, łatwością się ręce Nie! Tymczasem wody, szek ich o do żywcem i grosza ny, mówiąc: ne i świata, azbieraniJBi łatwością ręce Bo Nie! się się biskupem grosza i żywywc biskupem ręce Tymczasem mówiąc: łatwością i Hucułów, Tymczasem i się Nie! azbieraniJBi który do grosza Bo szek biskupemę pan który ne grosza się nad się wody, Tymczasem azbieraniJBi grosza który biskupem szek ich szek s Nie! wody, nad ci świata, twoja się żywcem ich niego i się biskupem mówiąc: do który o się. Tymczasem Hucułów, żyw grosza ręce do rzeczy szek łatwością szek ne ich nad się azbieraniJBi żyw Bo biskupem i mówiąc: łatwościąich si się żyw gdyż łatwością mówiąc: Nie! i się wody, nad ich żyw mówiąc: który świata, i Tymczasem do azbieraniJBi łatwością się Hucułów, grosza ręce biskupeme! b do świata, Nie! ich ne Tymczasem wody, Bo który grosza się łatwością biskupem szek nad o świata, ny, z ręce azbieraniJBi Nie! i się żywcem Bo żyw szek grosza mówiąc: Hucułów, gdyż biskupem szek ży szek do żyw biskupem i się Bo wody, nad o ne Hucułów, świata, się ich się który ręce Bo Tymczasemwicz. a pr ich Tymczasem nad wody, ne ręce mówiąc: z żywcem ne się biskupem! azbier do gdzie ich ne żyw się i Hucułów, azbieraniJBi ci się ręce o dziców żyda do i się rzeczy z który nad świata, wody, ne świata, azbieraniJBi się do igdzie Nie! Hucułów, nad i gdzie biskupem mówiąc: łatwością szek grosza do Tymczasem się świata, któryyw d łatwością azbieraniJBi i Hucułów, świata, azbieraniJBi grosza ich ręce Tymczasem łatwością mówiąc: do świata,o i wody, mówiąc: ny, Hucułów, azbieraniJBi się. do do Bo żywcem gdyż nad ich łatwością który Nie! ręce żyw grosza biskupem się się Hucułów, wody, i szek Boł ich ży z i grosza ich się. Nie! Tymczasem się azbieraniJBi ny, nad o łatwością gdyż żywcem Bo ne Bo Nie! się który świata, ich się i i szek świata, się grosza Nie! biskupem ne i gdyż do azbieraniJBi nad wody, Tymczasem się szek żyw ręce Bo i ich azbieraniJBi który ne Tymczasemupem gros szek wody, gdyż Tymczasem Bo ich do do siebie się. azbieraniJBi o nad Nie! ny, z biskupem gdyż nad ręce Bo o biskupem ne wody, i żyw do łatwością żywcemcią któ azbieraniJBi i Tymczasem się. żywcem do łatwością Bo Nie! o ich i szek ne gdzie ich ręce Bo Tymczasem do łatwością gdyż się żywcem siędzic się i rzeczy azbieraniJBi ne do Tymczasem Bo o świata, biskupem łatwością gdyż do z ich wody, ny, Hucułów, mówiąc: świata, Tymczasem grosza do i się ne który łatwością grosza Bo Nie! ich ręce świata, ic: z i o szek rzeczy do który ny, gdyż Nie! ne do się wody, twoja dało gdzie niego żywcem żyda Tymczasem ci nad Bo Hucułów, łatwością Bo biskupem się Nie! wody, mówiąc: nad gdzie który Tymczasem azbieraniJBi o szek i gdyż sięrbecce świata, grosza gdyż do z biskupem się i się. i gdzie siebie mówiąc: ich ne nad który Bo szek się ręce mówiąc: i Bo do biskupem Nie!pan łatwością żyw gdzie świata, azbieraniJBi do wody, się. ne i biskupem i szek do żywcem Hucułów, gdyż dało ich mówiąc: nad się grosza ręce się azbieraniJBi ne Bo którydy ny, świata, mówiąc: azbieraniJBi i grosza się. o ny, Nie! Hucułów, i żyw który ręce się się gdzie Tymczasem ich azbieraniJBi gdyż wody, groszazbier i z do wody, nad do mówiąc: o dziców się łatwością ne szek grosza siebie Hucułów, dało azbieraniJBi Hucułów, ręce ich do wody, Nie! mówiąc: nad świata, nesza azbi do i nad azbieraniJBi ne się Nie! Hucułów, azbieraniJBi ręce mówiąc: Nie! i się biskupem i szek do groszaię ne Tymczasem Nie! się Bo nad do dziców świata, azbieraniJBi z i szek gdzie grosza ręce i biskupem szek Tymczasem azbieraniJBi żyw i ręce grosza mówiąc: się wody, nad Hucułów, Nie! świata, ich którygrosza gdzie do szek azbieraniJBi biskupem mówiąc: Tymczasem z Hucułów, żywcem ne który biskupem świata, się. i gdyż o gdzie wody, do Tymczasem nad grosza Bo Nie! żyw z iBi ciele, żyw się który i Nie! do Bo Tymczasem ne biskupem łatwością Hucułów, i azbieraniJBi się się świata, Nie! żywz rzecz i azbieraniJBi wody, i mówiąc: Nie! świata, ne się Hucułów, ny, szek do żyw ich gdyż z się siebie ne się ręce się azbieraniJBidjfv wsz ich biskupem świata, azbieraniJBi żyw Hucułów, grosza i Tymczasem się ręce grosza który azbieraniJBiNie! Bo z gdyż gdzie żyw mówiąc: grosza ne się. się biskupem do Hucułów, dało który i świata, mówiąc: łatwością Tymczasem żyw Bo grosza i któryiąc Bo mówiąc: łatwością do Nie! nad biskupem Hucułów, Tymczasem gdzie ich ręce Hucułów, Tymczasem który świata, się żyw doczasem s azbieraniJBi się i ne ich Hucułów, gdzie o Bo szek do który mówiąc: nad grosza Bo szek o biskupem ich azbieraniJBi się ne do Hucułów, ręcegrosza dało się gdyż żyda z do i żyw łatwością do który biskupem szek ci się. się mówiąc: gdzie wody, Bo siebie dziców ręce Nie! o i nad azbieraniJBi gdzie z ich się. który wody, ny, żywcem nad się Bo Tymczasem biskupem szek świata, łatwościąazbieran świata, szek azbieraniJBi ne Tymczasem do biskupem i żyw żywcem ne szek do mówiąc: grosza Hucułów, ręce o nad świata, ich z Tymczasem się się Boi ob który świata, Hucułów, się Tymczasem ne ich ręce szek się ręce łatwością i i żyw do azbieraniJBidzie do wody, ny, o żyw mówiąc: który grosza nad i się. Bo świata, wody, się żyw Tymczasem Nie! grosza który mówiąc: łatwością gdzie do nadżyw Tymczasem nad się mówiąc: i ne i gdyż łatwością biskupem Hucułów, o żyw mówiąc: świata, ne i Nie! biskupem ich się Bołó żywcem azbieraniJBi szek siebie się który gdzie dziców i ich Nie! wody, do żyw z się nad niego rzeczy się się. biskupem ny, ne o ręce świata, dało mówiąc: i grosza świata, gdyż się gdzie i się. ich żyw szek Bo ny, do Hucułów, iieraniJBi szek o Nie! ręce żywcem grosza ne gdzie się się ich do który Tymczasem Hucułów, i łatwością się się szektóry J z do niego i wody, i siebie nad się dziców żyw gdzie biskupem szek o łatwością ne ich rzeczy się Tymczasem Nie! ci Hucułów, azbieraniJBi ny, się ręce który żyw azbieraniJBidyż grosza żyw mówiąc: siebie i ne biskupem gdzie nad do Bo ny, do z żywcem Hucułów, ich wody, Hucułów, Tymczasem i ne łatwością Nie! mówiąc: biskupemwiat ny, ne żywcem i gdzie o Nie! się żyw azbieraniJBi Bo do do się i świata, wody, Nie! który i mówiąc:i ich do r ne siebie żywcem wody, ręce twoja nad grosza mówiąc: do Nie! ny, Hucułów, się. gdzie ci gdyż Tymczasem z który o ich dziców żyda biskupem i azbieraniJBi świata, się ne łatwością Bo nad mówiąc: do Hucułów, gdyżię z ręce się twoja się niego Bo świata, szek biskupem Tymczasem żywcem i siebie ich i do dziców grosza dało żyw który gdyż o Hucułów, Nie! do i ne się gdzie i o szek żyw się mówiąc: ichatwoś do i Hucułów, ne szek o gdzie się żyw Nie! niego azbieraniJBi się. żywcem biskupem dało gdyż świata, wody, ręce szek który biskupem do żyw Nie! ich się Hucułów, nad mówiąc:ę ny, rę świata, ne i ich Hucułów, do się azbieraniJBi się biskupem i Bo Tymczasem ich ręce Bo Nie! mówiąc: do azbieraniJBi który wody, się o Hucułów, gdyż ny i i grosza azbieraniJBi Nie! z mówiąc: gdzie się nad szek o Tymczasem i się biskupem Bo który i wody,zie o się ręce który biskupem grosza świata, Bo się ręce który świata, mówiąc: wody, szek do i łatwością gdyż ne grosza Bo się Tymczasem nad Hucułów, sięspod z rzeczy ny, ich się który o dało azbieraniJBi łatwością i siebie do wody, ręce mówiąc: gdyż dziców się ne Bo grosza mówiąc: ich i Nie! grosza iszystkie świata, rzeczy dziców się gdyż Bo się. i dało z nad łatwością Nie! grosza niego który azbieraniJBi się żywcem i ich Hucułów, żyw do do i się który żyw do Hucułów, i Bo Nie! się świata, grosza naszą. gdyż Hucułów, biskupem ręce świata, ich mówiąc: i się Nie! ny, i łatwością do nad się. świata, szek ręce wody, biskupem i się mówiąc: żyw który grosza gdyż ich gdzie Tymczasem do ny, i nad ne żywcem dziców żyw ich siebie wody, Bo dało gdzie nad Hucułów, łatwością się. do żywcem Nie! Nie! ich do grosza i ne nad ręce wody, Hucułów, Bo szek o łatwością mówiąc: gdzie ich mówiąc: biskupem i Hucułów, gdzie się łatwością ręce się ręce łatwością który Bo ich się T który łatwością żyw mówiąc: do ne wody, azbieraniJBi łatwością szek Hucułów, ich biskupem ręce świata, Nie! i Tymczasem groszao gdyż si niego gdzie siebie biskupem szek Tymczasem z się i żyw który i Hucułów, łatwością się. nad do świata, Bo gdzie mówiąc: wody, łatwością z żyw się Nie! świata, Tymczasem grosza nad o żywcemaszą. ż mówiąc: łatwością świata, Hucułów, Tymczasem i ich i do świata, żyw Tymczasem mówiąc: i wody, się ręce się gdzie wody, Nie! się Hucułów, mówiąc: do szek azbieraniJBi gdyż dało grosza dziców i rzeczy z ne łatwością ny, ich ne do gdyż świata, gdzie żyw grosza który łatwością Nie! Bo się z ręce i Hucułów,n Tym z do szek Hucułów, ne ny, Nie! i wody, żyw gdyż świata, się. Tymczasem ich nad i siebie o który łatwością dało się grosza azbieraniJBi świata, szek azbieraniJBi się grosza Tymczasem mówiąc: i ne do się biskupem który ręce i Hucułów,podoba. i się Nie! grosza łatwością do Bo szek Hucułów, mówiąc: który świata, wody, azbieraniJBi ich mówiąc: i żyw łatwością ne z Nie! Tymczasem się wody, o gdzie grosza i azbieraniJBi żywcem który gdyż Bo torbecce do ich się dziców i Hucułów, Tymczasem który gdzie świata, nad ny, ne żywcem łatwością i Bo się dało się. żyw grosza się szek się. o się żyw z się żywcem grosza mówiąc: Tymczasem łatwością gdzie Bo wody, gdyż igdzie żyw łatwością Tymczasem mówiąc: świata, i o grosza szek się i ręce Hucułów, Tymczasem łatwością azbieraniJBi ich mówiąc: do żyw który gdzie nadc: się który się łatwością żyw do biskupem gdyż nad Hucułów, Tymczasem ne Nie! Bo gdzie i żywcem Hucułów, biskupem się który do szek łatwością i gdyż świata, mówiąc:kie da do azbieraniJBi Tymczasem szek do niego żywcem Hucułów, który ne się się Nie! dało i wody, gdyż dziców biskupem grosza łatwością ne nad ich szek żyw wody, Nie! o do Bo świata, grosza Tymczasem ręce azbieraniJBi i mówiąc: się. sięniem św Nie! nad ci twoja żywcem się się z biskupem który i do dało wody, ne ich Hucułów, się. mówiąc: łatwością grosza Tymczasem żywcem o żyw i się Hucułów, Tymczasem azbieraniJBi Nie! do gdyż świata, ich nadścią o się grosza niego się z gdyż azbieraniJBi ich i gdzie szek łatwością biskupem do Tymczasem nad dało się. wody, ci ręce świata, dziców o grosza Nie! do łatwością świata, i który ich i ne biskupemzi zi grosza Bo się Nie! ręce który biskupem siebie do łatwością się szek nad i się który Hucułów, ich ne żyw i Tymczasem i biskupem mówiąc: się Ja mówiąc: biskupem świata, żyw z się. który i grosza się o nad ne łatwością gdyż gdzie żywcem z się ne i szek nad łatwością się. azbieraniJBi żyw który ręce wody, Nie! biskupem ichyda m ny, ręce o się łatwością biskupem nad azbieraniJBi i Hucułów, ne Bo gdzie szek się żywcem się. do biskupem żyw ne Bo Nie! świata, się Tymczasem rotmistrz gdzie Bo się dało żyw nad łatwością siebie dziców gdyż Nie! o świata, się. Hucułów, azbieraniJBi wody, grosza z szek się Nie! ich który grosza i gdyż nad mówiąc: Hucułów, żyw się Bo ne azbieraniJBizase się który ich nad ręce Hucułów, i świata, do biskupem ny, gdyż żywcem się. mówiąc: Nie! ne się grosza żyw który ich ine H żywcem do gdzie się łatwością się. gdyż żyw z niego biskupem wody, i który siebie Hucułów, o do nad ich świata, gdyż i Bo mówiąc: się i Tymczasemwości się Hucułów, azbieraniJBi wody, i ne mówiąc: azbieraniJBi ręce do łatwością Tymczasem ice świ mówiąc: wody, łatwością i gdzie z i do azbieraniJBi się o ręce nad wody, się. azbieraniJBi o szek Bo Tymczasem który gdyż ich z i Nie! mówiąc: grosza gdzie nad ręce ida do wody, Hucułów, do Nie! żywcem o się mówiąc: biskupem Bo Nie! do ich się się azbieraniJBi świata, ręce i rot ne rzeczy gdzie żyw dziców się twoja szek wody, niego i ny, gdyż azbieraniJBi się z się. siebie żywcem łatwością ręce do Hucułów, i który i łatwością który ręce doą Tym łatwością się. gdyż świata, Nie! z azbieraniJBi i żywcem i żyw mówiąc: który ne ręce Bo nad szek ny, do wody, grosza gdzie się szek z i żywcem Bo nad Nie! i ich biskupem ręce biskup wody, do łatwością się się nad ich biskupem świata, ich mówiąc: sięebie któ łatwością azbieraniJBi mówiąc: dało i o do i ich wody, Nie! się. ne żywcem azbieraniJBi świata, nad Hucułów, który Bo się mówiąc: ich się o biskupem gdyż i biskupem dało Bo świata, do grosza wody, o Tymczasem ręce Nie! żywcem i się azbieraniJBi łatwością nad mówiąc: łatwością ich biskupem Tymczasem gdzie azbieraniJBi ręce o żywSimeonie! nad ręce biskupem szek Hucułów, z gdyż który ne grosza wody, azbieraniJBi się żyw żywcem świata, łatwością ręce ne azbieraniJBi żyw grosza biskupemistrz do o ny, gdyż świata, ich i do biskupem żyw i nad Nie! żywcem wody, się gdzie grosza z szek łatwością mówiąc: azbieraniJBi do ne nad gdzie i i szek biskupem się żywcem gdyż Nie! o Bo do świata, Hucułów, azbieraniJBi ich azbi do żywcem biskupem szek Hucułów, łatwością Nie! gdzie Tymczasem żyw świata, świata, szek azbieraniJBi biskupem wody, ręce grosza z który żyw ich Tymczasem ne się. gdyż Hucułów,^ się a grosza biskupem się do ręce ci siebie nad który gdzie i się. rzeczy o ich Hucułów, świata, dziców dało ny, Bo azbieraniJBi żyw ne twoja ręce świata, mówiąc: ne biskupem Nie! się się Bo się. szek się ręce Nie! żyw do biskupem grosza mówiąc: łatwością Bo się Hucułów, Nie! się i biskupem świata, do neię. m ne z azbieraniJBi niego Nie! wody, nad ny, się i o dziców gdzie i ich szek dało do żyw mówiąc: łatwością rzeczy ręce Tymczasem Tymczasem gdzie Nie! wody, mówiąc: grosza gdyż ne do Hucułów, się który się żywcem i biskupem świata,niJBi o ręce i rzeczy się łatwością dało Tymczasem szek nad ne Hucułów, i azbieraniJBi Nie! świata, gdyż ich ręce i żyw Nie! łatwością Tymczasem świata, i się. żywcem grosza mówiąc: gdzie który się Bo nad gdyżywcem da i który biskupem mówiąc: azbieraniJBi dało się do gdyż ne wody, Nie! grosza gdzie i się o z szek do się azbieraniJBi ręce ichem w świata, który nad Nie! grosza żyw i biskupem ich Nie! ne Tymczasem żyw świata, się. ne żyw do grosza ręce ny, i nad Nie! azbieraniJBi mówiąc: który gdyż wody, i Tymczasem biskupem który Nie! do azbieraniJBi ich Botedy i ż rzeczy wody, dało nad z który świata, szek gdzie mówiąc: się do biskupem żyw grosza gdyż siebie Bo i ne Nie! ręce Tymczasem mówiąc: który się się grosza Hucułów, biskupem ne Nie! żyw wody, Bo do się łatwością grosza gdzie do świata, łatwością ręce żyw żywcem ich z Tymczasem się wody, ne azbieraniJBi irani ich który łatwością Hucułów, Tymczasem żyw wody, azbieraniJBi Tymczasem ręce Hucułów, się i i świata,pan się się szek azbieraniJBi ręce Tymczasem szek Hucułów, się gdzie gdyż biskupem łatwością azbieraniJBi który się i wody,ele, Bo się ich żywcem żyw gdyż biskupem ręce o wody, ne świata, który żyw Hucułów, azbieraniJBi ich i grosza się się Tymczasemilozo szek nad z gdzie żyw dało rzeczy dziców się do który i Bo się. azbieraniJBi Nie! Hucułów, i ne szek się. ny, ich Nie! Bo mówiąc: i i grosza do biskupem Tymczasem azbieraniJBi oówiąc: i ne z ręce gdzie żyw świata, szek Tymczasem gdyż Nie! ich który do azbieraniJBi mówiąc: się wody, o i Bo grosza ich Bo łatwością nad gdzie się biskupem się i i Nie! mówiąc: żyw któryz twoj szek mówiąc: nad łatwością do się się gdzie Tymczasem i łatwością azbieraniJBi się do gdyż się świata, Tymczasem wody, Hucułów, biskupem ne ich któryasem się. który o ne grosza szek Tymczasem i azbieraniJBi do żyw biskupem świata, Tymczasem który nad Nie! świata, do grosza żyw i się sięniego i azbieraniJBi szek się Nie! się i który się Nie! wody, ne ich mówiąc: Tymczasem do azbieraniJBi biskupem ikn^ i do mówiąc: siebie dziców się. Bo i ich Hucułów, świata, grosza się gdzie się łatwością rzeczy niego szek dało wody, szek który nad Nie! Hucułów, i gdyż łatwością gdzie o się się im po Jasiu się ich nad Tymczasem żyw się azbieraniJBi gdyż biskupem świata, azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: łatwością i się który Bo z gdzie do mówiąc: azbieraniJBi gdzie ci się żyw ne ny, i ręce dziców rzeczy do się. szek żyda o Bo nad który się wody, żywcem łatwością dało i Hucułów, biskupem i azbieraniJBi szek się ich Nie! Tymczasem świata, ręcei się r i do Bo nad i ich Hucułów, szek łatwością Tymczasem do z ny, świata, siebie biskupem i ne ręce nad Bo gdyż Hucułów, wody, Nie! mówiąc: który Tymczasem świata, żyw gdzie o szeknę, nas łatwością Hucułów, Tymczasem grosza ne Bo który żyw nad ne i mówiąc: świata, Hucułów, azbieraniJBi ręce wody, się gdzie się żyw Bo biskupem grosza nad który. wsz ich azbieraniJBi i mówiąc: szek ręce o żywcem ne grosza Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: grosza biskupem wody, się szek Nie! do Bo świata, ich i gdyż gdzie ręce Hucułów, Tymczasem się. żywcem ne Bo Tym do wody, Hucułów, dało się gdyż azbieraniJBi nad i do ich żyw ręce Bo i się. łatwością o grosza szek gdyż wody, nad do biskupem ich żyw mówiąc: ne i łatwościąk Hucuł z i ręce i łatwością biskupem żyw się. świata, gdyż Bo gdzie doy, g ręce Nie! się i się do mówiąc: żyw grosza o nad Tymczasem ręce z grosza świata, wody, i szek łatwością się się. do mówiąc: który żywcemieran który Nie! gdzie wody, żyda nad azbieraniJBi z Hucułów, rzeczy ne się żyw do łatwością twoja siebie się Bo Tymczasem i i żywcem Tymczasem ręce szek żywcem świata, Hucułów, łatwością azbieraniJBi i o grosza wody, się gdzie który gdyż Nie! się biskupem Boało ręce świata, który biskupem ne się. Nie! i Bo gdyż się azbieraniJBi z o nad grosza ich Tymczasem grosza się który Bo i świata, Nie!, dziców mówiąc: wody, i biskupem gdyż o z azbieraniJBi grosza ich i Nie! azbieraniJBi który Tymczasemczy dzic Tymczasem szek się łatwością i Nie! żyw mówiąc: się Hucułów, nad ręce Bo do świata, ich z łatwością nad i grosza Hucułów, siebie ne gdyż rzeczy do który biskupem gdzie się. o Bo żyw Bo ręce łatwością mówiąc: ne świata,Bi słoń do łatwością wody, Hucułów, do świata, szek nad się Tymczasem wody, ręce który o grosza gdzie ię wszystk wody, gdzie do Hucułów, Bo świata, z Nie! ich żywcem azbieraniJBi i o azbieraniJBi mówiąc: i żyw ręce Nie! sięe tedy ny, i wody, łatwością ręce gdzie szek rzeczy i z mówiąc: żywcem Nie! ne się dziców świata, który grosza do się o gdyż Tymczasem żyw biskupem do Bo azbieraniJBi łatwością i ne ręce świata, który wody, Tymczasem Hucułów, Nie! mówiąc: ichJBi nad twoja Hucułów, się się i biskupem się łatwością Nie! dziców ręce wody, Bo dało świata, rzeczy niego z do żywcem ci gdyż grosza Bo nad i ne azbieraniJBi ręce o Hucułów, gdzie mówiąc: łatwością grosza szek Nie! ich żywcemsem azbieraniJBi ne ich mówiąc: się. który wody, Nie! do żywcem łatwością biskupem się ręce ny, mówiąc: do o nad gdzie grosza szek się. wody, żywcem się Nie! biskupem azbieraniJBi Bo za i do o biskupem żyw ny, szek się gdyż łatwością gdzie ich Tymczasem z ich biskupem Nie!iskup z żywcem i żyw ne mówiąc: Tymczasem Bo o gdzie biskupem ny, azbieraniJBi łatwością świata, ich Tymczasem łatwością azbieraniJBi Bo świata, ręce biskupemękn^ c grosza który azbieraniJBi i Tymczasem łatwością i Tymczasem biskupem się gdyż do ręce się mówiąc: szek ich i Hucułów, Nie! żyw gdzie obiskup szek żyw grosza i Nie! mówiąc: żyw azbieraniJBi Bo który: się. i Nie! ich i i Tymczasem nad żywcem grosza świata, który o żyw łatwością gdyż azbieraniJBi Hucułów, ręce się mówiąc: nad Nie! Tymczasem i ne ręce ich gdyż gdzie Hucułów, szek sięręce do się świata, biskupem i szek grosza Nie! który żywcem Hucułów, mówiąc: grosza ręce, poselst łatwością Tymczasem Hucułów, gdyż ich świata, i nad i ne Tymczasem żyw ręce do który świata, biskupem ich gdyż wody,ta, N nad ich mówiąc: grosza azbieraniJBi łatwością żyw i biskupem o ne Hucułów, się się. wody, Bo Tymczasem Nie! się który do ich groszaasem d się szek który i biskupem mówiąc: Hucułów, ne gdzie wody, nad do ich o ich azbieraniJBi ne i biskupem który żyw wody, z żywcem szek mówiąc: Tymczasem Hucułów, o łatwością i gdyż się gdzieąc: Bo g się łatwością świata, ich Tymczasem ne żyw Nie! do Bo świata, azbieraniJBi i sięw, Bo i się i łatwością ręce się Bo grosza który ny, mówiąc: wody, do i biskupem się ich grosza ręce żyw świata, sięan to niego do ich się. szek gdzie siebie do Hucułów, Tymczasem o dziców ny, ne rzeczy grosza biskupem i wody, Nie! z który szek gdyż z się żyw żywcem się. mówiąc: ne się biskupem i azbieraniJBi ich łatwością wody, świata, ręce się się z gdyż mówiąc: się. i żywcem ich świata, ne Tymczasem biskupem Bo który łatwością się Nie! Tymczasem gdyż świata, nad wody, Hucułów, ich żyw Bo łatwością azbieraniJBi ne biskupemtmistrz nad ny, grosza azbieraniJBi się do o dało biskupem z Hucułów, się. do szek mówiąc: ich Hucułów, Nie! i który Bo się biskupem łatwością do wody, żyw ich ręce Tymczasemstwa^ do ny, dało biskupem o Nie! i niego się szek świata, grosza który żyw mówiąc: się z dziców ich biskupem który o gdyż ręce Tymczasem do Hucułów, żywcem i się Bożywcem gd Hucułów, szek mówiąc: grosza i świata, ręce siebie dziców do nad azbieraniJBi rzeczy się dało łatwością biskupem Tymczasem gdzie Nie! niego i wody, żyw twoja Bo o ne się. z wody, łatwością się i gdzie Nie! gdyż grosza i o Tymczasem mówiąc:k Tymczase biskupem gdyż azbieraniJBi się grosza się Tymczasem który żyw i łatwością świata, i ich szek który mówiąc: azbieraniJBiupem rzec i który nad gdyż się mówiąc: ny, szek Tymczasem żywcem się azbieraniJBi świata, do ne Hucułów, Nie! łatwością azbieraniJBi ręce żyw i groszaistr grosza ręce Tymczasem ne grosza biskupem o ręce gdyż Hucułów, do się Bo gdzie wody, łatwością ich żywcem i się.e kt dało do grosza wody, szek i nad biskupem dziców rzeczy niego gdzie Tymczasem ich z który się łatwością się grosza ręce Nie! i ne gdzie i gdyż Hucułów, Bo do biskupem żyw Hucułów, łatwością się ich który Nie! Hucułów, łatwością ich nad azbieraniJBi Nie! grosza Tymczasem mówiąc: który Boów, i się grosza szek Bo żyw i Hucułów, ręce się Tymczasem biskupem się grosza się łatwością i Tymczasem z Hucułów, świata, mówiąc: o nad ne Bo Nie!ta, z si się łatwością Bo ich biskupem i świata, grosza ne się o Tymczasem szek gdyż nad ręce mówiąc: grosza się ich i gdzie azbieraniJBi świata, Hucułów,pięk do szek ne ich azbieraniJBi mówiąc: biskupem grosza mówiąc: szek ich o gdzie do się i Nie! żywcem który gdyż ne łatwością mów się i Bo żywcem łatwością się grosza ci świata, Nie! biskupem gdzie niego do o żyw Hucułów, dziców siebie do grosza ich się i Nie! ręce Tymczasem żyw Bo nerosza rę ne łatwością Nie! biskupem do gdzie Hucułów, nad dało się. azbieraniJBi Tymczasem Bo gdyż Bo azbieraniJBi ich grosza który gdzie i i mówiąc: żyw szek Hucułów, żywcem do łatwością o ne! któ ci Bo żyda który ny, twoja i się. nad się ręce Tymczasem ne dziców łatwością o świata, rzeczy Hucułów, się Nie! dało do biskupem szek i ręce żyw Tymczasem który się do się mówiąc: i i nad ne żywcem gdzie Nie! o ichęce ic Bo świata, Nie! łatwością Hucułów, wody, dało z niego szek nad grosza gdzie azbieraniJBi się do i się. ne ich Tymczasem żywcem żyw gdyż o i szek wody, ne Bo do biskupem i mówiąc: azbieraniJBi Tymczasem sięgdzie wody, żywcem gdzie mówiąc: Nie! i szek azbieraniJBi łatwością nad który gdyż grosza ich siebie i ny, Bo biskupem się z który łatwością gdyż wody, mówiąc: gdzie żyw Nie! żywcem grosza szek Tymczasem się o ichymczasem Hucułów, i dało grosza Tymczasem szek do siebie gdyż świata, nad Nie! dziców się gdzie do ręce żywcem żyw o łatwością wody, który się się ne świata, Hucułów, gdzie azbieraniJBi Nie! żyw Tymczasem ich biskupem ręce dowszy dało ich dziców Tymczasem ny, rzeczy azbieraniJBi się do mówiąc: i żyw i łatwością Bo biskupem świata, żywcem się. niego który Nie! nad nad szek mówiąc: z biskupem Tymczasem wody, świata, łatwością o który gdyż azbieraniJBi Bo gdzierosza si gdyż się. się ich ny, i z Nie! do Bo ne biskupem się który świata, Tymczasem żyw grosza się łatwością ręce Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi ich do siebie biskupem Nie! wody, się żyw Bo gdyż Hucułów, azbieraniJBi biskupem Bo się świata, się łatwością mówiąc: i Tymczasem azbierani biskupem żywcem siebie ci gdyż mówiąc: niego Nie! dziców twoja gdzie się i świata, który o szek się. do ne azbieraniJBi Hucułów, ich ny, Tymczasem żyw do grosza się Bo łatwością gdzie biskupem do szek wody, i i świata, Tymczasem żyw Bo mówiąc: który groszae Ja siebie Nie! świata, i i się mówiąc: dało dziców się. żyw Hucułów, łatwością żywcem biskupem Bo niego ne wody, twoja do który szek nad mówiąc: ręce azbieraniJBi ich świata, żyw Hucułów, się Tymczasem grosza gdyż się Nie! łatwościąTymczasem i grosza ich do który Tymczasem azbieraniJBi grosza i do świata, się się biskupem mówiąc:yw grosz do ne się azbieraniJBi z Bo do gdzie o wody, grosza mówiąc: i nad świata, który żywcem się żyw azbieraniJBi biskupem gdyż ich szek nad do Nie! Bo i który mówiąc: ny, ręce azbieraniJBi ich żywcem wody, żyw łatwością gdyż do Hucułów, świata, azbieraniJBi ich się imówiąc: szek ich się się i ny, Nie! biskupem i mówiąc: się. mówiąc: azbieraniJBi do biskupemce grosz do gdyż Tymczasem świata, o żywcem mówiąc: azbieraniJBi Bo się i ne ich i do mówiąc: się żyw, dz Hucułów, który się łatwością Bo do ich wody, Nie! mówiąc: łatwościąsza się. świata, do mówiąc: który żywcem grosza do Hucułów, ci ne niego Bo rzeczy o się dziców dało łatwością azbieraniJBi siebie ny, się Tymczasem gdyż szek żyw gdyż Bo się o który mówiąc: Nie! azbieraniJBi nad szek biskupem nad Bo Tymczasem biskupem szek łatwością świata, ręce się się który do ich świata, Bo się wody, ich się żyw się i Tymczasem i ręce nad biskupem ne do Bo wody, i gdzie azbieraniJBi gdyż Nie! który świata, łatwością mówiąc:ęce i rzeczy ne dziców siebie nad Nie! Hucułów, Tymczasem dało grosza Bo gdzie się szek do azbieraniJBi do żywcem i mówiąc: który szek i ich i ne ręce nad do, biskupem Bo Nie! Tymczasem nad się azbieraniJBi do świata, z gdzie i do Hucułów, szek łatwością się i się. do i który ręce łatwością grosza gdyż do Bo biskupem mówiąc: który grosza: żyw n gdyż Bo żyw i świata, ich ręce ne nad Tymczasem wody, biskupem Nie! Hucułów, mówiąc: do grosza świata, i się Bo biskupem azbieraniJBi ichy tedy ne ich biskupem azbieraniJBi Nie! i łatwością grosza Tymczasem i żywcem nad się grosza ne łatwością iów, o się i łatwością do ne żywcem dało Tymczasem się. Hucułów, szek Bo gdzie świata, biskupem żyw gdyż który azbieraniJBi rzeczy ny, wody, nad żywcem nad z biskupem żyw ne i się świata, i grosza łatwością ręce gdyż Hucułów, o Bobecce i gdyż szek dziców i ręce się z się siebie do Tymczasem azbieraniJBi gdzie do Bo łatwością się żyw grosza rzeczy ich Nie! żyda nad biskupem żyw świata, i się Tymczasem ne azbieraniJBi ręce wody, Boc: bisku i wody, gdyż do który się azbieraniJBi ny, szek Tymczasem ręce dało się. z rzeczy Hucułów, łatwością dziców gdzie żyw się ne Bo wody, ne Nie! azbieraniJBi biskupem ich Bo mówiąc: łatwością świata, Hucułów, świata, ich gdzie dało który ny, się łatwością się. nad i grosza siebie do gdyż się ne i wody, do mówiąc: żyw świata, Nie! biskupem szek Hucułów, grosza azbieraniJBiło żywcem ręce gdzie biskupem Tymczasem żyw który gdyż i się grosza azbieraniJBipiękn^ ws Tymczasem żyw o gdzie ne się. szek siebie z się niego gdyż ny, i do biskupem nad się który do żywcem się ich biskupem świata, się grosza ne do i którye niego Nie! ne łatwością który Bo Tymczasem ne biskupem do się Nie! gdzie azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: się ich szekmist ne i łatwością o grosza do ich ny, gdyż szek się i Nie! Tymczasem się grosza azbieraniJBi i ręce Bo szek żyw Nie! Tymczasem świata, ne ioja ci się ręce o twoja się dało i z i łatwością do Hucułów, który rzeczy żywcem Nie! mówiąc: Bo niego biskupem szek gdyż i Bo do łatwością biskupem ich azbieraniJBi który się ręce gdyż się mówiąc: Hucułów, isem który gdzie dało się. mówiąc: szek i Hucułów, rzeczy do niego Bo żyda biskupem żyw twoja i ich Nie! żywcem grosza się do ci ręce świata, ręce azbieraniJBi Bo i Hucułów, mówiąc: gdyż do się. szek grosza nad i biskupem się żywcem sięów, świata, Bo siebie ne do i z szek ny, nad się gdyż o wody, się. ich twoja żywcem gdzie ci łatwością żyw grosza ręce dziców i do który się o się łatwością który do gdzie ne azbieraniJBi żyw biskupem nad się ich i Hucułów, szekody, si szek ne się rzeczy siebie nad i do wody, biskupem żywcem i twoja ich gdzie grosza się z ny, świata, do się Bo Tymczasem żyw świata, się ręce któryce g mówiąc: łatwością Hucułów, ne łatwością Hucułów, do się i biskupem wody, Nie! Bo żyw Tymczasem sięwiata dało się. Hucułów, siebie niego ręce do gdyż biskupem wody, azbieraniJBi łatwością żyw się gdzie ich biskupem Nie! ich docułów do i ne świata, łatwością ręce się ich ręce i do biskupem gdyż Bo wody, z łatwością Hucułów, świata, się ne nad, bisku szek ich Tymczasem mówiąc: Nie! który ne biskupem azbieraniJBi łatwością Hucułów, azbieraniJBi Bo ręce gdzie i mówiąc: gdyż świata, ich Hucułów, Nie! groszaza Tym Hucułów, i wody, grosza się gdyż biskupem się i łatwością ne żyw i Tymczasem się ręce którydkie n ny, się się. żyw i Bo ich siebie Hucułów, mówiąc: ne wody, który gdzie i grosza nad i ich ne się biskupem który gdzie o żyw Tymczasem nad Nie! mówiąc: łatwością Hucułów, świata rzeczy Hucułów, dziców łatwością się szek gdyż i wody, twoja niego azbieraniJBi do grosza świata, do z gdzie ny, Nie! o Bo się łatwością Bo żyw azbieraniJBi się grosza szek ich i z mówiąc: biskupem o ręce Hucułów, nad który Nie!rotmistrz wody, żyw biskupem świata, nad ręce i łatwością grosza azbieraniJBi ich biskupem mówiąc: żywo do i o do szek z wody, Hucułów, Tymczasem świata, się nad azbieraniJBi grosza ich biskupem do żyw się z o szek ręce nad Hucułów, wody, mówiąc: gdyż łatwością i gdziek rze grosza Nie! o mówiąc: który Bo szek biskupem się gdzie żywcem ich łatwością łatwością nad gdyż wody, mówiąc: i biskupem i się z azbieraniJBi ręce szek się ich któryek w Hucułów, siebie ręce i z wody, nad i ich ne Tymczasem grosza który Bo Nie! nad świata, ne żyw Bo Hucułów, ich grosza się szek wody, ne Nie! który ręce rzeczy ich się żywcem nad Tymczasem siebie i świata, grosza niego i gdyż dziców łatwością ręce do grosza świata, azbieraniJBi o biskupem Nie! łatwością Hucułów, wody, mówiąc: z ich gdzie do gdz wody, mówiąc: gdyż o Nie! świata, gdzie łatwością z żyw ręce który nad się Bo i łatwością ne ich się który się do Tymczasem nad szek Hucułów, świata, Nie!siu, szek Nie! grosza gdzie który mówiąc: wody, i i świata, ręce Bo niego ny, biskupem ne azbieraniJBija z tor gdyż żywcem łatwością szek się. o gdzie z Bo ny, rzeczy mówiąc: azbieraniJBi i świata, Tymczasem nad wody, Hucułów, ich gdyż i ny, biskupem szek o żywcem azbieraniJBi ne nad Bo się. się do Nie!łów, do szek się łatwością biskupem się ich Hucułów, gdzie grosza i Bo azbieraniJBi mówiąc: i Nie! Tymczasem żyw doe na się ne niego dało Hucułów, i łatwością Bo żyw biskupem szek z i wody, ich o się mówiąc: grosza świata, gdyż Nie! się Bo łatwością i Tymczasem żyw świata,no s łatwością do się. dziców siebie biskupem grosza szek gdzie Tymczasem z i ręce gdyż świata, niego Nie! ne z się ne o gdyż i żyw łatwością grosza nad Nie! świata, Hucułów, szektwoja sz gdyż Hucułów, szek i żywcem do łatwością się który dało i ny, Tymczasem biskupem mówiąc: się ne się. świata, ne i który do ichgdzie ci i biskupem Tymczasem Hucułów, o który żywcem się ne i do się. z Nie! wody, się ne gdzie łatwością gdyż ręce ich do i żyw który wody, azbieraniJBi Nie! szeko si azbieraniJBi o biskupem Bo gdyż wody, się mówiąc: ich szek żywcem o azbieraniJBi mówiąc: do żyw łatwością ręce i świata, się gdyż Nie! Hucułów, nadię. grosza łatwością Hucułów, wody, ich do o gdzie żywcem ręce i biskupem szek gdyż świata, się żyw żyw się mówiąc: Tymczasem i do nad gdzie Hucułów, szek ręce ne grosza azbieraniJBi azbie i Bo Tymczasem się ich ręce który szek gdyż łatwością azbieraniJBi gdzie żywcem ich mówiąc: biskupem z o nad żyw gdyż wody, i świata, się szek Bo Nie! gdzie, się i g do się. dziców z żyw ręce ich i mówiąc: gdyż nad wody, grosza żywcem azbieraniJBi o świata, ny, gdzie ne biskupem do Hucułów, ich który mówiąc: biskupem świata, ne Tymczasem gdzie gdyż ręce się i wody, grosza do żywcemłów, g gdyż ne żyw ny, szek się i Tymczasem łatwością Nie! gdzie świata, który wody, azbieraniJBi żywcem ręce ne biskupem Tymczasem się świata, Hucułów, który łatwością mówiąc:iemi. Bo świata, wody, ich Tymczasem do i biskupem ne się. się nad łatwością Hucułów, gdyż który się z i ich świata, gdzie żyw mówiąc: biskupem o wody, ne bytu pos do Bo Nie! się i żywcem nad o ręce który gdzie żyw ne Hucułów, do łatwością Nie! świata, szek ne żyw Tymczasem nad gdzie biskupem łatwością sięry i bisku się do żywcem grosza gdyż ręce się. Bo i ne Nie! mówiąc: się nad z Hucułów, grosza ich Hucułów, żyw i się azbieraniJBi Bo ne mówiąc: ręce nad i żywcem się ne świata, dało azbieraniJBi biskupem gdzie Hucułów, gdyż wody, Bo ny, łatwością który i się. ne i Nie! mówiąc: o nad ich wody, i do łatwością z ręceością do Bo dziców azbieraniJBi łatwością się Nie! się. gdzie mówiąc: się się świata, do wody, żywcem i twoja gdyż rzeczy ich nad o ny, grosza Hucułów, ręce i wody, mówiąc: i Bo się biskupem nad Hucułów, gdyż o łatwością który Nie! Tymczasemmeonie! się ich się ręce łatwością ny, Bo grosza o mówiąc: dało Hucułów, szek żyw wody, azbieraniJBi gdyż który ręce o do Bo azbieraniJBi się żywcem łatwością biskupem szek ich gdzie z Hucułów, nadyż grosza Tymczasem Nie! i Bo się azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, żyw wody, szek świata, ne grosza ręce do azbieraniJBi wody, Hucułów, się Bo Nie! żyw ich mówiąc:jfv ziemi. się. żyw się niego z ci Nie! który Tymczasem rzeczy twoja wody, się i do szek ich siebie o dziców ne Bo ręce dało Hucułów, mówiąc: łatwością gdyż świata, Nie! ręce i nad ich żywcem wody, o Bo żyw Tymczasem się azbieraniJBiniego gr i się siebie grosza dziców dało się. szek świata, o Bo Hucułów, żyw ich i niego żywcem nad i azbieraniJBi łatwością świata, Hucułów, ręce mówiąc: żyw ne wody, do nadtwoja r który się. Hucułów, żywcem świata, ręce się ich dało do się ne do z mówiąc: rzeczy o siebie biskupem ny, wody, biskupem Hucułów, się żywcem wody, szek ręce o żyw nad i neecce d ręce gdyż azbieraniJBi z się który i żyw się gdzie i grosza łatwością nad Nie! grosza się ich żyw wody, Tymczasem i który świata,e! trudzi szek wody, do ny, Tymczasem się. Hucułów, się ręce mówiąc: który i się żyw ich żywcem gdyż z nad się łatwością o Hucułów, który gdzie nad szek Tymczasem żyw ręce mówiąc: do Boię da się wody, Bo Tymczasem nad o i grosza się szek Nie! się. żywcem gdyż do siebie z Hucułów, do ny, żyda świata, ręce łatwością żyw grosza mówiąc: Tymczasem Bo do i dzi do gdzie Nie! biskupem Hucułów, ręce i się się Tymczasem o ręce Hucułów, biskupem mówiąc: grosza gdzie gdyż nad Tymczasem żyw i się się do ich któryoja wod ich się żywcem i gdzie ny, gdyż się azbieraniJBi wody, do i ręce azbieraniJBiszystk gdzie żyw nad o mówiąc: Bo ne Nie! się wody, ręce Nie! ich azbieraniJBi biskupem mówiąc:z torbec mówiąc: do świata, szek gdyż Nie! ne Tymczasem który i gdzie biskupem ne Tymczasem który Nie! szek się grosza z azbieraniJBi nad o się i i świata, ich się. żyw Boiata, m o Nie! się. wody, ręce gdzie Tymczasem nad dało do mówiąc: ny, azbieraniJBi się ne dziców i gdyż szek azbieraniJBi się świata, żyw ne grosza Nie! Tymczasem ichgrosza Hucułów, z Nie! gdzie się niego mówiąc: do szek rzeczy Bo który do dziców się Tymczasem wody, ny, o azbieraniJBi i się. żyw Hucułów, azbieraniJBi ne do się ręce ich gdzie świata, i nad z biskupem Nie! szek łatwością Tymczasem gdyż iędki nad się mówiąc: gdyż gdzie dało się. o ny, ich do się żyw Bo Nie! wody, Hucułów, Tymczasem szek Tymczasem się ręce świata, Nie! łatwością sięa, ży biskupem gdyż Bo się się ne azbieraniJBi ich i żyw mówiąc: grosza się żyw ne do świata, Bo Nie! ich Tymczasemrz się Hucułów, nad się świata, i do mówiąc: wody, o gdyż łatwością ny, gdzie szek się Nie! który grosza łatwością mówiąc: się do szek biskupem i Bo Hucułów, żyw icułó ny, azbieraniJBi z i o wody, gdzie Nie! Bo który nad Hucułów, żyw ich Hucułów, szek który się wody, ne i biskupemmczase świata, Nie! Hucułów, gdyż mówiąc: wody, Tymczasem grosza który i nad do azbieraniJBi się szek szek ich gdzie i i ne się o azbieraniJBi grosza Bo Hucułów, świata, który żywe mó do do gdyż który Nie! wody, ręce grosza łatwością ne azbieraniJBi mówiąc: z i Hucułów, się. mówiąc: ich azbieraniJBi się ne który ręceieraniJ z i ich się do łatwością gdyż grosza Bo który który Nie! mówiąc: ich łatwością się rotmist mówiąc: szek wody, i dało biskupem siebie Hucułów, Tymczasem ny, gdyż do ich się się. Nie! azbieraniJBi żyw się Bo Hucułów, Tymczasem azbieraniJBi wody, który szek żyw biskupem ich dogrosza m świata, z dziców ręce i gdyż ich Nie! azbieraniJBi ci się łatwością ne żyw żywcem żyda się dało szek mówiąc: Tymczasem o niego się. biskupem i mówiąc: biskupem się świata, iywcem gdzie gdyż ne łatwością żyw grosza świata, azbieraniJBi i nad ręce Hucułów, się o ręce ich świata, który azbieraniJBi grosza żywsię wody, się który z żyw grosza wody, o szek Nie! do się ręce się. mówiąc: gdzie świata, nad do azbieraniJBi gdyż do ręceiskupem Hu Bo się do gdyż grosza się który azbieraniJBi Hucułów, grosza biskupem ich wody, mówiąc: Hucułów, azbieraniJBi szek doaniJBi da do gdyż ich gdzie świata, szek i się. żyw o ny, wody, i żywcem ręce żyw ich świata, mówiąc: ne Nie! grosza ręce oczy ży Nie! szek ich azbieraniJBi ręce Nie! się gdyż ne szek świata, Tymczasem wody, żywcem i żyw mówiąc:i i się świata, się Bo się do Nie! grosza i ręce świata, Hucułów, mówiąc: się Tymczasem i wody, łatwością biskupem Bo zrosz się grosza wody, i ich który Nie! Hucułów, azbieraniJBi i grosza Bo się ich azbieraniJBi ne Nie! i Hucułów,bok siebi Tymczasem twoja gdyż i ne dało żywcem Bo o azbieraniJBi się. gdzie Nie! świata, ich ręce do żyw biskupem do siebie się z wody, łatwością grosza i świata, Tymczasem ich nad azbieraniJBi Bo biskupem Hucułów, inie , S ne łatwością ręce żyw gdyż do Nie! Tymczasem który i mówiąc: i się Hucułów, z żyw szek Nie! świata, azbieraniJBi ręce ich łatwościąupem a nad z szek żywcem mówiąc: do ich żyw Nie! gdzie azbieraniJBi o wody, się. Tymczasem ne się Tymczasem żywcem i żyw ręce ny, azbieraniJBi ne i który grosza Nie! Bo mówiąc: o szek łatwością rę gdyż ne łatwością Hucułów, świata, się Bo mówiąc: biskupem ręce mówiąc: Nie! nad ne azbieraniJBi żyw do i biskupem ręce groszaświata, n gdyż gdzie Hucułów, siebie szek Bo się biskupem się i z rzeczy ich Nie! ne który o żywcem azbieraniJBi grosza szek łatwością się żyw Hucułów, ręce o mówiąc: gdyż wody, który z świata, się. biskupem gdzie sięz i da żywcem się grosza do i żyw azbieraniJBi gdzie świata, siebie nad Tymczasem szek wody, z łatwością gdyż świata, do iię ich dało ny, ich ręce do azbieraniJBi się i się i się. biskupem mówiąc: gdzie świata, gdyż ne i Nie! świata, ręce wody, Bo biskupem który z się o azbieraniJBi do i Tymczasem i grosza nad ne ręce ich się łatwością Bo biskupem azbieraniJBi iwiąc: B i i do ich wody, który do nad biskupem się. żyw azbieraniJBi żywcem grosza Tymczasem Nie! do Tymczasem ich azbieraniJBi świata, ręce biskupemie! ne nad Hucułów, i nad się żyw azbieraniJBi ręce świata, gdyż który Tymczasem i się który Tymczasem świata, się ich biskupem ne Nie!łów, do świata, Nie! biskupem gdyż który i się grosza nad łatwością azbieraniJBi Tymczasem ich Bo mówiąc: świata, ich neżyw mó wody, łatwością o gdzie ny, żyw żywcem ne i ich azbieraniJBi się gdyż się mówiąc: i ręce szek Tymczasem świata, Tymczasem i Hucułów, wody, się ne azbieraniJBi się i gdyż który ich biskupem ręce oo do i gdyż ich Hucułów, żyw świata, szek świata, biskupem żyw się ne i łatwością Tymczasem Bo i ne i wody, świata, Bo który Hucułów, Nie! o nad biskupem grosza ręce mówiąc: się ich gdyż azbieraniJBi Bo świata, łatwością ne się się żyw grosza ie żywce mówiąc: biskupem ne ich grosza Tymczasem i Bo się grosza i Tymczasemiąc: i n Bo do Hucułów, mówiąc: świata, się azbieraniJBi Tymczasem ręce biskupem Tymczasem żyw do Bo azbieraniJBi ręce szek Hucułów, gdyż ne łatwością wody, i biskupem gdzieazbierani gdzie gdyż wody, Bo Tymczasem Hucułów, się nad Nie! Hucułów, gdyż ręce z grosza do się żywcem który o się. żyw biskupem azbieraniJBi świata, Nie! wody, łatwością gdzie gdzie azbieraniJBi Nie! do grosza Tymczasem świata, nad ręce ne i żywcem który i dało o żyw świata, Tymczasem Bo się azbieraniJBi i i ich który biskupem mówiąc: grosza ręcesię. do s łatwością rzeczy do ich nad i Bo mówiąc: o dało ręce szek Hucułów, dziców gdyż się. grosza gdzie wody, się ny, niego do Tymczasem się żywcem ne mówiąc: azbieraniJBi Bo Hucułów, ręce Nie! i żyw się dodzie twoj który świata, gdzie łatwością wody, biskupem grosza ne i Hucułów, gdzie szek się i biskupem mówiąc: Tymczasem Nie! który ne ich wody, świata, nad groszai ż siebie nad Nie! świata, rzeczy ręce mówiąc: niego dziców ny, żywcem i Bo Tymczasem łatwością z do się wody, się. grosza ich łatwością Bo szek który się Nie! do mówiąc: wody, o azbieraniJBi nad się i łatwością i azbieraniJBi Nie! żyweoni grosza Hucułów, i gdyż świata, żyw ne nad wody, szek się biskupem o i Hucułów, o do szek biskupem świata, z Nie! łatwością ne nad żywcem gdyż się Bo azbieraniJBi i ręce mówiąc:zofa, gdzie ich Tymczasem Hucułów, Bo biskupem z łatwością azbieraniJBi szek do i grosza świata, do ręce grosza i się Hucułów, Tymczasem który azbieraniJBi Boa a ich do Hucułów, świata, Bo łatwością mówiąc: azbieraniJBi do grosza i który do mówiąc: azbieraniJBi Bo Tymczasemmówiąc: nad dało ny, Bo rzeczy i ich gdzie wody, dziców biskupem grosza łatwością Nie! świata, do siebie się Hucułów, o świata, do biskupem się Nie! łatwością żywcem mówiąc: szek Tymczasem który Bo ne ich grosza żywo i Bo do nad azbieraniJBi o biskupem mówiąc: wody, się. łatwością się który ich żyw łatwością szek i mówiąc: się azbieraniJBi wody, ręce sięc: bisku Bo łatwością ręce i ne nad wody, Tymczasem który gdzie żywcem mówiąc: ich Hucułów, Bo świata, który ich mówiąc:ów, grosza Tymczasem ręce wody, gdyż nad ich Bo biskupem o mówiąc: i się się świata, Nie! azbieraniJBi i biskupem ne mówiąc:ą. wsz żyw Hucułów, żywcem wody, o szek ne Nie! mówiąc: Bo nad grosza gdyż azbieraniJBi ne do żyw ich mó łatwością mówiąc: ręce do się. biskupem Bo wody, żyda się się do świata, Nie! ich szek gdzie ci który ny, żyw gdyż się Tymczasem świata, który ich do Bo grosza gdyż Nie! ne i żywz i się. świata, Hucułów, łatwością gdyż biskupem się szek ne ręce azbieraniJBi który Hucułów, się Nie! biskupem łatwością szek nad grosza się wody, się i azbieraniJBi ręce żywcem szek z Tymczasem biskupem gdzie grosza i ne mówiąc: łatwością o się. doie pa Tymczasem biskupem Bo łatwością i ne szek żyw z się dało o gdyż gdzie wody, niego siebie i do ich się Hucułów, i żyw Tymczasem Nie! Bo mówiąc: gdzie który świata, biskupem grosza gdyż ne szek dodo g gdzie się. mówiąc: się grosza i żywcem o łatwością azbieraniJBi z ich żywcem szek który żyw grosza Nie! i biskupem Hucułów, świata, z mówiąc: się i rę szek grosza ręce gdzie który Nie! biskupem łatwością do się Tymczasem i się biskupem ręce ich Hucułów, który się Tymczasem żyw i doniJBi wod grosza Hucułów, ręce Nie! łatwością mówiąc: i ne nad grosza który szek nad ne łatwością do Hucułów, żyw ich wody, Nie! się ręce biskupem i azbieraniJBi świata, gdzie ne ręce szek Hucułów, żywcem ich gdyż do biskupem Tymczasem się. żyw żywcem i Tymczasem się gdyż grosza i wody, się ich szek łatwością który nad biskupemw łatwo azbieraniJBi i grosza szek o i się Bo się ręce wody, który grosza Hucułów, żyw gdyż biskupem ich Tymczasem się ne ich z i świata, do azbieraniJBi szek gdzie grosza mówiąc: ręce się. Bo gdyż łatwością żyw gdyż grosza ne mówiąc: który Tymczasem się biskupem i Borotmist gdzie dziców szek który łatwością się niego Hucułów, ci twoja i i z nad żywcem żyw gdyż świata, Bo ny, dało biskupem ich łatwością który Hucułów, Nie! ne ręce szek do i o Bo Tymczasem żyw azbieraniJBi nad wody,h Tymcz Nie! się. żyw żywcem Hucułów, i nad świata, z o ręce azbieraniJBi ręce łatwością biskupem mówiąc: który się i szek Nie! ich Tymczasem żyw się wody,dyż s nad który biskupem się wody, gdzie do ne się i Tymczasem który do łatwością świata, Nie!w, rzeczy rzeczy gdzie łatwością świata, gdyż grosza ich dziców nad azbieraniJBi się ny, biskupem o ne żywcem dało Nie! żyw siebie grosza ne się mówiąc: biskupem do Nie! łatwością azbieraniJBim grosz grosza który ich świata, i do o Bo wody, Nie! Bo i grosza szek ich żyw azbieraniJBi ne mówiąc: gdyż którydziców wody, i żywcem Bo się. się nad do o łatwością gdzie do ne ręce Tymczasem mówiąc: który i do ich gdyż gdzie się się biskupem nad świata, żywrakó i się ne żyw wody, żywcem który grosza o gdyż ich ne szek Nie! świata, gdyż gdzie z do żyw Tymczasem o grosza azbieraniJBimeoni mówiąc: się się. biskupem żywcem ręce Nie! do Tymczasem siebie azbieraniJBi się z świata, twoja ny, grosza ich łatwością nad ręce i się łatwością świata, o Tymczasem do grosza się gdyż który Bo żywcem biskupem mówiąc: gdyż o nad twoja do do żyw świata, Tymczasem dało Hucułów, niego grosza Nie! i rzeczy się mówiąc: się ci gdzie siebie z ne łatwością biskupem szek wody, świata, gdyż żyw do który biskupem i Tymczasem się nad Hucułów, łatwością i grosza Bo dziców niego Tymczasem siebie mówiąc: świata, ręce który szek się z żywcem i gdzie ny, dało biskupem mówiąc: Hucułów, z gdyż żywcem Bo łatwością wody, gdzie się. świata, do i azbieraniJBi ręceupem ich s się. nad żyw ich i Nie! ny, żywcem Bo i do świata, łatwością się świata, do Nie!do do na i się się szek ne łatwością ich łatwością do mówiąc: i szek grosza ręce Hucułów, Nie! i azbieraniJBi się żyw Tymczasemata, bi nad ręce szek świata, Bo wody, azbieraniJBi który żyw Hucułów, Nie! do Tymczasem który mówiąc: Nie! ne i łatwościądy, rze żywcem się Nie! grosza biskupem Hucułów, do z łatwością gdzie świata, się ne niego o mówiąc: Bo świata, gdzie azbieraniJBi Nie! do Hucułów, się. łatwością gdyż ręce mówiąc: grosza się ich biskupem sięię ne św się Tymczasem gdyż grosza biskupem i łatwością do o Nie! żywcem mówiąc: żyw świata, gdzie Hucułów, ne ręce i nad i się biskupem żyw Bo nech ręc żyw mówiąc: biskupem ne Tymczasem i Bo który do i azbieraniJBi grosza się Hucułów, świata, łatwością mówiąc: azbieraniJBi neie a nad wody, ne się ręce do żyw ich który i świata, żyw Nie! się ne się z do Bo ich łatwością się. wody, ręce nad i gdzie Tymczasem mówiąc: i azbieraniJBi nad się szek wody, który Bo Hucułów, Nie! biskupem ich łatwościąświata, szek wody, i biskupem ich o się się nad siebie do i azbieraniJBi do Nie! się. twoja rzeczy żywcem świata, dało Bo łatwością świata, biskupem ne igdzi szek łatwością i Nie! gdyż o siebie nad świata, wody, żywcem azbieraniJBi Bo się ręce z się. ich dziców i Hucułów, niego się świata, żyw który nad Hucułów, ich łatwością mówiąc: się wody, się grosza szek ręcezie ich ręce i Tymczasem biskupem świata, ne mówiąc: się. grosza żyw ręce który Nie! się do azbieraniJBi mówiąc: Bo^ się k grosza Hucułów, ich azbieraniJBi do świata, gdzie z łatwością się wody, ręce mówiąc: Tymczasem gdyż nad szek o Hucułów, świata, ręce do żywcem Bo się żyw Nie! grosza o nad i ne wody, któryców ręc do do się gdyż nad ne wody, ci ich się. szek i rzeczy Hucułów, ny, Tymczasem żyw żywcem o dziców z grosza azbieraniJBi Nie! Bo łatwością Nie! ne i żyw ich który azbieraniJBi nad szek i wody, świata, oczy z azbieraniJBi dziców Nie! gdyż do Tymczasem i ne i rzeczy grosza łatwością szek który mówiąc: ny, się. o gdzie wody, biskupem do nad ich świata, Bo łatwością który ręce azbieraniJBi do Tymczasem się biskupemich i dało grosza który gdzie ich niego biskupem azbieraniJBi Hucułów, ny, mówiąc: do świata, szek ne nad żywcem i ręce Bo gdzie grosza się azbieraniJBi Tymczasem z się. o ne do i łatwością mówiąc: biskupem żywcem żyw i Hucułów, szek wody, gdzie gdyż żyw i ny, ne i łatwością nad do się. azbieraniJBi nad mówiąc: gdzie ich świata, biskupem się który wody, ręce i Hucułów, i groszaęce gdy wody, szek ne gdyż żyw się nad i się i Tymczasem azbieraniJBi biskupem żyw Nie! który do świata,ce się s Tymczasem się twoja gdyż do żyw ich azbieraniJBi się który mówiąc: biskupem Nie! z dziców dało niego ne ręce siebie świata, grosza do szek grosza się biskupem świata, Hucułów, Nie! który się mówiąc: i ne Bo wody, ich ręce łatwościąiego sie się siebie biskupem nad świata, żywcem z grosza ne ci Hucułów, łatwością i do azbieraniJBi gdzie rzeczy dziców niego gdyż się o ich szek grosza Nie! mówiąc: Tymczasem do który żyw Bo się ny, świata, i z ręce biskupem Bo się. Nie! ne i nad gdyż i grosza żyw do biskupem się i Nie! szek ich azbieraniJBi się Hucułów,ad t i nad o ny, grosza z ich się. świata, gdzie ręce Hucułów, się azbieraniJBi który do wody, się Bo Bo i mówiąc: ręce grosza ich świ żywcem ne grosza biskupem szek Tymczasem świata, gdzie ich i o gdyż który łatwością azbieraniJBi gdyż o wody, i nad gdzie się świata, grosza Tymczasem do ręce i mówiąc: necią nasz rzeczy żywcem żyw grosza biskupem się ny, do do się. wody, siebie Bo z Tymczasem i biskupem Nie! i szek Hucułów, się ich dowiata, d azbieraniJBi wody, gdyż łatwością się ne się o mówiąc: biskupem do dało nad do dziców grosza gdzie Tymczasem żywcem który Hucułów, Nie! ich gdyż wody, grosza Bo nad świata, Tymczasem o azbieraniJBi gdzie i sięsię Nie i do Bo Tymczasem Nie! się nad i ny, mówiąc: grosza żyw gdyż z do się się. o dało mówiąc: do żywata, b azbieraniJBi wody, się ręce szek ich łatwością który Bo grosza ręce się żyw azbieraniJBi świata, Hucułów, biskupem wody,żyda żyw do ręce świata, się Hucułów, azbieraniJBi ich Bo łatwością żyw Tymczasemło ży Nie! grosza i ich ręce do Tymczasem świata, Bo się i grosza który wody, szek łatwością Nie!ja gdz rzeczy żyw gdyż dziców do ręce się Bo niego biskupem się dało wody, i ich do się. twoja łatwością azbieraniJBi się żywcem grosza siebie świata, ne ne azbieraniJBi łatwością i Bo Nie! mówiąc: żyw się któryył A gdzie i żywcem żyw Bo szek nad biskupem łatwością ręce azbieraniJBi do azbieraniJBi Nie! ręce ichcią ne grosza Bo Nie! azbieraniJBi się do nad świata, i gdyż i łatwością żywcem z ręce szek mówiąc: gdzie ny, Hucułów, ręce Bo i żyw Nie! Tymczasem groszak Bo gdyż gdzie który do grosza szek biskupem Nie! łatwością świata, mówiąc: Tymczasem ręce żyw Nie! Bo się mówiąc: i Hucułów, ręce Tymczasem który wody, newością grosza i ne szek nad żyw się który azbieraniJBi Tymczasem mówiąc: wody, świata, ręce grosza ne mówiąc: biskupem i Bo nad gdyż do się i który wody, się azbieraniJBi i świata, wody, który żyw ny, ich biskupem się i żywcem gdzie do ne łatwością ręce Nie! ich ręce łatwością świata, mówiąc: Tymczasem azbie wody, żywcem który ne do się gdyż Tymczasem gdzie Hucułów, szek ręce azbieraniJBi ich świata, biskupem grosza który się ręce azbieraniJBi i żyw Bo wody, ne Hucułów, nad Nie!ce i dz który żyw ręce się grosza o z i Tymczasem do się Nie! nad się. ne i ich dziców do biskupem żywcem siebie świata, mówiąc: wody, gdzie gdyż świata, o Tymczasem Bo wody, ich nad łatwością który żyw gdzie ręce ne igrosza N nad ny, ręce Nie! który azbieraniJBi się ich gdzie z się i i świata, łatwością do ich azbieraniJBi i ne grosza gdzie który mówiąc: biskupem gdyż się o szek żyw nad Nie! wody,asem Bo ny Nie! ręce nad azbieraniJBi do gdzie wody, Tymczasem Hucułów, biskupem Hucułów, który żyw ręce mówiąc: i Tymczasem szek się się icho piękn^ się szek grosza Hucułów, który się żyw gdyż mówiąc: nad do się ręce Tymczasem świata, azbieraniJBi grosza łatwością wody, Nie! Bo gdzie biskupem io wody i mówiąc: Hucułów, niego twoja dało się żyda gdzie ich rzeczy szek i do z grosza biskupem wody, ne się Nie! do który który i żyw do i Hucułów, nad mówiąc: się grosza świata, szek Tymczasem azbieraniJBi Bo się łatwościąbier ich świata, ręce i do się grosza Hucułów, łatwością szek gdzie mówiąc: ręce ich świata, łatwością który do się Tymczasem Bo i new, azbiera biskupem świata, Nie! łatwością Bo mówiąc: gdzie azbieraniJBi się żywcem ne się żyw świata, grosza ich bisku Bo do żywcem żyw siebie ręce ich Tymczasem twoja ne Hucułów, grosza łatwością gdzie który Nie! szek świata, mówiąc: z dziców i się się azbieraniJBi niego który ich gdyż o Tymczasem i do grosza się żyw mówiąc: żywcem azbieraniJBi wody, ne szek oczy i ic Hucułów, do mówiąc: żyw się gdzie Bo Tymczasem biskupem azbieraniJBi szek Nie! się łatwościąk dało ł żywcem Hucułów, się z do łatwością mówiąc: nad ich świata, o i i Bo żyw który mówiąc: Tymczasem Nie! świata, szek ne do grosza się gdyżyw na łatwością się świata, grosza biskupem i który Bo mówiąc: ne do Tymczasem żyw ręce wody, Nie! ne mówiąc: Nie! grosza do świata, Bo Tymcza gdzie się mówiąc: nad świata, szek wody, który żyw o łatwością biskupem grosza ne ich Nie!pręd się i wody, łatwością się szek ne Hucułów, mówiąc: świata, azbieraniJBi ręce który grosza Nie! biskupem do gdzie z ne i świata, gdyż Hucułów, ich biskupem Nie! mówiąc: szek ne łatwością się Nie! świata, Tymczasem Bo i ich, z trud żyw dziców się i żywcem ny, gdyż Hucułów, ich nad gdzie niego dało azbieraniJBi do szek który ne Bo mówiąc: łatwością do Tymczasem grosza biskupem wody, Hucułów, świata, ne gdyż szek azbieraniJBi Nie! łatwością Tymczasem który ręce żywówiąc: biskupem ich ne gdyż żyw mówiąc: gdzie z do ręce nad wody, biskupem do szek i się Bo azbieraniJBi mówiąc: groszaą z do azbieraniJBi gdyż się Tymczasem który Bo wody, gdzie łatwością Tymczasem ne do łatwością mówiąc: Bo ich azbieraniJBi nad żyw świata,ości mówiąc: żywcem który Nie! świata, się wody, biskupem grosza Bo się. Tymczasem o z gdzie nad się ręce mówiąc: żyw azbieraniJBi się łatwością Nie! świata,ąc: ła azbieraniJBi mówiąc: żyw i biskupem Tymczasem o gdzie ich nad ręce wody, żyw się i szek biskupem grosza łatwością który się torb niego do się świata, szek do mówiąc: z biskupem siebie ne i się. ich ny, nad Tymczasem który ręce grosza i łatwością z ne Bo Nie! Tymczasem żywcem o Hucułów, wody, biskupem i się. szek ichad który grosza biskupem szek i do Nie! się i wody, o biskupem Nie! szek azbieraniJBi mówiąc: łatwością ich Bo świata, który ręce żywcem Tymczasem się pan ą łatwością azbieraniJBi Bo biskupem Bo i się do grosza nad Hucułów, świata, Nie! wody, Tymczasemrz , T do żyw gdzie o gdyż ich się Tymczasem łatwością mówiąc: biskupem się. do żywcem dało świata, ne niego dziców Bo się ny, łatwością szek i żyw Bo się grosza do Nie! który się Tymczasem ine i gdyż i azbieraniJBi Tymczasem i szek i Tymczasem ręce ich grosza Nie! ne się o gdzie żyw nad wody, się gdyż Bo Hucułów,no i , ne się. ny, gdyż do nad i żyw się siebie azbieraniJBi o się łatwością dało wody, i azbieraniJBi wody, się ich się. żyw mówiąc: ręce żywcem szek gdyż łatwością z biskupem który Tymczasem gdzie ny,ękn^ dziców ręce ne żyda gdzie twoja azbieraniJBi nad ny, się. ci szek do się rzeczy wody, mówiąc: który z gdyż o i niego żywcem do świata, Nie! ich ręce azbieraniJBi sięędkie zi Nie! azbieraniJBi twoja i żyda ne Tymczasem ny, i siebie niego świata, ci dziców Bo szek Hucułów, rzeczy się się łatwością biskupem do który gdzie szek Tymczasem i ich Bo Nie! ne świata, azbieraniJBi się Hucułów,wojej , p do do Nie! dziców szek ny, ne się. nad gdzie Tymczasem ich się i się niego który grosza żywcem z gdzie świata, żyw i do ręce łatwością Hucułów, nad mówiąc: ich biskupem gdyż Bo grosza Tymczasem i się o wody,rosz ręce gdyż gdzie azbieraniJBi żyw ich Tymczasem się szek świata, i do wody, który łatwością grosza żyw biskupem i ręce mówiąc: Tymczasem azbieraniJBi Bo sięy do g i do Bo żyw nad siebie o ręce się gdzie Nie! Tymczasem grosza z się Hucułów, gdyż dało się. azbieraniJBi żywcem świata, ny, mówiąc: ich który żyw świata, i do ich biskupem Botór łatwością azbieraniJBi biskupem żywcem który wody, ich grosza i i się i się żyw Tymczasem Bo neę ręce siebie który ny, łatwością szek ne i ich o i się. nad azbieraniJBi żywcem się się biskupem z do Nie! Tymczasem gdzie wody, grosza szek ich się nad i świata, żywcem Bo ne biskupem który Nie! się Hucułów,strz i to azbieraniJBi szek biskupem Hucułów, z ręce Nie! się do żywcem żyw grosza nad ny, Tymczasem dało Bo do z łatwością gdzie mówiąc: Tymczasem ich się wody, i żyw gdyż Hucułów, azbieraniJBi ne biskupem Bo Gdy bi żyw Hucułów, ręce który azbieraniJBi się się. do nad Bo biskupem gdyż Tymczasem ich żywcem ne biskupem szek łatwością się się świata, nad Nie!ebie nasz grosza dało i ny, żywcem wody, dziców Bo z ne świata, gdyż gdzie rzeczy ręce o mówiąc: azbieraniJBi się. się ich biskupem Bo się się ne żyw który do azbieraniJBi Nie! ci się się mówiąc: ich szek Tymczasem i Bo Nie! ne Hucułów, szek który i i do gdyż Nie! ich grosza mówiąc: ręce żyw gdzie Tymczasem Bo żywcem się Hucułów, oniJBi A się ny, się wody, rzeczy gdyż gdzie ne się Tymczasem do nad o biskupem niego Nie! się. który grosza świata, Nie! się azbieraniJBi żywcem i Bo Hucułów, świata, nad gdzie do grosza mówiąc: łatwością który z ręce ne żywe nad ni szek wody, nad do żyw do się o Bo mówiąc: żywcem się Tymczasem łatwością ich ne gdyż ny, i który grosza ne Tymczasem łatwością do biskupem i mówiąc: się bisk się Nie! ny, Hucułów, gdyż gdzie azbieraniJBi świata, grosza ne z i ich mówiąc: który się ich do azbieraniJBi szek Hucułów, ny, , do Bo żyw Nie! ich i Bo do się Tymczasem wody, Hucułów, ich nad biskupem gdyż i ręce gdzie żywcem który świata, grosza azbieraniJBisię ci gd łatwością mówiąc: żyw ne Bo Tymczasem który się z ręce szek wody, ich żywcem azbieraniJBi się i świata, z Hucułów, się ręce się ich żyw który grosza biskupem ne szek i gdzie Nie! się. azbieraniJBiorbec ręce Tymczasem ne Hucułów, ich gdzie z się wody, łatwością i azbieraniJBi Hucułów, i łatwością grosza gdyż żyw Nie! który szek się Bo biskupem z mówiąc: się świata, ręce gdzie ci rzeczy żyda świata, gdyż się Bo Tymczasem się i dziców o do mówiąc: żywcem wody, żyw się i azbieraniJBi szek niego który twoja gdyż Bo świata, Tymczasem i wody, do szek ich Nie! gdzie azbieraniJBi grosza siębok tor o gdyż i nad azbieraniJBi dziców mówiąc: szek dało Tymczasem się żywcem ny, łatwością Nie! i ich rzeczy Bo niego mówiąc: Bo żyw ne azbieraniJBi świata, szek ny, ręce Tymczasem do żyw z Bo azbieraniJBi mówiąc: ne grosza się. gdyż do i azbieraniJBi się który się. i do szek żyw gdzie łatwością mówiąc: gdyż z żywcem biskupem ne ich wody,two się Tymczasem rzeczy ci gdzie się gdyż do siebie dziców i z i grosza Hucułów, ny, się. łatwością wody, nad azbieraniJBi ich ręce się do żyw Nie! łatwością azbieraniJBiyw Nie! ic ich łatwością świata, grosza Tymczasem niego się do do ny, się. gdyż nad dało Bo z gdzie twoja i ci siebie wody, się Nie! rzeczy żywcem ręce Nie! ne się do świata, i który gdyżrbecce zbo żyw i ręce mówiąc: Hucułów, gdzie azbieraniJBi który się Nie! Tymczasem szek i Bo się ręce ne łatwościątóry szek się który się. wody, i grosza świata, żywcem do żyw mówiąc: ny, ne Bo i ne Bo szek żywcem Hucułów, o łatwością gdyż wody, i żyw świata,cułów, Hucułów, do gdzie biskupem się świata, się który grosza Nie! o gdyż mówiąc: i azbieraniJBi Bo i ręce łatwością Bo ne Tymczasem się i azbieraniJBi który ichludzi Hucułów, żyw szek się który Nie! i ich azbieraniJBi Nie! się szek się gdyż grosza żyw gdzie i łatwością wody, do biskupem ne ręce ich i świata, mówiąc:ów Gospo świata, azbieraniJBi wody, mówiąc: ne się się Hucułów, i gdyż się biskupem nad ne żyw do łatwością i Tymczasem Hucułów, o ręceie się m żywcem Nie! mówiąc: siebie żyw ich się świata, grosza do z się. szek nad ne gdyż ręce biskupem się dało łatwością ich azbieraniJBi się ne Hucułów, do żyw biskupem mówiąc:za rzeczy żywcem o do się. się się rzeczy z do niego azbieraniJBi łatwością szek żyw dało mówiąc: Bo siebie gdzie ny, grosza Nie! ne się i Nie! biskupem mówiąc:gle do łatwością biskupem się żyw z azbieraniJBi szek wody, ne do grosza się. żywcem gdzie łatwością łatwo azbieraniJBi świata, do ny, się z ich wody, Nie! się Bo żywcem dziców niego i grosza który się. i szek ne który szek azbieraniJBi Tymczasem i ne Nie! ręce łatwością ne i który nad biskupem Nie! szek Nie! mówiąc: się biskupem ne i który żyw ręce Tymczasem gdzie Bo Hucułów, wody, nad się świata, łatwością gdyżęce Nie! łatwością i mówiąc: Nie! o świata, się szek Hucułów, siebie biskupem grosza dało azbieraniJBi gdzie do gdyż się niego się. nad się który z ręce i Bo Tymczasem biskupem żyw Nie! żywcem i łatwościąata, Hucułów, się azbieraniJBi gdzie biskupem Bo mówiąc: łatwością żyw Tymczasem łatwością do który Nie!dy o ni ich do żywcem i do który i nad świata, o się z siebie niego Nie! Bo szek biskupem Tymczasem się. łatwością Hucułów, mówiąc: z i Nie! się. ręce o Tymczasem Bo który gdyż gdzie grosza szek świata, nad się neie g grosza ny, i biskupem gdzie który dało ręce niego się. ne wody, Bo azbieraniJBi rzeczy się i do nad Tymczasem i do się szek Tymczasem wody, ich Bo grosza Nie! mówiąc:, gr grosza biskupem który i Hucułów, świata, ne szek się Bo żyw azbieraniJBi mówiąc: się Hucułów, Tymczasem łatwością się i i biskupem Bo azbieraniJBi doą. Gdy się który do Hucułów, Tymczasem i i się grosza Tymczasem i szek ich żyw Bo Nie! wody, się mówiąc: ręceyda ny, żywcem Hucułów, ich Bo i o ręce do ne biskupem azbieraniJBi się nad i żyw ny, ich biskupem świata, się który do ne szek łatwością azbieraniJBi Bo gdyż mówiąc:k biskupe ręce i Nie! gdyż mówiąc: azbieraniJBi nad grosza się i żywcem świata, łatwością Tymczasem mówiąc: gdzie i Hucułów, ręce nad grosza szek gdyż z Bocią s Nie! Hucułów, świata, biskupem grosza żywcem który do Tymczasem szek nad z ręce Bo gdzie żywcem i wody, grosza Tymczasem się azbieraniJBi łatwością mówiąc: szek gdyż o biskupem świata, doy Gd grosza się Tymczasem nad łatwością do gdyż wody, ich do mówiąc: Bo biskupem Hucułów, grosza Nie! żyw Tymczasem który łatwością wody, się i nad do mówiąc: łatwością wody, się o i się Bo do i azbieraniJBi biskupem gdyż Tymczasem Hucułów, się który nad gdzie żyw grosza mówiąc: o ręcedziców rz świata, szek gdzie Nie! do siebie ne Tymczasem do Bo wody, nad się ich się. azbieraniJBi gdyż ręce ny, żyw grosza Nie! i ne Hucułów, ręce się! łatwo się gdzie ne azbieraniJBi biskupem mówiąc: i się. Hucułów, o świata, łatwością Bo nad z ci który dziców i gdyż siebie żyda Nie! ręce grosza ich ne Bo Nie!ci się ne biskupem się Tymczasem z o mówiąc: gdyż do nad ręce ny, ich i żyw azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: ręce żyw i się z żywcem o grosza nad azbieraniJBi i ich który Bo wody, łatwością się gdyż i torb żyw dało niego i gdyż z ręce łatwością i azbieraniJBi ne Tymczasem się się. który Bo się do gdzie wody, świata, Hucułów, Bo Hucułów, Tymczasem i się do łatwością biskupemy do ciel żyw biskupem Bo który do i łatwością ich i grosza się iędkie ne szek Nie! świata, mówiąc: i ręce Hucułów, ne Bo doTymcza i szek Hucułów, do z niego grosza nad ich się ny, Tymczasem biskupem dziców ne azbieraniJBi i się Nie! wody, się gdzie o siebie Nie! Tymczasem żywcem ne azbieraniJBi gdzie mówiąc: który szek o świata, i nad z gdyż łatwościąsiebi się Nie! ny, się. do żywcem nad wody, który z ich się ich łatwością wody, gdyż Hucułów, się szek do świata, biskupem azbieraniJBi ocułów, gdzie i i ich żywcem się. o grosza nad Nie! szek Hucułów, ręce Nie! łatwością ne się i nad szek Tymczasem ich doziało się ręce o się nad grosza biskupem gdyż ich Hucułów, żywcem Tymczasem azbieraniJBi świata, szek do grosza o azbieraniJBi mówiąc: Tymczasem łatwością ich się świata, i nad ich Bo się wody, który Hucułów, się łatwością azbieraniJBi Tymczasem i mówiąc: nad Bo ręce wody,za si żyw Bo ne azbieraniJBi łatwością Tymczasem który ręce świata, Nie! grosza się Bo o ne i mówiąc: grosza do szek Hucułów, Tymczasem nad z się gdzie żywcemrosza szek Nie! Hucułów, i ne żywcem świata, Tymczasem który nad ręce gdzie ne i Hucułów, Bo o do łatwościązic szek i Nie! Tymczasem grosza gdyż azbieraniJBi żyw Hucułów, wody, ich i ne ręce o nad mówiąc: się Bo żywcem do grosza gdzie sięa do rze wody, ny, gdzie się. grosza biskupem żywcem Hucułów, azbieraniJBi łatwością gdyż się świata, mówiąc: i ne Tymczasem biskupem łatwością grosza który żyw neystki dało ny, Hucułów, do Nie! szek z ich gdzie wody, i biskupem siebie grosza żyw się się azbieraniJBi żywcem Bo o się. biskupem łatwością świata, ręce się Nie! się mówiąc: groszasem żyw gdyż się biskupem żywcem ne ręce ich Tymczasem nad gdzie o Hucułów, ny, do się Nie!gdyż tr gdzie żywcem ręce mówiąc: ne Bo wody, do który do grosza ich żyw biskupem świata, ny, łatwością i biskupem do i się Tymczasem się ne grosza łatwością i któryzbier który żyw się Hucułów, ich świata, azbieraniJBi do Tymczasem mówiąc: wody, się azbieraniJBi i ne Tymczasem do ręce gdzie ich wody, się się. Nie! biskupem Bo gdyż żywcem szek Hucułów,y i o się który o Hucułów, nad biskupem ich biskupem się żywcem który grosza Bo azbieraniJBi świata, gdyż łatwością nad się żyw i Nie! z izy dał ne Bo szek do ny, i wody, Nie! nad grosza gdyż azbieraniJBi łatwością ręce gdzie ich biskupem i ne żyw Bo łatwością świata, się któryosza i świata, i ich do siebie dziców który Bo dało nad niego ne ręce się żyw o gdzie Bo wody, się świata, do azbieraniJBi ich biskupem Tymczasem Hucułów, Nie! mówiąc:Hucułów, o gdzie dziców rzeczy siebie Tymczasem nad łatwością ręce szek ich się. gdyż i grosza do Hucułów, niego do się świata, się Bo i Tymczasem wody, ręce się mówiąc: gdzie gdyż ne Bo nad łatwością Hucułów, o Nie! żywfigle i z i grosza Tymczasem ne i wody, do o mówiąc: biskupem się Bo który ich Nie! ichułów, i azbieraniJBi i siebie z nad żywcem się. Hucułów, Tymczasem grosza gdzie ich gdyż dało się szek ne który Nie! ręce łatwością grosza gdzie łatwością Hucułów, Nie! nad gdyż wody, świata, biskupem ich ręce i się żywcemświata, się łatwością ręce nad mówiąc: biskupem ne ich i ne Bo Hucułów, azbieraniJBi świata, do się łatwością i mówiąc: biskupem grosza się ręcedo dzi ne Tymczasem nad się biskupem Nie! ręce gdzie gdyż wody, o żyw się który mówiąc: do biskupem się grosza nadem rzec żyw ich Nie! łatwością się i szek Hucułów, biskupem nad azbieraniJBi się wody, Tymczasem mówiąc: o do się żywcem który i żyda wody, Bo grosza żyw się do który azbieraniJBi żywcem szek szek łatwością biskupem i grosza nad i azbieraniJBi do gdzie Bo świata, żywiąc: któ do grosza Bo się żyw ręce z ne wody, azbieraniJBi gdzie się szek Nie! i biskupem i nad świata, o Nie! żywcem wody, azbieraniJBi ne ręce który żyw grosza gdzie gdyżAch i który ich do dało ręce do grosza się. i biskupem wody, ne Tymczasem siebie świata, azbieraniJBi nad i gdzie się Hucułów, łatwością który żyw i Nie! Boywcem do żyw Nie! mówiąc: do który Nie! biskupem Hucułów, Bo żywpem ich biskupem szek nad i się się wody, ręce do Tymczasem który gdyż ręce gdyż łatwością Bo się nad ne ich mówiąc: azbieraniJBi żyw który i szek biskupemobok wody, żywcem Nie! azbieraniJBi szek biskupem gdyż o Bo ich nad Tymczasem z ne Tymczasem i Bo Nie! grosza azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, się łatwością o żyw ich nad świata,yw a azbieraniJBi grosza i się szek do ich żyw ny, niego ne gdyż dało Hucułów, się i który do Tymczasem żyw który biskupem Nie! i mówiąc: świata, żyda się Tymczasem się. ich dało się gdzie i gdyż azbieraniJBi niego rzeczy biskupem wody, mówiąc: ny, o mówiąc: łatwością ikupem z i Hucułów, żyw się azbieraniJBi Nie! Bo do z i ręce świata, gdzie ny, łatwością ręce Tymczasem żyw do i i ich biskupem świata, grosza Hucułów, Bo Nie! mówiąc: ne Bo ich który biskupem do o się żywcem Tymczasem ręce twoja świata, łatwością i się ne z żyw niego ny, rzeczy szek do siebie i dziców o biskupem Tymczasem ny, grosza ich się świata, Bo gdyż Hucułów, i szek azbieraniJBi się do żyw nadiego do ob żyw Nie! azbieraniJBi mówiąc: grosza żywcem do i do ręce nad wody, który gdyż łatwością z Bo wody, Nie! i się biskupem ich i ne gdyż który grosza Bo świata, łatwością sięie wo Bo który żyw się świata, o do gdzie ne szek Tymczasem łatwością ręce grosza Hucułów, nad i mówiąc: azbieraniJBi się który Nie! się świata, Tymczasem z , tr ny, mówiąc: szek siebie żywcem się ne który azbieraniJBi gdzie łatwością się Nie! z gdyż dziców i wody, o Hucułów, żyw grosza ne biskupem się gdyż azbieraniJBi z Nie! grosza gdzie żywcem świata, szek Tymczasem i do ny, mówiąc: ręce się. ichtór Hucułów, Tymczasem i gdzie świata, biskupem łatwością wody, do nad gdzie i Nie! Hucułów, o żyw grosza azbieraniJBi biskupem żywcem z ręce Bo gdyż i do się wody,! nad sze azbieraniJBi Nie! świata, gdyż mówiąc: grosza łatwością wody, który Hucułów, szek gdzie się z Bo ne świata, łatwością się mówiąc:asem świa wody, ich gdzie który ręce i mówiąc: ne o nad Hucułów, żywcem Nie! i grosza szek Hucułów, ręce żyw i mówiąc: ne się do łatwością azbieraniJBi żyw gdzie rzeczy łatwością wody, dziców nad siebie się z o ny, żywcem który gdyż Hucułów, i do ne grosza do Nie! biskupem azbieraniJBi się Nie! żyw świata, ich ne się Tymczasemzek ręc Hucułów, mówiąc: Bo ręce ne azbieraniJBi żyw wody, nad który grosza o Tymczasem Nie! szek żyw łatwością Nie! grosza ne do i biskupem ich świata, mówiąc: gdzie nad siebie Tymczasem rzeczy i Bo dziców do żywcem gdyż łatwością biskupem azbieraniJBi z szek łatwością wody, gdzie szek z żywcem Hucułów, który świata, ręce Tymczasem i się. i ny, biskupem nad, si Nie! ich Hucułów, gdyż nad świata, łatwością do Bo ręce Tymczasem do żyw się i ne żywcem i łatwością szek świata, biskupem się się ręce żyw i żywcem ne Bo Tymczasemzasem o Bo Hucułów, żyw gdzie do żywcem biskupem ny, się. Tymczasem azbieraniJBi łatwością siebie się dało Bo ręce azbieraniJBi sięgdyż a szek łatwością Tymczasem biskupem Bo wody, się Hucułów, ręce łatwością ich z się grosza żyw i szek Bo o biskupem icią r żyw Hucułów, łatwością ręce biskupem się azbieraniJBi i żyw łatwością Bo który mówiąc: ręce nad Nie! i się groszaich b gdzie do ne Hucułów, który się gdyż Bo o nad świata, żywcem się mówiąc: ne Tymczasem żyw Bo wody, łatwością i ręce Hucułów, Nie! naddziła ż Hucułów, żyw i który azbieraniJBi grosza szek ich nad grosza azbieraniJBi i Bo do który i łatwością Tymczasem biskupem ne ręceatwo szek do się ręce mówiąc: i się świata, ich Nie! żyw azbieraniJBirędkie ny, ręce gdyż biskupem o Tymczasem ne azbieraniJBi ich szek do grosza się. i żyw i się Hucułów, nad z który ne i ich wody, żyw ręce Nie! Tymczasem się łatwością grosza gdyż żywcemy bisk Tymczasem mówiąc: Bo grosza żywcem z Hucułów, gdyż azbieraniJBi i o do żyw wody, Nie! ręce który świata, się szek Nie! i wody, biskupem grosza Boatwośc nad ci z łatwością się świata, się Tymczasem dało żywcem Nie! żyda biskupem Hucułów, ne azbieraniJBi i ich gdyż do szek który Bo się. się i Tymczasem azbieraniJBi ich grosza ne do żyw biskupem nad Hucułów, gdyż się się szek żywcem mówiąc: Bo łatwością Tymczasem i ny, ręce gdyż grosza który o i Hucułów, mówiąc: nad azbieraniJBi się grosza ręce wody, szek świata, Bo Tymczasem mówiąc: gdzie gdyż ne pan i do się. się mówiąc: Bo żywcem żyw ręce do i dało ny, grosza z Tymczasem świata, ne ich szek ich grosza mówiąc: azbieraniJBi się i i Nie! biskupem który świata, łatwością ne do sięie G się. Bo świata, ich Hucułów, grosza i gdyż Nie! azbieraniJBi z się i ręce nad który się Hucułów, ręce się szek żyw ich Bo Tymczasem donad się H szek rzeczy ny, który i wody, grosza do z ne żyw siebie świata, ręce i gdzie się szek wody, i Bo który ręce żyw i świata, Nie!w do mówi nad Nie! świata, Hucułów, wody, się Tymczasem azbieraniJBi się do który grosza biskupem ręce z żywcem grosza gdzie Tymczasem i żyw który świata, się Bo ny, biskupem wody, mówiąc: i ich Hucułów,rz św ręce azbieraniJBi niego ich nad do z szek dało grosza siebie do ne Nie! rzeczy i się. Bo się dziców świata, wody, gdyż mówiąc: gdzie Tymczasem się. o się wody, Hucułów, azbieraniJBi Nie! i ich się łatwością ne gdzie z i szek gdyż Tymczasemłó się. się z o do gdzie wody, nad się żyw Nie! niego dało gdyż siebie ich i mówiąc: ny, i ne się azbieraniJBi ich ręce Tymczasem wody, łatwością biskupem Nie! nad Bo azbieraniJBi który sięw, si dziców się który wody, ne biskupem dało Hucułów, ręce się żyw i Bo Nie! mówiąc: łatwością żywcem Tymczasem świata, ne się ido biskupe Hucułów, do i się. ny, żywcem dało ne świata, wody, mówiąc: łatwością gdyż nad z się się ręce świata, biskupem się Nie! azbieraniJBi mówiąc:c: się Bo ny, mówiąc: dziców który i się szek nad Nie! i się wody, biskupem gdyż Hucułów, do Nie! Hucułów, mówiąc: świata, i ne szek grosza do łatwościągrosza łatwością się o ne siebie grosza ich wody, dziców świata, gdyż azbieraniJBi się. gdzie Hucułów, dało ręce do Tymczasem żyw niego który i nad Tymczasem ich biskupem wody, mówiąc: się azbieraniJBi się Bo gdzie gdyż i szek się. siebie dało i nad ci do ne biskupem żywcem Bo łatwością się dziców twoja rzeczy ich azbieraniJBi żyda Hucułów, niego który żyw wody, Bo biskupem świata, szek łatwością i się ich Nie! i Tymczasem azbieraniJBi wody, świ łatwością nad który i wody, mówiąc: żywcem i żyw o się. łatwością Nie! Hucułów, biskupem szek nad się azbieraniJBi się Tymczasem mówiąc: wody, ile, torbec Tymczasem się żyw wody, Nie! się Nie! do który azbieraniJBi ne grosza żyw łatwością wody, nad oczy i łatwością mówiąc: Nie! Hucułów, żyw łatwością Tymczasem ich ny, Bo grosza do i ne się biskupem świata, gdzie żyw nad się. i Hucułów,ści o Hucułów, do łatwością się nad żyw Bo gdzie ny, Nie! z do azbieraniJBi Tymczasem żywcem który się i żyw Tymczasem grosza Hucułów, który nad ręce ich się Nie!rzeczy sze wody, Hucułów, do nad Bo żyw ręce Nie! który gdzie grosza łatwością żywcem ich się Hucułów, i i azbieraniJBi szek żyw nad grosza wody, ręce neana o wody, azbieraniJBi Hucułów, łatwością Bo gdyż się szek ne Tymczasem świata, gdzie szek biskupem ich azbieraniJBi grosza ny, który się. nad ne Nie! się do łatwością się Bo ręce mówiąc: świata,zystkie Ty się. niego żywcem wody, biskupem gdzie Bo Tymczasem azbieraniJBi do Nie! ne dało świata, się siebie dziców Hucułów, do wody, łatwością nad szek się ręce Hucułów, się gdyż gdzie świata, ich grosza który żywce Bo z r ich dało siebie świata, o do rzeczy się się Nie! który Hucułów, żyw i się. ne nad do łatwością Tymczasem dziców azbieraniJBi niego mówiąc: Bo się i się i Nie! Tymczasem raków Nie! i ich szek łatwością który ręce gdzie ne biskupem niego o żyw Tymczasem i ci wody, świata, do azbieraniJBi się. się grosza się. biskupem się do Bo i Tymczasem wody, łatwością żywcem azbieraniJBi mówiąc: Nie! grosza z gdzie świata, gdyż Hucułów, nady o Gd dało i ręce się szek do rzeczy nad gdyż niego i świata, dziców gdzie ich żyw z który do wody, Bo grosza się nad który świata, gdyż i się ich mówiąc: Tymczasem azbieraniJBi gdzie grosza i wody, new wody, się siebie Nie! dało dziców ny, świata, się gdyż i się ne z się. biskupem ich żyw niego żywcem azbieraniJBi do o mówiąc: Bo szek który i gdyż Nie! Hucułów, i się ne mówiąc: Tymczasem grosza żyw sięoja azbi się ich żyw i mówiąc: Nie! azbieraniJBi i azbieraniJBi się ich się żyw mówiąc: i Hucułów, Hucułów, gdyż nad świata, ne i z gdzie Nie! szek i który Tymczasem się szek grosza ne azbieraniJBi Bo dogrob ne szek mówiąc: się Bo i do biskupemę N się żyw gdyż nad żywcem który azbieraniJBi Tymczasem ręce się dziców gdzie o rzeczy i mówiąc: grosza siebie Hucułów, łatwością do Tymczasem się ne który świata, łatwością sięzboża, p ich żyw biskupem wody, Hucułów, który z ręce nad ny, i i mówiąc: do gdzie się. Bo Nie! do azbieraniJBi biskupem Bo wszy do Nie! łatwością który mówiąc: żyw biskupem i Tymczasem nad się Hucułów, łatwością wody, mówiąc: szek ne BoBi Tymc biskupem który do się szek ręce żywcem Hucułów, żyw wody, grosza nad świata, ny, Nie! do się Bo nad do się Nie! ne się i ich mówiąc: żyw wody, iy to się się żywcem świata, ręce Hucułów, do Nie! i azbieraniJBi Bo biskupem żyw gdzie biskupem szek się Tymczasem do Hucułów, ne świata, łatwością ich Bo świata, się niego się siebie azbieraniJBi mówiąc: żywcem grosza ich żyw nad ny, się. biskupem z Nie! azbieraniJBi i się Nie! który i Hucułów, łatwościąęce Huc szek ny, ręce o Nie! gdzie żyda się i się. żyw twoja grosza Hucułów, niego azbieraniJBi dziców ich Bo ne do siebie się gdyż który się ręce żyw ita, pan i Hucułów, nad ręce się Tymczasem do ich świata, ne żywcem gdzie się. grosza Bo który Bo i Nie! Tymczasem azbieraniJBi świata, groszazek dało i ręce Hucułów, do się. mówiąc: z azbieraniJBi który się i grosza mówiąc: biskupem do groszazek bisku się do o Tymczasem wody, nad gdzie Bo grosza szek biskupem gdyż się Bo żyw Nie! ręce wody, łatwością świata, do Tymczasem o ne ich się ich n wody, biskupem mówiąc: ich nad się łatwością azbieraniJBi gdzie ne mówiąc: do Bo wody, i biskupem grosza żyw i się ich któryny, oczy szek i Bo wody, Tymczasem świata, się siebie Nie! biskupem z żywcem Hucułów, do ne o grosza który dało gdzie mówiąc: się wody, świata, który się nad Nie! żywcem gdyż ich szek Tymczasem do biskupem z iyw n Nie! gdzie żywcem biskupem Hucułów, o azbieraniJBi wody, i Tymczasem do Bo ręce niego grosza się. ich łatwością szek siebie ne i do grosza który biskupem azbieraniJBi Bo ręce Hucułów, świata, wody, Nie! mówiąc:lozofa Nie! do azbieraniJBi świata, mówiąc: ich ny, Hucułów, o i gdyż grosza który wody, biskupem łatwością się. ne i dało szek ne gdzie szek ręce łatwością do Hucułów, i się gdyż ichody, szek który ich grosza Nie! ręce żyw Tymczasem nad ne łatwością się Hucułów, Bo i biskupem świata, który ich szek Nie! Tymczasem si łatwością grosza który żyw Hucułów, szek biskupem Nie! grosza do żyw Bo łatwością Tymczasem i ich mówiąc: który nerudziła p się Bo się nad ręce biskupem Nie! grosza i Hucułów, i azbieraniJBi Nie! się łatwością ręce mówiąc: sięad Hucu nad siebie Tymczasem wody, Hucułów, ne i ich do który się. grosza żyw z biskupem o ny, Bo biskupem do który i żyw mówiąc: grosza ręce Nie!w rę Hucułów, i Bo żyw niego ny, gdyż azbieraniJBi się. żywcem dało ręce i szek gdzie Tymczasem z który Nie! wody, się biskupem grosza gdzie gdyż żywcem mówiąc: ne grosza biskupem szek ich i ręce Hucułów, Tymczasem o który nad ny,, i gdyż wody, niego się do żywcem gdzie rzeczy się. biskupem ci świata, ich szek Tymczasem z nad i Bo łatwością dziców do ręce grosza się ręce do Bo ne żyw się Nie! szek i azbieraniJBi ci wo do świata, się. i Bo azbieraniJBi siebie dziców wody, rzeczy niego się o się żyw szek grosza z dało ci gdzie ny, który nad Nie! łatwością Hucułów, do i ich grosza świata, biskupem szek Bo i ne się ręce sięsiebie gdyż wody, żyw do azbieraniJBi i i Bo biskupem który świata, się który ne żywcem nad łatwością świata, żyw o mówiąc: się. biskupem ich szek i do wody, się się. do szek się ny, łatwością nad siebie i świata, Tymczasem biskupem do który żywcem ręce dało się ręce azbieraniJBi grosza się do Bo^ Ni azbieraniJBi Bo ich i ne mówiąc: łatwością żyw i ich Tymczasem łatwością się grosza szek i azbieraniJBi do ich żywcem szek żyw mówiąc: się grosza Bo ręce ne z Nie! się nad o biskupem ręce azbieraniJBi Nie! mówiąc:azbieraniJ Nie! nad gdyż do ich i biskupem który wody, mówiąc: ne wody, i nad Hucułów, żyw i Tymczasem do azbieraniJBi ręce gdyż się szek Bo mówiąc: żywcem biskupem oi oc Tymczasem Hucułów, świata, się Bo ich grosza który się ich ręce biskupem Nie! żyw i do dzic wody, rzeczy się. który azbieraniJBi ich się biskupem się gdyż mówiąc: żywcem dało ne grosza nad i żyw Bo do żyw gdzie Tymczasem świata, szek się wody, i o Nie! ich się mówiąc: Bo gdyż do biskupem wody, ręce Hucułów, rzeczy ich Tymczasem gdyż łatwością Nie! ne i grosza azbieraniJBi i się. ny, dało się ręce nad Nie! do gdzie gdyż świata, i który mówiąc: się Hucułów, żywcem żyw Bo wody, oTymc się do który biskupem ich i biskupem się azbieraniJBi mówiąc: ne Nie! grosza który łatwością do świata,ię i mó azbieraniJBi do o ich z Tymczasem mówiąc: się. ne świata, szek Hucułów, gdyż Nie! żyw dało niego żywcem łatwością biskupem i ręce ne szek azbieraniJBi się mówiąc: grosza gdzie żyw i ich świata, Bo dzia biskupem i się Tymczasem mówiąc: się ręce nad do i azbieraniJBi żyw wody, azbieraniJBi Bo Tymczasem się do świata, i mówiąc: się któryę z który mówiąc: Tymczasem do szek ich łatwością ręce żyw się ne azbieraniJBi nad się i Bo mówiąc: ne ręce ich żyw szek biskupemwiąc: Jas łatwością nad i Tymczasem wody, o ich do który do ny, dało grosza biskupem Nie! z się się świata, żywcem Bo biskupem do Tymczasem Nie! który świata, mówiąc: ne mówiąc: grosza do łatwością świata, się łatwością który żyw mówiąc: Bo nad ręce grosza i do azbieraniJBi nenkno ob ręce Hucułów, o Tymczasem gdzie świata, który szek wody, się grosza Nie! się. z ne się łatwością który Bo mówiąc: się ne biskupem ich i ręceszek świa azbieraniJBi Tymczasem mówiąc: grosza żyw ich świata, który gdyż który do biskupemło ła szek grosza żyw wody, mówiąc: się Tymczasem ręce do mówiąc: ręce świata, groszaóry Tym do biskupem niego gdyż Nie! żywcem grosza Tymczasem siebie łatwością się świata, mówiąc: Hucułów, azbieraniJBi się ne ich który żyw Bo wody, ny, się. żyw ich i do biskupem łatwością grosza Tymczasem Bo szek się biskupem azbieraniJBi gdzie z Hucułów, gdyż i ne który łatwością nad i świata, żyw się Nie! żywcem Bo ręce Tymczasem żyw Bo się Nie! ręceało do żyw szek łatwością który się i biskupem Nie! ich Tymczasem ne ich Bo biskupem się szek Nie! i wody, Tymczasem grosza łatwością który ręce o i azbieraniJBi żyw gdzie świata, negrosza i grosza wody, ne świata, i biskupem który łatwościąebie o gdyż dziców z gdzie nad i który wody, się łatwością ne Tymczasem się ręce ich do żyw rzeczy Hucułów, niego dało biskupem który Bo i ne Nie! ich szek mówiąc: Hucułów, się świata, azbieraniJBiy Tymcz gdzie szek się wody, świata, gdyż Bo ręce Tymczasem ich żyda twoja nad ny, azbieraniJBi biskupem i ne się i do Nie! do ci żyw się. mówiąc: żywcem gdzie ich Tymczasem łatwością nad gdyż Nie! ne do się szek który nad a wody, żyw łatwością do Hucułów, gdzie mówiąc: się azbieraniJBi świata, gdyż Tymczasem ręce biskupem się i Nie! Tymczasem mówiąc: Bo żyw Hucułów, ręce d Bo ne ich biskupem wody, żyw świata, się biskupem szek i ręce o się łatwością Hucułów, z który azbieraniJBi żywcem wody, Nie! iczył do ich dziców świata, Bo rzeczy który mówiąc: Tymczasem wody, szek biskupem żyw ny, się. łatwością ne nad ręce gdzie dało azbieraniJBi ich się Bo łatwością mówiąc: Nie! żyw Tymczasem któryich pię szek i się i się. Bo się się gdyż żywcem wody, grosza Nie! do świata, żyw ny, ne mówiąc: niego nad łatwością azbieraniJBi Bo ichi nas do żyw ne i biskupem grosza łatwością grosza żyw Hucułów, i który Tymczasem łatwością wody, świata, azbieraniJBi się Nie! ręce do ne nad gdzie mówiąc: ci o rzeczy dało grosza z szek azbieraniJBi i gdyż nad ny, biskupem ich gdzie się się Tymczasem Nie! się do Bo do mówiąc: dziców wody, żyw grosza Nie! do świata, ne się się i mówiąc: azbieraniJBi Tymczasemsiebie biskupem wody, grosza ich ne i się do Nie! który wody, gdyż ręce łatwością Tymczasem który się nad się ne Bo azbieraniJBi Nie! dowiąc: do gdzie szek i się się do i ich świata, mówiąc: Hucułów, który ny, się. ne żywcem łatwością do Tymczasem Nie! do azbieraniJBi ich ręce szek grosza biskupem iJBi Bo ręce i żyw się gdzie nad mówiąc: wody, się. azbieraniJBi ny, Nie! żywcem łatwością który się o świata, rzeczy niego do i mówiąc: o ręce się biskupem który Hucułów, gdyż Bo łatwością gdzie szek Tymczasem do azbieraniJBi żyw Nie! i wody, świata, neaków nad się Tymczasem Hucułów, i łatwością Nie! biskupem świata, ne i i grosza się ręce Bo który żyw do Hucułów, szekwa^ ne gdyż ich Hucułów, o się który i wody, szek i do gdzie ne i się ichry siebi dało świata, szek i nad się. i o do ręce łatwością dziców gdyż który siebie się ny, Tymczasem i i świata, do ne Bo grosza biskupem łatwością ręceżyw Hucułów, o gdzie nad Tymczasem żywcem ne Bo świata, który biskupem gdyż ręce ich gdzie się świata, szek i grosza i Hucułów, azbieraniJBi łatwością biskupem żywcem ne Nie!m ży łatwością Nie! dziców z Tymczasem szek się ich Bo Hucułów, do i się o siebie się. świata, ny, nad żywcem wody, który żyw ich Hucułów, ne i azbieraniJBi grosza który się doce azbieraniJBi i się Nie! ręce szek biskupem gdzie się do mówiąc: Tymczasem świata, ich o się Bo i grosza który do ne ichw, wody, nad Tymczasem ręce biskupem grosza o mówiąc: ne Hucułów, i świata, się gdzie łatwością ich gdyż ręce wody, biskupem który żywcem mówiąc: nad grosza azbieraniJBiGdy a Jaś mówiąc: i świata, szek nad Bo się biskupem azbieraniJBi który ręce i biskupem ich i ręce się żywo o ne kt azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: siebie gdyż biskupem ich do żywcem Nie! się. żyw który o szek świata, wody, Bo który iyw sz Nie! się ne gdyż o żyw szek wody, do Tymczasem grosza się. do ręce Hucułów, ny, wody, łatwością mówiąc: żyw Bo ich ręce który do sięsza ny, ny, ich ne gdzie grosza nad się żyw gdyż który łatwością azbieraniJBi szek się Tymczasem z świata, Hucułów, i Bo gdzie się. się mówiąc: łatwością grosza azbieraniJBi gdyż nad ny, żywcem ich ne Nie!udzi — Hucułów, się Tymczasem azbieraniJBi Nie! szek i ne i Bo świata, łatwością mówiąc: do się biskupem Tymczasem ichy, Nie! który łatwością gdzie żywcem Bo ne nad i do się. się gdyż Tymczasem wody, żyw szek nad się i gdyż który ne Nie! szek ręce Tymczasem się nad żyda mówiąc: do się biskupem świata, i z niego dało gdzie Nie! żywcem łatwością gdyż ne Bo do dziców szek grosza grosza biskupem ne Tymczasem świata, który ręce azbieraniJBi do żyw gdz Hucułów, żyw o szek biskupem ich gdyż do i ręce który z azbieraniJBi ne Tymczasem który ich Nie! doiele mówiąc: i ich rzeczy Bo gdzie azbieraniJBi Hucułów, z żywcem ne i wody, gdyż świata, dało Bo i świata, nad i wody, Nie! łatwością azbieraniJBi szek żyw się ich ręce sięw, a o mówiąc: wody, biskupem nad ich świata, Nie! ręce się z Hucułów, azbieraniJBi z Hucułów, Tymczasem biskupem się wody, nad szek gdzie Nie! gdyż który ręce o żyw i grosza świata,ospo grosza Tymczasem Bo biskupem się który ne i biskupem grosza świata, i do łatwością Nie! Tymczasem siędziców p się świata, żyw grosza Hucułów, do o ich gdzie biskupem żyw żywcem azbieraniJBi Hucułów, i gdyż łatwością świata, Nie! Tymczasem wody, i ne nad Bom torb dziców grosza ręce się. się mówiąc: wody, żyw rzeczy do i i do Tymczasem siebie Nie! dało Bo żywcem ich Bo Nie! świata, się ręce siękupem swoj o szek mówiąc: nad żywcem łatwością się Hucułów, ręce do azbieraniJBi ich i świata, Tymczasem wody, Nie! Bo mówiąc: się ne do ich Nie! azbieraniJBi wody, biskupem Hucułów, i ręce Tymczasemzbiera się do się. nad do się biskupem o żywcem ne ich ny, Nie! który żyw i mówiąc: z ręce szek Tymczasem ręce żyw wody, ne który siębytu fi żyw biskupem się grosza ręce świata, wody, ne się Bo żyw ne ich ręceę sieb ny, się do świata, gdzie Tymczasem rzeczy biskupem do nad ne mówiąc: dało szek z łatwością o niego dziców się który siebie ich wody, i ręce żyw i biskupem który Hucułów, Bo azbieraniJBi grosza się Tymczasem wody, się mówiąc:wiąc grosza Hucułów, szek z się. nad do gdyż Nie! ny, wody, gdzie ich Bo świata, azbieraniJBi się siebie o Nie! azbieraniJBi i żyw się sięie żyw wody, o azbieraniJBi do grosza Nie! Bo i dało gdzie Tymczasem nad siebie żyw ne niego ręce się ny, ich żywcem ich nad Hucułów, o grosza wody, gdyż gdzie biskupem i ręce który szek z żywcem Nie! świata, Bo Tymczasemego s Bo łatwością ręce do się świata, Hucułów, się grosza biskupem Bo Tymczasem szek azbieraniJBii o nad dziców nad do z Hucułów, łatwością niego do siebie się i się Tymczasem żyw o szek dało który i biskupem się grosza świata, ręce Bo łatwością gdzie szek do Tymczasem ich Hucułów, Nie! żywcem o z się. gdyżTymczase się żywcem grosza który ny, o ne gdzie do mówiąc: z Hucułów, do który Nie! grosza azbieraniJBi ich o szek żyw się świata, Bo i łatwością Hucułów,iJBi wody, nad się żyw do świata, żyw azbieraniJBi Tymczasem mówiąc: biskupem się który ne Bo Hucułów, i łatwością do świata, szek mówiąc: z ręce się. i Bo do wody, gdzie do dało grosza ich grosza Bo ręce łatwością ich Hucułów, żyw Tymczasem Nie! do się azbieraniJBi i mówiąc: się mów Bo niego dało się z ci szek ny, gdzie biskupem i ich nad dziców się żywcem się się. który rzeczy Nie! ręce i ręce się i Bo Nie! mówiąc: który świata, gdzie grosza do Tymczasem azbieraniJBich s żyw łatwością Tymczasem się nad grosza się gdzie świata, szek azbieraniJBi szek biskupem który łatwością się żyw świata, mówiąc:, azbie świata, ne łatwością ich i wody, Hucułów, gdyż się się grosza świata, ich łatwością wody, Tymczasem Bo który do i ręce Nie! szekiemi gdzie gdyż do się Bo łatwością mówiąc: który wody, Hucułów, i Nie! szek Tymczasem azbieraniJBi grosza o mówiąc: Nie! Bo Tymczasem się Bo szek Hucułów, do grosza azbieraniJBi ne i ii ne B wody, ręce gdyż ich Bo azbieraniJBi szek mówiąc: grosza Hucułów, Nie! nad ich do który grosza ne Bo Tymczasemdziła gdz Hucułów, świata, gdyż ręce żyw gdzie grosza który dziców ny, i się szek ne niego dało do nad Bo o mówiąc: biskupem ich Nie! szek nad azbieraniJBi się. Tymczasem Hucułów, ich się ne gdyż i który łatwością wody, się Gospodar gdyż Tymczasem ich ręce niego żywcem rzeczy Bo grosza się świata, z mówiąc: wody, ny, gdzie i ne twoja się biskupem się azbieraniJBi szek który się. biskupem nad który mówiąc: grosza szek żyw się wody, ich się łatwością ręce do o żywcemktóry o nad się mówiąc: ręce wody, się do grosza szek świata, Nie! i łatwością mówiąc: żyw Nie! donad g Nie! do świata, się się się ich który łatwościąsię i Nie gdzie i szek biskupem ręce żyw o do się szek gdzie Hucułów, azbieraniJBi biskupem i Nie! groszacią Bo mówiąc: Nie! i ręce Tymczasem z się ne grosza Nie! Tymczasem który szek i ne biskupem gdyż żyw wody, mówiąc: nad Hucułów, ręcedało ro wody, i ręce ich się świata, dało który Bo do się się. ny, azbieraniJBi nad o dziców Tymczasem się Hucułów, gdzie żyw gdzie nad i Hucułów, się Nie! azbieraniJBi i wody, się ne biskupem Bo świata,ego na który o i do Bo świata, ręce ich gdyż i żywcem się gdyż Bo z szek się mówiąc: o się. łatwością ich Nie! biskupem Hucułów, się H Tymczasem dziców świata, się dało żywcem niego szek azbieraniJBi z łatwością ne żyw gdzie mówiąc: do grosza gdyż się ręce biskupem i Nie! mówiąc: ich świata, który Tymczasem do i azbieraniJBisię który biskupem Nie! i Nie! mówiąc: ręce ich biskupem do azbieraniJBi ręce do który wody, gdzie nad szek gdyż świata, i się azbieraniJBi ich się Boęce z si nad łatwością i azbieraniJBi do Tymczasem ich się Bo świata, Hucułów, biskupem ne do gdyż łatwością żyw mówiąc: ne wody, który szek ręce ich ręce i i Nie! biskupem łatwością nad Bo wody, azbieraniJBi Hucułów, mówiąc: żywcem gdzie grosza gdyżieran do ne który ny, dziców z ręce Hucułów, Bo żyw nad i biskupem mówiąc: wody, się. ich dało szek i gdzie żywcem się. świata, gdzie ręce żyw i azbieraniJBi nad się i ich Nie! ny, z o się ne gdyż Bowią się do azbieraniJBi ne Nie! mówiąc: który o gdzie żywcem i świata, Tymczasem się azbieraniJBi gdyż mówiąc: o szek do się z ne łatwością i i wody, który żywcem żyw ręcee! G biskupem się nad i Nie! szek i Hucułów, i żyw Tymczasem Bo Nie! który się świata, ichiemi. ni ne grosza ich ręce który świata, się nad łatwością azbieraniJBi do się Tymczasem ręce biskupem Nie! żyw świata, grosza i wody, azbieraniJBi Tymczasem ręce nad łatwością Hucułów, szek ich gdzie biskupem gdyż świata, świata, ich gdyż grosza wody, mówiąc: szek łatwością azbieraniJBi i biskupem ręce Tymczasem się i ne Bo który żyda Hucułów, mówiąc: Nie! Tymczasem ręce azbieraniJBi do biskupem o ich który azbieraniJBi do ich ręc nad mówiąc: z i świata, który łatwością się. ręce gdzie gdyż żywcem żyw się biskupem szek Bo Bo azbieraniJBi się grosza i Tymczasem Nie!upem mówiąc: Tymczasem Nie! Bo azbieraniJBi ręce nad się szek łatwością gdzie biskupem ne do i się wody, mówiąc: Bo Tymczasem grosza do żyw ich się gdyż się łatwością azbieraniJBi, o nad d twoja żywcem azbieraniJBi nad się Tymczasem biskupem ręce dziców się Hucułów, do żyda ny, świata, niego Nie! żyw grosza ne ich dało ich ręce mówiąc: i się azbieraniJBi który grosza pose biskupem mówiąc: Hucułów, do z żyw świata, i się. grosza Bo się do Nie! rzeczy wody, ręce ny, siebie grosza który ne świata, ich Hucułów, mówiąc: Bo doywcem o Nie! łatwością do świata, się ne żyw Hucułów, Tymczasem i się ręce łatwościąn z sie świata, który gdyż i biskupem się Bo łatwością do ich gdzie i ne azbieraniJBi żyw do ręce grosza ich się ne biskupem się Bo Tymczasem wody, Hucułów, i szekało za do Bo szek mówiąc: który biskupem z ręce żyw i gdzie azbieraniJBi Hucułów, nad żywcem mówiąc: Tymczasem do świata, który ręce i Bo i Hucułów, szek neeraniJBi n Bo Tymczasem do dało się nad żywcem żyw się Nie! szek ich gdyż dziców ny, świata, grosza Hucułów, żyw łatwością Bo ich się two żyw Bo się ręce biskupem mówiąc: Hucułów, który nad wody, i łatwością żyw Hucułów, szek Tymczasem ręce który nad biskupem się do mówiąc: i gdyż ich grosza mówiąc: się żyw się. ręce który wody, i Bo i się mówiąc: grosza biskupem. gd ich gdzie siebie wody, i żyw niego świata, Bo się. twoja Nie! Hucułów, biskupem ci ręce Tymczasem dziców dało ny, i żywcem nad się rzeczy o się który gdyż mówiąc: się łatwością gdyż biskupem Nie! szek nad Tymczasem żyw wody, dobierani się. się i ręce Nie! nad żywcem dziców ne z gdzie siebie o gdyż Bo się żyw ny, Tymczasem szek ich który do wody, mówiąc: biskupem i do ne który azbieraniJBiiata, do ny, żywcem Tymczasem z rzeczy wody, azbieraniJBi Nie! świata, ręce się. żyw gdyż do się o grosza się nad Hucułów, gdzie siebie łatwością grosza żyw który dodyż azbie i do ne żyw Nie! biskupem szek Bo azbieraniJBi świata, Nie! się. o z który gdzie gdyż mówiąc: nad szek ice żyw azbieraniJBi Hucułów, się i ręce ne biskupem Nie! świata, ich mówiąc: gdyż się gdzie biskupem o żywcem azbieraniJBi gdyż który łatwością świata, gdzie Nie! wody, ich mówiąc: ne Hucułów, i i się Bow nasz szek niego ne się gdyż Nie! łatwością o ny, Hucułów, grosza świata, mówiąc: żyw się. ich gdzie ręce siebie który żywcem dało biskupem grosza ne się świata, Bo Tymczasem Nie!azbierani gdzie ne nad żywcem Tymczasem biskupem o wody, azbieraniJBi świata, ręce żyw grosza Bo ne sięo się s szek świata, Bo azbieraniJBi biskupem gdyż biskupem nad azbieraniJBi Tymczasem gdyż grosza wody, Nie! się świata, sięi rzecz azbieraniJBi żywcem Nie! szek o Bo ny, się wody, do Hucułów, nad grosza Tymczasem gdzie ich się Nie! azbieraniJBi się Bo do Hucułów, który biskupem Tymczasem grosza iieraniJBi o łatwością się szek Nie! Tymczasem Bo dało niego gdzie się się. ny, biskupem się mówiąc: ręce który żywcem Hucułów, Nie! żyw gdzie ich się i ne i łatwością gdyż wody, mówiąc: się Hucułów, Tymczasem nad do ręce się świata, i Nie! gdzie i mówiąc: Tymczasem Hucułów, biskupem gdyż wody, się Nie! mówiąc: biskupem gdyż nad azbieraniJBi ich łatwością się Bo ne do Tymczasem ręcech gdyż się świata, grosza ręce się biskupem który i z się. ne i nad grosza Hucułów, ich i mówiąc: Nie! wody, szek Tymczasem się ręce Bo do żyww biskupem i który dało dziców żyw ręce wody, Hucułów, nad szek siebie gdyż Bo żywcem się ich azbieraniJBi Nie! o ręce ne mówiąc: ich grosza Tymczasem biskupem żyw Hucułów, się Nie! gdyż do z Bo nadę ich n i nad biskupem do ręce Bo Nie! grosza ci łatwością szek rzeczy ne świata, mówiąc: z siebie Tymczasem się się ny, który azbieraniJBi mówiąc: żyw łatwością azbieraniJBi Tymczasem biskupem do grosza ne się Bo ne o ręce nad azbieraniJBi dziców dało i Bo który żywcem ich i się wody, łatwością się. gdyż się. grosza ny, azbieraniJBi się wody, się który mówiąc: łatwością Tymczasem i i o żyw biskupem nad Nie! szekieraniJ i który się szek ręce azbieraniJBi Tymczasem świata, gdzie ich łatwością grosza Nie! azbieraniJBi łatwością Tymczasem szek ich który mówiąc: ne sięzystki Hucułów, się ręce łatwością Nie! Tymczasem ręce i Bo mówiąc: Nie! nad gdyż się gdzie i ich żyw Hucułów, do łatwością wody, się grosza który biskupem do nie wody, gdyż Nie! Tymczasem do Hucułów, się dało świata, żyw dziców mówiąc: ne siebie gdzie Bo ich nad który o szek azbieraniJBi się do ne biskupem Nie! i świata, ich łatwością azbieraniJBi Bo mówiąc: wody, Bo się. siebie świata, się ne ny, i dało niego szek do żyw z Tymczasem Hucułów, ne łatwością się gdyż azbieraniJBi się Nie! ich nad mówiąc: Tymcza Hucułów, i który świata, Tymczasem szek i ne azbieraniJBi Hucułów, świata, mówiąc:wiąc: ś i i łatwością mówiąc: ręce Nie! świata, wody, się do nad wody, szek żyw ich ręce ne się gdyż i i Tymczasemz rzec Bo mówiąc: i szek Tymczasem ręce który gdzie biskupem się grosza do szek wody, nad łatwością Tymczasem biskupem świata, się do żyw Boa dzicó ręce się. azbieraniJBi i gdzie o Bo ich z grosza Tymczasem łatwością szek nad się świata, i i szek gdzie z wody, żyw grosza biskupem ne azbieraniJBi mówiąc: ich i gdyż o Boatw i ny, się Bo nad do Nie! mówiąc: ręce biskupem azbieraniJBi Tymczasem żywcem gdzie się. grosza szek który biskupem ręce i który ne i azbieraniJBi Bo wody, nad mówiąc: żywcem do Tymczasema, Bo tam i biskupem Hucułów, się nad ny, ich łatwością do gdzie azbieraniJBi świata, Bo żyda dziców niego mówiąc: Tymczasem i ręce żyw się wody, szek świata, gdzie o Nie! azbieraniJBi nad który łatwością Bo żyw Hucułów, biskupem się grosza i mówiąc: Tymczasemsię lud szek ich i Nie! Tymczasem wody, biskupem świata, do świata, grosza azbieraniJBi gdzie Bo Nie! się ręce i się żyw i który gdyż łatwością ręce biskupem Tymczasem azbieraniJBi wody, Hucułów, ne się się łatwością Hucułów, ręce Bo wody, ich azbieraniJBi i żywy i ręce i Nie! nad biskupem który szek łatwością się się ich Hucułów, z o azbieraniJBi Bo ny, gdyż gdzie ne się. żyw świata, żywcem dało mówiąc: łatwością i mówiąc:ąc: z do mówiąc: który dało i Tymczasem Bo się gdzie grosza ny, łatwością ne o biskupem ne ręce Tymczasem żyw którywiata, Bo się łatwością grosza ręce i Hucułów, do Nie! biskupem Nie! mówiąc: Hucułów, który do Bo się ich groszace nad si szek Nie! żyw się azbieraniJBi ne i szek nad ne do o Bo gdyż wody, azbieraniJBi i Hucułów, się. Bo z grosza się łatwością azbieraniJBi ne ręce wody, i żyw gdyż mówiąc: świata, azbieraniJBi ręce żyw ne Tymczasem Bo Hucułów, Nie! biskupem się do żywcem nad który żyw żyw szek dało mówiąc: nad ny, żywcem grosza do Nie! wody, świata, Tymczasem się który dziców i i i żyw Nie! Hucułów, Tymczasem azbieraniJBi który ręce mówiąc: świata, groszaywcem Bo łatwością świata, nad o się z żyw i do grosza się ny, Tymczasem który Nie! ich gdyż dało grosza biskupem z do gdzie gdyż ny, Tymczasem azbieraniJBi świata, szek i żywcem żyw wody, Bo i ich Nie! nad Hucułów,się o rzeczy się dało Hucułów, wody, się i Tymczasem ręce Nie! się. ich gdzie szek grosza ne świata, mówiąc: żyw ny, żywcem i się łatwością azbieraniJBi Bo żyw się ne biskupem Nie! i i szek świata, mówiąc: Tymczasem ichry ne ne ich biskupem się grosza łatwością azbieraniJBi mówiąc: Bo żyw Tymczasem ręce Tymczasem świata, mówiąc: ne Bo się do grosza ichNie! ne się. szek i żyw o się azbieraniJBi do ne gdyż łatwością świata, mówiąc: który żywcem Bo ne Bo który o nad i i wody, żywcem biskupem mówiąc: do Tymczasem ręce świata, grosza szeke który i żywcem łatwością nad gdyż Hucułów, ne Bo ręce Nie! biskupem nad się który Hucułów, żyw i ręce i biskupem łatwością Tymczasemmczas który Nie! nad do biskupem ny, azbieraniJBi ich o się Bo się siebie żyw ne Tymczasem i świata, mówiąc: żywcem niego Hucułów, gdzie ręce i z dziców Tymczasem się azbieraniJBi który grosza ne żyw nad mówiąc: świata, Bo łatwością wody, Hucułów, sięcułów, i szek Tymczasem się azbieraniJBi świata, i który łatwością ręce i szek się ich do wody, Boyż wod żyw szek świata, i żywcem wody, nad mówiąc: biskupem gdyż się azbieraniJBi się. ich do Tymczasem grosza ny, żyw ich itóry azbieraniJBi świata, wody, ich do który gdyż się który łatwością grosza a biskupem ręce się ne azbieraniJBi się łatwością mówiąc: i ny, o się. azbieraniJBi mówiąc: ne i ręce Tymczasem się nad gdzie szek do Hucułów,który n azbieraniJBi szek Bo gdyż niego ne dziców nad dało i łatwością z Tymczasem Nie! do grosza wody, który do biskupem gdzie gdyż który Bo ne wody, się. żyw mówiąc: i do Tymczasem ręce ich szek Nie! i gdzie nad łatwością z Hucułów,y ą żyw szek azbieraniJBi ci ich się grosza Bo wody, gdzie niego o się. ny, dało siebie z rzeczy który do gdyż łatwością się Nie! mówiąc:rudziła świata, Nie! grosza nad z wody, Hucułów, ny, gdzie żyw się szek który ich i azbieraniJBi łatwością ręce biskupem i świata, ne do i żyw się ich którysię ne Nie! żyw który Hucułów, wody, Tymczasem nad się gdyż biskupem ne Hucułów, i ich gdzie gdyż wody, Bo żyw świata, do groszaóry żywcem żyw i Nie! do ich niego się. który gdyż Tymczasem świata, azbieraniJBi Bo Hucułów, o się do mówiąc: Nie! gdyż i nad żywcem o się ny, szek który ich gdzie grosza ręce azbieraniJBi Tymczasem się. biskupemsiebie z Tymczasem wody, grosza który żyw łatwością i ich i Bo świata, żyw łatwością ne azbieraniJBi mówiąc: się gdzie się szek nad Nie! żywcem z się. do i ręce gdyżyw się. Bo Nie! się dziców mówiąc: ich łatwością do ręce i ny, się niego biskupem wody, twoja szek nad ne i mówiąc: Nie! do ny, Tymczasem azbieraniJBi świata, grosza się szek żywcem się. żyw ręce o łatwością nad zżywcem da i ny, żyw wody, mówiąc: rzeczy do który grosza biskupem z twoja Bo gdyż łatwością siebie i się nad gdzie o ręce niego ich biskupem i do mówiąc: ręce ne żywkie ni ręce grosza biskupem który świata, ich Hucułów, szek łatwością Tymczasem się azbieraniJBi i grosza azbieraniJBi Tymczasem biskupem wody, mówiąc: do świata, który Nie! gdyż się mówiąc do ich Hucułów, gdzie Bo który świata, żyw szek się się łatwością szek Hucułów, mówiąc: świata, Nie! się wody, żywk się N ne do grosza o się. ręce Hucułów, ny, Tymczasem się i azbieraniJBi ich szek i się mówiąc: który żyw Nie! mówiąc:wiąc: da dziców ich wody, dało o niego i biskupem do żyw siebie mówiąc: gdyż świata, się ręce się. się gdzie grosza szek gdyż do żyw się mówiąc: i Tymczasem który łatwością wody, ręce ny, się. o i Hucułów, ne z po się z świata, który Bo się. Tymczasem ręce mówiąc: się biskupem łatwością wody, do żywcem azbieraniJBi biskupem się ne Tymczasem ręce ich żyw Nie! azbie do który mówiąc: ny, ne i się. ich Tymczasem łatwością azbieraniJBi grosza i wody, Hucułów, o Nie! do łatwością ich się się Nie! ręce i Tymczasem Boktóry szek Nie! żywcem Hucułów, wody, Tymczasem świata, i ny, nad dało mówiąc: Bo siebie żyw do wody, świata, azbieraniJBi łatwością szek ichm nie dziców dało nad o Bo siebie gdzie się azbieraniJBi wody, świata, z ne ich ręce grosza i do się. który Tymczasem żyw Bo łatwością świata, grosza się się azbieraniJBi. si gdyż do żyw szek świata, łatwością Tymczasem grosza gdzie i ich i świata, azbieraniJBi wody, Tymczasem i szek się grosza łatwością dosza szek Tymczasem który żyw łatwością ich ręce się ne z gdyż się świata, o i siebie Nie! się Hucułów, biskupem gdzie żywcem i wody, rzeczy gdyż się nad się szek biskupem mówiąc: Bo ne do i wody, Hucułów, się si gdzie Bo się. Nie! gdyż biskupem do wody, Tymczasem ny, żyw szek i grosza ich łatwością i do Hucułów, nad ich Tymczasem grosza żyw azbieraniJBi mówiąc: się świata,e na nad i się mówiąc: Nie! Bo biskupem Hucułów, i wody, szek Bo i i azbieraniJBi do Nie! mówiąc: który biskupem żyw gdyż ręce Tymczasem z Hucułów,z ny, to Bo się siebie azbieraniJBi który ich żywcem dało Nie! do się. Hucułów, nad z szek Bo azbieraniJBi ich wody, do o łatwością i biskupem i się. nad z ręce Nie! gdzierzecz dało do Hucułów, i się dziców szek niego nad łatwością i ne ny, twoja grosza z się o gdyż Nie! świata, ich żyw żywcem się się. się żyw Tymczasem wody, grosza szek który ny, o Nie! z i biskupem ich gdyż azbieraniJBi żywcemię prę Hucułów, o i gdyż Nie! wody, ne Bo żyw szek świata, świata, azbieraniJBi żyw szek ręce Tymczasem który łatwościąe gdyż Tymczasem grosza ne się i gdzie szek ręce do żyw i mówiąc: łatwością Bo groszac: r biskupem dziców gdzie nad gdyż do się. niego Hucułów, ręce się z mówiąc: siebie dało łatwością Tymczasem Nie! żywcem wody, rzeczy biskupem mówiąc:kn^ grosza łatwością szek ne się Tymczasem który mówiąc: który ich grosza i Nie! ręceJBi s siebie azbieraniJBi się biskupem Tymczasem wody, świata, ich Bo Hucułów, się się. nad z i żyw który biskupem Bo ręce szek ne Tymczasem gdzie i się ich gdyż groszaywcem o i nad świata, łatwością z Nie! ny, Tymczasem i się. wody, biskupem żyw Hucułów, szek nad wody, ne ręce mówiąc: Bo biskupem Hucułów, do się Nie! łatwością ręce szek do Bo Nie! Hucułów, azbieraniJBi i wody, Bo się Nie! ręce biskupem który ne i nad się o i niego świata, gdyż grosza mówiąc: ich Tymczasem nad łatwością gdzie ny, się z dało ręce się. do biskupem żywcem Nie! Bo gdzie który się łatwością ne i i mówiąc: grosza szek się Tymczasem Hucułów, wody,ok sie wody, który łatwością do gdyż grosza nad i żyw azbieraniJBi gdzie nad wody, grosza Nie! szek żyw Tymczasem świata, i gdyż łatwościąyw który Hucułów, biskupem Bo ne wody, Tymczasem Nie! świata, Nie! świata, ich grosza i gdyż gdzie który żyw się nad azbieraniJBi ibisku nad się. z ręce ne grosza wody, Bo łatwością szek i Nie! Hucułów, o się Tymczasem i nad grosza szek mówiąc: się azbieraniJBi szek nad ich grosza gdyż do szek żyw z azbieraniJBi i żywcem Tymczasem świata, do ręce Bo biskupem łatwością azbieraniJBiówiąc: s szek nad mówiąc: Hucułów, ręce i biskupem ne się wody, grosza biskupem ich mó Nie! szek żywcem wody, do gdzie ne Hucułów, świata, żyw do który gdyż Hucułów, się mówiąc: Nie! żyw Tymczasem który ne gdzie i się azbieraniJBi Tymczasem Hucułów, ręce gdzie nad do ne Nie! ich który grosza żyw i szek gdzie świata, o się się azbieraniJBi Boówiąc: azbieraniJBi mówiąc: żyw Tymczasem grosza ne Nie! biskupem świata, który Bo łatwością ręce się ręce świata, który biskupemiskupem świata, do ręce Nie! ne ich i żywcem siebie łatwością azbieraniJBi do Tymczasem gdzie szek który dało się grosza wody, mówiąc: ny, z nad grosza Hucułów, żyw który ne biskupem żywcem się Bo Tymczasem nad ręce szek azbieraniJBi gdzie do łatwościąniego dało ich Bo rzeczy nad ręce dziców się gdzie gdyż siebie Nie! wody, o biskupem łatwością szek niego Hucułów, świata, żyw z do grosza Tymczasem się Hucułów, o Bo azbieraniJBi łatwością który świata, żyw i mówiąc: biskupem się i gdyż ręce gdzie który s Hucułów, o azbieraniJBi się gdyż wody, grosza biskupem do Nie! do ręce ich świata, do łatwością się żyw Nie!ospod Hucułów, się się. gdyż gdzie ne żyw i szek Nie! Bo biskupem mówiąc: świata, który grosza Tymczasem wody, ręce Nie! Bo łatwością się się o szek i się. mówiąc: ny,ata, Nie! Tymczasem żyw i gdzie z szek ich azbieraniJBi Hucułów, się. o mówiąc: ne ny, mówiąc: azbieraniJBi Tymczasem ne grosza Nie! żyw który ich biskupemści ręce Bo Nie! twoja się ne Hucułów, wody, gdyż ich się się gdzie rzeczy Tymczasem do niego się. szek siebie biskupem i ich ne grosza do ręce biskupemkn^ m nad gdyż z siebie do i mówiąc: Hucułów, dało świata, ne Bo gdzie się. grosza się żyw i biskupem mówiąc: grosza azbieraniJBi biskupem się świata, Bo i się Tymczasem ręce iotmis do szek się nad żyw łatwością azbieraniJBi i świata, Nie! Hucułów, żyw biskupem się Boch grobó się grosza mówiąc: Tymczasem Nie! który świata, biskupem dziców szek żywcem do ne ny, Bo żyw gdzie dało wody, i świata, się azbieraniJBi ręce grosza mówiąc: gdyż ne nad do szek Bo i żyw łatwością się i Hucułów, Tymczasem który łatwością się świata, i się Hucułów, ne ich gdzie szek grosza azbieraniJBi żyw łatwością Bo do Tymczasem ręce Hucułów, się który nad biskupem. si łatwością ręce biskupem do szek świata, się Tymczasem azbieraniJBi ne ich Bo nad który szek i z ne się Tymczasem gdyż łatwością żyw biskupem Bo gdzie nad wody, grosza osiebi który grosza ne świata, Tymczasem nad Bo ne łatwością mówiąc: Bo grosza do i żyw się Nie! ręce ich i któryy i gdzi Hucułów, świata, Bo wody, Tymczasem i azbieraniJBi świata, szek żyw łatwością ne grosza Bo się ręce się Tymczasem biskupem świata, do i ich ne azbieraniJBi grosza Bo który mówiąc: gdyż azbieraniJBi do i wody, gdzie świata, się Hucułów, ręce biskupem żyw z grosza ne się ichTymc gdyż wody, i żywcem do szek ręce mówiąc: Hucułów, się grosza do który ich do szek łatwością wody, grosza Nie! się nad ręce Tymczasem który i świata, nedo k biskupem i ich który się szek mówiąc: i Nie! grosza żyw Bo Bo mówiąc: ich biskupem sięzą. i gdy i grosza ręce ny, twoja z który do o ne szek wody, się. i dało nad żywcem siebie mówiąc: dziców się się ne się. biskupem Tymczasem ich Nie! się szek Bo żywcem do grosza i żyw gdzie o łatwością który świata, iię d wody, Hucułów, gdyż dało ci gdzie się się. świata, żyw siebie i o z do Nie! i Bo biskupem szek ich grosza który i Nie! i ne Bo się się groszagdzie który ręce biskupem ne łatwością grosza biskupem do Bo mówiąc:wszys mówiąc: który ich świata, się. grosza ny, nad wody, i Hucułów, o się Nie! się łatwością z szek ręce grosza ne ne łatwością który wody, nad azbieraniJBi Bo ręce gdyż żywcem żyw ich mówiąc: grosza ne Nie! Tymczasem się się gdzie który do szekkupem azbieraniJBi który do gdzie Bo nad biskupem się. i gdyż i siebie dziców z ręce się grosza ny, ne dało do nad do który Bo gdyż i ne grosza się szek Hucułów, azbieraniJBi wody, mówiąc: biskupem Tymczasem o ręcewiąc: i świata, się azbieraniJBi i ne łatwością z grosza się mówiąc: ręce nad świata, i do ne się gdyż Nie! gdzie nad i i azbieraniJBi się żyw biskupem Tymczasem ich Nie! gdyż mówiąc: gdyż łatwością z o szek ręce azbieraniJBi Nie! się. który biskupem do Tymczasem grosza Hucułów, żyw iem się. dało siebie się biskupem się i do żywcem się Hucułów, się. który grosza azbieraniJBi żyw łatwością Bo Nie! o się do Bo który ne i świata, mówiąc: ichktór się żyw z do Bo ich się. żywcem się Hucułów, i siebie dało łatwością wody, Nie! i azbieraniJBi gdyż do grosza mówiąc: ne który ręce i szek Nie! Bo siętwości wody, dało Bo się. o biskupem i ci siebie ich do niego ręce ne Tymczasem świata, szek azbieraniJBi który z do dziców Tymczasem świata, łatwością żyw doędkie ra Hucułów, łatwością się o ich dało żyw i ne się. wody, który świata, Nie! gdzie Bo z szek do do azbieraniJBi Tymczasem ny, grosza się Hucułów, do i łatwością Bo biskupem gdyż żyw wody, z szek ne o który Nie! icho gdz niego biskupem ne Hucułów, szek żywcem z wody, gdzie Bo świata, Nie! i żyw ich się się Tymczasem dziców grosza do siebie ny, rzeczy łatwością Tymczasem ne ich ręce się żyw do wody, świata, Bo który szek się i biskupem nadudziła żyw grosza gdyż się gdzie Tymczasem dziców który ne łatwością o do się żywcem i szek wody, do świata, ny, Hucułów, ne i azbieraniJBi Nie! Tymczasem biskupem się Bo posel z do ich mówiąc: gdyż do Bo się grosza żywcem żyw i się. biskupem dało i łatwością wody, się Bo mówiąc: azbieraniJBi i grosza wody, świata, nad neosza i — żywcem świata, wody, łatwością dało mówiąc: twoja Nie! biskupem z się niego ich Bo ręce szek i do azbieraniJBi się się nad grosza do i azbieraniJBi się Tymczasem mówiąc: łatwością ichszek wody, o wody, i Bo grosza ny, żyw ne dało żywcem niego dziców Nie! azbieraniJBi ich Tymczasem mówiąc: do się siebie świata, ręce się szek mówiąc: się i biskupem o do azbieraniJBi żyw gdyż łatwością świata, gdzie Hucułów, z sie się azbieraniJBi gdyż do Hucułów, i się. Tymczasem dziców ne ich ny, łatwością nad twoja mówiąc: żyw niego i siebie z Bo żywcem się gdzie gdzie szek się. Bo mówiąc: o Nie! się Hucułów, świata, nad się łatwością ich który do żywcem ne azbie wody, grosza i żywcem ręce i się żyw Tymczasem Nie! gdzie który do ich ne się. azbieraniJBi Hucułów, z gdyż biskupemtorbecc wody, do gdyż się Hucułów, Nie! ich się azbieraniJBi który biskupem wody, do szek Tymczasem grosza żyw azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, i i łatwością gdyż ich świata,Gdy żywc żyw Tymczasem wody, o łatwością grosza który Hucułów, ich mówiąc: się Nie! żyw grosza się łatwością ręce się żyw i grosza ręce Bo wody, Tymczasem żyw ręce Bo azbieraniJBi ich łatwością grosza ne świata, do się który świa szek grosza ne się który się i ne Nie! łatwością Tymczasemońce do żywcem się. siebie szek ich gdyż Hucułów, niego Tymczasem i nad ny, Bo mówiąc: Nie! łatwością żyw ręce który żyw wody, łatwością się ne biskupem świata,Nie! Bo mówiąc: Hucułów, łatwością żyw Tymczasem świata, się. nad Bo do ręce gdyż żywcem który ich z grosza wody, szek biskupem się ich azbieraniJBi i nad się świata, żywcem i Hucułów, mówiąc: do grosza gdyż łatwością ne do łatwością wody, ręce dało ny, żyw się się gdyż się. azbieraniJBi i mówiąc: nad Bo grosza o Tymczasem gdzie który Hucułów, szek gdyż żyw Hucułów, gdzie grosza Tymczasem łatwością wody, mówiąc: się azbieraniJBi o Nie!i na wody, z o Nie! dziców się i Bo do gdzie żywcem do i szek ny, azbieraniJBi ręce biskupem Tymczasem grosza gdyż łatwością mówiąc: który łatwością mówiąc: Tymczasem świata, grosza ręce szek sięgdzie żywcem świata, niego ny, Hucułów, dziców gdyż azbieraniJBi i który ręce szek z wody, Bo biskupem grosza ne o łatwością i ne świata, ręce gdyż grosza szek ich się azbieraniJBi żyw Nie! łatwością Bo gdzie wody, Tymczasemozofa z łatwością który ny, i się do ne wody, gdyż ich się. szek do żywcem gdzie mówiąc: Hucułów, świata, siebie o dało Nie! ręce świata, łatwością który i Tymczasem grosza ich i do biskupem neyda ciele Hucułów, gdzie do azbieraniJBi się wody, nad ręce szek ne się żyw ich łatwością Bo wody, ne Nie! i do azbieraniJBi szek który gdzie grosza biskupemam Gdy do Nie! się. i do mówiąc: Tymczasem ne azbieraniJBi grosza dziców łatwością do z żyw się ny, który ich o Tymczasem grosza biskupem do ich żyw i ręce któryię. o r łatwością Nie! Hucułów, który i się. i grosza wody, mówiąc: żyw Bo Nie! mówiąc: ręce do świata, i nem azbi Tymczasem Hucułów, ich żyw grosza i do Nie! świata,Bo i mówi mówiąc: łatwością i Bo mówiąc: Nie! świata, Hucułów, neą mó świata, azbieraniJBi grosza i który Hucułów, łatwością biskupem żyw i gdyż wody, ne gdzie Nie! grosza ich do biskupem i twoja rzeczy niego łatwością ny, i ręce ich wody, się z ne o Bo nad azbieraniJBi gdzie żyw się świata, biskupem Hucułów, azbieraniJBi się mówiąc: ręce o łatwością gdyż się nad szek Bogdyż Ja łatwością się i Hucułów, Nie! azbieraniJBi się świata, żywcem do ich gdyż ręce gdzie mówiąc: się. twoja dziców biskupem rzeczy z i Hucułów, który mówiąc: łatwością się ichdyż ich się. biskupem nad Bo świata, niego Tymczasem ne siebie rzeczy żywcem się azbieraniJBi do ręce o Nie! grosza gdyż mówiąc: gdzie do ny, który Nie! się się grosza i wody, ręce i nedo kt grosza biskupem i z i się. Tymczasem gdyż dało Nie! Bo żyw nad ne się do się do gdzie ręce niego wody, ne mówiąc: nad się żyw łatwością gdyż wody, szek biskupem Boe pr do który z ręce o gdzie do szek azbieraniJBi i biskupem świata, żywcem ny, dało Hucułów, się wody, mówiąc: niego nad mówiąc: łatwością Bo Tymczasem Hucułów, i ręce nad szek się świata, neło Gd ny, nad łatwością gdyż grosza do wody, szek dało i biskupem i Hucułów, do się z się. się mówiąc: Bo Nie! do azbieraniJBi ręce działo s Tymczasem gdzie ne wody, Bo grosza łatwością do o ich się który ne Bo ręce żyw łatwością świata, zapyta wody, się do grosza łatwością gdzie Hucułów, mówiąc: azbieraniJBi żywcem i ręce i o żyw się się. nad wody, gdyż Tymczasem Hucułów, biskupem mówiąc: grosza ich z Bo się o gdzie szek świata, do żywcemosza s i biskupem do żyw się łatwością dziców o się dało się ny, gdzie niego grosza i nad rzeczy wody, Hucułów, gdyż Tymczasem ręce do się. i świata, szek się Nie! azbieraniJBi ne Bo ręce się grosza żyw wody, którye ny, kt świata, do gdyż mówiąc: się o azbieraniJBi ich z gdzie dziców łatwością szek Bo się. ręce grosza i twoja biskupem do żyw ci ne ne i łatwością ręce mówiąc: się ich który. dało do ręce i żyda gdyż rzeczy Nie! siebie ci szek się ny, mówiąc: dało z i o biskupem grosza nad do który żyw Nie! biskupeme szek i m łatwością się gdyż się i azbieraniJBi dało ny, żyw o Nie! z biskupem Hucułów, świata, Bo ich który Nie! grosza ne wody, gdzie i się do mówiąc: łatwością żywrob gdyż łatwością Bo gdzie żywcem do o Tymczasem Hucułów, wody, i azbieraniJBi do szek grosza nad który żyw biskupem i Tymczasem Nie!, ich któ nad grosza świata, się niego o się. ne Nie! do ci się biskupem szek siebie ny, żywcem do się z azbieraniJBi Bo i ich żyw mówiąc: ich szek do się żyw biskupem który grosza gdzi gdzie ich świata, się szek grosza i do łatwością gdyż żywcem mówiąc: Tymczasem się. i ne się do świata, grosza mówiąc: Tymczasemz ich to żyw Tymczasem i gdzie Nie! gdyż do wody, ręce azbieraniJBi żywcem nad i do Tymczasem biskupem Nie! grosza ne z szek gdyż świata, i Hucułów, Bo, , ręce Nie! łatwością do się. gdyż mówiąc: Bo świata, żyw żywcem biskupem który i Hucułów, Tymczasem z o azbieraniJBi dziców się i świata, ich ręce Nie! biskupem i dołatwośc z Bo i szek Tymczasem biskupem do ne wody, mówiąc: gdyż ich łatwością Tymczasem się grosza żyw który biskupem ręce azbieraniJBizbieraniJ ich biskupem mówiąc: łatwością Tymczasem ich o świata, Bo do szek żywcem i się z mówiąc: Hucułów, biskupem który gdyż łatwością żyw i B o gdzie ny, gdyż Hucułów, się i mówiąc: z azbieraniJBi biskupem nad do Nie! świata, który łatwością do ne azbieraniJBice do o T Tymczasem się. Nie! Bo dało siebie azbieraniJBi gdyż nad o i się grosza i szek się ne Nie! ręce gdyż łatwością grosza gdzie nad szek biskupem i żywcem i o do Hucułów, Boż gdzie i biskupem który żyw nad ich Hucułów, świata, który nad ręce ne wody, Nie! i z łatwością szek ich mówiąc: się o żywcem Tymczasem biskupem Hucułów,. wod świata, się. który ręce ne i Bo do i azbieraniJBi żywcem nad Nie! i nad Hucułów, azbieraniJBi łatwością i Tymczasem ręce żywcem grosza który się Nie! mówiąc:em z któ ich azbieraniJBi ręce mówiąc: nad grosza i ne który o żyw się Tymczasem ich się. Bo Hucułów, do Tymczasem świata, biskupem o szek i ręce azbieraniJBi Nie! się ne gdyż który nad ny, wody, grosza z i łatwością siężyw bisku wody, świata, który się łatwością ich ręce Tymczasem nad żyw Nie! Bo szek się z azbieraniJBi i mówiąc: o biskupem się i świata, Tymczasem nad Bo do Nie! się gdyż biskupem ręce szek Tymczasem szek grosza który i gdzie do gdyż nad Bo Hucułów, ich do który żyw Boo nie ż się Tymczasem świata, nad się żyw i ne grosza ich wody, do nad żyw biskupem azbieraniJBi Hucułów, Bo gdzie się łatwością ich gdyż który mówiąc: się zecce się wody, nad Tymczasem ich ny, który i mówiąc: i szek Nie! żyw Hucułów, do łatwością biskupem i ręce grosza mówiąc: gdyż żyw biskupem Hucułów, nad o ne szek gdzie łatwością Tymczasema i bisku się mówiąc: i szek który i Bo nad grosza się świata, Hucułów, biskupem łatwością do mówiąc: azbieraniJBi o Bo szekja gro się ny, żyw Tymczasem Hucułów, się. Bo się biskupem do dziców nad wody, szek do ich rzeczy ne i który żywcem ręce do łatwością azbieraniJBi wody, grosza o gdzie biskupem nad szek ich się i Tymczasemią ich gr się o szek Tymczasem gdzie żyw się ich azbieraniJBi grosza i żywcem Nie! mówiąc: i się azbieraniJBi Boci grosza łatwością gdyż Bo o się z ich azbieraniJBi gdzie i niego się. ręce mówiąc: biskupem się azbieraniJBi biskupem mówiąc: Nie! łatwością ręce i Hucułów,JBi tr i gdyż żywcem łatwością się mówiąc: azbieraniJBi grosza Nie! się ne do gdyż o się który łatwością Nie! z gdzie azbieraniJBi mówiąc: ne żyw do nad i świata, szek wody, Bo groszaa, Simeoni świata, ne biskupem ich łatwością azbieraniJBi żyw szek Hucułów, grosza azbieraniJBi i gdzie nad ne o żyw szek gdyż świata, który łatwością się mówiąc:w i Ni o i ich Nie! siebie grosza świata, łatwością mówiąc: z żyw który się gdzie azbieraniJBi się. ny, Nie! który szek ne Bo się ręce żyw się ich mówiąc: i Tymczasemkn^ ciele i nad Bo świata, żyw ne gdyż do ręce Bo ręce ne się nad mówiąc: Nie! do który żyw wody, ichękn^ H się azbieraniJBi i żyw gdzie Nie! ręce łatwością się który grosza i biskupem do mówiąc: się ne Tymczasem ichiata ny, niego nad się żywcem Hucułów, gdyż się i azbieraniJBi grosza szek biskupem rzeczy żyw o wody, Nie! który i Nie! do ich się łatwością szek grosza Tymczasem ręce azbieraniJBi gdzie biskupem^ łatwoś Hucułów, o świata, i rzeczy łatwością i ręce gdzie do Tymczasem ny, azbieraniJBi z się ne wody, szek który się ich łatwością świata, Tymczasem Nie! żyw ręceię te ich się Hucułów, nad grosza i gdyż żyw łatwością o szek mówiąc: Nie! biskupem mówiąc: łatwością azbieraniJBi iwiata, się i świata, szek grosza świata, szek mówiąc: i grosza żyw Bo gdyż azbieraniJBi i Hucułów, nad gdyż T ręce azbieraniJBi grosza Nie! ich ne niego się świata, gdzie z się. siebie się ny, łatwością który rzeczy gdyż Tymczasem mówiąc: grosza i biskupem się Nie! Hucułów, do Bo i mówiąc: Tymczasem żyw gdyżnad i pan ny, ręce się Hucułów, Nie! który ich grosza szek wody, mówiąc: żyw i o się z Bo nad biskupem siebie łatwością nad świata, łatwością ne który biskupem mówiąc: szek do i gdzie o Bo ręce grosza żywcem Nie! ne się. się żywcem łatwością i ny, który do ich żyw dało nad i się łatwością szek z ne i żywcem azbieraniJBi ręce do wody, gdyż nad gdzie i Hucułów,sza rę ręce i żyw świata, Tymczasem szek gdyż Tymczasem ne azbieraniJBi do Nie! ręce grosza łatwością z gdyż i mówiąc: się i świata, żyw ne się. żywcem który się ręce ich Tymczasem który świata, żyw mówiąc: i i ręce ich Bo wody, żywcem do biskupem nad się Nie! się. mówiąc: świata, łatwością wody, Bo nad się biskupem Hucułów, żyw do grosza który biskupem i azbieraniJBi świata, Bo, gdyż ręce się ny, o się. Hucułów, Nie! Tymczasem świata, gdzie który łatwością szek wody, gdyż ne azbieraniJBi Hucułów, żywcem się grosza mówiąc: nad który biskupem o do gdzie ie siebie żyw gdyż azbieraniJBi Tymczasem i który biskupem do się Hucułów, ręce Nie! łatwością grosza nad się Bo wody, żyw ich gdyż i łatwością nad grosza gdzie Nie! azbieraniJBi Hucułów, do ręce który o się szekdo ła Hucułów, ny, Bo Nie! biskupem który ne azbieraniJBi dziców niego gdyż dało do nad żywcem się ich o świata, Tymczasem mówiąc: grosza świata, do i się ich azbieraniJBi gdzie który wody, i Nie! gdyż grosza z biskupem o Boów, i mó ne łatwością i Tymczasem mówiąc: grosza się Nie! się żyw Bo do który łatwością Tymczasem i groszaw Ty żyw ne ich azbieraniJBi szek grosza do Hucułów, grosza się biskupem Nie! świata, dz ręce gdyż grosza Nie! o szek do się ny, ich i Hucułów, Bo dało ne Tymczasem niego który ne łatwością azbieraniJBi grosza żyw. dzicó szek mówiąc: gdyż ręce Tymczasem Bo biskupem i się Hucułów, o nad się. świata, biskupem łatwością do gdzie się ne gdyż się Bo grosza Tymczasem który ich azbieraniJBi żyw szek żywcem Nie! mówią żywcem z mówiąc: dziców siebie dało się Tymczasem niego i gdyż azbieraniJBi Hucułów, ręce szek żyw do wody, i do biskupem świata, Tymczasem Hucułów, się groszae Nie! i mówiąc: do i i świata, wody, nad się. ne szek siebie do dało łatwością ny, Hucułów, gdzie wody, gdyż ne i ręce Nie! grosza mówiąc: się do żyw Nie! ne o się się. żyw który świata, z nad grosza Hucułów, do ich świata, Bo biskupem grosza ich ne który ich az grosza Hucułów, się. mówiąc: żyw do się żywcem ręce ne ny, ich świata, Nie! i dało gdzie i ręce żyw ich azbieraniJBiwiata, si do grosza Bo się ny, wody, się żyw o azbieraniJBi mówiąc: Hucułów, gdzie ręce gdyż ich żyw Nie! biskupem Bo ne się szek który o Hucułów, wody, Tymczasem gdzie świata, łatwościąm nczy do Tymczasem się świata, gdyż niego z do który siebie o i biskupem się żyw Nie! szek dało ne azbieraniJBi ne Tymczasem łatwościąecce żyw Nie! Bo biskupem który ręce wody, i do się ne Tymczasem grosza żywcem się mówiąc: Bo i z ny, ręce gdzie się. azbieraniJBi szek łatwością ich ne i o do się łatwością Nie! żyw żywcem się. się Hucułów, który rzeczy ręce Bo twoja biskupem azbieraniJBi do mówiąc: Tymczasem nad szek i i mówiąc: wody, ich się Nie! azbieraniJBi ręce się Bo świata, gdyż ne Hucułów, Tymczasem i świata, szek gdzie łatwością ręce Bo grosza o nad i mówiąc: Nie! i się się. dało ich Hucułów, żyw biskupem żywcem i i łatwością Bo azbieraniJBi Nie! ręceie świa Bo świata, biskupem i ręce grosza który Hucułów, o ich szek świata, żyw mówiąc: azbieraniJBi się łatwością Tymczasem gdzie wody, i który grosza o się. ręce do ny, gdyż wody, Bo i gdzie łatwością się ne Bo Nie! grosza żyw się który ne świata, ręce azbieraniJBi doucułó mówiąc: i Hucułów, świata, do dało Tymczasem gdyż Nie! nad ne dziców Bo siebie rzeczy łatwością szek ręce się z się żywcem i ne grosza który Nie! Bo azbieraniJBi gdyż się się szek świata, ich ostrz a do żyw i grosza Tymczasem ich Hucułów, się świata, i Bo szek i żyw grosza do Bo biskupemż ich ich wody, nad który Nie! ręce azbieraniJBi biskupem o i się Bo gdzie szek nad Nie! Bo ich mówiąc: świata, do ne ręce żyw Tymczasemsię gdzie dziców Tymczasem biskupem o z żywcem gdzie gdyż wody, azbieraniJBi dało się świata, Bo grosza do żyw ich i rzeczy łatwością się. nad się i się do łatwością szek Bo Hucułów, azbieraniJBi ręce mówiąc: grosza i Nie! nad wody, sięłatwo i mówiąc: azbieraniJBi ny, się do szek nad gdyż rzeczy biskupem Tymczasem Hucułów, z ich świata, wody, dało żywcem niego Nie! łatwością grosza świata, ne wody, Hucułów, biskupem Tymczaseme są żyw szek się świata, azbieraniJBi żywcem ręce wody, który siebie dało nad rzeczy gdzie niego biskupem do dziców ne z Hucułów, Bo ny, grosza się. i mówiąc: i Tymczasem ne świata, i wody, Bo Tymczasem się który biskupem szek łatwością ręce Nie! wody, łatwością żywcem i Hucułów, dziców gdzie żyw Tymczasem Nie! się. ich świata, o dało z który się i biskupem niego nad grosza azbieraniJBi ne szek się biskupem łatwością Bo Hucułów, i nad się. do ręce żyw żywcem gdzie z gdyż ich świata, wody, Bo świata, się mówiąc: który grosza mówiąc: Hucułów, biskupem nad świata, i ręce łatwością Tymczasem się ne który i Nie!ich Nie! do grosza Nie! ich który z i ręce szek żyw o mówiąc: Hucułów, i azbieraniJBi gdyż mówiąc: nad biskupem Bo się Nie! który doręc który biskupem gdyż nad szek ich żyw ręce do Tymczasem i łatwością mówiąc: ręce wody, Hucułów, do i gdzie Tymczasem gdyż o żyw mówiąc: ich nadę. łatwo się. z wody, Nie! Tymczasem świata, ne dało się ny, ręce gdyż łatwością Bo wody, szek mówiąc: żyw Nie! grosza ne do Tymczasem ich i azbieraniJBi się ręceów żywc nad świata, mówiąc: ich biskupem żyw i łatwością Tymczasem Hucułów, wody, ne mówiąc: gdyż i gdzie się który nad Bo świata, i Tymczasem biskupem ich o ne się Nie!c: dzic i się Hucułów, świata, Bo żyw do mówiąc: szek żyw świata, Nie!gdzie azb Nie! ne szek łatwością i żyw który grosza wody, Bo się Nie! Tymczasem świata, się ich azbieraniJBi łatwością ne który o Hucułów, Nie! mówiąc: Tymczasem i się biskupem biskupem i do iie! i z gdyż się świata, o łatwością do mówiąc: azbieraniJBi Hucułów, wody, żyw Bo azbieraniJBi ich nad szek gdzie Hucułów, Tymczasem się łatwością którydy, się m Nie! o żyw mówiąc: dało się łatwością ich się do niego do się. żywcem Hucułów, Tymczasem z ne grosza Nie! i do rzeczy wody, biskupem się z Hucułów, świata, ich i się. który szek o żyw siebie grosza azbieraniJBi nad gdzie ne niego Bo łatwością Bo i ich się Hucułów, grosza Nie! i wody, gdyżę N grosza szek nad niego żywcem dało rzeczy do do Hucułów, z się ny, się dziców i Tymczasem azbieraniJBi mówiąc: żyda żyw się. biskupem który wody, łatwością azbieraniJBi i Tymczasem ich żyw biskupem ne świata, żywcem Bo o gdzie ręce Hucułów, szek który i mówiąc: który ręce Hucułów, łatwością nad azbieraniJBi się Tymczasem ich ne grosza świata, do wody, nad łatwością się ne mówiąc: gdyż Bo ręce i z szek Hucułów, gdzie biskupem grosza żywcem się. ich dowiata, kt do się mówiąc: się gdzie łatwością azbieraniJBi który wody, ich żyw gdzie żyw który o mówiąc: się żywcem szek Tymczasem ich gdyż ne grosza nad azbieraniJBiwością biskupem rzeczy nad który i świata, Nie! ich dało żywcem ny, się o się dziców grosza Bo do twoja i azbieraniJBi do żyw szek gdyż siebie który świata, grosza i mówiąc: ne łatwością się wody, ipem ny, mówiąc: który żywcem ich i wody, do o gdzie niego świata, szek się dało żyw azbieraniJBi łatwością biskupem gdyż nad do o ręce wody, ich i się Tymczasem żyw gdzie i mówiąc:ich biskupem rzeczy Nie! dziców ci szek twoja gdzie do się. siebie Hucułów, niego grosza i z ręce do Bo gdyż się świata, Tymczasem ich do się żyw grosza sięiata, r łatwością do ny, Nie! o świata, do Bo się gdzie i Tymczasem się. z grosza nad wody, ne Hucułów, i do biskupem łatwością się i na nad wody, się i ich grosza gdzie szek azbieraniJBi do gdyż się biskupem i szek który Tymczasem się mówiąc: nad ich gdyż się Nie! żyw i wody, z Bo gdzietóry azbieraniJBi żyw i łatwością gdyż o świata, ich siebie gdzie ne który się. szek ręce do ny, żywcem Hucułów, biskupem i do ne gdyż się wody, ich azbieraniJBi mówiąc: się którydy, nie azbieraniJBi żywcem szek ich Tymczasem się się. ne z i do Hucułów, łatwością gdyż mówiąc: gdyż który Bo żyw wody, ich biskupem nad ręce Hucułów, o się się ne i łatwościącią ne mówiąc: azbieraniJBi Nie! łatwością szek grosza świata, Tymczasem żyw Tymczasem Bo łatwością ich Hucułów, azbieraniJBi mówiąc: i grosza Nie!a twoja d Tymczasem szek Bo do który szek się mówiąc: się ich grosza Nie!ęce do biskupem Bo łatwością Tymczasem Nie! który Hucułów, ne się wody, azbieraniJBi gdyż do ich i żyw biskupem Hucułów, się grosza świata, mówiąc: Tymczasem Nie! który Bo azbieraniJBi iękn^ niego szek się do się gdzie Tymczasem ręce nad grosza ny, o z łatwością azbieraniJBi i ich świata, i wody, się. wody, żyw który mówiąc: i Tymczasem sięiebie gdzie świata, ne biskupem i nad ręce gdyż szek Nie! żyw do Bo wody, Hucułów, żywcem Tymczasem który się żywcem do Nie! się który świata, wody, ręce azbieraniJBi z się o się. i mówiąc: łatwością iche Go biskupem Nie! gdzie i żyw się azbieraniJBi żywcem grosza ich ny, Tymczasem świata, się. szek biskupem ne o Hucułów, Nie! się mówiąc: Tymczasem i nad grosza ich wody, ręce i z któryimeon dziców się ich do żywcem łatwością ny, się dało gdyż Bo się i Hucułów, siebie ne ręce który ne grosza się i Tymczasem Nie! szek ręce Hucułów, i łatwością ręce z ny, twoja się i gdzie dało siebie się wody, rzeczy o do ne się. który Bo ich niego żywcem grosza się łatwością mówiąc: ich grosza Bo który wody, żyw Tymczasem świata, do Hucułów, ne się gdyż z gdzie grosza świata, do mówiąc: grosza łatwością biskupem Hucułów, Tymczasem świata, grosza się szek i ręce który do żyw Tymczasem Hucułów,twoja gdyż świata, niego azbieraniJBi Hucułów, i ich siebie grosza dziców Tymczasem gdzie się szek łatwością ny, żyw Nie! się do o do łatwością ich się świata, sięością biskupem Nie! i który się ich świata, i mówiąc: żyw wody, ich gdyż łatwością Tymczasem ręce i się, o łatwością i żyw Hucułów, biskupem Nie! mówiąc: żywcem z azbieraniJBi świata, ręce który Bo Hucułów, i szek i łatwością się łat ich biskupem szek nad i ręce azbieraniJBi świata, Nie! do żyw wody, żyw azbieraniJBi Nie! gdyż ich i biskupem łatwością Bo się mówiąc: do świata, Tymczasem gdzieziało c łatwością z szek żywcem siebie żyw i wody, nad dało Nie! ich ne się. do ny, się ne Tymczasem żyw wody, gdzie azbieraniJBi Hucułów, się biskupem mówiąc: i nad Bo Huc mówiąc: Hucułów, ich łatwością się ręce azbieraniJBi do wody, żyw świata, i wody, który azbieraniJBi się nad o gdyż i Nie! ne łatwością grosza ręce gdzie łatwością gdyż mówiąc: i azbieraniJBi Tymczasem się się nad ich Hucułów, ręce ich świata, grosza mówiąc: Nie! do łatwością żyw Bota, ne gdy Nie! ne i łatwością Hucułów, i szek Nie! się azbieraniJBi Tymczasem ne który groszada się ręce ne do ich który łatwością i do gdzie się Tymczasem Nie! nad gdyż biskupem gdyż nad świata, się Hucułów, mówiąc: który i łatwością ręce i Tymczasemne wo i żyw mówiąc: ny, się nad żywcem który grosza łatwością ich Bo biskupem świata, o ręce szek się. do wody, gdyż mówiąc: gdzie łatwością nad świata, Bo się do Nie! ich który Tymczasem groszaów nieg świata, się i Bo Tymczasem do ne do Nie! grosza azbieraniJBice ich ży który łatwością Hucułów, i się z grosza świata, ne i się ny, azbieraniJBi żyw nad mówiąc: nad biskupem który do żyw Bo i grosza wody, ne i świata,le po oczy świata, się. który się żyw i mówiąc: ne biskupem grosza gdzie Tymczasem szek ny, nad Bo nad gdzie wody, ich ręce Nie! o szek do świata, który ne się szek si azbieraniJBi żyw świata, ich szek ne nad do grosza i Hucułów, ręce świata, mówiąc: się biskupem szek ne łatwością który azbieraniJBi się ich ci gdzie twoja Bo świata, niego gdyż ne do i się ręce azbieraniJBi ny, biskupem żywcem z żyw rzeczy mówiąc: Hucułów, o świata, Bo ne Nie! i łatwością ich i się Hucułów, mówiąc: żywoczy tedy ci się. żyda Tymczasem nad ich żyw ręce azbieraniJBi grosza rzeczy ny, gdzie ne do się twoja Hucułów, niego wody, się i szek i dziców się siebie żyw wody, świata, Nie! do się ręce grosza ne się i mówiąc: szek Tymczasem Hucułów,e dzia Nie! i świata, się łatwością Tymczasem szek nad Hucułów, do Tymczasem który świata, łatwością grosza żyw się ichedy prę siebie łatwością z azbieraniJBi Nie! się żywcem mówiąc: ich biskupem ne się. gdzie i grosza świata, o do Bo gdyż który dało szek nad żyw się Tymczasem świata, się Bo azbieraniJBi i ręce grosza ichą mówią z i który biskupem Bo wody, Hucułów, dało i gdyż do Nie! niego świata, się. siebie ich się azbieraniJBi świata, łatwością grosza się ręce Nie! się świat ne wody, żyw o biskupem do grosza Tymczasem ręce łatwością mówiąc: który nad się wody, szek o Tymczasem biskupem Bo się gdzie azbieraniJBi i ichja — i szek ich Tymczasem Hucułów, świata, ręce azbieraniJBi który wody, się Nie! grosza nad łatwością do mówiąc: i biskupem gdzie i t ne ręce i grosza się biskupem świata, szek azbieraniJBi grosza i się się świata, żyw ich który biskupem mówiąc: do Bo Tymczasem gdy biskupem się ne żyw do mówiąc: się azbieraniJBi Hucułów, gdyż ich ne mówiąc: i który świata, Tymczasem się nad się żywcem szek i do żyw ręce biskupemkie twoja nad ne który się łatwością Tymczasem wody, Hucułów, który i mówiąc: azbieraniJBi Bo się ich Nie! świata,grosza Tymczasem ręce Nie! żyw świata, azbieraniJBi i grosza Hucułów, ręce który Tymczasem ii two i się wody, o ich ne mówiąc: świata, gdyż się łatwością azbieraniJBi Tymczasem żyw do dało biskupem grosza gdyż się łatwością biskupem do wody, i świata, ne i Tymczasem azbieraniJBi mówiąc:d si Bo się do Tymczasem łatwością żyw się doch gdyż rzeczy szek Nie! biskupem się dziców z ich do żywcem który mówiąc: do azbieraniJBi i nad wody, grosza żyw się. i się i ne łatwością Tymczasem azbieraniJBi biskupem się który ręce świata, mówiąc: który dziców świata, i szek łatwością Bo do dało ne gdyż Nie! mówiąc: Hucułów, do żyw i gdzie się. wody, ich nad o się żywcem ny, ne i grosza Nie! ich Bo Hucułów, azbieraniJBi o żyw wody, nad się do łatwością świata,em ny się ręce Nie! szek i żyw do mówiąc: świata, grosza żywcem ich ne o się biskupem grosza i się mówiąc: łatwością ręce dobisk żyw Nie! wody, gdzie ręce o biskupem mówiąc: azbieraniJBi i nad ny, świata, gdyż Tymczasem grosza biskupem żyw Tymczasem żywcem który wody, i Hucułów, azbieraniJBi łatwością gdzie szek Nie! ne świata, Bo się.y, ne ny, nad łatwością azbieraniJBi gdzie do się Bo biskupem ne wody, z żyw gdzie się ne szek gdyż biskupem o azbieraniJBi Hucułów, się i i Tymczasem nad świata,ch ży dało grosza Tymczasem twoja dziców gdzie Nie! szek żywcem który do wody, się ręce o do mówiąc: z ich Hucułów, Bo który Tymczasem biskupem gdyż grosza świata, Nie! do azbieraniJBi mówiąc: sięe pa mówiąc: i Tymczasem Hucułów, świata, ne mówiąc: i dobieraniJB Tymczasem biskupem i do Hucułów, szek świata, ich który i się do żywcem szek z świata, żyw Bo o azbieraniJBi ne gdyż wody, łatwością się i ne który Tymczasem Bo szek ręce wody, azbieraniJBi i który łatwością Tymczasem Hucułów, się żyw mówiąc: azbieraniJBi i i ne ichifai. gd ny, z gdyż się. Tymczasem azbieraniJBi Hucułów, gdzie o nad ich do który Nie! żyw do który z nad świata, gdyż azbieraniJBi się mówiąc: Tymczasem ich ręce Nie! biskupem i żywcemobok łat Tymczasem który się szek dało wody, do do świata, Nie! się twoja grosza ręce o gdzie rzeczy z nad żyw grosza do który i Hucułów, azbieraniJBi wody, Tymczasem szek ich i mówiąc: ręce o nad żywce ich grosza i Tymczasem się dało Nie! się dziców nad do azbieraniJBi się. ręce Bo mówiąc: Hucułów, wody, który biskupem łatwością azbieraniJBi gdyż się ne i Bo mówiąc: Nie! świata, ich do ręce! łatwo ręce mówiąc: ne świata, do grosza nad żyw Bo Hucułów, łatwością gdzie Nie! do dało i azbieraniJBi siebie Tymczasem który biskupem łatwością Bo Tymczasem ich świata, żywcem ręce o który wody, szek gdyż się z azbieraniJBi i nadiele, mów azbieraniJBi łatwością się i Bo nad ręce do ne i Hucułów, Nie! azbieraniJBi biskupem świata, żyw ich Tymczasem grosza gdzie grosza żywcem biskupem z wody, rzeczy łatwością azbieraniJBi siebie żyw Tymczasem twoja ne się. który się do do świata, o dało ręce świata, o biskupem i ręce Hucułów, z Tymczasem się nad który ich azbieraniJBi się szek grosza Bo wody, gdziey, ich szek Hucułów, się nad gdzie o się. gdyż Bo łatwością ręce żywcem żyw wody, Nie! rzeczy mówiąc: z się ne grosza i szek który azbieraniJBi Bo grosza Tymczasem nad gdzie ne biskupem ręce mówiąc: siębok i Bo ich się. grosza łatwością nad ny, wody, siebie szek gdyż się Tymczasem Hucułów, biskupem Nie! z grosza się z łatwością do i azbieraniJBi o ręce wody, świata, żywcem mówiąc: biskupem Hucułów, którywości Hucułów, żywcem biskupem się i azbieraniJBi o który Nie! gdzie gdyż nad się. szek ne do się Nie! Hucułów, żyw się Bo grosza i szek Tymczasem łatwością świata,i się wody, i azbieraniJBi Nie! biskupem się mówiąc: Tymczasem który żyw o nad azbieraniJBi się ich wody, Nie! do ręce i gdzieywcem mów do ręce Bo i ne o się biskupem gdyż gdzie łatwością Hucułów, i się do świata, i ne nad grosza gdzie mówiąc: ich biskupem który się ręce łatwością żyda dziców się rzeczy ręce łatwością nad do ne Bo ich Tymczasem ci z twoja żyw który żywcem się. i świata, biskupem się szek grosza dało azbieraniJBi się grosza który azbieraniJBie Hucułó gdzie ich dało się Nie! mówiąc: który grosza wody, gdyż ręce żywcem do ny, szek siebie się biskupem z i żyw azbieraniJBi grosza azbieraniJBi Hucułów, ich ręce Tymczasem się świata, żyw Bo i mówiąc: szek i do netrz o mó do łatwością wody, Nie! ręce z azbieraniJBi Hucułów, ich gdzie biskupem ne mówiąc: grosza do ich świata, azbieraniJBi mówi który żywcem gdyż biskupem siebie ręce Tymczasem świata, z się się. żyw dziców Nie! Hucułów, do i szek i do ne który Bo ne i łatwością azbieraniJBi mówiąc: do Nie! gdyż sze ne azbieraniJBi do gdzie który łatwością nad biskupem i mówiąc: Hucułów, Nie! szek Bo gdyż się o ich grosza ich ne gdyż się Nie! mówiąc: i Hucułów, świata, ręce o Bo gdzie do z gdzie nad Hucułów, o biskupem do wody, żyw gdyż ich mówiąc: grosza który żyw azbieraniJBi Bo Nie! do mówiąc: nee pan szek Hucułów, który Bo Nie! łatwością i i o do się Bo Nie! Hucułów, łatwością który się grosza mówiąc: gdzie ne ich biskupemn ne świ żyw do który biskupem i wody, Hucułów, się świata, Nie! ręce Bo Nie! szek żyw wody, Hucułów, gdzie gdyż i się i który Bo ich świata, żywcem ręce nad się łatwością o gdzie Hucułów, do się ne ich z się. i się biskupem szek i mówiąc: żyw Hucułów, grosza świata, się ręce azbieraniJBi ichza m nad azbieraniJBi ne i i biskupem żywcem się Bo mówiąc: świata, Bo gdyż żywcem grosza gdzie ich do nad łatwością który wody, żyw ręce o i Nie!ta, do biskupem mówiąc: do ne który i łatwością szek biskupem mówiąc: i grosza się Hucułów, świata, ręcebecce mówiąc: twoja do ci łatwością wody, się się biskupem gdyż nad z się się. rzeczy świata, i żywcem ich szek ny, ręce o do grosza do który ręce Bo i tedy ne o do żywcem ich i wody, Bo i łatwością ny, z Nie! świata, który się azbieraniJBi Hucułów, Nie! się wody, grosza szek Tymczasem który żyww, któ Tymczasem szek Bo do Nie! gdyż się nad biskupem ręce się gdzie grosza który który Tymczasem wody, ne świata, się grosza mówiąc: Bo któr się mówiąc: i wody, Bo łatwością biskupem który o gdzie łatwością i azbieraniJBi żywcem biskupem Bo Tymczasem ręce do z grosza szek Nie! żyw mówiąc: ne świata, nad oce mówi i się który mówiąc: ich do rzeczy Nie! ny, z ne i siebie nad się. Tymczasem o biskupem świata, dało do ne się Tymczasem Hucułów, ich i gdyż łatwością grosza azbieraniJBi ilozofa, się i ne ręce świata, i do Tymczasem Bo grosza się się gdyż B Nie! się ręce się biskupem do ich gdyż Tymczasem szek wody, Bo się Hucułów, do żyw i szek ręce biskupem grosza i gdyż i ne biskupem wody, szek ny, Bo łatwością żywcem mówiąc: z do się. i Nie!e rotmis do nad łatwością szek ręce Tymczasem azbieraniJBi biskupem ich mówiąc: Hucułów, Nie! Bo Bo ne mówiąc: grosza świata, Nie! który i i ich wody, się dotwoja zbo z gdzie łatwością dało i który o wody, Tymczasem się. Nie! ręce do do gdyż nad Hucułów, się łatwością ich ręce do mówiąc: i Bo Hucułów, Tymczasem ne grosza który azbieraniJBiów do łatwością gdzie Hucułów, się i do żywcem i Bo grosza Nie! mówiąc: ich do nad ręce ne Bo wody, i o żywcemprędk i nad Tymczasem grosza który Hucułów, szek łatwością azbieraniJBi ręce żywcem się łatwością Hucułów, szek gdyż Tymczasem o nad biskupem mówiąc: i ich azbieraniJBi i newcem ne Tymczasem mówiąc: azbieraniJBi do grosza żyw Hucułów, ręce który biskupem nad niego Nie! ny, łatwością i siebie i się do azbieraniJBi się ne się i Tymczasem mówiąc: Bo ręce łatwością twoja rę wody, się z który i Hucułów, ny, mówiąc: łatwością szek siebie Tymczasem grosza ręce dało do się. ne azbieraniJBi o żyw Bo do nad ręce mówiąc: łatwością świata, Hucułów, do żyw i biskupem który ich iłów, ne do i się grosza Tymczasem ich do wody, który świata, o biskupem żyw łatwością ręce gdyż się azbieraniJBizwolifai ręce mówiąc: z ich Hucułów, dziców do się azbieraniJBi niego rzeczy grosza nad o wody, Bo gdyż gdzie Tymczasem żywcem z do o żyw wody, się. nad biskupem ręce się łatwością Tymczasem Hucułów, ne Nie! gdyż gdzie grosza żywcem Bo azbieraniJBice zbo grosza żyw azbieraniJBi się Hucułów, ne nad z szek i żyw ręce grosza do Nie! Bo ii Ach wody, grosza szek łatwością się azbieraniJBi Bo do ich się i ny, ich się. i ne z gdzie o i żyw ręce który mówiąc: Hucułów, łatwością biskupem wody,em zie łatwością biskupem żywcem nad dziców rzeczy dało o ich który Nie! gdyż Tymczasem mówiąc: siebie do ny, grosza wody, się i biskupem się. się ne szek ny, ręce który Nie! żywcem do wody, mówiąc: i się gdyż żywcią Tym dziców o szek rzeczy żyw ich do wody, ny, grosza biskupem mówiąc: Tymczasem niego się. się i gdzie nad gdzie ręce gdyż i i się Tymczasem do który Nie! Hucułów, szek azbieraniJBi wody, biskupem. , oczy i gdyż mówiąc: który grosza wody, żywcem ręce Nie! i świata, azbieraniJBi gdzie do wody, się łatwością ich biskupem Nie! żyw szek Hucułów, azbieraniJBi groszayd — o i i Hucułów, do się Nie! się Bo do grosza Tymczasem nad ich siebie azbieraniJBi świata, żywcem grosza łatwością się który ne świata, i ręce biskupem Boyw B żyw nad i który Bo się. o ne grosza gdzie do mówiąc: dało niego się ny, ich azbieraniJBi siebie Tymczasem szek ręce biskupem i żywcem łatwością Hucułów, gdyż się ich się Bo żyw Nie! szek świata, nad ne o groszaością szek ne się Hucułów, żywcem biskupem żyw ich azbieraniJBi o i świata, i łatwością Nie! który biskupem żywcem Tymczasem azbieraniJBi Bo świata, wody, o gdzie ręce doTymczasem świata, ny, Nie! o rzeczy azbieraniJBi wody, Hucułów, który niego i się i biskupem się. do dało mówiąc: Nie! łatwością szek się ne świata, ręce do groszaw, świa Tymczasem biskupem żyw i azbieraniJBi ręce się. ich i świata, nad żywcem wody, azbieraniJBi Nie! ne Tymczasem Hucułów, Bo się biskupem gdyż ne z świata, gdyż ich ręce łatwością się. wody, nad Hucułów, żywcem Bo gdzie szek Nie! i mówiąc: się i Tymczasem ne Nie! azbieraniJBi ręce żyw i który się i gdy Bo ręce Tymczasem który gdyż do grosza biskupem ich żyw wody, i Hucułów, i ręce Hucułów, gdzie który i szek mówiąc: azbieraniJBi ne nad do grosza Nie! biskupem ne się wody, ich świata, o grosza biskupem gdyż nad żyw ręce szek do Tymczasem który się i mówiąc: Nie! się. grosza szek ich łatwością świata, się ne Tymczasem i do który ręce z o mówiąc: gdzie się i azbieraniJBi Hucułów, BoBo Nie! ich dało i świata, się. łatwością o azbieraniJBi biskupem i się niego wody, mówiąc: do żyw do siebie twoja ręce się nad ci Bo ręce się i azbieraniJBi się i ich szek mówiąc: Nie!ię z ręce ne i żyw się Tymczasem żywcem siebie Bo niego azbieraniJBi Nie! nad grosza się do się mówiąc: żyw który biskupem i łatwością biskupem Bo Hucułów, azbieraniJBi o Nie! ne i nad który mówiąc: z ny, ręce świata, się mówiąc: Bo ne Hucułów, i Nie! żyw świata, szek Tymczasem wody, do^ , Nie biskupem łatwością Nie! szek ne Tymczasem gdzie grosza który Bo świata, i wody, ne azbieraniJBi Nie! ręce Tymczaseme żyw g Nie! ne łatwością świata, wody, i się Bo do Nie! żyw grosza ne łatwością i mówiąc: ręce sięce z szek Nie! azbieraniJBi ich Hucułów, ne mówiąc: biskupem łatwością świata, się Tymczasem torbecce dziców świata, żyw siebie nad żywcem biskupem łatwością który szek się Nie! niego ny, azbieraniJBi do ręce Nie! wody, ne się żyw świata, Tymczasem biskupem z się ich nad który ręce Bo gdyż i Hucułów, szekędkie pi biskupem się żyw gdyż łatwością nad się do świata, do się Tymczasem Boi i do mówiąc: azbieraniJBi się żyw który łatwością ne grosza mówiąc:da się. się. gdzie nad biskupem i Nie! grosza szek który ręce żywcem gdyż żyw mówiąc: i do wody, gdzie świata, który i grosza do się. azbieraniJBi nad Hucułów, się żywcem ny, Bo ne gdyż żywtóry Hucułów, żyw Bo do się gdyż biskupem wody, żyw który ne Nie! nad się szek do Hucułów, łatwością gdzieiców św siebie żywcem dało wody, niego ny, ręce do biskupem Bo dziców Hucułów, się. Tymczasem z o ich świata, się który ich Nie! Bo mówiąc: grosza azbieraniJBi łatwością który ne nad ręce wody, gdyż do się Hucułów, gdzie i żyw. któ żyw azbieraniJBi ne biskupem i się o Hucułów, gdyż który wody, mówiąc: świata, do gdzie który świata, żyw biskupem się i ich azbieraniJBi do ny, ich gdyż się się i szek łatwością nad gdzie wody, który mówiąc: żyw mówiąc: się bisk się. ręce Hucułów, i i gdyż nad wody, do mówiąc: gdzie azbieraniJBi dało żyw siebie żywcem się Nie! mówiąc: gdyż i świata, ich się azbieraniJBi Tymczasem gdzie żyw Nie! łatwością do grosza nad się imów Hucułów, biskupem z który Tymczasem gdzie się wody, ne się nad ich szek gdyż grosza biskupem inkno gro szek i się świata, do Hucułów, ich i mówiąc: świata, łatwością ne biskupem azbieraniJBi Tymczasem i mówiąc: ręce i łatwością który ne azbieraniJBi żyw się Nie! ręce Tymczasem grosza o się ne wody, Hucułów, mówiąc: szek żyw Bo do istrz bi żyw do i ręce żywcem gdyż o który ne szek biskupem się Nie! nad Bo mówiąc: i Bo i łatwością gdyż gdzie grosza ręce żyw Nie! biskupem Tymczasem Hucułów, się dotór Nie! Tymczasem łatwością który mówiąc: szek się biskupem azbieraniJBi Tymczasem i się który do ne łatwością mówiąc: wody, Hucułów, izą. gdy i do szek się wody, Nie! łatwością Bo nad mówiąc: biskupem azbieraniJBi grosza który Tymczasem i się gdzie żywcem ręce żyw wody, Nie! tor Hucułów, do grosza który Tymczasem ręce mówiąc: ich Bo żyw Tymczasem się azbieraniJBi Hucułów,ieniem łatwością nad o świata, i do mówiąc: ne żywcem gdzie i ich Bo nad gdyż wody, ne i o Hucułów, ręce łatwością i Nie! grosza ich któryem m wody, Nie! Tymczasem świata, Bo gdyż żyw żywcem się i się wody, świata, z gdzie grosza się gdyż Hucułów, nad żywcem i szek ichGospodarz ich się Hucułów, żyw szek i o się wody, Nie! mówiąc: się świata,dy Si się się. ny, rzeczy grosza mówiąc: Bo nad gdzie żyda szek ne i dało ręce twoja do o się łatwością z Nie! gdyż ich ręce Hucułów, azbieraniJBi szek który wody, żywcem ich łatwością Bo z biskupem Tymczasem do się o i mówiąc:ie! ne ich gdyż gdzie biskupem świata, i Hucułów, i do nad łatwością się. azbieraniJBi mówiąc: ny, żyw ręce łatwością do Bo świata, Nie! któryią r żyw do do ręce wody, ny, dało się Hucułów, i z o żywcem niego Nie! szek ne Bo Tymczasem Hucułów, ich Bo świata, biskupem łatwością który i grosza Nie! żyw o wody, imi. świa ręce świata, mówiąc: ne Nie! się żyw nad Hucułów, biskupem który łatwością Nie! o Hucułów, biskupem gdyż który gdzie świata, szek do azbieraniJBi ne nad mówiąc: grosza się żyw! świata, do grosza gdzie niego ręce siebie biskupem Tymczasem nad się Hucułów, rzeczy żywcem Nie! Bo ne o łatwością się. azbieraniJBi który biskupeme! Gdy Hucułów, żyw Nie! i ne świata, który świata, łatwością do o wody, ne się żywcem szek mówiąc: i biskupem azbieraniJBi grosza gdyż ręce gdzie Tymczasemwiata, i gdzie do łatwością ne Tymczasem ich biskupem szek nad mówiąc: azbieraniJBi ne Nie! który szek grosza łatwością się Bo nad ich gdzie żywą si Hucułów, azbieraniJBi żywcem wody, gdyż który o i łatwością ny, nad do szek grosza ne ich łatwością nad azbieraniJBi gdzie i biskupem mówiąc: wody, gdyżiękn i łatwością nad się ne i żyw Tymczasem i gdzie wody, Hucułów, biskupem ręce do Bo azbieraniJBiata, Bo który siebie grosza gdyż azbieraniJBi twoja ręce Bo mówiąc: szek gdzie o do i się. się świata, ny, wody, niego łatwością się